علی جهانگیری

آقای علی جهانگیری

کد ملی 1880869217
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1047099
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس شماره ملی۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ بسمت بازرس اصلی و علی جهانگیری شماره ملی۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۶۴۲۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704166
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۱۹۲۲۳۵۱۵۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717650
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ارتباطات رایان تدبیر در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۹۲۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۲۰۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تأمین تجهیرات و ایجاد شبکه های مخابراتی و انتقال داده ها از طریق انواع فناوری ها و بسترهای ارتباطی و ایجاد ارتباط با شبکه های مخابراتی و اطلاع رسانی داخلی و بین المللی، صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت و ارائه انواع خدمات ارتباطی و خدمات مشاوره و طراحی سیستم های شبکه های کامپیوتری و مخابراتی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، گاندی، خیابان چهاردهم، گاندی جنوبی، پلاک ۷۴، طبقه ۳ کدپ ۱۵۱۷۸۴۴۱۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۹/۹۴/۱۰۰۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ـ شرکت داده گستر عصر نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵ با نمایندگی آقای سید ایمان میری کدم ۴۵۹۱۳۰۷۲۶۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت آریا رسانه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵ با نمایندگی آقای محمد حسن شانه ساززاده کدم ۰۰۷۲۵۸۲۷۴۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پارسان لین ارتباطات به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲ با نمایندگی آقای عبداله فاتح کدم ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵ با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی کدم ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت انتقال داده های آسیاتک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۳۷۳ با نمایندگی آقای محمدعلی یوسفی زاده کدم ۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای علی جهانگیری کدم ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقایان علی دوائی به شماره ملی ۰۰۷۱۷۱۶۱۹۱ به عنوان بازرس اصلی و محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی ۰۳۸۱۶۸۷۵۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۴۱۲۲۶۵۴۰۱۹۵۵۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877355
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوران پیشرو پارس نت درتاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۱۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۱۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه انواع راهکار های جامع خدمات الکترونیکی و رایانه ای از طریق تأمین و راه اندازی ابزارهای مربوط اعم از راه حل های بر خط و برون و تأمین زیرساخت های فنی لازم برای شرکت ها و موسسات دارای مجوز، ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای ارائه خدمات تجارت الکترونیکی، غیرهرمی در بازارهای داخلی و بین المللی، خرید و فروش و تأمین هر گونه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و سیستم های مخابراتی مرتبط با خدمات الکترونیکی و رایانه ای، خرید و فروش، تأمین، به کارگیری و راهبری تجهیزات ارتباطی و زیرساخت های سیستم های مخابراتی و انتقال داده های مرتبط، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری دستگاه های شبکه و ابزارهای الکترونیکی و رایانه ای، توسعه بستر فنی لازم برای گسترش خدمات و خرید و فروش انواع کارت های مغناطیسی و هوشمند مربوطه، طراحی، پیاده سازی، راهبری و نگهداری نرم افزارهای کاربردی مربوط به موضوع فعالیت شرکت، ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت، تجارت الکترونیکی و سایر خدمات الکترونیکی مربوطه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، طراحی، تولید، ارائه نوآوری و پشتیبانی انواع سامانه های خدمات عمومی، بانکی و تجارت الکترونیکی از جمله پرداخت آنلاین، ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی به واحدهای تجاری حقیقی و حقوقی، انجام کلیه عملیات مجاز الکترونیکی در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی، صادرات و واردات در ارتباط با موضوع شرکت.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان خرمشهر، پلاک ۲۲۲، طبقه ششم، واحد جنوب غربی کدپ ۱۵۳۳۷۴۳۵۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵/۹۵/۱۰۰۲ مورخ ۳۱/۱/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ با نمایندگی سعید فاتح به کدم ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵به عنوان رئیس هیأت مدیره و عبداله فاتح، کدم ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وآقای رضا فاتح، کدم ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و زهرا خسروی وانق سفلی کدم ۴۸۳۹۶۲۹۳۵۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۴۰۶۲۲۷۲۳۳۲۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065324
آگهی تغییرات شرکت عصر فناوران سپهر الکترونیک پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ تصویب گردید. - علی جهانگیری بشماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری بشماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۱۸۹۱۵۸۸۴۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065342
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فاتح بشماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت رئیس هیأت مدیره عبداله فاتح بشماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره رضا فاتح بشماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیأت مدیره علی جهانگیری بشماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۸۱۰۴۶۳۹۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074809
آگهی تغییرات شرکت توانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۵ انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۲۵۱۱۵۹۸۹۸۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076365
آگهی تغییرات شرکت مدیریت شبکه ارتباط رای مند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ تصویب گردید. آقایان: مهران مهدوی ک. م ۰۰۵۳۲۱۸۲۴۸، علی جهانگیری ک. م ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷و ناصر اقبال زاده ک. م ۰۶۲۱۱۹۴۴۷۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای علی اصغر خجسته ک. م ۰۹۳۸۳۰۹۸۸۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۲۶۶۲۳۳۰۸۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086080
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و آقایان عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۸۰۱۵۱۷۸۹۷۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213408
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری نوین آفاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۹۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۱۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۱۰۰۴۷۶۲۵۲۸۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369820
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوای نور پارس درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۸۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات ارتباطی و اطلاع رسانی، ارائه خدمات دسترسی به شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی داخلی و بین المللی از طریق شبکه های زمینی با سیم و بدون سیم و از طریق ماهواره، پژوهش در امور ارتباطات زمینی و فضایی، خدمات مشاوره، طراحی و ایجاد شبکه های ارتباطی و داده ها و در صورت لزوم ساخت و کپی سازی و فروش سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز، صادرات و واردات، ارائه خدمات تجارت الکترونیک، فروش اینترنتی، اخذ نمایندگی محصولات خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با موضوع فعالیت های شرکت ـ در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیتهای شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید سرتیپ قنبر قنبرزاده ـ خیابان خرمشهر ـ پلاک ۲۲۲ ـ ساختمان نگین سبز ـ طبقه ششم ـ واحد شمال شرقی ـ کدپستی ۱۵۳۳۷۴۳۵۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طبق گواهی شماره ۲۷۴/۹۵/۱۰۰۲ مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت به حساب شرکت واریز گردید اولین مدیران: آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا خسروی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۲۹۳۵۸ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآورشرکت با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۶۰۱۱۵۸۴۹۵۷۸۷۸۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385566
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس صدای ارتباط درتاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۳۹۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه سرویس و خدمات رایانه ای و پیاده سازی و پشتیبانی تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای، مخابراتی و فناوری اطلاعات، مشاوره، طراحی و اجرا در کلیه پروژه های مربوط به فناوری اطلاعات و مخابرات، ارائه راهکارهای سیستم یکپارچه اطلاعات، مدیریت منابع با استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون مالی و اداری، سیستم یکپارچه ارتباطات دربرگیرنده راهکارهای (VoIP)، ویدئو کنفرانس، وب کنفرانس، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی انواع شبکه های کامپیوتری، ارائه خدمات بازرگانی از قبیل بازاریابی داخلی در خصوص موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی در زمینه فعالیت شرکت، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، فعالیت های طراحی، مشاوره، اجرا، تحقیق و توسعه، نصب، نگهداری، پشتیبانی فنی، آموزش و پژوهش، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، خرید و فروش، واردات و صادرات در زمینه فعالیت شرکت. (ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس ـ تهران مرکزی ـ سیاهرود ـ روستای مرادتپه ـ شهر پردیس ـ فاز ۶ ـ جاده تهران دماوند (پارک فناوری) ـ کوچه نوآوری ۹ ـ پلاک ۹۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۶۵۷۱۶۷۳۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۲۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۵ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی با نام می باشد که تمامی آن توسط مؤسسین طی گواهی شماره ۲۶۴/۹۵/۱۰۰۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای خدایار میخچی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۲۰۵۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ و سهیل غفاری به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۰۲۷۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۲۶۴۳۱۶۹۷۹۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595787
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ تصویب گردید. آقایان سعید فاتح، به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶و رضا فاتح، به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۱۴۹۵۴۹۸۷۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595798
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵، عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۱۴۵۷۶۸۲۲۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705860
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس سولار پارس درتاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۴۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۶۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، مشاوره، پیمانکاری، اجرا، راه اندازی، مشارکت و مدیریت هر گونه پروژه ای از جمله ساختمانی، برق، تأسیساتی و خدماتی و پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های نو، تولید، فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعمیرات و نگهداری شبکه های تولید و توزیع نیرو، صادرات و واردات، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید عبدالمجید صابونچی ـ کوچه ششم ـ پلاک ۱۹ ـ طبقه سوم ـ ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۵۶۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد و مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی شماره۱۹۸/۹۶/۱۰۰۲ مورخ ۲۳/۰۷/۹۶بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردید اولین مدیران: آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی ۰۳۸۱۶۸۷۵۶۲ به سمت مدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آوای نور پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ به نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۰۹۷۰۸۲۴۸۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746813
آگهی تغییرات شرکت روژان شید انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۳۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله فاتح به شماره ملی۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای پیام افضلی به شماره ملی۰۴۵۳۶۲۹۱۸۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت شیدسان مهر کیش به شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۰۹۸۴۳ با نمایندگی آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۱۴۶۰۷۱۰۴۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752799
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری عصر افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۰۹۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی جهانگیری به کد ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمد مهدی ابرقویی به کد ملی ۰۳۸۱۶۸۷۵۶۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و علی ابراهیمی به کد ملی ۶۲۵۹۵۷۶۹۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره و محمد علی مدد به کد ملی ۰۴۵۰۳۵۷۸۴۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۲۰۲۷۶۱۲۸۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782782
آگهی تصمیمات شرکت شید سان مهر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۹۸۴۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۸٫۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای عبدا.. فاتح با کد ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای پیام افضلی با کد ملی ۰۴۵۳۶۲۹۱۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم مونا حاج علی اصغر با کد ملی ۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت آفتاب تابان کیان به شماره ثبت۵۱۶۴۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. آقای علی جهانگیری با کد ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری با کد ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۱۰۰۴۸۴۲۱۴۰۶۹۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792557
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی پاک خورشید پارس در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۸۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۶۲۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، مشاوره، پیمانکاری، اجرا، راه اندازی، مشارکت و مدیریت هر گونه پروژه ای از جمله ساختمانی، برق، تأسیساتی و خدماتی و پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های نو، تولید، فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعمیرات و نگهداری شبکه های تولید و توزیع نیرو، صادرات و واردات، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده ـ خیابان هویزه ـ پلاک ۱۹۴ ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۵۳۷۱۵ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۹۹/۹۶/۱۰۰۲ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۶ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اعضا هیئت مدیره آقای وحید شمس آبادی به شماره ملی ۰۰۵۷۲۴۱۷۲۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت نوآوران رایمند گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸ و به نمایندگی عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زهرا خسروی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۲۹۳۵۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی ابراهیمی به شماره ملی ۶۲۵۹۵۷۶۹۳۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۰۱۳۲۳۲۰۳۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795659
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نور هنر و اندیشه پارس درتاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه خدمات در راستای تجارت الکترونیک اعم از ثبت دامنه، میزبانی وب، طراحی سایت و اجرای پروژه های اینترنتی و پرتال های اینترنتی، مطالعه و برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی، طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی، تحقیقات بازاریابی، اخذ وام از بانک ها موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مزایده ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده ـ خیابان هویزه ـ پلاک ۱۹۴ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۵۳۷۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تماماً با نام می باشد. که کل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن از طرف صاحبان سهام، نقداً طی گواهی شماره ۲۲۷/۶۹/۱۰۰۲ مورخه ۱۴/۸/۹۶ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت شده است اعضا هیئت مدیره: آقای میثم کیهانی به شماره ملی ۰۴۵۱۴۷۵۰۵۴ و به سمت مدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ و به نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۲۲۳۳۲۳۲۴۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک