ماندانا بهرامی

خانم ماندانا بهرامی

کد ملی 2572582643
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12919117
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره یاقوت سپهر درتاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۴۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۷۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:مشاوره، توسعه، طراحی، مدیریت، اجرا و نظارت بر انواع پروژه های رفاهی و تفریحی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و شعبه داخلی و خارجی. اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی و فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و قبول سفارشات و انجام خدمات مربوط به آن. خدمات برای کار و خلاقیت جهت رفاه نیروی انسانی مورد نیاز شرکت. تقویت و توانمندسازی جهت همکاری عمومی. تامین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ترخیص کالا از گمرکات کشور.تاسیس کارخانه و ایجاد شعب در سراسر کشور. تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق خرید سهام یا سهم الشرکه برای شرکت. ارائه خدمات مشاوره ای و واسطه ای جهت معرفی شرکتهای داخلی و خارجی به یکدیگر و همکاری جهت تسهیل امور مربوط به انعقاد قراردادهای مربوط به کلیه فعالیتهای تجاری. اقتصادی و بازرگانی مجاز، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. برگزاری و شرکت در سمینارها و همایش ها(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران خیابان ولیعصر بلوار اسفندیار پلاک ۴۸ طبقه دوم واحد غربی کدپستی ۱۹۶۸۶۵۳۷۸۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره م ف ۱۴۸۲ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:آقای آلپ تانری آور با شماره فراگیر ملی ۹۴۸۹۸۷۵۶ به نمایندگی از شرکت گونی توریزم آنونیم شرکتی با شناسه فراگیر ملی ۳۰۰۲۸۲۳۳۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی تولگا آلتونداش با شماره فراگیر ملی ۹۸۷۵۹۳۹۲ به نمایندگی از شرکت اگه مانجیلیک صناعی تیجارت آنونیم شرکتی با شناسه فراگیر ملی ۳۰۰۲۸۲۳۲۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اوزکور سائیم دوندار با شماره فراگیر ملی ۹۴۵۷۷۹۷۰ به نمایندگی از شرکت آسل هواجیلیک توریزم و تیجارت آنونیم شرکتی با شناسه فراگیر ملی ۳۰۰۲۸۲۳۱۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت مدیرعامل(خارج از هیئت مدیره ) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - حدود اختیارات:طبق اساسنامه دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم ساناز نادری به شماره ملی ۰۰۷۷۵۹۵۱۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) پ۹۵۰۴۲۹۶۸۹۳۳۴۱۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571564
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی کادوس برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۰۱۶ میلادی به تصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای کورای مسجی به شماره فراگیر۱۰۰۳۳۹۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره فراگیر ۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ به نمایندگی آقای آلپ تانری اور به شماره فراگیر ۹۴۸۹۸۷۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کورای مسجی به شماره فراگیر ۱۰۰۳۳۹۸۶۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۳۰۱۹۹۶۸۷۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578582
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آرمیا برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۲۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامة وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۰۱۶ میلادی به تصویب رسید. - خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند - شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت ۹۸۵۲۳۳و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد اوزتورک به ش. فراگیر ۹۹۷۲۷۲۲۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۶۰۴۴۴۹۲۲۲۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578590
آگهی تغییرات شرکت پیشرو برق آمیتیس جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۴۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۰۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۰۱۶ میلادی (۱۰/۱۰/۹۴ شمسی) به تصویب رسید. - خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای اوزگورسائیم دوندار به ش. فراگیر ۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت ۹۸۵۲۳۳و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۶۰۴۴۴۸۴۵۴۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585146
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آتی صنعت پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۰۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۰۱۶ میلادی به تصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به ش. فراگیر ۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرت کارگوزیان به ش. فراگیر ۹۹۵۲۷۰۱۲به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۶۰۷۷۴۷۱۷۱۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652681
آگهی تغییرات شرکت تجهیز الکترونیک ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۱۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۳۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۱۹۴۰۳۴۱۲۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689014
آگهی تغییرات شرکت پردیس برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۶۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۵۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی (۲۰۱۶) میلادی به تصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شناسه ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شناسه ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت ۹۸۵۲۳۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۸۱۰۸۷۳۶۹۳۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689280
آگهی تغییرات شرکت ارس کیهان برق آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۷۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۷۰۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ بتصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شناسه ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شناسه ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت ۹۸۵۲۳۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز حکیم فعال به شماره ملی ۱۲۸۱۶۴۸۰۴۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۸۱۰۲۷۰۸۲۰۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792384
آگهی تصمیمات شرکت توانیر پردیس گستر ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ تحت شماره ۲۷۶۲/ث۹۶ و۲۷۶۳/ث۹۶ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. شرکت انرژی بین المللی یونیت به شماره ملی فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی مصطفی تولکا آلتونداس به کد ملی فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت دالا اینوستمنت ای. او. اودی به شماره ملی فراگیر ۳۰۰۳۲۶۹۳۳۳ به نمایندگی اوزگور سائیم دوندار به کد ملی فراگیر ۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ودات گولن به کد ملی فراگیر ۹۹۵۶۲۲۵۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء به مدت دو سال انتخاب شدند. ماندانا بهرامی به کد ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چکها، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود ش۹۶۱۰۱۰۸۴۶۲۱۲۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916338
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آینده برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر ۹۸۲۳۹۴۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره ثبت ۷۹۱۷۷۵ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اورهان سیلان به ش. فراگیر ۹۹۵۶۲۵۲۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۶۱۲۱۴۳۱۵۹۳۹۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929938
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی سیوان برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۹۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای کورای مسجی به ش. فراگیر۱۰۰۳۳۹۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره ثبت ۷۹۱۷۷۵ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ به نمایندگی آقای آلپ تانری اور به ش. فراگیر ۹۴۸۹۸۷۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ساناز نادری به ش. ملی ۰۰۷۷۵۹۵۱۲۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۲۱۹۱۶۴۹۴۸۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929945
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آرون برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۹۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.: شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به ش فراگیر ۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ به نمایندگی آقای آلپ تانری اور به ش فراگیر ۹۴۸۹۸۷۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به ش فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای کورای مسجی به ش فراگیر۱۰۰۳۳۹۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان تورهان به ش فراگیر ۱۰۰۲۸۳۷۴۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم‌ها ماندانا بهرامی به کدملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به کدملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۲۱۹۵۷۰۹۷۵۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930048
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی قصر شیرین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۶۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر ۹۸۲۳۹۴۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت ۹۸۵۲۳۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای بهروز حکیم فعال به شماره ملی ۱۲۸۱۶۴۸۰۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم ساناز نادری به شماره ملی ۰۰۷۷۵۹۵۱۲۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۲۱۹۳۳۱۱۴۴۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943944
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آذر برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۰۹۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره فراگیر ملی ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به شماره فراگیر ملی ۹۸۲۳۹۴۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره فراگیر ملی۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به شماره فراگیر ملی ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای آلتان اوزتاش به شماره فراگیر ملی ۹۸۲۳۹۴۵۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۳۷۷۸۹۵۴۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943993
آگهی تغییرات شرکت آرنیکا برق الکترونیک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۷۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ با نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر ۹۸۲۳۹۴۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ با نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اوزگور اسما به ش. فراگیر ۱۰۰۱۹۸۴۵۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۶۱۲۲۳۴۲۵۳۹۶۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993551
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آروین برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۲۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ با نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر ۹۸۲۳۹۴۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ با نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز حکیم فعال به ش. ملی ۱۲۸۱۶۴۸۰۴۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۲۰۲۴۱۱۹۷۴۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14071400
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی دنا برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۱۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر ۹۸۲۳۹۴۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره ثبت ۷۹۱۷۷۵ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی شعبانی به ش. ملی ۳۸۷۳۵۱۴۹۹۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۳۲۱۶۷۵۳۸۸۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک