فرزاد پایمرد

فرزاد پایمرد

کد ملی 1930678193
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1569976
آگهی تغییرات شرکت بستر سازان راتین گستر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۶۰۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید مهدی مالدار سر پل به شماره ملی۰۰۷۱۷۱۱۵۴۶ فرزند سید محمد به شماره شناسنامه ۹۰۰۴ صادره از تهران با پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکوراصلاح گردید. ۲ اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می‌باشد: آقای محسن کاوشی پور به شماره ملی۰۵۳۴۷۸۷۲۹۰و آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ و آقای سهراب قادری به شماره ملی ۴۰۱۱۶۰۱۸۵۳ و آقای مرتضی کریمی به شماره ملی ۶۱۷۸۷۷۵۶۴۴ و آقای سید مهدی مالدار سرپل به شماره ملی۰۰۷۱۷۱۱۵۴۶ هرکدام دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه. ۳ تعداد اعضای هیئت مدیره از دو نفر به سه نفر افزایش یافت و در نتیجه ماده ۱۴ اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۳۰۵۲۱۵۷۷۲۴۸۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719512
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رسا کاران به سازه تیبا درتاریخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۴۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۵۵۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی) سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) ، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) ، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، بلوار مصطفی خمینی، مجتمع آسمان، بلوک ۱، طبقه اول، واحد ۳، کدپستی۳۸۱۸۱۴۵۴۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. علی اصغر رهبری دارای۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ فرزاد پایمرد دارای۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: علی اصغر رهبری به شماره ملی ۰۵۳۲۴۸۰۶۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۰۱۰۷۲۰۶۵۹۹۳۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015169
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایسته سازان کاشانه مهر در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۷۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۵۳۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی) سیستمهای خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) ، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) ، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، شهرک قدس، بلوار فاطمیه، کوی بهاران، کوچه بهاران ۱۳ کدپستی۳۸۱۸۸۷۵۸۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۳/۸۸۴۱۹ مورخ ۲۸/۵/۹۵ نزد بانک ملت شعبه بازار اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: امیر بختیاری طوسی به شماره ملی ۰۰۷۵۶۵۵۷۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علیرضا بنی غفاری به شماره ملی ۲۶۴۹۲۸۱۶۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره زهرا کاوشی پور به شماره ملی ۰۵۳۴۸۳۱۸۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: زهرا عبدی به شماره ملی ۰۶۲۱۸۵۵۸۴۷ به عنوان بازرس اصلی فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۶۲۱۳۳۴۵۵۳۹۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022168
آگهی تغییرات شرکت حجر ساز اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۲۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شکراله عباسی به شماره ملی ۰۶۲۰۰۸۴۴۱۳به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، فرامرز عباسی به شماره ملی ۰۶۲۰۰۸۶۰۴۱به سمت رئیس هیئت مدیره، و سهراب عباسی به شماره ملی ۰۶۲۰۰۸۶۶۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ حمزه پایمرد به شماره ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت بازرس اصلی و فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه نوید جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۴۱۷۹۶۵۰۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050568
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پی رسا سازه فرداد درتاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۷۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۳۲۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب ، امور پیمانکاری مربوط به تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز.امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، دروازه تهران، مجتمع پارس، طبقه اول، واحد۱۶ کدپستی۳۸۱۴۹۵۹۴۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۶ مورخ ۵/۷/۹۵ بانک ملی شعبه دروازه مشهد اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: امیر ربیعی به شماره ملی ۰۵۳۵۰۱۸۵۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، پژمان پرهامی به شماره ملی ۱۷۵۴۹۳۴۴۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهربانو فرجی به شماره ملی ۰۰۷۴۳۴۵۹۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به عنوان بازرس اصلی و فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۷۱۱۱۶۷۸۲۱۶۵۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074187
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرنیان فرا عمران درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۷۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۸۹۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی) سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب.امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، دروازه تهران، مجتمع پارس طبقه دوم سالن سی، واحد ۱۳ کدپستی۳۸۱۴۹۵۹۵۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۰/۸۸۴۲۷ مورخ ۲۱/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه قائم مقام اراکپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: اسرافیل حسین زاده به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۱۱۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عباس عابدخانی به شماره ملی ۰۵۳۳۲۲۶۲۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مریم حسینخانی هزاوه به شماره ملی ۰۵۳۴۸۷۹۷۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به عنوان بازرس اصلی حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۰۷۲۵۴۲۳۲۱۲۸۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089458
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آفاق طرح پادرا در تاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۲۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۴۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، پلاک ۸۵، طبقه اول، واحد ۱ کدپستی ۱۴۴۴۶۶۶۵۹۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۹۲۵۶ مورخ ۱۵/۷/۹۵ نزد بانک صادرات ایران شعبه جلال آل احمد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حمزه پایمرد با ک.م ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی پایمرد با ک.م ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای فرزاد پایمرد با ک.م ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: زهرا عبدی به شماره ملی ۰۶۲۱۸۵۵۸۴۷ به عنوان بازرس اصلی. مهتاب عبدی به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۲۴۵۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۸۰۲۸۹۹۳۱۰۹۸۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137912
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران عرصه گیتی ماد درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۸۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۴۶۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : اراک، خیابان دانشگاه، روبروی بستان شقایق، کوچه احسان ۷ ، اولین درب بر خیابان، کدپستی۳۸۱۷۸۷۴۳۵۸ سرمایه شرکت : مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵/۱۱۰۳۰/۵۸ مورخ ۲/۸/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه خیابان پاسداران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت : علی بی مثل به شماره ملی ۱۵۵۲۶۶۴۰۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آرمان کوپال به شماره ملی ۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مختار امیریان به شماره ملی ۳۳۵۹۴۹۶۰۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : شیما احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰ به عنوان بازرس اصلی فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۰۸۲۹۷۰۹۴۸۶۹۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144689
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس دژ شهاب درتاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۸۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۰۵۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران، خیابان فروزانفر، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک ۸۵ ، مجتمع فرنودی ،طبقه ۱ ، واحد ۱ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۳ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۰ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان پاسداران اراک پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت : حمزه پایمرد شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - علی پایمرد شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - فرزاد پایمرد شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای علی پایمرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : احسانه باقری به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۷۹۹۴ به عنوان بازرس اصلی و اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۱۸۲۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد )) پ۹۵۰۹۰۲۵۷۵۴۴۹۶۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249433
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر عمران داتیس درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۹۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۲۰۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان فروزانفر، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک ۸۵، مجتمع فرنودی، طبقه ۱، واحد ۱ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی که تعداد۱۰۰۰ سهم آن بانام می باشد و مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۰۱۹ مورخ ۲۹/۹/۹۵ بانک ملی علوی اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احسانه باقری به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۷۹۹۴ به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده شریفی به شماره ملی ۰۵۲۰۲۶۵۷۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۰۲۰۶۶۸۸۱۱۸۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249812
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نما آوید پردیس درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۹۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۲۷۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.با اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اراک، شهرک قدس، خیابان بوعلی سینا، کوچه اخوت ۱ کدپستی ۳۸۱۸۶۱۵۱۴۹ سرمایه شرکت:مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۸ مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان پاسداران اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران: امیر آتشیان به شماره ملی ۰۵۳۲۵۲۸۱۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حامد حاجی حسینی به شماره ملی ۰۵۱۹۴۸۱۹۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم یونسی فرد به شماره ملی ۰۵۳۴۹۸۳۷۷۴ به سمت بازرس اصلی و آزاده شریفی به شماره ملی ۰۵۲۰۲۶۵۷۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۱۰۲۰۶۸۶۲۶۸۱۷۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253985
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشعل سازان نیک تبار درتاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۹۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۹۴۰۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اراک، شهرک مصطفی خمینی، مجتمع آسمان، بلوک یک، طبقه اول، واحد سه کدپستی ۳۸۱۸۱۴۵۴۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۳/۱۱۰۲۰/۵۸ مورخ ۹/۱۰/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه پاسداران سنندج پرداخت گردیده است. اولین مدیران: امیر حسین منصورزاده به شماره ملی ۰۵۳۲۵۰۶۲۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شیما احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره رحمت اله احمدی سیاناوی به شماره ملی ۳۷۳۳۰۴۸۳۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت بازرس اصلی فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۱۰۲۳۹۵۲۵۸۸۵۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287215
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوان کیا بنا ساز درتاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۳۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۲۲۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، پلاک ۸۵، طبقه اول، واحد ۲ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۱۸۴ مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ بانک سپه شعبه کوی نصر پرداخت گردید اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم سادات رضوی عراقی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۶۳۰۱۱ به سمت بازرس علی البدل خانم احسانه باقری به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۷۹۹۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۱۱۲۶۵۲۹۹۰۸۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297359
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آماج گستر کاشانه درتاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۶۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۹۲۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) ، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) ، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. انجام کلیه فعالیتهای مجاز اعم از صنعتی، تولیدی، عمرانی، ساختمانی، بازرگانی و معدنی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور. ایجاد، تکمیل، توسعه، و راه اندازی و اداره واحد های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرحها و پروژه ها..انجام هر گونه عملیات تجاری و بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشور. اخذ تسهیلات مالی، اعتباری، ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ کوی نصر ـ خیابان فروزانفر ـ بزرگراه جلال آل احمد ـ پلاک ۸۵ ـ مجتمع فرنودی ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ که تعداد ۱۰۰۰سهم آن بانام می باشدکه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال آن طبق گواهی شماره ۱۷۶/۲۹۷۰/۵/۷۵ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ بانک صادرات ایران به حساب شرکت واریز گردید اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم یونسی فرد به شماره ملی ۰۵۳۴۹۸۳۷۷۴ به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده شریفی به شماره ملی ۰۵۲۰۲۶۵۷۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۱۱۸۸۱۷۲۴۰۵۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356985
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهراس نمای شایسته در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۶۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۷۲۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین. خدمات فضای سبز شامل ایجاد، باغبانی و نگهداری فضای سبز، امور آشپزخانه شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوقه و خدمات عمومی شامل تنظیفات، پیشخدمتی و امور آبدارخانه.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام موضوع فعالیت در نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهر تهران ـ کوی نصر ـ خیابان فروزانفر ـ بزرگراه جلال آل احمد ـ پلاک ۸۵ ـ مجتمع فرنودی ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره۲۸۹/۹۵/۱۰۳۱ مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ نزدبانک سرمایه.شعبه کوی نصر پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت می باشد اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۱۸۲۸۱ به سمت بازرس اصلی خانم فاطمه خواجه پور به شماره ملی ۲۲۸۰۱۳۸۲۱۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمی شود. پ۹۵۱۲۲۴۳۸۱۳۷۷۴۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402989
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توان گستران برنا صنعت میهن درتاریخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۰۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۳۰۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: توزیع و پخش و نمایندگی باطری خودرو، ساخت و تجهیز کوره ذوب فلز، انجام کلیه فعالیتهای مجاز اعم از صنعتی، تولیدی، عمرانی، ساختمانی، بازرگانی و معدنی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور. ایجاد، تکمیل، توسعه، و راه اندازی و اداره واحد های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرحها و پروژه ها. .انجام هر گونه عملیات تجاری و بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشور. اخذ تسهیلات مالی، اعتباری، ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مرکزی-شهر اراک-شهرک پردیس ۲-کوچه یاس ۱۵-خیابان کمربندی-پلاک ۷۸۸۴-ساختمان قطعه ۳۷۴-طبقه همکف کدپستی ۳۸۱۷۱۳۷۸۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰.۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸/۶۸۶۳۵ مورخ ۲۷/۱/۹۶ نزد بانک ملت شعبه بلوار دلاوران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آذر خلت آبادی فراهانی به شماره ملی ۵۴۴۹۸۴۰۲۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سیدمحمد جلالی کرچائی به شماره ملی ۲۰۶۳۲۹۱۷۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به عنوان بازرس اصلی فاطمه خواجه پور به شماره ملی ۲۲۸۰۱۳۸۲۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۶۰۲۰۶۸۸۷۵۲۷۴۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466885
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فراز بستر سایان درتاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۱۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۹۰۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ شهرک قدس ـ کوچه ایثار ـ کوچه ایثار ۳ ـ پلاک ۵ ـ طبقه همکف کدپستی ۳۸۱۸۶۴۶۶۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱.۰۰۰ سهم با نام ۱.۰۰۰ ریال می باشد که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۵۰۳/۹۶ مورخ ۱۳/۳/۹۶ نزد بانک ملی ایران شعبه دروازه مشهد اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: فیروزه رجبی هزاوه به شماره ملی ۰۵۲۰۴۹۶۳۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فواد خانبلوکی به شماره ملی ۰۵۳۲۵۹۴۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریدون نوابی به شماره ملی ۵۵۷۹۷۳۳۹۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به عنوان بازرس اصلی و مریم یونسی فرد به شماره ملی ۰۵۳۴۹۸۳۷۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۶۰۳۲۱۴۶۴۷۶۲۷۴۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13499402
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فراز بارمان اهورا درتاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۱۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۵۷۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهر اراک ـ امیریه (معلم) ـ کوچه سخاوت ۵[۶] ـ خیابان امیریه ـ پلاک ۴۷۵۷ ـ طبقه اول کدپستی ۳۸۱۸۷۶۴۷۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۱۱/۲۸۰۴ مورخ ۱۱/۴/۹۶ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان شهدا اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محمد آخوندی به شماره ملی ۰۶۱۰۱۳۷۹۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره نغمه محمدی به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۴۸۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مریم سادات رضوی عراقی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۶۳۰۱۱ به عنوان بازرس اصلی مهدیه مهدوی هزاوهء به شماره ملی ۰۵۳۳۳۰۵۸۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۶۰۴۱۴۵۹۹۴۳۳۲۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530100
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایگان عمران چکاد درتاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۲۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۵۴۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مرکزی شهر اراک ـ خیابان مشهد ـ خیابان مشهد ـ بن بست حسینی ـ پلاک ۵۱۴ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی ۳۸۱۴۷۶۳۹۹۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی می باشدکه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۰۳مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ بانک ملی شعبه دروازه مشهد پرداخت گردید. اولین مدیران: فاطمه یوسفی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۷۲۱۵۴به سمت رئیس هیئت مدیره ومهدیه مهدوی هزاوهء به شماره ملی ۰۵۳۳۳۰۵۸۸۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومهدی علی زاده به شماره ملی ۲۲۹۷۶۱۷۲۰۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت بازرس اصلی ومهتاب عبدی به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۲۴۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۰۳۴۱۵۸۶۴۵۸۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556905
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شفق راه فیروز درتاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۲۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۴۰۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهر اراک ـ جهانگیری ـ خیابان آیت اله قاضی طباطبائی[۵۹] ـ کوچه شهید سعید هندودری[۱۲و۱۱] ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۳۸۱۶۶۹۳۵۸۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۱۹مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۶بانک ملی شعبه دروازه مشهدپرداخت گردید. اولین مدیران: مسعود محمدی یار به شماره ملی ۰۳۸۴۱۷۰۹۴۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وبنیامین باقری به شماره ملی ۰۵۳۴۶۸۱۱۱۵به سمت رئیس هیئت مدیره ومریم حسینخانی هزاوه به شماره ملی ۰۵۳۴۸۷۹۷۱۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت بازرس اصلی و مهتاب عبدی به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۲۴۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۶۰۵۲۳۲۹۲۷۹۱۳۶۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564148
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرهان ساخت رادمان درتاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۲۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۵۶۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهر اراک ـ شهرک پردیس ۱ ـ کوچه حافظ دوم[۱۰] ـ کوچه لاله ۹ ـ پلاک ۹۳۰۸ ـ ساختمان قطعه ۲۳۸ ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۳۸۱۷۶۴۹۳۰۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی می باشدکه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۸۸۴۲۷مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه قائم مقام پرداخت گردید. اولین مدیران: اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۱۸۲۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد محمدعلیپور به شماره ملی ۰۵۳۲۵۱۱۳۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مریم یونسی فرد به شماره ملی ۰۵۳۴۹۸۳۷۷۴ به سمت بازرس اصلی مهتاب عبدی به شماره ملی ۰۵۳۴۷۳۲۴۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۶۰۵۲۵۴۸۰۳۷۲۲۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620812
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده گوهر ارژن درتاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۳۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۰۱۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهر اراک-خیابان راه آهن-کوچه شهیدرضا افتخار-خیابان شهید شیرودی-پلاک ۳۳۹-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۳۸۱۹۷۵۶۶۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۸۵۳۲۱-۹۶مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۶بانک ملت شعبه میدان شهدا پرداخت گردید و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران:علیرضا شوشتریان به شماره ملی ۰۰۵۵۸۷۹۸۲۹به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره سپیده خان بابائی سورانه به شماره ملی ۰۳۸۶۰۰۶۵۷۱به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی دوخائی به شماره ملی ۰۵۳۳۲۳۷۱۸۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل:علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت بازرس اصلی فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نویداراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۲۹۹۰۲۸۲۷۶۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سانا عمران چلیپا درتاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۸۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران شهر تهران ـ کوی نصر ـ خیابان شهید صفرعلی شهابی (۲۸) ـ خیابان نصر ـ پلاک ۲۲۵ ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۰ ـ کدپستی ۱۴۴۸۸۳۳۱۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۱۹۲۱/۰۶/۹۶ مورخ۱۵/۶/۹۶ نزد بانک قوامین شعبه قائم مقام توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۷۲۱۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۹۸۹۸۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم یونسی فرد به شماره ملی ۰۵۳۴۹۸۳۷۷۴ به سمت بازرس اصلی خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی ۰۵۲۰۰۱۸۲۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۴۳۴۲۸۵۷۲۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831365
آگهی تغییرات شرکت فرنام گستر هیراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۶۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ معین فرمهینی فراهانی به شماره ملی ۰۵۳۴۸۴۸۷۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مریم یونسی فرد به شماره ملی ۰۵۳۴۹۸۳۷۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره و فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به سمت نائب رئیس و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۲۳/۸/۱۳۹۸) انتخاب شدند. - ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۱۰۲۹۲۸۵۲۴۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14039213
آگهی تغییرات شرکت رادین تجارت پادرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ هادی نوری فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه ۴ و کدملی ۶۳۴۹۹۱۲۴۲۱ صادره از شیروان با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و عابدین نوری فرزند شیخعلی به شماره شناسنامه ۹۹۳ و کدملی ۶۳۴۹۷۸۷۵۵۲ صادره از شیروان با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفتند. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می‌باشد: هادی نوری به شماره ملی۶۳۴۹۹۱۲۴۲۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. عابدین نوری به شماره ملی۶۳۴۹۷۸۷۵۵۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. حمزه پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۳۰۷۱دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. ۲ نام شرکت به «اسکان سازه مارون کاران» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. / ش۹۷۰۲۳۰۳۵۱۸۴۳۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک