غلامعلی فارغی

غلامعلی فارغی

کد ملی 2802434020
39
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

شرکت های غلامعلی فارغی

مجمع خویی های مقیم استان تهران
مجمع خویی های مقیم استان تهران
1
والا داروی ناب
والا داروی ناب
1
صندوق حمایت از توسعه صنعت طیورکشور
صندوق حمایت از توسعه صنعت طیورکشور
1
1
1
1
کشتارگاه مرغ لذیذ ارومیه
کشتارگاه مرغ لذیذ ارومیه
1
جوجه کشی زرین پر ارومیه
جوجه کشی زرین پر ارومیه
1
بازرگانی بهپرور گروه
بازرگانی بهپرور گروه
1
کشاورزی صنایع مرغ مادر ایران
کشاورزی صنایع مرغ مادر ایران
1
شماره هفتاد و پنج کیاشیمی خوی
شماره هفتاد و پنج کیاشیمی خوی
1
شماره چهل و هشت خوی
شماره چهل و هشت خوی
1
کیمیا پرور ارسباران
کیمیا پرور ارسباران
1
مرغ ناوک هامون شمال
مرغ ناوک هامون شمال
1
پرورش مرغ شباهنگ شمال
پرورش مرغ شباهنگ شمال
1
والا تجارت به پرور
والا تجارت به پرور
1
والا درمان امیر کبیر
والا درمان امیر کبیر
1
مرغ گوشتی به پر لنگرود
مرغ گوشتی به پر لنگرود
1
کارگزاری پیشگامان بهپرور
کارگزاری پیشگامان بهپرور
1
صنایع غذایی بهپرور آریا
صنایع غذایی بهپرور آریا
1
اجداد بهپرور
اجداد بهپرور
1
مرغداری بهپرور شمال
مرغداری بهپرور شمال
1
سرو شمال آریا
سرو شمال آریا
1
حمل ونقل محصولات دام وطیور رهپویان بهپرور شمال
حمل ونقل محصولات دام وطیور رهپویان بهپرور شمال
1
خوراک دام و طیور آبزیان فارغ دان
خوراک دام و طیور آبزیان فارغ دان
1
مرغ مادر اروم خوش پر
مرغ مادر اروم خوش پر
1
چند منظوره عام شتاب آذر ارومیه
چند منظوره عام شتاب آذر ارومیه
1
کارآفرین والا آتیه
کارآفرین والا آتیه
1
ایمن سلامت ایستا
ایمن سلامت ایستا
1
والا صنعت توسعه ایرانیان
والا صنعت توسعه ایرانیان
1
پیشگامان صنعت طیور پارسیان
پیشگامان صنعت طیور پارسیان
1
کارخانه جوجه کشی بهپرور گیلان
کارخانه جوجه کشی بهپرور گیلان
1
تولیدی مرغ تالاب گیلان
تولیدی مرغ تالاب گیلان
1
توسعه فرآورده های غذایی بهپرور ارومیه
توسعه فرآورده های غذایی بهپرور ارومیه
1
گسترش و توسعه صنایع بهپرور
گسترش و توسعه صنایع بهپرور
1
دریا پر ارومیه
دریا پر ارومیه
1
کوه مرغ شمال
کوه مرغ شمال
1
والا سپهر تامین ایرانیان
والا سپهر تامین ایرانیان
1
برگ زیتون رمز پایه منطقه آزاد انزلی
برگ زیتون رمز پایه منطقه آزاد انزلی
1
سبز دانه سحر
سبز دانه سحر
1
تولید و داده کاوی و اقتصاد اطلاعات یوتاب
تولید و داده کاوی و اقتصاد اطلاعات یوتاب
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 748866
آگهی تغییرات موسسه مجمع خویی‌های مقیم استان تهرانبه شماره ثبت ۲۴۴۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۳۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد سردارلو به شماره ملی۲۸۰۲۴۱۹۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد حقیری به شماره ملی۲۸۰۲۲۹۵۶۸۳ به عنوان بازرس اصلی , آقای احمد علیزاده به شماره ملی۲۸۰۲۴۰۳۳۴۶ به عنوان بازرس علی البدل , آقای مرتضی موسوی زئوز به شماره ملی۲۸۰۲۴۷۱۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۰۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید طاها مرقاتی به شماره ملی۲۸۰۲۴۵۹۸۶۴ و آقای علی فتح الله زاده خویی به شماره ملی۲۸۰۲۴۴۴۸۱۶ و آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و آقای ابراهیم فتح الهی به شماره ملی۲۸۰۰۳۴۶۷۴۴ و آقای غلامعلی شریف به شماره ملی۲۸۰۲۵۵۸۲۵۰ و آقای محمدعلی انصاریان به شماره ملی۲۸۰۲۰۶۶۶۷۶ و آقای میر رسول صادقی به شماره ملی۲۸۰۲۳۰۱۹۸۵ و آقای محرم الهوردی زاده به شماره ملی۲۸۰۲۳۸۲۹۶۹ به عنوان عضو علی البدل و آقای مصطفی نوروز زاده به شماره ملی۲۸۰۲۰۳۷۶۰۹ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ۲۸/۰۴/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۶/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۵۳۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131052
آگهی تغییرات شرکت والا اندیشان داروی ناب با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۸۸۱۴۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۲۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب سند صلح حقوق شماره ۸۴۸۴۱ مورخ ۴/۳/۹۲ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ۳۱۲ تهران کمال سیدجعفرنظری کلیه سهم الشرکه خود را به شرکت بهپرور ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۶۸۶۹۰ واگذار و از ردیف شرکاء خارج گردید. و شرکت والا صنعت ناب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۸۶۵ به نمایندگی مریم فتوره چی کلیه سهم الشرکه خود را به شرکت بهپرور ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۶۸۶۹۰ واگذار و از ردیف شرکاء خارج گردید. و نادر وجدانی فر به کدملی ۲۱۲۱۵۲۶۷۹۱ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال از سهم الشرکه خود را به غلامعلی فارغی به کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ واگذار نمودند و یحیی الماسی به کدملی ۴۷۲۰۷۲۰۹۰۰ کلیه سهم الشرکه خود را به غلامعلی فارغی واگذار و از ردیف شرکاء خارج گردید. و لیست شرکا پس از صلح حقوق بدین شرح میباشد. شرکت بهپرور ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۶۸۶۹۰ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال و نادر وجدانی فر ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ و غلامعلی فارغی ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۳ نفر کاهش یافت و ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ۱۶۸۲۹۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318275
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور کشور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: اتحادیه سراسری تعاونیهای مرغداران گوشتی ایران ثبت شده به شماره ۲۴۲۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۶۶۲ به نمایندگی آقای همایون دارابی کدملی ۳۳۰۹۴۱۰۵۳۶ و شرکت تعاونی صنایع مرغ مادر ایران به ثبت شده به شماره ۴۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۲۷۳۵ به نمایندگی آقای غلامعلی فارغی کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ به نمایندگی آقای رضا ترکاشوند کدملی ۵۵۷۹۲۳۷۴۸ و انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه به شماره ثبت ۱۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۱۲۰۷۰ به نمایندگی آقای ناصر بیکی کدملی ۰۵۷۹۶۸۷۶۳۵ و شرکت تعاونی کشاورزی مرغ تخمگذار استان قزوین به شماره ثبت ۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۴۳۷۵۱ به نمایندگی آقای منصور بازدار کدملی ۱۵۵۰۳۱۳۰۳۷ و اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران استان تهران به شماره ثبت ۴۶۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۱۴۱ به نمایندگی آقای محمد یوسفی کدملی ۰۶۰۲۱۷۱۵۶۳ و اتحادیه سراسری میهن به شماره ثبت ۱۷۷۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۳۵۳۷ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای عبدالمجید فهندژسعدی کدملی ۲۲۹۹۳۹۹۱۵۱ اشخاص ذیل به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بعنوان بازرس اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان سمنان به شماره ثبت ۲۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۸۹۸۰ به نمایندگی آقای حسین پیوندی کدملی ۴۵۶۹۶۷۵۷۶۱ اتحادیه تعاونی‌های مرغداران قزوین به شماره ثبت ۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۳۳۲۴۵ به نمایندگی آقای عظیم حجت شمامی کدملی ۲۶۵۹۱۰۲۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۶۸۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426450
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی ۴۸ خوی (جوجه یکروزه) شماره ثبت ۳۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۴/۱۰/۹۲ و تاییدیه شماره ۵۱۳ مورخه ۲۳/۱/۹۳ اداره محترم تعاون شهرستان خوی در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف) آقایان غلامعلی فارغی بشماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و حسن اسداله پور بشماره ملی ۲۸۰۲۵۷۶۸۷۹ و جواد بقائی بشماره ملی ۲۸۰۲۴۷۵۴۱۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خلیل فتوره چی بشماره ملی ۲۸۰۲۳۷۶۴۰۳ بعنوان عضو علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. ب) آقای طهماسب حاجی حسینلو بسمت بازرس اصلی و خانم عالیه حاجی علیلو بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سالی مالی انتخاب شدند. و) طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۴/۱۰/۹۲ آقای غلامعلی فارغی بشماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسن اسداله پور بشماره ملی ۲۸۰۲۵۷۶۸۷۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و جواد بقایی بشماره ملی ۲۸۰۲۴۷۵۴۱۱ بعنوان منشی هیئت مدیره بمدت ۳ سال و آقای حسن اسداله پور بشماره ملی ۲۸۰۲۵۷۶۸۷۹ مدیرعامل شرکت بمدت ۲ سال منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره بامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضای منشی هیئت مدیره و مدیرعامل برسد و کلیه اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در صورت لزوم رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ح) صورتهای مالی ۹۰ و ۹۱ بتصویب رسید و با توجه به عدم تغییرات حاصله سرمایه شرکت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مورد تصویب قرار گرفت. ش۰۳۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۲۱۵۶۲۷۶۰ مسئول ثبت شرکتهای خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577667
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص کشتارگاه مرغ لذیذ ارومیه
در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۴۹۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۷۰۷۳ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱ـ تاسیس کشتارگاه و قطعه بندی ـ آلایش انواع طیور اعم از مرغ ـ بلدرچین ـ اردک و گاز با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ـ واردات ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز و سایر کالاهای مجاز و مرتبط و صادرات فرآورده های داخلی و کالاهای مجاز با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ارومیه بلوار رسالت پلاک ۴۸ کدپستی ۵۷۱۴۷۶۴۶۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۱۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ یک میلیارد ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲/۱۵۰۴ مورخ ۱۷/۰۳/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ۱۵۰۴ خشکبار پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. ایرج ادیب نیا به کدملی ۲۸۳۰۶۴۹۴۹۴ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲. غلامـعلی فارغی به کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره ۳. شرکت بهپرور ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ و بنمایندگی حجت سقط فروش به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امـضاء مدیرعامل هـمراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ۱. آقای امیر رضائی به شماره ملی ۶۴۰۹۶۷۱۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی ۲. آقای بهمن ید بیضاء مقدم به شماره ملی ۲۷۵۴۱۰۲۵۲۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۳۱۹۴۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657172
آگهی تغییرات شرکت جوجه کشی زرین پر ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۱۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان ایرج ادیب نیا به کدملی ۲۸۳۰۶۴۹۴۹۴ و غلامعلی فارغی به کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و حسن رهنما به کدملی ۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ بنمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص بهپرور ارومیه بشماره ثبت ۳۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۲ آقای امیر رضائی به کدملی ۶۴۰۹۶۷۱۰۱۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید صدقی به کدملی ۲۷۵۰۴۶۳۹۲۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ امضاء ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۳۰/۶/۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۳۶۴۹۱۸ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10299123
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی بهپرور گروه با مسئولیت محدود بشماره ثبت۲۳۹۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شرکت بهپرور ارومیه با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ۳۰۰/۵۶۳/۰۷۹/۱۱ ریال افزایش داد. شرکت بهپرور شمال و شرکت جوجه کشی گیلان و شرکت صنایع غذایی بهپرور آریا و شرکت مرغ تالاب گیلان و شرکت کوه مرغ شمال و شرکت تولیدی مواد پروتئینی انفاق هر کدام با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ۵۰۰/۳۶۳/۵۱۱ ریال افزایش دادند. غلامعلی فارغی با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ۷۰۰/۲۵۵/۸۵۲ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۴ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۱۹ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰/۱۵ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ سهم۱۰۰ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. حسین مشهدی به کدملی۳۸۷۳۲۵۰۱۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین ربیعی نیا به کدملی۱۷۵۴۱۶۶۰۷۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. غلامعلی فارغی به کدملی۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حجت سقط فروش به کدملی۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ به نمایندگی از شرکت بهپرور ارومیه به شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید کلهر به کدملی۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹به نمایندگی از شرکت کوه مرغ شمال به شناسه ملی۱۰۷۲۰۰۱۹۲۶۰و حسن رهنما به کدملی۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ بنمایندگی از شرکت صنایع غذایی بهپرور آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۶۰۶۲۱ و صفیه فارغی به کدملی۲۷۵۳۷۳۳۶۳۵ بنمایندگی از شرکت بهپرور شمال به شناسه ملی۱۰۸۴۰۱۲۱۱۰۵ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10963213
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی کشاورزی صنایع مرغ مادر ثبت شده بشماره ۴۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۲۷۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۲/۳/۹۱ و تائیدیه شماره ۵۳۲/۷۳۳/۸/۷/۲۰۵ مورخه ۲/۵/۹۱ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. شرکت بهپرور ارومیه به ش م ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ به نمایندگی غلامعلی فارغی به ک م ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ شرکت آبیدر به ش م ۱۰۹۸۰۰۹۵۲۷۳ به نمایندگی سید مهدی پورسمر به ک م ۰۰۴۵۲۴۳۰۶۹ شرکت مرغ اجداد ارم به ش م ۱۰۱۰۱۵۷۶۷۵۴ به نمایندگی داود رنگی به ک م ۰۰۴۳۶۹۲۲۷۳ شرکت حنا طبرستان به ش م ۱۰۷۶۰۲۳۳۶۷۰ به نمایندگی نصرت اله اسدی به ک م ۲۱۴۰۱۴۴۲۱۱ مجتمع جنوب خراسان به ش م ۱۰۳۶۰۰۱۰۵۸۹ به نمایندگی سید علی خیریه به ک م ۰۶۵۱۶۳۶۶۱۲ بسمت اعضاء اصلی و شرکت جوجه سار به ش م ۱۰۱۰۰۰۴۸۱۷۰ به نمایندگی کاظم الهی به ک م ۰۴۴۲۲۶۵۹۴ شرکت صحرای جنوب به ش م ۱۰۸۶۰۷۴۰۲۲۲ به نمایندگی صفدر پیرمرادی به ک م ۴۸۱۹۵۷۶۵۹۳ بسمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند. شرکت جوجه داران به ش م ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ به نمایندگی مسعود سالاری به ک م ۵۱۶۹۸۵۲۱۰۱ و شرکت دامداران شمال به ش م ۱۰۷۶۰۰۴۸۵۰۷ به نمایندگی رضا محتشمی به ک م ۰۰۵۱۳۸۳۶۸۳ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. سید مهدی پورسمر به عنوان رئیس هیئت مدیره و سید علی خیریه به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و نصرت اله اسدی به عنوان منشی هیئت مدیره و فیروز میرباقری به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12678757
آگهی تغییرات شرکت تعاونی هفتاد و پنج کیاشیمی خوی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۱۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای ایرج ادیب نیا با کد ملی ۲۸۳۰۶۴۹۴۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعلی فارغی با کد ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای حجت سقط فروش با کد ملی۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای رضا تیمور پور با کد ملی ۲۸۰۲۶۶۳۷۶۳خارج از هیات مدیره به عنوان مدیر عامل به مدت سه سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مشترک آقای رضا تیمور پور مدیر عامل وآقای ایرج ادیب نیا رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء آقایان رضا تیمور پور و غلامعلی فارغی نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۲۰۸۲۴۶۱۰۷۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719366
آگهی تغییرات شرکت شماره چهل و هشت خوی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۶۰۵۲ - ۲۴/۱۱/۹۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای غلامعلی فارغی به کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای حسن اسداله پور به کدملی ۲۸۰۲۵۷۶۸۷۹به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای جواد بقائی به کدملی ۲۸۰۲۴۷۵۴۱۱عنوان منشی هیات مدیره و آقای حسن اسداله پور به کدملی ۲۸۰۲۵۷۶۸۷۹به سمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت ماموریت هیات مدیره تاتاریخ ۲۴/۱۰/۹۵انتخاب شدند. ۲ - کلیه قراردادها واسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک وسفته وبرات واوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره متفقا به امضای آقای غلامعلی فارغی (رئیس هیات مدیره) وحسن اسداله پور مدیر عامل ودر غیاب رئیس هیات مدیره به امضای آقای جواد بقائی (منشی هیات مدیره) ومدیر عامل بهمراه مهر شرکت دارای اعتبارخواهدبود. ش۹۵۰۱۰۷۸۰۰۵۴۴۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764463
آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرور ارسباران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا فهمی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۵۶۵۳۹ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به نمایندگی غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا خداوردیزاده به شماره ملی ۲۸۰۰۳۲۲۱۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۲۰۵۳۶۵۲۷۳۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779269
آگهی تغییرات شرکت مرغ ناوک هامون شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۷۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱آقای علیرضا دلخواه به شماره ملی۲۸۰۰۴۱۰۳۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای میر ابوالفضل موسوی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۹۲۳۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۲ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ آقای داود رنگی به شماره ملی ۰۰۴۳۶۹۲۲۷۳ آقای مجتبی خوشنویسان به شماره ملی ۱۲۱۹۳۲۱۹۹۰ برای مدت دو سال انتخاب - ۳روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۴ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۵۰۲۱۵۷۹۹۳۵۱۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797848
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ شباهنگ شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۸۲۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رهنما به شماره ملی ۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید فضل الهی به شماره ملی ۶۲۵۹۶۲۳۳۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی پیرزاهد کچائی به شماره ملی ۲۵۹۵۳۰۹۵۷۹ خارج ااز اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت پرورش مرغ شباهنگ شمال از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۰۲۲۶۹۱۶۵۷۲۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800102
آگهی تغییرات شرکت والا تجارت به پرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۵۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و کدپستی ۱۹۹۸۷۴۷۶۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره حجت سقط فروش به شماره ملی ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ به نمایندگی از شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور سهامی خاص به شماره ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره رضا فهمی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۵۶۵۳۹ و کدپستی ۵۱۷۷۷۵۶۷۸۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۲۲۷۹۴۰۶۷۷۴۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807930
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص والا درمان امیر کبیر درتاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۱۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۵۸۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: خرید فروش واردات و صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی انسانی و دام واردات و تولید انواع کالاهای مجاز انجام کلیه امور خدمات مهندسی از طراحی و اجراء ـ اجراء طرحهای پژوهشی مشاوره و راه اندازی واحدهای فنی و مهندسی و صنعتی و تولیدی و بازرگانی و بیمارستانی و پزشکی مشاوره و پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت و اتوماسیون و کالیبراسیون صنعتی اخذ و اعطای نمایندگی مجاز داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی برپایی و اجرای سمینارها و همایشها و کنفراس ها انجام سایر اموری که جهت بهبود موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد از قبیل اخذ تسهیلات بانکی تحصیل یا واگذاری و ترهین مستغلات سرمایه گذاری در سهام بورس و اوراق مشارکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان توحید خیابان توحید خ شهید غلامرضا طوسی پلاک۱۴۸ کدپستی ۱۴۱۹۷۴۴۴۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۰مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ستارخان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: غلامعلی فارغی ش م ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره رحیم فتوره چی ش م۲۷۵۵۶۹۳۴۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شیوا دارابی ش م ۴۹۱۱۶۳۴۳۳۲ به سمت مدیرعامل سعید کلهرش م ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل با یکی از اعضا ء هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به عنوان بازرس اصلی ومیر ابوالفضل موسوی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۹۲۳۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ۹۵۰۳۰۱۳۳۲۵۲۸۶۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015503
آگهی تغییرات شرکت مرغ گوشتی به پر لنگرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۷۸۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۱/۲/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی با کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ وشرکت کوه مرغ شمال به شماره ثبت ۹۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۹۲۶۰ با نمایندگی آقای حمید فضل الهی با کدملی ۶۲۵۹۶۲۳۳۰۵ وطی حکم شماره۱۰۰۵۵وشرکت مرغ تالاب گیلان به شماره ثبت ۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۴۵۸۲۶ با نمایندگی آقای حسن رهنما با کدملی۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ وطی حکم شماره ۱۲۳۰۱ انتخاب گردیدند. ۲ آقای مهدی خورشیدی به شماره ملی ۵۶۹۹۶۵۴۴۲۹ به سمت بازرس اصلی وآقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۶۲۱۲۳۲۸۲۰۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083474
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۱۰۸۹۹ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۰۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی صابری به شماره ملی ۰۳۸۱۱۸۹۴۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم عاطفه حقیقی نبا به شماره ملی ۰۹۳۸۷۸۹۵۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۷۲۸۲۷۲۹۱۳۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100298
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهپرور آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۰۶۲۱
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهپرور آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۰۶۲۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت مدیران برای باقی مانده تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۰/۹۵ به شرح ذیل می‌باشد. - آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور با نمایندگی خانم صفیه فارغی به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای حسن رهنماء به شماره ملی ۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - آقای فرشید جعفری به شماره ملی ۰۰۵۶۸۶۰۳۶۶ به سمت عضوهیات مدیره - آقای سعید کلهر به شماره ملی ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ به سمت عضو هیات مدیره حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218421
آگهی تغییرات شرکت اجداد بهپرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۷۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامعلی فارغی کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن پور کاظم چورسی کدملی ۴۹۳۹۸۵۰۹۳۵ بنمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص توسعه فرآورده‌های غذائی بهپرور ارومیه بشماره ثبت ۱۷۲۱ وشناسه ملی۱۰۲۲۰۰۴۸۷۹۹ بسمت عضو ونایب رئیس هیئت مدیره و آقای حجت سقط فروش کدملی ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ بنمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص گسترش و توسعه صنایع بهپروربشماره ثبت ۳۲۶۳ وشناسه ملی۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۲ آقای جواد علیزاده کلشانی بشماره ملی ۲۸۵۱۸۳۲۶۶۲ از خارج بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شد. ۳ امضاء کلیه اسناد مالی و چکها و و قراردادها واسناد تعهدآور با مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل متفقا" با ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۰۰۶۹۰۱۱۹۸۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290121
آگهی تغییرات شرکت مرغداری بهپرور شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۲۱۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره تاتاریخ ۲۵/۲/۹۷ عبارتند از: آقای غلامعلی فارغی با کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ آقای امیدرضا علی حسینی با کدملی ۲۸۰۲۶۶۵۸۶۳ شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت ۳۲۶۳ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ با نمایندگی آقای حجت سقط فروش با کدملی ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ ۲ آقای مهدی خورشیدی چوبری به کدملی ۵۶۹۹۶۵۴۴۲۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۵۱۱۱۳۹۷۵۴۳۵۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301117
آگهی تغییرات شرکت سرو شمال آریا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۰۳۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۵ و برابر تاییدیه شماره ۴۱۰۸مورخ۱۶/۱۰/۹۵اداره تعاون کاروفاه اجتماعی شهرستان شفت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت سقط فروش به شماره ملی ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم صفیه فارغی به شماره ملی ۲۷۵۳۷۳۳۶۳۵ به سمت منشی هیئت مدیره ۲ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادر شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود. و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۲۰۲۹۵۹۷۳۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378428
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل محصولات دام وطیور رهپویان بهپرور شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۲۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامعلی فارغی با کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ برابر حکم شماره ۲۰۱۶ به نمایندگی از شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت۳۲۶۳ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیدرضا علی حسینی با کدملی ۲۸۰۲۶۶۵۸۶۳ برابر حکم شماره ۱۱۵۰۱ به نمایندگی از شرکت کوه مرغ شمال به شماره ثبت۹۸ وشناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۹۲۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم صفیه فارغی با کدملی ۲۷۵۳۷۳۳۶۳۵ برابر حکم شماره ۱۵۴۰۲ به نمایندگی از شرکت کارخانه جوجه کشی بهپرور گیلان به شماره ثبت ۴۴۶ وشناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۳۴۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید کلهر با کدملی ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ با حکم شماره ۴۴۱۱۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی مرغ تالاب گیلان به شماره ثبت ۲۹۱ وشناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۴۵۸۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر صباغی با کدملی ۰۹۴۳۱۵۴۱۶۲ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. ش۹۶۰۱۲۰۵۳۳۳۷۵۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400194
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام و طیور آبزیان فارغ دان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۵۶۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای ایرج ادیب نیا کدملی ۲۸۳۰۶۴۹۴۹۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و غلامعلی فارغی کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حجت سقط فروش کدملی ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ بنمایندگی از طرف بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص گسترش و توسعه صنایع بهپروربشماره ثبت ۳۲۶۳ بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۲ آقای بهمن پور کاظم چورسی کدملی ۴۹۳۹۸۵۰۹۳۵ خارج از عضو هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شد.۳ - امضاء کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور با مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل متفقا" با دو نفر اعضاء هیئت مدیره در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۶۰۲۰۴۶۵۴۳۵۴۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408714
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر اروم خوش پر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۱۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۸۹۳۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز نامه و سایر صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۴ تصویب شد. ۲ غلامعلی فارغی به کدملی۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و ایرج ادیب نیا کدملی۲۸۳۰۶۴۹۴۹۴ و حجت سقط فروش به کدملی ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و بهمن پورکاظم چورسی کدملی۴۹۳۹۸۵۰۹۳۵ و مهدیه فارغی به کدملی ۳۲۳۲۴۱۰۶۹ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۱۸۶۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به مدیرعاملی آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر رضایی به شماره ملی ۶۴۰۹۶۱۱۰۱۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۲۱۱۶۴۲۱۷۴۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421212
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره عام شتاب آذر ارومیه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۵۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵و نامه شماره ۹۹۰ ۱۰/۲/۹۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ قای ایرج ادیب نیا به کد ملی ۲۸۳۰۶۴۹۴۹۴ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای غلامعلی فارغی به کد ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و خانم معصومه سعادت فر به کد ملی ۲۸۰۲۴۸۴۳۶۲ بسمت منشی هیأت مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای بهمن پورکاظم چورسی به کد ملی ۴۹۳۹۸۵۰۹۳۵ خارج از هیأت مدیره بسمت مدیرعامل شرکت بمدت سه سال انتخاب گردید. ۳ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اسناد و اوراق بهادار پس از تصویب هیأت مدیره متفقا به امضاء آقای بهمن پور کاظم چورسی (مدیرعامل) و آقای ایرج ادیب نیا و در غیاب رئیس هیأت مدیره بامضای آقای غلامعلی فارغی (نائب رئیس هیأت مدیره) و مدیرعامل بهمراه مهر شرکت برسد و کلیه اوراق عادی با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۲۱۹۹۳۴۱۷۲۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515451
آگهی تغییرات شرکت کارآفرین والا آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۶ باستناد مجوز شماره ۲۲۳۵/۹۶/۲۲/۹۹ مورخ ۱۳/۰۲/۹۶ بیمه کار آفرین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی فارغی به کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و خانم لاله علی حسینی به کدملی ۲۸۰۲۷۲۴۶۸۱ و آقای رضا قلی علی حسینی به کدملی ۲۹۱۹۵۵۵۸۵۵ و خانم زهرا صابر کدملی ۱۵۸۳۳۴۰۱۰۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای غلامعلی فارغی به کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره خانم لاله علی حسینی به کدملی ۲۸۰۲۷۲۴۶۸۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای رضا قلی علی حسینی به کدملی ۲۹۱۹۵۵۵۸۵۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خانم زهرا صابر کدملی ۱۵۸۳۳۴۰۱۰۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۲۵۹۸۵۳۷۰۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645265
آگهی تغییرات شرکت ایمن سلامت ایستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۴۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نادر وجدانی فر به شماره ملی ۲۱۲۱۵۲۶۷۹۱ عبداله توتاک به شماره فراگیر ۱۰۲۱۶۷۲۹۳ و شرکت والا داروی ناب به با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۲۱۶۴ به نمایندگی آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۱۶۷۲۶۷۴۰۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771032
آگهی تغییرات شرکت والا صنعت توسعه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰به نمایندگی اقای سعید کلهرکدملی ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ آقای حسن رهنماء به شماره ملی ۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ امید رضا علی حسینی به شماره ملی ۲۸۰۲۶۶۵۸۶۳ و آقای احمد رضا رزازی به شماره ملی۲۶۶۹۲۲۰۲۶۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰به به نمایندگی آقای سعید کلهربه کدملی ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت عضو هیات مدیره حسن رهنماء به شماره ملی ۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره امید رضا علی حسینی به شماره ملی ۲۸۰۲۶۶۵۸۶۳به سمت عضو هیات مدیره و احمد رضا رزازی به شماره ملی ۲۶۶۹۲۲۰۲۶۶به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین سمت گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۹۲۹۲۶۱۹۶۸۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788693
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی پیشگامان صنعت طیور پارسیان در تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۷۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۱۰۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه مواد اولیه، کالاها، خدمات، وسائل، ابزار و دیگر نیازمندی های اعضای تعاونی از داخل و یا خارج با رعایت مقررات قانونی و عرضه آن ها براساس ضوابط موضوعه در آئین نامه معاملات تعاونی. فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت بسته بندی، استاندارد کردن و مارک گذاری تولیدات اعضاء. ایجاد فروشگاه در حوزه عملیات و نیز برگزاری نمایشگاه، ایجاد شعب و یا دفاتر نمایندگی در داخل و یا خارج کشور در صورت لزوم، مشارکت در نمایشگاه ها به منظور بازاریابی و عرضه و فروش و صدور تولیدات امانی و یا خریداری از اعضاء با رعایت قوانین و مقررات جاری. ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز اعضاء و کارکنان در زمینه های تعاونی، شغلی، فنی، حرفه ای، تخصصی و نظایر آن ها عنداللزوم با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع ذیربط دیگر. همکاری با مسئولان، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انجام وظایف اعمال اختیارات قانونی آن در زمینه های مورد نیاز. عضویت در انجمن ها و صندوق های توسعه با توجه به وظایف و اهداف تعاونی. به موجب مجوز, وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت امور تعاون) بشماره ۱۴۴۱۴۲ مورخ ۲۹/۷/۹۶ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جمالزاده ـ خیابان اسکندری شمالی ـ خیابان شهیدغلامرضاطوسی (شباهنگ) ـ پلاک ۱۱۴ ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۴۱۹۷۵۳۳۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: خانم مریم زاهد به شماره ملی ۰۰۳۳۹۳۵۹۴۷ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال آقای علی صابری به شماره ملی ۰۳۸۱۱۸۹۴۵۷ و به سمت مدیرعامل به مدت ۳ سال آقای سیدعلی خیریه به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۶۶۱۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای حسن سرهنگ پور به شماره ملی ۲۰۶۳۲۲۹۶۲۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای عزیز حسینی به شماره ملی ۲۸۷۰۸۲۵۰۷۲ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال آقای رضا سواری به شماره ملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای رسول امانی (شماره ملی ۲۷۵۳۵۳۲۷۵۳) بازرس اصلی، آقای محسن لمتر محمدی (شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵) بازرس علی البدل، برای مدت یکسال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات و اوراق بهادار با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره (رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) به اتفاق مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۹۹۸۸۵۴۴۵۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849726
آگهی تغییرات شرکت کارخانه جوجه کشی بهپرور گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۳۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال تا۱۶/۰۲/۱۳۹۸ عبارتند از: آقای غلامعلی فارغی با کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و آقای سهیل ساعت ساز با کدملی ۲۱۴۱۹۳۸۱۲۰ و شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ با نمایندگی حجت سقط فروش با کدملی ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ طی حکم شماره ۶۱۹/۹۶ مورخ ۱۶/۲/۹۶ انتخاب شدند. ۲ اقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی خورشیدی چوبری با کدملی ۵۶۹۹۶۵۴۴۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۱۱۱۱۹۰۸۸۹۶۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849745
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ تالاب گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۴۵۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی با کد ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ وشرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت۵۱۱۲۴۶ وشناسه ملی۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ با نمایندگی آقای حسن رهنماء با کد ملی ۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ طی حکم شماره ۲۲۲۷۷۶ مورخ ۱۱/۲/۹۶ وآقای سهیل ساعت ساز با کد ملی ۲۱۴۱۹۳۸۱۲۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای جواد جمشیدی قلعه با کد ملی۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس اصلی وآقای مهدی خورشیدی چوبری با کد ملی ۵۶۹۹۶۵۴۴۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت تا پایان سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۱۱۱۳۶۳۲۴۳۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869811
آگهی تغییرات شرکت توسعه فرآورده‌های غذایی بهپرور ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و عملیات مالی سال ۹۵ تصویب گردید. ۲ آقای ایرج ادیب نیا کدملی ۲۸۳۰۶۴۹۴۹۴ بنمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص گسترش و توسعه صنایع بهپرور بشماره ثبت ۵۱۱۲۴۶ و آقایان غلامعلی فارغی کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و حجت سقط فروش کدملی ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۳ آقای بهمن پورکاظم چورسی کدملی ۴۹۳۹۸۵۰۹۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر رضائی کدملی ۶۴۰۹۶۷۱۰۱۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۱۲۳۷۷۵۴۸۴۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877059
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) اقای ایرج ادیب نیا به شماره ملی ۲۸۳۰۶۴۹۴۹۴ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای حجت سقط فروش به شماره ملی ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳۴ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسن رهنماء به شماره ملی ۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم صفیه فارغی به شماره ملی ۲۷۵۳۷۳۳۶۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید کلهر به شماره ملی ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد مالی و چکها و قرار دادها و اسناد تعهدآور به امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۱۲۸۷۵۱۷۱۵۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13947798
آگهی تغییرات شرکت دریا پر ارومیه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۶۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۲۹۸۴ ۱ - ۷/۱۲/۹۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ایرج ادیب نیا ۲۸۳۰۶۴۹۴۹۴ غلامعلی فارغی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ حجت سقط فروش ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ بسمت اعضای اصلی و مهدیه فارغی ۰۳۲۳۳۴۱۰۶۹ و الهام ادیب نیا ۲۷۵۳۶۵۳۴۱۰ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت به مدت سه سال انتخاب شدند ش۹۶۱۲۲۴۹۲۳۶۰۲۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040988
آگهی تغییرات شرکت کوه مرغ شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۹۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۸ بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی فارغی به کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶ به نمایندگی آقای حجت سقط فروش با کدملی ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ با حکم شماره ۴۴۵۷۷ و آقای امید رضا علی حسینی با کدملی ۲۸۰۲۶۶۵۸۴۳ انتخاب گردیدند. ۲ آقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی خورشیدی چوبری با کدملی ۵۶۹۹۶۵۴۴۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۲۳۱۳۸۰۵۹۹۸۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری املش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070158
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص والا سپهر تامین ایرانیان درتاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۲۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۴۴۱۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: اخذ و اعطای نمایندگی شرکت ها داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری مجاز شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و محصولات تولید شده و فرآوری شده به خارج از کشور واردات و صادرات اقلام صنعتی، تجهیزات کارخانجات، ماشین آلات و قطعات یدکی ـ مونتاژ، تولید و انتقال دانش فنی ارائه کلیه فعالیت های صنعتی در زمینه مشاوره طراحی و نصب و راه اندازی کلیه ماشین آلات و دستگاه های صنعتی ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف احداث خریدو فروش تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات مرتبط با راه اندازی کارخانجات صنعتی و تولیدی مرتبط با قطعات یدکی و صنعتی و تاسیسات صنایع مادر و ماشین آلات و دستگاه های صنعتی در خصوص صنایع تولیدی و پتروشیمی نیروگاهی پالایشگاهی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جمالزاده ـ خیابان شهید یدالله امیرلو(گلبار) ـ خیابان شهیدغلامرضاطوسی (شباهنگ) ـ پلاک ۱۴۸ ـ طبقه سوم ـ واحد ۸ کدپستی ۱۴۱۹۷۴۴۴۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۷۸۷۴/۵۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک بانک شهر شعبه میدان جمهوری با کد ۲۷۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سعید کلهر به شماره ملی ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال والا صنعت توسعه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۵۱۳ و به نمایندگی غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمدرضا رزازی به شماره ملی ۲۶۶۹۲۲۰۲۶۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجتبی محمدی یمقی به شماره ملی ۴۸۹۰۰۸۷۵۰۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۲۱۴۲۸۵۶۷۶۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180747
آگهی تغییرات و تصمیمات موسسه برگ زیتون رمز پایه منطقه آزاد انزلی به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۳۶۲۸۰
طبق صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۲۷/۵/۹۷ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۹۷ موسسه برگ زیتون رمز پایه منطقه آزاد انزلی که با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد: ۱ خانم فریده سالمی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسن مقدمی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای امیر رضا عموها به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و غیره با امضای رئیس هیات مدیره (فریده سالمی) همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و کارهای اجرائی با امضای مدیرعامل (امیر رضا عموها) همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۲ آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ با دریافت مبلغ ۸۳۵/۳۷۹/۰۴۱/۳۹۴/۲۸ ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج و فاقد هرگونه سمت و مسئولیت در موسسه می‌باشند، آقای علی عالیپور مرغملکی به شماره ملی ۱۷۵۳۸۶۶۶۹۳ با دریافت مبلغ ۴۵۸/۵۹۵/۰۹۸/۸۲۶/۱۶ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج و فاقد هرگونه سمت و مسئولیت در موسسه می‌باشند، درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۶۱۱ , ۲۲۱ , ۱۱۶ , ۱۶۳ , ۱۰۵ ریال به مبلغ ۳۱۸/۲۴۶/۹۷۶/۹۴۲/۵۹ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها بعد از کاهش سرمایه: ۲ ۱ خانم فریده سالمی دارنده ۳۲۲/۲۴۴/۶۲۳/۰۳۲/۲۱ ریال سهم الشرکه. ۲ ۲ آقای حسن مقدمی دارنده ۴۵۸/۵۹۵/۰۹۸/۸۲۶/۱۶ ریال سهم الشرکه. ۲ ۳ آقای عباس جم زر دارنده ۱۰۶/۰۸۲/۹۹۲/۹۸۰/۱۹ ریال سهم الشرکه. ۲ ۴ آقای محسن میری دارنده ۲۱۶/۱۶۲/۶۳۱/۰۵۱/۱ ریال سهم الشرکه. ۲ ۵ آقای جواد امتی دارنده ۲۱۶/۱۶۲/۶۳۱/۰۵۱/۱ ریال سهم الشرکه.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298474
آگهی تغییرات شرکت سبز دانه سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامعلی فارغی به کد ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ و شرکت صنایع غذایی بهپرور آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۰۶۲۱ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ۹۷۰۸۱۳۱۶۶۲۱۰۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303815
آگهی تغییرات شرکت تولید و داده کاوی و اقتصاد اطلاعات یوتاب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۶۳۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۴۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامعلی فارغی به شماره ملی۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ با نمایندگی سعید کلهر به شماره ملی۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ به سمت نایب هیئت مدیره، حامد اکبری دافساری به شماره ملی۰۰۶۳۴۰۴۸۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، حسین اکبری به شماره ملی ۰۶۵۱۸۰۲۱۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آیت اله کارآموزیان به شماره ملی ۲۹۹۳۹۱۰۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۱۵۲۰۸۲۹۹۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک