ندا بابائی

خانم ندا بابائی

کد ملی 1602261709
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12795433
آگهی تغییراتحقوقی پیشروان عدالت رائین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۷۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۲۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ندا بابائی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و خانم لیلا بابائی به شماره ملی ۰۰۱۵۹۱۸۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۵۱۰۶۵۴۳۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321435
آگهی تغییرات شرکت ایستا سازان هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلا بابائی با کدملی ۰۰۱۵۹۱۸۴۸۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود وخانم ندا بابائی باکدملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ بادریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره ار۲نفربه ۳نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید سهم الشرکه شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: مونا قاسمی به کدملی ۰۰۷۸۴۶۲۹۲۴ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ریال کبری نصیری به کدملی ۵۲۰۹۸۶۱۴۲۲ دارنده ۸۰۰۰۰۰ریال پ۹۵۱۲۰۳۴۶۸۶۰۶۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340657
آگهی تغییرات شرکت عمران گستران جامین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۰۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۰۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: لیلا بابائی به شماره ملی ۰۰۱۵۹۱۸۴۸۳ با دریافت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. ندا بابائی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه: منصور عبدی به شماره ملی ۰۰۷۷۰۶۷۳۱۲ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ناصر عبدی به شماره ملی ۰۰۶۷۸۷۶۱۲۹ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۲۱۷۴۰۴۳۳۵۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473923
آگهی تغییرات شرکت سیویل پی ارمغان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ندا بابائی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ با دریافت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. آقای مهدی حسینی به شماره ملی ۰۵۸۹۶۴۹۹۲۲ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای حمید رضا برنگی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۴۸۰۸۰ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم مانا تقی زاده صفا به شماره ملی ۰۰۷۰۷۱۰۸۳۱ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به: استان تهران، شهر تهران، پونک، کوچه شقایق، کوچه اقاقیا، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۳، کدپستی ۱۴۶۹۶۸۸۹۴۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. عبارات ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه خدمات مجاز در زمینه‌های: خرید و فروش آهن آلات و ورق فولادی و فلزات (در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط). پ۹۶۰۳۲۷۴۵۳۸۹۰۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518397
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایستا سازه آبادیس درتاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۵۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۶۵۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز وبرج سازی و سدسازی و بند و شبکه و آبرسانی ـ تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی ـ خط انتقال نفت و گاز ـ ارتباطات و خدمات آشپزخونه و کلیه خدمات کامپیوتری ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ ولنجک ـ بلوار دانشجو ـ کوچه گلشن ـ پلاک ۴ طبقه سوم واحد غربی کدپستی ۱۹۸۴۸۳۴۱۶۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳/۱۰۴۲ مورخ ۱۶/۲/۹۶ نزد بانک پارسیان شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ندا بابائی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و لیلا بابائی به شماره ملی ۰۰۱۵۹۱۸۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمیه قاسمی به شماره ملی ۰۴۹۰۴۲۶۵۷۳ به عنوان بازرس اصلی و سید هادی رضوی به شماره ملی ۲۷۵۴۷۸۲۵۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۶۰۴۲۶۸۱۰۱۹۱۲۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617141
آگهی تغییرات شرکت هیوا گستر راسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۰۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۱۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. بهناز رضایی به شماره ملی ۳۹۲۰۱۳۱۶۷۳ با پرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. مریم مرادی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۶۷۵۵۲ با پرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: مهدی حسینی به شماره ملی ۰۵۸۹۶۴۹۹۲۲ دارنده ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه ندا بابایی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه بهناز رضایی به شماره ملی ۳۹۲۰۱۳۱۶۷۳ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه مریم مرادی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۶۷۵۵۲ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۶۲۸۶۰۴۶۴۸۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13619354
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود عمران پیشه بهداد درتاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۵۶۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۸۴۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مجری ساختمان و انجام کلیه فعالیت های مربوط به اجرای ساختمان پیمانکاری ، انبوه سازی ، طراحی و مشاوره اجرا و نظارت در رشته های ساختمان آب راه تاسیسات مکانیکی و برقی ابنیه صنعت و معدن نیرو تاسیسات و تجهیزات کانال و تونل های زمینی ارتباطات کشاورزی شامل خدمات گلخانه و زراعت مرمت آثار قدیمی و بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی بنا ها و ساختمان ها واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشوری اخذ وام و استفاده از تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ محمودیه ـ خیابان شهید محسن ملکی ـ خیابان مقدس اردبیلی ـ پلاک ۵۸ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۸۶۷۸۵۹۴۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای مصطفی حسینی به شماره ملی ۰۰۸۰۷۶۳۰۹۱ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ندا بابایی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای مصطفی حسینی به شماره ملی ۰۰۸۰۷۶۳۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم ندا بابایی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ونامه های عادی و اداری به امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۲۹۶۵۳۱۰۱۲۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632159
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پیشه مانا در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۱۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۶۴۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد سازی و بند و شبکه و آبرسانی ـ تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی ـ خط انتقال نفت و گاز ـ ارتباطات و خدمات آشپزخونه و کلیه خدمات کامپیوتری ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ دربند ـ کوچه نسترن ـ کوچه هدایت ـ پلاک ۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۷۱۷۳۴۶۵۱ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم بر ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد. که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی شماره ۱۷۱/۹۶/۱۰۴۲ بانک پارسیان شعبه صادقیه مورخ: ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ پرداخت و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: لیلا بابائی به شماره ملی ۰۰۱۵۹۱۸۴۸۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل ندا بابائی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سحر فغانی به شماره ملی ۰۰۱۶۱۸۶۱۳۳ به سمت بازرس اصلی زهرا سلطانی پری به شماره ملی ۳۹۳۴۸۰۱۴۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۰۵۹۴۰۳۹۶۹۰۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632282
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه و ابنیه بهداد در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۱۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۶۶۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز وبرج سازی و سد سازی و بند و شبکه و آبرسانی ـ تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی ـ خط انتقال نفت و گاز ـ ارتباطات و خدمات آشپزخونه و کلیه خدمات کامپیوتری ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ الهیه ـ خیابان سروستان شرقی ـ خیابان چناران ـ پلاک ـ ۷ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۶۴۹۵۳۱۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۱۹۹/۱۰۴۲ مورخ ۲۹/۶/۹۶ از بانک پارسیان شعبه صادقیه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: خانم ندا بابائی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ناصر بابائی به شماره ملی ۶۳۶۹۰۷۱۷۲۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیه قاسمی به شماره ملی ۰۴۹۰۴۲۶۵۷۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم ساحل سپند به شماره ملی ۱۱۹۸۴۹۳۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۰۵۹۰۸۶۵۴۵۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632310
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران به گان راد درتاریخ ۰۵/۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۱۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۶۶۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز وبرج سازی و سد سازی و بند و شبکه و آبرسانی ـ تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی ـ خط انتقال نفت و گاز ـ ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخونه و کلیه خدمات کامپیوتری ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ دزاشیب ـ خیابان شهیدرضاکبیری ـ کوچه شهید محمدنژادعابدی تهرانی ـ پلاک ۱۸ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۳۴۷۷۴۵۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۷۳/۹۶/۱۰۴۲ مورخ ۱۰/۳/۹۶ از بانک پارسیان شعبه صادقیه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: خانم ندا بابایی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ناصر بابایی به شماره ملی ۶۳۶۹۰۷۱۷۲۲ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هئیت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایدا حلاجیان به شماره ملی ۰۰۶۷۴۴۱۸۶۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید هادی رضوی به شماره ملی ۲۷۵۴۷۸۲۵۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۰۵۷۷۸۸۵۱۷۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664173
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پیشه آرامیس درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۰۹۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز وبرج سازی و سد سازی و بند و شبکه و آبرسانی ـ تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی ـ خط انتقال نفت و گاز ـ ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخونه و کلیه خدمات کامپیوتری ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهرک قائم ـ خیابان آفتابگردان ـ خیابان شب بو ـ پلاک ۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۵۵۸۷۶۸۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی شماره ۱۹۶/۹۶/۱۰۴۲ مورخ ۱۷/۷/۹۶ بانک پارسیان شعبه صادقیه پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: خانم سحر فغانی به شماره ملی ۰۰۱۶۱۸۶۱۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم ندا بابایی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدی حسینی به شماره ملی ۰۵۸۹۶۴۹۹۲۲ به سمت بازرس اصلی و فاطمه یامینی به شماره ملی ۰۵۸۹۴۹۵۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۵۶۳۰۷۰۰۵۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745400
آگهی تغییرات شرکت عمران پیشه آذین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۵۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۸۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود مهدیه به شماره ملی ۲۶۴۹۶۵۲۶۲۴ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای جهانگیر لطفی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۶۶۹۴۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران افسریه خیابان برادران شهید نیکو عمل ۱۵متری چهار خیابان شهید محمد حسن افشاری (۲۳) پلاک ۲۳ طبقه اول کدپستی ۱۷۸۴۹۳۶۹۷۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: ندا بابایی ک. م ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و فاطمه یامینی ک. م ۰۵۸۹۴۹۵۷۹۸ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و جهانگیر لطفی ک. م ۰۰۶۳۵۶۶۹۴۱ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و مسعود مهدیه ک. م ۲۶۴۹۶۵۲۶۲۴ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال. پ۹۶۰۹۱۴۱۶۳۹۶۴۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13765795
آگهی تغییرات شرکت بهداد بتن میعاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۶۴۷۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خسرو حجتی فر به شماره ملی ۴۱۳۱۹۳۹۸۸۶ و مژگان بدری به شماره ملی ۴۸۹۰۱۰۰۴۹۰ هر کدام با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفتند؛ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: ندا بابایی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سمیه قاسمی به شماره ملی ۰۴۹۰۴۲۶۵۷۳ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خسرو حجتی فر به شماره ملی ۴۱۳۱۹۳۹۸۸۶ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مژگان بدری به شماره ملی ۴۸۹۰۱۰۰۴۹۰ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۹۲۷۷۴۳۶۸۱۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780146
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پیشه ایستا درتاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۴۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۹۸۴۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز وبرج سازی و سد سازی و بند و شبکه و آبرسانی _تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی_خط انتقال نفت و گاز_ ارتباطات و ای تی و خدمات آشپزخونه و کلیه خدمات کامپیوتری _ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی_شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-قیطریه-کوچه شهیدمجیدارضی-کوچه شهیدعلی حسینی-پلاک ۲۶-ساختمان گلها-طبقه اول-واحد شرقی- کدپستی ۱۹۳۸۷۵۴۷۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۲۲۵/۱۰۴۲ مورخ ۶/۸/۹۶ از بانک پارسیان شعبه صادقیه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای مجتبی حسینی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۴۷۰۱۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم ندا بابایی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابوذر شیری به شماره ملی ۰۰۱۱۱۸۵۸۲۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم ام لیلا حسنی به شماره ملی ۰۰۶۵۳۴۴۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۳۱۶۲۱۸۵۶۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832588
آگهی تغییرات شرکت نمایان ایستای هرم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۶۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد هدایتی به کد ملی ۰۰۷۹۳۹۹۸۷۸ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم مروارید رحیمی مسلمان به کد ملی ۰۰۷۸۹۴۴۵۱۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آدرس شرکت به شهر تهران خواجه نظام الملک خیابان شهید اجاره دار کوچه شهید هجرتی پلاک ۳۵ طبقه اول (واحد ۲) به کد پستی: ۱۶۱۴۸۹۹۸۳۱ تغییر یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکای بعد ازافزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای یوسف بابایی ک. م ۰۰۱۳۰۵۹۰۰۹مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم ندا بابایی ک. م ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای حامد هدایتی ک. م ۰۰۷۹۳۹۹۸۷۸ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم مروارید رحیمی مسلمان ک. م ۰۰۷۸۹۴۴۵۱۱مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۱۰۳۶۴۰۳۱۷۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923479
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان دنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۵۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۸۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی حسینی ۰۵۸۹۶۴۹۹۲۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکا خارج شد. خانم ندا بابایی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکا خارج شد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. شرکای شرکت پس از کاهش سرمایه بقرار ذیل می‌باشد - دانیال دریکوندی ۴۸۵۰۱۴۸۷۱۹ دارای ۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - سمانه نجفلوی ۵۴۵۹۷۱۸۶۹۴ دارای ۹۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۲۱۶۶۶۳۴۷۸۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924943
آگهی تغییرات شرکت عمران پیشه اهورا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۵۶۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۸۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی ذوالفقاری کدملی ۰۰۸۱۰۰۰۹۴۴ با پرداخت ۹۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم فهیمه زندیه کدملی ۰۴۹۰۶۵۵۰۶۸ با پرداخت ۵۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای غلامرضا ذوالفقاری کدملی ۰۴۹۲۸۴۱۸۴۵ با پرداخت ۵۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه: ندا بابایی کدملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم زینب حسینی کدملی ۰۰۷۱۹۹۸۱۹۵ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه فهیمه زندیه به کدملی ۰۴۹۰۶۵۵۰۶۸دارای مبلغ ۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه غلامرضا ذوالفقاری کدملی ۰۴۹۲۸۴۱۸۴۵دارای مبلغ ۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و مهدی ذوالفقاری کدملی ۰۰۸۱۰۰۰۹۴۴ دارای مبلغ ۹۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته بروات قرردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید آدرس شرکت به: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - سعادت آباد - خیابان مروارید - خیابان شهید مجید شعبانی (۹) - پلاک - ۲۴ - طبقه اول - واحد ۷کد پستی ۱۹۹۸۷۱۳۶۳۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل آهن آلات و ضایعات آن و مصنوعات وابسته - تولید انواع قطعات پلاستیکی از جمله لوله‌های آبرسانی قطعات صنعتی و غیرصنعتی ظروف لوله پلیکا نایلون و نایلکس و مواد شیمیایی. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی، عقد قرارداد‌ها با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. نام شرکت به پترو تجارت پدیده آینده تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۱۲۱۶۲۸۳۶۰۴۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344373
آگهی تغییرات شرکت افرا بنای کادوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۱۴۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۵۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید میلاد حسینی آغوزبنی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۱۶۹۵۸ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. سید میثم حسینی به شماره ملی ۰۰۸۰۴۸۱۷۳۶ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت؛ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش: یوسف بابایی به شماره ملی ۰۰۱۳۰۵۹۰۰۹ دارای مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ندا بابایی به شماره ملی ۱۶۰۲۲۶۱۷۰۹ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سید میلاد حسینی آغور بنی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۱۶۹۵۸ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سید میثم حسینی به شماره ملی ۰۰۸۰۴۸۱۷۳۶ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۹۱۴۳۳۱۵۹۲۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک