پیمان علیجانی

آقای پیمان علیجانی

کد ملی 1500000000
40
شرکت‌ها
40
آگهی‌ها

شرکت های پیمان علیجانی

کیهان کالای البرز
کیهان کالای البرز
1
1
1
1
تولید نیروی برق تهران
تولید نیروی برق تهران
1
بهشت قندیل
بهشت قندیل
1
عماد گستر ساری
عماد گستر ساری
1
تجهیزات جانبی سپهر پلاستیک ترکمن
تجهیزات جانبی سپهر پلاستیک ترکمن
1
بازرگانی نوین رایانه سگال
بازرگانی نوین رایانه سگال
1
گروه علوی دانش آشنا
گروه علوی دانش آشنا
1
خدمات مسافرت هوائی ودریائی وجهانگردی تیراس
خدمات مسافرت هوائی ودریائی وجهانگردی تیراس
1
رامیاران ارومیه
رامیاران ارومیه
1
نوآوران اطمینان گاز تاوریژ
نوآوران اطمینان گاز تاوریژ
1
بازرگانی فناوران نسل پیشرو
بازرگانی فناوران نسل پیشرو
1
ورزشی مهتاب نور سپاهان
ورزشی مهتاب نور سپاهان
1
مهندسی بین المللی پارس ایلیا کیان
مهندسی بین المللی پارس ایلیا کیان
1
صنعتی معدنی سنگ آهن امید خرم دشت
صنعتی معدنی سنگ آهن امید خرم دشت
1
آنی نام آوران امروز
آنی نام آوران امروز
1
سروش ارتباط هزاره
سروش ارتباط هزاره
1
راه و ساختمان کیمیا گر قائم
راه و ساختمان کیمیا گر قائم
1
آیینه تهران ویژن
آیینه تهران ویژن
1
پخش نوین شمشاد گلستان
پخش نوین شمشاد گلستان
1
فروغ سلامت مهرگان
فروغ سلامت مهرگان
1
بین المللی آرکا تجارت ویسمن
بین المللی آرکا تجارت ویسمن
1
نشاط پخش شایسته آذربایجان
نشاط پخش شایسته آذربایجان
1
لیزان گستر ایرانیان
لیزان گستر ایرانیان
1
معدن گستر کنار کوهک
معدن گستر کنار کوهک
1
حرفه ابتکار طرح جدید
حرفه ابتکار طرح جدید
1
بشارت صنعت عصر نوین
بشارت صنعت عصر نوین
1
روشان الکتریک اسپادانا
روشان الکتریک اسپادانا
1
نگین برج آفاق
نگین برج آفاق
1
پهنه گسترانه تجارت آریانا
پهنه گسترانه تجارت آریانا
1
مواد غذایی نیکو طعام مهر
مواد غذایی نیکو طعام مهر
1
ره پویان سبز داتیس
ره پویان سبز داتیس
1
کالای صنعت پترو پایاموند
کالای صنعت پترو پایاموند
1
آرمان توسعه آرسام
آرمان توسعه آرسام
1
آتش نماد سیستم
آتش نماد سیستم
1
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پر پرواز پارس
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پر پرواز پارس
1
بازرگانی کارکیانیک
بازرگانی کارکیانیک
1
فن آور آمیزه پیشرفته
فن آور آمیزه پیشرفته
1
عمار گچ سپهران
عمار گچ سپهران
1
ملکه کندو مشرق زمین
ملکه کندو مشرق زمین
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1509905
آگهی تغییرات شرکت کیهان کالای البرز با مسئولیت محدود شماره ثبت ۸۸۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۷۲۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا زرآبادی پور و خانم سمیراالسادات حسینی هر کدام با پرداخت مبلغ ۱۳۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید و سهم شرکا به شرح ذیل میباشد: آقای محمدرضا زرآبادی پور و خانم سمیراالسادات حسینی هر کدام مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ ۷/۳/۹۳ تکمیل امضا شد. ش۱۸۴۶۱۴۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10061610
آگهی تاسیس شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۵ تحت شماره ۲۸۶۵۰۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۹/۸۵ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‌شود: ۱ـ موضوع شرکت:تشکیل، سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات، پذیرش اوراق بهادار از جمله بهادار ناشرین خارجی مطابق قانون و مقررات، تعیین شرایط عضویت برای گروه های مختلف از اعضاء، پذیرش متقاضیان، عضویت وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضاء تعیین وظایف و مسئولیتهای اعضاء و نظارت بر فعالیت آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات، فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی عادلانه اعضاء به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده، همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای مالی که بخشی از وظایف مربوط به داد و ستد اوراق بهاداریا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس اوراق بهادار را به عهده دارند از جمله شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادرا و تسویه وجوه. انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با اوراق بهادار برای تسهیل، بهبود و گسترش داد و ستد و سرمایه گذاری در اوراق بهادار، همکاری با بورس های دیگر در ایران و خارج از ایران به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات، یکسان سازی مقررات و استانداردها و پذیرش همزمان اوراق بهادار مطابق قانون و مقررات، نظارت برحسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تهیه، جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات مربوط به سفارشها و معاملات اوراق بهادار، نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات، اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات به عهده شرکت گذاشته شده یا می شود. ۲- مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ - مرکز اصلی شرکت: ۱-۳- استان تهران- شهرستان تهران خ حافظ پ۲۲۸. ۴- سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام می باشد، که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال توسط موسسین و پذیره نویسان طی گواهی بانکی شماره ۲۵۵۸ مورخ ۴/۹/۸۵ نزد بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار پرداخت گردیده است. ۵ - اولین مدیران شرکت: ۱-۵ - شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام به نمایندگی مصطفی امیدقائمی بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲- ۵ - شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین سهامی خاص به نمایندگی نصراله برزنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳- ۵ - شرکت سرمایه گذاری گروه بهمن سهامی عام به نمایندگی محمدهاشم بت شکن بسمت عضو هیئت مدیره. ۴-۵- شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص به نمایندگی محمد آرام بن یار بسمت عضو هیئت مدیره. ۵- ۵- شرکت کارگزاری آرمون بورس سهامی خاص به نمایندگی صادق عجمی بسمت عضو هیئت مدیره. ۶-۵ - شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به نمایندگی علی روحی بسمت عضو هیئت مدیره. ۷-۵ - شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به نمایندگی هاشم بوذرجمهر بسمت عضو هیئت مدیره. ۸- ۵ - علی رحمانی بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ - دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸- بازرس اصلی و علی البدل: ۱-۸- جواد بستانیان بعنوان بازرس علی البدل. ۲-۸- موسسه حسابرسی فریوران بعنوان بازرس اصلی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12715182
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق تهران در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، جاده قدیم تهران ـ قم، نیروگاه ری، کدپستی ۱۸۱۳۱۳۹۹۹۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای غلامرضا مهرداد به شماره ملی ۰۰۴۶۲۳۲۹۴۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی عیسی پور به شماره ملی ۰۹۳۴۱۰۲۲۳۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم ژیلا آلیاندوست به شماره ملی ۰۰۴۵۸۸۲۱۸۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهران گلابکش به شماره ملی۱۷۵۴۱۷۵۴۱۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سیدمجید یادآور نیک روش به شماره ملی ۱۸۱۸۸۹۲۴۶۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بها دار و بانکی و قراردادها و چک ها با امضای مشترک آقای علی عیسی پور و خانم ژیلا آلیان دوست به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات نماینده قانونی: مطابق اساسنامه می باشد. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۶۶۶/ت۵۰۳۹۳ ه مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ آگهی شد. پ۹۴۱۲۲۵۳۳۸۲۷۸۱۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716365
آگهی تغییرات شرکت بهشت قندیل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۲۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیمان علیجانی با دریافت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (کلیه سهم الشرکه) از شرکت خارج گردید آقای مصطفی علیجانی با دریافت مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (کلیه سهم الشرکه) از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده مذکور در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید۰ لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح لیست پیوست می‌باشد: آقای علی حاجی اسمعیلی حسین آبادی، کدملی: ۱۲۸۰۳۶۶۲۸۱ دارنده مبلغ ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عرفان حاج اسمعیلی حسین آبادی، کدملی: ۰۰۱۹۴۷۵۲۳۳ دارنده مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای پویا حاج اسمعیلی حسین آبادی، کدملی: ۰۰۲۶۱۱۶۱۰۳ دارنده مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۴۱۲۲۶۳۲۷۴۵۴۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731140
آگهی تغییرات شرکت عماد گستر ساری شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۱۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر شب آستانی با پرداخت مبلغ ۱۴۹۹۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش خانم زهره غلامی با پرداخت ۱۴۳۹۵۲۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش خانم میناغلامی با پرداخت ۲۹۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش آقای علی اصغر حکمت نژاد با پرداخت ۲۹۹۹۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ومیزان سهم الشرکه هریک از سهامداران به شرح ذیل می‌باشد. ۱) آقای اکبر شب آستانی دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲) آقای علی اصغر حکمت نژاد دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۳) خانم زهره غلامی دارای ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ۴) خانم مینا غلامی دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ش۹۵۰۱۱۷۷۳۵۶۵۹۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745197
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات جانبی سپهر پلاستیک ترکمن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۹۹۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود ترکمنی با پرداخت۹٫۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمیزان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمد ترکمنی با پرداخت۹٫۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمیزان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای مرتضی ترکمنی باپرداخت ۱٫۴۹۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خودرا بمیزان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای رضا ترکمنی با پرداخت ۱٫۴۹۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمیزان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید اسامی شرکاء میزان سهم الشرکه آقای محمود ترکمنی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال آقای محمد ترکمنی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال آقای مرتضی ترکمنی ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال آقای رضا ترکمنی ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ش۹۵۰۱۲۵۲۲۷۱۵۷۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768067
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوین رایانه سگال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲۷۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ساقی با پرداخت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را در شرکت به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای عباس ساقی با پرداخت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را در شرکت به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای حسین ساقی با پرداخت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را در شرکت به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای حسن ساقی با پرداخت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را در شرکت به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده قانونی در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: علیرضا ساقی ش ملی ۰۰۳۴۹۸۶۲۹۴ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه عباس ساقی ش ملی ۴۵۷۹۲۱۱۳۹۱ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسین ساقی ش ملی ۰۰۳۶۳۷۸۲۷۵ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسن ساقی ش ملی ۰۰۶۴۰۸۷۷۸۶ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مرکز اصلی شرکت به آدرس تهران خیابان ولیعصر کوچه نیکویی پلاک ۱۴۹۰ ساختمان بازار رضا طبقه همکف شماره ۱۸ کدپستی ۱۴۱۶۹۱۳۶۴۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۲۰۷۱۱۳۱۴۹۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790555
آگهی تغییراتگروه علوی دانش آشنا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۲۳/۵۵۷۴۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ وزارت آموزش و پرورش تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی حسینی لواسانی با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود سرمایه خود را به۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل قرار گرفت: آقای سیدعلی حسینی لواسانی دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به کدملی ۰۰۶۰۰۲۳۶۱۹ آقای امیر عرب پور دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به کدملی ۰۰۷۲۵۲۳۷۳۵ آقای سیدمحمد جوهری دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به کدملی ۰۰۶۰۳۱۷۳۰۲ پ۹۵۰۲۲۱۱۲۹۹۰۸۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821460
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی ودریائی وجهانگردی تیراس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۶۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۹۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۸۶۶۸ , ۱۲۶ , ۹۴۲ مورخ ۱۳/۷/۹۴ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و مجوز شماره ۲۰۶۱۳/ص مورخ ۱۱/۷/۹۴ سازمان بنادر و دریانوردی و مجوز شماره ۴۱۲۲۷ مورخ ۱۶/۸/۹۴ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیررضا ملک زادگان فرزند محمد حسین صادره از تهران بشماره ملی ۰۴۵۳۵۵۶۳۸۸ با پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت بشرکت وارد و در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست سهم الشرکه پس از افزایش سرمایه و ورود شریک جدید بشرح زیر می‌باشد: آقای محمد حسین ملک زادگان دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کدملی ۱۴۶۵۵۶۳۵۵۵ آقای حسن نصیر زاده دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کدملی ۰۰۴۸۲۴۳۰۲۷ آقای امیررضا ملک زادگان دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کدملی ۰۴۵۳۵۵۶۳۸۸ پ۹۵۰۳۰۸۵۴۴۵۶۵۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869245
آگهی تغییرات شرکت رامیاران ارومیه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۰۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - بموضوع شرکت علاوه بر موارد مندرج در ماده ۲ - اساسنامه – ارائه خدمات کامپیوتری و اینترنتی به ادارات و ارگانها و سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اضافه و تصویب شد.۲ - آقای امیر خادم مومنی نقدا" مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت پرداخت نموده و سهم الشرکه خود را از مبلغ ۹۹۹۴۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۲۴۹۹۴۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. ۳ - سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال بمبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده ۴ - اساسنامه سرمایه شرکت بشرح مذکور اصلاح گردید. ش۹۵۰۴۰۱۱۴۳۷۲۹۱۴۴ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872246
آگهی تغییرات شرکت نوآوران اطمینان گاز تاوریژ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۵۳۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صادق نقی اف با پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای نظامعلی کاویانی با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای موراد عبدالرحمن بالتاجی با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای سید ابراهیم علوی با پرداخت مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح میگردد. نام شرکاء و میزان سهم الشرکه آقای صادق نقی اف دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای نظامعلی کاویانی دارای مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای موراد عبدالرحمن بالتاجی دارای مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید ابراهیم علوی دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۵۰۴۰۲۵۶۴۶۵۴۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931507
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فناوران نسل پیشرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۰۲۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۸۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید تاجیک جوبه با پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۹۹۷۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای سعید تاجیک جوبه ش ملی ۰۴۹۱۸۴۱۷۲۸ دارنده ۱۹۹۷۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فائزه پری چهره ش ملی ۰۰۷۷۸۵۶۲۰۱ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۵۰۵۲۱۶۹۴۱۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941136
آگهی تغییرات شرکت ورزشی مهتاب نور سپاهان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۵۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۴۷۳۹ , ۱۲۳ , ۹۵۲ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر به موضوع فعالیت شرکت اضافه شد: انجام کلیه امور مرتبط با گردشگری و توریست، ساخت کلیه پروژه‌ها و ارائه خدمات مرتبط با زیرساخت‌های گردشگری مانند هتل، هتلداری، مجموعه‌های آبدرمانی، مجموعه‌های مرفح و تفریحی جهت خدمات به توریست داخلی و خارجی و هر آنچه که در امر گردشگری و مسافرتی و ارائه خدمات به توریست داخلی و خارجی را شامل میگردد. ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. آقای حسن ابراهیمی علویجه با پرداخت ۲۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت و آقای علی ابراهیمی علویجه با پرداخت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت و خانم قمر بهرامی مقصود بیگی با پرداخت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت و خانم رویا ابراهیمی علویجه با پرداخت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال نقدی به ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. ماده ۴ سرمایه اصلاحی: سرمایه شرکت ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. ش۹۵۰۵۱۰۵۴۹۱۷۱۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956915
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بین المللی پارس ایلیا کیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید شیواپور به ش م ۳۹۳۱۷۸۸۵۳۹با پرداخت۱۹۹۲۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. گل محمد صبور ش م ۴۵۶۹۲۶۲۶۱۷ با پرداخت ۱۴۹۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. حمیدرضا دانه پاش ش م ۰۰۷۸۲۵۸۲۱۹ با پرداخت مبلغ ۱۴۹۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده۴اساسنامه به نحو مذکور اصلاح شد. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بقرار ذیل می‌باشد. مجید شیواپور به ش م ۳۹۳۱۷۸۸۵۳۹به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. گل محمد صبور ش م ۴۵۶۹۲۶۲۶۱۷ به مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. حمیدرضا دانه پاش ش م ۰۰۷۸۲۵۸۲۱۹ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۵۱۹۴۱۶۶۰۸۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12957212
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی سنگ آهن امید خرم دشت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۱۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بارین تجارت پرشیا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۲۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۳۹۸ به نمایندگی آقای سامان مختاری فارسی با پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. بنابراین ماده ۴ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت نقدی وتمام پرداخت شده می‌باشد. اسامی شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر کدام بعد از افزایش: آقای یون فنگ کائو با شماره گذرنامه ۵۵۴۵۰۴۱۱ G دارای مبلغ ۷۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای امیرحسین عبدی با کدملی ۱۱۸۹۹۲۷۷۱۳ دارای مبلغ ۳۵۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدفیروز عبدی با کدملی ۱۱۸۹۲۹۳۴۳۹ دارای مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سیدهاشم قریشی کهنگی با کدملی ۰۴۵۱۹۸۷۳۹۱ دارای مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدعلی عبدی با کدملی ۱۱۸۹۹۱۹۷۹۶ دارای مبلغ ۱۱۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال شرکت بارین تجارت پرشیا بشماره ثبت ۱۲۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۳۹۸ دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۵۰۵۱۹۴۸۹۶۶۱۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056821
آگهی تغییرات شرکت آنی نام آوران امروز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۲۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد امیرآبادی با پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. سرمایه شرکت از ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر می‌باشد. فرهاد امیرآبادی شماره ملی ۰۰۴۹۸۳۱۷۷۱ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آرش امیرآبادی شماره ملی ۰۰۲۳۹۵۱۱۳۲ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال. پ۹۵۰۷۱۴۹۰۶۶۵۶۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072658
آگهی تغییرات شرکت سروش ارتباط هزاره شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۵۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین خیربخش به شماره ملی ۰۰۶۰۷۱۵۱۵۴ با پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای هادی نیکنهاد به شماره ملی ۰۰۴۵۲۶۶۱۵۳۶ با پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح می‌گردد. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای حسین خیربخش به شماره ملی ۰۰۶۰۷۱۵۱۵۴ دارنده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای هادی نیکنهاد به شماره ملی ۰۰۴۵۲۶۶۱۵۳۶ دارنده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۷۲۴۳۴۷۷۰۹۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121559
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان کیمیا‌گر قائم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۰۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تعداد اعضاء اصلی هیئت مدیره از ۵ نفر به ۴ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای ولی اله فرجی که دارای۸۸۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه در شرکت می‌باشد با پرداخت مبلغ ۵۹۹۹۱۲۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای مهران فرجی که دارای۸۴۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه در شرکت می‌باشد با پرداخت مبلغ ۳۱۴۹۱۶۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای نبی اله فرجی که دارای ۸۸۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه در شرکت می‌باشد با پرداخت مبلغ ۵۹۹۱۲۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمدرضا فرجی که دارای ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه در شرکت می‌باشد با پرداخت مبلغ ۱۴۹۹۶۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای مجید فرجی که دارای ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه در شرکت می‌باشد با پرداخت مبلغ ۷۴۹۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای شعبانعلی مشهدی کریکلائی که دارای ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه در شرکت می‌باشد با پرداخت مبلغ ۲۹۹۹۲۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. و سهم الشرکه هریک از شرکاء بدین شرح می‌باشد: آقای ولی اله فرجی دارای ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای مهران فرجی دارای ۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای نبی اله فرجی دارای ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمد رضا فرجی دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای مجید فرجی دارای ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای شعبانعلی مشهدی کریکلائی دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه میباشند. ش۹۵۰۸۲۰۲۳۰۷۷۷۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164396
آگهی تغییرات شرکت آیینه تهران ویژن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۶۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۰۶۶۴
آگهی تغییرات شرکت آیینه تهران ویژن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۶۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۰۶۶۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدمیرغفاری باپرداخت۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودراازمبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. خانم فاطمه بیابانی با پرداخت مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودراازمبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد بنابراین سرمایه شرکت ازمبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده قانونی دراساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازافزایش سرمایه بشرح فوق است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172895
آگهی تغییرات شرکت پخش نوین شمشاد گلستان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۷۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر مقدم فر با پرداخت ۸۵۰۰۲۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۱۴۱۶۷۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمدرضا مقدم فر با پرداخت ۴۹۹۹۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۸۳۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. خانم مرضیه مرشدی میان آباد باپرداخت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه بنحو مذکور اصلاح میگردد. ش۹۵۰۹۱۶۱۰۰۸۸۳۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307460
آگهی تغییرات شرکت فروغ سلامت مهرگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۷۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه زمانی جلودار با پرداخت ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ افزایش داد. آقای علی کلانتری بنگر با پرداخت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. لیست نهایی بشرح زیر است خانم فاطمه زمانی جلودار ۲۰۶۰۳۳۷۱۳۵ دارای ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی کلانتری بنگر ۱۳۷۵۶۶۰۵۶۱ دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۱۲۵۲۶۴۸۷۲۹۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354169
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی آرکا تجارت ویسمن درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۴۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۴۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی وخارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و سمینارها و کنفراسهای مختلف داخلی و خارجی_ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت"در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان شهید امیرسرلشگر علیرضا سنجابی ـ خیابان شهید احمد شریفی ـ پلاک ۵ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۹۱۱۹۳۵۹۸۱ سرمایه شرکت: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای یوسف کاظم پور دارنده۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال آقای امیر کاظم پور اصل دولت آبادی دارنده۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال اولین مدیران: آقای یوسف کاظم پور به شماره ملی ۰۰۶۷۵۷۷۲۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای امیر کاظم پور اصل دولت آبادی به شماره ملی ۰۰۷۶۶۸۶۴۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای یوسف کاظم پور و امیر کاظم پوراصل دولت آبادی هر کدام به تنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یوسف کاظم پور و امیر کاظم پوراصل دولت آبادی هر کدام به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد " پ۹۵۱۲۲۳۵۴۰۴۹۱۴۳۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13436858
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نشاط پخش شایسته آذربایجان درتاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۲۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۸۵۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و توزیع شکر خام،تولید و فروش قند،تهیه و توزیع وپخش مواد غذایی و بهداشتی- صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی-اخذ واعطای نمایندگی در داخل وخارج از کشور اخذ وام و تحصیل اعتبار از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل-شهر اردبیل-باغمیشه-میدان باغمیشه-خیابان سعدی-پلاک ۱۵۸-طبقه همکف--کدپستی ۵۶۱۴۷۷۶۸۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل می باشد. .آقای امیر دقیقی بناب دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای علی رضا عدل قراملکی دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: .آقای امیر دقیقی بناب به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۱۳۷۷۱۲۶۰۶۴ و آقای علی رضا عدل قراملکی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۹۲۰۰۸۰۵۱۰برای مدت نامحدود انتخاب شدند.دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۲۳۰۴۸۵۲۳۵۷۹۳اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13457439
آگهی تغییرات شرکت لیزان گستر ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۹۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای امیررضا مومنی روستائی ۴۱۹۰۴۴۴۰۲۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد - آقای فرج اله مومنی روستائی با دریافت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را بمبلغ ۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. - آقای حمیدرضا مومنی روستانی با دریافت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را بمبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - لیست شرکا و میزان سهم هر یک بعد از کاهش سرمایه - آقای حمیدرضا مومنی روستانی ۴۱۹۰۳۳۱۷۰۸ دارنده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای فرج اله مومنی روستائی ۴۱۹۹۲۲۰۱۵۱ دارنده مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۳۱۳۸۱۹۳۱۵۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463095
آگهی تغییرات شرکت معدن گستر کنار کوهک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۶۰۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین صباغی با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۵ ریال بصندوق شرکت جزء شرکاء قرار گرفت. علیرضامشایخ فر با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت جزء شرکاء قرارگرفت. آقای محمد صباغی با پرداخت مبلغ ۵ ریال بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را از۵۳۱۲۵۰۰۰۰ ریال به ۵۳۱۲۵۰۰۰۵ ریال افزایش داد آقای علی صباغی با پرداخت مبلغ ۵ ریال بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را از۵۳۱۲۵۰۰۰۰ ریال به ۵۳۱۲۵۰۰۰۵ ریال افزایش داد خانم رامش جعفرپوربا پرداخت مبلغ ۵ ریال بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را از۱۸۷۵۰۰۰۰۰ ریال به ۱۸۷۵۰۰۰۰۵ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰۰۲۰ ریال افزایش یافت. سهم الشرکه شرکا پس ازتغییرات بدین شرح گردید: آقای محمد حسین مشایخ مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم رامش جعفر پور مبلغ ۱۸۷۵۰۰۰۰۵ ریال سهم الشرکه خانم نصرت شکراله زاده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد صباغی مبلغ ۵۳۱۲۵۰۰۰۵ ریال سهم الشرکه آقای علی صباغی مبلغ ۵۳۱۲۵۰۰۰۵ ریال سهم الشرکه آقای حسین صباغی مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۵ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا مشایخ فر مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه تعداداعضا هیات مدیره از ۲ نفربه ۴ نفرافزایش یافت. ش۹۶۰۳۲۰۱۳۱۶۹۲۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471492
آگهی تغییرات شرکت حرفه ابتکار طرح جدید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۴۲۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۹۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رعنا خروشان به کدملی ۱۰۶۳۴۶۷۶۵۹ با پرداخت ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و مهسا میرابی به کدملی ۲۲۳۰۱۴۲۷۸۱ با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفتند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد زینب توزی به کدملی ۲۱۱۰۱۵۲۷۹۶ دارای مبلغ۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امان اله ازبک به کد فراگیر ملی ۴۸۱۷۲۵۶۳ دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امیرمحمد بیک محمدی به کدفراگیر ملی ۹۹۵۱۴۲۵۹ دارای مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اول جان مومنی به کدفراگیر ملی ۹۹۵۱۲۶۱۸ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حبیب الرحمن احمدی به کد فراگیر ملی ۹۹۵۱۸۲۹۲ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه رعنا خروشان به کدملی ۱۰۶۳۴۶۷۶۵۹ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مهسا میرابی به کدملی ۲۲۳۰۱۴۲۷۸۱ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۶۰۳۲۴۱۰۷۲۴۷۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473942
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بشارت صنعت عصر نوین در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۸۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۴۰۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، پخش و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع پوشاک مردانه و زنانه و بچه گانه، نصب و تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات تولیدی و پوشاک اتوماتیک و صنعتی، خرید و فروش پارچه و دستگاه تولید وسایل و ظروف پلاستیکی و مواد اولیه و دستگاه کار و صادرات و واردات و خرید و فروش و تولید و توزیع و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر باقر شهر ـ (باقرشهر) ـ خیابان ده متری توچال ـ کوچه توچال یازدهم ـ پلاک ۱۱ـ مجتمع تجریشی فاز۳ـ بلوک ۱ـ طبقه همکف ـ واحد ۷ ـ کدپستی ۱۸۱۳۱۵۹۶۱۶ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم اخلاص جخیور به شماره فراگیر ۱۱۰۵۲۴۰۳۰ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین جخیور به شماره فراگیر ۱۱۰۵۲۴۰۵۵ دارنده ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم اخلاص جخیور به شماره فراگیر ۱۱۰۵۲۴۰۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین جخیور به شماره فراگیر ۱۱۰۵۲۴۰۵۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی تنها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۲۷۱۶۲۷۰۷۷۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475619
آگهی تغییرات شرکت روشان الکتریک اسپادانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۴۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۶۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن اقتداری با پرداخت مبلغ۱۴۹۹۵۰۰۰۰۰ریال و آقای علی رضاخراسانی فردوانی با پرداخت مبلغ۱۴۹۹۵۰۰۰۰۰ریال میزان سهم الشرکه خود را افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. ماده ۴ سرمایه اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال نقدی می‌باشد و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح زیر می‌باشد: آقای محسن اقتداری کدملی دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای علی رضا خراسانی فردوانی کدملی دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. مرکز اصلی شرکت به اصفهان شهر اصفهان جامی کوچه نهربید آباد کوچه شهید مصطفی فولادگر پلاک ۱۹ طبقه همکف کدپستی ۸۱۳۷۹۳۸۳۳۱ تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۳۲۸۵۸۰۳۶۳۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554569
آگهی تغییرات شرکت نگین برج آفاق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۱۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم کرمی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۲۸۹۷۲ با دریافت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. خانم معصومه خانمحمدی به شماره ملی ۴۲۸۵۰۲۸۸۹۱ با دریافت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان عبارت است از: خانم مهری رشتچی دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و خانم زهرا خانمحمدی دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه در نتیجه سرمایه از ۳٫۰۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد. ش۹۶۰۵۲۱۲۵۹۳۳۸۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578198
آگهی تغییرات شرکت پهنه گسترانه تجارت آریانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۲۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۰۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرید حبیبی تنها با پرداخت مبلغ ۹۹۷۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. آقای امیرحسین نجفی فرد کدملی ۰۰۸۲۴۶۴۱۸۹ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۴۹۹۸۵۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بقرار ذیل می‌باشد: آقای محمدحبیبی تنها دارای ۱۴۹۷۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای فرید حبیبی تنها دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای مهدی ذاکری جزه ئی دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدحسین نجاری دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای امیرحسین نجفی فرد دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۶۰۴۵۹۴۷۴۵۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623892
آگهی تغییرات شرکت مواد غذایی نیکو طعام مهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۰۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریبا طاهری مهر با کدملی با پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه شرکت به شرح زیر می‌باشد: آرتین روحی حجتی کدملی: ۰۴۴۱۲۳۷۹۵۹ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه فریبا طاهری مهر کدملی: ۳۸۷۳۳۴۸۹۵۰ دارای ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آنیتا روحی حجتی کدملی: ۰۴۴۰۹۰۳۱۷۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه امیرهوشنگ روحی حجتی کدملی: ۰۰۴۸۰۸۷۶۰۲ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۷۰۱۸۴۷۷۰۷۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768517
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ره پویان سبز داتیس درتاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۲۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۵۷۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مشاوره ـ اجرا و ارائه کلیه خدمات شهری شامل تنظیف و پاک سازی شهری ـ جمع آوری نخاله و پسماند ـ تفکیک پسماند ـ شرکت در مزایدات و مناقصات ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر اسلامشهر ـ ضیاءآباد ـ کوچه شهید علی اکبررضائیان ـ کوچه گل یخ ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۳۱۵۶۹۷۶۱۹ شعبه: ندارد سرمایه شرکت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال مشتمل بر ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی و ۰ ریال غیرنقدی می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء: آقای محمد علی کاویانی دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای اسماعیل حبیبی دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد علی کاویانی به شماره ملی ۰۰۷۷۳۸۱۴۷۵ و به سمت مدیرعامل و هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای اسماعیل حبیبی به شماره ملی ۶۳۶۹۸۱۴۵۱۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا ً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۲۸۶۴۶۳۵۲۷۹۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914635
آگهی تغییرات شرکت کالای صنعت پترو پایاموند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۹۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۳۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامبیز بهرامی بشماره ملی: ۰۰۵۴۸۴۶۶۵۱ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ ۴۹۷۳۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۶۹۷۳۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد. تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت به دو نفر کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد. انتخاب و انتصاب مدیرعامل شرکت با حفظ سمت، بسمت رئیس هیئت مدیره بلامانع بوده و مورد تصویب است وماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان بشرح ذیل الذکر می‌باشد: آقای کامبیز بهرامی دارای مبلغ ۶۹۷۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای کامران بهرامی دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای کوروش بهرامی دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای افشین هوشنگی دارای مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم زهرا مهرنهاد دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۲۱۳۱۸۷۶۶۳۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016507
آگهی تغییرات شرکت آرمان توسعه آرسام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۹۵۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی مرعشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۵۳۳۷۶ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت. سرمایه شرکت ازمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: خانم سارا کرمی دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به کدملی ۰۰۶۴۶۹۷۷۶۲ خانم سحر کرمی دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به کدملی ۰۰۸۰۱۰۲۶۲۱ آقای علی ماشینچی دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به کدملی ۰۰۸۰۰۵۲۷۲۱ آقای سیدمهدی مرعشی دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به کدملی ۰۰۷۱۶۵۳۳۷۶ پ۹۷۰۲۱۷۳۶۶۲۳۲۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170993
آگهی تغییرات شرکت آتش نماد سیستم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۰۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۳۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا قلمکاری با پرداخت ۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت و خانم ریحانه بزرگی با پرداخت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت و خانم مژگان بزرگی با پرداخت ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ به صندوق شرکت سهم الشرکه‌های خود را افزایش دادند و سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی به ۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد ماده ۴ اصلاحی: سرمایه شرکت ۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می‌باشد: ۱ آقای محمدرضا قلمکاری دارنده۲۷۵۰۵۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه امضاء ۲ خانم ریحانه بزرگی دارنده۱۵۰۰۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امضاء ۳ خانم مژگان بزرگی دارنده ۷۵۰۱۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۷۰۵۲۴۳۲۱۵۰۴۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210554
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پر پرواز پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۶۹۷۶۸
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پر پرواز پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۶۹۷۶۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ و باستناد مجوز شماره ۸۹۳۱/۱۳۳/۹۷۲ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس و مجوز شماره ۳۳۰۷۸ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران ۱ - خانم شیلا شریفی با پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. - خانم شیرین شریفی با پرداخت مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. - خانم مینا بی زر با پرداخت مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیارد ریال به پنج میلیارد ریال افزایش یافت و ماده اساسنامه اصلاح شد. پس از افزایش سرمایه سهم الشرکه هریک از شرکا به قرار ذیل می‌باشد: ۱ - خانم شیلا شریفی زاهد دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ۲ - خانم شیرین شریفی زاهد دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ۳ - خانم مینا بی زر دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230863
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کارکیانیک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۷۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۹۵۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مونا عبداله زاده طبسی به شماره ملی ۰۹۴۵۴۱۰۹۰۵ با دریافت مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم تینا عبداله زاده طبسی به شماره ملی ۰۰۱۵۰۰۵۴۲۹ با دریافت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای صلاح مهدی زاده دوانی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۲۲۱۷۶ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه: خانم نیکا عبداله زاده طبسی۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ش م ۰۴۴۰۸۵۳۵۵۹ آقای علیرضا عبداله زاده طبسی۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ش م ۰۴۴۰۹۱۶۶۵۸ پ۹۷۰۷۰۳۶۵۴۲۵۲۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299751
آگهی تغییرات شرکت فن آور آمیزه پیشرفته شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۸۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فاتحی به کدملی ۵۰۵۹۲۴۴۹۳۸ دارنده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه با پرداخت مبلغ ۴۳۴۹۹۹۸۰۰۰ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۵۹۹۹۹۸۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۹۸۴۹۹۹۸۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای بهزاد ذوالفقاریان دارنده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم لیلا رضای شیرازی دارنده مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای سعید فاتحی دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم سعیده مبشر دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای فراز فاتحی دارنده مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فهیمه خواجوئی نژاد دارنده مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای عباس فاتحی دارنده مبلغ۴۵۹۹۹۹۸۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۸۱۳۲۴۵۸۶۴۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14311599
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمار گچ سپهران درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۹۴۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۳۱۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید پودر گچ با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ شهر شیراز ـ محله شاه قلی بیگی ـ خیابان پاییز ـ کوچه ۱۱ ـ پلاک ۰ ـ ساختمان سیمرغ ۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی ۷۱۷۷۹۶۸۸۶۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای فارس عامر به شماره فراگیر ۱۱۵۸۶۸۰۵۱ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ناصر الکبیسی به شماره فراگیر ۱۱۶۴۳۲۶۶۷ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای فارس عامر به شماره فراگیر ۱۱۵۸۶۸۰۵۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ناصر الکبیسی به شماره فراگیر ۱۱۶۴۳۲۶۶۷و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء آقای فارس عامر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضاء آقای فارس عامر همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار عصر مردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۲۲۳۴۴۶۹۹۲۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335455
آگهی تغییرات شرکت ملکه کندو مشرق زمین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۷۳۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - برابر سند صلح شماره ۳۴۶۰۵ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ دفترخانه ۱۰۳ مشهد آقای محمدرضا نصرتی میزان ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از کلیه سهم الشرکه خود را به آقای مهدی نصرتی به شماره ملی ۰۰۶۷۱۳۳۱۱۸ واگذار نمود و میزان سهم الشرکه‌های جدید شرکت فوق به شرح ذیل می‌باشد: آقای محمدرضا نصرتی دارای ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی نصرتی دارای ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای هادی نصرتی داارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۷۰۹۱۰۹۵۰۷۷۹۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک