علی ارجمندی

علی ارجمندی

کد ملی 2992387967
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1230859
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیراهنی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی ارجمندی با کد ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور سلطانی با کد ملی ۰۰۳۵۳۸۵۱۲۱ به نمایندگی از شرکت مجتمع فنی مهندسی و خدماتی همگامان مس به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۶۱۰۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالجبار محتشم با کد ملی ۴۵۲۹۷۴۸۵۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق بهادار و اسناد بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۹۷۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1709946
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نواندیشان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی ارجمندی با کدملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد زمانی باکدملی ۴۶۵۰۳۶۰۰۱۳ به نمایندگی از شرکت آریاناران چشمه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای آرمان اسدی باکدملی ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ به نمایندگی از شرکت مفتول مس چشمه به سمت عضو هیئت مدیره آقای وحید رجبیان باکدملی ۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷ به نمایندگی ازشرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن یزدانی رادباکدملی ۲۹۹۱۵۳۱۲۹۰ به نمایندگی ازشرکت مهندسی، ساخت و فرآوری صنایع غیرآهنی (نیپک) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، وثیقه و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۹۰۴۸۳۹۴۷۳۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9977252
آگهی تاسیس شرکت تعاونی حمل و نقل ماهان جمیل مهر
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۱۰۰۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۶۳۰۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: خدمات مربوط به امور حمل و نقل مسافر جاده‌ای شهری روستایی و کلیه اموری که مربوط به حمل و نقل مسافر و فعالیت مربوط باشد بقیه طبق ماده ۳ اساسنامه ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران اتوبان تهران کرج روبروی پارک ارم جنب نمایشگاه هوائی ـ کدپستی ۴۸۷۸۵۴۷۵۸۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۵۰/۱ ریال منقسم به سی و پنج سهم ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریالی که تعداد سی و پنج سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۰۱۱۳۶ مورخ ۷/۳/۱۳۹۰ نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای حسن محمودی‌نیا به شماره ملی ۰۳۲۲۰۳۶۱۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای عباس خراسانی به شماره ملی ۰۵۷۹۸۸۸۱۵۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) ۴ـ۵ـ آقای محسن مرادی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۷۹۲۸۴ به سمت منشی هیئت‌مدیره ۵ـ ۵ـ آقای حسن محمودی‌نیا به شماره ملی ۰۳۲۲۰۳۶۱۳۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و اتفاق رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای مرتضی محمدنژاد به شماره ملی ۳۰۵۱۳۱۲۴۵۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای مجتبی میرزایی‌حسن‌آبادی به شماره ملی ۳۰۵۰۱۸۷۵۴۹ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10216758
آگهی تاسیس شرکت گروه تجارت بین المللی بینش جهانی کاسپین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ تحت شماره ۴۰۳۱۸۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۵۰۲۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات اجرایی و پیمانکاری و مشاوره طراحی و مدیریت طرحهای فنی و مهندسی و نظارت فنی و اجرای طرحهای عمرانی ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی خدمات کنترل و بازرسی فنی در امور تهیه و توزیع و پخش و تولید مواد غذایی شرکت واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش انواع ماشین‌آلات تولیدی خدمات مدیریت در امور بازرگانی تولید هر نوع لوازم و مصالح و ابزار و ماشین‌آلات و قطعات یدکی مورد نیاز در راستای موضوع شرکت و اجرا جهت انجام فعالیتهای فوق‌الذکر برای شرکت شرکتها و موسسات دولتی به کارگیری دانش و ارتقا آموزش برای پرسنل شرکت و کلیه امور مجازی که به نحوی در ارتباط با امور فوق باشد شرکت در مزایده‌ و مناقصات داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مشارکت و برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سنائی خیابان خدری پلاک ۲۲ ـ کد پستی ۱۰۸۵۷۹۵۳۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۰۹۰۳۳۷ مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای محمدحسن شهریارنصرتیان به شماره ملی۲۵۹۱۰۴۷۵۲۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای سید محمد برار به شماره ملی۱۳۷۵۵۳۹۱۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای محمدحسین مبرهن‌نیاکان به شماره ملی۰۰۴۷۲۱۶۴۶۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای سید محمد گلشنی به شماره ملی ۰۹۳۱۴۲۳۵۹۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ ۵ـ آقای سید محمد گلشنی به شماره ملی ۰۹۳۱۴۲۳۵۹۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای خسرو احیائی به شماره ملی۰۷۰۰۵۶۵۸۱۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034285
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری سی ولکس کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۹۷۷۸۴ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید آقای محمودرضا الهی فرد با کدملی ۱۸۸۱۷۷۱۸۹۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره آقای علی ارجمندی با کدملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ به سمت نائب رئیس هییت مدیره آقای یداله زحمتکش علی آبادی با کدملی ۲۹۹۱۴۵۱۱۷۳ به نمایندگی ازموسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به سمت عضو هییت مدیره آقای آرمان اسدی با کدملی ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ به نمایندگی ازشرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ به سمت عضو هییت مدیره آقای مرتضی علی اکبری با کدملی ۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳ به نمایندگی از شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ به سمت رئیس هییت مدیره ، امضاء اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب اعضا هیأت مدیره، با امضای مدیرعامل و آقای فرخ عطار صحراگرد (مدیر مالی شرکت) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره در اجرای تبصره یک از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت، اختیارات موضوع بندهای ۱، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۹ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۹۳۱۱۲۵۶۷۶۲۰۷۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797661
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وساخت فراوری صنایع غیراهنی مفرغ ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۴: صورت‌های مالی مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ با نمایندگی آقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ شرکت آریاناران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۹۱۸ با نمایندگی آقای مسعود منصوری با شماره ملی ۶۱۹۹۵۸۷۰۳۰ شرکت مهندسی نوآوران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۳۹۷۳با نمایندگی آقای علیرضا فردین نژاد به شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۰۲۹ شرکت نواندیشان کرمان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۰۹ با نمایندگی آقای محمدرضا محمدی به شماره ملی ۴۱۳۰۶۷۲۹۰۸ شرکت ارفع سازان کرمان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹ با نمایندگی آقای مهدی کیوان آراء به شماره ملی ۱۲۸۳۸۱۸۴۱۸برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۳۱۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۲۲۶۳۹۹۳۱۵۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289934
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۴ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۹۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵: ۱ قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ۲ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ و شماره ثبت ۱۳۹۹۵به عنوان بازرس اصلی و آقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و کرمان امروزجهت نشر آگهی‌های شرکت هواپیمایی ماهان انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۰۵۶۱۹۱۰۷۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335058
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ شعبه داخلی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ و شماره ثبت ۳۵۷ به آدرس تهران شهید بهشتی خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان یازدهم پلاک ۲۲ طبقه همکف کدپستی ۱۵۱۳۷۴۴۵۱۱ بامدیریت آقای علی ارجمندی با کدملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ تاسیس گردید. ش۹۵۱۲۱۱۸۷۳۹۴۶۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575792
آگهی تغییرات شرکت معدنکاری اولنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۷۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶: آقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آرمان اندیشان مس به عنوان رئیس هئیت مدیره. آقای علی سلاجقه به شماره ملی ۵۸۳۹۵۸۰۹۵۳ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هئیت مدیره. آقای عطاءاله شریفیان به شماره ملی ۳۱۴۹۴۶۸۳۳۷ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان عضو هئیت مدیره. آقای احمد احمدی نژاد به شماره ملی ۲۹۹۳۱۲۷۸۳۷ به عنوان عضو هئیت مدیره. علی محمدی به شماره ملی ۳۰۵۱۱۰۴۵۵۸ به عنوان عضو هئیت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین در اجرای مفاد ماده ۱۲۸اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تعیین حدود و اختیارات مدیرعامل شرکت کلیه موارد مطرح شده در ماده ۱۴اساسنامه شرکت به جز مواردی که نیاز به مصوبه هئیت مدیره داشته باشد به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۶۰۶۰۱۲۵۸۹۱۵۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585392
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه بندرعباس کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۹۰۲۱
باستناد صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۹۷۱۸۱ با نمایندگی از شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای محمدجواد فدایی فتح آبادی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۹۵۱۱۰ با نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. خانم شیدا کرباسی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۳۲۵۷۱ با نمایندگی از شرکت آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حیدر مرادعلیزاده به شماره ملی ۲۹۹۲۶۰۲۳۸۸ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل. آقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش فراهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۷۸۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها ی شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۰۸۸۸۸۴۱۸۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638212
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۹۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶: ۱ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه وعمران علوی کرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲ به نمایندگی آقای احمد مراد علیزاده به شماره ملی ۳۰۹۰۹۸۵۹۷۷ موسسه خیریه مولی الموحدین علی ابن ابیطالب ع استان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۰۸۸۹۹ به نمایندگی اقای شهریار ذوالعلی به شماره ملی ۳۱۷۹۵۹۱۴۷۱ آقای حمید عرب نژاد خانوکی به شماره ملی ۲۹۹۲۴۲۰۸۷۵ ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن تراز نامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ ۳ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ و شماره ثبت ۱۳۹۹۵ بعنوان بازرس اصلی و اقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و کرمان امروزجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۶۰۷۱۲۱۹۸۶۵۹۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643094
آگهی تغییرات شرکت اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیشرو شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵منضم به نامه شماره ۸۶۲۲/۱/۱۹/۹۶ - ۶/۶/۹۶اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان کرمان: آقای اصغر صالحی کدملی ۳۰۵۰۳۵۱۶۶۷به عنوان مدیرعامل تعاونی اعتبار برای مدت باقیمانده تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. کلیه قراردادها , اوراق امانی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات , سفته , چک و..) و سایراوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت آقای اصغر صالحی کدملی ۳۰۵۰۳۵۱۶۶۷ مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک از از اعضای هیئت مدیره آقای علی ارجمندی کدملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ فرزند محمد (رئیس هیئت مدیره) و آقای آرمان اسدی کدملی ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مکاتبات و مدارک عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است. ش۹۶۰۷۱۵۴۹۵۹۹۴۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658320
آگهی تغییرات شرکت کانی فرآور امرتات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۷۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۹۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: اعضای هیات مدیره عبارتند از: شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ با نمایندگی آقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ارفع سازان کرمان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹ با نمایندگی آقای محمدرضا محمدی به شماره ملی ۴۱۳۰۶۷۲۹۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۳۹۷۳ با نمایندگی آقای رضا بیگلری به شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۶۴۲۱ سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند هیئت مدیره کلیه اختیارات خود بجز بند‌های شماره ۲، ۶، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۹ مندرج در اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. آدرس شرکت به تهران خیابان وزراء خیابان ۵ پلاک ۱۷ با کد پستی ۱۵۱۳۷۱۸۸۱۱ به آدرس جدید، خیابان ولی عصر جنب پارک ساعی خیابان ۲۰ (رفیعی) پلاک ۲۸ واحد ۲ با کدپستی ۱۵۱۱۸۱۴۴۱۵ تغییر یافت پ۹۶۰۷۲۳۲۰۹۳۰۷۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701709
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۷۲۸۷۸/۶۰۲/۹۶ مورخه ۲۲/۷/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. علی ضیائی اردکانی به کد ملی ۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶ احمد مجتهد به کد ملی ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸ احمدرضا ضرابیه به کد ملی ۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹ خسرو فخیم هاشمی به کد ملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ علی ارجمندی به کد ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و علی غضنفری مقدم به کد ملی ۳۱۹۹۸۲۹۵۵۴ حسین واعظ قمصری به کد ملی ۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۸۱۷۷۴۶۱۸۴۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849485
آگهی تغییرات شرکت شهر سلامت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۹۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲ با نمایندگی آقای احمد مرادعلیزاده به شماره ملی ۳۰۹۰۹۸۵۹۷۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمود خاقانی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۴۸۸۲۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمحمد منصوری به شماره ملی ۲۹۹۲۰۱۴۹۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای شهروز حکمت به شماره ملی ۲۱۴۱۹۴۵۳۱۳ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. آقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حیدر مرادعلیزاده به شماره ملی ۲۹۹۲۶۰۲۳۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۶۱۱۱۱۸۵۷۲۹۴۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950711
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به شناسه ملی۰۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴به سمت بازرس اصلی و آقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۱۲۲۶۴۳۱۶۷۷۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14372388
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴ به سمت بازرس اصلی و آقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی‌ها و اطلاعات شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۱۰۰۲۵۱۹۳۶۶۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک