مجتبی اسدی

مجتبی اسدی

کد ملی 0321525183
42
شرکت‌ها
42
آگهی‌ها

شرکت های مجتبی اسدی

صنعتی پیلاری گستر
صنعتی پیلاری گستر
1
تولیدی آبگستر مازندران
تولیدی آبگستر مازندران
1
رسا همراه قرن
رسا همراه قرن
1
گستر پژوه سبز
گستر پژوه سبز
1
مایا پخش آسیا
مایا پخش آسیا
1
فرا کاران تجهیز کالا
فرا کاران تجهیز کالا
1
نیکان تجارت پارمیدا
نیکان تجارت پارمیدا
1
مهاد صنعت شرق
مهاد صنعت شرق
1
هونام سفال
هونام سفال
1
تولید مصالح ساختمانی آذر شال
تولید مصالح ساختمانی آذر شال
1
صنعتی معدن حدید باستان
صنعتی معدن حدید باستان
1
رسا قطعه خودرو جاهد
رسا قطعه خودرو جاهد
1
مهندسی مدافعان سبزشهر
مهندسی مدافعان سبزشهر
1
حسابرسی آتیه حساب ارقام
حسابرسی آتیه حساب ارقام
1
رهروان رویش سبز
رهروان رویش سبز
1
تولیدی و شیمیایی چسبهای صنعتی آریا چسب
تولیدی و شیمیایی چسبهای صنعتی آریا چسب
1
مهراد لاستیک صنعت آریا
مهراد لاستیک صنعت آریا
1
خدماتی درمانی لیزر پوست پارس
خدماتی درمانی لیزر پوست پارس
1
کهن تجارت پارس
کهن تجارت پارس
1
سوگل شهریار
سوگل شهریار
1
صنایع آرایشی و بهداشتی سبزگلسار
صنایع آرایشی و بهداشتی سبزگلسار
1
سازه پرداز پارسیان
سازه پرداز پارسیان
1
وینو پلاستیک
وینو پلاستیک
1
ثمین آریا توس
ثمین آریا توس
1
اتی ساز قرن
اتی ساز قرن
1
سی ان جی گاز رهروان صبا
سی ان جی گاز رهروان صبا
1
سپهر آب غرب
سپهر آب غرب
1
تصویر برداری پارس کرج
تصویر برداری پارس کرج
1
1
1
1
خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر
خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر
1
پرشیا صنعت سپهر
پرشیا صنعت سپهر
1
پیمان پریسان
پیمان پریسان
1
به نخ سازان
به نخ سازان
1
تولیدی تک ستاره وطن
تولیدی تک ستاره وطن
1
فرهنگی هنری جوانه پویا
فرهنگی هنری جوانه پویا
1
بهنام گستر جنوب
بهنام گستر جنوب
1
صنایع کیمیا آران
صنایع کیمیا آران
1
تولید آرد امین کرج
تولید آرد امین کرج
1
صنعت یاران هگمتانه
صنعت یاران هگمتانه
1
آذر موتور مبین
آذر موتور مبین
1
ماشین سازی فولاد سینا
ماشین سازی فولاد سینا
1
فرآورده های لبنی نعمت البرز ایرانیان
فرآورده های لبنی نعمت البرز ایرانیان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562314
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پیلاری گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۳۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۹۵۳۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و مجتبی اسدی به کدملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۰۶۲۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671450
آگهی تصمیمات شرکت آب گستر مازندران سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۷۸۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مجتبی اسدی به کدملی۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت بازرس اصلی و سعید ناصرتاش ساداتی به کدملی۲۲۷۹۸۰۷۳۷۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۶۱۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021320
آگهی تغییرات شرکت رسا همراه قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم با نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه آتیه حساب ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی اسدی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ شعبه به نشانی استان قم شهر قم خ ۱۹ دی بعد از فلکه جهاد ط فوقانی بانک پاسارگاد پ ۶۴۱ کدپستی: ۳۷۱۹۱۶۴۶۷۷ تاسیس گردید. در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۹۲۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025533
آگهی تصمیمات شرکت گستر پژوه سبز سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۳۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۱۸۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ موسسه آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ و آقای مجتبی اسدی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۰۹۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034855
آگهی تغییرات شرکت مایا پخش آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آتیه حساب ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی اسدی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۳۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037443
آگهی تغییرات شرکت فراکاران تجهیز کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۴۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی اسدی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۷۱۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038772
آگهی تغییرات شرکت نیکان تجارت پارمیدا سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۷۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی اسدی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۷۷۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123312
آگهی تغییرات شرکت مهاد صنعت شرق سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۹۲۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۰۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ثبت ۲۵۸۰۴۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای مجتبی اسدی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۸۱۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130911
آگهی تغییرات شرکت هونام سفال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۸۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ و آقای مجتبی اسدی به شماره ملی۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۱۱۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130918
آگهی تغییرات شرکت تولید مصالح ساختمانی آذر شال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال مالی۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ بسمت بازرس اصلی و مجتبی اسدی ش م۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۱۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144445
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدن حدید باستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۸۲۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۵۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه ارقام شناسه ملی بسمت بازرس اصلی و مجتبی اسدی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. شرکت کانی صنعت کاسپین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۵۰۳۶ به نمایندگی اکبر ساریخانی به شماره ملی ۳۹۳۳۱۶۲۵۴۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا رنجبران به شماره ملی ۲۲۹۶۷۵۲۹۳۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و نرگس فقیهی کاشانی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۸۹۹۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۹۴۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181750
آگهی تغییرات شرکت رسا قطعه خودرو جاهد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۰۶۲۷۸۲ کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۳۷۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام (حسابداران رسمی) بشماره ثبت ۲۵۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی آقای مجتبی اسدی به شناسه ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۷۰۵۶۲۰ ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196293
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مدافعان سبز شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ثبت ۲۵۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی اسدی بشماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۴۵۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362611
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی آتیه حساب ارقام موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۵۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره ذیل به مدت ۲ سال بقرار ذیل: آقای مرتضی صنعتی ۳۷۶۱۸۷۶۶۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سردهی ۰۰۵۲۶۱۰۰۰۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی اسدی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۲۲۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406628
آگهی تغییرات شرکت رهروان رویش سبز سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۲۳۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی خالو باقری به شماره ملی ۰۳۲۱۲۶۶۶۵۱ آقای وحید خالوباقری به شماره ملی ۰۳۲۲۳۷۳۹۴۸ خانم منیر آقا بابایی زمانی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۵۵۶۷۰ خانم سمانه خالو باقری به شماره ملی ۰۳۲۱۷۷۴۱۶۷ بمدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی اسدی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. ش۱۸۰۵۷۰۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408898
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و شیمیایی چسبهای صنعتی آریا چسب با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۳۲۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ و آقای مجتبی اسدی به کدملی۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور عیسی خاریان ک. م۱۲۸۶۲۳۹۸۶۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مئیز عیسی خاریان ک. م۰۰۷۱۲۴۳۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم طلا آخوند زاده چهاردوری ک. م۴۷۲۰۰۹۴۳۴۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا عیسی خاریان ک. م۰۰۵۹۲۳۶۹۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی) و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۰۷۱۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408974
آگهی تغییرات شرکت مهرداد لاستیک صنعت آریا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۹۹۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۶۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی اسدی بشماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ شرکت تصویب شد. پ۱۸۰۷۰۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503064
آگهی تغییرات شرکت خدمات درمانی لیزر پوست پارس سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۰۲۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب‌های سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت آتیه حساب ارقام شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی اسدی کد ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۵۳۴۲۹۰۰۰۰۱۱۱۹۷۹۷۲۱۱۶ مسئول ثبت شرکت‌های البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589212
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کهن تجارت پارس در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۲۷۲۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۵۶۳۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات بازرگانی، تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع و پخش انواع مواد غذایی، بازاریابی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ترخیص کالا، ایجاد فروشگاههای زنجیره ای در کل مناطق کشور، اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و تاسیس شعبه در سراسر کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام هرگونه معاملات رسمی و اخذ وام از بانکها و دیگر موسسات مالی و اعتباری مجاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرج، چهارراه کارخانه قند، میدان شهید فهمیده، پلاک۳۴۳ کدپستی۳۱۳۶۶۳۵۷۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۳ مورخ ۱ـ ۹/۵/۹۳ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه رجایی شهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای نوید پورمحمد به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای نادر پورمحمد به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای رامین پریشن به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای قاسم پورمحمد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه آتیه حساب ارقام به شماره ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای مجتبی اسدی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۶۰۵۷۲۱۷۴۸۱۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593401
آگهی تغییرات سوگل شهریار سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۸۴۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۷/۴/۱۳۹۳ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید. ۱ آقای امیر حسین مازندرانی بشماره ملی ۰۴۵۳۶۴۱۷۵۱ و آقای جواد مازندرانی بشماره ملی ۱۳۷۶۲۹۱۵۱۷ و آقای محمد رضا کرباسیان بشماره ملی ۱۳۷۶۹۸۰۷۳۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی اسدی بشماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲ بتصویب مجمع رسید و مطابق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۷/۴/۱۳۹۳ شرکت فوق: آقای جواد مازندرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای امیر حسین مازندرانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا کرباسیان بسمت عضو هیئت مدیره منصوب شدند و حق امضاء کلیه اسناد بهادار و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۱۸۶۳۳۲۵ رئیس اداره ثبت اسناد شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609140
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرایشی و بهداشتی سبز گلسار سهامی خاص شماره ثبت ۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۰۶۳۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۳ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آتیه ارقام شماره ثبت ۲۵۰۴۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی اسدی به کدملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. ۳ آقای احمد آریانپور به کدملی ۰۷۹۳۲۰۷۳۵۵ خانم فریده خاکی به کدملی ۰۳۸۴۴۱۴۴۷۸ و خانم غزاله آریانپور به کدملی ۰۰۷۴۷۶۶۳۸۴ و آقای آرش آریانپور به کدملی ۰۰۱۰۳۱۹۲۷۱ آقای کیاوش آریانپور به کدملی ۰۰۱۳۹۹۶۷۴۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۵ آقای احمد آریانپور بسمت رئیس هیئت مدیره خانم فریده خاکی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر بیطرف (خارج از سهامداران) بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش۱۸۶۵۸۹۰ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615295
آگهی تغییرات شرکت سازه پرداز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام با شماره ثبت ۲۵۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی اسدی با کد ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۶۲۳۶۳۱۴۸۳۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637163
آگهی تغییرات شرکت وینو پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت وینو پلاستیک انتخاب شد. آقای محمدتقی غیاثی به شماره ملی ۲۴۱۰۸۶۳۴۶۹ تا تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ و آقای مجید غیاثی به شماره ملی ۲۴۱۰۹۲۶۶۷۳ تا تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ و آقای فرشید غیاثی به شماره ملی ۰۰۷۷۷۷۹۱۷۷ تا تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ثبت ۲۵۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی اسدی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۳۰۷۰۷۷۳۳۶۵۲۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675202
آگهی تغییرات شرکت ثمین آریا توس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. آقای قاسم پور محمد با کد ملی ۰۹۴۳۸۶۴۹۲۵آقای نادر پور محمدبا کد ملی۰۹۳۰۸۴۷۴۳۱ و آقای نصیر پور محمد با کد ملی ۰۹۳۵۳۷۲۶۳۶برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجتبی اسدی با کد ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۱به تصویب رسید. ش۹۳۰۸۰۳۲۰۸۹۵۲۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1709962
آگهی تغییرات شرکت اتی ساز قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۸۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پیمان گروسچی وخانم لیلا نوروزیان اعضای اصلی هیئت مدیره که برای مدت ۲سال انتخاب شدند. ۲ ترازمالی سودوزیان شرکت در سال مالی گذشته مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه آتیه حساب ارقام به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷و آقای مجتبی اسدی به کدملی۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به ترتیب بازرسین اصلی وعلی البدل برای یکسال مالی انتخب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۹۰۴۷۱۳۲۱۲۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713505
آگهی تغییرات شرکت سی ان جی گاز رهروان صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جمشیدی ش م:۰۳۲۱۵۲۵۸۷۶ آقای عید علی جمشیدی ش م: ۴۸۹۹۲۷۵۹۷۸ خانم مهری عسگری خوزنکلائی ش م:۰۳۲۳۰۴۶۸۷۸ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی ارقام حساب آتیه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی آقای مجتبی اسدی ش م:۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۹۰۸۱۹۶۴۸۴۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724555
آگهی تغییرات شرکت سپهر آب غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدسعید مرادی به شماره ملی ۳۲۵۹۰۲۶۳۹۸ تا تاریخ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ و آقای مسعود مرادی به شماره ملی ۳۲۵۸۸۲۴۵۶۸ تا تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵و خانم سارا مهری به شماره ملی ۳۲۵۵۳۳۸۹۰۵ تا تاریخ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ ۲ موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی اسدی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۹۱۷۶۱۵۶۳۲۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416431
آگهی تغییرات شرکت تصویر برداری پارس کرج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ثبت ۲۵۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی اسدی با کد ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۱۱۱۱۴۱۱۳۷۲۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9616415
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت پارس کاراندیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۵۸۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۷۳۵۶ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱/۹۱ واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی اسدی با کدملی۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620312
آگهی تغییرات موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر به شماره ثبت ۲۶۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۳۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی اسدی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772123
آگهی تغییرات شرکت پرشیا صنعت سپهرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۱۶۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۹۱۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی اسدی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۷۵۵۷۳۵۱ و آقای خدایار جعفری به شماره ملی ۰۰۳۹۷۵۰۶۹۸ و خانم فرشته یوسف نژاد به شماره ملی ۰۰۴۸۴۱۲۱۲۰ تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۷۵۵۷۳۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خدایار جعفری به شماره ملی ۰۰۳۹۷۵۰۶۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته یوسف نژاد به شماره ملی ۰۰۴۸۴۱۲۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۷۵۵۷۳۵۱ به سمت مدیر عامل. در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9829780
آگهی تصمیمات شرکت پیمان پریسان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۴۶۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضا هیئت مدیره مرکب از ۳ الی ۵ نفر خواهدبود ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و مجتبی اسدی به کدملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ناهید زمانی بوزندانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، ابوالقاسم طاهری پور به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010694
آگهی تصمیمات شرکت به نخ سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۵۲۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ بسمت بازرس اصلی و مجتبی اسدی به کدملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10122517
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تک ستاره وطن (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۲۳۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۸۸۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی اسدی به شماره ملی۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10315026
آگهی تصمیمات شرکت فرهنگی هنری جوانه پویا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۱۹۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۶۸۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ بسمت بازرس اصلی و مجتبی اسدی به کدملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن سرشاد به کدملی ۰۰۴۳۴۴۵۸۹۶ کریم اقبال بهبهانی به کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ محمود ژیانفر به کدملی ۰۰۶۹۱۰۰۴۰۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/۸۹ محسن سرشاد بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و کریم اقبال بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. محل شرکت به نشانی استان البرز اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد بلوار ابوریحان بلوار غزالی غربی خ گلریز ۲ نبش ک اول قطعه ۱۴۴۶ کدپستی ۳۱۸۸۱ تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10816404
آگهی تصمیمات شرکت بهنام گستر جنوب (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۶۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۲۸۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مجتبی اسدی با کدملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سید بهنام غفرانی با کدملی ۱۷۵۱۳۰۶۱۰۰ سید مرتضی فارغ زاده با کدملی ۰۰۴۶۰۸۳۱۵۴. ۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ آقایان سید بهنام غفرانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید مرتضی فارغ زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه نامه‌های اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره همچنین قبول ضمانت در قبال تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در تمام بانکها، ادارات، شرکتها، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی در داخل و خارج از کشور با امضاء مدیرعامل (سید بهنام غفرانی) همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059907
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا آران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۶۴۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۳۲۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ بسمت بازرس اصلی و مجتبی اسدی به کد ملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11170912
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی آرد امین کرج سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۲۹۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۷۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به ش ملی۱۰۳۲۰۱۲۴۵۱۷ بسمت بازرس اصلی و مجتبی اسدی به ش ملی۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516527
آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران هگمتانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۷۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان علی نانکلی با کدملی ۳۹۷۹۲۷۶۰۵۸ و هاشم قوچیان با کدملی ۳۸۷۱۲۸۲۱۶۲ و تورج ارجمندفر با کدملی ۳۸۷۴۷۷۹۱۶۵ ۲ ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ثبت ۳۰۸۱ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به نمایندگی آقای مجتبی اسدی با کدملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای پرویز رضائی با کدملی ۴۰۵۰۴۷۵۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ش۹۶۰۴۲۵۴۵۴۱۱۲۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13853929
آگهی تغییرات شرکت آذر موتور مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۸۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ثبت ۲۵۰۴۴ و شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ با نمایندگی آقای مجتبی اسدی با کدملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد عبدالهی دارستانی به شماره ملی ۲۶۵۹۵۰۱۶۹۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۱۴۸۰۱۵۹۳۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976602
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی فولاد سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۸۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ثبت ۳۰۸۱ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷به نمایندگی آقای مجتبی اسدی دارای کدملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳به سمت بازرس اصلی و آقای حسن نادری شکیب با کدملی ۳۸۷۱۵۱۰۶۱۰به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. - ۲ ترازنامه و عملکردسود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۱۲۲۳۰۲۷۱۳۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246160
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی نعمت البرز ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۱۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود رضائی به شماره ملی ۰۵۵۷۸۰۱۵۱۶ آقای نعمت اله رضائی به شماره ملی ۰۵۵۹۲۴۳۴۸۰ بسمت اعضائ هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای داود رضائی به شماره ملی ۰۵۵۷۸۰۱۵۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای نعمت اله رضائی به شماره ملی ۰۵۵۹۲۴۳۴۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجواد ساعدی ش ملی: ۴۵۶۰۱۳۲۸۰۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ثبت ۳۰۸۱ ش م ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به نمایندگی آقای مجتبی اسدی ش م ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت بازرس اصلی آقای قاسم نعلبندی مهربانی ش ملی: ۰۰۴۷۱۱۳۲۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا «همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۱۴۱۸۰۸۲۹۸۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک