حمزه پایمرد

حمزه پایمرد

کد ملی 1930753071
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1561544
آگهی تغییرات شرکت بنا سازان راشا گستر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۶۰۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱با دریافت مبلغ پانصد هزار ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت وخانم شهناز ترابی به شماره ملی۰۵۳۴۶۳۶۳۵۷ با دریافت مبلغ پانصد هزار ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ۲ اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می‌باشد: آقای بهنام بیات به شماره ملی۰۵۳۲۴۷۷۵۳۷ دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه. آقای محمد رضا مرادی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۴۴۳۴۰دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه. ش۹۳۰۵۱۸۵۹۱۵۸۴۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023376
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتون گستر عمران طرح درتاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۷۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۵۹۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی) سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، شهرک قدس، امیریه، خیابان عدالت، خیابان امیریه،کدپستی۳۸۱۸۷۶۴۷۵۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۸/۸۸۶۳۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه قدس پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سلماز جاوید خیاطی به شماره ملی ۰۵۳۴۷۰۸۲۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره غلامرضا افتخاری به شماره ملی ۰۰۶۲۶۰۶۳۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن کاوشی پور به شماره ملی ۰۵۳۴۷۸۷۲۹۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهتاب عبدی به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۲۴۵۳ به عنوان بازرس اصلی حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت انخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۶۲۵۵۲۴۱۱۸۱۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050568
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پی رسا سازه فرداد درتاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۷۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۳۲۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب ، امور پیمانکاری مربوط به تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز.امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، دروازه تهران، مجتمع پارس، طبقه اول، واحد۱۶ کدپستی۳۸۱۴۹۵۹۴۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۶ مورخ ۵/۷/۹۵ بانک ملی شعبه دروازه مشهد اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: امیر ربیعی به شماره ملی ۰۵۳۵۰۱۸۵۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، پژمان پرهامی به شماره ملی ۱۷۵۴۹۳۴۴۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهربانو فرجی به شماره ملی ۰۰۷۴۳۴۵۹۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به عنوان بازرس اصلی و فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۷۱۱۱۶۷۸۲۱۶۵۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055302
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سعادت پیشه اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۱۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ غلامرضا احمدی به شماره ملی ۴۲۱۹۰۹۸۸۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و معصومه احمدی به شماره ملی ۰۶۲۰۸۷۹۹۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور میرزا بیگی به شماره ملی ۱۸۴۱۵۲۱۴۴۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ۲ محمدرضا نبیونی به شماره ملی ۰۵۳۳۳۸۹۵۶۹ به عنوان بازرس اصلی و حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. - ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۴ تصویب گردید. - ۴ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. / ش۹۵۰۷۱۳۸۰۴۷۵۳۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074187
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرنیان فرا عمران درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۷۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۸۹۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی) سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب.امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، دروازه تهران، مجتمع پارس طبقه دوم سالن سی، واحد ۱۳ کدپستی۳۸۱۴۹۵۹۵۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۰/۸۸۴۲۷ مورخ ۲۱/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه قائم مقام اراکپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: اسرافیل حسین زاده به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۱۱۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عباس عابدخانی به شماره ملی ۰۵۳۳۲۲۶۲۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مریم حسینخانی هزاوه به شماره ملی ۰۵۳۴۸۷۹۷۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به عنوان بازرس اصلی حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۰۷۲۵۴۲۳۲۱۲۸۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144689
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس دژ شهاب درتاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۸۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۰۵۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران، خیابان فروزانفر، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک ۸۵ ، مجتمع فرنودی ،طبقه ۱ ، واحد ۱ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۳ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۰ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان پاسداران اراک پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت : حمزه پایمرد شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - علی پایمرد شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - فرزاد پایمرد شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای علی پایمرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : احسانه باقری به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۷۹۹۴ به عنوان بازرس اصلی و اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۱۸۲۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد )) پ۹۵۰۹۰۲۵۷۵۴۴۹۶۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249433
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر عمران داتیس درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۹۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۲۰۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان فروزانفر، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک ۸۵، مجتمع فرنودی، طبقه ۱، واحد ۱ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی که تعداد۱۰۰۰ سهم آن بانام می باشد و مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۰۱۹ مورخ ۲۹/۹/۹۵ بانک ملی علوی اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احسانه باقری به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۷۹۹۴ به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده شریفی به شماره ملی ۰۵۲۰۲۶۵۷۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۰۲۰۶۶۸۸۱۱۸۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253985
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشعل سازان نیک تبار درتاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۹۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۹۴۰۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اراک، شهرک مصطفی خمینی، مجتمع آسمان، بلوک یک، طبقه اول، واحد سه کدپستی ۳۸۱۸۱۴۵۴۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۳/۱۱۰۲۰/۵۸ مورخ ۹/۱۰/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه پاسداران سنندج پرداخت گردیده است. اولین مدیران: امیر حسین منصورزاده به شماره ملی ۰۵۳۲۵۰۶۲۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شیما احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره رحمت اله احمدی سیاناوی به شماره ملی ۳۷۳۳۰۴۸۳۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت بازرس اصلی فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۱۰۲۳۹۵۲۵۸۸۵۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268492
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن سازان آونگ گستران درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۹۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۲۵۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. با اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اراک، میدان سرداران، خیابان پیروزی اسلام کدپستی ۳۸۱۴۹۵۷۴۹۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵-۹۷۳ مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه دروازه شهرجرد پرداخت گردیده است. اولین مدیران: سیدمحسن صداقت حسینی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۹۰۸۵۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره زهرا کاوشی پور به شماره ملی ۰۵۳۴۸۳۱۸۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره فرامرز خواجوندصالحی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۸۶۶۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۱۸۲۸۱ به سمت بازرس اصلی حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۱۱۰۳۳۳۸۱۳۵۳۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285772
آگهی تغییرات شرکت نارین رهنما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۷۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، و به طور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۲۱۱۱۶۰۸۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287215
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوان کیا بنا ساز درتاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۳۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۲۲۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، پلاک ۸۵، طبقه اول، واحد ۲ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۱۸۴ مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ بانک سپه شعبه کوی نصر پرداخت گردید اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم سادات رضوی عراقی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۶۳۰۱۱ به سمت بازرس علی البدل خانم احسانه باقری به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۷۹۹۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۱۱۲۶۵۲۹۹۰۸۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297359
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آماج گستر کاشانه درتاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۶۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۹۲۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) ، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) ، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. انجام کلیه فعالیتهای مجاز اعم از صنعتی، تولیدی، عمرانی، ساختمانی، بازرگانی و معدنی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور. ایجاد، تکمیل، توسعه، و راه اندازی و اداره واحد های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرحها و پروژه ها..انجام هر گونه عملیات تجاری و بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشور. اخذ تسهیلات مالی، اعتباری، ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ کوی نصر ـ خیابان فروزانفر ـ بزرگراه جلال آل احمد ـ پلاک ۸۵ ـ مجتمع فرنودی ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ که تعداد ۱۰۰۰سهم آن بانام می باشدکه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال آن طبق گواهی شماره ۱۷۶/۲۹۷۰/۵/۷۵ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ بانک صادرات ایران به حساب شرکت واریز گردید اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم یونسی فرد به شماره ملی ۰۵۳۴۹۸۳۷۷۴ به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده شریفی به شماره ملی ۰۵۲۰۲۶۵۷۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۱۱۸۸۱۷۲۴۰۵۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323005
آگهی تغییرات شرکت رادین تجارت پادرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، و به طور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۵۱۲۰۴۲۶۴۵۵۰۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353966
آگهی تغییرات شرکت شوسه پی البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمزه پایمرد به شماره ملی۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت بازرس اصلی و علی پایمرد به شماره ملی۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سامان آقاپور زنگنه به شماره ملی ۱۷۵۳۶۴۳۰۱۵ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و مژده چهارلنگ به شماره ملی ۱۷۵۵۵۴۷۹۱۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۲۳۶۵۳۳۵۴۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356985
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهراس نمای شایسته در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۶۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۷۲۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین. خدمات فضای سبز شامل ایجاد، باغبانی و نگهداری فضای سبز، امور آشپزخانه شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوقه و خدمات عمومی شامل تنظیفات، پیشخدمتی و امور آبدارخانه.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام موضوع فعالیت در نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهر تهران ـ کوی نصر ـ خیابان فروزانفر ـ بزرگراه جلال آل احمد ـ پلاک ۸۵ ـ مجتمع فرنودی ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره۲۸۹/۹۵/۱۰۳۱ مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ نزدبانک سرمایه.شعبه کوی نصر پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت می باشد اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۱۸۲۸۱ به سمت بازرس اصلی خانم فاطمه خواجه پور به شماره ملی ۲۲۸۰۱۳۸۲۱۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمی شود. پ۹۵۱۲۲۴۳۸۱۳۷۷۴۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597710
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فیدار صنعت رخشان درتاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۸۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۶۸۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ قیطریه ـ بلوار کاوه ـ خیابان روشنایی غربی ـ پلاک ـ ۱۰ ـ ساختمان پرنیان ـ طبقه سوم ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۹۳۱۸۷۳۳۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که طی گواهی بانکی شماره ۲۵۳ ـ ۸۸۴۲۷مورخ ۵/۶/۹۶ بانک ملت شعبه قائم مقام اراک مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده والباقی در تعهد صاحبان سهم میباشد. اولین مدیران: خانم سمانه یوسفی به شماره ملی ۰۵۲۰۳۶۲۹۴۲ و به سمت مدیرعامل آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۱۸۲۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مریم یونسی فرد به شماره ملی ۰۵۳۴۹۸۳۷۷۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۱۵۸۹۱۵۸۰۵۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716715
آگهی تغییرات شرکت آفاق طرح پادرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زینت خدیمی به شماره ملی ۰۵۲۰۷۳۲۷۸۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۲۴۹۰۰۵۲۵۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865812
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی ابتکار راه سهند درتاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۵۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۱۱۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: مهندسی ابتکار راه سهند شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ ملک ـ خیابان شهید قدوسی[۱۵و۷] ـ خیابان شهیدرجایی ـ پلاک ۳۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۸۱۳۸۷۶۵۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۳۵۱.۳۰۹ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک قوامین شعبه قائم مقام با کد ۲۰۳۵۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم سمانه یوسفی به شماره ملی ۰۵۲۰۳۶۲۹۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی صالحی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۸۷۰۰۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی اصغر رهبری به شماره ملی ۰۵۳۲۴۸۰۶۱۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم آزاده شریفی به شماره ملی ۰۵۲۰۲۶۵۷۷۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۱۹۲۹۲۵۶۷۱۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867633
آگهی تغییرات شرکت اشکان صنعت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سیدمحمد نوربخش به شماره ملی ۰۵۳۳۲۰۹۰۸۰به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منوچهر مگوئی به شماره ملی ۴۸۴۸۶۹۲۳۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهرام زارع به شماره ملی ۴۸۴۹۰۳۱۱۲۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد ابراهیم رادیان به شماره ملی ۴۳۲۴۰۶۰۰۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۲۱۸۸۶۴۳۱۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14039219
آگهی تغییرات شرکت پارمیس تجارت آتیه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۷۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ قدریه یارکرمی فرزند پنجشنبه به شماره ملی ۶۳۴۰۰۳۵۱۰۸ صادره از شیروان و عابدین نوری فرزند شیخ علی به شماره ملی ۶۳۴۹۷۸۷۵۵۲ صادره از شیروان هریک با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. شرکای نهایی شرکت و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می‌باشد: قدریه یار کرمی به شماره ملی ۶۳۴۰۰۳۵۱۰۸ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. عابدین نوری به شماره ملی ۶۳۴۹۷۸۷۵۵۲ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. حمزه پایمرد به شماره ملی۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مسعود بهزادی به شماره ملی ۱۲۸۷۰۹۶۰۶۹دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ۲ نام شرکت به دژ سازان فرداد گستر الویر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. / ش۹۷۰۲۳۰۵۴۵۷۱۵۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14373651
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پایدار سازه هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۴۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۳۱
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پایدار سازه هیوا سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۴۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۳۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اکبری اصل به شماره ملی ۰۵۲۰۰۷۹۴۵۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)، آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۷۲۱۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک