حسن جماعتی لسبو محله

آقای حسن جماعتی لسبو محله

کد ملی 2691561208
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1185543
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی صفا دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به عنوان بازرس اصلی، یوسف جوان ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای حسن وطنی نظافت به شماره ملی ۲۲۱۹۰۳۶۶۷۷ به سمت عضو و مدیرعامل و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۴ صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۸۶۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295849
آگهی تغییرات شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته رایان پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۹۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های انتخاب شد. آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۵۸۲۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724645
آگهی تاسیس شرکت صنعتی آذران پارت هوراند سهامی خاص
خلاصه شرکتنامه و تقاضانامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۵/۹/۹۳ شماره ثبت ۵۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۴۵۸۵ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ مذکور از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید انواع شمع خودرو، موتورسیکلت و موتورهای درونسوز و ارایه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه و تولید ساخت مونتاژ، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، صنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، ایجاد دفتر و اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، شرکت در کلیه همایشها، سمینارها و برپایی غرفه، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی. ۱ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد ۲ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان کلیبر، شهرک صنعتی یوزبند، کدپستی ۵۴۶۸۱۱۱۱۱۱ و تلفن ثابت ۰۴۱۴۴۴۳۵۴۳۸ ۳ـ سرمایه: یک میلیارد ریال نقدی می باشد که برابر گواهی صادره بانک سپه شعبه کلیبر شماره ۲۵۲ مورخه ۵/۹/۹۳ ـ ۳۵% درصد سرمایه بشماره حساب ۲۳۰۶۷۱۱۲ بنام شرکت واریز و بقیه در اختیار و تعهد مدیرعامل قرار دارد. ۴ـ اولین مدیران شرکت: خانم نرگس نوروزی فرزند محمد بشماره ملی ۰۴۹۱۵۷۵۲۱۱ آقای فرهاد خلیل زاده فرزند حافظ بشماره ملی ۰۰۵۳۸۸۱۹۵۸ و خانم صنم محمدی فرزند فرهاد بشماره ملی ۰۴۵۳۷۴۰۹۵۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب شدند سپس اعضاء هیئت مدیره خانم نرگس نوروزی را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد خلیل زاده را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و در نهایت خانم صنم محمدی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ۵ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۶ـ بازرسان شرکت: آقای حسن جماعتی لسبومحله فرزند محمد علی بشماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای سعید اسمعیلی فرزند سیاف بشماره ملی ۰۴۵۲۳۱۷۱۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی شرکت انتخاب شدند. ۷ـ میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: خانم نرگس نوروزی به میزان هفت هزار سهم از ده هزار سهم و آقای ابوالفضل محمدی به میزان نهصد و نود و نه سهم از ده هزار سهم و آقای فرهاد خلیل زاده به میزان یک سهم از ده هزار سهم و خانم صنم محمدی به میزان دو هزار سهم از ده هزار سهم از کل سهام شرکت را دارا می باشند. ۸ـ روزنامه تعیین شده جهت درج آگهی های شرکت: روزنامه آذربایجان ۹ـ شرکت شعبه و نمایندگی ندارد. ش۱۸۹۲۸۴۲ رئیس ثبت اسناد و املاک کلیبر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964228
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قوای محرکه هور پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۳۶۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۲/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032452
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ تحت شماره ۳۷۶۶/ث۹۵ و ۳۷۶۷/ث۹۵ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. حسن وطنی نظافت به شماره ملی ۲۲۱۹۰۳۶۶۷۷ به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره – مهرداد احمدی به شماره ملی ۵۲۸۹۵۵۴۸۹۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره – حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی ۴۸۳۹۷۳۱۵۶۱ سمت بازرس اصلی و یوسف جوان گروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۶۳۱۳۳۷۶۷۵۱۶۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید - آقای حسن جماعتی لسبومحله بشماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ بسمت بازرس اصلی و آقای یوسف جوانگروه بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱سال مالی انتخاب شدند - آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ و آقای احمدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ و آقای ارسلان صمدی بشماره ملی ۰۴۴۰۷۲۴۹۳۷ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ۹۵۰۷۱۴۸۷۰۵۱۶۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094099
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اورند پارت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبومحله بشماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن تقی دوست لشکا جانی بشماره ملی ۴۸۳۹۷۳۱۵۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب شدند آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ و آقای احمدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰بنمایندگی خانم نرگس نوروزی بشماره ملی ۰۴۹۱۵۷۵۲۱۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۸۰۵۸۸۴۴۶۳۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181961
آگهی تغییرات شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبومحله بشماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ بسمت رئیس هیات مدیره وآقای محمدگودرزی بشماره ملی ۰۴۵۱۴۲۴۹۲۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای سعید ناصریان بشماره ملی ۰۰۳۰۷۸۷۸۷۴ (خارج ازسهامداران) بسمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسنادواوراق بهادار باامضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیات مدیره متفقا همراه بامهرشرکت معتبراست. ش۹۵۰۹۲۰۸۹۴۸۶۱۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251171
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه نیکو کاران راز درتاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۶۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۶۱۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع نیکو کاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان افریقای شمالی خیابان شهید طاهری پلاک ۸ طبقه چهارم واحد ۷ کدپستی ۱۹۶۶۹۴۴۷۱۹ دارائی موسسه: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: شهناز تفنگ چی ها به شماره ملی ۰۰۳۶۶۲۴۷۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی یوسف جوانگروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل و مدیرعامل رامین خسرو خاور به شماره ملی ۰۰۴۷۶۷۷۰۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی احمدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی حمیدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی رویا ایمانی به شماره ملی ۰۹۳۹۶۰۱۶۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محمد علی کریمی به شماره ملی ۵۵۶۹۹۰۵۸۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین: حسن جماعتی لسبو محله به کدملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ بعنوان بازرس اصلی حسن تقی دوست لشکاجانی به کدملی ۴۸۳۹۷۳۱۵۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد. بموجب مجوز از وزارت کشور به شماره: ۱۱۳۳۲۸ مورخ: ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ آگهی گردید. پ۹۵۱۰۲۲۵۹۰۴۸۵۲۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483297
آگهی تغییرات شرکت پارت پلاستیک خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۵۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نگر سیستم به شماره ثبت ۳۳۹۶، به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۰۸۹۸، آقای حسن جماعتی لسبو محله به کد ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۰۱۵۴۷۹۷۵۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603137
آگهی تغییرات شرکت ویسمن موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۵ بتصویب رسید. آقای حسن جماعتی لسبو محله شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیامک امیر خوشخبر با کدملی ۱۳۷۸۰۷۶۰۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۰۴۲۰۳۴۶۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801913
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا کلانتری به کدملی ۱۵۰۲۲۱۲۶۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی توسعه پرتو سپهر پارسیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۰۶۸۰ و شماره ثبت ۵۰۵۳۱۴ به نمایندگی عباس غفاری به کدملی ۰۰۴۸۰۴۵۹۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۶۵۹۴ و شماره ثبت ۴۹۹۲ به نمایندگی حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۰۱۶۲۳۸۵۶۸۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کلیبر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963395
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی تسلا باتری راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی ۴۸۳۹۷۳۱۵۶۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۱۱۸۸۸۱۱۳۴۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035648
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آذرین ماد پارت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۸۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر رمضانی به شماره ملی ۲۰۶۴۲۲۰۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳، شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰ به نمایندگی خانم نرگس نوروزی به شماره ملی ۰۴۹۱۵۷۵۲۱۱، آقای علیرضا اصلانی به شماره ملی ۳۷۳۲۳۷۰۵۲۶، آقای سروش امیریان صدر به شماره ملی ۴۶۰۸۹۴۶۹۸۶ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۷۰۲۲۹۳۸۵۱۸۲۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172606
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه پرتو سپهر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۳۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۰۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به سمت بازرس اصلی و احمد همایون فر به شماره ملی ۰۰۶۶۰۵۹۶۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۵۲۴۵۹۵۱۹۸۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337353
آگهی تغییرات شرکت ماد آریا ویستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۱۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی موثق با کدملی ۰۹۱۹۸۰۸۹۰۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع وینارت (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۳۹۶۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حسن جماعتی لسبو محله با کدملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸به نمایندگی از شرکت پلیمرهای مهندسی آرسام پلاست راز با (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۶۵۹۴ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای تورج قراگوزلو با کدملی ۰۰۴۶۹۲۴۶۱۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مندرج در بند ۲ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۹۱۰۶۳۶۹۲۴۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک