علی پایمرد

علی پایمرد

کد ملی 1930989830
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13089458
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آفاق طرح پادرا در تاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۲۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۴۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، پلاک ۸۵، طبقه اول، واحد ۱ کدپستی ۱۴۴۴۶۶۶۵۹۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۹۲۵۶ مورخ ۱۵/۷/۹۵ نزد بانک صادرات ایران شعبه جلال آل احمد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حمزه پایمرد با ک.م ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی پایمرد با ک.م ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای فرزاد پایمرد با ک.م ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: زهرا عبدی به شماره ملی ۰۶۲۱۸۵۵۸۴۷ به عنوان بازرس اصلی. مهتاب عبدی به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۲۴۵۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۸۰۲۸۹۹۳۱۰۹۸۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144689
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس دژ شهاب درتاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۸۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۰۵۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران، خیابان فروزانفر، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک ۸۵ ، مجتمع فرنودی ،طبقه ۱ ، واحد ۱ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۳ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۰ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان پاسداران اراک پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت : حمزه پایمرد شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - علی پایمرد شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - فرزاد پایمرد شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای علی پایمرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : احسانه باقری به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۷۹۹۴ به عنوان بازرس اصلی و اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۱۸۲۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد )) پ۹۵۰۹۰۲۵۷۵۴۴۹۶۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249433
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر عمران داتیس درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۹۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۲۰۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان فروزانفر، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک ۸۵، مجتمع فرنودی، طبقه ۱، واحد ۱ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی که تعداد۱۰۰۰ سهم آن بانام می باشد و مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۰۱۹ مورخ ۲۹/۹/۹۵ بانک ملی علوی اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احسانه باقری به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۷۹۹۴ به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده شریفی به شماره ملی ۰۵۲۰۲۶۵۷۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۰۲۰۶۶۸۸۱۱۸۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285772
آگهی تغییرات شرکت نارین رهنما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۷۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، و به طور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۲۱۱۱۶۰۸۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287215
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوان کیا بنا ساز درتاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۳۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۲۲۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، پلاک ۸۵، طبقه اول، واحد ۲ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۱۸۴ مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ بانک سپه شعبه کوی نصر پرداخت گردید اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم سادات رضوی عراقی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۶۳۰۱۱ به سمت بازرس علی البدل خانم احسانه باقری به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۷۹۹۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۱۱۲۶۵۲۹۹۰۸۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297359
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آماج گستر کاشانه درتاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۶۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۹۲۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) ، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) ، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. انجام کلیه فعالیتهای مجاز اعم از صنعتی، تولیدی، عمرانی، ساختمانی، بازرگانی و معدنی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور. ایجاد، تکمیل، توسعه، و راه اندازی و اداره واحد های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرحها و پروژه ها..انجام هر گونه عملیات تجاری و بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشور. اخذ تسهیلات مالی، اعتباری، ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ کوی نصر ـ خیابان فروزانفر ـ بزرگراه جلال آل احمد ـ پلاک ۸۵ ـ مجتمع فرنودی ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ که تعداد ۱۰۰۰سهم آن بانام می باشدکه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال آن طبق گواهی شماره ۱۷۶/۲۹۷۰/۵/۷۵ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ بانک صادرات ایران به حساب شرکت واریز گردید اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم یونسی فرد به شماره ملی ۰۵۳۴۹۸۳۷۷۴ به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده شریفی به شماره ملی ۰۵۲۰۲۶۵۷۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۱۱۸۸۱۷۲۴۰۵۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353966
آگهی تغییرات شرکت شوسه پی البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمزه پایمرد به شماره ملی۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت بازرس اصلی و علی پایمرد به شماره ملی۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سامان آقاپور زنگنه به شماره ملی ۱۷۵۳۶۴۳۰۱۵ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و مژده چهارلنگ به شماره ملی ۱۷۵۵۵۴۷۹۱۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۲۳۶۵۳۳۵۴۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356985
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهراس نمای شایسته در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۶۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۷۲۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین. خدمات فضای سبز شامل ایجاد، باغبانی و نگهداری فضای سبز، امور آشپزخانه شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوقه و خدمات عمومی شامل تنظیفات، پیشخدمتی و امور آبدارخانه.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام موضوع فعالیت در نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهر تهران ـ کوی نصر ـ خیابان فروزانفر ـ بزرگراه جلال آل احمد ـ پلاک ۸۵ ـ مجتمع فرنودی ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره۲۸۹/۹۵/۱۰۳۱ مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ نزدبانک سرمایه.شعبه کوی نصر پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت می باشد اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۱۸۲۸۱ به سمت بازرس اصلی خانم فاطمه خواجه پور به شماره ملی ۲۲۸۰۱۳۸۲۱۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمی شود. پ۹۵۱۲۲۴۳۸۱۳۷۷۴۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514188
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میهن راه گستر ترنج درتاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۲۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۹۳۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی ـ شهر اراک ـ هپکو ـ فاز۱ ـ خیابان وحدت اسلامی ـ کوچه شهیدعزیزاله کنعانی[۳] ـ پلاک ۱۸ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی ۳۸۱۸۹۷۵۳۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۰۰۰۹۵ مورخ ۱۴/۴/۹۶ نزد بانک ملی ایران شعبه دروازه مشهد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محمد قادری به شماتره ملی ۳۳۶۹۸۳۵۱۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهدیه مهدوی هزاوهء به شماره ملی ۰۵۳۳۳۰۵۸۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی اشرفیان به شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۷۰۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم سادات رضوی عراقی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۶۳۰۱۱ به عنوان بازرس اصلی علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۶۰۴۲۴۸۵۴۶۸۱۱۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597710
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فیدار صنعت رخشان درتاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۸۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۶۸۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ قیطریه ـ بلوار کاوه ـ خیابان روشنایی غربی ـ پلاک ـ ۱۰ ـ ساختمان پرنیان ـ طبقه سوم ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۹۳۱۸۷۳۳۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که طی گواهی بانکی شماره ۲۵۳ ـ ۸۸۴۲۷مورخ ۵/۶/۹۶ بانک ملت شعبه قائم مقام اراک مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده والباقی در تعهد صاحبان سهم میباشد. اولین مدیران: خانم سمانه یوسفی به شماره ملی ۰۵۲۰۳۶۲۹۴۲ و به سمت مدیرعامل آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۱۸۲۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مریم یونسی فرد به شماره ملی ۰۵۳۴۹۸۳۷۷۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۱۵۸۹۱۵۸۰۵۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620812
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده گوهر ارژن درتاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۳۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۰۱۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهر اراک-خیابان راه آهن-کوچه شهیدرضا افتخار-خیابان شهید شیرودی-پلاک ۳۳۹-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۳۸۱۹۷۵۶۶۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۸۵۳۲۱-۹۶مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۶بانک ملت شعبه میدان شهدا پرداخت گردید و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران:علیرضا شوشتریان به شماره ملی ۰۰۵۵۸۷۹۸۲۹به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره سپیده خان بابائی سورانه به شماره ملی ۰۳۸۶۰۰۶۵۷۱به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی دوخائی به شماره ملی ۰۵۳۳۲۳۷۱۸۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل:علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت بازرس اصلی فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نویداراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۲۹۹۰۲۸۲۷۶۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627913
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افلاک سازه داراب در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت۱۴۳۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۰۹۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امورپیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس ورختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهر اراک ـ ملک ـ خیابان شهید غلامعباس پشتاره [۴و۳] ـ بن بست ((ابوطالبی)) ـ پلاک ۵۸ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی ۳۸۱۳۸۴۵۵۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۷۷۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ بانک ملی پرداخت گردید و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: عباس ساجدی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۵۱۷۱۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد کاظمی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۷۷۰۶۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حمزه باجلانی فر به شماره ملی ۴۱۶۰۰۶۱۴۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت بازرس اصلی مهتاب عبدی به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۲۴۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۰۳۴۷۴۷۵۸۲۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سانا عمران چلیپا درتاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۸۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران شهر تهران ـ کوی نصر ـ خیابان شهید صفرعلی شهابی (۲۸) ـ خیابان نصر ـ پلاک ۲۲۵ ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۰ ـ کدپستی ۱۴۴۸۸۳۳۱۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۱۹۲۱/۰۶/۹۶ مورخ۱۵/۶/۹۶ نزد بانک قوامین شعبه قائم مقام توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۷۲۱۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم یونسی فرد به شماره ملی ۰۵۳۴۹۸۳۷۷۴ به سمت بازرس اصلی خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۱۸۲۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۴۳۴۲۸۵۷۲۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730170
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر راه فوکا درتاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۴۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۱۵۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهر اراک ـ ملک ـ خیابان ۱۷ شهریور [۲۱و۱۴] ـ خیابان شهید غلامعباس پشتاره [۴و۳] ـ پلاک ۳۹ ـ ساختمان بامداد ـ طبقه اول ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۳۸۱۳۸۴۵۳۴۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۷۳۲ ـ ۹۶ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه میدان شهدا پرداخت گردیده و مابقی درتعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: زینت خدیمی به شماره ملی ۰۵۲۰۷۳۲۷۸۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد مهدی اکبری نژاد به شماره ملی ۰۵۳۲۳۷۱۵۰۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احسانه باقری به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۷۹۹۴به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت بازرس اصلی آزاده شریفی به شماره ملی ۰۵۲۰۲۶۵۷۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۶۰۹۰۴۲۶۹۱۰۷۲۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769850
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص داتیس بنای اهورا در تاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۴۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۹۵۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرتجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ شهرک مصطفی خمینی ـ خیابان امام حسین ـ خیابان شهیدصارمی[۴] ـ پلاک ۵۴۱۳ ـ مجتمع آسمان ـ بلوک ۱ ـ طبقه اول ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۳۸۱۸۱۴۵۴۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از طرف موسسین طی گواهی شماره ۱۳۲۵ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۶ بانک انصار شعبه قائم مقام پرداخت گردید.ومابقی درتعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: سهیل جواهری به شماره ملی ۰۵۳۲۴۶۷۴۴۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاطمه خواجه پور به شماره ملی ۲۲۸۰۱۳۸۲۱۲به سمت رئیس هیئت مدیره رحمان کهنی به شماره ملی ۵۰۷۹۰۴۳۹۴۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مریم یونسی فرد به شماره ملی ۰۵۳۴۹۸۳۷۷۴ به سمت بازرس اصلی علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارنوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۹۲۸۶۴۱۹۸۳۷۹۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13806713
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیماس پی کارن درتاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۴۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۵۴۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ شهرک قدس ـ کوچه ((ربیعی)) ـ کوچه اخوت ۸[۸] ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی ۳۸۱۸۶۱۵۱۴۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۰مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۶نزد بانک سپه اراک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرزانه مشتاقیان به شماره ملی ۱۲۸۵۱۶۲۲۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا کریمی به شماره ملی۰۰۸۱۱۴۸۵۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسین اکبری اصل به شماره ملی۰۵۲۰۰۷۹۴۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به عنوان بازرس اصلی فاطمه یوسفی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۷۲۱۵۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز وصدورپروانه فعالیت نمیباشد. ش۹۶۱۰۱۸۷۴۸۷۷۶۵۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213422
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سایمان طرح هیراد درتاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۳۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۳۳۷۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ساختمان، آب، راه سازی، برق، تاسیسات و تجهیزات، ارتباطات، کشاورزی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.انجام کلیه فعالیتهای مجاز اعم از صنعتی، تولیدی، عمرانی، ساختمانی، بازرگانی و معدنی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور. ایجاد، تکمیل، توسعه، و راه اندازی و اداره واحد های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرحها و پروژه ها. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشور. اخذ تسهیلات مالی، اعتباری، ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله محمودیه ـ خیابان محمودیه ـ خیابان شهریور ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی ۱۹۸۶۶۶۴۸۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسن صالحی به شماره ملی ۰۵۳۴۹۷۰۳۳۸ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حسن صالحی به شماره ملی ۰۵۳۴۹۷۰۳۳۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۲۱۳۷۳۲۱۰۵۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331640
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع غذایی زمین خاص رضا درتاریخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۴۳۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۸۶۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام خدمات تهیه، بسته بندی، توزیع و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ ارائه کلیه خدمات پخش کالا در داخل کشور ـ انجام خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه خدمات و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرکات کشور،تولید و تهیه و بسته بندی انواع محصولات فرآوری شده شامل نمک ها، ادویه ها،غلات، حبوبات، خشکبار، آجیل، پودرها،آردها،چاشنی ها، سوپ ها، غذایی نیمه اماده،کنسروها وبسته بندی گیاهان دارویی، انواع اسانس ها وعصاره های گیاهی بازمینه دارویی. تأسیس کارخانه های تولیدی بخصوص کارخانه چای و وارد کردن ماشین آلات و قطعات مربوط به آن و مواد اولیه مورد احتیاج جهت کارخانه و فروش محصولات ساخته شده در داخل کشور و صدور آن به خارج از کشور و هر نوع معاملات بازرگانی و تجاری مربوط به تولید و صادرات و واردات کلیه کالاهای تولید شده و کالاهای مجاز و مرتبط و همچنین اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و خرید و فروش سهام شرکتها جهت شرکت. شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آسمان، خیابان بیست متری آسمان، خیابان آسمان ششم غربی، پلاک ۳، طبقه دوم کدپستی ۱۹۹۸۱۶۷۵۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۵۸۶۰/۹۷ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک گردشگری شعبه میدان سرو با کد ۱۴۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امین نوحی جهرمی به شماره ملی ۰۰۸۱۳۵۳۱۳۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا عارف به شماره ملی ۴۵۹۱۱۸۰۴۱۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سونیا منصوری به شماره ملی ۴۹۴۹۷۸۸۴۱۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی گلچین به شماره ملی ۰۰۶۶۸۹۹۹۵۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۹۰۶۲۶۰۲۸۰۵۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14373651
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پایدار سازه هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۴۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۳۱
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پایدار سازه هیوا سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۴۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۳۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اکبری اصل به شماره ملی ۰۵۲۰۰۷۹۴۵۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)، آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۷۲۱۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک