امید جهانی بهنمیری

آقای امید جهانی بهنمیری

کد ملی 2063310254
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1099861
آگهی تاسیس شرکت عمران پژوهان تام سهامی خاص
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق الذکر در تاریخ ۲۱/۲/۹۲ شماره ثبت ۲۵۰۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۱۳۰۲۱ در ذیل دفتر ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: ۱ ـ موضوع شرکت: مشاوره طراحی بهینه سازی و پیمانکاری و اجرای کلیه امور مربوط به آب، راه تاسیسات ـ کلیه امور عمرانی و ساختمانی نظیر بهسازی و مقاوم سازی و ترمیم بافتهای شهری، ابنیه بتونی و فولادی و احداث اماکن عمومی، ورزشی، اداری، تجاری بهداشتی، احداث پارکها و تفرجگاه ها، نقشه برداری و تفکیک و تسطیح اراضی و مرمت آثار باستانی و تاریخی معماری و طراحی داخلی و خارجی ساختمان و دکوراسیون و زیبا سازی و سایر موارد مندرج در ماده ۲ اساسنامه. ۲ ـ مرکز اصلی شرکت: بابلسر خیابان امام روبروی بیمارستان تامین اجتماعی شفا پلاک ۲۵۷ کدپستی ۱۷۳۱۴ ـ ۴۷۴۱۸ ۳ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۴ ـ سرمایه شرکت: بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال طی گواهی شماره ۴۰/۳۴۰۷ مورخه ۰۷/۰۲/۹۲ بانک توسعه تعاون شعبه بابلسر واریز گردید. ۵ ـ مدیران شرکت: آقای محسن احمد نژاد سر حمامی بشماره ملی ۲۰۶۲۹۰۰۴۸۱ سمت (رئیس هیئت مدیره) و آقای رضا تقی پور بشماره ملی ۲۰۶۳۰۵۵۶۰۲ بسمت (نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای سید مجتبی موسوی قادیکلایی بشماره ملی ۲۱۶۱۷۲۶۰۴۸ بسمت مدیرعامل با حفظ سمت بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. ۷ ـ بازرسین شرکت: آقای امید جهانی بهنمیری بشماره ملی ۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۸ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۸۰۱۰۵۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۲۹۶۶۵ رئیس ثبت اسناد و املاک بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100245
آگهی تغییرات شرکت بهگزین بابلسر سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۴۸ شناسه ملی شماره ۱۰۷۶۰۱۷۲۱۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۵/۰۱/۹۲ شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل گردید پس از رسمیت جلسه و تعیین هیئت رئیسه مجمع تغییرات ذیل حاصل گردید: ۱ آقایان غلامعلی پورعلی شورکی و رضا پورعلی و خانم فریبا پورعلی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای امید جهانی بهنمیری بشماره ملی ۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۵/۰۱/۹۲ آقای غلامعلی پورعلی شورکی بشماره ملی ۱۱۹۱۷۴ ۴۹۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا پورعلی بشماره ملی ۴۹۸۸۴۳۱۹۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا پورعلی بشماره ملی ۴۹۸۰۱۶۴۲۴۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی قبیل چک، سفته، برات و غیره و همچنین مکاتبات عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۸۰۱۰۵۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۳۰۱۲۰ رئیس ثبت اسناد و املاک بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358379
آگهی تاسیس موسسه مشاوره امید جهانی بهنمیری
خلاصه اساسنامه و تقاضانامه موسسه فوق الذکر در تاریخ۲۱/۱۱/۹۲ تحت شماره۱۷۹ به شماره۱۴۰۰۳۸۹۳۴۹۴ در ذیل دفتر در ذیل دفتر ثبت موسسات این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع فعالیت : ارائه کلیه خدمات اداری و خدمات ثبت شرکتها ـ اخذ مجوزهای لازم مربوط به کلیه ادارات و سازمانهای مختلف در سراسر کشور ـ تهیه و تنظیم فنی کلیه طرحهای توجیهی مصوب دولتی و غیردولتی اعم از کشاورزی , صنعتی, خدمات ـ مشاوره در خصوص نحوه اجرای طرحهای پیشنهادی یا مصوب ـ پشتیبانی طرحهای تایید شده و کمک به اخذ مجوزهای لازمه از مراجع ذیصلاح ـ خدمات بازرگانی و اخذ مجوزهای لازم جهت واردات و صادرات و گشایش اعتبار اسناد و مشاوره و انجام خدمات گمرکی و حق العملکاری و ترخیص کالا از گمرکات کشور. ۲ـ مرکز اصلی موسسه: بابلسر ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ طبقه فوقانی پاساژ صادق نژاد ۳ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۴ ـ سرمایه موسسه: به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال که تماماً توسط موسسین تامین و تحویل گردید. ۵ـ مدیران موسسه: آقای امید جهانی بهنمیری به شماره ملی۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم راضیه معصومی به شماره ملی۲۱۳۰۰۳۲۴۹۴ سمت بعنوان مدیرعامل و با حفظ سمت بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و اوراق بهاءدار با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر موسسه و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه دارای اعتبار است. ۷ـ انحلال موسسه: بر اساس ماده۲۳ اساسنامه ۸ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت درج آگهی های موسسه تعیین شد. ش۱۷۸۰۹۰۸ ثبت اسناد و املاک بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421396
آگهی تاسیس شرکت آتی‌ساز طرح ایرانیان (سهامی خاص)
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق الذکر که در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۲ شماره ثبت ۲۶۴۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۰۴۴۹ در ذیل دفتر ثبت شرکتهای این اداره ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای پیمانکاری اعم از راه و ساختمان، آب، تاسیسات، ابنیه، پل، بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز طبق قوانین جاری و گمرکی کشور و واردات خودرو و قطعات یدکی سبک و سنگین، انجام کلیه معاملات مجاز قانونی در خصوص کالاهای بازرگانی و خدماتی، انجام کارهای خدماتی و سایر موارد مندرج در ماده ۲ اساسنامه ۲ـ مرکز اصلی شرکت: بابلسر، خیابان شهید حاجی زاده (همت آباد)، جنب مدرسه هاشمی نژاد کدپستی ۳۳۹۴۵ـ ۴۷۴۱۸ ۳ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۴ـ سرمایه شرکت: بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریالی که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال طی گواهی شماره ۸۷۲ مورخه ۱۴/۱۱/۹۲ بانک ملت شعبه امام خمینی بابلسر واریز و مابقی در تعهد اعضا می باشد. ۵ـ مدیران شرکت: خانم زهرا علی نیا شماره ملی ۲۰۵۰۵۹۵۲۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم الهه علی نیا بشماره ملی ۲۰۵۰۴۸۰۸۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم معصومه جانعلی پور جلودار شماره ملی ۲۰۶۲۹۲۷۳۱۲ بسمت مدیرعامل و با حفظ سمت بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی بامضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری بامضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. ۷ـ بازرسین شرکت: آقای امید جهانی بهنمیری شماره ملی ۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۸ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۹ـ شعبه ای در بابل، خیابان بحر ارم شرقی، کوچه قرض الحسنه، خیابان کمیل، کمیل ۱۲، پلاک ۶ کدپستی ۵۷۸۷۵ـ ۴۷۱۷۶ با مدیریت معصومه جانعلی پور جلودار ش۱۸۱۱۱۶۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477984
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی همای ترخیص پارس سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۵۷۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۰۲/۹۳ شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت برگزار گردید پس از رسمیت جلسه و تعیین هیئت رئیسه مجمع تغییرات ذیل حاصل گردید. ۱ خانم سکینه توکلی و آقایان حسین سوهانیان و مهدی سوهانیان بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای امید جهانی بهنمیری به شماره ملی ۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ بعنوان بازرس اصلی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۰۲/۹۳ خانم سکینه توکلی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۱۹۲۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین سوهانیان به شماره ملی ۰۰۱۲۲۰۲۳۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سوهانیان به شماره ملی ۰۰۸۱۶۹۲۸۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۱۸۳۶۷۴۹ رئیس ثبت اسناد و املاک بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609027
آگهی تغییرات شرکت توزیع مصالح ساختمانی و راه سازی بام گستر بابلسر سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۴۰ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۸۲۹۲۷
باستناد صورت جلسه مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۵/۵/۹۳ شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت برگزار گردید پس از رسمیت جلسه تغییرات ذیل حاصل شد: ۱ آقایان عباس عباس پور و حسین عباس پور و خانم زهرا مالکی کناری بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای امید جهانی بهنمیری بشماره ملی ۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ با اصلاح ماده ۲ اساسنامه موارد مذکور الحاق گردید: خرید و فروش کالا و خدمات و کلیه امور تجاری و بازرگانی مجاز، واردات و صادرات فرآورده‌های دامی، پروتئینی، طیور، آبزیان، انواع گوشت منجمد و گوشت گرم و نهاده‌های دامی و کلیه کالاهای مجاز و توزیع در سراسر کشور، اخذ نمایندگی و عاملیت از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و با اعطاء نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت یا در جهت اجرای موضوع شرکت لازم؛ ضروری و مفید باشد، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتبارات اسنادی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی برای انجام فعالیت شرکت پس از اخذ مجوز. ۳ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۵/۹۳ آقای عباس عباس پور بشماره ملی: ۴۹۸۸۴۶۰۲۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و با حفظ سمت بعنوان مدیر عامل و آقای حسین عباس پور بشماره ملی ۴۹۸۹۶۴۳۸۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا مالکی کناری بشماره ملی: ۴۹۸۹۳۹۳۸۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۱۸۶۵۴۲۹ رئیس ثبت اسناد و املاک بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660227
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص موج گستران تجارت الکترونیک کاسپین درتاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۲۸۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۲۸۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز تجاری ـ انجام امور خدمات فروش و پس از فروش کالا ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و ایجاد شعب فروش یا خدمات در داخل و خارج از کشور ـ ایجاد مراکز تجاری و تجارت الکترونیک مجاز جهت نمایش و ارائه فروش کالا و خدمات ـ ایجاد و راه اندازی باشگاه های مشتریان ؛ هواداری و اعضاء ـ فروش محصولات مجاز و خدمات بصورت اینترنتی ـ هرگونه فعالیت اقتصادی مجاز در حوزه IT ـ فراهم آوردن مولف های اشتراک و نرم افزارهای مجاز به منظور فروش آنلاین از طریق مکانیزم حسابهای الکترونیکی بازرگانی ـ ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات بخش های دولتی و غیردولتی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی در کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بابلسر؛ خیابان شهید محبوبی ؛ نبش چهارراه ابوالحسنی ؛ ساختمان نرگس ؛ طبقه پنجم ؛ واحد غربی کدپستی: ۶۷۳۸۱ ۴۷۴۱۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۰/۳۴۰۷ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک توسعه تعاون شعبه بابلسر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: آقای میرمصطفی توخته با شماره ملی: ۴۹۸۹۷۶۳۸۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم مرضیه سالمی با شماره ملی: ۰۴۵۳۴۱۴۴۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین توخته با شماره ملی: ۴۹۸۹۲۷۵۴۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره برایمدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل (آقای محمد علی عظیمی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدحسن سعیدی حسینی به شماره ملی ۴۹۸۹۵۸۸۵۰۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای امید جهانی بهنمیری به شماره ملی ۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ۹روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد پویا برای درجآگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۱۲۶۹۰۹۴۰۶۶۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12678652
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی دیانا آزما تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۰۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امید جهانی بهنمیری به شماره ملی۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۱۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از خروج شریک و کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای ابوالفضل صفری پیرکوهی به شماره ملی۳۶۴۰۲۱۳۶۰۲ دارنده ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بیژن امیری نیا به شماره ملی۲۵۹۵۵۹۷۶۷۱ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۴۱۲۰۶۳۸۲۱۳۴۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795792
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی بوژان تجارت گستر ماهان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۰۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امید جهانی بهنمیری به شماره ملی۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۱۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از خروج شریک و کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای بیژن امیری نیا به شماره ملی۲۵۹۵۵۹۷۶۷۱ دارنده ۱۸۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل صفری پیرکوهی به شماره ملی ۳۶۴۰۲۱۳۶۰۲ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ش۹۵۰۲۲۵۴۳۶۴۴۳۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831683
آگهی تغییرات شرکت ترخیص کاران اطمینان آرام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۴۱۲۷
آگهی تغییرات شرکت ترخیص کاران اطمینان آرام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۴۱۲۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای بهادر سوهانیان به شماره ملی۰۰۴۸۸۶۱۳۸۳ با دریافت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حسین سوهانیان به شماره ملی۰۰۱۲۲۰۲۳۱۲ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای امید جهانی بهنمیری به شماره ملی۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محسن بابائی دولت آبادی به شماره ملی۰۰۸۰۷۲۰۳۳۱ با دریافت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم زهرا عزیزی به شماره ملی۵۰۱۰۸۹۸۷۲۱ با دریافت مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از خروج شریک و کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای الیاس جوادی به شماره ملی۲۷۲۲۰۸۲۵۴۳ دارنده ۹۹۹۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای محمد عبدی به شماره ملی۶۱۷۹۲۴۴۴۱۳ دارنده ۱۰۰۰۰ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831717
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بهسامان ترخیص آریانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۵۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقای امید جهانی بهنمیری به شماره ملی ۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از خروج شریک و کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: خانم پروانه جوراب چیان اصفهانی به شماره ملی ۰۰۴۴۳۹۱۶۳۳ دارنده ۲۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سمانه عبدالمحمدی به شماره ملی۰۰۶۰۹۰۱۹۱۸دارنده۲۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ش۹۵۰۳۱۲۱۱۷۳۵۶۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854035
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمرانی ایستا سازان سیمین پی درتاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۲۸۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۷۵۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی ؛ آجری ؛ سنگی ؛ بتنی و فلزی و نظایر آن - امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی ؛ بزرگراه ها ؛ آزاد راه ها ؛ راه های ریلی ؛ باند فرودگاه ؛ سیستم های انتقال هوایی پایه دار ؛ تونل ها ؛ پل ها ؛ راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل ( تهیه ؛ نصب ؛ نگهداری و تعمیر تجهیزات ) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن - عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی - شرکت در مناقصات و مزایدات بخش های دولتی و غیردولتی -اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : بابلسر خیابان پاسداران کوچه ابرین پلاک ۱۳۷ کد پستی۴۷۴۱۹۳۹۳۱۴ سرمایه شرکت : مبلغ ده میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ چهار میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۱/۳۴۰۷مورخ ۹/۹/۹۴بانک توسعه تعاون پرداخت وما بقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران شرکت : آقای مجید مصطفوی مرشت کدملی : ۴۹۸۹۷۱۸۰۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانم نساء عباسی فیروزجاه کد ملی : ۲۰۶۳۴۱۲۴۳۱به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای اقبال مس شناس شماره ملی : ۲۰۹۲۲۰۲۵۰۲ عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهد آور شرکت با امضاء منفرد مدیر عامل ( آقای مجید مصطفوی مرشت ) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل به شرح ذیل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند: آقای مهدی معقولی به شماره ملی ۴۹۸۹۵۵۴۵۶۶ به عنوان بازرس اصلی . آقای امید جهانی بهنمیری به شماره ملی ۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ به عنوان بازرس علی البدل . روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت :اقتصاد پویا.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876847
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص محصولات غذایی مطلق همیشه ساعی درتاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۰۵۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: بسته بندی و پخش انواع مواد غذایی از جمله خشکبار و حبوبات؛ ادویه جات و نظایر آن ـ بسته بندی مواد غذایی آماده و نیمه آماده ـ شرکت در نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای تولید کننده داخلی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بابلسر؛ روبروی دریاکنار؛ خیابان نوخط اجاکسر؛ بعد از مرکز معاینه فنی خودرو کدپستی ۴۷۴۱۱۱۵۷۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۰۷ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی بابلسر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای سعید سیدی مطلق با شماره ملی ۰۰۴۵۹۶۵۹۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مرضیه السادات سیدی مطلق با شماره ملی ۰۰۵۴۹۳۲۱۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدساعی سیدی مطلق با شماره ملی ۰۰۱۶۶۴۰۹۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد علی سیدی مطلق با شماره ملی ۰۴۴۰۵۱۹۵۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره (آقای سعید سیدی مطلق یا خانم مرضیه السادات سیدی مطلق) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امید جهانی بهنمیری به شماره ملی ۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالکریم شربتی به شماره ملی ۲۲۴۹۷۲۱۴۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد پویا جهت آگهی های داخلی شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۰۶۴۹۶۷۰۴۸۹۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992206
آگهی تغییرات فرهنگی هنری دانش ومهارت فریدونکنار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۸۶۶۶
آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری فرهنگی هنری دانش ومهارت فریدونکنار به شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۸۶۶۶ بموجب نامه شماره ۹۷۵۶/۱۷مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۵ سال انتخاب گردیدند. خانم معصومه آزاد به شماره ملی: ۲۷۵۴۶۶۵۴۱۲ وآقای محمد رضا سلمان پور مهلبانی به شماره ملی: ۴۹۸۹۰۰۴۴۳۴ (خارج از شرکاء) ب) آقای امید جهانی بهنمیری دارای شماره ملی: ۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ بعنوان بازرس اصلی موسسه برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533398
آگهی تغییرات شرکت سام صنعت گستران پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۹۴۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی آقاجانی به شماره ملی ۴۹۸۹۶۱۶۰۹۱ و آقای فرهاد برارپور میری به شماره ملی ۴۹۸۰۰۱۵۱۹۰ و خانم اطهر مسیبی به شماره ملی ۴۹۸۸۴۷۱۰۲۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای امید جهانی بهنمیری به شماره ملی ۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین ابراهیمی شیرخوارکلائی به شماره ملی ۴۹۸۹۷۵۶۱۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۰۷۴۶۹۳۱۸۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14038970
آگهی تغییرات شرکت گروه روان صنعت تلاش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مهدی مینافر به شماره ملی ۴۹۸۹۵۶۵۲۵۸ و خانم فرزانه بیرامی باهر به شماره ملی ۰۰۶۴۹۴۵۵۱۰ و آقای محمدرضا مینافر به شماره ملی ۴۹۸۹۵۳۱۸۶۸ ب) آقای امید جهانی بهنمیری به شماره ملی ۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ به عنوان بازرس اصلی وخانم مریم طلوعی وانعلیا به شماره ملی ۴۹۸۹۸۳۴۹۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۳۰۹۱۳۵۲۴۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14332702
آگهی تغییرات شرکت چرخ کبود خزر بیکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۸۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۹۷۱/۱۴۳/ ف مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فریدون کنار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سابینا شیاری کناری به شماره ملی ۲۰۶۳۳۰۳۶۸۱ و آقای مصطفی شیاری کناری به شماره ملی ۴۹۸۹۲۰۰۹۴۲ و آقای پیمان مجیدی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۵۶۷۴۷ تا تاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۹. ۲ خانم باهره بهزادی کناری به شماره ملی ۴۹۸۹۶۹۱۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای امید جهانی بهنمیری به شماره ملی ۲۰۶۳۳۱۰۲۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۹۰۷۷۴۶۷۴۱۴۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک