رضا یعقوبی

آقای رضا یعقوبی

کد ملی 1581335164
43
شرکت‌ها
43
آگهی‌ها

شرکت های رضا یعقوبی

فاضلاب تهران
فاضلاب تهران
1
ساختمانی هلال ایرانیان
ساختمانی هلال ایرانیان
1
گروه استرا توس پارس
گروه استرا توس پارس
1
کارگزاری خبرگان سهام
کارگزاری خبرگان سهام
1
هواپیمایی کارون
هواپیمایی کارون
1
ساختمانی آسمان آفرین
ساختمانی آسمان آفرین
1
صنایع آهن و فولاد نور
صنایع آهن و فولاد نور
1
مهندسی بی تاطرح نواور
مهندسی بی تاطرح نواور
1
توسعه ساختمان خوارزمی
توسعه ساختمان خوارزمی
1
فناوران مبین خاور
فناوران مبین خاور
1
توسعه سرمایه گذاری تجاری صنعتی داریا پاسارگاد
توسعه سرمایه گذاری تجاری صنعتی داریا پاسارگاد
1
توسعه ارتباطات فراست
توسعه ارتباطات فراست
1
1
1
1
هلال گستر بناب
هلال گستر بناب
1
صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس
صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس
1
کشت و صنعت شاهدان سبز
کشت و صنعت شاهدان سبز
1
عمران و توسعه آب و خاک کوثر
عمران و توسعه آب و خاک کوثر
1
اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی
اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی
1
ارتباطات پرشیا
ارتباطات پرشیا
1
لیان گلچین جنوب
لیان گلچین جنوب
1
مرکز مالی ایران
مرکز مالی ایران
1
پارس سازه تامین
پارس سازه تامین
1
خدمات انرژی ایرانیان اروند
خدمات انرژی ایرانیان اروند
1
تینا سامانه
تینا سامانه
1
توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد
توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد
1
گسترش و توسعه صنعت آذربایجان
گسترش و توسعه صنعت آذربایجان
1
مهندسی و ساختمانی صبا نفت
مهندسی و ساختمانی صبا نفت
1
حسابرسی بهراد مشار
حسابرسی بهراد مشار
1
جهاد دریا
جهاد دریا
1
سپه ساختمان امید
سپه ساختمان امید
1
صبانیرو
صبانیرو
1
بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران
1
تینا صنعت مبدل
تینا صنعت مبدل
1
اوج ملت
اوج ملت
1
اختصاصی بازارگردانی ملت
اختصاصی بازارگردانی ملت
1
آتیه سازان صنعت و معدن
آتیه سازان صنعت و معدن
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک دیدگاهان
صندوق سرمایه گذاری مشترک دیدگاهان
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
1
جسورانه رویش لوتوس
جسورانه رویش لوتوس
1
با درآمد ثابت نگین سامان
با درآمد ثابت نگین سامان
1
مرکز آموزش حسابداران خبره
مرکز آموزش حسابداران خبره
1
توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی
توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی
1
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 668589
آگهی تصمیمات شرکت فاضلاب تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۲۰۱۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۷۴۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشاور به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به کدملی۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۴۷۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669807
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی هلال ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۹۷۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۷۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۵/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا یعقوبی به شماره ملی۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۲/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۹۴۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691268
آگهی تصمیمات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام به شماره ثبت۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به کدملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۸۴۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751009
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۱۱۵۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به کدملی۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۷۲۹۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977304
آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی نفت ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۶۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشاور به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۳۶۵۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121341
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آسمان آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی کد ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۱/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲ و شرکت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ و شرکت عمران و توسعه شاهد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳ و شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۸۰۵۴۹ و شرکت پاداد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۴۵۴۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۷۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145936
آگهی تغییرات شرکت صنایع آهن و فولاد نور (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۷۹۴۹ و کدپستی شماره ۴۷۶۶۸۷۵۸۱۱
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۲۲/۳/۹۲ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل گردید: ۱ آقای سید علی محمودی به نمایندگی شرکت فولاد متیل کد ملی ۲۷۵۲۱۹۰۰۵۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا نورپور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات کد ملی ۶۳۶۹۴۳۱۵۳۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمودرضا الهی فرد به نمایندگی شرکت سی ولکس کالا کد ملی ۱۸۸۱۷۷۱۸۹۱ و محمدعلی مهدوی کد ملی ۲۲۲۹۵۴۶۱۸۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای امیرهوشنگ البرزی منش به نمایندگی شرکت فولاد ساخت جنوب کد ملی ۰۰۳۶۰۴۹۳۰۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با دو امضاء مدیران گروه الف (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و یا یک امضاء مدیران گروه الف و یک امضاء مدیران گروه ب (آقایان محمودرضا الهی فرد و محمدعلی مهدوی) و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ موسسه حسابرسی بهرادمشار به نمایندگی آقای رضا یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ و آقای مهربان پروز کد ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیده‌اند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۱۶۹۰۱۶۴ ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228404
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بی تا طرح نواور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی با کدملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت بین المللی مهندسی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۱۸۰ شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۰۴۰۷ شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۳۸۳ آقای غلامرضا کریمی با کدملی ۱۱۸۹۴۳۸۹۹۲ شرکت صنایع ساخت ایکا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۳۶۴۵ پ۱۷۲۹۸۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271611
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمان خوارزمی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۳۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و آقای رضا یعقوبی به شماره ملی۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ شرکت کارت ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸ شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵ پ۱۷۴۶۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275475
آگهی تغییرات شرکت فناوران مبین خاور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۶۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشاور با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی به کدملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۱۵۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419645
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص توسعه سرمایه گذاری تجاری صنعتی داریا پاسارگاد در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۲۹۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۲۲۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیت و تامین سرمایه و سرمایه گذاری و مشارکت و اداره و در اختیار گرفتن و تاسیس و ایجاد و توسعه و تکمیل و فروش و واگذاری و اجاره کارخانه های صنعتی و واحدها و شرکتها در بخش تولیدی و صنعتی و بازرگانی و خدماتی در داخل و خارج از کشور و سرمایه گذاری و تامین سرمایه در ایجاد شرکتها در جه موضوع فعالیت و اهداف شرکت، صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطا نمایندگی و ایجاد شعب داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، شرکت در همایشها و نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرک اکباتان، خ شهید نفیسی، روبروی بلوک a۱ فاز ۱ ساختمان آرین ط ۳ کدپستی ۱۳۹۳۷۷۴۵۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۵۵ص۹۲/۲۳۴ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهرک اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حدیثه منتظری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جواد بوذری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل فهیمه بوذری به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا بوذری به سمت رئیس هیئت مدیره فاطمه بوذری به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهراد مشاور ش.م ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به نمایندگی مجید رضا بیرجندی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۴۶۵۷۴ عنوان بازرس اصلی. رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۰۲۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443307
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات فراست سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۱۰۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۲۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار بشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. پ۱۸۲۱۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494331
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت ایران هلال بناب سهامی خاص شماره ثبت ۶۵ با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۴۰۶۷۹ که در این واحد ثبتی بثبت رسیده، تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می‌شود. ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت بتصویب رسید. ۲ مقرر گردید از سود قابل تخصیص مبلغ بیست میلیون ریال (هر سهم ۲۰۰۰ ریال خالص) بین سهامداران تقسیم و طی مهلت مقرر در قانون تجارت در وجه سهامداران پرداخت و باقی مانده بحساب سود انباشته پایان دوره انتقال یابد. ۳ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی (یادداشت ۳۰ توضیحی همراه صورت‌های مالی) مورد تنفیذ و تصویب قرار گرفت. ۴ موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای رضا یعقوبی کد ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند. ۵ روزنامه شهروند بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۶ در سایر موارد تغییراتی بعمل نیامد. ش۰۰۱۴۱۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۶۹۱۳۸ رئیس ثبت و اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494335
آگهی تغییرات شرکت هلال گستر بناب سهامی خاص شماره ثبت ۶۱ با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۴۰۴۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت هلال گستر بناب سهامی خاص شماره ثبت ۶۱ با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۴۰۴۰۲ که در این واحد ثبتی بثبت رسیده، تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می‌شود. ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت بتصویب رسید. ۲ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی (یادداشت ۳۰ توضیحی همراه صورت‌های مالی) مورد تنفیذ و تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای رضا یعقوبی کد ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند. ۴ روزنامه شهروند بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ در سایر موارد تغییراتی بعمل نیامد. ش۰۰۱۴۱۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۵۲۳۲۱ رئیس ثبت اسناد بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519721
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار بشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی با کد ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۸۵۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530537
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهرادمشار به ش. م ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی به ک. م ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۴۸۱۱۴۴۶۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535497
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه آب و خاک کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهرادمشار ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضایعقوبی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۳۰۱۱۴۶۳۳۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575745
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت تحکیم دریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۷۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی با کد ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۶۶۹۷۷۱۱۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584638
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات پرشیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۴۰۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۳ و ۴/۳/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۲ تصویب شد. ۲ مؤسسه حسابرسی بهراد مشار شماره ثبت ۱۳۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و آقای رضا یعقوبی با کدملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ نشانی شرکت در محدوده منطقه آزاد اروند از محل قبلی در خرمشهر به آبادان، خیابان منتظری، پشت بازار روز، ساختمان رایمون، طبقه سوم، واحد ۱۵ کدپستی ۶۳۱۶۷۷۵۹۴۸ منتقل شد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش۱۸۶۲۴۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای معنوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592212
آگهی تغییرات شرکت لیان گلچین جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ آقای رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شماره ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۱۶۷۶۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۷۶۴۸۱ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617716
آگهی تغییرات شرکت مرکز مالی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۷۷۹۳۶ , ۱۲۱ مورخ ۶/۵/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲، به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۲۳۶۶۶۳۹۳۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663790
آگهی تغییرات شرکت پارس سازه تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۰۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۳۸۴۲۷۲۸۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760203
آگهی تغییرات شرکت خدمات ایرانیان اروند سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۷۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۷۶۲۸
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۳ شرکت واصله به تاریخ ۱۵/۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار بشماره ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و آقای رضا یعقوبی بشماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۹۷۸۹۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای معنوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770104
آگهی تغییرات شرکت تینا سامانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۷۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹اسفند۱۳۹۲تصویب گردید. موسسه حسابرسی بهراد مشاور با شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی با کدملی۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالنتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۰۳۰۰۴۸۶۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9618506
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان بادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۶۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صبا نیرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۶ با نمایندگی آقای رضا یعقوبی و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۷۳ با نمایندگی آقای کاظم قدیری خاناشپتانی و شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۶۰۷ با نمایندگی آقای بهرام آکسته تا تاریخ ۱۴/۲/۹۲. در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9691311
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی بهراد مشاور به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و کدپستی ۱۵۸۹۷۸۳۱۱۶ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی کدملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ کدپستی ۱۶۱۹۸۵۳۸۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695661
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۶۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802754
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۸/۴/۹۰ مهربان پروز به ش ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ و فریده شیرازی به ش ملی ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ و رضا یعقوبی به ش ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ و مجیدرضا بیرجندی به ش ملی ۴۱۳۰۸۴۶۵۲۴ و محمدرضا سرافراز یزدی به ش ملی ۰۹۳۱۴۸۲۱۹۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ترتیب به مبلغ ۵۰۰/۰۳۱/۳ ریال و ۵۰۰/۴۸۲/۵ ریال و ۰۰۰/۸۳۸/۲ ریال و ۰۰۰/۱۲۹ ریال و ۰۰۰/۱۲۹ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۴ فصل و ۳۳ ماده و ۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: مهربان پروز به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا یعقوبی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجیدرضا بیرجندی و محمدرضا سرافرازیزدی به سمت اعضاء هیئت مدیره و فریده شیرازی به سمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9818581
آگهی تصمیمات شرکت جهاد دریا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به ش ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962570
آگهی تغییرات شرکت سپه ساختمان امید سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۵۹۷۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۸۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا یعقوبی به شماره ملی۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9965221
آگهی تصمیمات شرکت صبا نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079567
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ و شرکت کارگزاری توسعه فردا سهامی خاص و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام (عضو علی البدل) و شرکت کارگزاری خبرگان سهام سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۱۵۹۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شرکت گروه مالی ملت سهامی عام و شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص (عضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام (عضو علی البدل) و شرکت بانک تجارت سهامی عام تا تاریخ ۲۰/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11161420
آگهی تصمیمات شرکت تینا صنعت مبدل سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۰۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۲۶۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به کدملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669894
آگهی تغییراتاوج ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۸۹۵ , ۱۲۲ مورخه۱۱/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند. مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه بانک ملت بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ بنمایندگی علی قاسمی ارمکی بشماره ملی ۱۲۶۱۸۷۸۳۱۰ ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت شرکت بانک ملت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ بنمایندگی سیدنقی شمسی بشماره ملی ۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲ متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ بنمایندگی هانیه حکمت بشماره ملی ۰۰۷۹۵۴۵۸۷۴ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار بشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بنمایندگی رضا یعقوبی بشماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۱ماده و ۷۹ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. نام صندوق به «صندوق سرمایه گذاری اوج ملت» تغییر یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. پ۹۴۱۲۰۲۹۰۱۳۶۱۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684333
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۸۰۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران ـ خیابان خالداسلامبولی ـ خیابان هفتم ـ پلاک ۶ کدپستی۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ بنمایندگی محمد علیزاده اصل به شماره ملی ۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹ به عنوان مدیر صندوق ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ بنمایندگی امیرتقی خان تجریشی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به عنوان متولی صندوق ـ مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بنمایندگی رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان حسابرس صندوق برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضای دو نفر از ۳ نفر آقایان علی قاسمی ارمکی، محمد علیزاده اصل و سیدعلی حسینی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی قاسمی ارمکی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب مجوز شماره ۴۵۷۰, ۱۲۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۴۱۲۱۰۷۸۴۳۱۰۱۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692078
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان صنعت و معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۱۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۴۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۰/۸/۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی با نمایندگی آقای رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ با نمایندگی آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۲۱۵۷۳۳۴۵۵۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757957
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک دیدگاهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۷۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۵۶۵۲/۱۲۲مورخ ۱۴/۱/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ تصویب شد - ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت مشاورسرمایه گذاری دیدگاهان نوین باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱ با نمایندگی مهدی معدن چی زاج با کد ملی ۱۲۶۰۴۶۰۶۴۹ به سمت مدیرصندوق و ضامن نقدشوندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ با نمایندگی منصوره علی عسگری با ک. م۰۰۷۳۲۸۵۰۵۶به سمت متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ با نمایندگی رضا یعقوبی با ک. م ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴به عنوان حسابرس روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها تعیین شد پ۹۵۰۱۳۱۳۸۵۹۴۷۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132043
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۹۰۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید صندوق مشتمل بر ۶۵ ماده و ۶۶ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ارکان صندوق تا تاریخ ۰۶/ ۰۹/ ۱۳۹۵ به شرح زیر می‌باشد: موسسه حسابرسی بهرادمشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ با نمایندگی رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بعنوان حسابرس و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ با نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ بعنوان مدیر و شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ با نمایندگی مینا شریعت دگمه داغلاری به شماره ملی ۰۰۸۳۹۲۶۳۲۱ بعنوان متولی. پ۹۵۰۸۲۶۳۷۴۱۰۹۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218675
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۴۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۱۴۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: صندوق جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری دراوراق مالکیت اشخاص حقوقیِ با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه سلامت و داروبه منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های یاد شده می باشد. صندوق مانده وجوه خود را می تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۷ سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک ۹۹ کدپستی ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸ سرمایه صندوق: مبلغ سرمایه صندوق ۵۰۰ میلیارد ریال و منقسم به ۵۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ارزش اسمی ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق و اعضای هیئت مدیره صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ به نمایندگی آقای علی تیموری شندی به کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار شماره ثبت: ۱۳۸۹۸ شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۰۷۹۹۹ به نمایندگی رضا یعقوبی به کدملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به سمت متولی حسابرسی هشیار بهمند شماره ثبت ۱۹۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به نمایندگی آقای حمید یزدان پرستی به کدملی ۱۷۲۸۱۰۳۹۲۴به سمت حسابرس برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از شش نفر فوق که یکی از آنها از میان آقایان امیربهداد سلامی، مسعود غلام زاده لداری و علی تیموری شندی الزامی است، به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حسن کاظم زاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. باستناد مجوز به شماره ۱۵۰۹۷,۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۱۰۰۶۹۷۴۷۹۳۳۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299754
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان درتاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال شمسی می باشد. مدت فعالیت صندوق مطابق اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ گاندی ـ خیابان بیست و پنجم ـ خیابان آفریقا ـ پلاک ۶۲ ـ ساختمان ۲۹ آفریقا ـ طبقه همکف ـ واحد A ـ کدپستی ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد. اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت بانک سامان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ (به نمایندگی آقای قاسم سرخوش با کدملی ۲۹۱۹۵۳۷۸۷۳)دارنده ۴۹۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی ـ میزان سرمایه: ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال شرکت کارگزاری بانک سامان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸ (به نمایندگی آقای حمیدرضا مهرآور با کدملی ۰۶۵۱۷۳۶۱۱۰)دارنده ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتازبانام ۱۰۰۰۰۰۰ریالی ـ میزان سرمایه: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارکان صندوق: شرکت بانک سامان با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ به عنوان ضامن نقدشوندگی ومدیر ثبت(به نمایندگی آقای اکبر جعفرعبدی باکدملی: ۰۰۸۰۰۵۹۷۳۲) شرکت کارگزاری بانک سامان با شماره ثبت ۹۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸ به عنوان مدیر صندوق(به نمایندگی آقای هنریک وسکانیانس اعقان با کدملی: ۰۰۶۴۰۱۹۶۹۱) ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان متولی (به نمایندگی آقای علیرضا شایان به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷) موسسه حسابرسی بهراد مشاربا شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان حسابرس (به نمایندگی آقای رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴) اسامی دارندگان حق امضای مجاز صندوق: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق با امضای دونفر از سه نفر آقایان حمیدرضا مهر آور (با کدملی ۰۶۵۱۷۳۶۱۱۰) و یوسفعلی شریفی (به شماره ملی۶۳۳۹۳۵۹۷۱۱) و حمید جلال دوست آستانه (به شماره ملی۲۷۳۹۲۲۱۹۵۹) همراه با مهر صندوق و اوراق عادی و اداری به امضای آقای حمیدرضا مهرآور همراه با مهر صندوق معتبر می باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۱۹۶۳۸۷۸۰۶۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556909
آگهی تغییرات مرکز آموزش حسابداران خبره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۸۴۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه تعیین شد. آقای رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی حاجی عباسی به شماره ملی ۲۲۱۸۵۱۵۶۴۴ بعنوان بازرس علی البدل جهت یکسال مالی تعیین شدند. پ۹۶۰۵۲۳۹۸۳۹۴۶۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13934428
آگهی تغییرات شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی ۱۳۹۵ (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) با الزام هیئت مدیره به انجام تکالیف مشخص شده توسط مجمع عمومی در رابطه با بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی پارس بهروش به شماره ثبت ۲۹۲۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۷۱۵۹ بانمایندگی آقای سعید قادری به شماره ملی ۰۹۴۲۳۶۲۰۶۳ به عنوان حسابرس وبازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشاربه شماره ثبت ۱۳۸۹۸ وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ با نمایندگی آقای رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۲۱۶۳۱۲۷۴۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223053
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۲۵۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹به نمایندگی رضا یعقوبی به کدملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بسمت متولی صندوق انتخاب شد. شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ به نمایندگی حیدر سلیتی به کدملی ۱۹۸۸۱۸۱۸۳۶ بسمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به نمایندگی محمدصفا دهقان به کدملی ۰۰۴۱۳۱۳۸۹۵ بسمت حسابرس صندوق پ۹۷۰۶۲۷۹۰۹۶۱۸۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک