محمود علیزاده

آقای محمود علیزاده

کد ملی 2249558019
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 883506
آگهی تغییرات شرکت خدمات دامون همراه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۲۹۱۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سید محمدرضا رضوی نعمت الهی فرزند سید عبدالحسین به ش ش ۲۱۰ ص از مشهد به کدملی ۰۹۳۷۶۵۱۷۸۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل ارائه کلیه خدمات ساختمانی و عمرانی طراحی و اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی و ارائه کلیه خدمات شهری از قبیل زیباسازی شهری از قبیل زیباسازی شهری حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز زیبا سازی معابر و اماکن شهری شامل تعمیرات و اجرای ساختمانهای اداری و مسکونی و تجاری آسفالت خیابانهای شهری جدول بندی و. جدول گذاری خیابان و نصب ایستگاههای اتوبوس و ساخت نرده و گاردیل و تابلوهای راهنما و ارائه خدمات عملیات مبارزه با حیوانات موذی در سطح شهر و رنگ آمیزی ترافیکی جداول و ساختمانی و صنعتی و آلمانهای شهری و خط کشی معابر و خیابانها ساخت پلاکهای راهنمایی و درب منازل طراحی و اجرای نقاشیهای دیواری و طراحی و اجرای طاق نصرت شستشو با دستگاه واتر سند پلاست و واترجت تهیه و نصب داربستهای شهری تولید گل و گیاه و رنگهای ساختمانی و صنعتی و ترافیکی و همچنین رزین و حلالهای رنگی تولید و تهیه مصالح ساختمانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی نظافت و شستشوی معابر و وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و خصوصی و و شرکتها دو منازل و خدمات تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محل شرکت به تهران حسین آباد لویزان ک شمس پ ۲۵ واحد ۲ غربی کدپستی ۱۶۶۸۸۳۸۷۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سید محمدرضا رضوی نعمت الهی به کدملی ۰۹۳۷۶۵۱۷۸۸ بسمت رئیس هیات مدیره و محمدتقی میدانی پور به کدملی ۲۲۴۹۵۷۸۶۰۵۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمود علیزاده به کدملی ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ بسمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. نام شرکت به شرکت زیباسازان دامون همراه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۸۱۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666390
آگهی تغییرات شرکت الکتریک گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۱۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۵/۴/۹۵به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمود علیزاده به کدملی ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ و شرکت الکتریک ایران رشت (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷ به نمایندگی بهروز نوروززاده به کدملی ۲۵۹۴۸۱۴۵۱۲ و عادل فرزانه وش به کدملی ۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱۲ آقای محمد رضا نظریان به کدملی ۲۵۹۳۶۶۳۹۴۴ بعنوان بازرس اصلی و خانم نرگس خدابنده لو به کدملی ۰۰۷۱۶۶۴۶۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳گزارش بازرس قانونی در جلسه مطرح و صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ به اتفاق آرا به تصویب رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۷۲۶۹۰۴۸۰۵۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9699354
آگهی تصمیمات در موسسه خدمات قدرا ثبت شده بشماره ۱۱۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۶۵۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۰ محمود علیزاده به کدملی ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ و عادل فرزانه‎وش به کدملی ۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱ و محمدرضا نظریان به کدملی ۲۵۹۳۶۶۳۹۴۴ بعنوان اعضای هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. محل موسسه به نشانی تهران‎ امیرآباد شمالی خیابان فرشی مقدم (۱۶) پلاک ۵۲ طبقه همکف‎ کدپستی ۱۴۳۸۸۱۴۸۴۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ محمود علیزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا نظریان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق محمود علیزاده و محمدرضا نظریان همراه با مهر موسسه و نامه‎های عادی با امضاء محمود علیزاده با مهر موسسه معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10015777
آگهی تصمیمات شرکت لیپا توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۶۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: عادل فرزانه وش به کدملی ۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱ به سمت بازرس اصلی و نرگس خدابنده لو به کدملی ۰۰۷۱۶۶۴۶۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود علیزاده به کدملی ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ و عباس رجامند به کدملی ۱۲۸۷۵۴۲۰۸۵ و محمدرضا نظریان به کدملی ۲۵۹۳۶۶۳۹۴۴ محل شرکت به نشانی تهران امیرآباد شمالی خیابان فرشی مقدم (۱۶) پلاک ۵۲ طبقه همکف کدپستی ۱۴۳۸۸۱۴۸۴۱ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552883
آگهی تصمیمات شرکت رودبار توتیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۸۹ واصل گردید: محمود علیزاده به کدملی ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ بسمت بازرس اصلی و نرگس خدابنده به کدملی ۰۰۷۱۶۶۴۶۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد زالی به کدملی ۰۳۲۲۵۷۵۵۳۲ موسسه خدمات مدیریت و مشاور سرمایه گذاری توشه عرفان بنمایندگی سید حسن سروری به کدملی ۳۷۳۱۸۰۲۰۴۱ نرگس حسینی بالام به کدملی ۱۲۸۲۲۹۲۹۵۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۸۹ نرگس حسینی بالام به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن سروری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد زالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10883133
آگهی تغییرات در شرکت خورشید وش بهارستان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۴۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۷۴۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ خانم نرگس حسینی بالام به کد ملی ۱۲۸۲۲۹۲۹۵۱ و کدپستی ۱۹۹۷۸۴۳۷۴۳ و آقای محسن قائی زاده به کد ملی ۱۲۸۴۲۶۷۷۷۵ و کدپستی ۸۱۳۵۷۹۳۴۳۱ و آقای محمد پیر احمدی به کد ملی ۲۲۹۶۲۳۸۱۵۷ و کدپستی ۷۱۸۵۹۱۶۸۹۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان محمود علیزاده به کد ملی ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ و کدپستی ۱۴۳۷۸۳۵۹۴۳ و خانم نرگس خدابنده لو به کد ملی ۰۰۷۱۶۶۴۶۶۱ و کدپستی ۱۹۹۸۸۹۴۴۳۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود خانم نرگس حسینی بالام را بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، آقای محسن قائی زاده را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10961710
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قطعات فلزی غیرآهنی الکتریک گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۲۵/۰۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا نظریان به عنوان بازرس اصلی، خانم نرگس خدابنده لو به شماره ملی۰۰۷۱۶۶۴۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۰۴/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود علیزاده به شماره ملی۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ و آقای عادل فرزانه وش به شماره ملی۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱ و آقای بهروز نوروززاده به شماره ملی۲۵۹۴۸۱۴۵۱۲ تا تاریخ۲۵/۰۴/۱۳۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۲۹/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717726
آگهی تغییرات شرکت تولید قطعات تزریقی الکتریک گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۷۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۱۷۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت طراحی مهندسی ومدیریت مونتاژالکتریک گیلان (۱۰۷۲۰۲۲۶۴۹۳) به نمایندگی آقای محمود علی زاده (به کدملی۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹) و شرکت الکتریک ایران رشت (۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷) به نمایندگی آقای عباس رجامند (به کدملی ۱۲۸۷۵۴۲۰۸۵) و شرکت الکتریک گیلان (۱۰۷۲۰۱۴۱۲۱۰) به نمایندگی آقای عادل فرزانه وش (به کدملی ۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱) برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۲۶۵۴۱۴۲۷۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717790
آگهی تغییرات شرکت آبکاری قطعات صنعتی الکتریک گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۶۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت طراحی مهندسی ومدیریت مونتاژالکتریک گیلان به شناسه ملی (۱۰۷۲۰۲۲۶۴۹۳) به نمایندگی محمود علی زاده به کدملی به کدملی (۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹) و شرکت الکتریک ایران رشت به شناسه ملی (۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷) به نمایندگی بهروز نوروززاده توچاهی (به کدملی ۲۵۹۴۸۱۴۵۱۲) و شرکت الکتریک گیلان به شناسه ملی (۱۰۷۲۰۱۴۱۲۱۰) به نمایندگی عادل فرزانه وش (به کدملی ۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱) برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۲۶۷۷۴۳۹۶۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726688
آگهی تغییرات شرکت صنایع قالبسازی و طراحی الکتریک گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۶۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت طراحی مهندسی و مدیریت مونتاژالکتریک گیلان ش. م ۱۰۷۲۰۲۲۶۴۹۳ به نمایندگی محمود علی زاده به کدملی ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ و شرکت الکتریک ایران رشت ش. م ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷ به نمایندگی عباس رجامند به کدملی ۱۲۸۷۵۴۲۰۸۵ و شرکت الکتریک گیلان ش. م ۱۰۷۲۰۱۴۱۲۱۰ به نمایندگی عادل فرزانه وش به کدملی ۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱. پ۹۵۰۱۱۵۲۵۴۵۳۴۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726706
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قطعات فلزی غیر آهنی الکتریک گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۶۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت طراحی مهندسی ومدیریت مونتاژالکتریک گیلان ش م ۱۰۷۲۰۲۲۶۴۹۳ به نمایندگی محمود علی زاده ش م ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ بسمت رئیس هیأت مدیره شرکت الکتریک گیلان ش م۱۰۷۲۰۱۴۱۲۱۰ به نمایندگی آقای عادل فرزانه وش ش م ۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت الکتریک ایران رشت ش م۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷ به نمایندگی آقای بهروزنوروززاده توچاهی ش م۲۵۹۴۸۱۴۵۱۲ بسمت عضو هیأت مدیره ومدیرعامل لنتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره متغیر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و نامه‌های اداری فقط با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۵۰۱۱۵۲۷۸۴۶۶۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729246
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و مدیریت مونتاژ الکتریک گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۶۴۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولید قطعات فلزی غیرآهنی الکتریک گیلان به شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۲۶۵۰۰ با نمایندگی محمود علی زاده با کدملی ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت الکتریک گیلان به شناسه ملی۱۰۷۲۰۱۴۱۲۱۰ با نمایندگی آقای عادل فرزانه وش با کدملی ۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت الکتریک ایران رشت به شناسه ملی۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷ به نمایندگی آقای بهروز نوروززاده توچاهی با کدملی ۲۵۹۴۸۱۴۵۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متغیرو در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌های اداری فقط با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۵۰۱۱۶۵۱۷۷۷۳۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729250
آگهی تغییرات شرکت پیچ سازی الکتریک گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۶۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت طراحی مهندسی ومدیریت مونتاژالکتریک گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۶۴۹۳ به نمایندگی محمود علی زاده به شماره ملی ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت الکتریک ایران رشت به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷ به نمایندگی بهروز نوروززاده توچاهی به شماره ملی ۲۵۹۴۸۱۴۵۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت الکتریک گیلان به شناسه ملی۱۰۷۲۰۱۴۱۲۱۰ به نمایندگی عادل فرزانه وش به شماره ملی ۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متغیرو در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌های اداری فقط با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۵۰۱۱۶۷۰۹۳۵۴۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731702
آگهی تغییرات شرکت تولید قطعات پرسی غیر فلزی الکتریک گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت طراحی مهندسی ومدیریت مونتاژ الکتریک گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۶۴۹۳ با نمایندگی محمود علی زاده به کدملی۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ بسمت رئیس هیأت مدیره و شرکت الکتریک ایران رشت به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷ با نمایندگی عباس رجامند به کدملی ۱۲۸۷۵۴۲۰۸۵ بسمت عضو هیأت مدیره و شرکت الکتریک گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۱۲۱۰ با نمایندگی عادل فرزانه وش به کدملی ۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و غیره شرکت اعم از چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره متغیر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و نامه‌های اداری فقط با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۵۰۱۱۷۷۵۹۴۱۷۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13615466
آگهی تغییرات فرهنگی وسینمائی فرسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۶۷۱۳۳۵/۹۶۳۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مدت ماموریت اعضای هیأت تصفیه (آقایان جعفر ذاکری به شماره ملی ۴۹۳۹۷۹۵۴۲۱، محمود علیزاده به شماره ملی ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ و امیرحسین مهرگان به شماره ملی ۰۰۴۰۷۶۹۰۰۳) از تاریخ اتمام دوره قبلی تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تمدید گردید. پ۹۶۰۶۲۷۱۰۹۱۹۷۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290427
آگهی تغییرات شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۶۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت طراحی مهندسی ومدیریت مونتاژالکتریک گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۶۴۹۳ به نمایندگی محمود علی زاده به شماره ملی ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت الکتریک گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۱۲۱۰ به نمایندگی آقای عادل فرزانه وش به شماره ملی ۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت الکتریک ایران رشت به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷ به نمایندگی آقای عباس رجامند به شماره ملی ۱۲۸۷۵۴۲۰۸۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متغیر و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌های اداری فقط با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت اعتبار دارد. کلیه اختیارات موضوع ماده ۴۰ اساسنامه بارعایت مفادماده ۴۲ به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۸۰۶۱۸۰۵۷۹۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک