فرهاد مشهدی محمدی

آقای فرهاد مشهدی محمدی

کد ملی 0320290840
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 552514
آگهی تغییرات شرکت رایانه همراه آوای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید ابوالفضل حسینی به شماره ملی۰۰۶۵۲۴۳۶۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود نعلبندیان خوزانی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۸۷۷۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم پریسا نعلبندیان خوزانی به شماره ملی۰۰۱۵۲۶۸۷۲۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۱ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۱/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۵۷۴۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925341
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکترو رعد آداک با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۵۸۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا جعفری به شماره ملی ۰۰۶۷۷۸۲۳۴۵ به شماره شناسنامه ۷۴ تاریخ تولد ۱۹/۱/۱۳۶۰ فرزند حسن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم رقیه اسدی به شماره ملی ۰۰۶۸۰۲۸۴۱۵ به شماره شناسنامه ۵۵۰۲ تاریخ تولد ۲۰/۸/۱۳۵۹ فرزند عزیزاله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ به شماره شناسنامه ۵۷۴۸ تاریخ تولد ۱۱/۱۱/۱۳۵۲ فرزند نواله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سیده عذرا صدرلاهیجانی به شماره ملی ۰۰۷۰۶۲۷۲۵۸ به شماره شناسنامه ۱۰۶۲ تاریخ تولد ۱۸/۲/۱۳۵۳ فرزند سیدعباس با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ و آقای حمیدرضا جعفری به شماره ملی ۰۰۶۷۷۸۲۳۴۵ و خانم رقیه اسدی به شماره ملی ۰۰۶۸۰۲۸۴۱۵ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا جعفری به شماره ملی ۰۰۶۷۷۸۲۳۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم رقیه اسدی به شماره ملی ۰۰۶۸۰۲۸۴۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم رقیه اسدی به شماره ملی ۰۰۶۸۰۲۸۴۱۵ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ بهشتی خ پاکستان کوچه ساوجی نیا پلاک ۶ کدپستی ۱۵۳۱۷۱۵۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۵ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و خدمات پشتیبانی فنی در رشته‌های فنی علی الخصوص الکتروموتور ترانس و سیستمهای الکترومکانیکی و مکانیک و دستگاه‌های وابسته به آنها و تابلوهای کنترل و قدرت و فرمان و اتوماسیون صنعتی و انواع بردهای الکترونیکی و تجهیزات آزمایشگاهی و تاسیسات صنعتی و ساختمانی و ماشین آلات صنعتی و سیستمهای تهویه مطبوع و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص در رابطه با موضوع شرکت، شرکت در مزایدات و مناقصات بخش خصوصی و دولتی و دولتی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ یا اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات مالی و اعتباری اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه ورق‌های فولادی آهن آلات لوله پروفیل و کلیه امور خدماتی از قبیل امور برشکاری انبارداری تولید انواع کرکره‌های شیروانی و صنعتی ۶ نام شرکت به مبین فولاد میلاد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۷ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۱۳۰۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980845
آگهی تغییرات شرکت فراز ارتباط امروز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۱۰۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۲۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا جعفری به شماره ملی۰۰۶۷۷۸۲۳۴۵ به شماره شناسنامه۷۴ تاریخ تولد۱۹/۰۱/۱۳۶۰ فرزند حسن با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت , در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رقیه اسدی به شماره ملی۰۰۶۸۰۲۸۴۱۵ به شماره شناسنامه۵۵۰۲ تاریخ تولد۲۰/۰۸/۱۳۵۹ فرزند عزیزاله با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت , در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ به شماره شناسنامه۵۷۴۸ تاریخ تولد۱۱/۱۱/۱۳۵۲ فرزند نوراله با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به صندوق شرکت , در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سیده عذرا صدرلاهیجانی به شماره ملی۰۰۷۰۶۲۷۲۵۸ به شماره شناسنامه۱۰۶۲ تاریخ تولد۱۸/۰۲/۱۳۵۳ فرزند سید عباس با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت , در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ و آقای حمیدرضا جعفری به شماره ملی۰۰۶۷۷۸۲۳۴۵ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا جعفری به شماره ملی۰۰۶۷۷۸۲۳۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سیده عذرا صدرلاهیجانی به شماره ملی۰۰۷۰۶۲۷۲۵۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان محمدیه بازار دوروازه نو کوچه محمدی پ۱۰ کدپستی۱۱۶۴۶۴۴۸۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور اداری از قبیل تایپ و تکثیر آرشیوبندی بایگانی و دسته بندی و مرتب کردن مدارک مربوط به شرکت انجام خدمات عمومی شامل امور نظافت و کلیه خدمات رایانه‌ای و طراحی صفحات وب و تدوین اطلاعات خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و بررسی‌های آماری فعالیتها اخذ وام و تسهیلات بانکی و تدوین بانکهای اطلاعاتی مرتبط با موضوع شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع فعالیت تهیه و توزیع ابزارآلات صنعتی معدنی ساختمانی و تجهیز شرکتهای حمل و نقل زمینی و دریایی معادن نفت و گاز انواع سیم بوکسل زنجیر و تسمه حمل بار زنجیرهای الواتوری لنگری صنعتی تیفور پولیف وینچ‌های صنعتی دریایی انواع طنابهای ابریشمی پلی پروبلن استاد بولت گسکت هوک جرثقیل‌های دستی و برقی قلاب پیچ و مهره ۶ نام شرکت به «آرمین بوکسل پویا» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۷ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۸۳۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085526
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۲ و وارده ۲۹۲۴۹۰۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بهمن یزدخواستی به ش. م ۱۲۸۷۵۴۰۹۸۸ و یونس مظلومی به ش. م ۱۶۹۹۱۶۵۴۳۲ و حسن عدل خواه به ش. م ۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ و علی اکبر دیلمانی زاد به ش. م ۲۲۱۸۹۹۰۳۷۷ و فرهاد مشهدی محمدی به ش. م ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ و فرهاد خالقی به ش. م ۰۰۳۰۶۹۰۷۶۵ و اسماعیل صابری به ش. م ۰۵۸۹۸۴۲۱۴۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ بهمن یزدخواستی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن عدل خواه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یونس مظلومی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی تمامی اعضاء تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر است. محل شرکت به تهران خ گاندی خ سیزدهم پ ۱۴ ک. پ ۱۵۱۷۷۵۳۸۱۱ منتقل گردید. پ۱۶۶۰۷۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242232
آگهی تغییرات شرکت ایران تورینو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد مشهدی محمدی با کدملی۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۵/۶ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال افزایش داد , ایمان مشهدی محمدی با کدملی۰۳۱۲۰۶۲۹۱۵ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۹۹۷ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش داد. خانم آیناز مشهدی محمدی با کدملی۰۳۱۳۰۱۳۵۳۵ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم مهناز سلیمی پوریانی با کدملی۰۰۶۱۷۵۰۳۷۹ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۰۰۲/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد: آقای فرهاد مشهدی محمدی با کدملی۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال سهم الشرکه , آقای ایمان مشهدی محمدی با کدملی۰۳۱۲۰۶۲۹۱۵ دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه , خانم آیناز مشهدی محمدی با کدملی۰۳۱۳۰۱۳۵۳۵ دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه , خانم مهناز سلیمی پوریانی با کدملی۰۰۶۱۷۵۰۳۷۹ دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه و آقای کریم جلیل نژاد ممقانی با کدملی۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ دارای مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۳۴۳۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298327
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد مشهدی محمدی به کدملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ و شرکت امیریل ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۵۴۰ و شرکت ایران تورینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۷۱۱ پ۱۷۶۰۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351624
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت آتیه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد مشهدی محمدی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ و شرکت ایران تورینو (بامسئولیت محدود) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۷۷۱۱ به نمایندگی آقای کوروش عزیزی ۳۲۵۸۲۷۲۴۲۵ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. پ۱۷۷۵۴۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396604
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پیام ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۲۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا جعفری به شماره ملی۰۰۶۷۷۸۲۳۴۵ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح فوق و افراد ذیل می‌باشد: آقای فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ دارای۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال سهم الشرکه خانم سیده عذرا صدر به شماره ملی۰۰۷۰۶۲۷۲۵۸ دارای۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه خانم رقیه اسدی به شماره ملی۰۰۶۸۰۲۸۴۱۵ دارای۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه در نتیجه سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. پ۱۷۹۸۰۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600338
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه تجارت البرز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال از صندوق شرکت از زمره شرکاء خارج شدند. آقای ایمان مشهدی محمدی به شماره ملی ۰۳۱۲۰۶۲۹۱۵با دریافت۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال از صندوق شرکت از زمره شرکاء خارج شدند. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در نتیجه اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سر مایه به قرار ذیل می‌باشد: آقای حسن عدل خواه با کد ملی ۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹دارای۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال آقای بابک عدل خوا ه با کد ملی ۰۰۶۷۸۵۹۷۶۳دارای ۰۰۰/۵۰۰/۲ریال پ۹۳۰۶۱۰۱۹۴۶۱۴۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686698
آگهی تغییرات شرکت توسعه پترو صنعت صدر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۰۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۵۱ با پرداخت ۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمد رضا علی گلی فرزند علی متولد ۱۵/۱۱/۱۳۶۴ به شماره شناسنامه۵۴۳۶ به کد ملی ۳۸۷۵۶۰۹۴۵۱ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش بشرح ذیل میباشد: شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۵۱ دارای ۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال آقای محمد رضا علی گلی به کد ملی ۳۸۷۵۶۰۹۴۵۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال آقای رضا اناری بز چلویی به کدملی۰۰۷۶۲۲۸۴۲۸ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال آقای فرهاد مشهدی محمدی به کدملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال آقای حسین دباغیان به کدملی ۰۰۸۲۴۲۶۸۹۹ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال آقای حمید رضا جعفری به کد ملی ۰۰۶۷۷۸۲۳۴۵دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ریال آقای محمد جعفری به کد ملی ۰۰۱۱۱۷۴۳۱۵ دارای۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال خانم رقیه اسدی به کدملی ۰۰۶۸۰۲۸۴۱۵ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال پ۹۳۰۸۱۱۲۵۷۸۵۹۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716766
آگهی تغییرات شرکت سانیار تجارت وحید بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۴۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین شرهانی کد ملی۱۸۲۹۳۸۳۹۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم یاسمین وحیدی کد ملی۲۰۹۳۷۱۲۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود پور گنجی کد ملی ۰۰۵۶۹۴۷۸۰۱ (خارج از سهامداران) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مشهدی محمدی کد ملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۱۰۵۵۹۲۱۱۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281224
آگهی تصمیمات شرکت ماهان صنعت زرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۸۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۶۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش عزیزی به کدملی ۳۲۵۸۲۷۲۴۲۵ و مسعود امین زاده طامه به کدملی ۰۰۸۱۶۰۳۸۱۹ مهدی قدیری حیدری به کدملی ۰۰۷۴۰۲۱۱۰۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ کوروش عزیزی به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود امین زاده طامه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرهاد مشهدی محمدی به کدملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی فقط با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824319
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ناب ایرانیان درتاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۵۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۶۰۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش، توزیع، بسته بندی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور، انبارداری، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاههای مربوطه داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار و هرگونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونی های داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه ۱۹ پلاک ۱۸ طبقه ۴ واحد ۸ کدپستی ۱۵۱۳۸۴۳۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۲۲/۱۷۰/۳۲ مورخ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ نزد بانک تجارت شعبه شهید سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی نایهء شماره ملی ۰۰۴۸۲۸۵۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ کریم جلیل نژاد ممقانی شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ فرهاد مشهدی محمدی شماره ملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد های عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: هاجر بهلولی به شماره ملی ۰۵۵۷۸۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه محمودی شورجه قاسمی به شماره ملی ۱۵۳۲۶۷۶۲۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۳۰۹۴۳۳۷۸۳۶۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000364
آگهی تغییرات شرکت منجی تجارت اروند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۸۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال در صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. کریم جلیل نژاد ممقانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. محمد زارع پور اشکذری به شماره ملی ۴۴۳۲۲۲۵۶۱۰ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۶۱۳۳۳۳۹۴۸۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100932
آگهی تغییرات شرکت برین خودرو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید غفوری ورزنه به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۶۳۹۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای امیر غفوری ورزنه به شماره ملی ۰۰۱۲۰۹۵۳۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۰۹۳۶۲۲۱۴۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13237003
آگهی تغییرات شرکت اندیشه ورزان شایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۴۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۵۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد احتشام زاد ۰۰۶۸۸۳۷۷۵۵ - آقای فرهاد مشهدی محمدی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ - خانم مریم صالحی ۰۰۶۲۵۴۸۵۳۰ به سمت عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند پ۹۵۱۰۱۳۴۷۲۱۴۶۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475625
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی وراهسازی پگاه راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۳۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد مشهدی محمدی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید حمید جلوه طبائی ۱۲۸۴۷۸۴۰۸۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت ایران تورینو۱۰۱۰۰۷۲۷۷۱۱ به نمایندگی آقای محمد محمدی ۰۳۲۲۰۶۷۶۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نوراله مشهدی محمدی ۱۶۰۰۵۶۳۳۳۳ (خارج از اعضا) مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۲۸۷۶۴۷۱۸۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610503
آگهی تغییرات شرکت اندیشه نگار گیتی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۱۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ با پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۲ به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم مهناز سلیمی پوربانی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۵۰۳۷۹ با پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه: آقای مسعود رضایی به شماره ملی ۳۷۳۲۳۱۷۴۰۴ دارنده ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال سهم الشرکه، آقای جمال رضایی به شماره ملی ۳۷۳۲۳۰۴۶۱۲ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه، فاطمه عبداله پور به شماره ملی ۲۸۰۰۴۳۱۴۷۴ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ دارنده ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال سهم الشرکه، خانم مهناز سلیمی پوربانی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۵۰۳۷۹ دارنده ۰۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال سهم الشرکه. ش۹۶۰۶۲۵۹۳۶۸۳۷۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620565
آگهی تغییرات حقوقی پیشرو قانون ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم جلیل نژاد ممقانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۶۲۹۱۷۸۳۷۲۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک