غلام شاهری

غلام شاهری

کد ملی 2141862426
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

شرکت های غلام شاهری

تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان درنا پلت سوادکوه
تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان درنا پلت سوادکوه
1
پشتیبانی نهاده های دام پند
پشتیبانی نهاده های دام پند
1
آریاک چوب شمال
آریاک چوب شمال
1
بهین ظرف مازندران
بهین ظرف مازندران
1
صنایع نسوز مازند سرام
صنایع نسوز مازند سرام
1
فرآورده های لبنی دوشه آمل
فرآورده های لبنی دوشه آمل
1
گروه صنعتی طبر فولاد
گروه صنعتی طبر فولاد
1
گروه صنعتی زرنیاک و جم
گروه صنعتی زرنیاک و جم
1
بازرگانی هزاره سوم نوین آمارد
بازرگانی هزاره سوم نوین آمارد
1
فرآورده های لبنی گلا آمل
فرآورده های لبنی گلا آمل
1
بهین سازان لاستیک آسیا
بهین سازان لاستیک آسیا
1
تیرچه صنعت البرز
تیرچه صنعت البرز
1
آدنیس صنعت شمال
آدنیس صنعت شمال
1
پالایش شمال
پالایش شمال
1
پارس مهر کاسپین
پارس مهر کاسپین
1
تولیدی آمل پخش
تولیدی آمل پخش
1
کشت و صنعت سبز آوران زرین
کشت و صنعت سبز آوران زرین
1
پترو سازه جم
پترو سازه جم
1
فولادین ذوب آمل
فولادین ذوب آمل
1
دوشه پلاست آمل
دوشه پلاست آمل
1
صنایع کشتی سازی و سازه های دریائی پارس
صنایع کشتی سازی و سازه های دریائی پارس
1
تولیدی یدک سازان آمل
تولیدی یدک سازان آمل
1
تهیه مواد ساختمانی مانا
تهیه مواد ساختمانی مانا
1
لابراتوارهای جوان دارو
لابراتوارهای جوان دارو
1
1
1
1
نارنجستان زیبای شمال
نارنجستان زیبای شمال
1
ساختمانی و راهسازی تاریر
ساختمانی و راهسازی تاریر
1
حسابرسی آئین ارقام ایرانیان حسابداران رسمی
حسابرسی آئین ارقام ایرانیان حسابداران رسمی
1
خشکبار الماس یار
خشکبار الماس یار
1
پیوند ارقام راهبر ایرانیان
پیوند ارقام راهبر ایرانیان
1
مازرون فوم قائم
مازرون فوم قائم
1
تولیدی تینار فوم خزر
تولیدی تینار فوم خزر
1
پویا فوم قائم خزر
پویا فوم قائم خزر
1
خدمات مهندسی پالند سازان شمال
خدمات مهندسی پالند سازان شمال
1
نما چوب شمال
نما چوب شمال
1
صنایع چوبی بهار نارنج مطلق
صنایع چوبی بهار نارنج مطلق
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 628989
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان درنا پلت سواد کوه شماره ثبت ۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۲۶۲۲۰ و کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۷۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۵/۱۲/۹۰ به ضمیمه نامه شماره ۱۴۹۰ مورخه ۲۰/۲/۹۱ اداره تعاون سواد کوه تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید. ۱ موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان شماره ثبت ۲۶۶۵۰ به آدرس: تهران، خیابان فرجام شرقی، بین چهار راه خاور و ولیعصر پلاک۶۲۰، طبقه پنجم، شماره تماس ۷۷۷۲۲۰۸۱۰ به نمایندگی آقای غلام شاهری بشماره شناسنامه ۷۳۹ صادره از آمل بشماره کد ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین اسماعیلی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۲۰۱۶۱۰۴۷۸۱۱۱۶۷۹۳۷۷۳۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک سواد کوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719864
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی نهادهای دام (پند) سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۳۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به ش م ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ به سمت بازرس اصلی و غلام شاهری به ک م ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۱۰۳۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1113498
آگهی تغییرات شرکت آریا چوب شمال سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۸۴ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۴۲۴۰ کدپستی ۴۶۳۱۱۸۷۱۱۱
پیرو آگهی شماره ۱۰۳۰۷/۹۲/۰۲مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱/۱۲/۱۳۹۱ که در تاریخ ۲/۴/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ و آقای غلام شاهری کد ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسیده است ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۳۸۱۴۴۰۶۰ مسئول ثبت شرکت‌های آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1113563
آگهی تغییرات شرکت بهین ظرف مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۰۳ بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۴۸۳۱ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۶۳۱
پیرو آگهی شماره ۴۷۵۳۴/۹۰/۰۲ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۵/۱۲/۱۳۹۱ که در تاریخ ۲/۴/۱۳۹۲ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵و آقای غلام شاهری کد ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب مجمع رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۳۸۱۲۵۱۵۹ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148220
آگهی تاسیس شرکت
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت صنایع نسوز مازند سرام سهامی خاص که در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۲ شماره ثبت ۶۴۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۰۶۹۴ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. ۱ ـ موضوع شرکت: عبارت است از تولید انواع قطعات نسوز و مشاوره طراحی و ساخت انواع کوره های حرارتی دمای بالا و صادرات و واردات خرید و فروش انواع فرآورده های نسوز و کاتالیست ها و غیره و اجرای نسوز کاری انواع کوره های حرارتی مورد نیاز صنایع فولاد سرامیک و نفت و گاز و پتروشیمی و غیره. ۲ ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: آمل کیلومتر سه اتوبان آمل به بابل خیابان بیست متری باغ مهر انتهای خیابان کدپستی ۵۴۸۴۵ ـ ۴۶۱۸۱ ۴ ـ سرمایه شرکت: دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال منقسم به دوازده هزار سهم دویست هزار ریالی با نام که مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال آن طی گواهی شماره ۲۲۷۰ مورخه ۲۵/۴/۱۳۹۲ بانک ملی ایران شعبه آمل پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. . ۵ ـ اولین مدیران شرکت برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ آقای جمال ساروی بشماره ملی ۵۰۱۰۱۳۲۱۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی ساروی بشماره ملی ۲۱۴۱۹۲۶۱۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سهیل ساروی بشماره ملی ۲۱۴۲۰۰۹۵۸۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و آقای حسین اسماعیل زاده طلوعی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۲۷۴۹۳ و خانم گوهرشاد بهرستاقی بشماره ملی ۲۱۴۱۹۶۷۱۳۹ و خانم زهرا تالشی بشماره ملی ۲۱۴۲۳۱۶۸۰۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و غیره و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس و در نبود هریک با امضاء نایب رئیس و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از سه امضاداران مجاز و مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل برابر مفاد اساسنامه و مجری مصوبات هیئت مدیره ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۳۸۷۵۲۳۹۰ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151923
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی دوشه آمل سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۴۸۳۶ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۶۳۵
پیرو آگهی شماره ۷۳۳۰/۹۲/۰۲ ۱۱/۳/۱۳۹۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۸و۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ و آقای غلام شاهری کد ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب مجمع رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ بموضوع شرکت انجام فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط با فعالیتهای شرکت اضافه و ماده دو اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۳۸۹۱۴۹۱۱ مسئول ثبت شرکت‌های آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168965
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی طبر فولاد سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۲ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۴۵۴۴۱ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۶۴۳
پیرو آگهی شماره۷۶۱۳/۹۲/۰۲ ۱۲/۳/۱۳۹۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان کد ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵و آقای غلام شاهری کد ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب مجمع رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۳۹۲۷۸۸۲۹ مسئول ثبت شرکت‌های آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206950
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی زرنیاک و جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۳۲۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ بسمت بازرس اصلی و غلام شاهری به شماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. علیرضا زرین نژاد به شماره ملی ۲۱۴۱۸۸۱۵۹۵ و لادن سیف به شماره ملی ۲۱۴۱۹۵۶۲۷۷ و شرکت مهندسی زرین سوله جم به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۳۱۱۹ به نمایندگی ابراهیم اردشیر به شماره ملی ۲۱۴۱۰۸۴۲۷۱ به مدت ۲ سال بسمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۰۵۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221259
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی هزاره سوم نوین آمارد سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۴۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۲۸۲۰ کدپستی ۴۶۱۳۸۱۹۵۹۱
پیرو آگهی شماره ۳۹۲۷۴/۹۱/۰۲ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ و غلام شاهری بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی خان نژاد بشماره ملی ۴۹۸۸۴۲۷۴۶۳ و خانم فاضله پرکاووسی بشماره ملی ۲۱۴۰۲۳۹۳۶۹. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب مجمع رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۹/۷/۱۳۹۲ آقای مجتبی خان نژاد بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فاضله پرکاووسی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید خان نژاد بشماره ملی ۲۱۴۱۳۳۳۳۴۱ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۰۵۶۷۶۸۴ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242945
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی گلا آمل سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۴۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۳۶۷۲ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۵۴۱
پیرو آگهی شماره ۳۸۵۹۸/۹۱/۰۲ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱: باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایرج شجری بشماره ملی ۰۳۸۳۵۲۰۱۱۸ و آقای علیرضا شجری بشماره ملی ۰۶۰۲۲۴۲۲۱۵ آقای محمد حسین شجری بشماره ملی ۰۶۰۲۲۴۲۲۲۳ و آقای عزت اله نجفی مقدم نژاد بشماره ملی ۲۶۴۹۴۷۶۸۶۹ و خانم سوسن صیاد بشماره ملی ۰۰۴۶۴۴۴۷۳۴ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفته است. ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۴/۸/۱۳۹۲ آقای عزت اله نجفی مقدم نژاد بعنوان رییس هیئت مدیره و آقای محمد حسین شجری بعنوان نایب رییس هیئت مدیره و آقای علیرضا شجری بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رییس و در غیاب رییس با نایب رییس هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء یکی از سه نفر فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۰۹۱۱۳۴۲ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355531
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان لاستیک آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۹۱۲۹ کدپستی ۴۶۱۶۱۱۹۹۳۷
پیرو آگهی شماره ۳۹۶۴۷/۹۱/۰۲ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ و آقای غلام شاهری کد ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای رمضان پرکاوسی کد ملی ۲۱۴۱۷۵۸۹۲ و آقای محمد پرکاوسی کد ملی ۲۱۴۱۳۷۶۱۲ و آقای اسکندر پرکاوسی کد ملی ۲۱۴۱۸۱۵۵۷۶ و آقای رضا پرکاوسی کد ملی ۲۱۴۱۹۸۱۰۸۵ و آقای ابراهیم پرکاوسی کد ملی ۲۱۴۲۱۸۶۸۱۵ و آقای سعود روحانی کد ملی ۱۲۳۹۴۸۲۹۹۱ و آقای مجتبی خان نژاد کد ملی ۴۹۸۸۴۲۷۴۶۳ ۳ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۵/۱۰/۱۳۹۲ آقای اسکندر پرکاوسی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رضا پرکاوسی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی خان نژاد بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۲۲۱۶۱۳۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365818
آگهی تغییرات شرکت تیرچه صنعت البرز سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۷۲۳۱۱ کدپستی ۴۷۱۸۷۶۴۱۱۶
پیرو آگهی شماره ۳۱۱۶۷/۹۱/۰۲ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسیده است. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۲۳۹۴۸۰۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365819
آگهی تغییرات شرکت آدنیس صنعت شمال سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۲۹ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۱۷۱۰ کدپستی ۴۶۱۴۱۵۹۸۱۷
پیرو آگهی شماره ۳۱۱۶۶/۹۱/۰۲ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ و غلام شاهری بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسیده است. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۲۳۹۵۰۶۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424858
آگهی تغییرات شرکت پالایش شمال شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۸۰۰۱ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۱۷۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای سید محمد روحانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۱۸۱۷۴، آقای سید مرتضی شکیبا مهر بشماره ملی ۴۳۲۳۱۵۲۴۷۷، آقای سید سینا شکیبا مهر بشماره ملی ۰۰۷۷۸۲۲۳۰۷ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ بسمت بازرس اصلی و آقای غلام شاهری بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۱۲۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462375
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پارس مهر کاسپین شماره ثبت ۳۳۲۵ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۵۸۳۰ کدپستی ۵۹۱۳۸ ۴۶۱۶۱
پیرو آگهی شماره ۳۰۶۸/۹۲/۰۲ ۴/۲/۱۳۹۲ باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/و ۵/۵/۹۲ و تاییدیه شماره ۱۰۶۱۷/۱۲ ۳/۵/۱۳۹۲ اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی آمل در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف: آقایان رضا زارع زاده کد ملی ۲۱۴۲۰۱۶۷۷۴ و محسن جعفری کد ملی ۲۱۴۱۶۰۱۰۹۶ و محمود اردشیر کد ملی ۲۱۴۲۱۷۸۲۹۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای امین نائیج کد ملی ۴۵۸۰۰۲۶۷۱۳ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ب: موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان کد ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ و آقای غلام شاهری کد ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. ج: طیق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۲ آقای رضا زارع زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمود اردشیر بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن جعفری بعنوان منشی هیئت مدیره بمدت سه سال و همچنین آقای محسن جعفری بعنوان مدیرعامل شرکت بمدت دو سال منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و غیره با امضاء مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی بدون شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۳۷۹۱۰۷۲ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519000
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آمل پخش سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۰۲۵۰ کدپستی ۴۶۱۳۹۱۶۹۷۸
پیرو آگهی شماره ۱۵۳۱۱/۹۱/۰۲ ۱۰/۵/۱۳۹۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۷/۴/۹۳ به این اداره و اصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ آقای غلام شاهری بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد واعظ جوادی بشماره ملی ۲۱۴۰۱۳۷۳۴۵ آقای حسین واعظ جوادی بشماره ملی ۲۱۳۰۱۴۳۹۶۲ خانم اشرف السادات نبوی نیاکی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۹۵۸۷ ۳ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۱۰/۹۲ خانم اشرف السادات نبوی نیاکی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسین واعظ جوادی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد واعظ جوادی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها و اوراق عادی باامضا آقای محمد واعظ جوادی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۷۶۰۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545296
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سبز آوران زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از آقای علی محمد عرب به کد ملی ۴۵۹۱۵۲۶۳۹۹ خانم سکینه وطن خواه به کد ملی ۲۱۴۰۱۲۷۷۱۴ و خانم سروناز عرب به کد ملی ۲۱۴۲۱۷۵۹۳۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ به سمت بازرس اصلی و آقای غلام شاهری به کد ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وصورت سود وزیان مربوط به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید. پ۹۳۰۵۰۶۵۱۲۲۹۱۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585553
آگهی تغییرات شرکت پترو سازه جم سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۲۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلام شاهری به شماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۲۱۵۴۸۷۳۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611482
آگهی تغییرات شرکت فولاد دین ذوب آمل سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۴۲۰۷ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۱۳۸
پیرو آگهی شماره ۳۵۵۹۹/۹۲/۰۲ مورخه ۲۶/۱۱/۹۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۳ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۱۶۱۵۹ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623785
آگهی تغییرات شرکت دوشه پلاست آمل سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۱۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۹۱۲۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۶۳۷
پیرو آگهی شماره ۱۵۶۰۳/۹۲/۰۲ ۲۶/۵/۱۳۹۲باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ و غلام شاهری بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای بزرگمهر دادگر بشماره ملی ۲۱۴۱۸۸۴۴۴۶ و آقای ناصر خرم نیاکی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۳۹۷۳ و آقای شهریار دادگر بشماره ملی ۲۱۳۰۱۴۵۰۶۱ و آقای فرامرز فاضلی بشماره ملی ۲۲۲۹۳۵۸۴۵۶ و خانم فتانه آبادیان بشماره ملی ۲۱۴۰۳۰۰۸۲۳ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۴/۱۳۹۳ آقای بزرگمهر دادگر بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فتانه آبادیان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر خرم نیاکی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۳۳۲۶۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654038
آگهی تغییرات شرکت صنایع کشتی سازی و سازه‌های دریایی و فلزی پارس شماره ثبت ۶۴۷ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۰۹۰۵۲ کدپستی ۴۶۱۶۸۴۳۳۵۰
پیرو آگهی شماره ۱۵۹۳۹/۹۲/۰۲ ۲۸/۰۵/۱۳۹۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد آشیان بشماره ملی ۲۱۴۲۲۱۶۶۲۵ و آقای محمود اردشیر بشماره ملی ۲۱۴۲۱۷۸۲۹۴ ۴ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ آقای محمود اردشیر بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد آشیان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ شعبه شرکت در تهران میدان آرژانتین خیابان تجارت کوچه ۱۳ پلاک ۴ واحد ۵ به مدیریت آقای محمد آشیان تأسیس گردید. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۳۹۱۶۶ سرپرست ثبت اسناد و املاک آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724943
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یدک سازان آمل سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۵۵۵۴ کدپستی ۴۶۱۶۱۱۱۱۱۱
پیرو آگهی شماره ۱۶۷۱۷/۹۳/۰۲ ۳۰/۵/۱۳۹۳باستناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ که در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ به این اداره واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب مجمع رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۷۵۸۹۱۰۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9605650
آگهی تصمیمات شرکت تهیه مواد ساختمانی مانا سهامی خاص ثبت شده به شماره۳۱۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۲۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ بسمت بازرس اصلی و غلام شاهری به کدملی۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757378
آگهی تصمیمات شرکت لابراتورهای جوان دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۰۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه آئین ارقام ایرانیان به شماره ملی ۳۲۰۴۱۹۳۵۵ به سمت بازرس اصلی و غلام شاهری به ش ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757978
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آمل پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۴/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به عنوان بازرس اصلی , آقای غلام شاهری به شماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9957853
آگهی تصمیمات شرکت نارنجستان زیبای شمال سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۸۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ به سمت بازرس اصلی و غلام شاهری به کدملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید موهبت به کدملی ۰۰۴۱۶۵۰۰۸۵ و مسعود موهبت به کدملی ۰۰۴۱۱۱۲۹۵۳۹ و سهیل موهبت به کدملی ۰۰۴۰۲۶۰۵۵۰ و مهرداد موهبت به کدملی ۰۰۷۴۷۶۸۵۳۰ و مریم قیاسخانی به کدملی ۰۰۴۴۴۰۱۲۰۵ به سمت اعضا اصلی و عباس موحدین به کدملی ۰۰۴۲۲۷۷۴۱۸ و سامان موهبت به کدملی ۰۰۸۱۷۲۸۶۵۴ به سمت اعضا علی البدل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ مسعود موهبت به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید موهبت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل (به عنوان امضای اصلی) و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11092885
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و راهسازی تاریر (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۷۰۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۵۱۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه/عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان به شماره ثبت۲۶۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ به سمت بازرس اصلی و غلام شاهری به کدملی۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655516
آگهی تغییراتحسابرسی آئین ارقام ایرانیان حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز جامعه حسابداران بشماره ۷۴۹۲۹/۹۳ مورخ ۳۰/۰۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل مؤسسه به نشانی آمل، خیابان طالب آملی، روبروی دریای ۲۶، طبقه دوم فروشگاه نیلو، کدپستی ۴۶۱۷۸۶۸۶۷۹ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه مؤسسه در تهران بزرگراه رسالت، بین رشید وتیرانداز، پلاک ۲۴۹ واحد یک کد پستی: ۱۶۵۳۹۵۹۸۸۱تاسیس گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل: غلام شاهری به شماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ به سمت مدیرعامل و حسن روشن زاده به مشاره ملی ۵۵۷۹۸۰۰۴۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن صادقی گیل زاد به شماره ملی ۲۶۴۹۰۲۴۸۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و هاشم حبیبی به شماره ملی ۲۱۴۱۵۱۷۴۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۱۲۴۳۶۷۶۷۹۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719129
آگهی تغییرات شرکت خشکبار الماس یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۲۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵ به نمایندگی غلام شاهری به شماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ به عنوان بازرس اصلی ماندانا عطاریان به شماره ملی ۲۰۶۲۹۴۵۲۹۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - صورتهای مالی وترازنامه سال ۹۳شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۴۱۲۲۷۷۲۹۱۹۲۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040373
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری پیوند ارقام راهبر ایرانیان درتاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۹۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: خمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ـ بازرسی قانونی ـ مشاوره مدیریت مالی ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی ـ نظارت برامورتصفیه ـ ارزیابی سهام و سهم الشرکه ـ داوری مالی ـ خدماتی که توسط دادگاههاو مراجع قضایی درچارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود ـ سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید میشود ـ بعداز اخذ مجوزازمراجع ذیصلاح ـ ثبت شرکت بمنزله شروع فعالیت نمی باشد مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: امل خیابان طالب املی روبروی دریای ۲۶ طبقه دوم فروشگاه کاشی نیلو کدپستی ۴۶۱۷۸۶۸۶۷۹ سرمایه موسسه: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای غلام شاهری به کد ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای هاشم حبیبی به کد ملی ۲۱۴۱۵۱۷۴۵۱ به سمت نایب رییس هییت مدیره اقای منوچهر احمدی به کد ملی ۲۱۶۲۰۱۸۵۸۶ به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضای هییت مدیره منفردا همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازگشت به نامه شماره ۱۵۰۵۵۷/۹۵مورخ ۲۹/۶/۹۵از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران. ش۹۵۰۷۰۵۴۴۹۶۷۱۹۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366300
آگهی تغییرات شرکت مازرون فوم قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۱۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۹۷۶ با نمایندگی آقای غلام شاهری به کدملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم انسیه امیری به شماره ملی ۳۷۳۲۱۱۷۵۸۸به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ تراز تامه مالی سال منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. ش۹۶۰۱۰۸۱۳۱۱۴۰۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366304
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تینار فوم خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۶۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) تراز تامه مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۹۷۶ به نمایندگی آقای غلام شاهری به کدملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ به عنوان بازرس اصلی و انسیه امیری به شماره ملی ۳۷۳۲۱۱۷۵۸۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند ش۹۶۰۱۰۸۸۵۶۳۷۹۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366308
آگهی تغییرات شرکت پویا فوم قائم خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۷۵۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۹۷۶به نمایندگی آقای غلام شاهری به شماره ملی۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶به عنوان بازرس اصلی وآقای مهدی غفار پور به شماره ملی۲۱۶۱۹۱۴۵۳۷به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش۹۶۰۱۰۸۶۳۱۳۹۰۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404115
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی پالند سازان شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۱۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حمید رضا باقر نژاد عمران بشماره ملی ۲۰۶۲۴۵۳۶۲۰ آقای محسن رجائی لیتکوهی بشماره ملی ۲۱۴۲۰۴۳۶۱۵ خانم شیرین دستوم بشماره ملی ۰۶۸۱۷۶۵۹۸۴ ب) موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به کدملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۹۷۶ (به نمایندگی آقای غلام شاهری به شماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶) به سمت بازرس اصلی و خانم مائده فقانی آهنگری بشماره ملی ۲۱۶۱۸۵۳۸۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ج) روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت خدمات مهندسی پالند سازان شمال انتخاب شد. د) ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع واقع گردید. ش۹۶۰۲۰۹۸۲۱۹۵۴۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503580
آگهی تغییرات شرکت نما چوب شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۹۷۶به نمایندگی آقای غلام شاهری شماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ به سمت بازرس اصلی وآقای رضا نصری بشماره ملی ۲۱۴۰۴۵۰۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۱۸۳۸۹۲۷۲۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890941
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوبی بهار نارنج مطلق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۵۱۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند: - آقای علیرضا اسمعیل پور مطلق به کد ملی ۲۰۶۳۲۰۵۷۷۹ به مدت دو سال - خانم معصومه بیگم میرگلی طبری به کد ملی ۲۰۶۰۳۹۶۲۶۳ به مدت دو سال - خانم بهاره اسمعیل پور مطلق به کد ملی ۲۰۶۴۸۳۱۹۹۱ به مدت دو سال ب) موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به کد ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۹۷۶ (به نمایندگی آقای غلام شاهری به کد ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶) به سمت بازرس اصلی و آقای رضا فتحی شوب به کد ملی ۵۶۸۹۷۱۸۵۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت صنایع چوبی بهار نارنج مطلق انتخاب شد. ش۹۶۱۲۰۵۹۷۸۸۳۶۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک