محمد مهدی ناسوتی فرد

آقای محمد مهدی ناسوتی فرد

کد ملی 2298002584
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1062001
آگهی تاسیس شرکت تضامنی بهرنگ عطار و شرکا
شرکت فوق در تاریخ۳۰/۰۲/۱۳۹۲ تحت شماره۴۳۸۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۲۵۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۳۰/۰۲/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش نقدی ارز (غیرالکترونیک) و مسکوکات طلا و نقره در محل صرافی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر روبروی پارک ملت برج تجاری ملت ط۱ واحد۶۱ پ۲۶۰۵ ـ کدپستی۱۹۶۷۷۱۳۱۹۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای محمدمهدی ناسوتی فرد به شماره ملی۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای غلامرضا رضوانی نژاد به شماره ملی۱۷۵۵۷۳۳۱۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای بهرنگ عطار شوشتری به شماره ملی۱۷۵۴۳۷۴۳۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ــ آقای ابراهیم رضایی به شماره ملی۰۶۰۲۲۴۶۵۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ ۵ـ آقای بهرنگ عطارشوشتری به شماره ملی۱۷۵۴۳۷۴۳۲۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دوتن از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۶۴۹۴۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407320
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بورس بهگزین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۲۰۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمدرضا امامی به کدملی ۰۰۷۲۷۱۳۶۴۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی ناسوتی فرد به کدملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و لیلا طوسی به کدملی ۲۲۹۸۹۳۱۸۷۹ به نمایندگی از شرکت تجارت همراه سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۰۷۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیبت ایشان به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۰۵۶۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651748
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ و ۱۸/۰۴/۱۳۹۳نامه شماره ۲۸۶۱۶۴/۱۲۱مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول سعدی کد ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مهرداد نعمتی کد ملی ۴۵۰۰۱۱۴۵۵۶ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای علی تیموری شندی کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی رستمی کد ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت مرکزمالی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدمهدی ناسوتی فرد کد ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ به نمایندگی از موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سعید خدامرادی کد ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صباتامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای فتحعلی خوشبین کد ملی ۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امیر هامونی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای دوره دوساله تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۱۲۳۵۵۱۲۹۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696521
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک به شماره ثبت ۳۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۳۰۵۳ , ۱۲۱ مورخ ۲/۴/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در ۷۲ ماده و ۷۳ تبصره و امیدنامه جدید تصویب و جایگزین اساسنامه و امیدنامه قبلی گردید. ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق حذف گردید بنابراین ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند: شرکت کارگزاری بورس بهگزین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱ با نمایندگی محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ به عنوان مدیر صندوق شرکت سبدگردان کاریزما با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ به نمایندگی حسین صفری به شماره ملی ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹ به عنوان متولی موسسه حسابرسی دایارایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ با نمایندگی علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان حسابرس موسسه خیریه رفاه کودک به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۷۸۳۰۲ با نمایندگی علی گشاده فکر به شماره ملی ۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱ به عنوان مدیر اجرا پ۹۳۰۸۲۴۶۴۵۴۲۴۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772184
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۴۸۶۵ , ۱۲۱ مورخ ۸/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: بانک رفاه کارگران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ و آقای مهدی دلبری به کد ملی ۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳ و آقای علی خدابخش به کد ملی ۴۵۷۹۹۷۷۹۴۷ و آقای احمد قنبر به کد ملی ۰۴۹۲۴۵۱۲۶۵ و آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به کد ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردید روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۲۱۱۴۶۷۹۴۷۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233563
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز ۱۵۱۰۹/۱۲۲مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۵اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه را به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای مهدی دلبری بشماره ملی ۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳ آقای هاشم بوذرجمهر بشماره ملی ۴۷۲۲۹۰۵۲۱۵ آقای محمدطرزی بشماره ملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۱۹ آقای احمدقنبر بشماره ملی ۰۴۹۲۴۵۱۲۶۵ آقای محمدمهدی ناسوتی فرد بشماره ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی دلبری و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۱۰۱۲۳۹۸۶۸۸۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632208
آگهی تغییرات شرکت سبد گردان کاریزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۴۵۹۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۵/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ آقای محمدمهدی ناسوتی فردبه شماره ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ آقای محمد عابد به شماره ملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ شرکت کاریزما تدبیر به شماره ثبت ۳۷۶۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۰۷۰۹ با نمایندگی آقای محمدحسن آهو به شماره ملی ۰۴۸۰۱۲۸۰۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پردازش اطلاعات مالی اندیشه پارس به شماره ثبت ۴۴۶۸۸۲و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۵۲۶۷ با نمایندگی آقای پدرام سمیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۱۲۷۸۸۹۷۱به سمت عضو هیئت مدیره روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۰۵۳۲۶۷۸۶۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13753066
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه سازان شیشه گستر درتاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۸۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۴۳۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید سهام برای شرکت، بازسازی و نوسازی و اصلاح انواع شرکتها و موسسات داخلی و خارج از کشور، خرید انواع اوراق بهادار مجاز در داخل و خارج کشور، بررسی فنی تهیه و تدوین و اجرای انواع طرح های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و عمرانی مجاز، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت در امور تولیدی به منظور فرآوری مواد اولیه جهت صادرات و مصارف داخلی، انجام کلیه خدمات مشاوره ای مدیریتی مورد نیاز شرکتها، شرکت در مزایده ها و مناقصه های شرکت های دولتی و خصوصی، انجام کلیه پروژه های عمرانی از قبیل ساخت و ساز کلیه ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری، خاک برداری، سد سازی، آسفالت، تعمیر بناهای شهری و تاریخی، ترمیم بافت های قدیمی، انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در راستای تحقق اهداف شرکت و اقتصاد مقاومتی لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد، انجام دادن معاملات بازرگانی مجاز داخلی و خارجی، صادرات و واردات و ترانزیت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.وسایر فعالیتهای مجاز.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان شهید دکتر بهشتی ـ پلاک ۲۸۳ ـ ساختمان نگین آزادی ـ طبقه چهارم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۱۶۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۱۶۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد طی گواهی شماره ۱۰۶۵ / ۹۶ص / ۲۶۶ مورخ ۲۵/۸/۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی غربی به مبلغ ۴۰۶۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد . اولین مدیران: آقای پدرام سمیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۱۲۷۸۸۹۷۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای امیر رضی به شماره ملی ۰۰۵۷۰۸۶۴۴۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن صوری به شماره ملی ۰۰۸۰۳۰۱۹۵۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای امیر سعیدی به شماره ملی ۴۶۰۹۹۱۳۳۸۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۲۰۸۴۰۹۶۷۱۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816827
آگهی تغییرات شرکت با درآمد ثابت کمند صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۷۱۴/۱۲۲ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضاء دو نفر از پنج نفر فریدون زارعی کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ محمد مهدی ناسوتی فرد کدملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ آرش غفاری کدملی ۰۰۷۰۰۲۸۵۲۴ محمد عابد کدملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ حسین صفری کدملی ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۰۲۴۸۶۳۲۸۷۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816856
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۶۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ مجوز شماره ۲۹۷۲۰/۱۲۲ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر (فریدون زارعی کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ محمد مهدی ناسوتی فرد کدملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ آرش غفاری کدملی ۰۰۷۰۰۲۸۵۲۴ محمد عابد کدملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ حسین صفری کدملی ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۰۲۴۲۹۷۱۸۶۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819052
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۶۰۵۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۷۱۰/۱۲۲ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضاء دو نفر از این پنج نفر: (فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱، محمد مهدی ناسوتی فرد به کدملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴، آرش غفاری به کدملی ۰۰۷۰۰۲۸۵۲۴، محمد عابد به کدملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷، حسین صفری به کدملی ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۰۲۶۵۲۷۶۸۵۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13833002
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری دانشگاه تهران صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۳۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۹۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۷۱۶ , ۱۲۲ مورخ ۷/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون زارعی به کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ محمد مهدی ناسوتی فرد به کدملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ آرش غفاری به کدملی ۰۰۷۰۰۲۸۵۲۴ محمد عابد به کدملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ حسین صفری به کدملی ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۱۰۳۲۹۰۱۹۸۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877974
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع فولاد صبح پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۵۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۵۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی عربی کدملی ۴۰۷۰۳۰۱۲۵۹ به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۴۳۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره محمدرضابنی اسدی راد کدملی ۲۹۹۰۵۴۵۲۲۰به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمد مهدی ناسوتی فرد کدملی ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۶۱۱۲۸۱۷۶۶۷۸۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13927344
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی راهسازی پی و پایه پایتخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۰۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ با پرداخت ۲۹۳۰۸۰ میلیون ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۲۹۹۹۸۰ میلیون ریال افزایش داد. آقای کاوه کریمی به شماره ملی ۱۸۱۸۵۷۴۵۵۱ با پرداخت ده میلیون ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۶۹۱۰ میلیون ریال به ۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه سارا جعفری به شماره ملی ۲۲۹۶۲۳۴۹۰۹ ده میلیون ریال سهم الشرکه محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ ۲۹۹۹۸۰ میلیون ریال سهم الشرکه کاوه کریمی به شماره ملی ۱۸۱۸۵۷۴۵۵۱ ده میلیون ریال پ۹۶۱۲۱۹۲۲۷۸۵۴۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109490
آگهی تغییرات مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۲۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۶۴۶۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد فروزنده بهبهانی به شماره ملی ۱۸۱۶۸۵۰۶۳۲ بهنام عزتی اختیار به شماره ملی ۴۹۱۱۲۶۳۹۱۱ محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ (خارج از شرکاء) به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. پ۹۷۰۴۱۶۸۳۹۶۵۵۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172502
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت۵۳۰۲۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:موضوع شرکت الف ـ موضوع فعالیت های اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار، با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: (فعالیت هایی از قبیل: سبدگردانی، مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره عرضه و مشاوره پذیرش، پذیره نویسی و تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار یا مشارکت در این امور، کارگزاری، کارگزاری/معامله گری، رتبه بندی اعتباری و پردازش اطلاعات مالی.) انجام فعالیت های زیردر ارتباط با اشخاص سرمایه پذیرموضوع بند ۱ فوق: ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های فعالیت مذکور در بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ـ حمل و نقل، انبارداری، بازار یابی، توزیع و فروش محصولات و خدمات. ب ) موضوع فعالیت های فرعی: ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل مربوطه فعالیت نماید. ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می تواند در راستای اجرای موضوع فعالیت خود، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.بموجب مجوز شماره ۳۷۹۰۳,۱۲۲ مورخ ۱۵/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله آرژانتین ـ ساعی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان شهید دکتر بهشتی ـ پلاک ۲۸۳ ـ ساختمان نگین آزادی ـ طبقه ششم ـ واحد غربی کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال غیر نقدی منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۱۶۹ ـ ۱۱۰ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه دکتر بهشتی با کد ۶۵۱۶۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا سیری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدمهدی ناسوتی فرد به شماره ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت، یا با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۳۶۱۹۹,۱۲۲ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید. پ۹۷۰۵۲۴۲۵۹۳۰۶۹۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک