سیاوش سهیلی

آقای سیاوش سهیلی

کد ملی 1379562521
111
شرکت‌ها
111
آگهی‌ها

شرکت های سیاوش سهیلی

دالین مهر
دالین مهر
1
پخش پدیده پایدار
پخش پدیده پایدار
1
گروه صنعتی پاکشو
گروه صنعتی پاکشو
1
گروه بین المللی دنیا به پاک
گروه بین المللی دنیا به پاک
1
تولیدی صنعتی روناس پاد
تولیدی صنعتی روناس پاد
1
گروه صنعتی گلرنگ
گروه صنعتی گلرنگ
1
گسترش هستی آریا شیمی
گسترش هستی آریا شیمی
1
گلرنگ پخش جنوب شرق تهران
گلرنگ پخش جنوب شرق تهران
1
ساختمانی گلرنگ سازه
ساختمانی گلرنگ سازه
1
هستی آریا شیمی
هستی آریا شیمی
1
مایا زیست فرآیند
مایا زیست فرآیند
1
گسترش صنایع بسته بندی کوروش
گسترش صنایع بسته بندی کوروش
1
پدیده شیمی غرب
پدیده شیمی غرب
1
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
1
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران
1
سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ
سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ
1
گلرنگ پخش آذربایجانغربی
گلرنگ پخش آذربایجانغربی
1
گلرنگ پخش اردبیل
گلرنگ پخش اردبیل
1
گلرنگ پخش گیلان
گلرنگ پخش گیلان
1
گلرنگ پخش فارس
گلرنگ پخش فارس
1
صنایع آرایشی و بهداشتی ویونا سان
صنایع آرایشی و بهداشتی ویونا سان
1
صنایع سلولزی مارینا سان
صنایع سلولزی مارینا سان
1
پدیده شیمی نیلی
پدیده شیمی نیلی
1
پاکان به شو
پاکان به شو
1
گسترش سلامت پخش هستی
گسترش سلامت پخش هستی
1
گل نوش هستی
گل نوش هستی
1
آرین سلولز صنعت
آرین سلولز صنعت
1
ابیان دارو
ابیان دارو
1
گلرنگ پخش جنوب غرب تهران
گلرنگ پخش جنوب غرب تهران
1
سلامت پخش هستی
سلامت پخش هستی
1
سرزمین بستنی
سرزمین بستنی
1
گل پخش اول ارومیه
گل پخش اول ارومیه
1
هستی آرین تامین
هستی آرین تامین
1
مهندسی گسترش فن اوران شرق
مهندسی گسترش فن اوران شرق
1
گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش
گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش
1
گل پخش اول جنوب تهران
گل پخش اول جنوب تهران
1
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
1
گل پخش اول غرب تهران
گل پخش اول غرب تهران
1
گسترش پدیده شیمی نیلی
گسترش پدیده شیمی نیلی
1
گلپخش اول گیلان
گلپخش اول گیلان
1
گسترش آریان پیشرو سلامت
گسترش آریان پیشرو سلامت
1
آنیتا سان آرین
آنیتا سان آرین
1
بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه
بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه
1
آزما نانو سیستم
آزما نانو سیستم
1
معین گل پخش اول اصفهان
معین گل پخش اول اصفهان
1
گلرنگ سیستم
گلرنگ سیستم
1
آرین پخش پیشرو
آرین پخش پیشرو
1
صنایع پوشاک گلرنگ
صنایع پوشاک گلرنگ
1
دارانامهر
دارانامهر
1
توسعه افق پاینده
توسعه افق پاینده
1
شایان سلامت پارسه
شایان سلامت پارسه
1
آرین سیستم پرداز
آرین سیستم پرداز
1
آریان لیان پخش
آریان لیان پخش
1
گسترش آرین پخش پیشرو
گسترش آرین پخش پیشرو
1
آریان تجارت شرق
آریان تجارت شرق
1
پدیده شیمی آرین
پدیده شیمی آرین
1
آرین سلامت سینا
آرین سلامت سینا
1
سرمایه گذاری دارویی گلرنگ
سرمایه گذاری دارویی گلرنگ
1
سپهر پلاستیک پدیده
سپهر پلاستیک پدیده
1
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
1
گروه صنعتی آنیتاسان
گروه صنعتی آنیتاسان
1
صنعتی تیان گاز استیل
صنعتی تیان گاز استیل
1
گسترش آریان تک کیمیا
گسترش آریان تک کیمیا
1
صنایع غذایی ماستر فوده
صنایع غذایی ماستر فوده
1
گسترش گروه صنعتی گلرنگ
گسترش گروه صنعتی گلرنگ
1
گسترش صنایع غذایی ماستر
گسترش صنایع غذایی ماستر
1
پاکان بسپار آرین
پاکان بسپار آرین
1
توسعه بازرگانی بین المللی دارانا پاک
توسعه بازرگانی بین المللی دارانا پاک
1
گسترش پخش پدیده نوین
گسترش پخش پدیده نوین
1
گسترش گل نوش هستی
گسترش گل نوش هستی
1
مدیریت سرمایه آرین تدبیر
مدیریت سرمایه آرین تدبیر
1
توسعه بین الملل ماستر
توسعه بین الملل ماستر
1
توسعه صنعتی سولفور کوب پارس
توسعه صنعتی سولفور کوب پارس
1
پدیده شیمی قرن
پدیده شیمی قرن
1
گسترش پدیده شیمی پایدار
گسترش پدیده شیمی پایدار
1
صنعت غذایی کورش
صنعت غذایی کورش
1
یونا آیمان تجارت
یونا آیمان تجارت
1
مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش
مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش
1
گلرنگ پخش
گلرنگ پخش
1
حمل و نقل گلرنگ ترابر
حمل و نقل گلرنگ ترابر
1
گل پخش اول شرق تهران
گل پخش اول شرق تهران
1
گلرنگ پخش اراک
گلرنگ پخش اراک
1
معین گلپخش خوزستان
معین گلپخش خوزستان
1
گل پخش اول کرج
گل پخش اول کرج
1
پخش پدیده نوین
پخش پدیده نوین
1
واریان فارمد
واریان فارمد
1
گلرنگ پخش همدان
گلرنگ پخش همدان
1
گسترش مارینا پخش هستی
گسترش مارینا پخش هستی
1
معین گل بخش اول مازندران
معین گل بخش اول مازندران
1
گسترش پخش پدیده پایدار
گسترش پخش پدیده پایدار
1
گل پخش اول قم
گل پخش اول قم
1
1
1
1
صنایع الکترونیک گلرنگ
صنایع الکترونیک گلرنگ
1
گسترش گلرنگ پخش
گسترش گلرنگ پخش
1
تولیدی و شیمیایی روناس
تولیدی و شیمیایی روناس
1
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
1
گلرنگ موتور
گلرنگ موتور
1
خدمات تحقیقات آرین گستر
خدمات تحقیقات آرین گستر
1
پدیده شیمی جم
پدیده شیمی جم
1
گلپخش اول
گلپخش اول
1
گلرنگ پخش آرین اصفهان
گلرنگ پخش آرین اصفهان
1
رنگدانه سیرجان
رنگدانه سیرجان
1
گلرنگ پخش قم
گلرنگ پخش قم
1
گلرنگ پخش شمال شرق تهران
گلرنگ پخش شمال شرق تهران
1
گسترش گل پخش اول
گسترش گل پخش اول
1
پاکان پلاستکار
پاکان پلاستکار
1
گسترش هستی آرین دارو
گسترش هستی آرین دارو
1
پدیده شیمی پایدار
پدیده شیمی پایدار
1
گسترش خدمات آرین گستر
گسترش خدمات آرین گستر
1
گسترش ماستر پخش هستی
گسترش ماستر پخش هستی
1
موسسه حسابرسی خبره
موسسه حسابرسی خبره
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566010
آگهی تصمیمات شرکت دالین مهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۹۴۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محل شرکت به خ الوند ک ۳۷ شرقی ک اهورامزدا بن بست نادر پ ۱ کدپستی ۱۵۱۶۹۵۳۶۱۱ انتقال یافت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۶۶۰۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603998
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدارسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۳۱۱۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712756
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۷۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۱۸۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714060
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی دنیا به پاک (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۵۳۱۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۲۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۳/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۱۸۷۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726353
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی روناس پادسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۶۶۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۰۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی خبره به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به ک م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی حسینی به ک م ۱۸۶۰۹۱۸۷۳۵ و فضل اله حسینی به ک م ۱۸۶۰۹۵۵۳۳۹ و شهاب حسینی به ک م ۰۰۶۲۰۹۸۴۱۱ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ فضل اله حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره و عباسعلی حسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهاب حسینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء دو نفر از سه نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۴۳۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734057
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی گلرنگسهامی خاص به شماره ثبت۲۱۳۳۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۳۲۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737986
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی آریا شیمیسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۲۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر و شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۱۲ با نمایندگی آقای یعقوب حقیقت نیا و شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۳۵۳ با نمایندگی آقای مهدی فضلی تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۳۴۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753703
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب شرق تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۷۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۶۴۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آنیتا سان سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان و شرکت گل پخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان و شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر تا تاریخ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۹/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۱۱۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753706
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گلرنگ سازهسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۵۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۱۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: فعالیت در کلیه زمینه‌های عمرانی اعم از طراحی محاسبات نقشه کشی و نقشه برداری نظارت اجرا و ساخت انواع ابنیه و ساختمان خرید و فروش واردات و صادرات کلیه مصالح لوازم و ماشین آلات ساختمانی و سرمایه گذاری و سرمایه پذیری خارجی در پروژه‌های ساختمانی و مشارکت در ساخت و ساز , عقد قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی و انجام هرگونه فعالیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز اعم از کلیه مصالح لوازم ماشین آلات ساختمانی دستگاهها قطعات و ماشین آلات شهربازی و سیستم‌های پارکینگ مدرن و غیرآن در تاریخ۱۹/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۱۲۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890839
آگهی تغییرات شرکت هستی آریا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هستی آرین دارو سهامی خاص با نمایندگی آقای یعقوب حقیقت نیا و شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۳۵۳ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته و شرکت گسترش هستی آریا شیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان و شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۱۲ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی تا تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۲۸۹۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920688
آگهی تاسیس شرکت مایا زیست فرآیند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۲۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۱۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید فرآورده های زیستی جهت استفاده در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی، کشاورزی، دامپروری، آبزیان و طیور و صنایع نفت، پتروشیمی و انرژی، استفاده از ظرفیت خالی تولید سایر تولید کنندگان و موسسات تولیدی و پژوهشی مرتبط برای تولید فرآورده های زیستی مذکور، انتقال دانش فنی بمنظور ساخت، یا عرضه فرآورده های زیستی، مطالعه و و بررسی، توسعه و ایجاد دانش فنی در زمینه زیست فناوری، خرید، فروش، پخش و توزیع، صادرات و واردات و بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه ای کلیه فرآورده های زیستی و ماشین آلات و دستگاههای تخصصی موردنیاز فرآیندهای زیستی در مقیاس آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، ارائه خدمات مشاوره و اجرا به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه تولید فرآورده های زیستی، اخذ نمایندگی و یا اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و انجام هرگونه عملیات و فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان گاندی خیابان پانزدهم پلاک ۱۱ ـ کدپستی ۱۵۱۶۹۵۳۶۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸۶ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ نزد بانک سینا شعبه ساعی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت زیست فرآیند پارس سهامی خاص با نمایندگی خانم فاطمه تابنده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص با نمایندگی آقای کورش منتصر به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ شرکت پدیده شیمی جم سهامی خاص با نمایندگی آقای نورالدین قربان زاده به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ ـ آقای نورالدین قربان زاده به نمایندگی از شرکت پدیده شیمی جم سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۵۰۸۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941564
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۰۱۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۸/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۴۹۰۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 974779
آگهی تاسیس شرکت پدیده شیمی غرب سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۴۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۰۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: تولید، خرید، فروش، توزیع، پخش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تاسیس و راه اندازی و اداره کارخانجات بمنظور تولید، توزیع و فروش مواد اولیه و محصولات شوینده سرمایه گذاری در موسسات و بنگاههای اقتصادی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام عملیات بازرگانی از طریق حق العمل کاری بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای و غیر الکترونیک و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و انجام هرگونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جنت آباد جنوبی ـ تقاطع لاله و جنت آباد ـ مجتمع سمرقند ـ طبقه ۵ ـ واحد ۵۱۰ ـ کدپستی ۱۴۷۴۷۱۹۹۴۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۳۵۰۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی خاص با نمایندگی آقای کورش منتصر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین عاشورنیا به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ آقای حسین عاشورنیا به نمایندگی از شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای دو نفر از سه نفر آقایان سید محمدباقر فاضلیان، محمد شرکت بزازان، کورش منتصر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۲۰۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986011
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و شیمیائی گسترش پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی و شیمیائی پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۳۴۶ با نمایندگی آقای مهدی فضلی تا تاریخ ۸/۴/۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۹۱۸۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030822
آگهی تغییرات شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۴۸۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030825
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۴۸۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148606
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آذربایجانغربی سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۵۷۱۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز نامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی خبره بعنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۷۸۶۱۰۵ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152119
آگهی تصمیمات شرکت گلرنگ پخش اردبیل سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۴ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۰۵۵۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است: ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسیده است. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی شرکت انتخاب شده است. ۳ موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای سیاوش سهیلی کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازر س علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ش۰۶۷۶۷۰۱۰۱۳۱۱۲۱۲۹۳۵۱۱ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172907
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۸۶۹ ۲۸/۸/۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۱۷۰۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۲/۴/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی خبره شماره ثبت ۱۱۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۰۶۵۲۴۵۳ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174721
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش فارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۷۵۹۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره بعنوان بازرس اصلی آقای سیاوش سهیلی بشماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۴۳۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۳۲۰۳۰۰۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176551
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرایشی و بهداشتی ویونا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۸۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و تراز مالی سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی با شماره ملی: ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی انتخاب شد. پ۱۷۰۵۷۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182382
آگهی تغییرات شرکت صنایع سلولزی مارینا سان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. و شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ۲ شرکت پخش پدیده پایدار با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ۳ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی آقا گلی ۳ شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای سعید دریابیگی به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی با شماره ملی۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی انتخاب شد. پ۱۷۰۵۹۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185611
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وقای سیاوش سهیلی با شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی انتخاب شد. پ۱۷۰۹۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186494
آگهی تغییرات شرکت پاکان به شو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و قای سیاوش سهیلی با شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به ترتیب سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی انتخاب شد. پ۱۷۰۹۷۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186495
آگهی تغییرات شرکت گسترش سلامت پخش هستی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و آقای سیاوش سهیلی با شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۹۷۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187703
آگهی تغییرات شرکت گل نوش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۷۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی با شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. شرکت گسترش گل نوش هستی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ بسمت اعضای هیئت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۹۶۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187705
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ و شرکت صنایع سلولزی ماریناسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی با شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی انتخاب شد. پ۱۷۰۹۶۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187723
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی با شماره ملی: ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۹۶۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198123
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی با شماره ملی: ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. پ۱۷۱۴۹۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198131
آگهی تغییرات شرکت سلامت پخش هستی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سلامت پخش هستی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گسترش هستی آریا شیمی به شناسه ملی ۱۰۲۰۳۶۸۰۱۰ به نکایندگی آقای علیرضا کیانی آذربایجانی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ و شرکت هستی آریا شیمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی به کد ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ و شرکت هستی آرین دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته به کد ملی ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ و شرکت گسترش هستی آرین دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵ با نمایندگی آقای بابک کورنگ به کد ملی ۱۷۵۵۹۵۴۲۸۱. پ۱۷۱۴۹۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200374
آگهی تغییرات شرکت سرزمین بستنی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۰۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۷۸۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215337
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص گل پخش اول ارومیه شماره ثبت ۸۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۵۱۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت سهامی خاص گل پخش اول که در تاریخ ۱۱/۸/۹۲ به این اداره واصل گردیده، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی خبره بعنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی بشماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بعنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۱۵/۸/۹۲ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۸۷۳۵۱۲ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216884
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۴۳۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219636
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گسترش فن اوران شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان دوره سال مالی ۱۳۹۱به تصویب. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی به کدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۶۷۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229717
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۲۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۲۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی پاکشو به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ ه: موسسه حسابرسی خبره به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی کدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۸۸۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229719
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول جنوب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد موسسه حسابرسی خبره ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۲ و آقای سیاوش سهیلی ک م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۸۸۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229724
آگهی تغییرات شرکت رستورانهای زنجیره‌ای گل فوده سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی خبره شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش م با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱۲ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ شرکت گلپخش اول با نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ آقای مسعود گودرزی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد شرکت بزازان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فائق صالحی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۸۸۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242192
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول غرب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره با ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی با ک م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۵۴۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272502
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره و آقای سیاوش سهیلی کدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و آقای کوروش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۱۳۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1301050
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ شماره ثبت ۱۱۳۴ بسمت بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۲۸۳۸۴ مسئول ثبت شرکت‌های رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345989
آگهی تغییرات شرکت گسترش ویونا سان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکتهای: آریان کیمیا تک با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۴۶۰ و صنایع آرایشی و بهداشتی ویونا سان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۸۳۹۳ وآنتیا سانارین بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ تصویب شد. پ۱۷۷۴۶۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345993
آگهی تغییرات شرکت آنیتا سان آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره و آقای سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۱۳۹۰ به تصویب رسید. شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای مهدی فضلی و شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر و شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای محمد اورنگ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۷۴۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351059
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه
در تاریخ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ به شماره ثبت۴۴۹۵۳۰ به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید, ساخت, فراوری, تغییر شکل, توزیع, صادرات, خرید, برداشت و فروش همه انواع محصولات و مشتقات نفت, گاز و پتروشیمی و همچنین همه فعالیت های مرتبط به صورت مستقیم و یا جانبی, واردات و صادرات واحدها, ماشین آلات و تجهیزات جانبی, قطعات یدکی, مواداولیه, کاتالیست, موادکمکی و کالاهای پشتیبانی و سایر کالاهای جانبی که برای فعالیت های بازرگانی ذکر شده فوق لازم است و همچنین صادرات و تجارت در زمینه محصولات شیمیائی, نفتی و پتروشیمیایی, ایجاد و تاسیس شرکت های جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی, فروش دانش فنی به شرکت های داخلی و خارجی. تولید, ساخت, توزیع, صادرات, خرید, برداشت و فروش همه انواع محصولات نفتی, شیمیایی و پتروشیمیایی و همچنین همه فعالیت های مرتبط به صورت مستقیم و یا جانبی, اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرح های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای اجرای این امر, سرمایه گذاری در پروژه های حوزه نفت, گاز, پتروشیمیایی و انرژی, بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات, ایجاد, تاسیس و مشارکت در شرکت های دانش بنیان, سرمایه گذاری در سهام, سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذار, صندوق ها یا سایر اوراق بهادار, انجام فعالیت های بازرگانی در خصوص مواد شیمیایی, پتروشیمیایی و خرید و فروش, معاوضه نفت خام, گاز و دیگر فرآورده های نفتی در داخل و خارج کشور, تاسیس و ساخت مخازن نگهداری نفت خام و سایر فرآورده های نفتی در داخل و خارج کشور و انجام کلیه اقداماتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع فعالیت شرکت لازم باشد. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان پاکستان بن بست دوم پلاک۲۹ طبقه چهارم کدپستی۱۵۳۱۶۳۸۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۵ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد۰۰۰/۰۰۰/۵ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۳۹۸/۳۲ مورخ۱۵/۸/۹۲ نزد بانک صادرات شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بنمایندگی مسعود گودرزی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ بنمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان به سمت رئیس هیئت مدیره ـ ابوالقاسم حبیبی خراسانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بنمایندگی حسن بیاتی به سمت عضو هیئت مدیره ـ به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از چهارنفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی سیاوش سهیلی به شماره ملی۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۶۳۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423791
آگهی تغییرات شرکت آزما نانو سیستم شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۴۷۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۷۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت آوین شیمی پلاست شماره ثبت ۱۱۵۱۹ بشماره ملی ۱۰۱۰۳۷۲۰۳۷۰ قم آقایان امیر حسین ذوالفقاری پور بشماره ملی ۰۴۵۱۶۰۱۲۱۱ و بهزاد حسینی بشماره ملی ۰۴۵۱۰۷۵۸۴۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ موسسه حسابرسی خبره حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۱۳۴ بشماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ تهران بعنوان بازرس اصلی آقای سیاوش سهیلی بشماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۷۸۸۶۵۳۸ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571609
آگهی تغییرات شرکت معین گل پخش اول اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۴۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۲ که در تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ به این اداره واصل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازمالی سال مالی۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و سیاوش سهیلی به کدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۱۰۱۹۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613960
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه پخش گلرنگ در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۰۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۲۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری، خرید، فروش، توزیع، پخش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای و انبارداری و پخش هرگونه کالا و محصول مجاز اعم از آرایشی و بهداشتی و داروئی و غذائی و غیر آن د ر داخل و خارج از کشورتاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی در داخل و خارج از کشورعرضه مستقیم کالاو توزیع درب منازل و مکانها و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و سرمایه گذاری در شرکتها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و سپرده های بانکی انجام هر گونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی کوچه ساعی یکم پلاک ۱۵ کدپستی ۱۵۱۱۹۳۵۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۸۱,۳۹۲ مورخ ۱۱/۶/۹۳نزد بانک سپه شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. گروه صنعتی گلرنگ به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳. گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دوسال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت با امضای دونفر از سه نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. ـ سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارشرکت:رسالت پ۹۳۰۶۲۳۷۳۴۶۸۵۸۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614204
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳وآقای سیاوش سهیلی با ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۲۷۴۶۳۴۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614219
آگهی تغییرات شرکت صنایع پوشاک گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۳۰۲
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی باکدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۲۲۲۳۷۱۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614223
آگهی تغییرات شرکت دارانامهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۶۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای سیاوش سهیلی ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۳۷۷۱۳۶۲۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614224
آگهی تغییرات شرکت توسعه افق پاینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۹۳۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳وآقای سیاوش سهیلی با ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۹۵۹۳۵۵۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614256
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان سلامت پارسه در تاریخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۱۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۹۵۱۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات داروهای فوریتی، خاص و تک نسخه ای واردات و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و انجام هر گونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان پروین، پلاک نوزده طبقه سوم کد پ ۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۶۹,۳۹۲ مورخ ۱۲/۳/۹۳ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید مصطفی سید حسینی به ش م ۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) و سید مصطفی مقدسی به ش م ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت گسترش هستی آریا شیمی به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰ و قاسمعلی آشفته به ش م ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت هستی آرین دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷و مسعود گودرزی به ش م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ و احمد شیبانی به به ش م ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت گسترش هستی آرین دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵ و بابک کورنگ به ش م ۱۷۵۵۹۵۴۲۸۱ به نمایندگی شرکت هستی آریا شیمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق یکی از آقایان مصطفی مقدسی یا قاسمعلی آشفته به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه رسالت جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۶۲۳۶۶۵۲۹۵۲۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614257
آگهی تغییرات شرکت آرین سیستم پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۶۴۲۹۷۲۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614258
آگهی تغییرات شرکت آریان لیان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۳۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۴۲۱۳۷۵۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614260
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین پخش پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۱۵۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی خبره ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای سیاوش سهیلی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۳۰۶۲۳۵۵۵۵۵۳۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614484
آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی با کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۸۹۶۳۵۸۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619827
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۷۱۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای سیاوش سهیلی با کدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۵۲۴۷۴۲۳۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619829
آگهی تغییرات شرکت آرین سلامت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۰۲۷۵
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره ش م۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای سیاوش سهیلی ش م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۵۳۷۹۷۷۸۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی خبره به کدملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۲۰۳ وآقای سیاوش سهیلی به کدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندروزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. پ۹۳۰۶۲۵۵۱۱۱۹۳۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619934
آگهی تغییرات شرکت سپهر پلاستیک پدیده سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی باکدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۵۹۶۴۵۸۷۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619935
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب نمود. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۵۴۷۷۳۳۱۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620638
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳وآقای سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۵۱۷۱۴۶۳۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620650
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تیان گاز استیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۱۷۴
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳وآقای سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۵۸۴۶۱۳۸۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620659
آگهی تغییرات شرکت گسترش آریان تک کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۶۷
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۵۰۳ وآقای سیاوش سهیلی کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت دارویی آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۴۶۰ شرکت آرین سیستم پرداز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳ شرکت پخش آریان کیمیا تک به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۳۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۲۵۱۴۸۷۲۶۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620664
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ماستر فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای سیاوش سهیلی با کدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۵۷۵۳۵۲۶۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620669
آگهی تغییرات شرکت گسترش گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۳۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل، مؤسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۵۵۴۸۲۸۶۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621859
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۶۴۱۵۴۵۸۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621862
آگهی تغییرات شرکت پاکان بسپار آرین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۷۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۶۳۷۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای سیاوش سهیلی ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۲۶۸۹۲۵۲۲۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621863
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی بین المللی دارانا پاک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۲۶۲
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳بسمت بازرس اصلی و حسابرس وآقای سیاوش سهیلی ک م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۶۷۴۳۱۲۵۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627002
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش پخش پدیده نوین در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۶۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۶۴۸۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: خرید، فروش، پخش،تولید، توزیع، تامین، واردات و صادرات هرگونه کالاهای مجاز بازرگانی و تجاری ومواد غذایی ـ بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای غیر الکترونیکی مبادرت کلیه عملیات مجاز بازرگانی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه گذاری در شرکتها، موسسات و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی و اخذ و اعطا نمایندگی در خصوص فعالیتهای مرتبط در داخل و خارج از کشور و انجام هر گونه معاملات و فعالیتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان گاندی پانزدهم ـ پلاک یک ـ طبقه ششم کدپستی: ۱۵۱۷۸۸۵۳۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳۰/۹۳ص/۳۰۷ مورخ ۱۹/۶/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میر زای شیرازی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱ـ آقای مهدی فضلی به شماره ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره ۲ـ آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۴۲۷به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ۳ـ آقای سید عابدین حسینی به شماره ملی۴۹۶۹۱۵۴۷۷۵ بنمایندگی از شرکت پدیده شیمی پایداربه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲به عنوان عضو هیات مدیره ۴ـ آقای رضا علی پور به شماره ملی۰۰۷۷۶۸۵۲۷۱ خارج از اعضاء و سهامدران بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دونفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. ـ سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۳۰۹۴۱۹۹۷۹۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635113
آگهی تغییرات شرکت گسترش گل نوش هستی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای سیاوش سهیلی ش م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۰۶۸۷۷۸۳۶۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635115
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه آرین تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید د: موسسه حسابرسی خبره ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی ک م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۰۶۴۴۷۱۹۹۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635117
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ماستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ ر تصویب نمود. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی با ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۰۶۲۳۹۱۵۹۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635128
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی سولفور کوب پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۳۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳وآقای سیاوش سهیلی ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۰۶۴۵۳۵۷۴۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635169
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی تصویبگردید. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳وآقای سیاوش سهیلی ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. پ۹۳۰۷۰۶۱۴۷۴۲۳۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635182
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی خبره به ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۵۶۰۳ وآقای سیاوش سهیلی به ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت پدیده شیمی نیلی به ش. م ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ پ۹۳۰۷۰۶۶۴۴۶۵۸۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635184
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی کورش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای سیاوش سهیلی ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۰۶۶۶۶۹۶۹۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635185
آگهی تغییرات شرکت یونا آیمان تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۱۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت د: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و آقای سیاوش سهیلی ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روز نامه رسالت جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۷۰۶۱۱۹۳۴۹۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635188
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره ش ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی ش ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ه: روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۷۰۶۷۷۲۸۴۲۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635196
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ تصویب گردید موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۷۰۶۱۸۳۵۸۱۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652854
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۰۷۷۷/۱۱ مورخ ۸/۶/۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای سیاوش سهیلی ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۷۱۴۴۷۲۸۶۶۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672274
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول شرق تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره ش ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای سیاوش سهیلی ش ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:. شرکت گل پخش اول ش ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱. شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی کد ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵. شرکت گل پخش اول شیراز ش ملی ۱۰۵۳۰۳۴۰۲۰۳ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کد ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴. شرکت معین گل پخش اول مازندران ش ملی ۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ با نمایندگی آقای مجتبی کریمی ش ملی ۰۵۵۷۸۰۱۳۳۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۷۳۰۳۴۴۳۳۰۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700431
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۵۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹، شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ و شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۴ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۸۲۶۸۵۵۹۹۱۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705918
آگهی تغییرات شرکت معین گلپخش خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۲۲۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول کرج به شماره شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۰۴۴۰۴ به نمایندگی بهنام عبدل شعبانی به شماره ملی ۱۸۱۸۲۶۲۸۲۷ شرکت گل پخش اول گیلان به شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ به نمایندگی طاهر محمد نژاد به شماره ملی ۱۶۰۰۷۱۳۱۸۱ شرکت معین گل پخش اول مازندران به شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ به نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ و گروه صنعتی آنیتاسان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی حسین علی قارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و شرکت گل پخش اول به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی علی ابراهیمی کرد لر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی خبره به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۰۱۱۸۲۶۴۶۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711927
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول کرج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۰۴۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی وآقای سیاوش سهیلی با کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:. شرکت گلپخش اول با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کد ملی.۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱. شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی با کد ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵. شرکت گلپخش اول شیراز با نمایندگی آقای محسن صادق بیان با کد ملی.۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴. شرکت معین گلپخش اول مازندران با نمایندگی آقای امیر پراش منزه با کد ملی.۰۰۷۰۸۸۵۹۵۸ ش۹۳۰۹۰۵۳۰۲۹۳۱۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727689
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش پدیده نوین درتاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۹۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۱۱۲۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری، خرید، فروش، توزیع، پخش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای و انبارداری و پخش هرگونه کالا و محصول مجاز اعم از آرایشی و بهداشتی و داروئی و غذائی و غیر آن د ر داخل و خارج از کشورتاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی در داخل و خارج از کشورعرضه مستقیم کالاو توزیع درب منازل و مکانها و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و سرمایه گذاری در شرکتها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و سپرده های بانکی انجام هر گونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان گاندی پانزدهم پلاک یک طبقه ششم کد پستی ۱۵۱۷۸۸۵۳۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۳۳ /۹۳ ص /۳۰۷ مورخ ۱۲/۹/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت: شرکت گسترش پخش پدیده نوین به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۶۴۸۱ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به ش م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ به نمایندگی سیدعابدین حسینی به ش م ۴۹۶۹۱۵۴۷۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره وشرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ به نمایندگی محسن صادق بیان به ش م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی . آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه رسالت جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید . پ۹۳۰۹۱۹۹۳۱۹۸۳۸۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728060
آگهی تغییرات شرکت واریان فارمد بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۳۰۹۱۹۳۱۸۴۹۰۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734717
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۷۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتا سان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به شماره ملی۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای جواد زیدی به شماره ملی ۰۰۶۸۱۴۲۵۴۴ ۲ موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره به عنوان حسابرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید. ش۹۳۰۹۲۴۷۵۰۲۱۹۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9391718
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش مارینا پخش هستی درتاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۷۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۷۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان سایه ـ خیابان مهر شاد ـ پلاک ۵ طبقه ۲ واحد یک کدپستی۱۹۶۷۷۳۳۱۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۷۸,۳۹۲ مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ نزد بانک سرمایه شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت صنایع سلولوزی مارینا سان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ به نمایندگی حمیدرضا واعظ پور به شماره ملی ۰۰۴۳۹۲۲۹۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰به نمایندگی احسان گودرزی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۵۲۳۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره وسعید ابراهیم آبادی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)به شماره ملی ۰۰۶۲۰۹۸۵۰۰به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته برات و غیره به استسناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سایر اوراق واسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی ـ سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۳۱۰۲۷۲۹۴۲۵۴۴۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407606
آگهی تغییرات شرکت معین گل پخش اول مازندران شماره ثبت ۱۵۶۵ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۲۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۰/۴/۹۳ و شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت برگزار گردید پس از رسمیت جلسه تغییرات ذیل حاصل شد: ۱ شرکت گلپخش اول بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بنمایندگی آقای حسینی علیقارداشی و شرکت گلپخش اول شرق تهران بنمایندگی آقای محمدرضا فضلی و شرکت معین گلپخش اول تبریز بنمایندگی آقای محسن صادق بیان و شرکت گلپخش اول گیلان بنمایندگی آقای حسین کنگاوری بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ شماره ثبت ۱۱۳۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی بشماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و عملکرد مالی سال ۹۲ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس بتصویب مجمع رسید. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۴/۹۳ و شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ بنمایندگی آقای حسین علیقاداشی بشماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت معین گلپخش اول تبریز شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۱۷۵ بنمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ و شرکت گلپخش اول گیلان شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ بنمایندگی آقای حسین کنگاوری بشماره ملی ۰۰۶۲۱۳۳۲۷۶ و شرکت گلپخش اول شرق تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۴۱۱ بنمایندگی محمدرضا فضلی بشماره ملی ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰ بسمت اعضای هیئت مدیره آقای رضا غلامی آهو دشتی (خارج از اعضای هیئت مدیره) بشماره ملی ۲۰۹۳۲۳۴۷۳۴ بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار باامضا متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کرد لر و یا محسن بیان و یا محمدرضا فضلی به یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری باامضا منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۲۰۱۶۱۰۴۷۴۱۱۱۱۰۹۹۲۷۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409163
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش پخش پدیده پایدار درتاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۷۱۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۴۲۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه معاملات و عملیاتی که به طور مستقیم و یاغیر مستقیم باموضوع شرکت مرتبط باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس ازاخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان سهروردی شمالی ـ خیابان حسینی (سورنا) ـ کوچه پیلتن ـ پلاک ۶ کدپستی ۱۵۷۶۹۹۴۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۳۲,۳۹۲ مورخ ۹/۱۰/۹۳نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی کد ۳۹۲ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت پدیده شیمی پایداربه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان به شماره ملی ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰به عنوان عضو هیأت مدیره آقای ابوالفضل ابراهیمی کردلربه شماره ملی۱۵۰۰۲۴۹۷۶۹ خارج از اعضاء وسهامداران بعنوان مدیرعامل اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاررسالت برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) پ۹۳۱۱۰۶۴۷۶۴۴۸۲۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413555
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت۱۱۳۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ تهران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ تهران، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ تهران، شرکت معین گل پخش اول مازندران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۶۵ و شناسه ملی۱۰۷۶۰۱۹۹۲۷۷ بابلسر، شرکت گل پخش اول گیلان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۲۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ رشت، شرکت گل پخش اول کرج (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۶۹۹ وشناسه ملی۱۰۱۹۰۰۰۴۴۰۴ کرج بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۳۱۱۰۹۹۶۱۳۴۸۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617310
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول گیلان سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت ۱۲۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است: ۱ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبره بسمت بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کد ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت معین گل پخش اول مازندران به نمایندگی آقای محسن صادق بیان کد ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت معین گل پخش اول تبریز با نمایندگی آقای سجاد نصرالهی کد ملی ۲۷۵۴۲۱۴۴۴۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول کرج با نمایندگی آقای مسعود درویشی کد ملی ۴۰۷۲۲۵۶۲۹۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا محمد رضا فضلی بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9722475
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9723853
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۳۴۶ با نمایندگی آقای مهدی فضلی و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر تا تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856762
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی روناس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سیاوش سهیلی به کدملی۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی حسینی به کدملی۱۸۶۰۹۱۸۷۳۵ و فضل اله حسینی به کدملی۱۸۶۰۹۵۵۳۳۹ و شهاب حسینی به کدملی۰۰۶۲۰۹۸۴۱۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۴/۹۰ عباسعلی حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره و شهاب حسینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فضل اله حسینی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917126
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10086366
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10096046
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی تحقیقاتی آرین گستر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۴۹۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشاررسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10290490
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۵۰۷۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۵۶۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمدباقر فاضلیان به شماره ملی۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ و آقای محمدمهدی جاودان خرد به شماره ملی۳۸۷۴۳۳۵۹۴۱ و آقای کورش منتصر به شماره ملی۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ تا تاریخ۲۳/۴/۹۲. در تاریخ۱۳/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708613
آگهی تصمیمات شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سیاوش سهیلی به کدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بنمایندگی مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بنمایندگی علی ابراهیمی‎کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی حسین علی ‎قارداشی به کدملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ بنمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۸۹ مهدی فضلی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی ابراهیمی‎کردلر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علی ‎قارداشی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی‎کردلر یا شرکت بزازان و یا محمدرضا عربی‎مزرعه‎شاهی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10771083
آگهی تصمیمات در شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۷۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۷ بنمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کد ملی ۱۵۸۰۰۶۲۷۱۵۱ و کدپستی ۱۵۸۶۷۳۳۱۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ بنمایندگی امیر خسرو فخریان به کد ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ و کدپستی ۱۵۸۶۷۳۳۱۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بنمایندگی مهران ابول نژادیان به کد ملی ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰ و کدپستی ۱۵۱۶۷۱۴۴۱۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت دالین مهر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ بنمایندگی مهران سالاری عرب به کد ملی ۰۰۵۵۹۰۶۱۹۲ و کدپستی ۱۵۸۶۱۳۳۱۱۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر و یا محمد شرکت بزازان و یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ و کدپستی ۱۵۹۴۸۳۴۵۵۱۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است، تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۷/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947933
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت رنگدانه سیرجان سهامی خاص ثبت ۷۹۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۴۹۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۳/۴/۸۹ و ۱۰/۳/۸۹ شرکت فوق الذکر تغییرات زیر در شرکت یاد شده ایجاد گردیده: ۱ نقل و انتقال ۶۰۰ سهم از ۵۰۰۰ سهم سهام شرکت طبق دفتر ثبت سهام شرکت انجام شد. ۲ صورتهای مالی و حساب سود و زیان و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب گردید. ۳ آقای سیاوش سهیلی شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۰۵۰۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ نشریه محلی نگارستان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988093
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قم سهامی خاص بشماره ثبت: ۸۰۰۳ بشناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۴۷۵۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی سال ۸۸ به تصویب رسید.. ۲ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی: ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنتاسان با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان بشماره ملی: ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای سید مهدی مسعودی بشماره ملی: ۰۰۵۵۳۱۳۸۸۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان بشماره ملی: ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان بشماره ملی: ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ و یا محمدرضا عربی مزرعه شاهی بشماره ملی: ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹ به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۳ آقایان سیاوش سهیلی بشماره ملی: ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ و داود خمارلو بشماره ملی: ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. ۵ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007325
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر و شرکت دالین مهر سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود لطفی پور و شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان تا تاریخ ۲۳/۳/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11089509
آگهی تغییرات شرکت گسترش گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11096272
آگهی تغییرات شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۸۵۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۵/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11114473
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی مهر دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۴ نام شرکت به گسترش هستی آرین دارو تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135278
آگهی تصمیمات شرکت پدیده شیمی پایدا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034441
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش خدمات آرین گستر درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۸۱۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۲۲۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گاندی،کوچه ۵، پلاک ۱۹، طبقه ۳ کدپستی ۱۵۱۷۶۴۶۱۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۶۹,۳۹۲ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی فضلی با شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - علی ابراهیمی کردلر با شماره ملی شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ مسعود سزاوار ذاکریان شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به نمایندگی از شرکت گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره - پیمان سازنده چی با شماره ملی ۳۲۵۵۲۷۳۰۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره - عزیزه تیموری با شماره ملی ۲۷۵۴۵۴۶۷۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - امین سازنده چی شماره ملی ۳۲۵۷۲۶۰۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره - رضا قرائی پوربه شماره ملی ۱۰۶۲۷۷۲۳۲۶ خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامدران بسمت مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای یک از آقایان مهدی فضلی یا علی ابراهیمی کردلر به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق هرپنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ( - ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۳۱۱۲۵۶۵۰۳۱۴۵۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034449
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش ماستر پخش هستی درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۸۱۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۲۲۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بهشتی خیابان پاکستان کوچه دوم پلاک ۲۹ کدپستی ۱۵۳۱۶۳۸۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۱۷۱,۳۹۲ مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی فضلی شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ علی ابراهیمی کردلر شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ سیدمحمدرضا الحسینی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۹۳۳۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره - سیدمحمدجواد سیدپورمیاندهی به شماره ملی ۲۶۷۹۱۷۳۶۲۷ خارج از اعضاء وسهامداران بعنوان مدیر عامل ـ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل وانتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ( - ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۳۱۱۲۵۷۵۵۴۴۷۲۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015132
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی خبره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۴۸۲۲۸ / ۹۵ مورخه ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت چهار سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود خمار لو به شماره ملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ آقای نعمت اله علیخانی راد به شماره ملی ۰۰۳۸۸۸۲۴۵۰ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قرار دادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر است. امضای قرار دادهای حرفه‌ای بر وفق ماده ۱۷ اساسنامه توسط هر یک از شرکا که مسئولیت انجام کار را به عهده دارد با مهر مؤسسه معتبر است. مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۱۳۷۶۴۴۳۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک