سهراب تقی پور آهنگر

آقای سهراب تقی پور آهنگر

کد ملی 2060701163
71
شرکت‌ها
71
آگهی‌ها

شرکت های سهراب تقی پور آهنگر

تولیدی صنعتی معدنی کویران سپهر
تولیدی صنعتی معدنی کویران سپهر
1
حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان
حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان
1
توسعه انرژی پایوران
توسعه انرژی پایوران
1
1
1
1
جهاد خانه سازی استان زنجان
جهاد خانه سازی استان زنجان
1
جهاد خانه سازی استان اصفهان
جهاد خانه سازی استان اصفهان
1
هواپیمایی پویا
هواپیمایی پویا
1
انبوه سازی عمران ظفرکار
انبوه سازی عمران ظفرکار
1
بهساز فراز ایرانیان
بهساز فراز ایرانیان
1
جهاد خانه سازی رزمندگان
جهاد خانه سازی رزمندگان
1
جهاد خانه سازی رزمندگان استان کرمانشاه
جهاد خانه سازی رزمندگان استان کرمانشاه
1
خانه سازی رزمندگان تهران
خانه سازی رزمندگان تهران
1
صنایع معدنی شهاب سنگ
صنایع معدنی شهاب سنگ
1
کانون بازنشستگاه سپاه
کانون بازنشستگاه سپاه
1
مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر
مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر
1
خدمات هوایی پارس
خدمات هوایی پارس
1
مجتمع خانه سازی سپاهان
مجتمع خانه سازی سپاهان
1
جهاد خانه سازی استان کرمان
جهاد خانه سازی استان کرمان
1
جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی
جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی
1
مجتمع خانه سازی رزمنده
مجتمع خانه سازی رزمنده
1
عمرانی بهساز بنا گستر سامان
عمرانی بهساز بنا گستر سامان
1
فرهنگی خدمات مسافرت هوایی گردشگری و زیارتی ثامن الائمه
فرهنگی خدمات مسافرت هوایی گردشگری و زیارتی ثامن الائمه
1
خدمات بیمه ای سهند مشاور
خدمات بیمه ای سهند مشاور
1
خدمات گردشگری و زیارتی طلایه نور هجرت
خدمات گردشگری و زیارتی طلایه نور هجرت
1
امین محاسب دقیق
امین محاسب دقیق
1
یکتا سازان اورامان شمال غرب
یکتا سازان اورامان شمال غرب
1
توسعه سرمایه بامداد
توسعه سرمایه بامداد
1
آینده سازان فردای کوثر
آینده سازان فردای کوثر
1
بانی تجارت آسان
بانی تجارت آسان
1
خدمات مسافرتی و زیارتی سپاهان زائر
خدمات مسافرتی و زیارتی سپاهان زائر
1
مجتمع کشت وصنعت فردوس
مجتمع کشت وصنعت فردوس
1
مهندسی اندیشه و عمران محیط
مهندسی اندیشه و عمران محیط
1
گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز فام
گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز فام
1
کفش نوید بهمن
کفش نوید بهمن
1
حمل و نقل فرآورده های نفتی راهیان ترابر شرق
حمل و نقل فرآورده های نفتی راهیان ترابر شرق
1
گروه طلیعه سبز جهان
گروه طلیعه سبز جهان
1
حمل و نقل داخلی کالا راهیان خراسان
حمل و نقل داخلی کالا راهیان خراسان
1
جهادخانه سازی استان آذربایجان غربی
جهادخانه سازی استان آذربایجان غربی
1
تحقیقات هوافضا وخدمات مهندسی پرآور پارس
تحقیقات هوافضا وخدمات مهندسی پرآور پارس
1
مهندسی پژوهشگران پویا الکترونیک پردیس
مهندسی پژوهشگران پویا الکترونیک پردیس
1
خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز
خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز
1
حمل و نقل ازادگان
حمل و نقل ازادگان
1
پیام طبیعت البرز
پیام طبیعت البرز
1
بهاران
بهاران
1
بهارستان کیش
بهارستان کیش
1
بین المللی خدمات هواپیمایی یاس ایر کیش
بین المللی خدمات هواپیمایی یاس ایر کیش
1
سروش امید پارسیان
سروش امید پارسیان
1
آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره
آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره
1
مهندسی افق توسعه صابرین
مهندسی افق توسعه صابرین
1
خدمات کشاورزی سبز گستر خراسان
خدمات کشاورزی سبز گستر خراسان
1
احیاء گردشگر توس
احیاء گردشگر توس
1
جهادخانه سازی استان خوزستان
جهادخانه سازی استان خوزستان
1
فرهنگی آموزشی شهرک محلاتی
فرهنگی آموزشی شهرک محلاتی
1
جهاد خانه سازی رزمندگان استان هرمزگان
جهاد خانه سازی رزمندگان استان هرمزگان
1
خدمات مسافرت هوائی و گردشگری و زیارتی ثامن الائمه ع سپاهان
خدمات مسافرت هوائی و گردشگری و زیارتی ثامن الائمه ع سپاهان
1
چند منظوره عام ثامن الحجج ع
چند منظوره عام ثامن الحجج ع
1
صابرین کیش
صابرین کیش
1
بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا
بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا
1
پشتیبانی ایثار
پشتیبانی ایثار
1
مهندسی آماد بهینه ساز
مهندسی آماد بهینه ساز
1
ناصرین وحید
ناصرین وحید
1
مجتمع خانه سازی آذربایجان
مجتمع خانه سازی آذربایجان
1
خانه سازی رزمندگان استان مازندران
خانه سازی رزمندگان استان مازندران
1
نگین خاتم ایرانیان
نگین خاتم ایرانیان
1
یکتا سازان ماهان جنوبشرق
یکتا سازان ماهان جنوبشرق
1
مهندسین مشاور سازه های پیش ساخته سبک
مهندسین مشاور سازه های پیش ساخته سبک
1
جهاد خانه سازی استان مرکزی
جهاد خانه سازی استان مرکزی
1
خانه سازی رزمندگان استان گیلان
خانه سازی رزمندگان استان گیلان
1
پویا افلاک سپهر
پویا افلاک سپهر
1
بهاران گستر کیش
بهاران گستر کیش
1
جهاد خانه سازی استان فارس
جهاد خانه سازی استان فارس
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 648134
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی و معدنی کویران سپهرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۸۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۳۳۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین محاسب دقیق به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ به سمت بازرس اصلی و سهراب تقی پورآهنگر به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۸۳۴۵ به نمایندگی کاظم خسروآبادی به کدملی ۰۹۳۱۳۷۹۷۸۴ و شرکت سامان مجد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲ به نمایندگی سید حسام الدین نوابی به کدملی ۱۲۹۱۳۴۱۰۱۳ و شرکت سرمایه گذاری و خدماتی بازرگانی غدیر سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۶۱۸ به نمایندگی خلیل چیت سازی بروجردی به کدملی ۴۲۸۴۱۳۵۶۶۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ کاظم خسروآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسام الدین نوابی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جلیل میرقلی خانی طهرانی به کدملی ۰۰۴۲۱۷۲۴۳۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۶۷۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1107610
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ بنیاد تعاون سپاه بنمایندگی محمد حیدری با کد ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان بنمایندگی سید محمد باقر صدر پور با کد ملی ۰۵۳۰۶۰۸۱۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه (ع) بنمایندگی احمدرضا صبری با کد ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ بسمت مدیرعامل و شرکت خدمات رفاهی لاله بنمایندگی علی آذین به کد ملی ۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ و شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ بنمایندگی ناصر رحیمی به کد ملی ۰۰۴۲۸۰۹۹۷۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ و محمد حسین برخورداری با کد ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۲۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل در تاریخ ۱۷/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۴۳۶۳۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116715
آگهی تغییرات موسسه توسعه انرژی پایوران به شماره ثبت ۸۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه صورتجلسه هیات امنا مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حیدری به کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به نمایندگی شرکت بهساز فراز ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۹۱۶۰ و آقای حمیدرضا مرادیان به کدملی ۰۰۴۳۳۵۸۰۷۱ به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ و آقای سید مهدی میرمحمدی به کدملی ۰۰۳۶۷۴۳۰۷۰ به نمایندگی از شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ و هم چنین آقای سهراب تقی پورآهنگری به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۴۹۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139799
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال سهامی خاص
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۱/۳/۹۲ شرکت فوق شماره ثبت ۲۸۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۲۴۸ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است. ۱ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ صورتهای مالی منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید. ۳ آقای سهراب تقی پور آهنگر به کد ملی شماره ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بسمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضایی آبیز به کد ملی شماره ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۶۸۴۴۰۷۲ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149844
آگهی تصمیمات شرکت جهاد خانه سازی استان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۲۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۴/۹۲ واصل گردیده: ۱ آقای سهراب تقی پورآهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ دفتر در مورخ ۷/۵/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۱۶۸۸۸۲۳ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155082
آگهی تصمیمات در شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان سهامی خاص، شماره ثبت ۹۵۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۸۲۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: غلامرضا سلیمانی کد ملی ۴۶۷۹۳۵۸۹۸۱ بنمایندگی شرکت خانه سازی رزمندگان تهران بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی جعفر پیشه کد ملی ۱۲۸۰۸۶۳۶۰۹ بنمایندگی شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا واعظ دلیلی کد ملی ۱۲۸۶۵۸۱۰۱۱ بنمایندگی مجتمع خانه سازی سپاهان بسمت مدیرعامل و سید مرتضی حسام نژاد کد ملی ۱۲۸۷۹۹۱۸۸۲ بنمایندگی شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده و حسین ذراتی کد ملی ۱۲۶۲۲۵۸۰۴۹ بنمایندگی شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای حمید برخوردار فرزند عبدالرسول کد ملی ۱۲۸۷۷۶۵۱۸۱ بعنوان نماینده هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و سهراب تقی پور آهنگر کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ و ابوالفضل مرتضائی آبیز کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۷۳۲۳۱۵۲۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171139
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۵۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: محمدعلی صمدی ۴۰۱۰۱۰۵۵۸۵ و سید مهدی مصطفوی ۰۰۳۵۰۷۲۰۴۰ و شمس ا … مویدی نیا ۰۰۳۹۳۳۹۶۲۹ انتخاب گردیدند. سهراب تقی پورآهنگر ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بسمت بازرس اصلی و محسن ترابی ۱۲۴۹۶۸۳۸۰۷ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. محمدعلی صمدی رئیس هیئت مدیره و سید مهدی مصطفوی نائب رئیس هیئت مدیره و محمد محمدی بخش (خارج از اعضا) مدیرعامل تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱۲ الی ۲۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. پ۱۷۰۱۸۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236662
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازی عمران ظفر کار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۱۱۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ و مجوز شماره ۱۰۳۴۸۳/۱۵/۹۲۲ مورخ ۳/۷/۹۲ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. سهراب تقی پورآهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۲۹۹۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277470
آگهی تغییرات شرکت بهساز فراز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۹۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد طاهری شماره ملی ۴۰۷۰۲۰۷۷۷۵ به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۹۷۶۰ و آقای عباس سعدی شماره ملی ۱۳۷۱۹۳۵۰۶۸ به نمایندگی از شرکت خدمات رفاهی لاله به ش ملی ۱۰۱۰۲۴۷۶۷۷۰ و آقای رضا محمدطاهری شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۰۸۳۴ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه به ش ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۱۲۱ و آقای حمیدرضا آذربایجانی شماره ملی ۱۲۸۷۹۱۱۶۷۶ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت فردوس به ش ملی ۱۰۱۰۲۲۶۷۸۶۰ و آقای ناصر کاوه شماره ملی ۰۰۴۶۶۸۷۴۶۷ به نمایندگی از موسسه خدمات بازرگانی و مشاورهای راهیان کمیل به ش ملی ۱۰۱۰۲۵۹۹۱۶۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید گلبن به شماره ملی ۰۰۴۲۵۹۳۷۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۵۲۴۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299476
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. آقای سهراب تقی پورآهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری با کد ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۱۷۶۲۰۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1301910
آگهی تصمیمات شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان استان کرمانشاه سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۰۲۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ب آقایان سهراب تقی پور آهنگر کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ و ابوالفضل مرتضائی آبیز کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی انتخاب گردید. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۴۲۲۰۸۶۳ مسئول ثبت شرکت‌های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401805
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان تهران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۹۹۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب تقی پور آهنگر به کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضایی آبیز با کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۲۹۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425814
آگهی تغییرات شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۲۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب تقی‎پورآهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین برخورداری به شماره ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین شد. پ۱۸۱۳۳۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460209
آگهی تغییرات موسسه کانون بازنشستگاه سپاه به شماره ثبت۱۶۱۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۵۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین سلامی به کدملی۱۲۱۹۶۵۲۱۷۲ به نمایندگی از موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن کارکنان سپاه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۰۲۳۰ و حمید اصلانی به کدملی۰۰۵۰۲۸۸۵۸۱ به نمایندگی از موسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۸۳۵۷ و سید پرویز فتاح به کدملی۶۳۷۹۸۸۶۴۹۴ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی۱۰۰۰۰۰۱۴۱ و احمد کریمی به کدملی۰۳۸۲۹۴۷۹۸۳ به نمایندگی از شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸ و علی اصغر نوروزی به کدملی۴۵۹۱۹۶۷۵۷۳ به نمایندگی از شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ و حسین خالقی محمدی به کدملی۰۰۴۹۴۸۸۲۴۴ به نمایندگی از موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ و غفار حاجی سالم به کدملی۲۷۵۴۰۵۳۳۳۶ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن پهنه تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۳۵۳۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سهراب تقی پورآهنگر به کدملی۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری به کدملی۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. پ۱۸۲۶۹۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527250
آگهی تغییرات شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۴۶۵۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۲۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. بنیاد تعاون با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳ با نمایندگی آقای محمد حسین برخورداری با کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ و شرکت بهاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۲۱۷ با نمایندگی آقای مسعود ترکمن با کدملی ۳۹۷۹۲۳۴۱۰۱ و شرکت مهندسی افق توسعه صابر ین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۷۲۵۸ با نمایندگی آقای هادی مخدو می‌با کدملی ۳۸۰۱۶۵۳۳۳۱ و شرکت بهارستان کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۱۲۱۷ با نمایندگی آقای مسعود اورعی با کدملی ۰۰۴۹۷۸۰۱۳۱ و شرکت بهاران گستر کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۳۵۸ با نمایندگی آقای حمید بابا خانیان با کدملی ۳۸۷۱۲۸۱۸۷۵ و شرکت بهارستان قشم با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۱۸۳۶ با نمایندگی آقای یعقوب بشارتی امیر کنده با کدملی ۵۱۸۹۲۸۴۰۴۲ و شرکت صابر ین کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۴۷۰ با نمایندگی آقای احمدرضا فرح بخت با کدملی ۲۲۹۱۲۱۴۷۲۱ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سهراب تقی پور آهنگر به شناسه ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای حبیب ا … یاد آفرین با کدملی ۰۰۵۰۵۳۵۶۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۹۸۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622322
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۴۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۲۲/۸/۵۰۵۲ /ط مورخ ۱۵/۶/۹۳معاونت طرح و برنامه و بودجه معاون ارکان وامور مشترک ن م و مجوز شماره ۲۴۲۰۶مورخ ۳۰/۴/۹۳سازمان هواپیمایی کشوریصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. آقای محمد محمدی بخش با کد ملی ۰۰۴۸۴۸۰۴۲۸ و آقای شمس الدین فرزادی پور به کد ملی ۳۳۰۹۳۹۷۲۵۴ و آقای حسنعلی تاجیک یبر به کد ملی ۰۰۴۲۶۸۷۱۱۱ و آقای ماشااله طرهانی به کد ملی ۶۱۳۹۵۰۷۷۳۱ (خارج از اعضاء و سهامداران) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب شدند آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا حیدری جوار به کد ملی ۳۸۷۳۸۵۸۶۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۳۰۶۲۶۵۱۲۸۱۵۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633140
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۳۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. ۲ آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۸۳۹۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636639
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با توجه به تبصره ذیل ماده ۸۹ قانون تجارت، گزارش بازرس قرائی و صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سال ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به شماره شناسنامه ۲۲۷۹ متولد ۱۳۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به شماره شناسنامه ۱۸۴۶ متولد ۱۳۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۷۰۷۲۸۲۱۹۹۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657028
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سال ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سهراب تقی پور آهنگر به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضایی آبیز به کدملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال (سال ۱۳۹۳) انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت‌های زیر به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸ با نمایندگی غلامرضا اسماعیلی به کدملی ۰۳۸۲۹۷۰۵۳۵ شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۵۴ با نمایندگی سید مجید سیدفاطمی به کدملی ۱۳۷۹۷۸۲۱۸۱ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰ با نمایندگی علیرضا نوای باغبان به کدملی ۱۳۷۹۸۴۴۸۸۶ شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان غربی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۴۹۹۹ با نمایندگی محمدرضا عشرتی کارکان به کدملی ۱۳۷۲۷۱۸۸۵۰ شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲ با نمایندگی اکبر شاهد خطیبی به کد ملی ۱۳۷۲۶۹۴۶۵۱ ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۳۱۹۲۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667107
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۷۱۲۸۲۲۱۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690514
آگهی تغییرات شرکت بهساز بناگستر سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ط/۳۱/۸/۵۰۵۲ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ معاون طرح وبرنامه وبودجه ستاد کل نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳و موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۷۹۸۷ و شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ و شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ و شرکت گروه بهساز فراز ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۹۱۶۰ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سهراب تقی پور آهنگر به کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری به کد ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۸۹۴۶۲۹۴۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716713
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه به شماره ثبت ۱۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۸/۸/۵۰۵۲ط مورخ ۲۹/۶/۹۳ معاونت طرح وبرنامه وبودجه معاونت ارکان وامور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۹۱ موسسه به تصویب رسید. آقای سیدامین ا … امامی طباطبائی با کدملی ۴۴۸۹۲۶۰۲۲۹ به نمایندگی از بنیادتعاون سپاه ۱۰۱۰۰۰۰۱۴۱و شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ با نمایندگی آقای امیدعلی گودرزی، ووآقای حسن آشتیانی عراقی با کدملی ۰۵۱۹۴۷۷۷۵۸ به نمایندگی از شرکت جهادخانه سازی رزمندگان ۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸، شرکت خدمات رفاهی لاله ۱۰۱۰۱۲۵۹۳۳۰ با نمایندگی آقای رضا روستایی ۶۲۱۹۸۳۹۸۷۰ و شرکت مهندسی و مشاوره‌ای کامپیوتر گویا ۱۰۱۰۱۲۵۶۲۰۷ با نمایندگی آقای حسین خالقی محمدی ۰۰۴۹۴۸۸۲۴۴ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳به سمت بازرس اصلی و آقای محمدبرخورداری با کدملی۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند که با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند. روزنامۀ ایران جهت نشر آگهی‌های موسسه تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۰۲۵۸۴۰۱۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772006
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای سهند مشاور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۴۶۸۱۴/۴۰۳/۹۳ مورخ ۲/۹/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی بهمنیار به کد ملی ۰۰۳۵۳۵۳۸۶۴، سید محمود موسوی به کد ملی ۲۰۹۲۶۱۱۲۲۴، فرهاد یوسفی به کد ملی ۰۰۴۵۵۱۳۵۲۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند سهراب تقی پور آهنگر به کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین برخورداری به کد ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۱۸۲۹۸۱۳۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773452
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی طلایه نور هجرت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۸۵۴۳/۱۷/۹۳ مورخ ۱۵/۹/۹۳ سازمان حج و زیارت و مجوز شماره ۱۳۵۲۱ , ۱۲۶ , ۹۳۲ مورخ ۱۸/۹/۹۳ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران و مجوز شماره ۴۸۹۱۹ مورخ ۱۵/۹/۹۳ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ با نمایندگی آقای حسن آشتیانی عراقی باکدملی ۰۵۱۹۴۷۷۷۵۸ شرکت احیاگردشگرتوس با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۵۸۵۰ با نمایندگی آقای مهدی ملکی با کدملی ۱۰۹۰۹۹۱۶۹۱ شرکت ثامن الائمه (ع) کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۹۲۱۸ بانمایندگی آقای بهروزیبلوئی با کدملی ۱۲۹۰۹۳۵۷۹۳ آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری با کدملی۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار «ایران» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۰۲۲۲۲۶۹۵۲۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10604481
آگهی تصمیمات در موسسه امین محاسب دقیق بشماره ثبت ۵۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۲۷/۹/۹۰ سهراب تقی پورآهنگر به کدملی۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بجای امیر استادحسین به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره با مهر موسسه معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035239
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان اورامان شمال غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۰۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت نگین اندیشه البرز با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۷۱به نمایندگی آقای سینا اسدی با کدملی ۰۰۷۹۸۰۱۲۱۸ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت یکتاسازان سروش امید با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۷۹۰ به نمایندگی آقای سید هادی آهوئی با کدملی ۵۱۳۹۷۵۶۴۶۳ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲به نمایندگی آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفق ا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۲۶۴۵۸۳۱۴۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644478
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه بامداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به سمت بازرس اصلی آقای سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصادی البرز فام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۵۶۲ شرکت حامی سرمایه اقتصاد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۲۳۵ شرکت بانی تجارت آسان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۶۲۶ پ۹۴۱۱۱۷۱۲۸۶۸۲۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659200
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان فردای کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۳۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۱۷۵۳/۸/۲۲/۹۴ مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ بیمه کوثر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری با کدملی۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامۀ کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۱۲۶۸۷۲۸۲۳۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694410
آگهی تغییرات شرکت بانی تجارت آسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار گیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۱۶۱۳۳۴۱۹۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738786
آگهی تغییرات شرکت خدماتی مسافرتی و زیارتی سپاهان زائر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۳۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین برخورداری با کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۵۲۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. * روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. * ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۹۱ شرکت تصویب شد. ش۹۵۰۱۲۲۵۷۲۴۸۲۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12750935
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت وصنعت فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین خالقی محمدی به کدم ۰۰۴۹۴۸۸۲۴۴ به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۰۱۴۱ عباسعلی امینی به کدملی ۱۰۹۱۹۲۹۵۷۲به نمایندگی از شرکت جهادخانه سازی رزمندگان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸ سعید سعادتی کرکج به کدملی ۰۰۵۲۲۷۱۶۴۱ نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ احمد عسکری جیرهنده به کدملی ۲۵۹۳۱۶۳۱۸۶ به نمایندگی از شرکت ایرانیان اطلس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۸۰۳۵ سید مهدی میر محمدی باکدملی ۰۰۳۶۷۴۳۰۷۰به نمایندگی ازموسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۹۸۷به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۳شرکت مورد تصویب قرارگرفت. آقای سهراب تقی پورآهنگربه کدم ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد حسین برخورداری به کدملی۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۱۲۹۹۵۷۴۴۶۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868579
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اندیشه و عمران محیط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۵۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز اداره امور اقتصادی ستاد کل نیروهای مصلح بشماره ۱۸۸/۳۱۵/۱/۴۵۰۱۶ مورخ ۳۰/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدحسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی۹۱۹۴۳ ۱۴۰۰۳۶، سیدعلی رضا میرمحمد صادقی به کدملی ۱۲۸۷۷۶۱۷۲۰به نمایندگی از شرکت جهادخانه سازی رزمندگان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸، حمید علی خانی به کدملی ۰۴۹۱۱۱۲۳۲۵ به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۷۸۱۲۸، عبدالرحمن کشوری به کدملی ۱۹۸۹۵۳۴۰۲۳به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره‌ای کامپیوتر گویا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۶۲۰۷، حمیدرضا خدادادی به کدملی ۱۱۹۹۱۲۴۶۰۵به نمایندگی از شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷، سعید محمد به کدملی ۰۰۴۱۸۸۳۰۱۲ به نمایندگی از شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳، محمد مردانی شهربابک به کدملی ۳۱۴۹۱۰۶۷۳۷ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن پهنه تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۳۵۳۶، به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای سهراب تقی پور آهنگر به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای قابل ولیزاده به کدملی ۱۴۶۶۹۶۷۳۹۰به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۰۱۷۸۱۱۹۵۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890438
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی میرمحمدی به کدملی ۰۰۳۶۷۴۳۰۷۰ به نمایندگی از شرکت حامی سرمایه اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۲۳۵ و محمد حسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصادی آساره با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۵۶۲ و سعید سرشک به کدملی ۰۰۴۷۷۰۱۸۰۳ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه بامداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۵۷۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سهراب تقی پور آهنگر به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس اصلی و ابوالفضل خوش لهجه صدق به کدملی ۰۰۷۵۹۵۰۳۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۴۱۳۵۷۷۴۵۹۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890447
آگهی تغییرات شرکت کفش نوید بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: علیرضا ربیعی با کدملی ۴۵۶۹۸۲۴۱۴۵ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳ سید حجت اله قریشی به کدملی ۵۹۲۹۸۶۹۷۴۱ به نمایندگی از شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ محمد حیدری با کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت فردوس شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۵۶۶۷ رضا بصیر با کدملی ۰۰۳۶۱۵۱۴۸۳ به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ محسن صمدی مرزونی با کدملی ۲۰۶۴۱۶۵۸۵۱ به نمایندگی از شرکت بهساز فراز ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۹۱۶۰ به - ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. - سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین برخورداری با کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۱۳۴۹۰۸۰۱۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955675
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فرآورده‌های نفتی راهیان ترابر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۴۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۷۴۶ مورخ ۳۱/۰۴/۹۵ انجمن صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کالا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نگر سیستم (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۰۸۹۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۵۰۵۱۹۳۵۰۲۱۴۴۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982010
آگهی تغییرات شرکت گروه طلیعه سبز جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی ورضا علائی به شماره ملی ۵۵۷۹۱۴۲۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۴ بتصویب رسید. شرکت ناصرین وحید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۰۱۱ با نمایندگی آقای نصرالله شادی نسب به شماره ملی ۴۵۶۹۸۲۸۳۱۰ شرکت مهندسی آماد بهینه سازبه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۱۷۳۸ به نمایندگی آقای احمد بی طرف به شماره ملی ۲۵۹۵۲۹۶۴۰۱ شرکت خدماتی ساتر سبز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۲۳۹۱ به نمایندگی آقای حسنعلی لطفعلی زاده به شماره ملی ۲۲۹۶۶۴۳۸۲۵ شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۲۸۷ به نمایندگی آقای بهادر میردار سلطانی به شماره ملی ۶۲۷۹۷۳۸۳۱۰ بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳ به نمایندگی آقای عبدالنبی غبیشاوی به شماره ملی ۱۷۵۲۳۳۸۹۹۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۰۲۳۱۰۳۸۶۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12987793
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی کالا راهیان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۴۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵و نامه شماره ۷۴۷ مورخ ۳۱/۴/۹۵ انجمن صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کالا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نگر سیستم (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۰۸۹۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۰۶۷۰۸۷۴۸۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995180
آگهی تغییرات شرکت جهادخانه سازی استان آذربایجان غربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۴۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان سهامی خاص بشماره ثبت ۹۵۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸ با نمایندگی آقای رضا بهروز با کدملی ۱۶۵۱۸۱۰۶۰۵ و شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت ۴۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۹۴۵۹ با نمایندگی آقای کریم مرادی با کدملی ۲۷۵۰۵۱۹۰۷۱ و شرکت خانه سازی رزمندگان تهران سهامی خاص بشماره ثبت ۹۹۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰ با نمایندگی آقای نقی خداویردیلو با کدملی ۲۸۰۳۱۶۴۹۸۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۰۹۴۹۵۶۷۲۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002572
آگهی تغییرات شرکت تحقیقات هوافضا وخدمات مهندسی پرآور پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۳۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل صالح نژاد به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۲۶۸۱ و محمدرضا حسنی آهنگر به شماره ملی ۲۰۶۳۷۲۰۴۰۱ و حمید اصلانی به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۸۵۸۱ و ابوالفضل نظری به شماره ملی ۴۹۱۰۸۵۷۸۲۶ و مسعود اورعی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۸۰۱۳۱ و رضا فرقانی به شماره ملی ۰۰۴۷۲۷۰۲۴۱ و سهیل امامیان به شماره ملی ۴۹۶۹۶۴۰۷۳۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن اسدی ۲۹۹۲۵۳۴۰۸۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۶۱۴۹۸۶۴۰۶۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034906
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پژوهشگران پویا الکترونیک پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۸۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت مهندسی افق توسعه صابرین به نمایندگی مسعود آورعی با شماره ملی ۰۰۴۹۷۸۰۱۳۱ وشرکت بهاران گسترکیش به نمایندگی اسمعیل رحیمی با شماره ملی ۲۵۳۸۹۶۲۲۰۱ وشرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصرگستر به نمایندگی محمد دهقانی با شماره ملی ۶۰۷۹۷۹۹۲۹۴ و شرکت بهاران به نمایندگی فریدون محمدی سقائی با شماره ملی ۱۸۶۱۰۶۰۳۸۶ وشرکت صابرین کیش به نمایندگی مجید مشهدی ابراهیم با شماره ملی ۰۴۹۱۲۷۲۱۸۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای سهراب تقی پور آهنگر با شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی وغلامعلی صادقی اوج تپه با شماره ملی ۲۹۷۱۰۹۷۰۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۷۰۳۹۰۳۹۳۰۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041109
آگهی تغییرات شرکت خدماتی ساتر سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۲۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و رضا علائی به شماره ملی۵۵۷۹۱۴۲۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. شرکت ناصرین وحید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۰۱۱ موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۹۸۷ شرکت طلیعه سبز جهان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۳۶۵۰ شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستردانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۲۸۷ و شرکت مهندسی آماد بهینه ساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۱۷۳۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به انتخاب شدند. پ۹۵۰۷۰۶۴۵۴۷۹۹۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057479
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ازادگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۸۵۴/۱۱ مورخ ۷/۶/۹۵ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت گروه طلیعه سبزجهان (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۳۶۵۰ شرکت خدماتی ساتر سبز (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۲۳۹۱ شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۲۸۷ شرکت ناصرین وحید (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۰۱۱ شماره ثبت ۱۸۳۳۴۰ شرکت مهندسی آماد بهینه ساز (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۱۷۳۸ آقای سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا علائی به شماره ملی ۵۵۷۹۱۴۲۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۷۱۴۹۰۵۶۵۰۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080064
آگهی تغییرات شرکت پیام طبیعت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۵۷۵۲
پیرو آگهی شماره ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۱۸۴۴ مورخ ۲۷/۸/۹۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری با کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. از قلم افتاده که بدین وسیله اضافه و اصلاح می‌گردد پ۹۵۰۷۲۷۱۹۲۲۷۴۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169626
آگهی تغییرات شرکت بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. بنیاد تعاون به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳ به نمایندگی آقای مسعود دیوان بیگی کرمانی با کد ملی ۲۹۹۲۴۷۳۱۶۲ و شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۲۳۱۷ به نمایندگی آقای مسعود ترکمن با کد ملی ۳۹۷۹۲۳۴۱۰۱ و شرکت بهاران گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۳۵۸ به نمایندگی آقای حمید باباخانیان با کد ملی ۳۸۷۱۲۸۱۸۷۵ و شرکت بهارستان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۱۸۳۶ به نمایندگی آقای مسعود باقری با کد ملی ۱۲۱۹۳۰۱۶۳۹ و شرکت مهندسی افق توسعه صابرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۷۲۵۸ به نمایندگی آقای افشین نقشبندی با کد ملی ۳۲۵۵۷۳۸۳۱۸ و شرکت صابرین کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۴۷۰ به نمایندگی آقای علی ایرانمنش با کد ملی ۲۲۵۹۱۳۶۴۴۳ و شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ به نمایندگی آقا ی علی اصغر رحیم پور با کد ملی ۰۰۳۳۹۳۳۰۱۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای سهراب تقی پور آهنگر به شناسه ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مجتبی طیبی تفرشی به شناسه ملی۰۴۹۱۱۵۴۰۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۱۵۵۱۳۲۰۱۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183495
آگهی تصمیمات شرکت بهارستان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۱۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای رحمت اله حیدری به نمایندگی از شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای جمشید اسحاقی به نمایندگی از شرکت بهاران به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا فرزادی به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرار دادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء آقای غلامرضا فرزادی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳. آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین برخورداری با کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۲۱۲۵۵۵۰۲۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242778
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی خدمات هواپیمایی یاس ایر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۸۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. عملکرد حساب سود و زیان و صورتهای مالی و تراز مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید.۲. آقای محمد محمدی بخش با کد ملی ۰۰۴۸۴۸۰۴۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی صمدی با کد ملی ۴۰۱۰۱۰۵۵۸۵ به نمایندگی از شرکت طلائیه نور هجرت کیش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۵۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن سهیلی قهرودی با کد ملی ۱۲۶۲۶۱۷۹۷۹ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقایان علی واشقانی فراهانی با کد ملی ۰۰۴۸۸۴۵۷۴۴، شمس الدین فرزادی پور با کد ملی ۳۳۰۹۳۹۷۲۵۴ و عباس نوروزی با کد ملی ۴۵۹۰۷۳۰۵۸۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.۳. کلیه چکها، سفته‌ها، اسناد، قراردادها و سایر اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهره شرکت معتبر می‌باشد.۴. آقای سهراب تقی پورآهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا حیدری جوار با کد ملی ۳۸۷۳۸۵۸۶۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.۵. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۰۱۶۵۰۵۱۶۴۱۲۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260205
آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری با کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۰۲۸۱۳۰۱۹۱۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271252
آگهی تغییرات آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا علائی به شماره ملی ۵۵۷۹۱۴۲۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۲۳۹۱ شرکت گروه طلیعه سبز جهان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۶۵۰ شرکت مهندسی آماد بهینه ساز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۱۷۳۸ شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۲۸۷ شرکت حمل و نقل آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۳۳۰ رحیم کریم زاده به شماره ملی ۱۸۲۹۰۹۹۵۰۷ عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) سعید مصطفی زاده به شماره ملی ۲۸۳۰۶۷۷۴۱۲ عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) پ۹۵۱۱۰۴۱۷۱۵۹۶۵۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284013
آگهی تغییرات شرکت مهندسی افق توسعه صابرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۷۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳ شرکت بهاران گسترکیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۳۵۸ شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصرگستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۲۳۱۷ شرکت بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۲۱۷ شرکت صابرین کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۴۷۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و سیدمهدی موسوی به شماره ملی ۰۰۷۳۶۸۰۳۹۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۱۱۱۱۴۴۴۲۲۱۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321815
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی سبز گستر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد علی فاضل با کد ملی ۱۰۹۰۹۸۶۱۳۰ و حسین دوره گرد با کد ملی ۰۷۹۴۵۹۵۷۴۱ و غلامحسین سبزه کار با کد ملی ۰۶۵۲۱۹۸۶۴۳ بعنوان اعضاء اصلی برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نگر سیستم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۰۸۹۸ بازرس اصلی و آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۰۳۲۶۴۸۳۸۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13325870
آگهی تغییرات شرکت احیاء گردشگر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۵۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۳/۱۳۹۵ و نامه شماره ۵۵۶۵۶ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره ۱۶۹۰۴ , ۱۲۸ , ۹۵۲ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره ۲۰۴۵/۱۹۲/۹۵ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ سازمان حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب تقی پور آهنگر به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین برخورداری با کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه فرهنگی خدماتی زیارتی ثامن الائمه به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ و موسسه ثامن الائمه سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۰۴۱۰ و شرکت طلایه نور هجرت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۲۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۲۰۷۴۷۰۷۳۶۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347823
آگهی تغییرات شرکت جهادخانه سازی استان خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۸۴۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان تهران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰ به نمایندگی حسینعلی عرب ساغری به شماره ملی ۴۵۹۲۰۰۰۱۴۵ - شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان به شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۳۸۳۵۴ به نمایندگی سید رحمت اله حسینی چمنی با کدملی ۱۸۴۱۲۱۴۴۶۹ و شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۷۳۲۴۸ به نمایندگی برزو نامداری با کدملی ۱۸۸۱۱۵۱۸۴۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۱۲۲۱۳۳۶۲۸۰۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377810
آگهی تغییرات فرهنگی آموزشی شهرک محلاتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۰۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳ به نمایندگی محسن غلام نژاد کد ملی ۰۰۴۸۳۸۶۲۰۰، آقایان محمد حسین ال اسحقی کد ملی ۰۳۸۵۶۲۶۹۱۶، سید مهدی مجیدی کد ملی ۴۵۹۰۵۴۶۰۲۷، ابوذر رضا سلطانی کد ملی ۰۰۵۶۵۰۵۳۹۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیده‌اند. آقایان سهراب تقی پور آهنگر ش م ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ و امیرحسن سلطانی زاده ش م ۰۰۴۰۰۳۳۰۹۰ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. حساب‌های مالی سود و زیان سال ۱۳۹۳ و سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. پ۹۶۰۱۲۰۶۷۹۲۱۶۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421740
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای سهراب تقی پورآهنگربه شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به‎عنوان بازرس‎اصلی وآقای حامد مهدوی به شماره ملی ۲۱۴۲۹۹۰۷۷۰ به‎ عنوان بازرس‎علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج ‎‎آگهی‎های‎ شرکت تعیین‎گردید. ش۹۶۰۲۱۹۴۳۴۳۰۹۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526726
آگهی تغییرات خدمات مسافرت هوائی و گردشگری و زیارتی ثامن الائمه ع سپاهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۳۷۵/۱۲۳/۹۶ مورخ ۲۶/۲/۹۶ سازمان میراث فرهنگی اصفهان و نامه شماره ۱۲۵۳۹ مورخ ۱۰/۳/۹۶ سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره ۸۱۴/۱۳/۹۶ مورخ ۲۰/۲/۹۶ سازمان حج و زیارت اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و حساب سود وزسان سال مالی منهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ موسسه تصویب شد. * موسسه بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳ به نمایندگی آقای حسن آشتیانی عراقی با کدملی ۰۵۱۹۴۷۷۷۵۸ موسسه ثامن الائمه با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ بنمایندگی آقای محسن روناسی با کدملی ۱۲۸۱۸۲۰۲۸۸ و موسسه فرهنگی آموزشی نسیم رحمت رضوی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ بنمایندگی آقای منوچهر افخم نیا با کدملی ۱۲۸۹۴۰۹۷۳۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. * آقای سهراب تقی پور آهنگر باکدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری با کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. * روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. ش۹۶۰۵۰۱۶۹۶۴۱۳۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656774
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره عام ثامن الحجج ع شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۶و نامه شماره ۱۱۹۸۰۲ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ اداره تعاون، کاررفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خدمات مدیریت آئین پژوهان ایرانیان به شماره ثبت ۵۲۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۲۰۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای عبدالنبی غبیشاوری کدملی ۱۷۵۲۳۳۸۹۹۵ - آقای مرتضی بهمنیار کدملی ۰۰۳۵۳۵۳۸۶۴ - آقای محمدحسین برخورداری کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ - آقای محمدعلی فاضل کدملی ۱۰۹۰۹۸۶۱۳۰ - آقای علی اصغر شرفی جم کدملی ۰۶۵۱۷۱۵۰۰۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و - آقای محمود علی بخشی کدملی ۳۹۶۰۸۴۶۸۱۹ و آقای حسین نویدی چافی کدملی ۲۷۰۸۴۶۱۴۸۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۰۷۲۲۷۸۸۶۹۳۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740329
آگهی تصمیمات شرکت صابرین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۴۷۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲. آقای ماشاءاله صاحب آبادی به شماره ملی ۱۲۶۳۱۷۹۵۳۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)، آقای محمد دهقانی به شماره ملی ۶۰۷۹۷۹۹۲۹۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی افق توسعه صابرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۷۲۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید مشهدی ابراهیم با کد ملی ۰۴۹۱۲۷۲۱۸۹ به نمایندگی از شرکت بهاران گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۳۵۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسمعیل رحیمی به شماره ملی ۲۵۳۸۹۶۲۲۰۱ به نمایندگی از شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۲۳۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و برات و چک‌ها با امضاء ثابت آقای ماشاءاله صاحب آبادی (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد غیرتعهدآور و نامه‌های اداری با امضای آقای ماشاءاله صاحب آبادی (مدیرعامل) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی صادقی اوج تپه با کد ملی ۲۹۷۱۰۹۷۰۴۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۹۱۱۸۷۱۷۸۱۵۲۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13791628
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و رضا علائی به شماره ملی ۵۵۷۹۱۴۲۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه طلیعه سبز جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۶۵۰ - شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۲۳۹۱ - شرکت حمل و نقل آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۳۳۰ - شرکت مهندسی آماد بهینه ساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۱۷۳۸ - موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۹۸۷ برای مدت ۲ سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۱۰۱۰۸۶۰۵۸۰۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818193
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی ایثار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۹۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا علائی به شماره ملی ۵۵۷۹۱۴۲۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت طلیعه سبز جهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۶۵۰ شرکت خدماتی تحقیقانی ساتر سبز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۲۳۹۱ شرکت حمل و نقل آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۳۳۰ شرکت ناصرین وحید (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۰۱۱ شرکت مهندسی آماد بهینه ساز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۱۷۳۸ پ۹۶۱۰۲۶۶۰۵۸۳۲۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928295
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آماد بهینه ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۱۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت گروه طلیعه سبز جهان سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۶۵۰ شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۲۳۹۱ شرکت حمل و نقل آزادگان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۳۳۰ شرکت ناصرین وحید سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۰۱۱ شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستردانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۲۸۷ آقای سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا علائی به شماره ملی ۵۵۷۹۱۴۲۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۶۱۲۱۹۵۵۷۲۳۹۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928391
آگهی تغییرات شرکت ناصرین وحید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب تقی پورآهنگر شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و رضا علائی شماره ملی ۵۵۷۹۱۴۲۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت مهندسی آماد بهینه ساز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۱۷۳۸ شرکت خدماتی تحقیقانی ساتر سبز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۲۳۹۱ شرکت طلیعه سبز جهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۶۵۰ شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۲۸۷ و شرکت حمل و نقل آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۳۳۰ پ۹۶۱۲۱۹۸۷۳۷۱۴۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983546
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۹۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود وزیان) منتهی به پایان سالهای مالی ۹۴ و ۹۵ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. مدت تصفیه دوسال دیگر تمدید گردید. آقای علی مختاری با کدملی ۵۰۵۹۴۳۵۶۱۱ به مدت ۲ سال دیگر به سمت مدیرتصفیه انتخاب شد. آقای سهراب تقی پورآهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به‎ عنوان ناظر برای سال ‎مالی ۱۳۹۶ انتخاب ‎شد. ش۹۷۰۱۲۸۱۴۹۶۳۶۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990785
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان استان مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش مدیرتصفیه و صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود وزیان) منتهی به پایان سال مالی ۹۴ و ۹۵ شرکت مورد تصویب مجمع قرارگرفت. ۲ باتوجه به اتمام مدت تصدی مدیرتصفیه و عدم انجام کامل فرایند تصفیه، مدت تصفیه دوسال دیگر تمدید گردید. ۳ آقای علی‎اکبر اعظمی کرج با کدملی ۲۰۶۲۹۳۶۰۳۶ به مدت ۲ سال دیگر به سمت مدیرتصفیه انتخاب شد. ۵ آقای سهراب تقی پورآهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به شماره شناسنامه ۲۲۷۹ متولد ۱۳۴۴ به‎عنوان ناظر برای سال‎مالی ۱۳۹۶ انتخاب ‎شد.۶ آدرس مدیرتصفیه و محل تصفیه؛ ساری بلوار جام‎جم نبش کوچه محبین ساختمان سرپرستی بنیاد تعان سپاه مازندران طبقة چهارم کدپستی ۳۵۷۱۱ ۴۸۱۴۸ می‌باشد. ش۹۷۰۲۰۱۸۱۸۸۱۱۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080131
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نگین اندیشه البرز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۷۱ به نمایندگی ابراهیم سرلک به شماره ملی ۰۵۵۹۷۰۷۵۳۳ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت بهامین تجارت مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۳۷ به نمایندگی حسین اشرف به شماره ملی ۰۰۸۲۳۳۴۵۲۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲ به نمایندگی عبدالحمید عزیزی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۸۸۴۸۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۰۲۰ به نمایندگی احمد آزادی به شماره ملی ۰۰۶۲۷۲۸۵۸۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت یکتاسازان سروش امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۷۹۰ به نمایندگی سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۲۸۲۵۳۹۴۷۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080172
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان ماهان جنوبشرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت نگین اندیشه البرز ش. م ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۷۱ به نمایندگی آقای سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت یکتا سازان سروش امید ش. م ۱۰۱۰۴۰۲۲۷۹۰ به نمایندگی آقای حسین اشرف به شماره ملی ۰۰۸۲۳۳۴۵۲۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت یکتا سازان اورامان شمال غرب ش. م ۱۰۱۰۴۰۲۵۰۲۰ به نمایندگی آقای مهدی ترکمان دهنوی به شماره ملی ۰۴۹۰۴۲۴۶۱۹ عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۲۸۶۶۲۴۸۹۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14271137
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سازه‌های پیش ساخته سبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۴۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای سهراب تقی پورآهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به‎عنوان بازرس‎اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی‎آبیز با کدملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به‎عنوان بازرس‎علی‎البدل برای سال ‎مالی۱۳۹۶ انتخاب‎شدند روزنامةکثیرالانتشار ابرار برای درج‎‎آگهی‎های‎شرکت تعیین‎گردید. اعضاء هیئت‎ مدیره برای مدت۲ سال بقرار ذیل انتخاب‎گردیدند: شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان ش. م ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶ با نمایندگی‎ آقای امیرحسین راد معین با کدملی ۰۰۵۷۰۲۹۷۵۱ شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان ش. م ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲ با نمایندگی‎ آقای ایمان موحد با کدملی ۰۰۷۳۱۷۰۱۷۸ شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان ش. م ۱۰۸۶۱۳۷۳۲۴۸ با نمایندگی‎ آقای منوچهر نوروز با کدملی ۰۴۵۱۰۸۹۰۷۳ شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان ش. م ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۵۴ بانمایندگی‎ آقای امیرکریمی با کدملی ۰۰۳۵۰۵۵۳۴۰ شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده ش. م ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰ با نمایندگی‎ آقای مجید پاکساز با کدملی ۱۷۵۴۲۲۱۹۵۵. پ۹۷۰۷۲۹۷۵۸۵۶۹۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14307729
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی، ابوالفضل مرتضایی آبیز به شماره ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. / ش۹۷۰۸۲۱۹۹۲۹۰۲۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315585
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سالهای مالی ۹۴ و ۹۵ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقای ناصر بهرامی با کدملی ۲۵۹۵۵۲۱۸۰۲ به مدت دو سال دیگر به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. ۳ آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان ناظراول تصفیه وآقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به عنوان ناظر دوم تصفیه برای سال مالی۱۳۹۶ انتخاب شدند. ش۹۷۰۸۲۶۲۱۱۹۰۶۲۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333604
آگهی تغییرات شرکت پویا افلاک سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳ و شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ و شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سهراب تقی پور آهنگر به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و رضا حیدری جوار به کدملی ۳۸۷۳۸۵۸۶۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۹۰۷۹۱۴۷۹۱۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335394
آگهی تصمیمات شرکت بهاران گستر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۳۵۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷٫۰۴٫۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲. آقای حمیدرضا عطائی با کد ملی ۲۴۱۰۹۷۳۴۳۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای عبدالمجید صالحپور با کد ملی ۱۱۹۹۱۶۷۶۶۵ به نمایندگی از شرکت بهاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۲۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمدرضا فرح بخت با کد ملی ۲۲۹۱۲۱۴۷۲۱ به نمایندگی از شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۲۳۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین نامداری با کد ملی ۱۲۱۹۸۴۱۶۹۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی افق توسعه صابرین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۷۲۵۸، آقای احمد حسین بناء با کد ملی ۰۴۹۳۱۳۸۵۹۵ به نمایندگی از شرکت صابرین کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۴۷۰، آقای محمد عباسی با کد ملی ۰۴۹۲۰۳۴۴۶۱ به نمایندگی از شرکت اندیشه و عمران محیط با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۵۱۷۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره و عقود اسلامی و قراردادها با امضای ثابت آقایان حمیدرضا عطائی (مدیرعامل) و عبدالمجید صالحپور (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت و نامه‌های اداری و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهمن ویسی با کد ملی ۳۸۳۸۳۴۶۶۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۹۱۰۱۷۳۴۷۳۹۵۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405593
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۹۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد جعفری با شناسه ملی ۲۴۹۱۰۸۳۸۵۱ برای مدت دوسال به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شرکت تصویب گردید. آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید ش۹۷۱۰۱۱۳۱۵۹۶۶۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک