رضا همولی

رضا همولی

کد ملی 1971954640
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13200972
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پیشه گلبرگ درتاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۷۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۷۳۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: راه و ترابری:امور مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آن ابنیه و ساختمان:امور مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه از جنس های مختلف، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و سنگفرش کردن آنها مشابه آن تاسیسات و تجهیزات:امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان اهواز گلستان خیابان فرهنگ۳ مجتمع رومینا واحد۸ کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ چهارصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹۱ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ بانک سپه شعبه گلستان اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای فرید بابادی جلوگری به شماره ملی ۱۸۳۰۲۶۷۶۸۱ به سمت رئیس هیئت آقای اکبر بابادی به شماره ملی ۱۸۴۱۵۹۷۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یوسف طاهری به شماره ملی ۱۷۵۷۱۶۵۸۳۵ به سمت بازرس علی البدل و آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۳۰۸۳۱۳۱۸۱۱۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297081
آگهی تغییرات شرکت گلپر صنعت اورنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۸۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید کریمی به شماره ملی ۱۹۷۲۲۹۰۱۶۹ احمد سلطانی کاظمی به شماره ملی ۱۸۸۲۰۷۸۳۲۲ و پیمان حاجی پور به شماره ملی ۱۹۷۲۴۸۷۳۷۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ به عنوان بازرس علی البدل و یوسف طاهری به شماره ملی ۱۷۵۷۱۶۵۸۳۵ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۱۱۸۹۳۵۲۷۶۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361623
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدرن سازان ارغوان درتاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۷۰۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۲۹۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف ـ عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه های ریلی و فرودگاه ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه.ب ـ راه و ترابری:امور مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آنج ـ تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر اهواز ـ گلستان ـ خیابان اقبال ـ خیابان فرهنگ ۳ ـ پلاک ۰ ـ مجتمع رومینا ـ طبقه سوم ـ ـ کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰۹۷۹/۳۳۱۰۲۱ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک ملت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای داود منصوری به شماره ملی ۱۹۲۰۳۰۰۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۴۶۵۲۳۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی (احدی از مدیران) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم معصومه بابادی جلوگیری به شماره ملی ۱۸۳۰۰۴۴۵۹۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. ش۹۵۱۲۲۵۹۳۸۸۹۴۴۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره سازه اریکا درتاریخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۱۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۸۹۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف- عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان ، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه های ریلی و فرودگاه ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه.ج- تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان ، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه پ: نفت و گاز: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز وکارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاههای نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانههای نفت و ایستگاههای تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن ، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گازب راه و ترابری:امور مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آن. فعالیت شرکت در صورت ضرورت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان-شهر اهواز-گلستان-خیابان اقبال-خیابان فرهنگ ۳-پلاک ۰-مجتمع رومینا-طبقه سوم-- کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ نزد بانک کشاورزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای اکبر بابادی به شماره ملی ۱۸۴۱۵۹۷۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی و آقای عسکر بابادی جلوگیری به شماره ملی ۱۸۴۱۹۹۲۵۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اسماعیل عباسی پور به شماره ملی ۱۸۴۱۹۳۴۲۵۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. ش۹۶۰۲۰۶۵۹۲۵۵۰۸۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415190
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سیما سازان کیمیا درتاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۲۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۹۰۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف- عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه.ب راه و ترابری:امور مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان-شهر اهواز-کوی سعدی-خیابان غزالی-خیابان نرگس-پلاک ۱۷-طبقه همکف-- کدپستی ۶۱۳۶۶۶۳۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی ۱۰۰۲۵/۳۱۰۲۱مورخ ۷/۲/۹۶ نزد بانک ملت شعبه گلستان پرداخت شده است و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. آقای مرتضی شادکام به شماره ملی ۱۸۲۹۹۵۵۳۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حمیدرضا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۴۶۵۲۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲سال خانم سارا منصوری به شماره ملی ۵۲۷۹۶۳۷۵۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای حمیدرضا منصوری بیدکانی( احدی از مدیران) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای حمیدرضا منصوری بیدکانی( احدی از مدیران ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عبود سواری به شماره ملی ۱۹۸۷۶۸۴۸۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۱۶۱۲۰۹۲۸۵۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437655
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نکیسا صنعت کاویان درتاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۲۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۹۷۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :ب - راه و ترابری: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آنالف- عمران و ابنیه: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن.ج- تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :خوزستان-شهر اهواز-زیتون کارمندی-خیابان بعثت-خیابان شهید هدایت-پلاک ۶۹-مجتمع آرمان-طبقه اول-- کدپستی ۶۱۶۳۹۳۴۱۷۷ سرمایه شرکت :مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می باشند که نقدا توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۲۷۰ نزد بانک ملت شعبه خرمکوشک پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای امید همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۵۹۹۸۶۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سودابه همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۱۸۶۹۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای رضا همولی(احدی از مدیران) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای رضا همولی(احدی از مدیران)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مینا دلفی به شماره ملی ۱۷۴۰۳۷۴۰۷۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالیآقای محمد لویمی به شماره ملی ۱۷۴۱۴۳۷۰۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۲۳۱۲۳۵۱۶۳۳۹۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629923
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا معمار سارنگ در تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۷۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۸۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: الف ـ عمران و ابنیه: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن. ب ـ تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، ایستگاه های پمپاژ و مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز ـ گلستان ـ خیابان اقبال ـ خیابان فرهنگ ۳ ـ پلاک ۰ ـ مجتمع رومینا ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می باشند که نقدا توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۳۲۲ نزد بانک پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای حمید رضا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۴۶۵۲۳۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رمضان قادرمزی به شماره ملی ۵۵۸۹۸۶۱۶۲۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مهسا منصوری بیدکانی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۵۲۵۶۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۰۴۲۳۵۶۳۷۹۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13695517
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پیشه یکتا درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۹۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۷۱۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف ـ عمران و ابنیه: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن ب ـ تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز ـ زیتون کارمندی ـ خیابان نبوت (زیبا) ـ خیابان شهید هدایت ـ پلاک ۶۹ ـ مجتمع آرمان ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۱۶۳۹۳۴۱۷۳ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳۲۱نزد بانک ملت پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای میلاد بویری به شماره ملی ۱۸۸۲۳۱۹۴۲۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای امام قلی همولی به شماره ملی ۱۹۷۰۴۷۱۷۹۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای رضا همولی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای رضا همولی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مینا دلفی به شماره ملی ۱۷۴۰۳۷۴۰۷۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم بگم جان مددی کاهکش به شماره ملی ۱۹۷۱۱۴۶۰۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۸۱۴۶۷۶۵۸۸۲۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13695531
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص محرک سازان ارغوان درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۹۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۷۲۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف ـ عمران و ابنیه:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن ب ـ تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز ـ زیتون کارمندی ـ خیابان نبوت (زیبا) ـ خیابان شهید هدایت ـ پلاک ۶۹ ـ مجتمع آرمان ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۱۶۳۹۳۴۱۷۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره۱۷۸ مورخ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ از بانک ملت شعبه بلوار پاسداران اهواز به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود اولین مدیران: آقای امام قلی همولی به شماره ملی ۱۹۷۰۴۷۱۷۹۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم بگم جان مددی کاهکش به شماره ملی ۱۹۷۱۱۴۶۰۷۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مینا دلفی به شماره ملی ۱۷۴۰۳۷۴۰۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای میلاد بویری به شماره ملی ۱۸۸۲۳۱۹۴۲۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۸۱۴۶۲۵۶۰۷۷۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985731
آگهی تغییرات شرکت سارنگ صنعت پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سجاد کایدانی به شماره ملی ۱۸۸۲۲۱۹۱۹۸ امین براتیان به شماره ملی ۴۸۱۸۹۴۱۵۷۳ آقای مهران شیرالی به شماره ملی ۱۷۵۷۳۴۶۴۵۷ خانم مینا دلفی به شماره ملی ۱۷۴۰۳۷۴۰۷۱ سمت بازرس اصلی و آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۱۲۹۱۲۰۱۹۵۳۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166967
آگهی تغییرات شرکت عمران افق ارغوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۳۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مریم منصوری بیدکانی به شماره ملی ۱۹۷۱۶۲۰۶۱۰ احسان ذولفقاری سرجویی به شماره ملی ۲۰۰۲۶۰۳۷۲۳ زهرا آذرپیکان به شماره ملی ۱۹۷۲۲۱۲۵۶۷ رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰سمت بازرس اصلی و میلاد بویری به شماره ملی ۱۸۸۲۳۱۹۴۲۷به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۵۲۲۴۹۰۶۶۷۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167173
آگهی تغییرات شرکت کیمیا راهبران ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۷۲۰۵
آگهی تغییرات شرکت کیمیا راهبران ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۷۲۰۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا منصوری به شماره ملی ۵۲۶۹۴۲۹۵۳۵ - محمد آشوردن به شماره ملی ۱۹۷۲۲۱۲۵۶۷ و امید آخوندی به شماره ملی ۱۰۸۰۰۰۹۷۹۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰سمت بازرس اصلی و میلاد بویری به شماره ملی ۱۸۸۲۳۱۹۴۲۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181555
آگهی تغییرات شرکت ستاره سازه ارغوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۷۵۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعباس موسوی راد به شماره ملی ۴۸۱۰۱۹۰۱۶۱ به عنوان بازرس علی البدل، احمد لطیفی به شماره ملی ۱۷۴۰۰۲۵۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. محمد بابادی جلوگیری به شماره ملی ۶۲۹۰۰۴۹۸۲۸ و مصطفی پویان به شماره ملی ۱۹۳۱۰۸۸۱۹۵ و مجید سیرانی قاسم زاده به شماره ملی ۰۳۲۳۱۷۶۱۶۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰سمت بازرس اصلی و مینا دلفی به شماره ملی ۱۷۴۰۳۷۴۰۷۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۵۳۰۴۲۹۹۵۹۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192591
آگهی تغییرات شرکت راهبر صنعت سیماب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۴۶۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰سمت بازرس اصلی و میلاد بویری به شماره ملی ۱۸۸۲۳۱۹۴۲۷به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شکیلا آذرپیکان به شماره ملی ۱۸۳۰۴۰۸۱۳۵ احسان خدایاری به شماره ملی ۱۷۵۵۸۹۴۷۴۰ دانیال منصوری به شماره ملی ۱۹۲۰۲۱۷۸۲. ش۹۷۰۶۰۷۲۶۸۵۵۹۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203178
آگهی تغییرات شرکت گیتی صنعت ارکیده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۱۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اکرم بابادی جلوگیر به شماره ملی ۱۸۴۱۷۴۱۸۱۷ - آقای غلامرضا زنگنه به شماره ملی ۴۸۱۹۶۹۱۲۴۴ - آقای جمال عمرانی به شماره ملی ۱۷۵۴۵۴۰۹۸۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰سمت بازرس اصلی و خانم مینا دلفی به شماره ملی ۱۷۴۰۳۷۴۰۷۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۶۱۴۳۸۶۳۴۹۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293699
آگهی تغییرات شرکت راهبر کاران ستایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ به سمت بازرس اصلی و بگم جان مددی کاهکش به شماره ملی ۱۹۷۱۱۴۶۰۷۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پارسا رمضانی نیا به شماره ملی ۱۸۴۲۰۱۵۱۶۸ و زینب فیوجی به شماره ملی ۴۳۲۱۲۸۵۸۶۰ و حامد سپه وند به شماره ملی ۴۰۶۰۱۹۵۵۹۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۸۰۹۴۱۹۱۲۲۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک