رضا صحرائی

آقای رضا صحرائی

کد ملی 2708725718
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 894840
آگهی تصمیمات شرکت زیبا وش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۴۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حسابدانان به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و بهمن برزگریالدور به ک ملی ۰۰۵۱۴۵۱۰۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بختیار علم بیگی به ک م ۰۰۳۹۵۱۱۷۷۴ رضا صحرائی به ک م ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ امیرحسین علم بیگی به ک م ۰۰۶۰۰۱۶۲۵۶ امیرمحسن علم بیگی به ک م ۰۰۵۸۵۶۴۴۶۲ و امیرمحمد علم بیگی به ک م ۰۰۷۳۳۸۵۴۳۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ رضا صحرائی به سمت رئیس هیئت مدیره و بختیار علم بیگی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمحمد علم بیگی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۷۳۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061088
آگهی تغییرات شرکت افق یاران سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۴۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم بهادرانی به شماره ملی ۶۴۷۹۸۱۹۴۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا صحرائی به شماره ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کهین پور به شماره ملی ۰۰۳۹۹۵۴۴۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود خاتمی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۸۷۹۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱/۲/۱۳۹۴. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق و اسناد تجارتی و بانکی شرکت با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و با با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۸۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343084
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه شرکت سرمایه گذاری فلات ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱ بنمایندگی نجمی هاشمی فشارکی بشماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱ بنمایندگی رضا صحرایی بشماره ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان طبس گلشن بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۷۶۵۶ بنمایندگی سید ماشاء الله شکیبی بشماره ملی ۰۸۳۹۴۲۹۰۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و کاظم کاشفی پور بشماره ملی ۱۳۷۶۹۵۸۱۰۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۱۶۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425856
آگهی تغییرات شرکت ویرا باران بین الملل شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۷۷۹۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۰۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود محمودخان شیرازی با ک. م ۰۰۴۷۴۶۳۸۲۱ به سمت نائب رئیس آقای رضا صحرایی به با ک. م ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا بابازاده با ک. م ۰۰۵۹۲۵۰۳۲۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۱۳۲۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626491
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت دالین سامان در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۵۳۱۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: مبادرت به انجام فعالیت در زمینه تولید خرید و بسته بندی توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز بطور مستقل و یا مشارکتی در داخل و خارج از کشور. ایجاد پردیس تولیدی نمایشگاه فروشگاه نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور به منظور تولید عرضه توزیع و فروش انواع کالا به صورت جزئی و کلی همچنین انجام فعالیتهای فروش و بازرگانی در راستای موضوع شرکت حق العمل کاری صادرات و واردات انواع کالای مجاز اخذ نمایندگی کالاهای مجاز داخلی و خارجی خرید سهام برای شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و موسسات اقتصادی داخلی و یا خارجی و انجام هرنوع معاملات مجاز تجاری بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت. طراحی، نظارت و محاسبه و مشاوره در ساخت کلیه پروژه های عمرانی، ساختمانی، تاسیسات آنها، کلیه خدمات نظافتی و پذیرایی اماکن اداری و غیراداری و مجالس و منازل و شرکتها و نمایشگاهها و طراحی اقلام مورد نیاز، خدمات کترینگ و امور آشپزی و ایجاد رستورانهاو فست فود و کافی شاپ های زنجیره ای، تولید وبسته بندی فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده. طراحی و ساخت و اجرا و احداث مجتمع های ورزشی و سایر ابنیه و احداث تاسیسات تولید گوشت و فرآورده های دام و طیور و احداث مجتمع های گلخانه ای. پرورش انواع گلها وگیاهان دارویی، زینتی و میوه ها. اخذ نمایندگی صادرات و واردات انواع ماشین آلات کشاورزی و عمرانی و صنعتی و غیرصنعتی سرمایه گذاری یا مشارکت در انواع پروژه های شرکتی و دولتی و شخصی و جذب سرمایه خارجی در جهت پیشبرد پروژه های شرکت و خرید سهام داخلی و خارجی و امکانسنجی و تحقیقات بازار و مشاوره جهت پیشبرد فروش در تمامی شرکتها و به اشخاص حقیقی و بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه ای غیرالکترونیکی مجاز در داخل و خارج از کشور. گشایش اعتبارات ارزی و ریالی و اخذ ضمانتنامه از بانک ها برای شرکت و ترخیص کالا از گمرک داخل کشور و حق العمل کاری و اخذ انواع وام ها و اعتبارات و تسهیلات از بانک ها و موسسات و شرکت های داخلی و خارجی برای شرکت. شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی. ارائه خدمات کلیه امور رایانه ای از قبیل نرم افزاری و سخت افزاری. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان ناخدا محتاج، پلاک ۱۴، واحد ۶ کدپستی ۱۴۶۶۹۳۹۴۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۴/۱۷۴/۹۳ مورخ ۲۹/۴/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه جنت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید رضا طباطبائی نژاد ش م ۰۳۲۲۱۱۰۶۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن صبح صادق پسند شماره ملی ۰۰۶۱۹۲۱۴۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره رضا صحرائی ش م ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸به سمت رئیس وعضو هیئت مدیره مرتضی رمضانی ش م ۱۳۷۵۷۷۹۷۲۹به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای آقای محسن صبح صادق پسند به عنوان مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای آقای محسن صبح صادق پسند به عنوان مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید یوسفی به شماره ملی ۴۲۶۰۱۵۰۶۴۲ به عنوان بازرس اصلی. نوید قنبر نژاد به شماره ملی ۱۹۷۲۲۶۹۸۱۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۳۰۱۲۹۷۴۲۲۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693880
آگهی تغییرات شرکت آرین بسپار آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا صحرائی به شماره ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد هوبه فکر به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد هوبه فکر به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفق دو نفر از سه نفر عضو هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10496341
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پاک نام سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۲۸۶ بنمایندگی رضا صحرائی به کدملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ و مسعود ثالثی به کدملی ۰۴۵۲۰۵۰۶۵۰ و سید محمدرضا طائریان‎اصفهانی به کدملی ۱۲۸۶۹۴۱۹۴۶ و سید محمدحسین طائریان به کدملی ۱۲۸۶۹۵۸۸۶۵ و آرمین ابوترابی به کدملی ۰۰۴۵۹۴۴۵۱۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت‎مدیره و حسن کبیری به کدملی ۰۴۵۰۲۹۶۵۲۰ و رامین ابوترابی به کدملی ۰۰۴۹۸۲۲۲۴۱ به عنوان اعضای علی‎البدل هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۰ رضا صحرائی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا طائریان اصفهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید عبدالرضا مظفری‎چینجانی به کدملی ۲۷۲۱۴۹۹۱۰۶ خارج از هیئت‎مدیره بسمت مدیرعامل و مرتضی میرکریمی‎نمینی به کدملی ۰۰۴۶۱۰۸۳۸۶ خارج از هیئت‎مدیره به سمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای اصلی هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10691939
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا صحرایی به کدملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ بنمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ جواد ظهیری به کدملی ۲۸۰۲۳۸۱۶۷۹ بنمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ و علیرضا شریفی به کدملی ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ مرتضی رضی زاده به کدملی ۱۲۸۷۶۲۴۴۴۸ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ حسن رضوانفر به کدملی ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ بنمایندگی از شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۰ جواد ظهیری به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا شریفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا صحرایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره و یا با امضای مشترک یکی از اعضای هیئت مدیره و مهدی حشمتی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706009
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه دالین دیبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۷۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بختیار علم بیگی بشماره ملی۰۰۳۹۵۱۱۷۷۴ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای رضا صحرائی بشماره ملی۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای امیرحسین علم بیگی بشماره ملی ۰۰۶۰۰۱۶۲۵۶ بنمایندگی شرکت صنایع پلاستیک و بسته بندی محب قزوین بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۷۱۰۶ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ۹۴۱۲۱۹۱۶۸۵۰۰۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770163
آگهی تغییرات شرکت پخش پارس خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۲۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ به نمایندگی آقای محمود مکی به شماره ملی ۰۰۴۰۹۹۶۳۰۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ به نمایندگی آقای هوشنگ دادوش به شماره ملی ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت شهاب توشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۹۸۷۵ به نمایندگی آقای رضا صحرائی به شماره ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پارس شید به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۲۴۵۳به نمایندگی آقای احسان عباسی ابیانه به شماره ملی۰۰۷۳۰۱۷۳۲۹ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت طراحی صنعتی ولوازم خانگی پارس زر آسا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵ به نمایندگی آقای طه میرعمادی به شماره ملی۱۲۸۶۳۱۹۸۹۷بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۰۸۲۸۹۱۸۷۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777936
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت شهدین گام درتاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۱۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۹۷۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش پخش و توزیع محصولات غذایی وآشامیدنی تاسیس و به کارانداختن هرقسم ازکارخانه واحد تولیدی و معدن و ایجاد نمایشگاه فروشگاه نمایندگی و شعبه به منظور تولید استخراج و بسته بندی خرید و فروش بازرگانی و همچنین انجام هرنوع عملیات و معاملات که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد و تولید و خرید و فروش مواد اولیه و بسته بندی ماشین آلات و تجهیزات مرتب با موضوع شرکت واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و همچنین اخذ نمایندگی کالاهای مجاز داخلی و خارجی خرید سهام و مشارکت در شرکت هاوموسسات اقتصادی داخلی و خارجی و انجام هرنوع معاملات مجاز تجاری بازرگانی و مالی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت باشدشرکت در مناقصات و مزایدات دولتی شرکت در نمایشگاه های تخصصی در داخل و خارج از کشور ومشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیلات بانکی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کیلومتر ۷ بزرگراه فتح نبش خیابان خلیج فارس کدپستی: ۱۳۸۶۹۳۹۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴ مورخ ۳۰/۱/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شهرصنعتی البرز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسن گرجی شماره ملی ۰۴۹۲۳۸۷۵۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ مصطفی صنعت کارخالقی شماره ملی ۰۰۵۵۹۴۶۶۶۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ رضا صحرائی شماره ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمودرضا اوحدی سهل آباد به شماره ملی ۰۰۵۱۷۳۰۴۱۳ به عنوان بازرس اصلی و حسین بیات به شماره ملی ۰۰۸۱۶۵۰۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۲۱۴۵۶۳۵۳۴۳۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202243
آگهی تغییرات شرکت پتروپالایش دالین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۲۱۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا صحرایی به شماره ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مرتضی رمضانی به شماره ملی ۱۳۷۵۷۷۹۷۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای شروین هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۸۳۸۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای کشتمند آتش بهار به شماره ملی ۳۳۴۰۲۸۵۷۲۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و ادرای با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۰۱۳۸۰۷۸۸۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219776
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور فامیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی۱۴۰۰۵۱۸۹۱۱۳ با نمایندگی آقای رضا صحرائی به شماره ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی به شماره ملی۰۰۵۳۷۱۸۷۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای پرهام پدرام به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۰۱۳۵به سمت عضوهیئت مدیره آقای سیف اله فامیلی به شماره ملی ۲۱۲۲۴۱۰۰۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضای متفق یک از آقایان رضا صحرائی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۰۶۵۶۴۸۳۲۸۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352756
آگهی تغییرات شرکت فامیلی موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی رضا صحرایی به شماره ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش گلرنگ موتور ک. م ۱۴۰۰۵۱۸۹۱۱۳ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان ک. م ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی آقاگلی ک. م ۰۰۷۲۵۸۱۹۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۲۳۲۹۱۱۰۴۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609865
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا نادری با کدملی۰۰۵۹۶۴۲۵۵۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا فخرالدینی با کدملی۰۰۵۱۲۸۹۴۷۴به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای رضا صحرائی با کدملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به نمایندگی از شرکت پخش و توزیع ویتانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمد مهدی اسلامی فطرت با کدملی ۰۰۳۲۹۴۷۲۹۱ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی شهدین گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲به سمت عضو هیات مدیره آقای مصطفی صنعت کار خالقی با کدملی ۰۰۵۵۹۴۶۶۶۶ به نمایندگی از شرکت شیرین طعم لارستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۶۶۰ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضا مدیرعامل منفردا و یا دونفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۶۲۵۲۳۰۵۵۹۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631821
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه صنایع نیمه رسانا در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۱۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۶۰۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی صنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی، همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید و واردات و صادرات و خرید و فروش و تهیه و توزیع و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص کلیه محصولات مربوط به صنایع نیمه رسانا، برقی و الکترونیکی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقادقرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید دکتر مفتح ـ کوچه دهم ـ پلاک ۱۳ طبقه اول کدپستی ۱۵۸۷۸۳۶۷۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲۹۹/۹۶/۰۰۰۲ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ نزد بانک کارآفرین شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مهدی یکی تا به شماره ملی ۱۳۷۵۸۲۶۲۸۱ به نمایندگی از شرکت تک درخت سبز صنعت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۶۴۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا صحرائی به شماره ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و علی احمدی جو به شماره ملی ۰۵۳۲۹۶۶۹۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان عباسی آبیانه به شماره ملی ۰۰۷۳۰۱۷۳۲۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی محسنی صدیق به شماره ملی ۰۰۵۷۸۵۱۴۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و دیو لیو به کد فراگیر ۱۱۱۶۴۳۴۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای اول توسط رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه امضاء دوم توسط مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش به شماره ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۰۸۸ به عنوان بازرس اصلی و عباس میرزا عبداله به شماره ملی ۰۰۶۰۳۵۶۴۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۰۵۴۰۲۹۴۸۱۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657762
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه بازار سامان دیبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۹۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - فرهاد تاجیک به شماره ملی ۰۰۶۵۲۲۹۰۵۳ به نمایندگی از شرکت بیسکویت گرجی به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۲۰۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی رمضانی به شماره ملی ۱۳۷۵۷۷۹۷۲۹ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت دالین سامان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۵۳۱۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و مجید حسینی به شماره ملی ۲۷۲۲۰۶۳۷۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا صحرایی به شماره ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. - کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۳۷۷۹۴۶۶۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662154
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۰۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره - شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای رضا صحرایی ک م ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸بعنوان عضو هیات مدیره - آقای هادی قانعی رضائی مقدم ک م ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۴۸۵۵۴۰۵۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677342
آگهی تغییرات حسابداری البرز کراسه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فرزانه مدیر کیا سرائی به کد ملی ۱۵۵۲۱۳۵۳۹۱ با دریافت مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال از صندوق موسسه معادل کلیه سهم الشرکه خود از موسسه خارج گردید خانم پروانه مدیر کیا سرائی به کد ملی ۱۵۵۲۲۴۶۳۱۰ با دریافت مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال از صندوق موسسه معادل کلیه سهم الشرکه خود از موسسه خارج گردید در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: رضا صحرایی کد ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ مبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه هرمز خادمیان کد ملی ۳۳۱۹۸۵۷۰۶۱ مبلغ ۸۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۸۰۳۵۷۵۲۸۳۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774896
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دالین کیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۳۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۲۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا صحرائی کدملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای بهمن کیازند کدملی ۰۰۳۹۸۷۵۲۵۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا شکروی کدملی ۰۰۴۰۲۹۱۹۱۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۰۲۵۵۶۸۵۴۵۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185565
آگهی تغییرات انجمن مدیریت ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۲۷۴۰۴۵/۳ مورخه ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۸۲۵۶۹ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدرستین به شماره ملی ۲۱۸۱۲۹۴۸۸۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. مجید قاسمی ش م۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره عباس شعری مقدم ش م ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حیدر مستخدمین حسینی ش م ۵۳۰۹۸۰۳۲۵۴ به سمت خزانه دار منوچهر منطقی ش م۰۰۴۴۹۳۶۸۰۱ به عنوان عضو اصلی رضا صحرایی ش م ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به عنوان عضو اصلی و مجتبی خسروتاج ش م۰۷۹۳۱۷۸۶۹۱ به عنوان عضو علی البدل و بهرام سبحانی ش م ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ و احمدفیاض بخش ش م ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های انجمن مدیریت ایران انتخاب شد. پ۹۷۰۶۰۴۵۹۵۵۴۱۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک