غلامعلی کیانی

آقای غلامعلی کیانی

کد ملی 2001962371
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 699839
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۶۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی غلامعلی کیانی به کدملی۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به نمایندگی ابراهیم عرب زاده به کدملی۰۹۴۴۰۱۵۵۹۱ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۳۴۰۰ بنمایندگی حجت اله صیدی به کدملی۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ بنمایندگی عباس صفاکیش به کدملی ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ بنمایندگی علی محمدبد به کدملی۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱ ابراهیم عرب زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی محمدبد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۵۷۱۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988202
آگهی تغییرات در شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۰/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: غلامعلی کیانی به کدملی۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود مجیب به کدملی۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸ به نمایندگی ازشرکت صنعتی نوید زرشیمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۰۶۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن شمس بیرانوند به کدملی۶۱۲۹۸۷۸۴۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به کدملی۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سید ضیاءالدین نورالدینی فرد به کدملی۴۲۵۰۶۲۹۸۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو هیئت مدیره و حمید وفائی به کدملی۴۸۴۹۴۴۱۸۱۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرمالی جهانگیر علی عبدی زاده به کدملی۱۹۷۱۴۱۲۴۵۷ و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی شرکت همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۵۸۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051324
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ابن یمین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی کیانی به شماره ملی۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا دهنوی به شماره ملی۰۹۳۰۶۲۰۵۸۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عبدالهی به شماره ملی۵۶۳۹۷۰۶۴۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعیدرضا رنجبر به شماره ملی۰۰۵۵۲۱۲۱۱۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۴/۰۲/۱۳۹۳ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۲/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۴۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220094
آگهی تاسیس شرکت اندیشه ساخت بهارستان سهامی خاص
شرکت مرقوم شماره ثبت ۴۵۹۱ مورخه ۲/۷/۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۷۹۴۵ در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی می شود ۱ ـ موضوع شرکت: ابنیه، تولید بتن، قطعات بتنی در ابعاد مختلف، راه و باند، فعالیت در زمینه های کشاورزی و دامپروری و مکانیزاسیون، منابع طبیعی، آبیاری زهکشی، سد سازی، آب و خاک و صنایع تبدیلی، شیلات، تبدیل ضایعات، باغبانی شامل خرید، فروش، تبدیل، بسته بندی، انبارداری و سورت میوه و سبزی، اجرا و نصب تاسیسات برق و مکانیک، صادرات و واردات کالاهای مجاز، ایجاد و مدیریت فروشگاههای زنجیره ای، صنایع نساجی، اجرای خطوط لوله ـ صنایع فلزی و خودرو سازی، صنایع کاغذی و سلولزی و دارویی، صنایع کامپیوتر سخت افزار و نرم افزار، ساخت و بهره برداری از مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی و ورزشی و تفریحی، شهرسازی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، اخذ و اعطای تسهیلات و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت شرکت، و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی بهر نحو اعم از داخل و خارج از کشور، تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، خرید و فروش کالاهای مجاز ـ برگزاری و شرکت در نمایشگاههای داخل و خارجی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و فعالیت ثبت منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد. ۲ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام که بموجب گواهی شماره ۳۰۵/۹۲ ص ۳۱۰۲ ـ ۱۱/۴/۹۲ بانک پاسارگاد دزفول بابت ۳۵ درصد سرمایه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت و مابقی در تعهد اعضاء می باشد. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: دزفول ـ میدان امام حسین (ع) ابتدای بلوار ۱۵خرداد روبروی ایران پیما پلاک ۱۱ طبقه فوقانی کدپستی ۶۴۶۱۶۴۳۸۸ ۴ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۵ ـ اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه ۶ ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: حاجی محمد سعادت پور با کد ملی ۲۰۰۰۵۷۵۴۴۷ بسمت مدیرعامل غلامعلی کیانی با کد ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا دهقان دوست با کد ملی ۲۰۰۲۰۲۱۲۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد سعادت پور با کد ملی ۲۰۰۲۴۴۰۹۴۸ و احمد صادق حبشی با کد ملی ۲۰۰۰۷۳۳۵۳۰ و عبدالکریم ناسوتی با کد ملی ۲۰۰۲۰۶۱۶۶۱ و مصطفی سعادت پور با کد ملی ۲۰۰۲۴۵۷۸۹۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ۷ ـ کلیه اوراق مالی و اسناد تعهدآور چک ـ سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۸ ـ بازرسین عبارتند از: محمود نظر پور با کد ملی ۱۸۲۷۸۲۷۶۵۳ بعنوان بازرس اصلی محمد رضا بهروزین با کد ملی ۲۰۰۳۲۴۲۶۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۹ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ذیل ثبت از لحاظ امضاء در مورخ ۱۰/۷/۹۲ تکمیل شد. ش۳۰۱۰۴۰۰۰۰۱۷۸۰۰۹۷۱۸۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383482
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلام علی کیانی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید وفاپور به شماره ملی ۱۰۹۱۱۹۴۶۹۶ به نمایندگی شرکت نفت سپاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره و علی طاهری مطلق به شماره ملی ۰۳۸۰۷۸۴۴۴۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی گلستانه به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۵۵۹۹ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری حامی قدر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره و سایر عقوداسلامی با مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۲۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408697
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های لوله سازی اهواز سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی کیانی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم سلیمی به شماره ملی ۱۴۶۵۳۴۹۹۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (صدر تامین) به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چک‌ها، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجارتی و حساب‌های جاری و سپرده‌های کوتاه و بلند مدت قراردادهای وامی، ضمانتنامه‌ها، گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانک‌های ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی، برداشت از حساب، انسداد حساب و سپردن هرگونه تعهد به شرح ذیل تصویب و تفویض نمود. گروه اول: محمدحسن عصاره نژاد مدیرعامل مدیر مالی و اقتصادی و غلامرضا غفوری عضو هیئت مدیره و غلامحسین خالقی عضو هیئت مدیره و ابراهیم سلیمی عضو هیئت مدیره و گروه دوم: عبدالحسین بساق زاده مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامعلی کیانی رئیس هیئت مدیره همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. پ۱۸۰۶۳۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512122
آگهی تغییرات شرکت پارسانیان فن آوری آرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۵۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی کیانی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا مهریار بشماره ملی ۲۲۹۷۲۶۷۲۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی میر یوسفی عطا بشماره ملی ۰۰۶۶۱۱۲۱۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی خندان ۰۰۷۰۶۱۳۲۹۱ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. خانم صدیقه محمدی بشماره ملی ۰۰۴۱۰۹۸۴۹۸ بسمت بازرس اصلی و خانم کوثر رضازاده بشماره ملی ۰۰۳۲۰۱۹۳۷۷۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت بامضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۴۶۱۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586780
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۰۴۸۶/۴۱ مورخ ۴/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به کد ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای سید محمود امام زاده به کد ملی ۴۷۲۳۶۴۷۶۶۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای غلامعلی کیانی به کد ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره، آقای عباس فریور به کد ملی ۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره، آقای محمد رضا ایمانی به کد ملی ۰۳۸۲۰۴۷۰۲۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای سید مصطفی موسوی درچه‌ای به کد ملی ۱۱۴۰۶۲۰۴۵۲ نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء اسناد، مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با مدیرعامل می‌باشد. پ۹۳۰۶۰۳۱۵۶۹۸۸۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548059
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: غلامعلی کیانی به کدملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا ارشادمنش به کدملی ۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹ بنمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فهمی به کدملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و سید مجید موسویان احمدآبادی به کدملی ۱۲۸۶۵۲۴۵۷۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ و منوچهر خواجه دلوئی به کدملی ۰۹۱۹۲۹۰۷۸۷ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ و علیرضا جاوید به کدملی ۰۵۳۲۳۷۸۱۴۸ بنمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ و رسول زرگرپور به کدملی ۱۲۸۵۴۷۵۶۰۷ بنماینگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ و جواد فلاحت پیشه به کدملی ۱۲۶۰۳۷۹۹۴۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل باتفاق رئسی هیئت مدیره و یا امضای یکی از دو باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه مورخ ۲۵/۹/۸۳ تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9579855
آگهی تغییرات شرکت فولاد شرق کاوه سهامی خاص بشماره ثبت۲۵۳۸۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۲۴۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۱۰/۸۸ غلامعلی کیانی به کدملی۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به نمایندگی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و روانبخش امیری به کدملی۲۲۵۹۶۸۷۵۲۰ به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین شیرکانی به کدملی۳۵۰۱۳۴۵۵۲۶ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی انرژی گستر سینا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ و سید حسین احمدی سلیمانی به کدملی۶۴۴۹۱۱۶۰۷۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و ناصر اسماعیل زاده به کدملی۲۰۹۱۹۳۰۶۴۴ به نمایندگی شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک سفته برات با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10159754
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ابن یمین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۲۲۱۲ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۵۸۶۶
به استناد صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخ‌های ۱۸/۳/۹۰و۱۳/۶/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۰ شرکت فوق که در تاریخ ۲/۸/۹۰ به این اداره واصل شده است: ۱ استعفای دسته جمعی اعضاء هیئت مدیره به تصویب مجمع رسید. ۲ تعدا اعضاء هیئت مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و در نتیجه ماده ۳۰ اساسنامه تغییر یافت. ۳ آقای غلامعلی کیانی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به نمایندگی شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس به شماره ثبت ۳۸۵۹۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا دهنوی به شماره ملی ۰۹۳۰۶۲۰۵۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عبداللهی به شماره ملی ۵۶۳۹۷۰۶۴۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیده‌اند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و سایر نامه‌های اداری با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۵ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس بهروش به شماره ثبت ۱۹۲۶۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۷ مرکز اصلی شرکت از سبزوار به تهران به نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان میرعماد، کوچه سیزدهم، پلاک ۴۸، طبقه چهارم کدپستی ۹۱۶۹۶۴۳۴۳۳ تغییر یافته است. (تغییر ماده ۴ اساسنامه) ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10381560
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۹۰ رحیم اسماعیلی دانا به ک م ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به ش م ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ و محمدرضا پیشرو به ک م ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به ش م۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ و حجت اله صیدی به ک م ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و علی کاظمی به ک م ۶۲۱۹۶۵۷۹۴۲ به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح و مهدی فتاحی به ک م۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش م۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. رحیم اسماعیلی دانا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی کیانی به ک م۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکهای صادره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10445928
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۹۲۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هوشیا ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۲/۰۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی کیانی به شماره ملی۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ و شرکت صنعت نصر معدن سهامی خاص با نمایندگی آقای رسول گلستانه و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین ابراهیمی تا تاریخ۰۲/۰۳/۱۳۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی کیانی به شماره ملی۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعت نصر معدن سهامی خاص با نمایندگی آقای رسول گلستانه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین ابراهیمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا دهنوی به شماره ملی۰۹۳۰۶۲۰۵۸۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۲/۰۳/۱۳۹۲. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل (ثابت) بهمراه یک امضا از آقایان (رسول گلستانه و حسین ابراهیمی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۳/۰۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10614793
آگهی تصمیمات شرکت لارک نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۹۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و داریوش امین نژاد به کدملی۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامعلی کیانی به کدملی۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ بسمت عضو هیات مدیره و گلوردی گلستانی به کدملی۵۳۰۹۷۶۴۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیررضا گلستانی به کدملی۰۰۶۳۸۵۷۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی میریوسفی عطا به کدملی۰۰۶۶۱۱۲۱۰۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء رئیس هیات مدیره به اتفاق احدی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034786
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پتروشیمی پترو فن آوری پلیمر کار آفرین درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۸۰۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۰۶۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱ - تهیه و تولید و توزیع مواد شیمیایی و اسیدها و پلیمرهای صنعتی و کشاورزی و مشتقات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی۲ - ارائه و انجام هرگونه خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی۳ - فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی (صادرات و واردات) مواد اولیه صنعتی و معدنی و محصولات شیمیائی ۴ - اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و مشارکت با شرکتها و موسسات داخلی و خارجی بخش خصوصی و دولتی.۵ - عقد قراردادهای اخذ تسهیلات مالی و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه فعالیتهای شرکت (صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸، طبقه سوم، واحد سوم شمالی و کدپستی ۱۹۱۷۷۶۳۴۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰یالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ـ ۱۶۰۴۲۹۴۹ مورخ ۲۷/۱۰/۹۳نزد بانک کارآفرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. شرکت سرمایه گذاری بانک کار آفرین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲ با نمایندگی آقای غلامعلی کیانی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت ابنیه گستر کار آفرین(سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۱۲۷ به نمایندگی آقای حمید وفایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت امین اعتماد کار آفرین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۲۱۰ به نمایندگی آقای رسول صبوری به شماره ملی ۴۳۷۰۵۷۱۴۸۰به سمت عضو هیات مدیره. عباس طلایی به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۰۰۵۲۱۲۶۱۱۰(خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی ونقی مزرعه فراهانی به شماره ملی ۰۶۲۲۰۸۹۶۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۳۱۱۲۵۶۷۸۲۹۶۵۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688097
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی عصر سریرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۱۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی کیانی به شمار ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل رستمی به شمار ملی ۴۰۱۰۱۱۵۸۸۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای محمد علی ناظم به شمار ملی ۱۱۹۹۳۱۵۷۴۵ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند پ۹۴۱۲۱۲۹۱۵۸۲۱۹۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705003
آگهی تغییرات شرکت توسعه دادو ستد آرمان آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۲۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۶۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای غلامعلی کیانی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای ابوالفضل رستمی به شماره ملی ۴۰۱۰۱۱۵۸۸۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای محمد علی ناظم به شماره ملی ۱۱۹۹۳۱۵۷۴۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای جواد دلگشائی فر به شماره ملی ۳۲۵۵۶۷۴۷۲۷ خارج از سهامداران و هیات مدیره به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۴۱۲۱۹۵۳۱۹۴۴۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318695
آگهی تغییرات شرکت رعد انرژی آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۸۴۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی کیانی با شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی عصر سریرا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۶۰۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای سلمان گلکار با شماره ملی ۲۰۰۲۲۲۴۸۷۰ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی کیان سپهر خاورمیانه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۸۰۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اقای عباس روستائی با شماره ملی ۱۸۲۹۰۶۷۴۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و اقای احمد رضا دانشمند خوراسگانی با شماره ملی ۱۲۹۱۲۸۷۵۵۸ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۰۲۸۶۷۱۸۴۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563874
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بانک کار آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۳۵۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۰۴/۰۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فضل اله معظمی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۳۲۴۸۳ به نمایندگی از طرف بانک کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ و مجید روحانی نیا به شماره ملی ۰۰۳۳۳۳۲۴۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت گروه اقتصاد مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷ و عبدالمحمود ضرابی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸ به نمایندگی از طرف شرکت بیمه کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره و علی روستا به شماره ملی ۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مهدی تابع قانون به شماره ملی ۰۳۲۲۹۵۱۱۰۰ به نمایندگی از طرف شرکت عصر امین کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۹۱۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی کیانی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری صرفا" با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. *حدود اختیارات و مسئولیتهای مدیرعامل به شرح زیر تعیین و به تصویب رسید: الف وظایف و مسئولیتهای کلی: اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی با حق توکیل به غیرو حل و فصل آنها. ارجاع امور به داوری و صلح و سازش در امور مربوط به شرکت. تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی، تایید و تقدیم به مجمع عمومی. تهیه گزارش عملکرد شرکت در هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به هیئت مدیره. تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تایید و تصویب نهایی. نظارت مستمر بر شرکتهای وابسته و کنترل عملیات آنها با توجه به اهداف کلی از تاسیس شرکتها و مفاد اساسنامه آنها و گزارش موارد مهم. ب برنامه ریزی: انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تهیه و تدوین استراتژی‌ها و خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. انجام برنامه ریزی لازم جهت تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تامین و جذب منابع انسانی مورد نیاز شرکت. ارزیابی مستمر از روند فعالیتهای شرکت وشرکتهای تابعه وعنداللزوم تصحیح فعالیتهای انجام شده براساس خط مشی‌ها و برنامه‌های تعیین شده مصوب و ارائه گزارشات مربوطه به هیئت مدیره. تعیین و شناخت اثرات قوانین و مقررات جدید برفعالیت و اهداف شرکت وارائه گزارشات مربوطه به هیئت مدیره. برنامه ریزی و هماهنگی بین قسمتهای مختلف شرکت بمنظور تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و شرکتهای تابعه و ارائه آن جهت سیر مراحل تصویب. شناخت فرصتهای سرمایه گذاری مطلوب و یافتن ایده‌های مناسب. ج کنترل و نظارت: کنترل و نظارت مداوم بر حسن جریان فعالیت کلیه قسمتهای شرکت و هدایت و راهبری آنها در جهت هماهنگی با سایر قسمتها بمنظور تطابق با سیاستها، خط مشی و بودجه مصوب شرکت. برقراری سیستم کنترل و نظارتی از طریق استقرار سیستم «گزارشات مدیریت» بمنظور دسترسی سریع به آمار، ارقام واطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت وعملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه‌های مصوب و تجزیه و تحلیل روند حرکت هر شرکت ارائه نتایج حاصله به هیئت مدیره هر سه ماه یکبار. استقرار «سیستم کنترلی داخلی» مناسب بمنظور حصول اطمینان از صحت عملکرد قسمتهای مختلف شرکت و همچنین اجرای بموقع مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت. ایجاد استقرار سیستم‌های مکانیزه در واحدهای مختلف شرکت بمنظور تجزیه و تحلیل سریعتر اطلاعات و ایجاد سرعت بیشتر در اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت. د امورمالی و اداری: انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و مصوبات هیئت مدیره و اختیارات تفویض شده با رعایت آیین نامه‌های مربوطه. تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعملهای داخلی، مالی و اداری و نظام پرداخت‌های شرکت جهت ارائه آن به هیئت مدیره و طی مراحل تصویب. تهیه وپیشنهاد دستورالعملهای لازم برای حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول شرکت به هیئت مدیره پیشنهاد و ارائه نمودار سازمانی مناسب مشتمل برشرح وظایف واختیارات مسئولیتهای قسمتهای مختلف شرکت به هیئت مدیره جهت سیر مراحل تصویب. پیگیری ووصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن شامل اصل و کارمزد و متفرعات. تدوین برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت) بمنظور ارتقاء دانش حرفه‌ای و مهارتهای تخصصی کارکنان با توجه به بودجه مصوب و طبق آیین نامه استخدامی شرکت تهیه وارائه طرحهای رفاهی به هیئت مدیره بمنظور حمایت وحفظ نیروی انسانی موجود شرکت وایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب نیروی کار آمد مورد نیاز. ه اختیارات پرسنلی: انتخاب، استخدام، جایگزینی، انتصاب، ترفیع، انفصال و اخراج کارکنان و تامین نیروی انسانی مورد نیاز قسمتهای مختلف شرکت براساس نمودار سازمانی مصوب در قالب بودجه مربوطه و تعیین پست سازمانی و شرح وظایف و حدود اختیارات هر یک از کارکنان با توجه به نمودار سازمان و آیین نامه استخدامی شرکت. تعیین حقوق ومزایای پرسنل شرکت براساس آیین نامه استخدامی ونظام پرداخت شرکت. اعزام کارکنان به دوره‌های آموزشی وتخصصی داخلی درچهارچوب بودجه مصوب. اعطاء وام و تسهیلات رفاهی به کارکنان در چهارچوب آیین نامه‌های مصوب. و اختیارات مالی: دستورانجام هزینه‌های جاری شرکت با توجه به سقف بودجه مصوب و همچنین رعایت آیین نامه‌های مالی، معاملاتی واستخدامی شرکت وانعقاد قرارداد‌های لازم حسب مورد. انجام هزینه‌های سرمایه‌ای وانعقاد قراردادهای مربوطه بارعایت بودجه وآیین نامه معاملات. سپرده گذاری نزد بانکها و یا ابطال سپرده‌های بانکی موجود حسب شرایط نقدینگی شرکت. صدورمجوز پرداخت وجوه موقت به شرکتهای تابعه با توجه به ضرورتهای غیرقابل پیش بینی با اطلاع هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها و بروات به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره. امضاء کلیه قراردادها وسایر اسناد تعهدآور شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره. تبصره: مدیرعامل میتواند با تایید هیئت مدیره حق امضاء خود را در موارد خاص یا بطور محدود به اشخاص دیگر واگذار نماید. تایید نهایی و صدور دستور خرید اموال منقول و خدماتی که به تشخیص واحد مربوطه منحصر بفرد بوده و بایستی از شمول استعلام بهاء و مناقصه مستثنی باشد. ز حدود اختیارات در امور مربوط به شرکتهای تابعه و وابسته: پیشنهاد اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای تابعه به هیئت مدیره وپس از تصویب هیئت مدیره انتصاب آنها. پیشنهاد تعیین نمایندگی درمجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر واتخاذ تصمیمات لازم در مجامع عمومی عادی و فوق العاده به هیئت مدیره. تصمیم گیری در خصوص انحلال، فروش، افزایش سرمایه اصلاح اساسنامه شرکتهای تابعه و وابسته با تصویب هیئت مدیره. تعیین حقوق، دستمزد و حق الزحمه مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره در شرکتهای تابعه طبق آیین نامه مصوبه هیئت مدیره. تعیین و پرداخت پاداش عملکرد مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تابعه طبق آیین نامه مصوب هیئت مدیره. ح اختیارت اداری و حقوقی: انجام کلیه مکاتبات اداری جاری با سازمانها، ادارات، شرکتها و موسسات مختلف. صدور و امضاء کلیه احکام استخدامی کارکنان با توجه به مقررات و آئین نامه استخدامی شرکت. صدور و امضاء کلیه احکام مربوط به ترفیعات، تنبیهات، خاتمه خدمت و موافقت نهایی با استعفاء کارکنان شرکت. تدوین و اعمال مقرارت انضباطی از جمله ضوابط حضور و غیاب کارکنان. اتخاذ تصمیم درزمینه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، مالیاتی، اقتصادی وبازرگانی. اقدام و انجام کلیه دعاوی حقوقی به نیابت و وکالت از طرف شرکت درمراجع ذیصلاح بمنظور رعایت صرفه و صلاح و حفظ ونگهداری از اموال شرکت. تبصره: مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از وظایف، مسئولیتها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید. پ۹۶۰۵۲۵۵۲۹۵۳۶۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574162
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و خدمات حفاری سریرا دز اروند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۵۹۸۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ و هیئت مدیره مورخ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موارد ذیل به موضوعات اساسنامه الحاق شد: ارائه کلیه فعالیتهای بالادستی نفت و خدمات مهندسی نفت در مخازن هیدروکربوری در داخل و خارج کشور، تنظیم اطلاعات مخازن و تشکیل بانک اطلاعاتی، تعبیر و تفسیر اطلاعات لرزه نگاری و پتروفیزیکی، تهیه مدل‌ها و انجام مطالعات زمین شناسی، فعالیت‌های مهندسی مخازن پایه، انجام مطالعات مقدماتی و جامع شبیه سازی مخزن و بهینه سازی و پیش بینی تولید، مطالعات امکان سنجی و محاسبات اقتصادی، بررسی و بهینه سازی سیستم‌های فرآورشی، تهیه طرحهای توسعه میادین هیدروکربوری، ارزیابی آزمایش‌های چاهها با نرم افزارهای جدید، مدیریت مخازن نفت و گاز، ایجاد هسته‌های تخصصی مهندسی نفت جهت انتقال تکنولوژی و تربیت کارورزی نیروی انسانی، انجام عملیات رزوه زنی، عملیات حرارتی، تستهای مخرب و غیر مخرب و دیگر عملیاتهای نهایی و تکمیلی بررویلوله‌های درزدار و بدون درز صنعت حفاری و نفت و گاز و نیز ترمیم و تولید اینلوله‌ها، ارائه خدمات و سرویسهای حفاری در خشکی و دریا، انجام امور بازرگانی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و کالاهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و حفاری و دیگر تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع، شرکت در مزایده و مناقصه‌ها، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌های ایرانی و خارجی و هرگونه فعالیت مجاز دیگر در راستای موضوع شرکت. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ تصویب شد. ۳ آقایان غلامعلی کیانی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱، مهدی رحیمی به شماره ملی ۰۰۵۷۸۷۱۶۹۸، سید مهدی پیرایه به شماره ملی ۲۰۰۳۱۷۷۶۲۰، سید نظام الدین اشرفی زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۰۰۴۸۷۰، حمید رضا جهانگیری به شماره ملی ۰۰۶۹۹۴۵۵۱ و آقای عبدالرحیم ترابی زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۳۸۴۳۹۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ آقای غلامعلی کیانی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی رحیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم ترابی زاده) خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و آقایان سید مهدی پیرایه، سید نظام الدین اشرفی زاده و حمید رضا جهانگیری به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند. مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شماره ثبت۳۸۰۲۹ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد دلگشائی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۳۱۹۵۶۶۵۱۷۱۳ سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713026
آگهی تغییرات شرکت توسعه پرتو انرژی پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۷۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامعلی کیانی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، هیوا خالدی به شماره ملی ۲۸۷۰۲۹۱۳۶۱ به نمایندگی از شرکت توربین‌های گازی صنعتی خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۴۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سلمان گلکار به شماره ملی ۲۰۰۲۲۲۴۸۷۰ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی عصر سریرا با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۶۰۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ابوالفضل ذوقی به شماره ملی ۰۶۰۳۰۷۳۰۴۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاء دار و تعهدآور از جمله: چک سفته بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۸۲۴۱۸۱۶۸۴۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213311
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامان پرتاب نوین درتاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۳۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۳۳۵۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:اجرای پروژه های فنی و مهندسی، طراحی وتولید، خدمات فنی، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی، بازرگانی مجاز، مشاوره به کلیه پروژه های مطالعاتی، صنعتی، تولیدی و سرمایه گذاری در زمینه: سامانه های تولید توان، انواع سوخت، سامانه های تبدیل انرژی، سامانه های هوافضایی، ماهواره ها، سامانه های احتراقی و سامانه های آزمایشگاهی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت داخلی و خارجی، صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله سعادت آباد-خیابان شکوفان ۱-خیابان بهاران یکم-پلاک -۴۰-طبقه سوم- کدپستی ۱۹۹۸۹۱۳۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۱۲۰/۱۴۰۱/ب د مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک دی شعبه میدان مادر با کد۰۱۲۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد فرش چی به شماره ملی ۰۰۳۹۱۵۰۸۸۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد امین اسکندری به شماره ملی ۰۰۸۳۴۰۹۰۳۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای غلامعلی کیانی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سلمان گل کار به شماره ملی ۲۰۰۲۲۲۴۸۷۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود عیدی عطارزاده به شماره ملی ۲۰۰۳۱۴۶۹۵۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی به امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسین رجبی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۹۴۴۳۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۲۱۲۴۹۹۲۲۲۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک