حامد قدیمی گرمجانی

حامد قدیمی گرمجانی

کد ملی 2691103951
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10501118
آگهی تاسیس موسسه هونام کار پردازان پایتخت
موسسه فوق در تاریخ۲۴/۰۴/۱۳۹۱ تحت شماره۲۹۵۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۳۹۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۰۴/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع موسسه: کلیه امور خدماتی شامل نظافت مشاوره مدیریتی شامل اصلاح سیستم‌ها و روشهای مدیریتی و ارائه خدمات اداری شامل تایپ تکثیر کپی و عقد قرارداد با شرکتها و سازمانها و نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ اشرفی اصفهانی پایین‌تر از مجتمع تیراژه خ امام حسین خ بوستان ـ بن‌بست لاله پ۲ واحد۹ ـ کدپستی۱۴۷۳۱۸۳۸۳۳ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ ۵ـ خانم خاطره نیک‌پی‌چافی به شماره ملی۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ ۵ـ آقای حامد قدیمی‌گرمجانی به شماره ملی۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۳ـ ۵ـ آقای حامد قدیمی‌گرمجانی به شماره ملی۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبِیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا حامد قدیمی‌گرمجانی و خاطره نیک‌پی‌چافی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959894
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۵۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد دلقندی به شماره ملی۰۷۹۳۶۸۵۹۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی دلقندی به شماره ملی ۰۷۹۳۷۷۴۳۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد منافی به شماره ملی ۴۳۲۲۸۸۷۱۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار، چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری و قراردادها و اسناد غیرتعهدآور شرکت با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. فاطمه رزم جوی گورابی به کدملی ۲۵۹۵۰۵۷۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و حامد قدیمی گرمجانی به کدملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۵۲۰۵۳۹۱۵۲۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015461
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بن دژ آدلی درتاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۵۵۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. -موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیر سازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده رو ها و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی. تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس. تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح-ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد ۲-مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳-مرکز اصلی شرکت: گیلان رودسر خ انقلاب کوچه نژاد کریم کد پستی ۴۴۸۱۶۴۷۹۱۲ ۴-سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۴/۲۳۵مورخ ۱۷/۵/۹۵ نزد بانک رفاه شعبه مرکزی لاهیجان واریز و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵-اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:خانم فاطمه رزمجوی گورابی به شماره ملی ۲۵۹۵۰۵۷۳۸۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حامد قدیمی گرمجانی و به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند ۶-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء(حامد قدیمی گرمجانی) به سمت(مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره)یا با امضاء(فاطمه رزمجوی گورابی) به سمت(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای امضاء(حامد قدیمی گرمجانی) به سمت(مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره)یا با امضاء(فاطمه رزمجوی گورابی) به سمت(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد۷-اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸-بازرس اصلی و علی البدل : خانم عاطفه نیک پی به شماره ملی ۲۷۲۱۶۰۴۷۱۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.۹-روزنامه آوای شمال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۲۱۵۷۱۴۶۵۶۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016132
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تارا پل تایماز درتاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۱۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۶۶۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. -موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیر سازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده رو ها و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی. تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس. تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام موضوعات فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح -ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ۲-مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود۳- مرکز اصلی شرکت: گیلان لاهیجان خیابان ۲۲ آبان ساختمان نیک پی طبقه اول کد پستی۴۴۱۳۷۱۳۹۵۵ ۴-سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۲/۲۳۵مورخ ۱۷/۵/۹۵نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی لاهیجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. -اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:خانم فاطمه رزم جوی گورابی و به شماره ملی ۲۵۹۵۰۵۷۳۸۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر نیک پی چافی به شماره ملی ۲۷۰۸۴۵۱۰۶۵ به عنوان مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء(فاطمه رزم جوی گورابی) به سمت(رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء(جعفر نیک پی چافی) به سمت(مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای(فاطمه رزم جوی گورابی) به سمت(رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء(جعفر نیک پی چافی) به سمت(مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد۷-اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸-بازرس اصلی و علی البدل : خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.۹-روزنامه آوای شمال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۲۱۳۲۹۳۷۱۴۳۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071674
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سوشیان ره جم درتاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۱۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۶۵۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیر سازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده رو ها و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی. تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس. تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: گیلان لاهیجان خیابان ۲۲ آبان ساختمان نیک پی طبقه اول کدپستی ۴۴۱۳۷۱۳۹۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۱, ۲۳۵ مورخ ۱۷/۵/۹۵نزد بانک رفاه کارگران شعبه لاهیجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خاطره نیک پی چافی به کد ملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ عاطفه نیک پی به کد ملی ۲۷۲۱۶۰۴۷۱۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء (عاطفه نیک پی) به سمت (مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (خاطره نیک پی چافی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای امضاء (عاطفه نیک پی) به سمت (مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (خاطره نیک پی چافی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی ۲۵۹۵۰۵۷۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار آوای شمال برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۷۲۴۶۱۰۹۰۲۱۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122350
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت خشت آبتین درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۱۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۶۹۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده رو ها و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی. تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس. تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.(با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گیلان لاهیجان خیابان ۲۲ آبان ساختمان نیک پی طبقه همکف کدپستی ۴۴۱۳۷۱۳۹۵۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۳, ۲۳۵ مورخ ۱۷/۵/۹۵ نزد بانک رفاه شعبه مرکزی لاهیجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عاطفه نیک پی به سمت رئیس هیئت مدیره و خاطره نیک پی چافی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء (خاطره نیک پی چافی) به سمت (مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (عاطفه نیک پی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای امضاء (خاطره نیک پی چافی) به سمت (مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (عاطفه نیک پی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی ۲۵۹۵۰۵۷۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آوای شمال جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید ش۹۵۰۸۲۲۵۵۹۴۲۲۲۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440435
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه پی ویونا درتاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۳۳۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: گیلان ـ شهر رودسر ـ شهرداری ـ کوچه مسجد ـ خیابان شهرداری (۱) ـ پلاک ۳۳ ـ طبقه همکف ـ کد پستی ۴۴۸۱۶۴۷۹۱۳ ـ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰۴۰۱۲۲مورخ۲۰/۲/۹۶ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی لاهیجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میثم علی شیری به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی قلعه قوند به شماره ملی ۵۵۹۹۹۷۷۷۶۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا:امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای علی عابدی به شماره ملی ۱۲۸۷۰۶۹۴۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440507
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ آداک درتاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۳۵۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع:مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی..در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی:گیلان ـ شهررودسر ـ شهرک طالقانی ـ کوچه شهید طالقانی ـ بن بست نارون ـ بن نارون (۱) ـ پلاک ۰ ـ ساختمان نارون ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۴۴۸۱۷۷۱۹۸۷ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال نقدا طی گواهی بانکی به شماره ۵۰۴۰۱۲۱ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ نزدبانک رفاه کارگران شعبه مرکزی لاهیجان پرداخت. و مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال در تعهد سهامداران می باشد. ـ اولین مدیران:آقای محمد قنبری به شماره ملی ۰۰۸۴۰۰۷۸۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ و به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه ـ ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱ به سمت بازرس اصلی وآقای علی عابدی به شماره ملی ۱۲۸۷۰۶۹۴۹۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۰۱۲۱۱۲۶۴۱۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440627
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماهران دژ جم درتاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۳۷۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:گیلان ـ شهر رودسر ـ هوسم ـ خیابان شهید نژادکریم ـ خیابان تختی ـ پلاک ۵۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۴۴۸۱۶۳۷۷۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی بانکی شماره ۵۰۴۰۱۲۰ مورخه ۲۰/۲/۹۶ بانک رفاه شعبه مرکزی لاهیجان پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره وآقای داریوش روحی نژاد به شماره ملی ۵۰۴۹۶۳۴۴۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علی قلعه قوند به شماره ملی ۵۵۹۹۹۷۷۷۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۰۱۸۸۱۴۴۷۱۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595597
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خشت پل دریا درتاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۳۱۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروزه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی وحق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.(با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: گیلان شهر رودسر ـ شهرداری ـ کوچه مسجد ـ خیابان شهرداری (۱) ـ پلاک ۳۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۴۴۸۱۶۴۷۹۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671034
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شن دژ اهورا درتاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۴۶۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. -موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح-با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمی باشد. -مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود -مرکز اصلی شرکت: گیلان شهر رودسر-هوسم-خیابان شهید نژادکریم-خیابان تختی-پلاک ۵۱-طبقه همکف-کد پستی ۴۴۸۱۶۳۷۷۹۵ -سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۲/۸۲۸۰/۵۵ مورخ ۲۰/۷/۹۶ نزد بانک تجارت شعبه گلستان لاهیجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. -اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شعبان پیر علی به شماره ملی ۳۹۹۰۵۰۶۰۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم عاطفه نیک پی به شماره ملی ۲۷۲۱۶۰۴۷۱۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. -دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. -اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه -بازرس اصلی و علی البدل: آقای جمشید سرخوش به شماره ملی: ۰۰۴۸۶۵۶۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی: ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند -روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۳۰۸۲۵۲۱۷۴۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671104
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا نور ساحل درتاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۴۷۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. -موضوع :مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم باقید باینکه ثبت شرکت بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. -مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود -مرکز اصلی :استان گیلان شهر رودسر-امام خمینی-خیابان شهیداحمد زمانی-خیابان امام خمینی (ره)-پلاک ۱۲۵-طبقه همکف-- کدپستی ۴۴۸۱۷۵۸۴۷۴ -سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشدکه برابر گواهی بانکی شماره ۲۰۳/۸۲۸۰/۵۵ مورخ ۲۲/۷/۹۶ مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال نزد بانک تجارت شعبه میدان گلستان لاهیجان پرداخت گردیده است ومابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. -اولین مدیران :خانم سمانه سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۱۹۵۹۳۵۴بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره وخانم عاطفه نیک پی به شماره ملی ۲۷۲۱۶۰۴۷۱۶بعنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند -۶-دارندگان حق امضاء:امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. -اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه -بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی ۲۵۹۵۰۵۷۳۸۳ به سمت بازرس اصلی وآقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۳۰۳۰۷۸۳۷۸۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671195
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ ساحل درتاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۴۹۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.(با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: گیلان شهر رودسر-شهرداری-کوچه مسجد-خیابان شهرداری (۱)-پلاک ۳۳-طبقه همکف- کدپستی ۴۴۸۱۶۴۷۹۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد.که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۲۰۱/۸۲۸۰/۵۵ مورخه ۲۰/۷/۹۶ بانک تجارت میدان گلستان لاهیجان پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهام داران می باشد. اولین مدیران: خانم فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی ۲۵۹۵۰۵۷۳۸۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل وآقای شعبان پیر علی به شماره ملی ۳۹۹۰۵۰۶۰۲۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۳۰۲۰۲۶۴۳۹۴۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14000664
آگهی تغییرات شرکت ایلیا پل ماد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۹۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد قدیمی گرمجانی کدملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید و دیگر در شرکت سهم و سمتی ندارد. خاطره نیک پی چافی کدملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید و دیگر در شرکت سهم و سمتی ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می‌باشد. رخسانه درخشش نیا کدملی ۰۹۴۵۵۷۷۸۲۶ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سیدمهدی موسوی نژاد قادی کدملی ۲۱۶۲۵۱۸۴۱۴ دارای۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۲۰۵۲۴۱۲۳۶۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070011
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود پل بتن بینش درتاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۳۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۴۳۸۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی وحق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان ـ شهرستان رودسر ـ بخش مرکزی ـ شهر رودسر ـ شهرک طالقانی ـ کوچه شهید طالقانی ـ بن بست نارون ـ بن نارون(۱) ـ پلاک ۰ ـ ساختمان نارون ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۴۴۸۱۷۷۱۹۸۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۲۱۵۳۸۵۸۲۵۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077649
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شن دژ خزر در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۳۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۴۲۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان ـ شهرستان رودسر ـ بخش مرکزی ـ شهر رودسر ـ شهرداری ـ کوچه مسجد ـ خیابان شهرداری (۱) ـ پلاک ۳۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۴۴۸۱۶۴۷۹۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲ ـ الف مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک بانک تجارت شعبه میدان گلستان با کد ۸۲۸۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم عاطفه نیک پی به شماره ملی ۲۷۲۱۶۰۴۷۱۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی ۲۵۹۵۰۵۷۳۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174174
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نامی دژ خزر درتاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۳۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۶۷۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان - شهرستان رودسر - بخش مرکزی - شهر رودسر-هوسم-خیابان شهید نژادکریم-خیابان تختی-پلاک ۵۱-طبقه همکف- کدپستی ۴۴۸۱۶۳۷۷۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۷/۸۳۷۰/۵۵ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک بانک تجارت شعبه شعبه رودسر با کد۸۳۷۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۹۰۸۷۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم عاطفه نیک پی به شماره ملی ۲۷۲۱۶۰۴۷۱۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی ۲۵۹۵۰۵۷۳۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۳۹۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۵۲۷۶۵۱۲۶۱۶۳۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک