پرویز آزادپیما

پرویز آزادپیما

کد ملی 2708323563
46
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

شرکت های پرویز آزادپیما

دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
1
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
1
صبا شهر پارس
صبا شهر پارس
1
فاخر انرژی
فاخر انرژی
1
بازرسی فنی و مهندسی صنعت پار صاین
بازرسی فنی و مهندسی صنعت پار صاین
1
صنایع شیمیایی مرجان پیمان
صنایع شیمیایی مرجان پیمان
1
زرخاک زرندیه
زرخاک زرندیه
1
دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان
دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان
1
دهکده سلامت سرزمین ایرانیان
دهکده سلامت سرزمین ایرانیان
1
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
1
دهکده المپیک سرزمین ایرانیان
دهکده المپیک سرزمین ایرانیان
1
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
1
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
1
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
1
سوارکاران سرزمین ایرانیان
سوارکاران سرزمین ایرانیان
1
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
1
دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
1
شهر ورزش سرزمین ایرانیان
شهر ورزش سرزمین ایرانیان
1
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
1
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
1
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
1
تولیدی بازرگانی تأمین مواد فلز تام
تولیدی بازرگانی تأمین مواد فلز تام
1
مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان
مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان
1
پترو مارون آریا
پترو مارون آریا
1
دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان
1
اکسوکمیکال
اکسوکمیکال
1
پارک آبی سرزمین پارس
پارک آبی سرزمین پارس
1
فن آوران بتن ایرانیان
فن آوران بتن ایرانیان
1
شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان
شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان
1
هتل زر سرزمین ایرانیان
هتل زر سرزمین ایرانیان
1
افرا مولا سرزمین ایرانیان
افرا مولا سرزمین ایرانیان
1
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
1
بازرگانی و تولیدی محور پاسارگاد ماشین
بازرگانی و تولیدی محور پاسارگاد ماشین
1
آریا رزین
آریا رزین
1
اطلسان پارسی قم
اطلسان پارسی قم
1
سیاحان ورزشی پرند
سیاحان ورزشی پرند
1
1
1
1
ماشین کارت سرزمین ایرانیان
ماشین کارت سرزمین ایرانیان
1
توسعه تجارت صنعت و معدن
توسعه تجارت صنعت و معدن
1
تجاری غلات کاسپین
تجاری غلات کاسپین
1
ملی مسکن و صنایع ساختمانی
ملی مسکن و صنایع ساختمانی
1
سرمایه گذاری و تجارت بین المللی پیشرو کرمان
سرمایه گذاری و تجارت بین المللی پیشرو کرمان
1
بنیان سازه اهواز
بنیان سازه اهواز
1
ارقام پژوهان دقیق
ارقام پژوهان دقیق
1
کیمیا آوردفام
کیمیا آوردفام
1
تاسیساتی ساختمانی بنا نور گیل
تاسیساتی ساختمانی بنا نور گیل
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 660048
آگهی تصمیمات شرکت دهکده اقامتی مدیترانه‌ای در سرزمینایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۴۹۸۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به ش ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و پرویز آزادپیما به ک م ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۵۵۲۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669904
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۳۶۵۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 968418
آگهی تغییرات شرکت صبا شهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۵۸۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۳۴۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۶۴۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012446
آگهی تاسیس شرکت فاخر انرژی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۶۶۲۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۰۸۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: عبارت است از عرضه و انجام کلیه خدمات و فعالیتهای لازم برای راهبری و مدیریت فرایندها و انجام فعالیتهای طراحی مهندسی تدارکات نظارت فنی و اجرای پروژه ها و طرح های صنعتی در زمینه ها و حوزه های اکتشاف حفاری توسعه تولید عملیات تعمیرات و بهره برداری در تجهیزات صنایع نفت و گاز پالایش پتروشیمی شیمیایی و نیروگاهی و صنایع تکمیلی جانبی و مرتبط ارائه خدمات فنی بازرگانی مدیریتی و فعالیت های خدماتی و پشتیبانی پروژه ها و طرح های صنعتی از قبیل امور فنی و مهندسی تدارکات و تامین کالا عملیات کالا و انبارداری واردات و صادرات تجهیزات سیستمهای حمل و نقل و ترخیص گمرکی انواع محصولات کالا مواد و تجهیزات از گمرکات کشور ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه ها و طرح ها نظارت بازرسی فنی راه اندازی بهره برداری تعمیرات و نوسازی تجهیزات تاسیسات صنعتی و واحدهای تولیدی و عملیاتی احداث نگهداری تعمیرات و توپک رانی خطوط لوله نفت آب گاز و فرآورده ارائه خدمات مدیریت پروژه خدمات مهندسی مشاور خدمات طراحی و مدیریت پیمان انجام مطالعات پژوهش و سرمایه گذاری همچنین تامین و تدارکات شناورهای دریایی و ارائه خدمات فنی پشتیبانی و نگهداشت فنی سکوها انجام خدمات فنی تکمیلی و تعمیراتی و اسیدکاری چاه های نفتی و گازی احداث نگهداری و تعمیرات ایستگاه های تقویت یا تقلیل فشار گازی و نفتی انواع مخازن ذخیره سازی نفت آب گاز و فرآورده و رسوب زدایی آنها احداث و بهره برداری لایروبی تعمیر و نگهداری فنی اسکله های نفتی گازی فرآورده تدارکاتی و کالا همچنین تاسیسات بندری ساحلی و فراساحلی احداث ابنیه و ساختمان خدمات ذخیره سازی و انبارداری تجارت و مبادله (سوآپ) و فرآورده ها و مشتقات نفتی شامل قیر روغن و روانکاوها ارائه خدمات جانبی تکمیلی و پشتیبانی و انجام سایر امور و فعالیتهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم وصول به اهداف مذکور را مذکور مستقلا و یا با همکاری موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی میسر گرداند. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ استاد نجات الهی خ سپند پ ۲۰ ساختمان ۳۲ ط ۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی ۱۵۹۸۹۹۴۷۳۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۲ مورخ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک ملی شعبه چیذر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت بازرگانی راهیار صنعت جنوب سهامی خاص با نمایندگی آقای موسی سوری به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت مهندسی بسپار صنعت فاخر سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ شرکت بازرگانی پیام آوای ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی حسنی مقدم به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ شرکت پوشینه توسعه کسری سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی حقیقت خواه به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ شرکت مشاوره مهندسی پژهان افروز کواژ سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرمحمد ممجد به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ـ آقای موسی سوری به نمایندگی از شرکت بازرگانی راهیار صنعت جنوب سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۲۶۳۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070061
آگهی تغییرات شرکت کهن حامی پایتخت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۱۵۷۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرمحمد ممجد به شماره ملی ۰۰۷۱۳۷۳۵۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی حقیقت خواه به شماره ملی ۰۰۵۵۸۵۶۵۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حامد باقری به شماره ملی ۳۲۵۶۲۴۹۴۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای زاهد احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۳۱۲۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا خیامی به شماره ملی ۱۸۱۷۳۰۳۲۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حامد باقری به شماره ملی ۳۲۵۶۲۴۹۴۴۲ به سمت مدیرعامل ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵۱ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران انتهای جهان آرا بر اتوبان حکیم پ۲۰۴ کدپستی ۱۴۳۶۵۳۷۹۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۳ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ارائه خدمات فنی و مهندسی حین ساخت و بازرسی کلیه کالاهای مجاز در ارتباط با موضوعات زیر: نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاههای نفتی و گازی، انواع تجهیزات و قطعات مرتبط با تجهیزات بالادستی و پائین دستی نفت، گاز و پتروشیمی اعم از اکتشاف، استخراج، فرآوری، حفاری، لوله گذاری، لایروبی، نصب، نیروگاههای حرارتی و آبی، تجهیزات تامین و تصفیه و انتقال آب، محصولات پلیمری، پلاستیکی، لاستیکی و مشتقات آنها تجهیزات ذخیره سازی، نگهداری و انتقال انواع سوخت ماشین آلات، تجهیزات و قطعات یدکی کلیه صنایع، سیمان، فلزات و فرآورده‌های فلزی و مشتقات آنها، فرآورده‌های معدنی، ساختمانی و غیره فلزی کشتی سازی، تجهیزات حمل و نقل اعم از هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای، صنایع، تجهیزات و قطعات وسایل نقلیه اعم از خودرو، موتورسیکلت، اتوبوس، مینی بوس و دوچرخه، انواع تجهیزات بازیافت به روش‌های مختلف، فرآورده‌های شیمیایی و صنایع وابسته چوب، کاغذ و فرآورده‌های وابسته، ساخت و مهندسی تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی، بیولوژی، میکروبیولوژی و ژنتیکی انواع اقلام دارویی، بهداشتی و آرایشی کلیه اقلام کشاورزی، گلخانه‌ای و پرورشی، غذایی، انسانی و دامی، کلیه مبلمان ادرای، خانگی و صنعتی مواد غذآیی اساسی و روزمره محصولات سلولزی صنایع و تجهیزات ساختمانی، معماری و عمرانی و تزئینی، صنایع چرم، پوست، نساجی و البسه، طراحی، تدوین و راهبری سیستمهای جمع آوری اطلاعات و داده‌ها صنایع بسته بندی و پکینگ، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و واگذاری آنها، ایجاد شعب متعدد در جهت توسعه اهداف فعالیت شرکت و عضویت و فعالیت در کلیه انجمن‌ها، موسسات پژوهشی، سازمانهای علمی و تحقیقاتی و صنعتی داخلی و خارجی برگزاری و اجرای کلاسهای مشاوره و آموزشی و اعطای مدرک و گواهینامه پایان دوره، صدور و ارائه گواهینامه بازرسی در ارتباط با موارد فوق برای کارکنان شرکت و شرکتها و یا سازمانهایی که به نوعی به موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشند. ۴ نام شرکت به بازرسی فنی و مهندسی صنعت پارصاین تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۵ آقای میثم رحمانی پناه به شماره ملی ۲۰۰۶۴۷۰۷۰۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سعید عشایری به شماره ملی ۰۰۶۰۹۴۱۳۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۱۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۳۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090185
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی مرجان پیمان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۱۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۷۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به ش م ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و پرویز آزادپیما به ک م ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: روان بخش حق نژاد دوشانلو به ش م ۰۰۴۰۰۶۶۳۵۵ محمدرضا حق نژاد دوشانلو به ۰۰۵۳۶۶۲۴۰۷ سلمان حق نژاد دوشانلو به ش م ۰۰۶۸۳۷۹۰۱۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ محمدرضا حق نژاد دوشانلو بسمت رئیس هیئت مدیره و روان بخش حق نژاد دوشانلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۶۳۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154590
آگهی تغییرات شرکت زر خاک زرندیه (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۷۸ و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۱۳۸۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: مجمع به اتفاق آراء موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ را به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به آخر اسفندماه سال۱۳۹۱ انتخاب نمودند. ش۱۶۹۵۰۸۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154591
آگهی تغییرات شرکت دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۴۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۸۸۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: مجمع به اتفاق آراء موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ را به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به آخر اسفندماه سال۱۳۹۱ انتخاب نمودند. ش۱۶۹۵۰۸۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162767
آگهی تغییرات شرکت دهکده سلامت سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ را به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه سال ۱۳۹۲ انتخاب نمودند. ش۱۶۹۹۰۰۹ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187964
آگهی تغییرات شرکت خودرو شهر سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و پرویز آزادپیما به شماره ملی۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۹۵۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187970
آگهی تغییرات شرکت دهکده المپیک سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و پرویز آزادپیما به شماره ملی۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۹۵۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192101
آگهی تغییرات شرکت دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۹۷۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۲۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192110
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۶۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۲۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192124
آگهی تغییرات شرکت دهکده نواندیشان معماری در سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۲۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۱۶۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192125
آگهی تغییرات شرکت سوارکاران سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۵۶۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۴۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۱۶۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192129
آگهی تغییرات شرکت چوگان بازان سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۲۲۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۱۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۱۶۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204545
آگهی تغییرات شرکت دهمده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۹۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204573
آگهی تغییرات شرکت شهر ورزش سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۹۹۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204574
آگهی تغییرات شرکت باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۹۹۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204575
آگهی تغییرات شرکت دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی خالقی به شماره ملی ۱۵۳۳۱۰۹۵۰۸ آقای حمید قاینی ثانی به شماره ۰۰۴۹۹۳۳۲۶۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۹۹۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204582
آگهی تغییرات شرکت همه روز بازار سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۹۹۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206742
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی تامین مواد فلز تام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۹۹۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206744
آگهی تغییرات شرکت مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۹۹۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206754
آگهی تغییرات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های پترو مارون آریا انتخاب شد. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۹۹۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218529
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۳۷۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218530
آگهی تغییرات شرکت اکسو کمیکال سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۶۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۲۳۷۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220781
آگهی تغییرات شرکت پارک آبی سرزمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۲۳۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221970
آگهی تغییرات شرکت فن آوران بتن ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۳۴۷۲۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۲ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شماره ثبت ۲۰۸۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به کدملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت تعیین گردید. ش۱۷۲۷۵۰۹ ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282835
آگهی تغییرات شرکت شهربازی پرنشاط سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۳۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزاد پیما به شماره ملی۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۵۳۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344562
آگهی تغییرات شرکت هتل زر سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۷۳۸۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344568
آگهی تغییرات شرکت افرا مولا سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۳۸۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345804
آگهی تغییرات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۶۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۷۳۸۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381521
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات عمرانی پاسارگاد ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۲۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۹۱۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469077
آگهی تغییرات شرکت آریا رزین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۸۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزت اله زینعلی با کد ملی ۰۰۴۷۳۷۷۴۸۸ و آقای بهمن سلیمیان با کد ملی ۱۱۷۰۴۶۸۰۲۰ و خانم فرزانه جاریانی با کد ملی ۰۰۴۵۴۷۵۴۳۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و شماره ثبت ۲۰۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای پرویز آزاد پیما با کد ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی سال تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ش۱۸۳۰۴۲۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690365
آگهی تغییرات شرکت اطلسان پارسی قم سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۹۷۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ارقام پژوهان دقیق بشماره ثبت ۲۰۸۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ و آقای پرویز آزاد پیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۸۱۸۵۹۶۱۷۲۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9788259
آگهی تصمیمات شرکت سیاحان ورزشی پرند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۸۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۸۸۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به ش م ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و پرویز آزادپیما به ک م ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی موسوی به ک م ۰۰۶۰۵۴۰۹۳۱ و علیرضا صباغ به ک م ۴۷۲۲۵۳۴۲۳۳ و سعید شکوه غازانی به ک م ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ علیرضا صباغ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید شکوه غازانی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9875438
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی مرجان پیمان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۱۴۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و پرویز آزادپیما به کد ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: روان بخش حق نژاددوشانلو به کد ملی ۰۰۴۰۰۶۶۳۵۵ و محمدرضا حق نژاددوشانلو به کد ملی ۰۰۵۳۶۶۲۴۰۷ و سلمان حق نژاددوشانلو به کد ملی ۰۰۶۸۳۷۹۰۱۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ محمدرضا حق نژاددوشانلو بسمت رئیس هیئت مدیره، روان بخش حق نژاددوشانلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سلمان حق نژاددوشانلو بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11151542
آگهی تصمیمات شرکت ماشین کارت سرزمین ایرانیان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۶۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۱ و ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به کدملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و پرویز آزادپیما به کدملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهین شکوه به کدملی ۱۵۲۰۳۳۳۶۲۵ و جواد اسدی به کدملی ۰۰۵۹۳۶۶۴۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11210231
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879377
آگهی تغییرات شرکت تجاری غلات کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به سمت بازرس اصلی و پرویز آزاد پیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۰۸۸۶۴۵۷۰۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912520
آگهی تغییرات شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز آزادپیما با کدملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۶۵۰۹۱۳۲۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097982
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و تجارت بین المللی پیشرو کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۱۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ ۱ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به نمایندگی آقای پرویز آزادپیما به کدملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای کیومرث ضیائی فرد به کدملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محسن علمدار نیاکی به کدملی ۲۱۴۱۸۷۵۰۸۰ آقای مهدی طاهری پور به کدملی ۲۱۴۳۰۵۸۷۵۶ شرکت توسعه صنعت و معدن اسپادانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۰۸۴۰ به نمایندگی آقای غلامعباس طاهری پور به کدملی ۲۱۴۰۲۵۵۶۱۵ ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۰۸۹۸۴۶۷۳۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106929
آگهی تغییرات شرکت بنیان سازه اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۵۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به نمایندگی پرویز آزاد پیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس اصلی و سید محمد موسوی بشماره ملی ۱۸۲۹۸۹۷۶۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. محمد سوادی پور به شماره ملی ۱۹۱۱۵۳۲۶۱۸ و داریوش تنظیف به شماره ملی ۱۷۵۴۹۱۱۶۷۶ و مهدی شاه حسینی وند به شماره ملی ۱۷۵۴۹۵۸۹۷۴ و سعید طهماسبی به شماره ملی ۶۶۳۹۶۱۴۹۱۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۲۸۰۸۶۳۲۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446308
آگهی تغییرات ارقام پژوهان دقیق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۱۷۸۲۰۶/۹۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب گواهی حصر وراثت شماره ۹۴/۵۲ , ۴۶۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ و گواهی نامه واریز مالیات بر ارث شماره ۴۸۶۵۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه مرحوم محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به وحیده فیضی به شماره ملی ۱۲۱۹۷۵۵۱۲۵ و مبلغ ۵۸۳۳۳۳۴ ریال به غزال وکیلی طالقانی به شماره ملی ۲۵۹۵۹۷۲۹۱۱ و مبلغ ۱۱۶۶۶۶۶۶ ریال به حامد وکیلی طالقانی به شماره ملی ۲۵۸۰۴۹۷۶۳۳ واگذار گردید. پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. اسماعیل شیخ بابایی به شماره ملی ۴۰۳۰۷۲۵۹۰۲ با پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محسن آمون به شماره ملی ۰۰۳۶۴۰۸۷۳۵ با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اسماعیل شیخ بابایی به شماره ملی ۴۰۳۰۷۲۵۹۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر موسسه و یا با امضاء مدیرعامل و امضاء آقای محسن آمون همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد لیست شرکاء پس از نقل و انتقال و افزایش به شرح ذیل می‌باشد: پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ دارای مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال اسماعیل شیخ بابایی به شماره ملی ۴۰۳۰۷۲۵۹۰۲ دارای مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال محسن آمون به شماره ملی ۰۰۳۶۴۰۸۷۳۵ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال وحیده فیضی به شماره ملی ۱۲۱۹۷۵۵۱۲۵ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال غزال وکیلی طالقانی به شماره ملی ۲۵۹۵۹۷۲۹۱۱ دارای مبلغ ۵۸۳۳۳۳۴ ریال حامد وکیلی طالقانی به شماره ملی ۲۵۸۰۴۹۷۶۳۳ دارای مبلغ ۱۱۶۶۶۶۶۶ ریال پ۹۶۰۳۰۶۷۴۹۴۷۱۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969862
آگهی تغییرات شرکت کیمیا آوردفام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۳۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به نمایندگی آقای پرویز آزادپیما به ش م ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مهدی سبط الشیخ ش م ۰۰۷۴۸۹۵۳۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۹۵ به تصویب رسید پ۹۷۰۱۱۹۱۱۱۷۴۷۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189316
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی ساختمانی بنا نور گیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۸۵۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به شماره ثبت ۲۰۸۶۰ به نمایندگی آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا سروری با کدملی ۰۹۱۹۳۱۴۲۹۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. ۲ - با خروج آقای مجتبی امینی عضو هیئت مدیره شرکت , آقای صمد دوستار اسدی باکد ملی ۲۶۶۹۵۲۳۲۶۹ به جانشینی ایشان بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تعیین شدند. ۳ - روزنامه محلی گیلان امروز جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد. ش۹۷۰۶۰۵۸۶۸۲۵۴۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک