یاسر چاشیانی

یاسر چاشیانی

کد ملی 1861734085
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12670323
آگهی تغییرات شرکت یاور پیکر خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد درویشی به شماره ملی ۵۲۷۹۸۹۱۴۹۵، یاسر چاشیانی به شماره ملی۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵، مهدی محمدی به شماره ملی ۲۳۰۰۱۹۲۸۴۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. یاسین عباسی به شماره ملی ۵۲۷۹۸۸۷۶۴۱ به عنوان بازرس اصلی ودانیال بندری دریائی به شماره ملی ۱۸۱۹۸۶۹۹۸۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۰۲۸۹۳۱۲۸۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774090
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس اکسین صنعت ایرانیان در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۱۳۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی ساختمانی و تاسیساتی عمرانی ـ سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی ـ ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی ـ (کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: امیدیه ـ میانکوه ـ کوی کارگری ـ خیابان ۱۷۲ ـ پلاک ۶ ـ کدپستی ۶۳۷۸۱۴۵۶۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که تمام مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۵۵ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ نزد بانک ملی ایران شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. صغری سادات یوسفیانی بشماره ملی ۱۸۶۱۴۶۳۲۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ سید ایمان موسوی نیا بشماره ملی ۵۹۹۹۹۵۱۶۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آناهیتا نظری بشماره ملی۱۹۰۰۱۹۲۸۳۷ بسمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه محمد نوری ممبنی به شماره ملی ۱۹۰۰۰۴۲۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۲۱۲۴۱۴۴۵۵۴۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811216
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تاراز تلاش پارسیان در تاریخ ۰۳/۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۰۰۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی ساختمانی و تاسیساتی عمرانی ـ سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی ـ ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی ـ (کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: امیدیه ـ میانکوه نمره یک بالا روبروی مدرسه شیرالی ـ خیابان شهید موسی ترک چریک ـ کدپستی ۶۳۷۶۱۶۴۴۴۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام می باشد که تمام مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲ مورخ ۱۷/۱/۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه میانکوه امیدیه پرداخت گردیده است. سعید رستمی به شماره ملی ۱۸۵۰۱۰۵۷۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ راضیه رستمی بشماره ملی ۵۲۷۰۰۴۸۲۹۹ بسمت مدیرعامل ـ اسماعیل رستمی بشماره ملی۵۵۰۹۷۰۵۶۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی واداری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی و یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۳۰۳۶۶۵۸۰۸۲۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855033
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امین صنعت شریف در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۲۷۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی ساختمانی و تاسیساتی عمرانی ـ سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی ـ ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی ـ (کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح). پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: امیدیه ـ شهرک مطهری پشت رستوران زاگرس خ اردیبهشت اشتراک برق ۰۱۰۴۲۵۱۰۱۳۰۸۰۳ ـ کدپستی ۶۳۷۳۱۷۳۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تمام مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۹۱ مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ نزد بانک ملی ایران شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. امین شریفی بشماره ملی۵۲۷۹۹۶۴۷۹۴ بسمت مدیرعامل ـ محمد افضلی بشماره ملی۵۲۷۹۹۷۵۹۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ یاسر چاشیانی بشماره ملی۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سید محمد رضا راستی به شماره ملی ۱۸۱۷۳۰۵۶۲۱ به عنوان بازرس اصلی و احمد حیدری اصل به شماره ملی ۶۶۱۹۹۶۲۸۹۰ به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی ها تعیین شد. ش۹۵۰۳۲۵۶۳۰۹۷۰۶۳۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897529
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سازان نقوش اسلیمی درتاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۴۰۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی - سند بلاست – ایزوگام – عایق کاری- پلیت بندی – آرماتور بندی – استیج بندی – رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی – آورهال – ایجاد و نگهداری فضای سبز – تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن – تنظیفات – تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین – جدول کشی- جوشکاری – برق کشی صنعتی و ساختمانی – ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان – ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی – تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی – راهبری خودروهای سبک و سنگین – ساخت مخزن و سوله – زنگ زدایی – کابل کشی – علف زنی- جوشکاری -– قالب بندی – لایروبی فاضلاب – نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc – روتین منازل و ادارت –بتن ریزی – فنس کشی – لوله کشی صنعتی و ساختمانی – خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی – پل سازی – محوطه سازی – اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی،تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن – صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز – ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن – خدمات پشتیبانی – ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی –بسته بندی صنایع غذایی(کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح)مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:امیدیه شهرک مطهری خ کانال منازل بنیاد شهید پلاک۹ کد پستی ۶۳۷۳۱۸۶۳۴۷ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماما مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۹ مورخ ۲۹/۳/۹۵ نزد بانک ملی شعبه امیدیه پرداخت گردیده است ریحانه نادری بنی با شماره ملی۵۲۷۰۰۵۰۰۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - کیامرث نادری بنی با شماره ملی۵۲۷۹۵۰۶۰۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - حسین نادری بنی با شماره ملی۱۸۵۰۱۲۷۶۶۲ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و آوراق اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی و یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد ش۹۵۰۴۱۹۴۸۲۷۳۹۴۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12901221
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اکسین تلاش تاراز درتاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۸۲۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام کارهای فنی و خدماتی ساختمانی و تاسیساتی عمرانی سند بلاست ایزوگام عایق کاری پلیت بندی آرماتور بندی استیج بندی رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی آورهال ایجاد و نگهداری فضای سبز تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن تنظیفات تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین جدول کشی جوشکاری برق کشی صنعتی و ساختمانی ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ساخت و نصب کابینت تهیه مصالح ساختمانی تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی راهبری خودروهای سبک و سنگین ساخت مخزن و سوله زنگ زدایی کابل کشی علف زنی قالب بندی لایروبی فاضلاب نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc روتین منازل و ادارت بتن ریزی فنس کشی لوله کشی صنعتی و ساختمانی خاکریزی و خاکبرداری راه سازی پل سازی محوطه سازی اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی،تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن خدمات پشتیبانی ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی(کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح)مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:خوزستان امیدیه - بازار طلا فروشان - پلاک تجاری ۱۵ کدپستی۶۳۷۲۱۸۲۳۱۸ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹,۸۷۹ مورخ ۲۹/۱,۹۵۸ نزد بانک رفاه شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. تورج فیاضی فرد به شماره ملی ۵۲۷۹۳۴۲۹۷۱به سمت مدیرعامل - محسن محبی نیا به شماره ملی ۱۸۶۰۳۴۰۳۸۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- لیلا محبی نیا به شماره ملی ۱۸۶۱۲۷۸۰۹۸به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی -یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۲۰۲۱۷۸۶۷۴۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12939743
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امیر صنعت ارجان درتاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۶۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی سند بلاست ایزوگام عایق کاری پلیت بندی آرماتور بندی استیج بندی رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی اورهال ایجاد و نگهداری فضای سبز تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن تنظیفات تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین جدول کشی جوشکاری برق کشی صنعتی و ساختمانی ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ساخت و نصب کابینت تهیه مصالح ساختمانی تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی راهبری خودروهای سبک و سنگین ساخت مخزن و سوله زنگ زدایی کابل کشی علف زنی جوشکاری قالب بندی لایروبی فاضلاب نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc روتین منازل و ادارت بتن ریزی فنس کشی لوله کشی صنعتی و ساختمانی خاکریزی و خاکبرداری راه سازی پل سازی محوطه سازی اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ایجاد خطوط لوله نفت، آب وگازوتلفن خدمات پشتیبانی ایجادزهکشی و حفرکانال های آبی وکشاورزی کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوزستان امیدیه شهرک مطهری خ آبان ۱ روبروی اتحادیه اصناف منزل فاضل شریفی کدپستی۶۳۷۳۱۸۸۷۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲ مورخ ۸/۴/۹۵ نزد بانک ملی شعبه امیدیه علیا پرداخت گردیده است. مجید کریم زاده به شماره ملی۱۸۶۱۳۸۲۳۸۳به سمت مدیرعامل ـ مجتبی طهماسب پور به شماره ملی۱۸۵۰۰۵۰۹۴۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ اعظم طهماسب پور به شماره ملی۵۲۷۹۹۲۰۶۶۵به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس اصلی ـ سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. ش۹۵۰۵۱۰۵۹۸۲۸۷۵۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949655
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گردش خطوط مارون در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۴۱۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی سندبلاست ایزوگام عایق کاری پلیت بندی آرماتور بندی استیج بندی رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی اورهال ایجاد و نگهداری فضای سبز تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن تنظیفات تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین جدول کشی جوشکاری برق کشی صنعتی و ساختمانی ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ساخت و نصب کابینت تهیه مصالح ساختمانی تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی راهبری خودروهای سبک و سنگین ساخت مخزن و سوله زنگ زدایی کابل کشی علف زنی جوشکاری قالب بندی لایروبی فاضلاب نصب انواع پارکت کف پوش دیوار پوش mdf و pvc روتین منازل و ادارت بتن ریزی فنس کشی لوله کشی صنعتی و ساختمانی خاکریزی و خاکبرداری راه سازی پل سازی محوطه سازی اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ایجاد خطوط لوله نفت آب و گاز و تلفن خدمات پشتیبانی (کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوزستان میانکوه خ عسکری پشت لین ۱۱۳ کدپستی۶۳۷۸۱۱۴۱۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۸ مورخ ۱۳/۴/۹۵ نزد بانک ملی شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. برزو عالیوندهلایجانی به شماره ملی ۱۸۴۱۰۳۰۸۳۱به سمت مدیرعامل ـ سجاد عالی وند به شماره ملی۱۸۵۰۰۶۳۴۷۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ بیژن عالی وند به شماره ملی۱۸۴۱۶۷۶۷۳۱به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی ـ یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۵۱۶۳۹۰۹۵۲۴۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968011
آگهی تغییرات شرکت صحرا طلوع امیدیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۹۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود اسدی حاجی وند به کدملی ۶۶۳۹۶۷۲۷۹۰ سحر اسدی حاجی وند به کدملی ۱۹۷۲۳۲۱۳۳۱ علی محمد اسدی حاجی وند به کدملی ۱۹۷۰۲۴۹۷۴۹به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سیده عذرا علیزاده به کدملی۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱به عنوان بازرس اصلی یاسر چاشیانی به کدملی۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۵۲۵۴۵۵۴۹۳۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984005
آگهی تغییرات شرکت ایرج بناء امیدیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۰۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایرج شریفی با کد ملی۱۹۵۰۹۵۵۵۸۳ - عبدالرزاق شریفی با کد ملی۵۲۷۹۷۲۶۳۰۳ - میثم شریفات با کد ملی ۵۲۷۹۸۶۰۰۲۶به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. فاطمه علوانی به کد ملی۱۹۰۰۱۰۲۲۲۶به عنوان بازرس اصلی - یاسر چاشیانی به کد ملی۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی انتخاب شد. ش۹۵۰۶۰۳۸۵۰۶۴۶۵۸۳ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000683
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا تلاش منگشت درتاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۴۳۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی سند بلاست ایزوگام عایق کاری پلیت بندی آرماتور بندی استیج بندی رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی اورهال ایجاد و نگهداری فضای سبز تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن تنظیفات تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین جدول کشی جوشکاری برق کشی صنعتی و ساختمانی ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ساخت و نصب کابینت تهیه مصالح ساختمانی تعمیر تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی راهبری خودروهای سبک و سنگین ساخت مخزن و سوله زنگ زدایی کابل کشی علف زنی جوشکاری قالب بندی لایروبی فاضلاب نصب انواع پارکت کف پوش دیوار پوش mdf و pvc روتین منازل و ادارت بتن ریزی فنس کشی لوله کشی صنعتی و ساختمانی خاکریزی و خاکبرداری راهسازی پل سازی محوطهسازی اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راهسازی تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ایجاد خطوط لوله نفت آب و گاز و تلفن خدمات پشتیبانی کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوزستان امیدیه میدان قدس جنب اداره پست کدپستی۶۳۷۳۱۸۳۱۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۸ مورخ ۱۲/۳/۹۵ نزد بانک ملی شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. صالح مرزوق پور به شماره ملی ۵۸۵۹۹۸۸۵۲۴بهسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ جمشید سلیمانی به شماره ملی۴۸۱۹۶۷۵۶۸۰به سمت مدیرعامل ـ شفیقه سلیمانی به شماره ملی۴۸۱۹۶۸۴۳۶۱به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی ـ یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. ش۹۵۰۶۱۳۸۷۰۳۷۳۹۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001601
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صخره تلاش پارسه درتاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۶۶۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی - سند بلاست – ایزوگام – عایق کاری- پلیت بندی – آرماتور بندی – استیج بندی – رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی – آورهال – ایجاد و نگهداری فضای سبز – تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن – تنظیفات – تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین – جدول کشی- جوشکاری – برق کشی صنعتی و ساختمانی – ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان – ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی – تعمیر ، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی – راهبری خودروهای سبک و سنگین – ساخت مخزن و سوله – زنگ زدایی – کابل کشی – علف زنی- جوشکاری -– قالب بندی – لایروبی فاضلاب – نصب انواع پارکت ، کف پوش ، دیوار پوش mdf و pvc – روتین منازل و ادارت –بتن ریزی – فنس کشی – لوله کشی صنعتی و ساختمانی – خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی – پل سازی – محوطه سازی – اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی ،تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن – صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز – ایجاد خطوط لوله نفت ، آب و گاز و تلفن – خدمات پشتیبانی – ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی –(کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: امیدیه - شهرک مطهری - خیابان تیر - تقاطع اول - پشت تدارکات سپاه - منزل شریفی کدپستی ۶۳۷۳۱۷۴۵۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماما مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۷۶ مورخ ۳/۵/۹۵نزد بانک ملی شعبه امیدیه پرداخت گردیده است رسول شریفی بشماره ملی ۱۸۵۰۱۲۸۰۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - محمد شریفی بشماره ملی ۵۲۷۹۹۱۷۷۷۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - بهزاد شریفی بشماره ملی ۵۲۷۹۹۸۶۵۶۹ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضایرییس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی و یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد ش۹۵۰۶۱۳۴۱۰۵۴۴۲۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014861
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فیروزه ارمغان ایرانیان در تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۰۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۴۵۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی سند بلاست ایزوگام عایق کاری پلیت بندی آرماتور بندی استیج بندی رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی اورهال ایجاد و نگهداری فضای سبز تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن تنظیفات تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین جدول کشی جوشکاری برق کشی صنعتی و ساختمانی ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ساخت و نصب کابینت تهیه مصالح ساختمانی تعمیر تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی راهبری خودروهای سبک و سنگین ساخت مخزن و سوله زنگ زدایی کابل کشی علف زنی جوشکاری قالب بندی لایروبی فاضلاب نصب انواع پارکت کف پوش دیوار پوش mdf و pvc روتین منازل و ادارت بتن ریزی فنس کشی لوله کشی صنعتی و ساختمانی خاکریزی و خاکبرداری راه سازی پل سازی محوطه سازی اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ایجاد خطوط لوله نفت آب و گاز و تلفن خدمات پشتیبانی تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و موسسات کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوزستان امیدیه ـ شهرک مطهری ـ بلوار شهدا ـ روبروی دادگستری کدپستی۶۳۷۳۱۷۶۶۳۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۳۵ مورخ ۱۸/۵/۹۵ نزد بانک ملی شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. پوریا جعفرزاده به شماره ملی۱۷۴۲۰۸۹۷۶۳به سمت مدیرعامل ـ پریوش سردسیری به شماره ملی۱۸۶۱۰۸۷۲۶۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ پریا جعفرزاده به شماره ملی۱۷۴۱۰۱۶۱۷۷به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه محمد یاری تبار به شماره ملی ۵۲۷۰۰۸۸۸۷۸ به عنوان بازرس اصلی ـ یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۶۲۰۲۷۶۵۶۱۱۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069539
آگهی تغییرات شرکت خرم شکوفا امیدیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۲۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۹۱۹۵۵ یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ سیده عذرا علیزاده به شماره ملی۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. یعقوب جاک نژاد به کدملی۱۹۱۰۱۴۴۸۰۰به سمت بازرس اصلی صادق جاک نژاد به کدملی۱۹۱۱۷۱۵۷۰۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۷۱۹۶۷۹۳۳۶۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133912
آگهی تغییرات شرکت رامین کار بهبهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۷۸۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید یحیی هاشمیان پور به شماره ملی ۵۹۹۹۸۳۱۸۶۵ - رویا همتیان لرکی به شماره ملی ۵۲۷۹۶۵۴۱۸۳ و عاطفه همتیان لرکی به شماره ملی ۵۲۷۹۹۰۴۶۵۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عمار دیلمی به شماره ملی ۵۲۷۰۰۳۲۰۰۷ به عنوان بازرس اصلی و یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۸۲۹۱۰۱۳۰۴۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157192
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تاراز صنعت کاسپین درتاریخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۰۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۲۱۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی ـ سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ جوشکاری ـ ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی.فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: امیدیه ـ شهرک مطهری ـ خیابان شهریور ۱ ـ مجتمع مسکونی رازه ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۶۳۷۳۱۷۵۱۴۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷۴مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵نزد بانک بانک ملی ایران شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. رامین رازه به شماره ملی۱۷۵۴۲۳۳۱۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. مصطفی شریفات به شماره ملی ۵۲۷۹۷۷۴۸۶۳به سمت مدیرعامل. سحر شریفی به شماره ملی ۵۲۷۹۹۶۶۲۵۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس اصلی ومحمد نیک نژاد به شماره ملی ۶۶۲۹۸۷۹۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها تعیین شده است. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۹۰۶۴۱۴۴۱۸۶۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13166371
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین بناء کارون درتاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۰۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۳۷۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی ـ سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ جوشکاری ـ ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی.فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: امیدیه ـ شهرک مطهری ـ خیابان شهریور ۱ ـ مجتمع مسکونی رازه ـ طبقه ۱ ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۶۳۷۳۱۷۵۱۴۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷۳مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵نزد بانک ملی شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. مصطفی شریفات به شماره ملی ۵۲۷۹۷۷۴۸۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. محمد شریفی به شماره ملی ۵۲۷۹۹۱۷۷۷۱به سمت مدیرعامل. رامین رازه به شماره ملی ۱۷۵۴۲۳۳۱۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره.برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس اصلی و محمد نیک نژاد به شماره ملی ۶۶۲۹۸۷۹۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها تعیین شده است. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۹۱۳۹۲۷۵۶۳۴۲۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13180976
آگهی تغییرات شرکت تدبیر صنعت امید میانکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۲۵۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: سمانه بیات به شماره ملی۰۰۸۳۶۹۲۳۶۳مدیرعامل - مجید امیری بهمن شیری به شماره ملی۲۲۹۶۹۸۶۵۹۵رئیس هیأت مدیره - یاسر چاشیانی به شماره ملی۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ نائب رئیس هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و کلیه قراردادها و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۲۰۵۷۹۶۱۲۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222353
آگهی تغییرات شرکت عمران هستی مارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۳۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید ابوالحسنی با شماره ملی۱۸۵۰۰۹۳۴۹۰ محمدجواد چامپور با شماره ملی۵۹۹۹۷۶۳۰۲۹ معصومه امیری با شماره ملی۵۲۷۹۹۶۶۸۵۱به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ملیحه بهمئی به شماره ملی۵۲۷۹۸۸۱۸۱۳به عنوان بازرس اصلی یاسر چاشیانی به شماره ملی۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۰۸۴۴۹۷۲۱۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281782
آگهی تغییرات شرکت نور مهر امیدیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۰۹۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: البرزسمالی باکدملی۶۶۳۹۸۱۹۱۲۰پروین دخت اطیب باکدملی۱۸۱۸۰۸۹۷۸۵مریم سمالی با کدملی۱۸۵۰۰۶۲۴۸۱به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سیامک عنصری باکدملی۵۲۷۹۸۰۷۱۳۳به عنوان بازرس اصلی یاسر چاشیانی باکدملی۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۱۱۰۸۷۰۵۴۱۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375635
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص احسان صنعت اکسین درتاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۰۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۹۱۶۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی ـ سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ جوشکاری ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی،تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی ـ ـ فعالیت شرکت در صورت ضرورت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر امیدیه ـ شهرک مطهری ـ خیابان فرعی ۱ ـ خیابان شهریور ۳ ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۱۶۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که تمامی مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات خوزستان پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم فرزانه شیرعلی به شماره ملی ۵۲۷۹۵۴۴۳۹۶ به سمت مدیرعامل و آقای رضا ناصری به شماره ملی ۵۲۷۹۷۷۷۱۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید ناصری به شماره ملی ۵۲۷۹۹۵۶۶۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین چام پور به شماره ملی ۵۹۹۹۷۶۲۱۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. ش۹۶۰۱۱۹۷۳۲۷۸۷۳۰۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416137
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عدالت سهند اکسین درتاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۰۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۰۴۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی - سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری- پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی- جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی- جوشکاری ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت –بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی –زیرسازی آسفالت - جاده سازی - سد سازی - ساخت سازه های بتنی و فلزی - آسفالت ریزی - ساخت واحد های تجاری و مسکونی و اداری روتین منازل - ساخت واحدهای ورزشی و اماکن تفریحی - اجرای پروژه های سقف کاذب تیرچه و بلوک - ساخت استخر - اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی ––(کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح )درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: امیدیه شهرک مطهری بلوار بسیج جنب باربری کوهستان درب دوم منزل محمد شریفات کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۸۸۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی ۸۵۷۰۳۴ مورخ ۳/۹/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه خیابان دانیال پرداخت شده است. آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد جواد حیاتیان هندیجانی به شماره ملی ۱۹۵۰۷۳۲۹۳۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد شریفات به شماره ملی ۵۲۷۹۷۳۸۵۱۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال لیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات –قرار دادها– عقود اسلامی و اوراق اداری با امضاء منفرد آقای محمد شریفات(رئیس هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبره می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی آقای محمد شریفی به شماره ملی ۵۲۷۹۹۱۷۷۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۲۱۶۵۲۹۲۲۵۹۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442917
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرامیس برتر ایرانیان درتاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۰۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۷۶۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی ـ سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر ، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ جوشکاری ـ ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت ، کف پوش ، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی ،تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت ، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی.کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:خوزستان ـ شهر امیدیه ـ شهرک مطهری ـ خیابان قدر ـ بلوار جانبازان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم آن بانام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال آن توسط موسسین توسط گواهی بانکی شماره ۲۵مورخ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد امیدیه پرداخت گردیده است. سیدعلی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. سیدمهدی علی زاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۹۱۹۵۵ به سمت مدیرعامل. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ عقود اسلامی و اوراق اداری با امضاء منفرد سیده عذرا علیزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی ومحمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل.برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۳۰۲۴۵۶۱۹۷۸۲۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486981
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین برتر ایرانیان در تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۱۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۴۰۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی ـ سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیرو تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ جوشکاری ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر امیدیه ـ شهرک مطهری ـ خیابان قدر ـ بلوار جانبازان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم آن با نام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال آن توسط موسسین توسط گواهی بانکی شماره۲۶ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد امیدیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود اولین مدیران: آقای سیدعلی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳ به سمت مدیرعامل خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۹۱۹۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی و اوراق اداری و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۴۰۴۱۶۱۲۸۵۸۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561233
آگهی تغییرات شرکت عمارت سبز امیدیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۱۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: سید کورش یوسفان زاده به شماره ملی ۱۸۶۱۴۵۸۷۰۳ سید ارسلان یوسفان زاده به شماره ملی ۱۸۶۰۳۸۹۵۷۰ سید یوسفعلی یوسفان زاده به شماره ملی ۱۸۶۱۱۷۷۸۲۸. محمد حیدری فرد به کدملی ۵۸۵۹۷۱۳۰۹۶ به سمت بازرس اصلی و یاسر چاشیانی به کدملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۵۲۴۶۱۸۸۳۸۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598759
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتمین صنعت پارسه درتاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۱۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۸۵۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی - سند بلاست – ایزوگام – عایق کاری- پلیت بندی – آرماتور بندی – استیج بندی – رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی – اورهال – ایجاد و نگهداری فضای سبز – تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن – تنظیفات – تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین – جدول کشی- جوشکاری – برق کشی صنعتی و ساختمانی – ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان – ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی – تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی – راهبری خودروهای سبک و سنگین – ساخت مخزن و سوله – زنگ زدایی – کابل کشی – علف زنی- جوشکاری -– قالب بندی – لایروبی فاضلاب – نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc – روتین منازل و ادارت –بتن ریزی – فنس کشی – لوله کشی صنعتی و ساختمانی – خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی – پل سازی – محوطه سازی – اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن – صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز – ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن – خدمات پشتیبانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: امیدیه-شهرک مطهری-خیابان قدر-بلوار جانبازان-کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۶۶ مورخ ۲۱/۵/۹۶ از بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد امیدیه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سید علی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سیده زهرا علی زاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۷۳۷۴۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک- سفته- برات - قراردادها - عقود اسلامی و اوراق اداری با امضاء خانم سیده عذراعلیزاده (رئیس هیئت مدیره )و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۱۵۶۳۵۹۸۶۶۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598786
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذرخش صنعت ایرانیان درتاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۱۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۸۵۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی - سند بلاست – ایزوگام – عایق کاری- پلیت بندی – آرماتور بندی – استیج بندی – رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی – اورهال – ایجاد و نگهداری فضای سبز – تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن – تنظیفات – تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین – جدول کشی- جوشکاری – برق کشی صنعتی و ساختمانی – ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان – ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی – تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی – راهبری خودروهای سبک و سنگین – ساخت مخزن و سوله – زنگ زدایی – کابل کشی – علف زنی- جوشکاری- قالب بندی – لایروبی فاضلاب – نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc – روتین منازل و ادارت –بتن ریزی – فنس کشی – لوله کشی صنعتی و ساختمانی – خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی – پل سازی – محوطه سازی – اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن – صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز – ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن – خدمات پشتیبانی – ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: امیدیه-شهرک مطهری-خیابان قدر-بلوار جانبازان کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۶۷ مورخ ۲۱/۵/۹۶ از بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد امیدیه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سید علی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیده فاطمه علی زاده به شماره ملی ۵۲۷۹۸۶۳۷۵۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک -سفته - برات عقود اسلامی و اوراق اداری با امضاء خانم سیده عذرا علیزاده (رئیس هیئت مدیره )و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۱۵۶۶۴۴۶۸۱۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633048
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تاراز نشان پارسیان درتاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۱۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۷۶۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی - سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری- پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی- جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی- جوشکاری -– قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت –بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی ، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: امیدیه-شهرک مطهری-خیابان قدر-بلوار جانبازان کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام که نقدا برابر گواهی شماره ۱۰۷۰ مورخ ۱۹/۶/۹۶ نزد بانک ملی شعبه امیدیه واریزشد. خانم نرگس کرمی رود زرد به شماره ملی ۴۸۱۹۱۳۹۷۲۱ به سمت مدیرعامل آقای سید علی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد اداری از قبیل چک سفته برات عقوداسلامی قراردادها و سایر نامه های اداری با امضاء منفرد سیده عذرا علیزاده(رئیس هیات مدیره)و همراه با مهر شرکت میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی آقای محمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۰۵۹۳۳۹۶۳۹۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13962739
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیهان بنای پردیس درتاریخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۳۱۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۷۲۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی ـ سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ جوشکاری ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهرستان امیدیه ـ بخش مرکزی ـ شهر امیدیه ـ شهرک مطهری ـ خیابان قدر ـ بلوار جانبازان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ یک میلیون ریال آن توسط موسسین توسط گواهی بانکی شماره۴۱۱ مورخ۰۳/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای اسمعیل خاکی رودباری به شماره ملی ۱۸۱۷۱۴۹۵۵۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سید علی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ عقود اسلامی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهرشرکت معتبره میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۱۸۵۱۴۹۵۰۲۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323092
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن سهند نوین پارسه درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۳۲۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۷۹۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی از قبیل: سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر ، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ جوشکاری ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت ، کف پوش ، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی ،تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ خرید و فروش لوازم ایمنی و آتش نشانی و ابزار آلات ـ ایجاد خطوط لوله نفت ، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی ـ (کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان امیدیه ـ بخش مرکزی ـ شهر امیدیه ـ محله شهرک مطهری ـ خیابان قدر ـ بلوار جانبازان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک ملی ایران شعبه شرکت نفت امیدیه با کد ۷۰۵۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نرگس کرمی رودزرد به شماره ملی ۴۸۱۹۱۳۹۷۲۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدعلی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء سیده عذرا علیزاده (رئیس هیات مدیره) وهمراه با مهر شرکت معتبر باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۲۹۷۴۱۲۲۷۶۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک