عبداله اقرعی

آقای عبداله اقرعی

کد ملی 2871838641
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1160022
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۲و ۲۰/۰۵/۱۳۹۲ شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۳ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۶۳۸۰ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود: صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب کلیه سهامداران رسید. آقای عبداله اقرعی کد ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان کد ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی انتخاب شد. اشخاص مشروح ذیل جهت عضویت در هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱ آقای فرزین قنبری قوشچی کد ملی ۶۳۷۹۵۴۳۵۱۱ از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) شماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای بهرام نوری کد ملی ۱۵۰۰۱۸۸۹۰۵ از طرف شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۶۰ تبریز و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. ۳ آقای نادر حسین بابائی کد ملی ۱۶۹۹۸۳۶۳۷۱ از طرف شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵ ایلخچی و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۵۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۹۱۹۲۴۱ رئیس ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358031
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۶۶۱ تبریز و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ به نمایندگی محمدرضا زنوزی مطلق به شماره ۱۳۷۹۰۴۳۱۹۰ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۹۹ بناب و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ به نمایندگی مهدی کشاورزرمضانی به شماره ملی ۰۰۵۷۲۵۷۲۷۲ شرکت گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۹۲۵۶ به نمایندگی عبداله اقرعی به شماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۶۶۰ تبریز و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ به نمایندگی فرزین قنبری قوشچی به شماره ملی ۶۳۷۹۵۴۳۵۱۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۱۷۸۰۷۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577708
آگهی تاسیس
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فولاد صنعت صائب تبریز (سهامی خاص) که در تاریخ ۰۲/۵/۱۳۹۳ بشماره ثبت ۴۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۶۹۴۴ در دفتر ثبت شرکتهای عجب شیر به ثبت رسیده و از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می شود: ۱) موضوع شرکت: مشارکت در شرکتها، مجتمع ها، طرحها، واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به منظور ایجاد، راه اندازی و یا توسعه اینگونه واحدها، شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید. طراحی، مهندسی، مشارکت و مشاوره و اجرا طرح ها و پروژه ها در احداث کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی و ساختمانی و مسکونی و عمرانی، تجاری، تاسیسات عمرانی و صنعتی، انبارهای فلزی و سوله و سازه های فولادی بصورت مرتفع، ذوب، ریخته گری، احیاء و نورد میلگرد ساده و آجدار، فولادهای چهارگوش و ساده، انواع سپری، نبشی، ناودانی و تسمه، اقدام به کلیه فعالیتهای بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات، توزیع و پخش و تولید هرگونه کالای بازرگانی و خرید هر گونه سهام اشخاص حقوقی و حقیقی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد کلیه عقود اسلامی با کلیه سازمانها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، مشارکت و عقد قرارداد با ارگانها و ادارات و شهرداریها و دیگر نهادهای دولتی و نیمه دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی و لیسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی، ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور، تهیه، تولید و توزیع کلیه فروآلیاژها، امکان سنجی، اکتشاف، ثبت محدوده، استخراج و بهره برداری و فرآوری از معادن، بازرگانی مواد معدنی خام و فرآوری شده و بررسی کمی و کیفی مواد معدنی و احداث آزمایشگاههای مربوطه. پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ۲) مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجانشرقی، شهرستان عجب شیر، خضرلو، کدپستی ۵۵۴۴۱۹۱۱۶۱ ۳) اسامی موسسین: ۱ـ شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز(سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۳ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۶۳۸۰ بنمایندگی آقای محمدرضا ادریسی بشماره ملی ۱۳۷۳۶۶۵۰۳۳ دارنده ۹۹۸. ۹۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی بانام ۲ـ آقای نیما فربودفام بشماره ملی ۱۳۸۰۴۳۹۸۷۶ دارنده ۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی بانام ۳ـ آقای رضا راعیان شتربانی بشماره ملی ۱۳۷۷۴۰۸۳۷۱ دارنده ۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی بانام ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵) سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال) می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال نقدی طی گواهی ۱۲۴/۹۳/۴۵۰۱ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ نزد بانک خاورمیانه شعبه تبریز واریز شده است. ۶) تعداد و نوع سهام شرکت: سرمایه شرکت منقسم به ۰۰۰/۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی بانام می باشد. ۷) اولین مدیران و دارندگان حق امضاء: ۱ـ آقای نیما فربودفام بشماره ملی ۱۳۸۰۴۳۹۸۷۶ به سمت رئیس هئیت مدیره ۲ـ آقای رضا راعیان شتربانی بشماره ملی ۱۳۷۷۴۰۸۳۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. به مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۸) بازرسان شرکت: آقای عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای توفیق زرده بشماره ملی ۲۹۰۹۵۴۰۰۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۹) تابعیت شرکت: ایرانی ۱۰) روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شده است. ۱۱) سایر موارد برابر اساسنامه شرکت است که در ۷۵ ماده و ۹ تبصره در مجمع موسسین مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ به تصویب رسیده است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۰۶۶۶۰۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577710
آگهی تاسیس
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت ذوب آهن صنعت عجب شیر (سهامی خاص) که در تاریخ ۰۲/۵/۱۳۹۳ بشماره ثبت ۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۶۹۷۸ در دفتر ثبت شرکتهای عجب شیر به ثبت رسیده و از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می شود: ۱) موضوع شرکت: مشارکت در شرکتها، مجتمع ها، طرحها، واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به منظور ایجاد، راه اندازی و یا توسعه اینگونه واحدها، شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید. طراحی، مهندسی، مشارکت و مشاوره و اجرا طرح ها و پروژه ها در احداث کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی و ساختمانی و مسکونی و عمرانی، تجاری، تاسیسات عمرانی و صنعتی، انبارهای فلزی و سوله و سازه های فولادی بصورت مرتفع، ذوب، ریخته گری، احیاء و نورد میلگرد ساده و آجدار، فولادهای چهارگوش و ساده، انواع سپری، نبشی، ناودانی و تسمه، اقدام به کلیه فعالیتهای بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات، توزیع و پخش و تولید هرگونه کالای بازرگانی و خرید هر گونه سهام اشخاص حقوقی و حقیقی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد کلیه عقود اسلامی با کلیه سازمانها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، مشارکت و عقد قرارداد با ارگانها و ادارات و شهرداریها و دیگر نهادهای دولتی و نیمه دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی و لیسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی، ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور، تهیه، تولید و توزیع کلیه فروآلیاژها، امکان سنجی، اکتشاف، ثبت محدوده، استخراج و بهره برداری و فرآوری از معادن، بازرگانی مواد معدنی خام و فرآوری شده و بررسی کمی و کیفی مواد معدنی و احداث آزمایشگاههای مربوطه. پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ۲)مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجانشرقی، شهرستان عجب شیر، خضرلو، کدپستی ۵۵۴۴۱۹۱۱۶۱ ۳) اسامی موسسین: ۱ـ شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۳ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۶۳۸۰ بنمایندگی آقای محمدرضا ادریسی بشماره ملی ۱۳۷۳۶۶۵۰۳۳ دارنده ۹۹۸ . ۹۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی بانام ۲ـ آقای رضا راعیان شتربانی بشماره ملی ۱۳۷۷۴۰۸۳۷۱ دارنده ۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی بانام ۳ـ آقای میرمهدی پورمیررضا سردرودی نژاد بشماره ملی ۱۳۷۵۹۱۱۰۸۲ دارنده ۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی بانام ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵) سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال) می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال نقدی طی گواهی ۱۱۸/۹۳/۴۵۰۱ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ نزد بانک خاورمیانه شعبه تبریز واریز شده است. ۶) تعداد و نوع سهام شرکت: سرمایه شرکت منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی بانام می باشد. ۷) اولین مدیران و دارندگان حق امضاء: ۱ـ آقای رضا راعیان شتربانی بشماره ملی ۱۳۷۷۴۰۸۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ آقای میرمهدی پورمیررضا سردرودی نژاد بشماره ملی ۱۳۷۵۹۱۱۰۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. به مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۸) بازرسان شرکت: آقای عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای توفیق زرده بشماره ملی ۲۹۰۹۵۴۰۰۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۹) تابعیت شرکت: ایرانی ۱۰) روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شده است. ۱۱) سایر موارد برابر اساسنامه شرکت است که در ۷۵ ماده و ۹ تبصره در مجمع موسسین مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ به تصویب رسیده است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۰۶۶۶۳۱۵ رئیس ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707175
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۱۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله اقرعی به شماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۹۰۲۱۹۳۴۴۰۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296598
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد ماهنشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۸۲۲شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۶۸۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبداله اقرعی به شماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805175
آگهی تغییرات شرکت فراوری سنگ آهن صائب تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۶۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت و عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بعنوان بازرس اصلی و توفیق زرده بشماره ملی ۲۹۰۹۵۴۰۰۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۹۷۴۲۱۲۷۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930782
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی در شاهین تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. عبداله اقرعی به شماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷۶۶۰ تبریز و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ به نمایندگی غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ و شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ به نمایندگی نیما سمندری اسکوئی به شماره ملی ۱۳۷۶۰۳۶۷۰۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۰۴۴۰۷۲۰۵۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13456344
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی در پاد تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ وصورتهای مالی مربوط به سال مالی مزبور به تصویب مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی آگاه نگر بشماره ثبت۱۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۱۱۱۷۰۴۳۴۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلخچی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471119
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خدماتی فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۵۳۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۰۲۷ تبریز وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ بنمایندگی آقای حمید حسین زاده بیرق بشماره ملی ۱۳۷۷۱۰۳۳۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ بنمایندگی آقای مسعود غفران نیا بشماره ملی ۱۳۸۲۲۰۶۱۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱بنمایندگی آقای عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره. مؤسسه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز بشماره ثبت ۵۴ بناب وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۹۲۵۲ بنمایندگی آقای پوریا زنوزی مطلق بشماره ملی ۱۳۶۱۵۴۶۹۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره. سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶۶۰ تبریز وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ بنمایندگی آقای هوشنگ نصیرزاده بشماره ملی ۱۸۶۱۰۰۶۵۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقد کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۳۲۴۳۷۷۴۴۳۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515749
آگهی تغییرات شرکت آذر فولاد صائب آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۶۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بعنوان بازرس اصلی و توفیق زردهء بشماره ملی ۲۹۰۹۵۴۰۰۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۲۵۴۱۰۱۹۹۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515894
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی سهند صائب تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۶۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بعنوان بازرس اصلی و توفیق زردهء بشماره ملی ۲۹۰۹۵۴۰۰۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۲۵۹۷۲۹۸۹۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840246
آگهی تغییرات شرکت اطلس جامه آتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۱۴۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا دستوری بشماره ملی ۱۳۸۲۳۳۱۵۰۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶۶۰ تبریز وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. صابر قنبری کزان بند بشماره ملی ۱۳۷۷۴۵۸۲۱۰ بنمایندگی از گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۱ عجبشیر وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. غلامرضا دستوری بشماره ملی ۱۳۸۲۳۳۱۵۰۹ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی یا با امضای رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۱۰۷۸۵۲۲۹۵۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897372
آگهی تصمیمات شرکت دریک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۳۶۶۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره ۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲. آقای محمدرضا زنوزی مطلق با کدملی ۱۳۷۹۰۴۳۱۹۰ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای داود پرژک با کدملی ۱۳۷۳۸۰۵۵۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای عبداله اقرعی با کدملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان با کدملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۰۶۸۴۵۸۷۷۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074392
آگهی تغییرات شرکت خدمات زمینی فرودگاهی آرمان تبریز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۹۱۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب اسناد رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ۱۶۴ تبریز بشماره‌های ۳۰۵۲۴ و ۳۰۵۲۳ و ۳۰۵۲۲ مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵، نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل بعمل آمد. شرکت پویا گستر یگانه آرمان مشهد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۱۷۶۳ مشهد و شناسه ملی۱۴۰۰۶۸۴۷۴۶۸ بنمایندگی آقای سعید دلدار بشماره ملی ۰۹۴۴۸۱۱۳۴۵ تمامی سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به شرکت توسعه مهر آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۱۴بناب و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۱۴۲۰ بنمایندگی آقای محمدرضا زمان یاد بشماره ملی ۱۳۷۹۹۰۵۶۰۵ واگذار نمود و از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سهم و سمتی در شرکت ندارند. شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶۶۰ تبریز و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ بنمایندگی آقای عبداله اقرعی بشماره ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱، مبلغ ۴۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به شرکت توسعه مهر آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۱۴ بناب و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۱۴۲۰ بنمایندگی آقای محمدرضا زمان یاد بشماره ملی ۱۳۷۹۹۰۵۶۰۵ واگذار نمود و سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به مبلغ ۵۰۰۰ ریال کاهش یافت. شرکت اطلس جامه آتا بشماره ثبت ۱۰۱۳ بناب و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۱۴۶۹ بنمایندگی آقای محمود غفاری غازانی بشماره ملی ۱۳۷۴۰۵۰۵۲۰، مبلغ ۴۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به شرح ذیل واگذار نمود: مبلغ ۳۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به شرکت توسعه مهر آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۱۴ بناب و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۱۴۲۰ بنمایندگی آقای محمدرضا زمان یاد بشماره ملی ۱۳۷۹۹۰۵۶۰۵و مبلغ ۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی و شناسه ملی۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ بنمایندگی آقای خسرو خانبابائی بشماره ملی ۱۵۸۲۱۰۰۳۲۲و مبلغ ۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۸۶۲ تبریز و شناسه ملی۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰ بنمایندگی آقای غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ و سهم الشرکه شرکت اطلس جامه آتا (سهامی خاص) به مبلغ ۵۰۰۰ ریال کاهش یافت. لیست شرکاء بعد از نقل و انتقال و مبلغ سهم الشرکه آنها: شرکت توسعه مهر آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۱۴ بناب و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۱۴۲۰ به مبلغ ۹۸۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶۶۰ تبریز و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ به مبلغ ۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه. شرکت اطلس جامه آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۱۳ بناب و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۱۴۶۹ به مبلغ ۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه. شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی و شناسه ملی۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ به مبلغ ۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه. شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۸۶۲ تبریز و شناسه ملی۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰ به مبلغ ۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۷۰۳۲۳۷۱۷۷۸۲۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14091343
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهر آتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۱۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت هواپیمائی آتا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۵۳۳ تبریز وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۳۶۱۰۲ بنمایندگی عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ شرکت اطلس جامه آتا سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۱۳ بناب وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۱۴۶۹ بنمایندگی شهریار حق نظری صدقیانی بشماره ملی ۲۸۵۱۳۲۸۱۵۸ شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ بنمایندگی قربان ناطقی سفیدان جدید بشماره ملی ۱۳۷۲۱۰۴۹۷۶ ش۹۷۰۴۰۴۷۶۳۸۳۱۹۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095913
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای ایوب سبحانی بشماره ملی ۱۵۸۱۰۱۳۴۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷۶۶۰ تبریز وشناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمود غفاری غازانی بشماره ملی ۱۳۷۴۰۵۰۵۲۰ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای عباس اسعدی غازانی بشماره ملی ۱۳۷۰۸۱۲۷۱۱ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسن کثیرایی بشماره ملی ۱۳۷۲۶۶۸۰۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ تبریز وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقد کلیه قراردادها و عقود اسلامی و طرح هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری علیه اشخاص و همچنین دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت با تمام اختیارات مصرح در مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۴۰۶۳۷۶۹۸۰۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115193
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی۱۳۷۹۰۴۳۱۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی ۰۰۵۷۲۵۷۲۷۲ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ آقای عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ آقای مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی ۰۰۵۷۲۵۷۲۷۲ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات وکلیه قراردادها و عقود اسلامی و طرح هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری علیه اشخاص و همچنین دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت با تمام اختیارات مصرح در مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی با امضای رئیس هیئت مدیره (آقای محمدرضا زنوزی مطلق) به تنهایی یا با امضای مدیرعامل (آقای مهدی کشاورز رمضانی) و عضو هیئت مدیره (آقای عبداله اقرعی) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۴۲۰۹۹۰۲۱۷۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196764
آگهی تغییرات شرکت توسعه کوک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۵۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی سلیم زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۲۹۷۵۹ بنمایندگی از شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) بشماره ثبت۷۸۰ تبریز و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمدحسین مرجانی غازانی بشماره ملی ۱۳۷۳۷۱۴۷۰۰ بنمایندگی از شرکت آذر بنیان دیزل (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۲۸۳ تبریز وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۵۱۶۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی ۰۰۵۷۲۵۷۲۷۲ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۰۲۷ تبریز وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای آرش شکری بشماره ملی ۰۰۶۴۷۴۷۷۴۳ بنمایندگی از شرکت سپهر بنیان دیزل (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۲۸۲ تبریز وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۵۱۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای آرش شکری بشماره ملی ۰۰۶۴۷۴۷۷۴۳ به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. حق امضای کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، کلیۀ قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء از پنج امضای اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۶۱۱۷۷۰۴۱۱۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207231
آگهی تغییرات شرکت تایماز خودرو آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۷۹۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی آذر خودرو شمال غرب (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۳۷۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد مبارکی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۸۸۶۱۲ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای شهرام انصاری بشماره ملی ۱۳۷۶۴۸۸۵۲۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای داود محمدقاسمی بشماره ملی ۰۳۲۱۴۱۷۳۴۸ بنمایندگی از شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۶ ایلخچی وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۴۵۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای داود محمدقاسمی بشماره ملی ۰۳۲۱۴۱۷۳۴۸ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی و طرح هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری علیه اشخاص و همچنین دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت با تمام اختیارات مصرح در مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۶۱۸۸۹۱۵۸۰۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245301
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۷۱۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر وشناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی سلیم زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۲۹۷۵۹ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیاوش رسولی بشماره ملی ۱۶۹۹۵۷۹۰۱۶ بنمایندگی از شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۸۶۲ تبریز وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آرش زنوزی مطلق بشماره ملی ۱۳۶۰۳۰۲۴۰۹ بنمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره امیر باقری بشماره ملی ۱۳۷۹۳۸۸۷۶۷ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی و طرح هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری علیه اشخاص و همچنین دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت با تمام اختیارات مصرح در مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (آقایان مهدی سلیم زاده، آرش زنوزی مطلق، امیر باقری) متفقا همراه با مهرشرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۷۱۴۷۱۲۹۷۴۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک