محمد جامی

آقای محمد جامی

کد ملی 2122639601
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1612242
آگهی تغییرات شرکت معدنی و ساختمانی کارن گستر پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جامی به شماره ملی ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم سحر صمدی به شماره ملی ۲۱۱۰۳۲۶۰۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم وحیده یار محمدی به شماره ملی ۲۱۲۱۵۷۸۵۰۱ تا تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۵ و آقای حبیب بهداروند به شماره ملی ۲۰۰۱۰۹۱۹۲۳ تا تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۵ و آقای مهدی نداف پور به شماره ملی ۲۷۰۹۸۳۴۰۴۹ تا تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۵ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۶۲۳۹۴۱۲۱۱۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784728
آگهی تغییرات شرکت تثبیت بتن گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۸۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده خدمت هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ تعیین و انتخاب گردیدند: آقای محمد جامی با کدملی: ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ و آقای سیدمرتضی عبادی با کدملی: ۲۲۴۹۶۳۴۴۰۸ و آقای پویا ترخان دوست محمدی با کدملی: ۰۹۴۵۴۷۲۶۰۹ خانم سحر صمدی فرزند محمد با کدملی ۲۱۱۰۳۲۶۰۵۰ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه کیمیایی فر باکدملی ۲۱۲۲۵۳۵۸۷۱ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۵۰۲۱۹۸۱۴۶۱۷۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندر گز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834626
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رها قدرت هیرکانیان درتاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۱۶۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۹۲۰۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: رشته تاسیسات وتجهیزات:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، (آب، گاز، برق و فاضلاب)وانتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسورپله برقی و...)سیستم های خبرو هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ورختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک و نظایرآن. رشته نیرو: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم ازنیروگاهها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایرآن. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امورپیمانکاری مریوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری , سنگی , بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایرآن. اجرا و نظارت و مجری کلیه پروژه های ساختمانی و مسکونی و دولتی و تجاری و صنعتی و صادرات و واردات کالا های مجاز ـ خرید و فروش کالاهای داخلی مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات بخش داخلی و خارجی مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی در خارج و داخل کشور و تأمین نیروی کار و در کلیه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان ـ کوی گلها ـ خیابان ۳۰ متری کاشانی ـ جنب شهرک پنبه ـ پلاک ۴۹ کدپستی: ۴۹۱۵۶۳۵۷۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ سی میلیون ریال منقسم به ۳۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵/۷۰۷/۲۸ مورخ ۰۵/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه فلکه کریمی گرگان نقدا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. حسین غریب شیرنگی کد ملی ۲۲۶۰۱۰۴۰۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. فرهاد نوشفر کد ملی ۲۱۱۰۲۰۰۲۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. علی غریب شیرنگی کد ملی ۲۲۶۰۰۸۸۰۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء علی غریب شیرنگی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و فرهاد نوشفر به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد جامی به شماره ملی ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به عنوان بازرس اصلی ـ صابر صمدی به شماره ملی ۲۱۲۱۷۴۰۶۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درجآگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۱۶۲۲۲۲۷۴۷۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12873261
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان پانیذ سازه هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۷۰۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بعلت مشکلات اقتصادی اعضاء در تاریخ فوق منحل گردید و آقای محمد جامی با کدملی: ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱و شماره شناسنامه ۹۰۰۴ فرزند علی متولد ۳/۳/۱۳۶۷ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه گرگان خیابان اول لشگر نبش نهم فردوسی مجتمع طلائیه طبقه ۴ واحد ۴۰۴ کدپستی: ۴۹۱۶۶۸۳۵۵۳ می‌باشد. ش۹۵۰۴۰۳۷۹۳۳۳۷۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992421
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی و مهندسی اسکله سازان گنبد درتاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۱۸۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۲۰۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: رشته تاسیسات وتجهیزات:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، (آب، گاز، برق و فاضلاب)وانتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسورپله برقی)سیستم های خبرو هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ورختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک و نظایرآن. رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی و فرعی ,بزرگراهها,راههای ریلی ,باندفرودگاه,سیستمهای انتقال هوایی پایدار تونل ها پله ها راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه ,نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالت و نظایر آن. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امورپیمانکاری مریوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری , سنگی , بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایرآن. رشته آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی ,سازه های هیدرولیکی و تونل های آب ,مخازن آب و شبکه های توزیع آب , تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن. اجرا و نظارت و مجری کلیه پروژه های ساختمانی و مسکونی و دولتی و تجاری و صنعتی و صادرات و واردات کالا های مجاز ـ خرید و فروش کالاهای داخلی مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات بخش داخلی و خارجی مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی در خارج و داخل کشور و تأمین نیروی کار در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. و درکلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان ـ بلوار مدرس ـ بلوار دانش ـ کوچه دانش سوم ـ پلاک ۳۶ ـ طبقه ۱ کدپستی ۴۹۱۵۶۳۷۳۴۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۲۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۲/۵۵۲۲۸ مورخ ۱/۶/۹۵ نزد بانک ملت مرکزی شعبه علی ابادکتول پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. محمد جامی کدملی ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. زهرا زرگری کدملی ۲۰۲۰۲۷۶۲۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. کاظم مقدم کدملی ۲۲۶۹۸۹۹۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد و قراردادهای تعهدآور، بانکی، مالی، چک، سفته و بروات و ضمانت نامه و تسهیلات بانکی و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای کاظم مقدم یا رئیس هیئت مدیره خانم زهرا زرگری و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حلیمه ناظری قروتخوار به شماره ملی ۶۲۴۹۳۸۳۰۵۰ به عنوان بازرس اصلی ـ معصومه آفری نگان به شماره ملی ۰۶۵۱۳۵۷۵۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۰۸۱۲۶۱۱۲۶۵۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995201
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسو سازه سازان هیرکان درتاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۱۸۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۳۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: رشته تاسیسات وتجهیزات:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، (آب، گاز، برق و فاضلاب)وانتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسورپله برقی)سیستم های خبرو هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ورختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک و نظایرآن. رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی و فرعی , بزرگراهها,راههای ریلی ,باندفرودگاه,سیستمهای انتقال هوایی پایدار تونل ها پله ها راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه ,نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالت و نظایر آن. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امورپیمانکاری مریوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری , سنگی , بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایرآن. رشته آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی ,سازه های هیدرولیکی و تونل های آب ,مخازن آب و شبکه های توزیع آب , تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن. رشته کشاورزی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به مشاوره طراحی نگهداری تهیه تکثیر و توزیع گل و گیاه و درختچه، محوطه سازی فضای سبز، طراحی تخصصی فضای سبز برای فضای سبز شهری ورزشی آموزشی اداری آپارتمانی باغات و مزارع، نظارت و اجرای پیمانی پروژه ها و طرح های مصوب در زمینه فضاهای سبز شهری اداری آموزشی ورزشی شهرسازی و راهسازی و شخصی، اجرای طرحهای ساخت گلخانه و باغ و مزارع و تجهیز گلخانه های شخصی و اداری و آموزشی، ارائه خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی و تهیه و توزیع و ساخت تجهیزات و لوازم مورد نیاز گلخانه ای کشاورزی فضای سبز شهری آموزشی اداری و ورزشی و شخصی و آپارتمانی و دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری درخت کاری بهسازی و اصلاح اراضی آبخیزداری آبخوان داری مالچ پاشی و تثبیت شن روان عملیات به اراضی کاشت برداشت محصولات عمده استراتژیک مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت ایجاد فضای سبز و نگهداری آن امور دامپروری شامل (طیور گاوداری زنبور گوسفند داری) شیلات و آبزیان و خدمات آموزشی و نظایر آن پیمانکاری طراحی و نظارت احداث نگهداری پارکها و فضای سبز زراعت مکانیزه و دست کاشت و منابع طبیعی و تولید محصولات گلخانه ای (پرورش گل و گیاه و صیفی جات) کانال کشی و زهکشی و تسطیح اراضی کشاورزی و تراس بندی و حفاظت خاک کنترل سیلاب تهیه و تولید بذر و نهال و کلیه امور مربوط به کشاورزی و باغبانی سمپاشی ضدعفونی بهداشتی اماکن عمومی و خصوصی، خرید و فروش و تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز از جمله بذر و سموم دفع آفات نباتات و ماشین آلات و ادوات کشاورزی، تهیه بوجاری بسته بندی برنج، صادرات و واردات کلیه محصولات مجاز بازرگانی، خرید و فروش محصولات کشاورزی و ادوات کشاورزی، انواع خودرو و خرید و فروش ماشین آلات سنگین کشاورزی و راه سازی و تولید کلیه محصولات کشاورزی. انجام خدمات طراحی، محاسبات، نظارت، اجراء، مدیریت پیمان، تعمیرات در امور ساختمان، انجام امور خدماتی و تامین ماشین آلات سبک و سنگین، انجام امور نقشه برداری، تفکیک اراضی و بازسازی بناهای تاریخی، انجام خرید و فروش مصالح، انجام امور و خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و بتن و جوش و سازه، اجرا و نظارت و مجری کلیه پروژه های ساختمانی و مسکونی و دولتی و تجاری و صنعتی و صادرات و واردات کالا های مجاز ـ خرید و فروش کالاهای داخلی مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات بخش داخلی و خارجی مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی در خارج و داخل کشور و تأمین نیروی کار و درکلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان ـ کوی گلها ـ خیابان گلبرگ ۳ ـ خیابان گلبرگ ۵ ـ پلاک ۵۰ ـ طبقه همکف کدپستی: ۴۹۱۵۶۴۳۹۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۹,۳۹۵ مورخ ۰۲/۰۶/۹۵ نزد بانک سینا شعبه ناهارخوران گرگان نقدا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. محمد جامی کدملی ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. علی غریب نژاد کدملی ۲۱۱۰۱۵۳۵۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۳. سردار خلیق کدملی ۲۱۱۰۱۹۹۱۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی غریب نژاد و رئیس هیئت مدیره آقای سردار خلیق و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیمین سقائی به شماره ملی ۲۲۴۸۹۵۵۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی ـ آسیه صفوی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۷۴۹۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۰۹۴۸۷۹۵۹۱۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012093
آگهی تغییرات شرکت مشاور پویا طرح پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۷ تعیین و انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین قاسمی با کد ملی: ۲۱۲۲۴۶۳۷۹۱و آقای اصغر بهمنی با کد ملی: ۲۰۶۴۱۷۹۱۲۷ و آقای محمد جامی با کد ملی: ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.: روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید.: آقای صابر صمدی باکدملی: ۲۱۲۱۷۴۰۶۳۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه کیمیایی فر باکدملی: ۲۱۲۲۵۳۵۸۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۶۱۸۵۷۸۵۰۹۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112831
آگهی تغییرات شرکت محصولات زراعی مهشیدبه کاران گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۳۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ تعیین و انتخاب گردیدند: - آقای محمدعلی خمر با کد ملی: ۲۱۲۰۳۰۷۱۱۳ و آقای محب علی خمر با کد ملی: ۲۱۲۰۳۰۷۱۲۱ و خانم مریم ده مرده جعفری با کد ملی: ۲۱۲۰۳۱۸۲۶۳ - روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. - آقای محمد جامی باکدملی: ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر صمدی باکدملی: ۲۱۱۰۳۲۶۰۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه حساب سودو زیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169860
آگهی تغییرات شرکت پارس آب راه هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جامی باکدملی ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای صابر صمدی باکدملی ۲۱۲۱۷۴۰۶۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۱۵۸۹۷۲۶۸۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232368
آگهی تغییرات شرکت تراز افشان هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۴۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جامی باکدملی: ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر صمدی باکدملی: ۲۱۱۰۳۲۶۰۵۰ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۱۲۵۳۴۸۳۳۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369998
آگهی تغییرات شرکت راه وسازه آراس گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۴۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جامی باکدملی: ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای صابر صمدی باکدملی: ۲۱۲۱۷۴۰۶۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13396425
آگهی تغییرات شرکت سلولهای خورشیدی هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۳۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جامی باکدملی: ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای صابر صمدی باکدملی: ۲۱۲۱۷۴۰۶۳۵ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۰۲۴۲۰۶۸۴۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452745
آگهی تغییرات شرکت سبز دردانه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۵۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد جامی باکدملی: ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر صمدی باکدملی: ۲۱۱۰۳۲۶۰۵۰ با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۰۹۷۹۵۳۴۲۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541729
آگهی تغییرات شرکت دیبا بنای گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۳۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۸ تعیین و انتخاب گردیدند: الف) آقای جواد کاغذلو با کد ملی: ۴۸۷۹۶۴۹۷۰۸ ب) آقای محمدصادق معنوی با کد ملی: ۲۰۳۱۵۸۶۷۱۸ ج) آقای حمید مجیدی با کد ملی: ۰۴۵۱۲۹۹۳۶۱ آقای محمد جامی باکدملی: ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم صغری قاسمی باکدملی: ۴۶۰۹۷۱۳۰۶۳ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۱۱۸۲۹۳۴۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554195
آگهی تغییرات شرکت آب راه شاهکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۸۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جامی باکدملی: ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر صمدی باکدملی: ۲۱۱۰۳۲۶۰۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۱۶۸۳۷۳۸۲۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569242
آگهی تغییرات شرکت پولاد محیط شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۸۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید تمسکنی با کدملی: ۲۱۲۱۶۱۸۸۹۹ و خانم شهربانو نرسی با کدملی: ۲۱۲۰۴۰۱۴۴۶ و آقای حمیدرضا طبیبی با کدملی: ۲۱۲۲۷۸۴۵۰۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای محمد جامی با کدملی: ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای صابر صمدی با کدملی: ۲۱۲۱۷۴۰۶۳۵ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۹۳۳۷۳۷۵۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621614
آگهی تغییرات شرکت گلستان نگار پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۵۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد جامی باکدملی: ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم طاهری باکدملی: ۶۴۲۹۹۴۸۳۴۱ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۳۰۷۱۴۸۷۷۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840231
آگهی تغییرات شرکت راه سازان نیرو پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۴۹۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود کامل برون با کد ملی: ۰۸۵۹۶۸۶۰۴۳ و خانم مرضیه قربانی با کد ملی: ۴۸۷۹۸۴۲۳۶۲ و آقای حامد آقاپوربالائی با کد ملی: ۲۱۶۲۵۰۸۱۷۶ برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید. آقای محمد جامی باکدملی: ۲۱۲۲۶۳۹۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای صابر صمدی باکدملی: ۲۱۲۱۷۴۰۶۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه حساب سودو زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید.. ش۹۶۱۱۰۷۹۸۸۸۵۰۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک