مجتبی حسن مصفا

مجتبی حسن مصفا

کد ملی 2279840405
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1051552
آگهی تصمیمات شرکت بهاران پی بتن (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۱۳۰۷۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۰۸۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۲/۹۲ واصل گردید: علی اصغر ابوطالبی به کدملی۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مریم معصومی جدید به کدملی۱۹۷۱۴۸۴۲۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن احمدزاده پورناکی به کدملی۱۵۸۲۱۰۱۶۰۴ و جهانگیر ذوالقدریها به کدملی۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ و مجتبی حسن مصفا به کدملی۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی اسناد عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۱۶۴۴۲۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255242
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقایان مجید کیادلیری به شماره ملی ۲۲۲۹۶۲۳۷۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و داود فولادپنجه به شماره ملی ۱۵۸۲۱۰۱۶۰۴ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان کامبیز رؤفی به شماره ملی ۰۴۹۰۱۸۹۱۹۹، علیرضا دهقانی به شماره ملی ۰۰۵۰۲۴۷۸۷۵، ضرغام قهرمانی به شماره ملی ۲۵۳۹۳۵۹۰۲۷ و محمداسماعیل دژمان به شماره ملی ۴۸۳۹۶۷۶۴۹۶ و غلامرضا فروغی به شماره ملی ۰۰۷۲۵۶۵۳۱۴ و مهدی سعیدی عزیزکندی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۳۵۹۸۱ و احمدرضا انصاری طادی به شماره ملی ۱۲۸۵۹۹۷۸۶۷ و ابوالفتح ناصری زاده به شماره ملی ۳۸۷۱۴۹۶۲۶۱ و هوشنگ حبیبی به شماره ملی ۰۳۸۳۴۳۶۳۵۴ و مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ و خانم شیما فروزنده به شماره ملی ۱۱۸۹۳۴۸۴۵۴ و آقای دانیال صالح پوریانه سری به شماره ملی ۲۱۲۲۵۹۷۶۰۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۱۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271166
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران گران مرند ستارخان
در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ به شماره ثبت ۴۴۶۷۸۷در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۹۴۸۰ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی (بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ ستارخان ـ مقابل برق آلستوم ـ طبقه ۳ ـ واحد ۱۰ ـ پلاک ۷۸۲ ـ کدپستی ۱۴۵۳۷۹۳۶۷۳ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال میباشد. که میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح زیر می باشد: ۱ـ۴ـ جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی ۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ دارای ۰۰۰/۳۰۰/۳ ریال ۲ـ۴ـ داود فولادپنجه به شماره ملی ۱۵۸۲۱۰۱۶۰۴ دارای ۰۰۰/۳۰۰/۳ ریال ۳ـ۴ـ علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ دارای ۰۰۰/۴۰۰/۳ ریال ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی ۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ۵ـ داود فولادپنجه به شماره ملی ۱۵۸۲۱۰۱۶۰۴ به سمت مدیرعامل ۴ـ۵ـ داود فولادپنجه به شماره ملی ۱۵۸۲۱۰۱۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ۶ـ۵ـ دانیال صالح پوریانه سری به شماره ملی ۲۱۲۲۵۹۷۶۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۵۰۴۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666273
آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی بهاران آژند شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۹۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی به ش ملی: ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ آقای مرتضی احدی سقرچی به ش ملی: ۰۰۵۶۶۰۱۹۷۲ (خارج از شرکا) آقای مجتبی حسن مصفا به ش ملی: ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ (خارج از شرکا) خانم نسرین غ منیری به ش ملی:۴۱۳۲۳۳۹۴۲۴ (خارج از شرکا) جواد میرزاقلی به ش ملی:۰۰۴۸۸۰۴۹۴۰ (خارج از شرکا) جهانگیرذوالقدری‌ها به ش ملی:۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای استان البرز شهرابی فراهانی ش۹۳۰۷۲۶۲۵۹۱۵۴۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411154
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت نایب رئیس وعضو هیات مدیره آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی ۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ به سمت رئیس و عضو هیات مدیره آقای کامبیز روءفی به شماره ملی ۰۴۹۰۱۸۹۱۹۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای قادر رمضانی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۹۵۷۴۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت عضو هیات مدیره خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱ به سمت عضو هیات مدیره خانم زهرا ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۳۲۷۴۵۳۷ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی واوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۱۱۰۷۸۶۷۲۳۰۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779769
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن امین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۶۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۵۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ و سند صلح به شناسه ۱۳۹۴۲۲۳۵۶۴۴۰۰۰۰۰۰۲ دفتر اسنادرسمی ۲۲۰ تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ با واگذاری ۳۳۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود به آقای محمد اسماعیل دژمان به شماره ملی ۴۸۳۹۶۷۶۴۹۶ سهم الشرکه خود را به مبلغ ۶۴۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد وآقای محمداسماعیل دژمان به شماره ملی ۴۸۳۹۶۷۶۴۹۶ در ردیف شرکا قرار گرفت درنتیجه اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای علی اصغر ابوطالبی ک م ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ دارای ۶۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مریم معصومی جدید ک م ۱۹۷۱۴۸۴۲۹۶ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهری ابوطالبی ک م ۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجتبی حسن مصفا ک م ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد اسماعیل دژمان ک م ۴۸۳۹۶۷۶۴۹۶ دارای ۳۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۲۱۵۳۱۹۶۵۵۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810838
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سازه گستران گنبد نما درتاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۱۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۹۲۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، (در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران خیابان ستارخان روبروی برق آلستوم پلاک ۷۸۲ واحد ۱۱ کدپستی ۱۴۵۳۷۹۳۶۷۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بشرح ذیل میباشد :علی اصغر ابوطالبی ۶۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسین محمد مخملی۳۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت:آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت عضو هیات مدیره(خارج از شرکا) آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیات مدیره آ قای حسین محمد مخملی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۰۹۲۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی ۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ به سمت نائیب رئیس هیات مدیره (خارج از شرکا) خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱عضو هیات مدیره(خارج از شرکا) خانم ام البنین گله بان به شماره ملی ۱۵۷۰۳۰۳۴۶۰ عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل با رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد(اوراق عادی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد) اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۳۰۳۹۱۶۲۲۲۷۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837148
آگهی تغییرات شرکت عمران گران میهن یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی محمد طاهری به شماره ملی ۳۸۷۴۱۴۵۴۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای محسن احمد زاده پورناکی به شماره ملی ۲۸۰۰۴۰۶۱۲۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۷۴۷۹۲۱۲۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889457
آگهی تغییرات شرکت بهاران آژند ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۳۶۴۴
آگهی تغییرات شرکت بهاران آژند ستارخان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۳۶۴۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا فروغی (به شماره ملی ۰۰۷۲۵۶۵۳۱۴) علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸) آقای عباس کرم زاده (به شماره ملی ۰۰۶۱۸۲۵۸۰۸) آقای رضا حسینی (به شماره ملی ۰۰۶۹۶۹۶۲۵۱) خانم مریم عالی (به شماره ملی ۰۰۷۸۰۱۲۰۵۸) آقای نوروز فروتن (به شماره ملی ۱۵۳۱۰۶۲۱۹۹) خانم مرجان میر حیدری (به شماره ملی ۰۰۵۶۴۶۴۰۵۳) وآقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا فروغی به سمت مدیر عامل (خارج از شرکا) و آقای رضا حسینی به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای نوروز فروتن به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، خانم مریم عالی به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، خانم مرجان میر حیدری به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای عباس کرم زاده به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) وآقای مجتبی حسن مصفا به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951767
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آژیراک پی میهن یار درتاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۲۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۷۹۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ، محاسبه،اجرا،نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند،ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی ،انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی،- اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی- اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور- شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی- - شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران محله جنت آباد جنوبی خیابان شهید مصطفی پژوهنده خیابان پنجم پلاک ۱۷ طبقه ۳ واحد ۵ کدپستی : ۱۴۷۳۹۵۴۶۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای علی اصغر ابوطالبی شماره ملی: ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده ۶۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای اصغر ذوالفقاری قفری شماره ملی :۰۰۴۸۷۹۴۴۹۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره دارنده ۳۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای مجتبی حسن مصفا شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ( خارج از شرکاء) ، خانم مهری ابوطالبی شماره ملی ۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد ))
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمارت سازه میهن یار درتاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۲۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۱۰۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، ـ اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی ـ ـ شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادگان جنت آباد شمالی خیابان بهارستان ۱۹ پلاک ۴۴ طبقه ۵ واحد ۹ کدپستی: ۱۴۷۸۷۸۶۶۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. آقای علی اصغر ابوطالبی به کدملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ دارای ۳۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد علی بهرامی به کدملی ۱۵۸۱۰۳۹۴۲۵ دارای۳۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی باطنی به کدملی ۱۲۱۹۲۳۰۶۳۴ دارای ۳۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: * آقای علی اصغر ابوطالبی به کدملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی باطنی به به کدملی به کدملی ۱۲۱۹۲۳۰۶۳۴ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد علی بهرامی به کدملی ۱۵۸۱۰۳۹۴۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی حسن مصفا به کدملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، خانم مهری ابوطالبی به کدملی۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضامدیرعامل ثابت همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۷۱۱۵۰۰۲۹۶۲۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056114
آگهی تغییرات شرکت استحکام سازان طلایه تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم رقیه حاجی اسفندیاری به شماره ملی ۰۰۶۷۴۷۹۹۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم مهرناز نیک سرشت به شماره ملی ۲۳۰۰۰۷۴۰۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و خانم سمانه ضرابی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۷۸۴۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۴۹۸۰۱۱۹۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234378
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایمن سازان تهران ستارخان درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۴۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۹۵۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار فردوس خیابان لاله کوچه ۱۲ شرقی پلاک ۱۴ طبقه ۲ واحد ۱۲ کدپستی ۱۴۸۳۷۶۳۶۴۵ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای جواد قائمی کرمانی ۰۹۳۹۶۸۷۸۱۱دارنده ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای سید امیر حسین مقتدی پیشه ۱۲۸۹۷۶۲۸۲۱دارنده ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای علی اصغر ابوطالبی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸دارنده ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای صمد صادق پور گلویک ۴۴۳۰۶۳۴۷۶۹دارنده ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای امیر معصومی جدید به شماره ملی ۰۰۱۸۵۶۸۳۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای ایوب کاشفی مهر به شماره ملی ۰۰۵۲۴۴۹۳۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای جواد قائمی کرمانی به شماره ملی ۰۹۳۹۶۸۷۸۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ آقای سید امیر حسین مقتدی پیشه به شماره ملی ۱۲۸۹۷۶۲۸۲۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ـ خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) به مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۰۱۳۷۸۱۴۲۴۲۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260319
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۱۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم حنا مبارکی (به شماره ملی:۰۰۷۰۲۰۵۹۰۶) آقای جهانگیر ذوالقدریها (به شماره ملی ۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱)، خانم پریسا زمانیان (به شماره ملی ۰۹۴۶۲۹۱۰۶۳)، آقای عبداله ابراهیمی بند پی (به شماره ملی ۰۰۸۴۸۰۰۵۰۱)، آقای صمد رحیم زادرهبر (به شماره ملی ۰۰۴۷۴۱۸۲۳۰) آقای علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸)، آقای صابر پور شرق (به شماره ملی ۰۰۳۵۱۳۳۸۱۳) آقای سید جعفر حسینی (به شماره ملی ۶۲۴۹۶۸۸۶۵۱) اقای مرتضی دویزان کشاورزی (به شماره ملی ۰۰۷۶۶۷۴۷۹۷) آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵) خانم مهری ابوطالبی (به شماره ملی ۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱) به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. خانم حنا مبارکی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره،، خانمها پریسا زمانیان و مهری ابوطالبی به سمت اعضاء هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقایان صمد رحیم زادرهبر، عبداله ابراهیمی بند پی، آقای صابر پور شرق، سید جعفر حسینی، مجتبی حسن مصفا و مرتضی دویزان کشاورزی به سمت اعضاء هیئت مدیره (خارج از شرکا ء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۲۸۵۶۰۸۹۸۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683098
آگهی تغییرات شرکت آژند مهر هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردید: آقای شاهین اسدفامیان آذر به شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۴۵۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای سیروس سلیمی قاضیجهان به شماره ملی ۱۵۳۰۳۱۳۳۳۳به سمت عضو هیأت مدیره آقای صمد صادق پورگلویک به شماره ملی۴۴۳۰۶۳۴۷۶۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵به سمت عضو هیأت مدیره آقای احسان شفیع ابیانه به شماره ملی۰۰۷۲۹۳۸۲۶۹به سمت عضو هیأت مدیره خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱به سمت عضو هیأت مدیره خانم فهیمه توکلی به شماره ملی۰۴۲۱۱۰۳۲۷۲به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل ثابت همراه با رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۰۷۸۷۲۵۰۵۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693268
آگهی تغییرات شرکت بهاران استحکام هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸به سمت رئیس هیأت مدیره، خانم مهرناز نیک سرشت به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) و آقای شاهین اسد فامیان به شماره ملی۰۰۷۱۱۴۴۵۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محسن فاصحیان به شماره ملی۲۷۵۳۶۱۷۹۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای صمد صادق پورگلویک به شماره ملی ۴۴۳۰۶۳۴۷۶۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵به سمت عضو هیأت مدیره خارج از شرکا و خانم نسرین غ منیری به شماره ملی۴۱۳۲۳۳۹۴۲۴ به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا)، آقای مسعود قربانی ابرغانی به شماره ملی ۰۰۷۲۰۲۱۳۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا)، برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ثابت همراه با امضای رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۱۴۶۵۰۴۷۹۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693272
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور در سازان شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود فولاد پنجه به شماره ملی ۱۵۸۲۱۰۱۶۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی ۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و حسین ره آورد به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۷۱۶۹ و نوشین زرکف به شماره ملی ۰۰۴۴۹۰۳۴۶۴ و مهدی امیر اصلانی صبا به شماره ملی ۰۰۷۱۵۱۳۸۰۹ و محسن ملا صالحی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۶۱۶۹۱ و محمد رضا کرمی خراط به شماره ملی ۲۰۰۰۵۶۲۸۶۸ و سودابه زرکف به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۶۵۴۸ و سید محمد یحیایی به شماره ملی ۰۰۴۵۰۹۷۹۵۱ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. عباس رجائی یامچی به شماره ملی۱۵۸۰۹۹۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه «ابرار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۸۱۴۸۰۳۵۷۳۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک