مرضیه نیک فطرت

مرضیه نیک فطرت

کد ملی 2549915291
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1683750
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اقلیم بنای آسمان ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ به شماره ثبت ۷۱۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۲۰۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص اقلیم بنای آسمان ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ به شماره ثبت ۷۱۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۲۰۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:. امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل ونقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیر تجهیزات) راهداری وعملیات آسفالتی، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی وسازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج، خیابان فردوسی، طبقه دوم بانک سپه، واحد ۴ کد پستی ۷۵۹۱۷۸۶۷۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۶,۸۸۱ مورخ ۱۷/۷/۹۳ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهوازپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ماندانا خادمی به شماره ملی ۲۴۲۰۲۸۰۶۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرزین حسن بیگی به شماره ملی ۲۲۹۸۸۸۵۱۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای فرزین حسن بیگی (مدیرعامل) همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه دشتستانی به شماره ملی ۱۷۵۷۶۳۲۰۵۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم نازنین گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۸۱۰۷۳۹۹۲۹۷۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683766
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسمان دید امید پارسیان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ به شماره ثبت ۷۱۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۲۱۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص آسمان دید امید پارسیان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ به شماره ثبت ۷۱۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۲۱۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب، نفت و گاز)، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی تاسیسات و تجهیزات (آب و گاز و برق و فاضلاب).امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه نفت و گاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت وگاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده های فلزی)سازه های صنعتی سازه های ساختمانی تجهیزات هیرولیک تاسیسات صنعتی جانبی اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق، خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح (ثبت موضوع شرکت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج، خیابان ۳۰ متری معاد، خیابان شاهد ۱۴، پلاک۸۴ کد پستی ۷۵۹۱۷۱۸۷۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۷,۸۸۱ مورخ ۱۷/۷/۹۳ نزد بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پروانه بردبار به شماره ملی ۲۲۹۵۴۰۲۵۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سودابه همتی به شماره ملی ۲۲۹۸۱۷۶۸۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و رقیه دشتستانی به شماره ملی ۱۷۵۷۶۳۲۰۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای پروانه بردبار (مدیرعامل ) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم پروانه نصیری شجاع به شماره ملی ۱۲۹۲۱۰۹۰۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۸۱۰۷۱۱۵۶۷۱۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687631
آگهی تاسیس شرکت سهامی‌خاص چیکان سرای پاسارگاد
در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۲۷۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۴۲۸۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی و باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه و نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) راهداری و عملیات آسفالتی، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها، امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل)، تصفیه خانه های آب و فاضلاب. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از کسب مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان هپکو، خیابان خیام ۱، کوچه حافظ ۱، پلاک ۱ ـ کدپستی ۳۸۱۸۹۹۴۷۵۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریالآنتوسط موسسین طی گواهی شماره ۲۸۰/۸۸۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: محمدعلی عباسی خلخانه به کدملی ۲۹۰۹۶۸۵۷۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مازیار کهرخضری به کدملی ۱۲۸۹۷۶۲۸۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود قبه به کدملی ۱۲۹۲۰۷۲۹۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به عنوان بازرس علی البدل. ۸ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۹ـ حدود اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه می باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۱۳۲۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721050
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باربد ساخت گنجینه درتاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۵۳۲۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۹۴۱۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. * موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،.خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. * مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود * مرکز اصلی شرکت: اصفهان رهنان خیابان شریف غربی کوچه شهیدعابدی کدپستی ۸۱۸۷۸۵۰۰۰۰ * سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بانام و که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۳/۷۰۶۰/۵۴ مورخ ۱۹/۸/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. * اولین مدیران شرکت: نازنین گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت مدیرعامل ـ پروانه نصیری شجاع به شماره ملی ۱۲۹۲۱۰۹۰۴۱به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. * دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سمت رئیس هیئت مدیره (پروانه نصیری شجاع) و یا نایب رئیس هیئت مدیره (نازنین گهرخضری) همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره (نازنین گهرخضری) همراه با مهر شرکت معتبر است. * اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد * بازرسان: مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به عنوان بازرس اصلی مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل * روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید ش۹۳۰۹۱۳۶۱۲۴۶۲۲۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724195
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بنای باستان ایرانیان درتاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۲۸۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی ، بزرگراهها، آزادراهها و راههای ریلی و باند فرودگاه ، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی ،آجری ، سنگی و بتنی و فلزی ـ امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی ، احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری و روستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) ، شبکه های گازرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی و بین المللی ـ اخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت ـ اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان هپکو ـ خ خیام یک ـ ک حافظ یک ـ کدپستی ۳۸۱۸۹۹۴۷۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸۱ مورخ ۲۵/۸/۹۳ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پروانه نصیری شجاع به شماره ملی ۱۲۹۲۱۰۹۰۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، مرجان خسروی به شماره ملی ۰۶۱۰۱۶۸۴۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نازنین گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت: همشهری اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۳۰۹۱۶۱۲۵۷۶۰۵۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910685
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژند بتن گنجینه درتاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۰۱۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت و گاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد.)خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقدقرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزها ی لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، شهرک الهیه، میدان مسکن، مجتمع ارکیده، طبقه۵، واحد۳۰ کدپستی۳۸۱۸۷۹۶۹۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۷,۸۸۱ مورخ ۱۰/۴/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به عنوان بازرس اصلی نازنین گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۲۴۶۵۸۶۴۳۳۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941888
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آبنوس سازه ماندگار درتاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۶۶۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۱۳۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی و باند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب و نفت و گاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان پروین، خیابان شیخ طوسی، کوچه جمال زاده، پلاک۱۹ کدپستی ۸۱۹۸۷۴۹۵۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۵/۸۸۱مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵نزد بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مرضیه نیک فطرت کدملی۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت مدیرعامل و نازنین گهرخضری کدملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱به سمت رئیس هیئت مدیره ومرضیه رنجبر کدملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی و نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۱۱۳۸۸۸۹۸۱۹۸ اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965604
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ثمین بنای کسری درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۶۷۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۹۷۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،از اد راهها و راههای ریلی و باند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و فلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها و ساختمان نیروگاه آبی،ساز ه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخاز ن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی،احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری و روستایی،خطوط انتقال (آب و نفت وگاز)شبکه های گاز رسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت و گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه نفت و گاز پتروشیمی و مخاز ن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت و گاز .امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده های فلزی)ساز ه های صنعتی،ساز ه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی،تصویری و داده ای،ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد).امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق،امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق،تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر،تعمیرات شبکه به روش خط سرد،احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات،نصب و راه انداز ی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و ساز مانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اصفهان،خیابان پروین،خیابان ۷ تیر،کوچه پردیس،بلوک۱۰،واحد۶۱ کدپستی ۸۱۹۹۶۱۶۱۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۴,۸۸۱ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:مرضیه نیک فطرت شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرضیه رنجبر شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به سمت مدیرعامل و ناز نین گهرخضری شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی و اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل:مرتضی فلاح شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی و نسرین داودی نسب شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۲۴۹۲۹۶۲۹۸۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978898
آگهی تغییرات شرکت فردوس بنای ماهور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۲۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - حیدر باقری به شماره ملی ۲۳۶۰۳۶۵۷۶۲ - بهروز شمس الدینی به شماره ملی ۵۴۷۹۵۷۰۹۷۸ و مریم زارعی به شماره ملی ۲۲۹۸۳۶۵۵۹۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ۲ زیبا حسن لی به شماره ملی ۲۲۹۱۹۸۱۱۴۵ به سمت بازرس اصلی - مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۰۱۵۷۴۹۴۹۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107187
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپندار طرح خانه من درتاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۲۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۲۷۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. خرید و فروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل لوازم و تجهیزات آشپزخانه، لوازم خانگی وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان،خیابان مشتاق دوم،خیابان مهران،مجتمع مهران،واحد۴ کد پستی ۸۱۵۸۹۶۸۹۷۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۵,۸۵۱ مورخ ۶/۸/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: جواد عسجری کد ملی ۱۸۲۹۱۴۱۷۹۱ به سمت مدیرعامل مرضیه نیک فطرت کد ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر کد ملی۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضاء مدیرعامل (جواد عسجری) همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (جواد عسجری) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی. نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۸۱۲۱۰۸۵۳۸۷۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121623
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذر برزین مهر ایرانیان درتاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۳۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۴۹۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی، صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد). ارائه خدمات مشاوره مدیریتی وخصوصا طراحی سیستم بازاریابی غیرهرمی، غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی. مدیریت و نظارت بر اجرای فعالیت های مرتبط با فضا سازی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و اجرای آن، انجام فعالیت در زمینه امور خدماتی از قبیل طراحی و تمامی امور مربوط به فضای سبز، باغات و خدمات کشاورزی، تهیه و تامین ماشین آلات و لوازم یدکی، تامین نیروی انسانی موقت، تنظیف و نظافت اماکن، انجام امور تایپ و خدمات بازرگانی، صادرات و واردات و خرید و فروش وتوزیع هرگونه کالا و خدمات مجاز، تجهیزات و قطعات، انجام امور رایانه ای وارائه خدمات و تجهیزات کامپیوتری، طراحی واجرای فضای سبز، محوطه سازی، جدول بندی وآسفالت، نصب مبلمان شهری، رنگ آمیزی معابر، نظافت اماکن عمومی، انجام کلیه خدمات در زمینه دکوراسیون داخلی، خرید وفروش، تامین نیروی انسانی موقت مورد نیاز شرکت در سطوح مختلف، برگزاری وشرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی (به جز نمایشگاههای فرهنگی)، ارائه خدمات وتهیه غذا برای ادارات وسازمانهای دولتی وخصوصی، ایجاد، حفظ و نگهداری فضاهای سبز وپارکها، انجام کلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری ماشین آلات و دستگاههای خطوط تولید صنایع، انجام خدمات طراحی، ساخت ونصب قطعات وماشین آلات صنعتی، انجام عملیات بهسازی و رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی، تهیه و تامین مواد غذایی و طبخ غذا و سرویس دهی در رستورانها وشرکتهای صنعتی، انجام کارهای خدماتی ازقبیل فضای سبز(اجرا ونگهداری)گل کاری، چمن کاری، آبیاری، نظافت اماکن عمومی وبازماند پسماند، ، تامین نیروی انسانی موقت، اجرای خدمات ساختمانی از قبیل اجرای فنداسیون، سقف، دیوارکشی، لوله کشی وبرق ساختمان، دربهای چوبی وفلزی، نازک کاری ساختمان، نقاشی، اجرای مصنوعات چوبی وفلزی خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان برازنده، جنب بلوار جوان، طبقه اول کدپستی ۸۱۹۳۸۴۳۳۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵۰۴۸۷ مورخ ۱۵/۸/۹۵ نزد بانک ملی شعبه میدان امام حسین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد باقری کدملی ۴۶۶۹۸۴۳۹۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، زینب صیادی شهرکی کدملی ۴۶۲۲۶۵۱۳۸۶ به سمت مدیرعامل، اشرف علی بابائی شهرکی کدملی ۴۶۲۲۴۳۰۶۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضاء مدیرعامل (زینب صیادی شهرکی) و رئیس هیئت مدیره (محمد باقری) مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (زینب صیادی شهرکی) و رئیس هیئت مدیره (محمد باقری) مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به عنوان بازرس اصلی و نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اصفهان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۸۲۰۸۴۲۲۹۸۸۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121881
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرداد ساخت آسیا درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۸۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۵۸۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)- سازه های صنعتی،سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی،تصویری و داده ای،ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد) -امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق،امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق،تعمیرات شبکه به روش خط گرم،سرویس روشنایی معابر،تعمیرات شبکه به روش خط سرد،احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات،نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک،خیابان داوران،خیابان طالقانی،کوی خیبر،پلاک۶ کدپستی ۳۸۱۶۸۶۷۴۶۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶/۸۸۱/۹۵/۶۰ مورخ ۱۶/۸/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران شرکت: ابوذر فرهادی به شماره ملی ۲۳۰۰۹۷۶۲۶۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره محمدامین فرامرزی به شماره ملی ۲۳۰۱۱۹۴۸۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۰۸۲۲۵۲۳۱۸۹۸۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260230
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرشام بام فراهان درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۹۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۳۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی) ـ سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد) ـ امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اراک، خیابان ادب جو، خیابان آیت اله سعیدی، کوچه محمدی، بن بست حسینی، طبقه اول، کدپستی ۳۸۱۴۸۸۳۵۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰.۰۰۰ ریالی که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۲/۸۸۱/۹۵/۶۰ مورخ ۵/۱۰/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است. اولین مدیران: علیرضا میرغفاری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۱۸۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهران نظرپور به شماره ملی ۱۹۷۰۳۱۲۸۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره افسانه منصوری باصری به شماره ملی ۲۴۳۰۰۸۹۲۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت بازرس اصلی مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۱۰۲۸۹۴۴۵۵۷۸۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268312
آگهی تغییرات شرکت هامون سرای فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۷۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد صانعی عطاآبادی به کد ملی ۵۱۲۹۹۲۸۴۰۷ و محمدعلی نوارچیان به کد ملی ۱۹۷۱۵۳۱۲۷۰۵۵۲۲۳۶۳۷۱۸ و محمد ونکی فراهانی به کد ملی ۰۵۲۰۳۰۷۹۷۶ به مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. - خانم مرضیه نیک فطرت به کد ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ و آقای مرتضی فلاح به کد ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۵۱۱۰۳۸۱۹۴۶۱۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269390
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تیوا صنعت بهسان درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۵۷۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۷۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، طرحهای بهینه سازی، تعمیر، نگهداری. توسعه، نوسازی تاسیسات شبکه برق رسانی، نصب تجهیزات مختلف پروژه های توزیع نیرو، مشاوره، طراحی، نظارت، تهیه، نصب، متره و برآورد، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی وبرقی (بجز دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی، امنیتی ومراقبتی)، تاسیسات شهری وروستائی، صنعتی، انتقال آب، نفت و گاز، فاضلاب شبکه گازرسانی، سیستم های حرارتی وبرودتی، سند پلاست، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز های لازم از مراکز ذیصلاح ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شیراز خیابان زند پاساژ صاحب الزمان کدپستی ۷۱۳۵۷۴۶۱۱۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۲۹۱/۸۱۱/۹۵/۶۰ مورخ ۵/۱۰/۹۵ بانک رفاه کارگران شعبه سامان قدوسی پرداخت شده و الباقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: خانم سارا جعفر پور به شماره ملی ۲۴۵۱۵۴۲۵۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/۱۳۹۷خانم فاطمه خواجه به شماره ملی ۲۵۳۹۹۶۳۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/۱۳۹۷آقای حسین نیک نام به شماره ملی ۴۲۳۱۹۵۲۳۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور، قراردادها وعقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل(حسین نیک نام) یا رئیس هیئت مدیره (فاطمه خواجه)یا نائب رئیس هیئت مدیره (سارا جعفر پور)همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل (حسین نیک نام) یا رئیس هیئت مدیره (فاطمه خواجه) یا نائب رئیس هیئت مدیره (سارا جعفر پور)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس علی البدل هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۰۳۵۳۱۸۶۵۱۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270506
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساروج پی تیرازیس درتاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۵۷۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۶۲۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات مشاوره ای و پیمانکاری، طراحی، مطالعات و اجرای طرحهای راه سازی شامل راه های شهری، روستای، انجام کلیه امور ساختمانی مشاوره، طراحی و اجرای کلیه پروژه های مربوط به نمای ساختمان و دکوراسیون داخلی شامل پوشش های کاذب، سقف، دیوار پارتیشن و تزئینات داخلی منازل، ساختمانهای اداری، تجاری، اجراء و نظارت و نگهداری کلیه سیستمهای تاسیسات صنعتی، ساختمانی و مکانیکی راهسازی، نهر کشی، زهکشی، جدول کشی وانجام کلیه عملیات آپارتمان سازی، پل سازی، سد سازی آبیاری زهکشی، تونل سازی، محوطه سازی، نقشه کشی، نقشه برداری ایجاد و راه اندازی کلیه پروژه های صنعتی، فنی، جوشکاری، برشکاری تراشکاری، لوله کشی خطوط، رنگ آمیزی، سند پلاست، ایزوگام، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین خرید و فروش ان، ، خرید و فروش، تولید بتن و مصالح ساختمانی، ضایعات ساختمانی، اجرای اسکله، سقف اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز های لازم از مراکز ذیصلاح ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شیراز خیابان داریوش مجتمع تجاری شهر فاز یک طبقه ۴ پلاک ۴۰۶ کدپستی ۷۱۳۵۹۶۶۳۴۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی بانکی شماره ۲۹۰/۸۸۱/۹۵/۶۰ مورخ ۵/۱۰/۹۵ بانک رفاه کارگران پرداخت شد ه و مابقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: آقای مجتبی رضائی مقدم به شماره ملی ۲۲۹۸۴۹۶۰۹۹ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ و خانم سمیه گل خوار به شماره ملی ۲۳۰۱۰۸۳۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/۱۳۹۷و خانم مهسا زارع به شماره ملی ۲۵۳۹۹۶۳۶۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور، عقود اسلامی، قراردادها شرکت به امضای مدیرعامل(مجتبی رضائی مقدم) یا رئیس هیئت مدیره (مهسا زارع) یا نائب رئیس هیئت مدیره (سمیه گل خوار)همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل (مجتبی رضائی مقدم)یا رئیس هیئت مدیره (مهسا زارع)یا نائب رئیس هیئت مدیره (سمیه گل خوار)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۰۴۷۴۴۴۰۴۳۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308719
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آرمان ارمغان سپنتا درتاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۳۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۸۳۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه امور درزمینه خدمات اداری، پیگیری امور اداری مربوط به شهرداری ها، ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، ادارات امور اقتصادی ودارائی، استانداری ها، فرمانداری ها، وکلیه امور مورد نیاز وتنظیم لوایح وصورت جلسات ومشاوره در امور شرکت ها واشخاص حقیقی وحقوقی. انجام کلیه امور خدمات حقوقی و وکالت با وکلای دارای پروانه وکالت معتبر است تماما با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذی صلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فارس ـ شهر شیراز ـ زند ـ خیابان توحید ـ بن بست ایروانی ـ پلاک ۰ ـ مجتمع مجتمع تجاری مسکونی شهر ـ طبقه چهارم ـ واحد ۴۰۶ ـ کدپستی ۷۱۳۵۹۶۶۳۴۱ سرمایه موسسه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: آقای مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت نامحدودشرکت آریا ققنوس آسیا (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۷۶۰۳۵۰۵۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره (به نمایندگی آقای علی فلاح) خانم مرضیه شعبان پور به شماره ملی ۲۲۸۰۳۸۸۲۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودخانم رخساره منصوری به شماره ملی ۲۴۰۰۰۸۷۵۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت نامحدودخانم زهره روستائی به شماره ملی ۲۴۲۰۰۸۶۵۴۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدودخانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادمالی وتعهدات موسسه باامضاء آقا مرتضی فلاح (عضو هیئت مدیره) همراه بامهرموسسه معتبراست. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۱۱۲۶۷۱۵۳۳۷۳۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13324442
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهسان عمارت جاوید درتاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۵۹۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۳۵۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات مشاوره ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، باسازی بافت های فرسوده، نهرکشی، زهکشی، جدول کشی، سد سازی، پل سازی، تونل سازی، محوطه سازی، خدمات ونگهداری فضای سبز، نقشه کشی ونقشه برداری، مشاوره وطراحی واجرای کلیه پروژه های مربوط به نمای ساختمان ودکوراسیون داخلی وخارجی ساختمان تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امورتآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی وبرقی(بجز دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی، امنیتی ومراقبتی)، تاسیسات شهری وروستائی، صنعتی، حرارتی وبرودتی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات و مزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز های لازم از مراکز ذیصلاح ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فارس-شهر شیراز-قاآنی شمالی-خیابان وصال شمالی-خیابان لطفعلی خان زند-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۷۱۳۹۷۴۶۸۱۷ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام عادی ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۶۲۲/۱۴/۱۳۵۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۵ بانک صادارت شعبه زند شیراز پرداخت شده و الباقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: خانم مرضیه شعبان پور به شماره ملی ۲۲۸۰۳۸۸۲۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ خانم رخساره منصوری به شماره ملی ۲۴۰۰۰۸۷۵۹۸ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ خانم زهره روستائی به شماره ملی ۲۴۲۰۰۸۶۵۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل(رخساره منصوری) یا رئیس هیئت مدیره(زهره روستائی)یا نایب رئیس هیئت مدیره(مرضیه شعبان پور)همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل(رخساره منصوری) یا رئیس هیئت مدیره(زهره روستائی)یا نایب رئیس هیئت مدیره(مرضیه شعبان پور)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت بازرس علی البدل و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس اصلی هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۰۷۶۷۴۱۱۵۸۰۳اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641017
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارژنگ تجهیز اندیشه درتاریخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۳۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۰۸۵۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهر اراک ـ فوتبال ـ کوچه حافظ[۱۹] ـ خیابان مالک اشتر ـ پلاک ۲۰۸ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۸۱۵۸۴۴۹۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال از طرف موسسین طی گواهی شماره ۳۶۰/۸۸۱/۹۶/۶۰ مورخ ۳/۵/۱۳۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردید ومابقی درتعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: ایمان یزدانی به شماره ملی ۲۲۹۱۸۷۶۷۹۱به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره حامد حسن پور گیلده به شماره ملی ۳۵۰۱۵۶۸۵۲۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد بیدکانی بختیاری به شماره ملی ۴۶۵۰۶۲۹۶۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حسین براتی به شماره ملی ۲۲۹۶۹۳۵۳۵۴ به سمت بازرس اصلی مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۶۰۷۱۳۴۱۵۷۸۱۵۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852350
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رهام ساخت هدیش درتاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۵۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۴۱۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی .امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد).امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد) .خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ خیابان قائم مقام ـ خیابان قائم مقام فراهانی[۳۴و۳۲] ـ خیابان لعلی [۴۵ و ۳۸] ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۸۱۴۷۹۷۳۸۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال از طرف موسسین طی گواهی شماره ۸۸۵۷۵مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه شهید شیرودی پرداخت گردید ومابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: روح اله اسدی به شماره ملی ۱۲۹۱۹۱۹۲۰۱به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره حسین فرهنگ به شماره ملی ۲۲۹۴۲۲۹۴۹۵به سمت رئیس هیئت مدیره سامان شیبانی به شماره ملی ۲۴۲۰۳۰۵۰۰۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه اسکندری به شماره ملی ۲۲۹۱۰۹۶۴۶۱ به سمت بازرس اصلی مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارنوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۱۴۴۹۰۲۷۵۲۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904890
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فردیس آبراه شهرراز در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۸۱۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: فردیس آبراه شهرراز شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:انجام خدمات مشاوره ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، امور پیمانکاری مربوط به سدها، بندها، نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب وشبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی احداث حوضچه ها تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، انتقال آب، نفت و گاز(به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری)، فاضلاب شبکه گازرسانی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، صادرات و واردات، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز های لازم از مراکز ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ شهر شیراز ـ قاآنی شمالی ـ کوچه ۲/۷۱ لطفعلی خان زند ـ خیابان لطفعلی خان زند ـ پلاک. ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۱۳۹۷۴۶۸۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۲۷ مورخ.۲/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات ایران شعبه زند شیراز با کد ۱۴۵۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه شعبانپور به شماره ملی ۲۲۸۰۳۸۸۲۰۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حمیدرضا اسکندری به شماره ملی ۲۲۸۱۰۰۴۱۳۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه فراهانی به شماره ملی ۲۲۹۵۶۱۸۷۶۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل فاطمه فراهانی یا رئیس هیئت مدیره مرضیه شعبانپور یا نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا اسکندری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهره روستائی به شماره ملی ۲۴۲۰۰۸۶۵۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۶۶۱۱۰۸۴۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926715
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهام انرژی البرز درتاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۵۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۴۷۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: پرهام انرژی البرز شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال(آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد).امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک-شریعتی-کوچه(امید)-خیابان دکترشریعتی-پلاک ۶۰۴-طبقه همکف- کدپستی ۳۸۱۳۱۴۳۸۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۵۳۱۲۳۰ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات ایران شعبه زند با کد۱۴۵۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم زهرا قاسمی به شماره ملی ۲۲۸۰۹۵۳۶۷۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی رضائی به شماره ملی ۲۴۷۰۴۳۶۳۲۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم عزیزه رعیتی به شماره ملی ۲۵۷۲۰۱۸۹۲۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مرضیه اسکندری به شماره ملی ۲۲۹۱۰۹۶۴۶۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۹۷۹۳۹۸۷۳۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980034
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهداد صنعت شهر راز درتاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۸۳۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۲۹۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام خدمات مشاوره ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، امور پیمانکاری مربوط به سدها، بندها، نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب وشبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی احداث حوضچه ها تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، انتقال آب، نفت و گاز(به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری)، فاضلاب شبکه گازرسانی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، صادرات و واردات، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ شهر شیراز ـ کریمخان زند ـ خیابان رودکی ـ بلوار کریمخان زند ـ پلاک ۰ ـ پاساژ صاحب الزمان ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی ۷۱۳۵۷۴۶۱۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۵۳ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه زند با کد ۱۴۵۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای داوود انصاری سروک به شماره ملی ۴۲۳۱۶۵۰۸۱۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم فاطمه رنجبر به شماره ملی ۶۶۵۰۰۳۲۱۲۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل داوود انصاری سروک یا رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر یا نائب رئیس هیئت مدیره فاطمه رنجبر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدصادق زارع به شماره ملی ۲۳۰۰۲۲۹۴۱۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۲۷۱۳۰۵۸۴۴۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980114
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهنود حصار پارسه درتاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۸۳۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۳۰۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام خدمات مشاوره ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، امور پیمانکاری مربوط به سدها، بندها، نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب وشبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی احداث حوضچه ها تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، انتقال آب، نفت و گاز(به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری)، فاضلاب شبکه گازرسانی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، صادرات و واردات، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز های لازم از مراکز ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ شهر شیراز ـ قاآنی شمالی ـ کوچه ۲/۷۱ لطفعلی خان زند ـ خیابان لطفعلی خان زند ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۱۳۹۷۴۶۸۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۵۳ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه زند با کد ۱۴۵۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه اسکندری به شماره ملی ۲۲۹۱۰۹۶۴۶۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نوش آفرین اسکندری به شماره ملی ۶۴۸۹۸۱۰۹۸۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل نوش آفرین اسکندری یا رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر یا نائب رئیس هیئت مدیره مرضیه اسکندری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه فراهانی به شماره ملی ۲۲۹۵۶۱۸۷۶۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۲۷۵۶۵۵۹۴۵۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985239
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آفاق برج آراد در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۸۳۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۳۱۳۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام خدمات مشاوره ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، امور پیمانکاری مربوط به سدها، بندها، نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب وشبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی احداث حوضچه ها تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، انتقال آب، نفت و گاز (به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری)، فاضلاب شبکه گازرسانی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، صادرات و واردات، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز های لازم از مراکز ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ شهر شیراز ـ قاآنی شمالی ـ کوچه ۲/۷۱ لطفعلی خان زند ـ خیابان لطفعلی خان زند ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۱۳۹۷۴۶۸۳۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۵۳ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه زند با کد ۱۴۵۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای داوود انصاری سروک به شماره ملی ۴۲۳۱۶۵۰۸۱۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه رنجبر به شماره ملی ۶۶۵۰۰۳۲۱۲۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل فاطمه رنجبر یا رئیس هیئت مدیره داوود انصاری سروک یا نائب رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مرضیه نیک فطرتبه شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم نوش آفرین اسکندریبه شماره ملی ۶۴۸۹۸۱۰۹۸۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۲۹۴۰۰۶۷۷۴۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238972
آگهی تغییرات شرکت مهندسی شهر سازان دانش محور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۴۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی اقتصادی به شماره ملی ۲۲۹۷۹۳۲۸۰۴، آقای سعید رهام فر به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۷۸۳، خانم پروین مهدی پور یزدی به شماره ملی ۲۲۹۵۹۳۴۹۴۱ و خانم لیلا میرزائی به شماره ملی ۲۲۹۶۲۱۰۵۸۹ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سعیده نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۴۳۵۱۱به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۷۰۹۶۶۲۱۷۹۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک