عباس حاجی آقاپور

آقای عباس حاجی آقاپور

کد ملی 2690916045
58
شرکت‌ها
58
آگهی‌ها

شرکت های عباس حاجی آقاپور

سهندآواالکتریک
سهندآواالکتریک
1
همایش مهندسین ابنیه
همایش مهندسین ابنیه
1
طراحی و تولید آماک کوشا
طراحی و تولید آماک کوشا
1
مهندسین مشاور ایران بن
مهندسین مشاور ایران بن
1
فیلتر سرکان
فیلتر سرکان
1
مهندسی متالوژی آریان صنعت تیدا
مهندسی متالوژی آریان صنعت تیدا
1
تولیدی نخ و قرقره گیلان
تولیدی نخ و قرقره گیلان
1
بهساز ماشین
بهساز ماشین
1
پارس روتاتیو
پارس روتاتیو
1
شومینه ران
شومینه ران
1
کشت وصنعت مهاباد
کشت وصنعت مهاباد
1
مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد
مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد
1
مجتمع هما مرغ مهاباد
مجتمع هما مرغ مهاباد
1
سردخانه زمزم مهاباد
سردخانه زمزم مهاباد
1
آذین بنا پایدار
آذین بنا پایدار
1
تولیدی و صنعتی باورس فولاد
تولیدی و صنعتی باورس فولاد
1
آذران چوب کیمیا
آذران چوب کیمیا
1
پرساز
پرساز
1
ساختمانی راهداد تهران
ساختمانی راهداد تهران
1
مهندسی ابزار دقیق پویا اکسون
مهندسی ابزار دقیق پویا اکسون
1
اروم صنعت سامان
اروم صنعت سامان
1
آرنا تجارت سورین
آرنا تجارت سورین
1
تولیدی بازرگانی رویین صافی
تولیدی بازرگانی رویین صافی
1
فولاد کاران خراسان جنوبی
فولاد کاران خراسان جنوبی
1
مهندسی صنایع برق نامدار افروز
مهندسی صنایع برق نامدار افروز
1
1
1
1
تولیدی مهرگام قطعه
تولیدی مهرگام قطعه
1
ساخت تجهیزات خرد کاوه
ساخت تجهیزات خرد کاوه
1
تولید کفش نسیم سحر
تولید کفش نسیم سحر
1
پردال سازه
پردال سازه
1
فربود تجارت آریان
فربود تجارت آریان
1
ساختمانی کاژه
ساختمانی کاژه
1
سپهر رایان صنعت
سپهر رایان صنعت
1
بین المللی توسعه تجارت آرمه تک
بین المللی توسعه تجارت آرمه تک
1
حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا
حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا
1
ارسام
ارسام
1
ساختمانی افرند ساخت
ساختمانی افرند ساخت
1
فروغ تجارت پرشین
فروغ تجارت پرشین
1
اورین پایه
اورین پایه
1
شمس تجارت پرشیا
شمس تجارت پرشیا
1
برج خورشید جهان
برج خورشید جهان
1
سرمایه گذاری کشاورزی دامداری پرورش طیور و آبزیان سبز
سرمایه گذاری کشاورزی دامداری پرورش طیور و آبزیان سبز
1
صنایع و معادن سرب و روی کشور
صنایع و معادن سرب و روی کشور
1
ترش نارین ارومیه
ترش نارین ارومیه
1
توسعه گستر روشا
توسعه گستر روشا
1
گل نقش طاووس
گل نقش طاووس
1
ماشین های تزریق پلاستیک پولاد
ماشین های تزریق پلاستیک پولاد
1
پلی اتیلن تک سیرجان
پلی اتیلن تک سیرجان
1
حمل ونقل فرآورده های نفتی میلاد نگین شهرکرد
حمل ونقل فرآورده های نفتی میلاد نگین شهرکرد
1
تامین قطعات پردیس
تامین قطعات پردیس
1
اساس راه اهواز
اساس راه اهواز
1
بنیان سازه میهن
بنیان سازه میهن
1
مهندسی پارس توان آزما
مهندسی پارس توان آزما
1
پارس کارتن سپاهان
پارس کارتن سپاهان
1
غله و بازرگانی منطقه سیزده
غله و بازرگانی منطقه سیزده
1
کارخانه آرد آذربایجان باختری
کارخانه آرد آذربایجان باختری
1
همگرایان تولید
همگرایان تولید
1
ارد سازی خوشه نقده
ارد سازی خوشه نقده
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 595078
آگهی تصمیمات شرکت سهند آوا الکتریک سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۰۳۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۳۷۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و عباس حاجیآقاپور به کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. احمد کاشانی بهک دملی ۰۰۴۲۶۶۰۱۵۷ به سمت رئیس هیئتمدیره و علیرضا خاوندی به کدملی ۲۵۵۹۴۹۷۲۵۵ به سمت نایب رئیس هیئتمدیره و امیرهوشنگ یزدینیا به کدملی ۰۰۳۵۴۵۲۲۵۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۴۱۹۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926743
آگهی تصمیمات شرکت همایش مهندسین ابنیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و عباس حاجی پور به کدملی۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل معصومه اکبرزاده قهی به کدملی۰۴۵۲۰۰۶۶۹۴ و زهرا اکبرزاده قهی به کدملی۰۴۵۲۰۸۶۴۵۰ و حسین اکبرزاده قهی به کدملی۰۴۵۱۰۴۵۷۳۴. و نگار اکبرزاده قهی به کدملی۰۴۵۰۱۷۰۸۱۰ انتخاب گردیدند که معصومه اکبرزاده قهی به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا اکبرزاده قهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین اکبرزاده قهی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۴۱۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980964
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و تولید آماک کوشا سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۱۲۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۳۸۷۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به ش م۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹ به سمت بازرس اصلی و عباس حاجی آقاپور به ک م۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۳۶۵۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989204
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور ایران بن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۵۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و عباس حاجی آقاپور به ک م ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۲۱۶۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004877
آگهی تصمیمات شرکت فیلتر سرکان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۱۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۰۵۵۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به ک م ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و عباس حاجی آقاپور به ک م ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۱۷۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007563
آگهی تغییرات شرکت مهندسی متالوژی آریان صنعت تیدا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۷۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۴۴۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130905
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ و قرقره گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۷۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۵۴۲۰ و آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان ابوالقاسم پیدایش فرد به شماره ملی۰۰۴۱۹۸۷۵۷۸ حجت اله عطائی کچوئی به شماره ملی۱۱۷۰۸۶۳۸۶۸ رضایا طومچی تبریزی به شماره ملی۱۳۷۸۵۶۱۲۴۴ امیرحسین زرگرباشی به شماره ملی۰۴۵۰۰۹۹۴۱۵ محمودرضا پیدایش فرد به شماره ملی۰۰۶۴۶۷۳۶۵۰ سید محمود میررضوی به شماره ملی۲۵۹۳۵۶۶۷۹۵ و حمید خوجینی به شماره ملی۲۶۴۹۱۸۲۳۳۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان ذبیح اله رستگاری به شماره ملی۲۴۱۰۸۳۷۱۳۱ و سید محمد حسینی نام به شماره ملی۱۳۷۷۰۶۳۴۲۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. پ۱۶۸۰۸۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132828
آگهی تغییرات شرکت بهساز ماشین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۳۸۰۱۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۰/۴/۹۲ در شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۲ به این واحد ثبتی ارائه گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای سیدمحمدرضا پورسیدی به شماره ملی ۰۰۷۹۱۴۲۹۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم محبوبه نصرالهی فرد بشماره ملی ۰۰۵۱۹۸۱۴۷۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحجت پورسیدی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۲۶۱۱۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ صورتهای مالی و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۳۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقاپور بشماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۸۴۲۴۵ ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154366
آگهی تغییرات شرکت پارس ورتاتیو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۱۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد اکبری معین به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۶۲۱۸ و آقای عباس اکبری معین به شماره ملی ۰۰۳۲۷۸۷۷۱۵ و خانم بهجت نهضت خوشروح به شماره ملی ۰۰۴۱۹۰۴۴۴۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۴۰۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165641
آگهی تغییرات شرکت شومینه ران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۳۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۲ که در تاریخ ۶/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس اصلی و ناصر کفائی کیوی به شماره ملی ۵۶۶۹۷۵۸۶۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۹۷۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181776
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مهاباد سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۷۰۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۱۳۹۲ شرکت کشت و صنعت مهاباد (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۶۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده. ۱ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا شماره ثبت ۲۳۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای عباس حاجی پور کد ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۰۳۴۵۹۰۰۰۰۱۷۸۰۱۵۸۰۳۰۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181897
آگهی تغییرات شرکت مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۶۹۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده: ۱ ترازنامه و صورت جلسات سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا شماره ثبت ۲۳۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای عباس حاجی آقا پور کد ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۰۳۴۵۹۰۰۰۰۱۷۸۰۱۵۷۹۹۵۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181898
آگهی تغییرات شرکت مجتمع هما مرغ مهاباد سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۵۹۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت مجتمع هما مرغ مهاباد (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده: ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا شماره ثبت ۲۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای عباس حاجی آقا پور کد ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۰۳۴۵۹۰۰۰۰۱۷۸۰۱۵۸۰۸۲۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201380
آگهی تغییرات شرکت سردخانه زمزم مهاباد سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۶۹۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت سرد خانه زمزم مهاباد سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده. ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا شماره ثبت ۲۳۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی آقای عباس حاجی آقا پور بشماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۰۳۴۵۹۰۰۰۰۱۷۸۰۱۶۰۳۰۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231496
آگهی تغییرات شرکت نهاوند الیاف پوشش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۳۹ به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۳۷۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است. به گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره شرکت کما فی السابق در سمت‌های خود ابقا برای مدت باقیمانده از تصدی گریدند. موسسه تدبیر محاسب آریا به شماره ثبت ۲۳۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به نمایندگی عبدالمحمد غیاث یگانه به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و همگی قبول سمت نموده و اقرار و اعتراف نمودند که موارد منع ممنوعیت‌های قانونی را رعایت نموده‌اند. ش۱۷۳۲۱۶۳ اداره ثبت اسناد و املاک نهاوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299735
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پاورس فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه سال مالی و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه تدبیر محاسب آریا به نمایندگی آقای عباس حاجی آقاپور، کد ملی: ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهران واحدپور، کد ملی: ۰۰۶۵۱۷۴۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۶۱۷۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388036
آگهی تغییرات شرکت آذران چوب کیمیا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۶۲۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۳۴۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا بعنوان حسابرس و بازرس اصلی آقای عباس حاجی آقا پور به کد ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقایان ابوالفضل آقا پور بشماره ملی ۱۳۷۲۷۴۴۵۵۱ محمود پور بابا بشماره ملی ۱۶۹۹۴۰۱۲۲۵ صمد آقا پور بشماره ملی ۱۶۹۸۶۷۷۹۸۷ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. پ۱۸۰۰۶۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401950
آگهی تغییرات شرکت پرساز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۰۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بسمت بازرس اصلی آقای عباس حاجی آقا پور بشماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۳۶۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407494
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی راهداد تهران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۱۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۷۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به عنوان بازرس اصلی و عباس حاجی آقاپور به شماره ملی۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۵۵۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407535
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ابزار دقیق پویا اکسون سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۴۶۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۰۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقاپور بشماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۰۶۱۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450020
آگهی تغییرات شرکت اروم صنعت سامان سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۰۹۳۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و عملیات مالی سال ۹۱ تصویب گردید. ۲ آقای رحیم بانی مسعود کد ملی ۲۷۵۰۸۳۴۹۵۳ و خانم‌ها زهرا کریمی کد ملی ۲۷۵۳۷۶۱۰۲۷ و رحیمه بانی مسعود کد ملی ۲۷۵۰۸۳۴۲۶۰ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت ۲ سال تعیین و انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات تدبیر محاسب آریا شماره ثبت ۲۳۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقاپور کد ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۵ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۴۹۴۹۹ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ارومیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520866
آگهی تغییرات شرکت آرنا تجارت سورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۰۴۲۱۱۷۲۶۴۴۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534394
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی رویین صافی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقا پور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۹۴۲۶۴۷۷۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564288
آگهی تغییرات شرکت فولادکاران خراسان جنوبی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۶۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۳۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به نمایندگی آقای عباس حاجی آقا پور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و خانم مهدیه توکلی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۱۷۰۹۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۶۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۹۰۱۱۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1567950
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنایع برق نامدار افروز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۵۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا شماره ثبت ۲۳۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی آقای عباس حاجی آقاپور به کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۱۸۵۸۱۷۵ رئیس ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662291
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۳/۶/۹۳ در شرکت توان گستران عایق (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۱۵۸ که در تاریخ ۱۵/۷/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا شماره ثبت ۲۳۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای عباس حاجی آقاپور بشماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ آقای علیرضا سیم صباحی به کد ملی ۴۲۱۸۴۷۶۶۷۵ و خانم صدیقه ایران مهر به کد ملی ۵۶۸۹۸۱۴۲۹۶ و خانم قدسی سفید پور به کد ملی ۰۰۳۰۷۱۱۸۶۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقای علیرضا سیم صباحی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم صدیقه ایران مهر بسمت رئیس هیئت مدیره خانم قدسی سفید پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء از سه امضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۸۸۲۷۲۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698156
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهرگام قطعه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۹۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به سال مالی۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰به سمت بازرس اصلی و عباس حاجی آقا پور به شماره کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵بسمت بازرس علی البدل ب برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۵۱۷۲۸۲۶۴۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9558772
آگهی تصمیمات شرکت ساخت تجهیزات خرد کاوه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۴۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۶۸۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و عباس حاجی آقاپور به کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571683
آگهی تصمیمات شرکت کفش نسیم سحر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۳۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و عباس حاجی آقاپور به ش ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین آقامحمدصادق عرب به ش ملی ۰۰۳۷۰۱۵۵۳۲ و خدیجه اولیاء شیرازی به ش ملی ۰۰۴۳۴۵۶۱۱۱ و علی اکبر هوریار به ش ملی ۰۰۴۳۰۷۶۸۱۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ حسین آقامحمدصادق عرب به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و علی اکبر هوریار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9622117
آگهی تصمیمات شرکت پردال سازه نگار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۸۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه خدمات تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و عباس حاجی آقاپور به کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9680151
آگهی تغییرات شرکت فربود تجارت خلیج فارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۲۱۵۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۲۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9742220
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی کاژه سهامی خاص به شماره ثبت۹۹۵۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۵۵۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و عباس حاجی آقاپور به کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9796834
آگهی تصمیمات شرکت سپهر رایان صنعت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۱۵۸۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۴/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا بشماره ثبت ۲۳۶۰۰ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ و کدپستی ۱۵۹۸۷۱۷۸۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقای پور به کد ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ و کدپستی ۱۴۸۳۸۶۸۳۴۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806342
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه تجارت آرمه تک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۰۱/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838843
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شماره ثبت ۲۳۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ و آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ و آقای سیروس مهربانی به شماره ملی ۳۷۸۰۲۱۵۰۸۱ تا تاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۲ ۲ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ کریمخان زند خ شهید عضدی (آبان جنوبی) ساختمان آبان پ ۴۰ ط ۷ واحد ۷۰۱ کدپستی ۱۵۹۸۷۱۷۸۵۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9855142
آگهی تصمیمات شرکت ارسام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۵۰۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و عباس حاجی آقاپور به ش ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10140160
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی افرند ساخت سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۳۴۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۶۰۴۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و عباس حاجی آقائی پور به کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: نصراله اکبرزاده قهی به کدملی ۰۴۵۱۹۴۸۲۲۱ منوچهر ایثار به کدملی ۰۰۴۰۵۵۷۴۰۵ غلامرضا احتشامی به کدملی ۰۰۵۱۴۹۸۲۲۷ رضا احتشامی به کدملی ۰۳۶۶۶۸۶۵۶ نادر واعظ به کدملی ۰۰۴۷۵۶۱۳۸۶ منوچهر ایثار به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا احتشامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نصراله اکبرزاده قهی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192586
آگهی تغییرات شرکت فروغ تجارت پرشین (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۹۱۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۴۲۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی تدبیرمحاسبه آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۲/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای هوشنگ دهقانی به شماره ملی۳۵۲۰۱۲۱۹۸۰ و خانم شهربانو دهقانی به شماره ملی۵۴۷۹۶۶۰۵۴۳ و خانم فروغ دهقانی به شماره ملی۳۴۹۰۲۱۲۷۳۸ تا تاریخ۱۰/۲/۱۳۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای هوشنگ دهقانی به شماره ملی۳۵۲۰۱۲۱۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم شهربانو دهقانی به شماره ملی ۵۴۷۹۶۶۰۵۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فروغ دهقانی به شماره ملی۳۴۹۰۲۱۲۷۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شهربانو دهقانی به شماره ملی۵۴۷۹۶۶۰۵۴۳ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۲۵/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10226446
آگهی تصمیمات شرکت اورین پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۳۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و عباس حاجی آقاپور به کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10397493
آگهی تغییرات شرکت شمس تجارت پرشیا (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۲۱۷۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۵۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب اریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۴/۲/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای هوشنگ دهقانی به شماره ملی۳۵۲۰۱۲۱۹۸۰ و خانم سعادت دهقانی به شماره ملی۳۵۲۰۹۲۴۶۴۱ و آقای غلامرضا شمس به شماره ملی۰۰۶۷۵۹۸۱۴۵ تا تاریخ۴/۲/۱۳۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای هوشنگ دهقانی به شماره ملی۳۵۲۰۱۲۱۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعادت دهقانی به شماره ملی ۳۵۲۰۹۲۴۶۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا شمس به شماره ملی۰۰۶۷۵۹۸۱۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا شمس به شماره ملی۰۰۶۷۵۹۸۱۴۵ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عادی اداری و عقوداسلامی با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ۲۵/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11015573
آگهی تغییرات شرکت برج خورشید خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۵۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11136415
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی دامداری پرورش طیور آبزیان سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۵۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۴۷۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محساب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و عباس حاجی آقاپور به کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ایرج دلفانی به کدملی ۶۲۷۹۶۴۶۵۵۵ و شرکت کشت و صنعت مهاباد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۷۰۰۹ بنمایندگی یوسف مصطفوی بناب به کدملی ۱۶۸۹۴۱۲۸۵۲ و شرکت مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد به به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۶۹۸۰ بنمایندگی شهرام دلفانی به کدملی ۰۰۵۸۲۵۲۰۸۸ و شرکت مجتمع هما مرغ مهاباد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۵۹۱۳ بنمایندگی سید محمود حسینی به کدملی ۲۲۶۹۳۴۵۳۵۵ و شرکت سردخانه زمزم مهاباد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۶۹۹۴ به نمایندگی محسن سهیلی به کدملی ۰۰۵۶۸۵۰۸۴۰ و ماده ۲۲ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۱/۹۰ سید محمود حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره و شهرام دلفانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج دلفانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716272
آگهی تغییرات شرکت صنایع و معادن سرب و روی کشور شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی۲۹/۱۲/۹۳ تصویب شد. موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۲۶۷۳۱۹۹۷۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831074
آگهی تغییرات شرکت ترش نارین ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۵۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ یوسف شهیری کدملی ۲۷۵۴۰۲۸۱۱۰ – ارس شهیری کدملی ۴۷۲۱۱۹۸۰۷۸ و خانم سکینه صدری کدملی ۶۰۲۹۸۳۵۶۷۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند - ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا بشماره ثبت ۲۳۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقاپور کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. - ۳ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۳۱۲۴۹۶۵۲۸۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023829
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه گستر روشا درتاریخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۴۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۶۴۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی (صادرات و واردات)، خرید و فروش خودرو های فرسوده، خرید و فروش گواهی اسقاط خودرو های فرسوده، خرید و فروش آهن آلات قراضه، واردات خودرو های خارجی مجاز، خرید و فروش ماشین های اداری کانن، افتتاح انواع حسابهای ریالی و ارزی نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های سپرده مسکن و غیر، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانت نامه های بانکی وگشایش اعتبارات مالی و اعتباری، تاسیس و راه اندازی شعبه در سراسر کشور، راه اندازی فروشگاه اینترنتی و تجارت الکترونیک در سراسر کشور، تدوین طرح ها و برنامه های مقدماتی و اجرایی و ارائه خدمات مشاوره طرح های مختلف شهرسازی و معماری و تهیه نقشه و اسناد مدارک و مشخصات اجرایی طرح ها و نظارت بر حسن اجرا، ارائه انواع مشاوره مالی، سرمایه گذاری، تدوین طرح ها و برنامه ریزی مقدماتی و اجرایی در زمینه برنامه ریزی، نظارت، کنترل پروژه، مدیریت کیفیت و بهره وری، بهبود سیستم ها و روش ها، مهندسی ارزش، مدیریت ریسک، مدیریت راهبردی، و برنامه ریزی سازمانی، تدوین طرح ها و برنامه های مقدماتی و اجرایی و ارائه خدمات مشاوره در زمینه بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی، انجام پروژه ها و طرح های مطالعاتی و پژوهشی بنیادی، کاربردی، توسعه ای، آماری، راهبردی، ترویجی و اطلاع رسانی و برنامه ریزی در زمینه های مختلف توسعه صنایع، توسعه شهری، منطقه ای و روستایی، مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سایر فعالیت های که منجر به پذیرش یا رد طرح می شود، طراحی مفهومی، پایه، تفضیلی و اجرایی، طراحی ابزار ها و روش های نوین مالی و ارائه خدمات عملیاتی و مبتنی بر موفقیت تامین مالی پروژه در زمینه فعالیت های شرکت، خدمات مدیریت طرح در زمینه فعالیت های شرکت، بازاریابی، مهندسی فروش، مدیریت راه اندازی و بهره برداری پروژه ها در زمینه فعالیت های شرکت، صادرات خدمات فنی و مهندسی مرتبط با زمینه فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، دولتی و خصوصی مرتبط با زمینه فعالیت های شرکت، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت های شرکت، بازسازی لوازم وارداتی و صادراتی و تعمیر و نگهداری در زمینه فعالیت های شرکت، برگزاری نمایشگاه ها، سمینار ها، همایش ها، کارگاه ها، دوره های آموزشی و پژوهشی در زمینه فعالیت های شرکت، اخذ نمایندگی کالا و محصولات از برند های مختلف داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در سراسر کشور، ارائه طرح و مشاوره در امور بانکی و اعتباری، سایر مواردی که در امور بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با زمینه فعالیت های شرکت لازم است انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران همت شرق خروجی برادران محمدی روبروی بانک پاسارگاد پلاک ۹ واحد ۲ کد پستی ۱۶۷۴۷۴۳۱۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۳مورخ ۱۶/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت به شرح ذیل برا ی مدت دو سال تعیین شدند: آقای مهدی قیطاسی به شماره ملی ۰۶۴۰۳۰۵۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا قیطاسی به شماره ملی ۰۶۵۱۳۲۷۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی خانم عفت تقی نژاد به شماره ملی ۰۷۷۹۴۶۷۵۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مهدیس قیطاسی به شماره ملی ۰۶۴۰۵۱۰۶۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مهدی قیطاسی به سمت رئیس هیئت مدیره عفت تقی نژاد درجزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مهدی قیطاسی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل به شرح ذیل برای مدت یک سال تعیین شدند: موسسه تدبیر محاسب آریا به شماره ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به عنوان بازرس اصلی. عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۶۲۷۳۹۸۱۴۲۸۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332005
آگهی تغییرات شرکت گل نقش طاووس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۳۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یین سمت اعضای هیت مدیره به قرار ذیل اتخاذ تصمییم گردید اقای رضا نقشین به شماره ملی: ۶۳۸۹۴۱۸۹۹۱به عنوان مدیرعامل و عضو هیت مدیره خانم نادیه نقشین به شمار ملی: ۶۳۸۰۰۵۵۴۴۴ به عنوان رییس هیت مدیره خانم مینا نقشین به شماره ملی: ۲۷۵۴۴۸۳۰۵۵ به عنوان عضو هیت مدیره خانم عهدیه نقشین به شماره ملی: ۶۳۸۰۰۵۵۴۵۲ به عنوان نایب رییس هیت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ و به نمایندگی آقای عباس حاجی آقا پور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد محمدیان انبی به شماره ملی ۶۳۸۹۸۷۳۱۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۲۱۰۴۷۰۵۵۷۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438319
آگهی تغییرات شرکت ماشین‌های تزریق پلاستیک پولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۶۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا (با شماره ثبت ۲۳۶۰۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به نمایندگی عباس حاجی آقا پور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵) بسمت بازرس اصلی و وحید سلطانی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۶۰۰۹۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. سیروس احمدی بختیاری (ک م ۱۲۸۴۵۶۴۹۹۱) به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فریبرز احمدی بختیاری (ک م ۴۶۶۹۱۷۲۰۲۶) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ربابه کریم زاده اردبیلی (ک م ۰۰۴۸۸۰۷۶۴۸) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۳۱۵۹۷۴۷۷۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665209
آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن تک سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ الف - اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: سید کاظم عظیمی با کدملی ۰۰۴۳۶۶۶۱۸۳ سید مظفر روحانی ماسوله با کدملی ۰۰۴۴۲۱۳۵۴۹ سید عبدالله عظیمی با کدملی ۴۸۹۹۵۸۱۲۹۷ ب - حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا (حسابداران رسمی) بشماره ثبت ۲۳۶۰۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به نمایندگی آقای عباس حاجی آقا پور بشماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس اصلی و خانم شیرین حقی به شماره ملی ۱۵۸۲۶۷۱۸۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ج - روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. د - صورتهای مالی مربوط به سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۷۲۶۹۶۸۴۷۴۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729973
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل فرآورده‌های نفتی میلاد نگین شهرکرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۸۳۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۳۶۰۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ و آقای عباس حاجی آقاپور به کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۴۱۱۶۹۵۱۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975712
آگهی تغییرات شرکت تامین قطعات پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۶۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نادر بالطف لیارج دمه به شماره ملی ۵۱۷۹۸۵۲۳۸۲ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره، آقای حسن مقدسی به شماره ملی ۳۲۵۱۲۱۸۹۱۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد مهدی علامی به شماره ملی ۳۲۵۶۱۵۸۹۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰و شماره ثبت ۲۳۶۰۰ (با مدیریت آقای عباس حاجی آقا پور با کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵) به سمت بازرس اصلی و آقای محمود نیازی به شماره ملی ۴۹۴۸۸۷۶۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۱۲۲۷۴۵۳۵۳۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14045414
آگهی تغییرات شرکت اساس راه اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شماره ثبت ۲۳۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰به نمایندگی عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به عنوان بازرس اصلی و سهیلا شجاعی به شماره ملی ۱۸۴۱۸۳۳۹۵۹به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۳۰۲۴۴۹۳۶۷۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093784
آگهی تغییرات شرکت بنیان سازه میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۸۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقا پور به کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند پ۹۷۰۴۰۵۳۴۵۷۷۴۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111103
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پارس توان آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل برای باقیمانده مدت دوسال (تاتاریخ۲۰/۶/۱۳۹۸) انتخاب گردیدند: خانم فاطمه فرجی به شماره ملی ۳۹۲۰۱۸۶۱۸۴ وآقای کاوس فرجی به شماره ملی ۳۹۳۲۳۰۴۴۵۴ وخانم مریم میر به شماره ملی ۱۵۵۲۰۷۷۸۱۰. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا باشماره ثبت۲۳۶۰۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقاپور باکدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۴۱۷۵۱۹۵۳۵۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ملایر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182852
آگهی تغییرات شرکت پارس کارتن سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۵۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۳۶۰۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و عباس حاجی آقاپور به کدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به ترتیب بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورت مالی و ترازنامه و سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۶۰۱۵۱۷۲۳۸۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185900
آگهی تغییرات شرکت غله و بازرگانی منطقه سیزده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای فواد آزادی با کد ملی ۳۷۶۲۰۱۵۴۷۳ عضو اصلی آقای زانیار آزادی با کد ملی ۳۷۵۰۳۶۲۶۰۲ عضو اصلی آقای محمد آزادی با کد ملی ۳۷۶۰۱۵۳۰۱۱ عضو اصلی ۲ بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به نمایندگی آقای عباس حاجی آقا پور باکدملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس اصلی، آقای کیوان میلادی باکدملی ۲۸۷۱۹۰۱۴۶۵ به سمت بازرس علی البدل ش۹۷۰۶۰۴۳۲۸۹۸۱۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222527
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آذربایجان باختری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بنمایندگی آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب پاشائی به شماره ملی ۲۹۰۹۰۷۱۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۶۲۷۱۳۸۶۳۴۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273692
آگهی تغییرات شرکت همگرایان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۱۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به نمایندگی آقای عباس حاجی آقا پور به کد ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ بسمت بازرس اصلی و آقای بابک کریمی به کد ملی ۱۲۸۱۰۰۳۴۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ تصویب گردید. ش۹۷۰۷۳۰۹۶۳۷۶۵۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14296003
آگهی تغییرات شرکت ارد سازی خوشه نقده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۸۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مظفر مقدم نیا به کدملی ۲۷۵۰۴۳۲۲۷۸ و آقای ناصر جعفرزاده یادگاری به شماره ملی ۲۹۰۹۰۵۱۷۸۱ و آقای منوچهر عباسی بشماره ملی ۲۹۷۱۳۸۵۶۶۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برا ی مدت دوسال انتخاب گردیدند ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ و شماره ثبت ۲۳۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقاپور بشماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت ش۹۷۰۸۱۲۲۸۴۳۵۹۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نقده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک