فیاض محبی

آقای فیاض محبی

کد ملی 0015288285
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12970496
آگهی تغییرات شرکت تحکیم بنای پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۱۲۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۲۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) وآقای سیدمهدی جلالی خواه به شماره ملی ۵۰۷۹۹۶۵۰۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه مراثی به شماره ملی ۲۸۶۰۱۲۳۲۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن گوهری به شماره ملی ۵۳۰۹۸۵۸۰۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عقود اسلامی و عادی و اداری با آقای سیدمهدی جلالی خواه رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۹۵۰۵۲۶۵۹۵۳۶۸۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055491
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اقلیم سازه کیان درتاریخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۴۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۰۰۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، مرمت وبازسازی ، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی ، بزرگراهها ، آزادراهها و پل هل ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب ، نظافت ساختمانها، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز ، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو ؛اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی ، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و زیبا سازی شهر و فضای سبز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت ، معماری و دکوراسیون داخلی. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور.خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ شهیدحمید اسدی خ ستارخان پلاک ۹۸۰ مجتمع کیش طبقه سوم واحد ۴۱ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک ازآنان: فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ -شهریار اصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: فیاض محبی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ ـ شهریار اصفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات وقراردادها و عقود اسلامی باامضای آقای شهریار آصفی به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۱۳۲۲۱۷۹۷۶۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147885
آگهی تغییرات شرکت آبتین راگا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار آصفی به کدملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی سلطانی به کدملی ۰۴۵۳۶۳۶۲۹۲ نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم هما گوهری به کدملی ۰۰۱۷۷۵۱۱۵۲به سمت بازرس اصلی و آقای فیاض محبی به کدملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با آقای شهریار آصفی مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۹۰۲۶۸۷۷۷۵۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308437
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش ماکان درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۰۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۸۰۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت ،معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی ، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی ، بزرگراهها ،آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب ، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب،گاز ،برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی ،پست های توزیع الکترونیک عام و خاص،پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور.خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-صادقیه-خیابان شهید حمید اسدی-خیابان شهید سلمان کسرائی-پلاک ۶۳-طبقه همکف-واحد شرقی- کدپستی ۱۴۵۱۶۷۵۳۸۱ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۱۰۰سهم ان با نام می باشد و تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد بموجب نامه شماره ۵۵۶/۳۰۶۲۹مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران:فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت بازرس اصلی و علی گوهری به شماره ملی ۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۱۲۵۹۸۹۳۹۵۴۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش زانیار در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۷۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۰۲۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیباسازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. ) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید حمید اسدی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۹۸۴ ـ مجتمع کیش ـ طبقه زیر زمین ـ واحد ۱۱ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۴۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۹ ـ ۳۰۶۲۹ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عقود اسلامی بانکی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علی گوهری به شماره ملی ۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۱۲۰۸۳۸۱۷۹۶۱۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328523
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش آژند در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۷۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۰۳۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیباسازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. ) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید حمید اسدی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۹۸۰ ـ مجتمع کیش ـ قطعه ۱۵ ـ جنوب غربی ـ طبقه چهارم ـ واحد ۴۵ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۸ ـ ۳۰۶۲۹ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و عقود اسلامی بانکی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی گوهری به شماره ملی ۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۱۲۰۸۴۶۷۲۳۹۷۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373845
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش اقلیم در تاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۹۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۹۱۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به ساخت ساختمانهای ابنیه اعم از چوبی، مرمت وبازسازی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، معماری و دکوراسیون داخلی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو ؛اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژها های نفت و گاز انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور خدمات اداری، تامین نیرو جهت شرکت، حمل و نقل، ترافیک درون شهری، زیبا سازی شهر، فضای سبز و طبخ غذا شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت، ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان شهید حمید اسدی خیابان ستارخان پلاک ۹۸ مجتمع کیش طبقه ۴ واحد ۴۵ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی بشماره ۶۳۲/۳۰۲۹ مورخ ۸/۱۲/۹۵ بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت بازرس اصلی آقای علی گوهری به شماره ملی ۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۱۱۶۲۰۹۸۸۶۹۰۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش کهن درتاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۳۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۵۸۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید حمید اسدی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۹۸۰ ـ مجتمع کیش ـ قطعه ۱۵ ـ جنوب غربی ـ طبقه چهارم ـ واحد ۴۵ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۳۱ ـ ۳۰۶۲۹ مورخ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای علی گوهری به شماره ملی۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به شماره ملی۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای شهریار آصفی(رئیس هیئت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۶۰۱۲۶۹۳۴۳۷۹۷۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386303
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش آهوان درتاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۳۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۶۰۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهر تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید حمید اسدی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۹۸۴ ـ مجتمع کیش ـ طبقه زیر زمین ـ واحد ۱۱ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۴۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن طی نامه شماره ۶۳۳ ـ ۳۰۶۲۹ مورخ ۸/۱۲/۹۵ بانک قوامین پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای علی گوهری به شماره ملی۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به شماره ملی۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره آقای شهریار آصفی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فیاض محبی به شماره ملی۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت بازرس اصلی وخانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۱۲۶۴۶۶۳۴۷۶۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505795
آگهی تغییرات شرکت آب عمران آیلین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۱۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین یادگاری بشماره ملی ۰۰۵۸۱۳۵۳۷۵ با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای حامد برجی بشماره ملی ۳۲۵۷۴۸۹۲۸۵ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۵۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه بشرح زیر است: خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای فیاض محبی به کدملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ دارنده ۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای افشین یادگاری به شماره ملی ۰۰۵۸۱۳۵۳۷۵ دارنده ۹۹۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای حامد برجی به شماره ملی ۳۲۵۷۴۸۹۲۸۵ دارنده ۱۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۴۱۹۷۶۵۲۶۶۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622872
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان جهان آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۶۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاءهیئت مدیره عبارتند از خانم عاطفه حسین زاده جوبیجار کلی به کدملی ۲۵۹۳۴۶۸۹۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به کدملی۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای فیاض محبی به کدملی۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عادل قیامی به کدملی ۴۲۸۴۸۵۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای شهریار آصفی (رئیس هیئت مدیره) یا خانم سکینه دانش آبجهان هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۰۱۱۴۹۳۲۹۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892946
آگهی تغییرات شرکت هدف سازه مدیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۴۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۵۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کامیار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۷۴۷۴۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی وسایر اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۲۰۵۳۰۳۴۱۵۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904567
آگهی تغییرات شرکت درسا پرتو سازه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۵۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت (خرید و فروش و واردات و صادرات و پخش و تامین و تهیه، تولید و بسته بندی و واردات و ثبت سفارش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و شیمیایی، نخ و منسوجات، کالاها و اقلام و تجهیزات و ملزومات مصرفی صنایع و ماشین‌های صنعتی و روغن‌های صنعتی و ابزار آلات و آهن آلات و ضایعات و کلیه مصالح ساختمانی و قیر و قطعات الکترونیکی و کامپیوتری و انواع خوراکیها و مواد غذایی، ارائه خدمات مرتبط و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و تاسیس شعب، افتتاح انواع حساب‌ها از جمله حساب جاری و اخذ ضمانتنامه و گشایش و اخذ اعتبارات و ال سی و ارائه خدمات و مشاوره و طراحی و اجرا و نظارت و سرمایه گذاری در کلیه پروژه‌های شرکتها و موسسات و شرکت در نمایشگاهها و همایشهای داخلی و خارجی و انعقاد هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم)) الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای شهریار آصفی به کد ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ با دریافت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت دریافت نمود و از شرکت خارج گردید آقای فیاض محبی به کد ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: خانم طاهره زارعی مقدم کد ملی ۰۹۰۰۱۶۰۱۸۷ دارنده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم زهره دارابی کد ملی ۰۷۹۱۵۹۷۱۵۶ دارنده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۲۰۹۶۴۰۴۰۱۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941368
آگهی تغییرات شرکت دیبا دژ سپهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۶۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۹۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فیاض محبی به کدملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ با دریافت ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. سکینه دانش آبجهان به کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ با دریافت ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه از۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت را هیئت مدیره تعیین می‌کند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: محمد جهانگیری به کدملی ۰۰۴۶۷۱۸۵۶۷ دارنده ۲۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه اکرم طیشی به کدملی ۲۷۵۳۴۰۳۶۷۸ دارنده ۸۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۲۲۲۲۹۷۹۶۵۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019524
آگهی تغییرات شرکت روناک سازه تات شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۷۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار احمدی اقدم به کدملی ۶۳۸۹۵۵۶۱۵۲ با پرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت آقای یاسین صحرائی موانه به کدملی ۶۳۸۹۵۹۱۴۸۹ باپرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکت قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح می‌گردد.. اسامی سهامداران بعد از افزایش سرمایه: آقای فیاض محبی به کدملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ دارنده ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سکینه دانش آبجهان با کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای اسفندیار احمدی اقدم دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای یاسین صحرائی موانه دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۲۱۹۱۱۱۱۶۵۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088907
آگهی تغییرات شرکت محققین هوای پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۵۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۶۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیما ساسان فر به کدملی ۰۰۸۰۵۶۷۷۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد انگورج تقوی به کدملی ۰۰۷۱۴۷۸۸۹۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای ایرج قهرمان بنیاداصل به کدملی ۱۵۵۱۹۹۹۸۳۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای فیاض محبی به کدملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ نایب رئیس هیئت مدیره و خانم عاطفه حسین زاده جوبیجارکلی به کدملی ۲۵۹۳۴۶۸۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۴۰۲۵۲۹۱۰۴۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366880
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان مدیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۷۷۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۷۹۸
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان مدیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۷۷۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۷۹۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین علی محبی به کدملی ۳۳۵۹۷۵۷۷۸۵با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. فیاض محبی به کدملی۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد: خانم افسانه کریمی سجزی به ش م ۱۲۷۰۳۳۳۱۹۴ دارنده مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم توران شالودر اشگفت به ش م ۱۸۴۱۵۷۲۳۲۲ دارنده مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک