فتحعلی ولایی

فتحعلی ولایی

کد ملی 2141212332
77
شرکت‌ها
77
آگهی‌ها

شرکت های فتحعلی ولایی

گروه داده ورز جویا
گروه داده ورز جویا
1
پولاد پوریا
پولاد پوریا
1
زرین پخش کیان
زرین پخش کیان
1
بهین کالای رستا آذر
بهین کالای رستا آذر
1
محراب عمران تهران
محراب عمران تهران
1
تولیدی و بازرگانی اسیا واشر
تولیدی و بازرگانی اسیا واشر
1
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران
1
گواه
گواه
1
کیان باداس
کیان باداس
1
توسعه سلامت الکترونیکی هدی
توسعه سلامت الکترونیکی هدی
1
گروه صنعتی تابان افلاک پویا
گروه صنعتی تابان افلاک پویا
1
کارگزاری توسعه سهند
کارگزاری توسعه سهند
1
سرمایه گذاری ارس صبا
سرمایه گذاری ارس صبا
1
حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران حسابداران رسمی
1
ایران اسپر
ایران اسپر
1
صنایع غذایی پردیس
صنایع غذایی پردیس
1
به اندیشان آتیه صنعت
به اندیشان آتیه صنعت
1
پیک شیمی
پیک شیمی
1
مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا
مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا
1
ارج زاد
ارج زاد
1
تولیدی سیم وکابل سمنان
تولیدی سیم وکابل سمنان
1
اروند ترانس پارس
اروند ترانس پارس
1
کاشی بیستون
کاشی بیستون
1
توسعه خودرو کار
توسعه خودرو کار
1
هواپیمایی معراج
هواپیمایی معراج
1
کارگزاری فارابی
کارگزاری فارابی
1
ارکان ارزش
ارکان ارزش
1
پیراسهم
پیراسهم
1
ساخت تجهیزات مهرآباد تهران
ساخت تجهیزات مهرآباد تهران
1
مشترک ارزش کاوان آینده
مشترک ارزش کاوان آینده
1
سیستم کیفیت فنون
سیستم کیفیت فنون
1
مشترک یکم اکسیر فارابی
مشترک یکم اکسیر فارابی
1
فروشگاههای زنجیره ای اوشانک
فروشگاههای زنجیره ای اوشانک
1
حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیر زنگان
حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیر زنگان
1
شیلان برنج شمال
شیلان برنج شمال
1
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
1
تولید موتورهای دیزل ایران
تولید موتورهای دیزل ایران
1
سپاهان فن آور معدن
سپاهان فن آور معدن
1
آب وفاضلاب استان کرمانشاه
آب وفاضلاب استان کرمانشاه
1
کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال
کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال
1
کشت وصنعت گلداران
کشت وصنعت گلداران
1
اطلس ماشین آریا
اطلس ماشین آریا
1
زرین بتن اکباتان
زرین بتن اکباتان
1
1
1
1
فولاد و نورد دنا
فولاد و نورد دنا
1
سرمایه گذاری استان اردبیل
سرمایه گذاری استان اردبیل
1
کارخانجات صنعتی ملایر
کارخانجات صنعتی ملایر
1
ساختمانی تاسیساتی باختر بنا دشت
ساختمانی تاسیساتی باختر بنا دشت
1
فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر
فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر
1
فرآیند آرا شیمی
فرآیند آرا شیمی
1
گلستان
گلستان
1
تجاری غلات کاسپین
تجاری غلات کاسپین
1
پارس نیکان صنعت خودرو
پارس نیکان صنعت خودرو
1
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
1
سینا تجارت اطلس
سینا تجارت اطلس
1
فنی بازرگانی زبر آسیا
فنی بازرگانی زبر آسیا
1
مهندسی فون آرون
مهندسی فون آرون
1
بازرگانی پویا خجسته
بازرگانی پویا خجسته
1
کشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان
کشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان
1
فردا پرداز یکتا
فردا پرداز یکتا
1
آتیه کویر
آتیه کویر
1
گنبد کویر کریمان
گنبد کویر کریمان
1
مهندسی و توسعه آب ورامین محمدیان
مهندسی و توسعه آب ورامین محمدیان
1
چند منظوره عام بعثت کرمان
چند منظوره عام بعثت کرمان
1
پویا ماندگار مانا
پویا ماندگار مانا
1
سرمایه گذاری پویش صالحین
سرمایه گذاری پویش صالحین
1
صنایع فولاد کرمان
صنایع فولاد کرمان
1
گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین
گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین
1
صهبا صنعت تهران
صهبا صنعت تهران
1
حمل و نقل پیمانکاران مواد نفتی استان کرمان
حمل و نقل پیمانکاران مواد نفتی استان کرمان
1
آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
1
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
1
مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان
مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان
1
حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی
1
سازه های صنعتی آذران
سازه های صنعتی آذران
1
کالای بهار پاسارگاد
کالای بهار پاسارگاد
1
طلوع ساحل برنا
طلوع ساحل برنا
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 565082
آگهی تصمیمات در شرکت داده ورز جویا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۳۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی به کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ و کدپستی ۱۹۹۷۹۹۶۷۱۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضاء ذیل ثبت ۲۸/۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۱۷۸۲۵۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580388
آگهی تصمیمات شرکت پولاد پوریا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۶۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۳۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریا به روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۳۲۷۸ بسمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. همتعلی صالحی به کدملی ۵۰۸۹۷۴۷۲۶۱ و محمدامین صالحی به کدملی ۰۰۶۵۰۸۳۰۴۰ و عادل صالحی به کدملی ۰۰۱۰۳۲۳۹۷۱ و مجید علی آبادی به کدملی ۰۰۶۸۳۴۸۱۳۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۱ همتعلی صالحی به سمت رئیس هیئت مدیره، عادل صالحی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدامین صالحی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۱۹۴۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584046
آگهی تغییرات شرکت زرین پخش کیان مسئولیت محدودثبت شده بشماره ۷۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۰۵۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش ثبت شده بشماره ۱۷۹۴۷ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی با کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۲ دفتر در مورخه ۲۰/۱/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۵۴۹۸۹۳۳ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601867
آگهی تصمیمات شرکت بهین کالای رستاآذر (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۲۸۹۹ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۴۰۷۷۱۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۱۴/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ و کدپستی ۱۹۹۳۶۹۴۷۵۱ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی به کدملی۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ و کدپستی۱۹۹۳۶۹۴۷۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۰ انتخاب گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۱۴۵۹۴۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645618
آگهی تصمیمات شرکت محراب عمران تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۵۰۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. فتحعلی ولایی به کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بنمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ بسمت بازرس اصلی و محمد صالح به کد ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۰۴۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681129
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی آسیا واشرسهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۰۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۰۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به کدملی۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رحیم محمدپوراسلامی به کدملی۱۳۷۶۱۳۰۵۶۴ و سیاوش کاویانی کوثر خیزی به کدملی۰۰۳۱۱۷۳۱۶۰ و داریوش کوهی به کدملی۶۰۳۸۹۴۳۳۹۰ و علیرضا انصاری کلیبری به کدملی۱۳۷۰۶۲۵۶۷۱ که رحیم محمدپور اسلامی بسمت رئیس هیئتمدیره و سیاوش کاویانی کوثرخیزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا انصاری کلیبری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۷۸۱۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 686862
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷ ثبت ساری
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف شرکت تعاونی سهام عدالت سواد کوه به نمایندگی آقای منصور احمدی کلاریجانی به کد ملی ۲۲۵۹۶۸۰۶۳۱ و کدپستی ۴۷۶۵۹۳۳۶۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت نور به نمایندگی آقای بهزاد کلوانی نیتلی به کد ملی ۶۲۶۹۸۱۴۱۰۳ و کدپستی ۴۶۴۱۱۴۴۸۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت بابلسر به نمایندگی آقای عبدالرضا آقا بزرگ نژاد به کد ملی ۴۹۸۸۷۰۲۹۵۲ و کدپستی ۴۷۴۶۱۴۳۱۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت محمود آباد به نمایندگی آقای بهروز جعفری به کد ملی ۵۰۱۰۲۷۸۷۷۴ و کدپستی ۴۶۳۴۱۱۱۹۸۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت آمل به نمایندگی آقای عسگر توکلی واسکس به کد ملی ۲۱۴۱۴۴۸۶۶۲ و کدپستی ۴۶۳۳۱۳۳۶۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهشهر به نمایندگی آقای ابوالحسن صیامیان به کد ملی ۲۱۸۰۳۵۰۱۹۸ و کدپستی ۴۸۵۶۱۸۳۴۳۵ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نکا به نمایندگی آقای سید مرتضی محسنی بریجانی به کد ملی ۴۹۹۹۸۵۹۴۶۷ و کدپستی ۴۸۴۱۹۱۳۴۸۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای آقای عسگر توکلی واسکس (مدیر عامل) و آقای منصور احمدی کلاریجانی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای بهزاد کلوانی نیتلی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای عسگر توکلی واسکس (مدیر عامل) و در صورت لزوم آقای منصور احمدی کلاریجانی (رئیس هیئت مدیره) ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج موسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابرس رسمی) بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی به کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ و کدپستی ۱۹۹۷۹۹۶۷۱۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. د تراز مالی سال ۹۰ ۱۳۸۹ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ه روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت داخلی تعیین شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۸۱۱۱۷۰۵۹۳۲۹۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701143
آگهی تصمیمات شرکت گواه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۲۸۲۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703652
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدیسهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ و به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا نجاتیان پور خارج از اعضا به کدملی ۰۷۰۰۲۸۶۰۰۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۲ و ۲۰ و ۲۲ از ماده ۳۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۸۹۶۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748873
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدیسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی افراسیابی به شماره ملی ۲۲۹۵۹۳۰۲۴۳ و آقای حسن عسکرزاده به شماره ملی ۰۰۵۲۹۲۹۶۰۴ و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۵۸۶ با نمایندگی آقای سیدجهانگیر آقازاده و شرکت ارتباطات تامین شمس نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۲۳۴ با نمایندگی آقای عباس کاظمی و شرکت شفا تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۲۶ با نمایندگی آقای عباس قاسمی شریف تا تاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۴۹۸۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978518
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی تابان افلاک پویا سهامی خاص شماره ثبت۲۶۸۸۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۵۴۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریا بهروش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی با کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا ویسه با کدملی ۴۸۹۷۹۵۴۰۵۳ مسعود برومند با کدملی ۱۸۱۷۹۷۳۷۹۷ رمضانعلی پورمجیب با کدملی ۲۵۹۴۸۳۰۵۶۹ ابوالقاسم مسگرپورطوسی با کدملی ۰۹۳۱۹۵۲۰۱۸ و داداله قرینی با کدملی ۵۳۰۹۷۹۰۴۱۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/۹۱ رضا ویسه بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم مسگرپورطوسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی آریافر (خارج از اعضاء) با کدملی ۰۹۴۴۰۵۵۲۰۶ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۱۶۷۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980648
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری توسعه سهند سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۲۱۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۸۰۴۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورت‌های مالی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بشماره ثبت ۱۷۹۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ و کدپستی ۱۹۹۳۸۹۴۷۵۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ کدپستی ۱۹۹۷۹۹۶۷۱۳ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۳۶۱۷۴۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992261
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به ک م ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد عطرسائی به کدملی ۲۲۹۵۰۹۰۰۳۲ و مسعود زارعی بیناباج به کدملی ۰۹۳۹۵۷۳۱۰۵ و فیروز منجیلی به کدملی ۲۵۹۵۴۵۵۹۲۳ و حسین عابدینی ۱۸۱۷۶۳۵۵۳۰ و سیدعلی اکبرحسینی به کدملی ۰۰۵۰۸۱۴۰۴۴ و شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به ش م ۱۰۱۰۲۸۲۳۶۵۶ و شرکت کارخانجات نیرو ترانسفو به ش م ۱۰۱۰۰۷۳۰۱۶۹ به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۱ محمد عطرسائی به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود زارعی بیناباج به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالله اصغرنژاد به کدملی ۶۲۰۹۹۲۶۴۷۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۳۴۵۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025215
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران شماره ثبت ۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ و ۲۷/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۰ تصویب شد و موسسه حسابرسی آریا بهروش شماره ثبت ۱۷۹۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ کدپستی ۱۹۹۳۶۹۴۷۵۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ کدپستی ۱۹۹۳۶۹۴۷۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب شدند و آقای میرمجید ذاکر با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از صندوق موسسه خارج گردید و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و مواد ۸ ۹ ۲۶ ۲۸ اساسنامه بشرح زیر تغییر یافت ماده ۹ شرکای موسسه باید حسابدار رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند ماده ۲۶ موسسه توسط هیئت مدیره‌ای توسط دو نفر از شرکا که توسط مجمع شرکا برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک مدیرعامل تعیین می‌کند وظایف و اختیارات رئیس و مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود ماده ۲۸ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است. و آقایان علی اصغر متقی کد ملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ و آقای احمد محمدی کد ملی ۱۳۷۹۱۱۴۱۲۸ کدپستی ۵۱۷۳۹۵۵۸۴۹ بعنوان اعضا هیئت مدیره موسسه برای مدت دو سال انتخاب و سپس آقای علی اصغر متقی بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای احمد محمدی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۵۶۸۸۷۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054657
آگهی تصمیمات شرکت ایران اسپر سهامی خاص به شماره ثبت۹۸۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۴۸۲۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۹۲ تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ عضو اصلی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۲/۹۲ ترازنامه سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیاوش کاویانی کوثرخیزی به شماره ملی ۰۰۳۱۱۷۳۱۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم خرمن کاویانی کوثرخیزی به شماره ملی ۴۴۳۲۹۰۲۶۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای پرویز کاویانی کوثرخیزی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۸۷۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره، امضای کلیه چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و تعهدات شرکت با امضای آقای سیاوش کاویانی کوثرخیزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ و آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۶۷۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131486
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۲/۴/۹۲ شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت برگزار گردید پس از رسمیت جلسه و تعیین هیئت رئیسه مجمع تغییرات ذیل حاصل گردید. ۱ ترازنامه و عملکرد مالی سال ۱۳۹۱ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرسین به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحلی ولایی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۶۸۱۲۸۲ ثبت اسناد و املاک بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144380
آگهی تغییرات شرکت به اندیشان آتیه سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۸۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۹۴۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی با کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۹۱۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166534
آگهی تغییرات شرکت پیک شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم یاسمن یاسری به شماره ملی ۰۴۵۱۰۳۶۷۹۴ و آقای کامران یاسری به شماره ملی ۰۰۳۰۶۹۵۷۶۷ و آقای نادر طهرانچی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۳۶۵۸۹ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی به ش ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۰۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196240
آگهی تغییرات شرکت مهندسی خدمات صنعت برق ارس صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۴۴۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230818
آگهی تغییرات شرکت ارج زاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۳۶۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۹۸۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250572
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل سمنان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ و آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یحیی رمضانی ش م ۲۱۴۱۶۶۱۳۴۱، آقای روح الله رمضانی ش م ۲۱۴۳۱۶۰۷۲۰ و خانم حمیرا حیدری ش م ۲۱۴۱۵۰۶۷۴۳. پ۱۷۳۷۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340806
آگهی تغییرات شرکت اروند ترانس پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۹۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بهروش (ش م۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸) به سمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی (ش م۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۷۳۲۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369753
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی بیستون سهامی خاص شماره ثبت ۷۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۷۸۱۳۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد زیر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقای محمد زمانی مهربانی بشماره ملی ۶۰۲۹۵۵۹۱۰۹ و آقای امین زمانی مهربانی بشماره ملی ۰۴۹۳۴۸۱۴۳۵ و خانم اعظم پاشا زاده خامنه بشماره ملی ۰۴۹۱۳۸۱۲۵۵ ب موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بسمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی بشماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ه طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ آقای محمد زمانی مهربانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، امین زمانی مهربانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم پاشا زاده خامنه بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. د آدرس دفتر مرکزی برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۲ بشرح ذیل اصلاح و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، کوچه طبری، پلاک ۸ طبقه ۲ واحد ۱۷ کدپستی ۱۶۶۳۷۳۷۷۷۵ خ ترازنامه منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۲ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ۲۲۲۰۱۸۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۴۴۴۰۳۶۰۰۰۰۰ ریال و تعداد سهام شرکت از ۲۲۲۰۱۸ سهم بانام ۱۰۰۰۰۰ ریالی به ۴۴۴۰۳۶ سهم بانام ۱۰۰۰۰۰ ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۵۵۶۶۸۱۳ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386716
آگهی تغییرات شرکت توسعه خودرو کار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس قانونی و آقای فتحعلی ولایی با کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۳۳۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413714
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی معراج سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۰۷۰۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۳۲۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بهروش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۸۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419940
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری فارابی سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۱۰۴۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464698
آگهی تغییرات شرکت ارکان ارزش شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۱۶۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۰۶۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی اریا بهروش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۸۷ بسمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی بشماره کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۲۹۴۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468472
آگهی تغییرات شرکت پیراسهم سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۰۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بهروش ش م ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای قتحعلی ولائی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد. پ۱۸۳۱۱۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473273
آگهی تغییرات شرکت ساخت تجهیزات مهرآباد تهران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۰۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۱۴۴۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی مهرآباد ش م ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲ به نمایندگی آقای احمد بهزادپور بشماره ملی ۰۰۵۷۶۳۳۸۵۸ آقای حمیدرضا هدایت نما بشماره ملی ۰۰۴۲۵۶۵۸۱۲ آقای یداله رضایی بشماره ملی ۰۰۳۵۹۲۲۶۸۰ بسمت اعضای اصلی آقای محمود نباتی ک م ۶۳۰۹۲۰۰۹۳۳ فرامرز کریمی ک م ۰۰۵۰۴۲۶۴۱۹ بسمت اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آریا بهروش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی آقای فتحعلی ولایی شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۳۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510513
آگهی تاسیس
صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شماره ثبت ۳۴۰۶۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۷۹۵۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران، اوراق بهادار با در آمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امید نامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت بمدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران، میدان آرژانتین، بلوار عماد مغنیه، نبش خیابان ۲۵، پلاک ۴، کدپستی ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است در زمان تاسیس ۶۷۳ . ۶ میلیون ریال می باشد. ارکان صندوق: ۱. شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ به نمایندگی محمد اصولیان بشماره ملی ۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱ بسمت مدیر صندوق ۲. شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ به نمایندگی محمد اصولیان بشماره ملی ۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱ بسمت ضامن نقد شوندگی ۳. موسسه حسابرسی آریا بهروش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به نمایندگی فتحعلی ولایی بشماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بسمت متولی ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی بشماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بسمت حسابرس صندوق بمدت سه سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضای دو نفر از آقایان ابراهیم حمیدی، محمد اصولیان و افشین عزیزیان به همراه مهر صندوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای افشین عزیزیان و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار شرکت صندوق: روزنامه اطلاعات می باشد. بموجب مجوز شماره ۲۶۳۵۲۸/۱۲۱ مورخ ۲۷/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۱۸۴۶۶۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1546485
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی بشماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقای حسین محبوبی بغدادآبادی با ک. م ۴۴۳۰۴۰۴۸۲۸و آقای یدالله رنجبر با ک. م ۴۴۳۱۳۸۴۷۱۵ و آقای پرویز یارمحمد توسکی با ک. م ۳۹۳۳۷۰۶۶۰۲بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۶۶۷۸۶۳۵۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580783
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۴۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۹۹۳۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امید نامه ذکر شده است. ـ مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال است که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. ـ مرکز اصلی صندوق: تهران خ سیدجمال الدین اسدآبادی خ یازدهم خ فراهانی پور پلاک دوازده طبقه دوم و سوم شمالی کدپستی ۱۴۳۳۶۵۳۶۴۸ ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق درزمان تاسیس ۲۷۶۸۵ملیون ریال میباشد ـ ارکان صندوق: ـ شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲به نمایندگی رحمان بابازاده به کدملی ۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷ به عنوان مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریابهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به نمایندگی فتحعلی ولائی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان متولی صندوق؛ ـ مؤسسه حسابرسی دایارایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰به نمایندگی علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان حسابرس صندوق؛ برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دونفرازسه نفر آقایان رحمان بابازاده وحسین جعفری زاده وسعید عطایی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای رحمان بابازاده و مهر صندوق معتبر است. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج اگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اختیارات مدیرصندوق: طبق اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۶۹۹۱۸/۱۲۱ مورخ ۱۱/۳/۹۳ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید پ۹۳۰۵۲۹۷۳۳۹۴۱۵۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597507
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای اوشانک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت کشت و صنعت گلداران به ش. م ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری به ک. م ۱۹۱۱۳۵۱۱۲۵ و شرکت الماس داران به ش. م ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید به ک. م ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ و شرکت گلستان به ش. م ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی آقای هادی اربابی بهار به ک. م ۰۹۳۹۶۸۱۲۴۲ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی بشماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۹۶۹۲۲۶۵۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603319
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیرزنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۹۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند ۰شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان به شماره ثبت (۶۱۳۲) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۳۷۲۶ ۰شرکت حمل و نقل آشنا راه سما به شماره ثبت (۴۸۳۲) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۸۶۴ ۰شرکت زنجان نخجیر به شماره ثبت (۱۱۶۰) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۲۳۴۲ ۰شرکت کالسیمین به شماره ثبت (۱۷۶۲) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ ۰شرکت ماهان تجارت به شماره ثبت (۶۹۲۸) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۶۲۲ ۰ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۰موسسه آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و فتح علی ولائی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۰روزنامه کثیر الانتشاررسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۶۱۲۹۷۱۹۳۴۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622801
آگهی تصمیمات شرکت شیلان برنج شمال سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۴۶ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۴۹۷۹
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۳ منضم بنامه وارده شماره ۱۵۱۰۳/۹۳/۰۴/۲۸ مورخ ۴/۶/۹۳ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ بتصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بعنوان بازرس اصلی آقای فتحعلی ولائی بشماره ملی: ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ آقای حمید عبودزاده به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن اسلامی مقدم بنمایندگی از طرف شرکت پرژیران (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود صحت به نمایندگی از طرف شرکت الماس داران (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵ و عیسی محمدی بشماره ملی: ۲۲۳۹۵۱۳۷۱۳ و عطا اسلامی بشماره ملی: ۰۰۶۹۳۷۷۲۲۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ آقای عیسی محمدی بشماره ملی: ۲۲۳۹۵۱۳۷۱۳ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره. متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۶۷۴۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627535
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۰۱۶۹
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش (ش م ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸) به سمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی (ش م ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۳۱۱۶۴۸۵۲۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628503
آگهی تغییرات شرکت تولید موتورهای دیزل ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و فتحعلی ولایی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ بنمایندگی غلامرضا رزازی به کدملی ۰۰۴۱۶۸۴۱۰۹ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ بنمایندگی حسن مرادی به کدملی ۰۰۵۹۸۸۳۱۳۸ شرکت گواه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ بنمایندگی ناصر طالبی به کدملی ۱۵۳۱۲۹۹۴۸۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۱۸۲۳۶۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659189
آگهی تغییرات شرکت سپاهان فن آور معدن سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۵۸۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۵۰۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی آریا بهروش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ و آقای فتحعلی ولایی بشماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت معدنی دریابان گوهران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۰۵۷۴ و آقای یعقوب کارگرزاده بشماره ملی ۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰ و آقای رضا درزی بشماره ملی ۱۲۸۶۵۹۹۲۳۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۳۵۱۲۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686374
آگهی تغییرات شرکت آب وفاضلاب استان کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۳۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۱۱۳۴۵۱۲۹۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771097
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۷۸ بسمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی با شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۲۰۴۱۲۶۳۳۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398483
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلداران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش باشناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی بشماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی به شماره ملی ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ و شرکت پرژیران به شناسه ملی۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ بنمایندگی آقای محسن طلائی به شماره ملی۰۰۳۴۹۰۴۰۶۹ و شرکت گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۱۳۷۹۶۴۶۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399887
آگهی تغییرات شرکت اطلس ماشین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۰۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ آقای جعفر سراجی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۸۳۳۹۱ و آقای سهند شهریاری به شماره ملی ۰۰۱۶۵۰۹۲۹۳ و خانم مریم رجبی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۷۸۱۷۸برای مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸به سمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۱۱۰۱۲۳۲۲۰۹۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413364
آگهی تغییرات شرکت زرین بتن اکباتان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازمالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ تعداد آخرین اعضاء تعاونی ۸ نفر وسرمایه شرکت ۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰ ریال به تصویب رسید. ش۹۳۱۱۰۹۵۹۶۳۲۸۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9579390
آگهی تغییرات شرکت ماکیان طب دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به عنوان بازرس اصلی، آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9751383
آگهی تغییرات شرکت فولاد و نورد دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۹۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور خیابان هفتم پلاک۱۳ کدپستی۱۵۸۷۶۹۵۷۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۰۳/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9846305
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۶۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش بسمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی به کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و تواما نشریه محلی عصر اردبیل جهت درج آگهی‌های قانونی بعدی و درج تصمیمات و تغییرات ثبتی شرکت انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862493
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به کدملی۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ و شرکت کارگزاری صنعت و معدن به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱ و بانک صنعت و معدن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۶/۹۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به نمایندگی کورس جبارنیا به کدملی۱۹۷۱۱۵۶۰۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره , شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی حمیدرضا بهمنی به کدملی۰۰۶۶۰۸۷۶۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , بانک صنعت و معدن به نمایندگی محمدرضا نیکخواه به کدملی۲۴۷۰۶۶۴۱۱۱ به سمت مدیرعامل و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به نمایندگی نعمت اله هاشمی گلشن آبادی به کدملی۰۵۳۳۹۷۲۸۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق غیرتعهدآور و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9898813
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی باختر بنا دشت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۶۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش ثبت شده بشماره ۱۷۹۴۷ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی با کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۲ دفتر در مورخه ۲۰/۱/۹۱ تکمیل و امضا شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10042174
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ و شرکت صنایع تبدیلی گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ و رحیم طالبیان میاندوآب به شناسه ملی ۲۹۷۱۶۲۶۰۱۶ و غلامرضا اخباریه به کدملی ۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸ و میرداود فربود به کدملی ۱۳۷۷۰۳۰۹۰۳ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان اعضای اصلی شرکت خمیر مایه خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۸۵۳ و اسمعیل رشیدی به شناسه ملی ۲۹۳۹۴۵۰۴۵۵ بعنوان اعضای علی البدل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10153149
آگهی تغییرات شرکت فرآیند آرا شیمی سهامی خاص بشماره ثبت ۴۲۳۲ و به شناسه ملی۱۰۸۶۰۹۹۰۳۱۰
به استناد صورتجلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره۲۰/۱۱/۸۹ و عادی بطور فوق العاده۶/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان هاریداس رامش بسمت رئیس هیئت مدیره و کنوار راکش بالا نائب رئیس هیئت مدیره و فریدون عظیمی بشماره ملی:۰۰۴۷۹۶۸۳۳۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با رئیس هیئت مدیره منفردا و مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش بشماره ثبت:۱۷۹۴۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی بشماره ملی:۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ثبت اسناد منطقه۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196669
آگهی تصمیمات شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به ک م ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت اطلس داران به ش م ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی فیروزه علوی به ک م ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر نوذری گلسفید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10385845
آگهی تصمیمات شرکت تجاری غلات کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۳۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۲۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به ش ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10505663
آگهی تصمیمات شرکت پارس نیکان صنعت خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۶۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۶۹۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریا به‎روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رضایی‎برمی به کدملی ۰۰۳۶۳۷۷۱۳۹ و احمد ونکی به کدملی ۰۴۵۰۵۳۹۰۶۷ و محمدرضا پورمجیدی به کدملی ۰۰۳۶۵۵۴۴۴۸ و عباس پورمجیدی به کدملی ۰۰۶۹۵۷۰۲۶۴ محل شرکت به جاده قدیم کرج شهریار سعیدآباد وحید ۳ پ ۵ کدپستی ۳۳۵۳۱۱۸۵۱۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۹۰ احمد ونکی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا پورمجیدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد رضایی‎برمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل بهمراه رئیس هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10580325
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان تحلیل فارابی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754758
آگهی تغییرات شرکت سینا تجارت اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۷/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10806905
آگهی تصمیمات شرکت فنی بازرگانی زبر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: داریوش رفیعی سامانی به کدملی ۱۸۱۷۴۳۳۵۵۵ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10978965
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فون آرون سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۵۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11046379
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پویا خجسته (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۳۱۲۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۵۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: حبیب اله شریف به کدملی۲۱۴۱۹۸۸۵۵، نازیلا رحیمی به کدملی۰۰۴۱۸۷۰۰۱۸، به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۹/۸۹ حبیب اله شریف به سمت رئیس هیئت مدیره و نازیلا رحیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و اسناد مالی و بانکی ورسمی و تعهدآور با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649129
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۵۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ب) ۱ - خانم ژیلا زمانی با کدملی ۰۰۳۵۳۸۷۲۳۸ ۲ - خانم شهرزاد صفاری با کدملی ۰۴۵۱۳۴۴۴۲۱ ۳ - آقای شهریار صفاری با کدملی ۰۰۷۰۷۲۴۶۵۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ج) موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به نمایندگی آقای فتحعلی ولائی با کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی ۲ - آقای محسن نوری صفت با کدملی ۰۴۲۱۶۶۸۱۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. د) ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. ش۹۴۱۱۱۹۴۳۰۱۱۰۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720749
آگهی تغییرات شرکت فردا پرداز یکتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴: آقایان حمید حیدری به کدملی۰۶۲۰۲۷۵۴۹۹، امیر ناصح زاده به کدملی ۲۹۹۰۳۹۶۲۹۲ و محمود عادل زاده به کدملی۵۴۲۹۷۶۰۲۴۲ بعنوان اعضاء جدید هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده با کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال تعیین گردیدند. ش۹۵۰۱۰۹۹۷۹۵۲۷۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825390
آگهی تغییرات شرکت آتیه کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵: موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی به نمایندگی آقای فتحعلی ولائی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ و خانم فروغ جهان پیما به کدملی ۲۹۹۲۴۹۲۴۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال باقی مانده انتخاب گردیدند.. آقای مهدی سعید به کدملی ۶۰۸۹۷۰۵۰۹۸ آقای سیدمحمدرضا سجادی فرد به کدملی ۲۲۹۷۵۶۶۶۱۱ آقای محمدرضا شعبان زاده به کدملی ۳۱۴۹۵۳۳۵۵۴ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۰۹۶۴۸۳۹۶۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930511
آگهی تغییرات شرکت گنبد کویر کریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ‍العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی به کدملی ۲۶۹۱۴۴۵۵۵۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۰۴۱۸۷۹۳۷۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072410
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه آب ورامین محمدیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نقوی به شماره ملی ۳۱۳۱۴۰۱۴۵۱، آقای حجت نقوی به شماره ملی ۲۹۹۳۶۹۵۱۲۶ و آقای حامد نقوی به شماره ملی ۲۹۹۳۷۴۰۲۰۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریابهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی وآقای خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۲۴۹۵۸۱۷۰۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102294
آگهی تغییرات شرکت چندمنظوره عام بعثت کرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ منضم به نامه شماره مرکزی۱۰۴۹۸/۲/۱۹/۹۵ مورخ ۱۱/۰۷/۹۵ اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی کرمان: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن تراز نامه و حساب سود زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس اصلی وخسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال ۹۵ انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۱۰۸۸۸۳۶۹۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198694
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۲۹۴۲۷۸۴۰۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198703
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۵: ۱ قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۰۴/۹۵ ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۲۹۶۳۱۳۱۵۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300075
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردید: آقای علیرضا عکاف زاده فرزند احمد بشماره ملی۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ آقای محمدرضا ورزنده فرزندمحمدعلی بشماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ آقای حمید رحیمی فرزند عباس بشماره ملی ۲۹۹۲۵۶۴۹۴۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی به شماره ملی۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی به شماره ملی ۲۶۹۱۴۴۵۵۵۰بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۲۰۶۰۵۲۸۰۸۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13344672
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵: ۱ قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۲موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولایی با شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی به کدملی ۲۶۹۱۴۴۵۵۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ به مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۱۲۱۸۳۰۹۶۵۳۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373693
آگهی تغییرات شرکت صهبا صنعت تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۷۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ ۱ اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان حسن امیری به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ محمدرضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ محمد کمساری به شماره ملی ۳۰۹۱۱۰۷۳۰۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولایی با شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی به کدملی ۲۶۹۱۴۴۵۵۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ به مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۱۱۶۴۰۶۹۰۸۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579242
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پیمانکاران مواد نفتی استان کرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۲۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶منضم به نامه شماره ۸۰۵۳/۱/۱۹/۹۶مورخ۲۸/۰۵/۹۶اداه کل تعاون کارورفاه اجتماعی کرمان: - ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریابهروش به شماره ثبت: ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به نمایندگی آقای فتحعلی ولائی کدملی: ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردید. - ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ ش۹۶۰۶۰۵۲۹۷۱۱۲۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840692
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۱۶۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ شامل ترازنامه، صورت سودوزیان، گردش وجوه نقد و صورت تغییرات در وضعیت مالی شرکت تصویب گردید. موسسه حسابرسی اریا بهروش به نمایندگی اقای فتحعلی ولایی بشماره ملی۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به نمایندگی اقای عبدالله تمدنی جهرمی بشماره ملی۲۴۷۱۱۰۹۳۳۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۱۰۷۸۸۹۶۶۶۵۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892474
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توزیع سهام عدالت شهرستان مانه و سملقان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۸۹۴۶ و شرکت توزیع سهام عدالت شهرستان اسفراین به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۳۱۱۰ و شرکت توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۲۴۹۶ و شرکت توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۷۲۸۲ و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۰۴۷۰ و توزیع سهام عدالت شهرستان جاجرم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۵۹۰ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به نمایندگی آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به نمایندگی آقای عباس حسنی کبوتر خانی به شماره ملی ۳۰۵۱۱۵۶۸۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۰۵۵۶۰۹۸۸۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977972
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۱۲۶۹۲۱۷۶۹۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057721
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۴۴۱۹ / ۹۶ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم حجت شمامی به شماره ملی۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ با پرداخت مبلغ۱۵۲۰۰۰۰۰ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء درآمد، محمد اسمعیل پورالله وردی به شماره ملی۲۹۹۰۳۵۱۱۶۷ با پرداخت مبلغ۸۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء درآمد. فرامرز میرزایی صلحی با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد؛ در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: فتحعلی ولائی به شماره ملی۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ دارای مبلغ ۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه فرامرز میرزایی صلحی به شماره ملی ۱۵۸۰۴۲۷۲۴۳ دارای مبلغ ۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمداسمعیل پورالله وردی به شماره ملی ۲۹۹۰۳۵۱۱۶۷ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه رحیم حجت شمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ دارای مبلغ ۱۵۲۰۰۰۰۰ سهم الشرکه پ۹۷۰۳۰۹۵۵۹۱۹۵۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191298
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های صنعتی آذران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریابهروش به شماره ثبت۱۷۹۴۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ با نمایندگی آقای فتحعلی ولائی کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی و قانونی و موسسه حسابرسی آزمون حساب تدبیر با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۵۳۳۹ به نمایندگی بهزاد یزدانی با کدملی ۲۶۱۹۴۰۲۳۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۶۰۶۷۳۰۱۰۶۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223488
آگهی تغییرات شرکت کالای بهار پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ الف - موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به نمایندگی فتحعلی ولایی به کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پایش گستر حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۴۲۵به نمایندگی آقای سید حمید علایی ورکی به کد ملی ۰۰۶۶۳۰۷۸۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت. ج - روزنامه کثیرالانتشار بابک زمین جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242342
آگهی تغییرات شرکت طلوع ساحل برنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷ الف موسسه حسابرسی وخدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به نمایندگی آقای فتحعلی ولائی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه پایش گستر حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۴۲۵ به نمایندگی آقای سید حمید علائی ورکی به کدملی ۰۰۶۶۳۰۷۸۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ج روزنامه کثیرالانتشار بابک زمین جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۷۱۱۲۹۱۷۵۳۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهربابک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک