عباسعلی دهدشتی نژاد

عباسعلی دهدشتی نژاد

کد ملی 1286400244
68
شرکت‌ها
68
آگهی‌ها

شرکت های عباسعلی دهدشتی نژاد

مجتمع نگین معادن احیاء
مجتمع نگین معادن احیاء
1
پترو شیمی لرستان
پترو شیمی لرستان
1
معدن شکافان تهران
معدن شکافان تهران
1
شیمیایی صدف عسلویه
شیمیایی صدف عسلویه
1
مهندسی مرآت پولاد
مهندسی مرآت پولاد
1
احداث معدن تکافر سپاهان
احداث معدن تکافر سپاهان
1
ایران بنا اریان
ایران بنا اریان
1
رزیتان
رزیتان
1
پتروشیمی کاویان
پتروشیمی کاویان
1
آزمون احیاء سپاهان
آزمون احیاء سپاهان
1
بازرگان کالای باختر
بازرگان کالای باختر
1
باران خودرو پرشیا
باران خودرو پرشیا
1
تولیدی آذر فلزان
تولیدی آذر فلزان
1
تدبیر سازان سرآمد
تدبیر سازان سرآمد
1
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان
1
مهندسی سبا نصب آسانبر
مهندسی سبا نصب آسانبر
1
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
1
پتروشیمی میاندوآب
پتروشیمی میاندوآب
1
پترو شیمی مهاباد
پترو شیمی مهاباد
1
صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی
صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی
1
بهره برداری خطوط انتقال اتیلن غرب
بهره برداری خطوط انتقال اتیلن غرب
1
پلیمر کرمانشاه
پلیمر کرمانشاه
1
توسعه فن آوری همیار مهندسی تفاهم
توسعه فن آوری همیار مهندسی تفاهم
1
دهکده ساحلی
دهکده ساحلی
1
پارس فنل
پارس فنل
1
مهندسی سبا سرویس آسان بر
مهندسی سبا سرویس آسان بر
1
سیوان تدبیر تجارت
سیوان تدبیر تجارت
1
نوآوران سبا آسیا
نوآوران سبا آسیا
1
روماک انرژی سر آمد
روماک انرژی سر آمد
1
گسترش انرژی پاسارگاد
گسترش انرژی پاسارگاد
1
پترو خرم پردیس فن آوران
پترو خرم پردیس فن آوران
1
پلی اتیلن گستران البرز
پلی اتیلن گستران البرز
1
پتروشیمی کردستان
پتروشیمی کردستان
1
انرژی سپهر
انرژی سپهر
1
بهین انرژی سر آمد
بهین انرژی سر آمد
1
صنایع پتروشیمی سبلان
صنایع پتروشیمی سبلان
1
تجارت بین الملل سکو
تجارت بین الملل سکو
1
پتروشیمی گناوه دشتستان
پتروشیمی گناوه دشتستان
1
مدیریت و توسعه صنعت باختر
مدیریت و توسعه صنعت باختر
1
صنایع پتروشیمی دنا
صنایع پتروشیمی دنا
1
پتروشیمی باختر
پتروشیمی باختر
1
پترو هیدج
پترو هیدج
1
راهبران فولاد اصفهان
راهبران فولاد اصفهان
1
پردیس فن آوران البرز زنجان
پردیس فن آوران البرز زنجان
1
سرمایه گذاری عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان
سرمایه گذاری عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان
1
سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان
سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان
1
مهندسی سبا آسانبر
مهندسی سبا آسانبر
1
طراحی مهندسی آسا قدر
طراحی مهندسی آسا قدر
1
آریا دان رشد
آریا دان رشد
1
خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان
خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان
1
پتروشیمی گچساران
پتروشیمی گچساران
1
بازرگانی توکا تدارک
بازرگانی توکا تدارک
1
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
1
مهندسی قائم سپاهان
مهندسی قائم سپاهان
1
بنیاد شریف
بنیاد شریف
1
پتروشیمی بروجن
پتروشیمی بروجن
1
تهران بوران
تهران بوران
1
مجتمع فولاد الیگودرز
مجتمع فولاد الیگودرز
1
فولاد افزا سپاهان
فولاد افزا سپاهان
1
معدنی و صنعتی چادر ملو
معدنی و صنعتی چادر ملو
1
پترو شیمی نوین
پترو شیمی نوین
1
تولیدی خدماتی توکا سبز
تولیدی خدماتی توکا سبز
1
کارخانجات چرخ خیاطی ایران کاچیران
کارخانجات چرخ خیاطی ایران کاچیران
1
مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر
مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر
1
کویر تایر
کویر تایر
1
توکا شیمی سپاهان
توکا شیمی سپاهان
1
سامانه نگار حامی بیمه
سامانه نگار حامی بیمه
1
حسابرسی رایمند و همکاران
حسابرسی رایمند و همکاران
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584307
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع نگین معادن احیاء سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۷۲۴ بنمایندگی سید مصطفی صفوی به کد ملی ۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ و کدپستی ۸۱۸۴۸۴۶۷۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ بنمایندگی علی عسگری به کد ملی ۵۶۵۹۳۷۲۳۷۶ و کدپستی ۸۱۷۹۹۷۳۵۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی قائم سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ بنمایندگی احمد دادوند به کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۸۹۳۴ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۸۴ کماکان باقی است. ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۰۱۶۴۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 597636
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی لرستان (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۴۳۹۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۴۸۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606236
آگهی تغییرات شرکت معدن شکافان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۵۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس علی دهدشتی نژاد به شماره ملی۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۰۹/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۲۵۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668646
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی صدف عسلویهسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۵۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت روز یکم مهرماه هر سال آغاز و در ۳۱/۶ سال بعد به پایان می‌رسد و اولین سال مالی شرکت از ۱/۱/۹۱ لغایت ۳۱/۶/۹۱ می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۹۲۶۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670906
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۱۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳ و ۱۴/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بنمایندگی محمود شهشهانی پور با کد ملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ و کدپستی ۱۹۱۶۶۵۹۴۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سایا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ بنمایندگی سید حسن موسوی به کد ملی ۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵ و کدپستی ۸۱۶۸۹۶۳۳۳۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ بنمایندگی سید حسین بدری با کد ملی ۱۲۸۶۲۵۴۵۹۰ و کدپستی ۸۱۶۴۹۸۳۸۱۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق مدیرعامل آقای سید حسن موسوی و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۷ و سایر اختیارات تفویض شده به ایشان مجددا به مدیرعامل تفویض گردید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و عباسعلی دهدشتی با کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و ترازنامه سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۹۱۶۷۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679215
آگهی تصمیمات در شرکت احداث معدن تکافر سپاهانسهامی خاص شماره ثبت ۲۱۴۷۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۳۲۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ و ۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود زمانی به نمایندگی شرکت زغال سنگ نگین طبس کد ملی ۱۲۸۶۴۶۲۲۶۶ و کدپستی ۸۱۳۶۸۴۶۱۹۱ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و در سایر سمت‌ها تغییر حاصل نشد و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۱۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۱۹۵۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699804
آگهی تصمیمات شرکت ایران بنا آریانسهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۱۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۷۷۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۴/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن غفاری نیا به کدملی ۵۶۵۹۵۵۴۹۷۰ علی غفاری نیا به کدملی ۰۴۴۰۰۳۱۹۱۵ مرجان غفاری نیا به کدملی ۰۴۴۰۳۶۶۳۵۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ حسن غفاری نیا به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی غفاری نیا به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه سهام از بی نام به بانام تبدیل گردید در نتیجه سرمایه شرکت ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۲۳۰۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702364
آگهی تصمیمات شرکت رزیتان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۰۵۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۹۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و عباس دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۷۰۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706418
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی کاویانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتینژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۹۹۰۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716552
آگهی تصمیمات در شرکت آزمون احیا سپاهانسهامی خاص شماره ثبت ۲۲۵۹۷و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ به نمایندگی آقای محمود شهشهانی پور کد ملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ و کدپستی ۱۹۱۶۶۵۹۴۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ به نمایندگی آقای علی عسگری کد ملی ۵۶۵۹۳۷۲۳۷۶ و کدپستی ۸۱۷۹۹۷۳۵۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا لطف اله خواجو کد ملی ۱۲۸۷۹۳۴۹۹۴ کدپستی ۸۱۵۴۶۶۶۵۳۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۸۳ می‌باشد و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و عباسعلی دهدشتی نژاد کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۴۲۸۹۴۸۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727446
آگهی تاسیس شرکت بازرگان کالای باختر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۵/۶/۹۱ تحت شماره۴۲۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۷۲۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی برای شرکتهای داخلی و خارجی از جمله شرکت پتروشیمی باختر و شرکتهای تابعه آن صنایع پایین دستی شیمیایی و پتروشیمیایی از قبیل الف) تهیه تدارک و خرید کالا مواد اولیه لوازم و ماشین آلات و فروش آنها در داخل و خارج از کشور ب) ترخیص کالا از گمرکات کشور انبارداری کالا و مواد اولیه و تجهیزات صنعتی توسط امکانات متعلق به شرکت و یا استفاده خدمات پیمانکاران داخلی و خارجی ج) بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه عملیات پشتیبانی فنی کالا و مواد شیمیایی و پتروشیمیایی د) سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در سایر شرکتها و خرید سهام شرکتها در داخل و خارج از کشور ه) اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات اعتباری و بازارهای پولی داخلی و خارجی و) اخذ نمایندگی و اعطای نمایندگی و ایجاد و تاسیس شرکتهای فرعی و شعبه در داخل و خارج کشور ز) انجام سایر فعالیت هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرداماد ـ نفت شمالی ـ ک دوم ـ پ۱۴ ـ کدپستی۱۹۱۸۹۷۳۱۸۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۲۶ص۹۱ ۵۵۳ مورخ۱۳/۶/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه کارگر شمالی کد۲۲۶ پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت پتروشیمی باختر سهامی خاص با نمایندگی آقای داودرضا ربانی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت پتروشیمی کردستان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی زردبانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ شرکت پلیمر کرمانشاه سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین فیروزی آرانی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ شرکت پلیمر کرمانشاه به نمایندگی از آقای حسین فیروزی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۵۷۱۱۰۱ (داخل اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای توامان یکنفر از گروه الف شامل داودرضا ربانی و حسین فیروزی آرانی و یک نفر از گروه ب شامل محمدعلی زردبانی و سید مجید سیدیان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای عباس علی دهدشتی نژاد به شماره ملی۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۸۲۱۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732413
آگهی تغییرات شرکت باران خودرو پرشیاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۸۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۴۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس علی دهدشتی نژاد به شماره ملی۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۰۱۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 850078
آگهی تغییراتدر شرکت تولیدی آذر فلزان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۴۲۵۲ و شماره ثبت ۵۸۳
شماره۱۳۱۹۵ ۱/۹/۱۳۹۱ بموجب نامه شماره ۱/۷/۹۱۰۴ مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه دنیای اقتصاد درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه و عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ گروه تحقیقاتی صنعتی آپادانا آذر سپاهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۲۰۲۲ و با کدپستی ۸۱۹۶۷۵۷۴۴۳ به نمایندگی آقای علی علی اکبریان با کد ملی ۱۲۸۶۷۰۳۴۲۵ و کدپستی ۸۱۹۶۷۵۷۴۴۳ و آقایان اسفندیار پورقاسمی با کد ملی ۱۰۹۰۸۳۹۲۵۱ و با کدپستی ۱۴۳۶۶۶۳۷۷۱ و اصغر قطبی قارنه با کد ملی ۱۲۸۷۹۰۳۲۸۲ و با کدپستی ۸۱۵۵۶۵۶۱۶۳ و علیرضا نوری لنجان نوکابادی با کد ملی ۱۲۸۲۷۳۹۴۶۸ و با کدپستی ۸۱۶۳۸۱۳۴۵۱ و مهدی شاه سنائی گنیرانی با کد ملی ۱۲۸۳۴۱۲۰۱۲ و با کدپستی ۸۱۸۸۹۹۸۴۱۱ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و با کدپستی ۱۹۹۸۱۴۶۶۱۳ و عباسعلی دهدشتی نژاد با کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و با کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ فرزند حسین را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۵ هیئت مدیره آقای اصغر قطبی قارنه را بسمت رئیس و علی علی اکبریان نماینده گروه تحقیقاتی صنعتی آپادانا آذر سپاهان را بسمت نایب رئیس و آقای مهدی شاه سنائی گنیرانی و علیرضا نوری لنجان نوکابادی و اسفندیار پورقاسمی را بسمت عضو و همچنین آقای علی علی اکبریان را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۳۲۰۷۷۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890746
آگهی تغییرات شرکت تدبیرسازان سرآمد (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس علی دهدشتی نژاد به شماره ملی۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۴/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۹۹۶۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949162
آگهی تغییرات شرکت مهرآوران کوی نارون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس علی دهدشتی نژاد به شماره ملی۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از خ شهید بهشتی ک دل افروز پ۲۳ کدپستی۱۵۱۱۷۳۹۷۳۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۹۴۴۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981705
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سبا نصب آسانبر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۳۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۷۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس علی دهدشتی نژاد به شماره ملی۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۳۶۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063701
آگهی تصمیمات در شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۷۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ و ۴/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: جمشید پناهی به کد ملی ۱۲۸۷۶۳۳۰۳۱ و کدپستی ۸۱۶۶۶۵۱۱۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی حمیدرضا عدمیان کد ملی ۱۲۸۳۵۹۲۲۰۷ و کدپستی ۸۱۶۶۶۵۱۱۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عجمی به کد ملی ۱۲۸۸۰۶۴۱۸۷ و کدپستی ۸۱۶۶۶۵۱۱۶۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ بنمایندگی سبحان اسکینی به کد ملی ۴۰۷۲۷۶۷۹۸۰ و کدپستی ۸۱۶۶۶۵۱۱۶۵ و شرکت تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بنمایندگی محمدرضا صادقی به کد ملی ۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹ و کدپستی ۸۱۶۶۶۵۱۱۶۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ و عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۸۰۸۰۲۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124493
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی میاندوآب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۷۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس علی دهدشتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۷۸۹۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124645
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی مهاباد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۴۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به ش ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۸۹۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144412
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی و خدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۹۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147987
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری خطوط انتقال اتیلن غرب سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۸۴۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۴۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی عباسعلی دهدشتی نژاد کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۰۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147989
آگهی تغییرات شرکت پلیمر کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۴۲۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۹۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. پ۱۶۹۰۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177740
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری همیار مهندسی تفاهم سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۹۲۹۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۹۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس علی دهدشتی نژاد کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۴۵۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185262
آگهی تصمیمات شرکت دهکده ساحلی سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۱۷۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۲ و صورت جلسه مورخ ۴/۶/۹۲ هیئت مدیره تصمیمات زیر در شرکت دهکده ساحلی سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۴۳ اتخاذ گردیده که بدین وسیله آگهی می‌گردد. ۱ ترازنامه شرکت منتهی بتاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ و همچنین صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی فوق الذکر مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی، آقای عباسعلی دهدشتی نژاد کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره بقرار زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای ابوالفضل بختیاریان کد ملی ۰۳۸۵۷۷۸۹۲۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین موید عابدی کد ملی ۵۱۸۹۸۱۸۵۷۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای منصور محمدپور لیما کد ملی ۶۳۱۹۹۲۴۱۸۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات باامضاء مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل باامضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد و مکاتبات عادی باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح زیر در اجرای ماده ۴۹ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و بازخرید ایام خدمت آنان دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و بهره و متفرعات، تعیین استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ادارات ثبت و گرفتن اسناد مالکیت. ۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ۵ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۲۷ پیوست صورتهای مالی که مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفته است تنفیذ گردید. ش۷۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۸۲۷۶۹۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198105
آگهی تغییرات شرکت پارس فنل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد با شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۵۲۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269948
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سبا سرویس آسان بر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۲۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۸۵۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287585
آگهی تغییرات شرکت سیوان تدبیر تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ش م ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ و شرکت پلی اتیلن گستران البرز ش م ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم ش م ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶ و شرکت فراز انرژی پیشرو ش م ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۶۱ و آقای سید ماجد طاهری ک م ۰۰۶۲۷۹۷۸۰۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی رایمند و همکاران ش م ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد ک م ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۵۵۷۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287607
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سبا آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۴۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۷۲۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473070
آگهی تغییرات شرکت روماک انرژی سرآمد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۲۱۲۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد با کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۱۸۳۳۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473190
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد با کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۱۸۳۳۶۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492660
آگهی تغییرات شرکت پترو خرم پردیس فن آوران سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۱۸۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ثبت ۱۳۲۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد با کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۴۰۱۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497964
آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن گستران البرز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۱۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی را یمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس علی د هدشتی نژاد با کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۴۲۱۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512441
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کردستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد با شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۴۱۸۳۹۹۴۹۶۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1515623
آگهی تغییرات شرکت انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۷۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی‌ها انتخاب شد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی:۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی: ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیأت مدیره جدید برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت بانک صادرات ایران شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲وشرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ و شرکت واسپاری سپهر صادرات به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۴۷۴ وشرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۵۲۱۳ وشرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۶۶۶ پ۹۳۰۴۱۸۹۴۵۵۸۵۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528713
آگهی تغییرات شرکت بهین انرژی سر آمد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۴۱۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد با کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۵۰۷۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537088
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی سبلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۷۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی‌ها انتخاب شد موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی:۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۳۱۹۸۶۹۳۹۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538946
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل سکو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی‌ها انتخاب شد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی به کدملی: ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۰۱۸۳۶۴۱۹۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544806
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی گناوه دشتستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارشرکت انتخاب شد. حساب صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس دهدشتی به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ اتنخاب گردیدند پ۹۳۰۵۰۵۶۶۶۹۸۵۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563952
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۴۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد با شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند , روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردیدند. پ۱۸۵۷۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563963
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دنا سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۷۶۹۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۵۸۲۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580187
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۰۳۶۸/۴۱ مورخ ۱/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد با شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۹۵۹۸۱۹۶۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580833
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ثبت۱۳۲۷۲به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد با کد ملی۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۲۹۱۷۲۴۵۱۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634252
آگهی تغییرات شرکت راهبران فولاد اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس وآقای عباسعلی دهدشتی نژاد بشماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۷۰۵۴۹۸۹۵۴۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638187
آگهی تغییرات شرکت پردیس فن آوران البرز زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس علی دهدشتی نژاد با کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود زیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۷۰۸۸۶۹۹۱۵۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651316
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس علی دهدشتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۷۱۲۸۵۷۲۱۴۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656480
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۷۱۶۱۳۷۶۳۳۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660355
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سبا آسانبر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۹۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹به عنوان بازرس اصلی واقای عباسعلی دهدشتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۷۲۰۸۹۹۱۳۱۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686949
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی آسا قدر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب‌های سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر اگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۱۴۶۱۳۳۰۷۱۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687155
آگهی تغییرات شرکت آریا دان رشد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۸۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید صادق سبزواری به شماره ملی ۱۷۵۰۰۱۱۰۵۰ سورن آرستاکس پزشکیان به شماره ملی ۱۳۷۸۷۱۴۵۵۵ سید محمد حسین سبزواری به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۶۷۰۷ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۸۱۴۸۹۱۶۰۰۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726699
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۲۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۸۵۴۶۲۰۷۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601335
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی گچساران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۰۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به ک م ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9608566
آگهی تصمیمات در شرکت بازرگانی توکا تدارک سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ ۱۲/۳ و ۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقای احمد ابراهیمی به کدملی ۱۲۸۲۹۶۴۱۷۸ و کدپستی ۸۱۷۵۶۶۶۹۳۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکافولاد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و بهرام پرورش به کدملی ۱۲۸۲۵۰۸۱۱۰ و کدپستی ۸۱۷۵۶۶۶۹۳۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و محمدرضا کچوئیان به کدملی ۰۰۵۰۰۷۷۷۳۲ و کدپستی ۱۶۳۹۳۴۳۶۱۴ به نمایندگی شرکت توسعه توکا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ به سمت مدیرعامل و مهران برومند به کدملی ۴۶۸۹۶۶۲۰۷۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۳۴۱۶۱ و عبداله کوپائی به کدملی ۱۲۸۵۳۷۳۶۲۶ و کدپستی ۸۱۷۵۶۶۶۹۳۶ به نمایندگی شرکت صنایع برش ورق فولاد مبارکه به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۱۱۸ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824550
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۷/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان سید مصطفی صفوی کد ملی ۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ و کدپستی ۸۱۸۴۸۴۶۷۸۱ نماینده شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ و علیرضا حقیقی به کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ و کدپستی ۸۱۷۳۸۱۷۵۶۴ نماینده شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵ و احمد بخشی نکو به کد ملی ۰۰۳۴۸۴۲۹۳۲ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۳۷۹۱ نماینده شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ و مهدی تاج به کد ملی ۱۲۸۶۵۶۶۱۷۷ و کدپستی ۸۱۷۳۶۱۸۳۱۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰ و اکبر ترکان به کد ملی ۱۲۸۵۵۲۱۰۷۲ و کدپستی ۱۴۳۱۹۱۵۶۵۴ نماینده شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود سید مصطفی صفوی را بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا حقیقی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال منتهی به ۳۱/۳/۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9887970
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی قائم سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: ۱ سید مصطفی صفوی به کد ملی ۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ به نمایندگی مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی عسگری به کد ملی ۵۶۵۹۳۷۲۳۷۶ و کدپستی۸۱۷۹۹۷۳۵۶۱ به نمایندگی شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر قوچانی به کد ملی ۱۲۸۴۴۶۷۶۱۹ و کدپستی ۸۱۸۹۶۵۵۳۴۱ به نمایندگی بازرگانی معین احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک از اعضای هیئت مدیره و با امضای مرتضی توکلی متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10131082
آگهی تغییرات موسسه بنیاد شریف به شماره ثبت ۲۰۲۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۳۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس علی دهدشتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۷/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۷۴۷۰۳ و آقای علی عبداللهیان باروق و آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ و آقای محمدمسعود آقامحمدحسین تجریشی به شماره ملی ۰۰۳۳۹۰۶۸۵۸ و آقای محمود شیری به شماره ملی ۴۳۲۱۸۹۴۲۳۹ و آقای رضا ویسه به شماره ملی ۴۸۹۷۹۵۴۰۵۳ و آقای اکبر ترکان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۲۰۰۴۶ تا تاریخ۶/۷/۹۱. در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10379818
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بروجن سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۵۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۴۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس‎علی دهدشتی‎نژاد به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10383313
آگهی تصمیمات شرکت تهران بوران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا توکلی‎زاده به کدملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ علیرضا عزیزی به کدملی ۰۰۴۱۶۱۳۷۳۲ محمدرضا ابوترابی به کدملی ۰۰۴۱۰۵۸۳۴۸ سهراب صناعی به کدملی ۰۰۳۹۶۵۰۱۰۳ مجید مایل‎افشار به کدملی ۰۰۴۱۵۷۳۸۷۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ محمدرضا توکلی‎زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا عزیزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ابوترابی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضای رئیس هیات‎مدیره یا نایب رئیس هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508230
آگهی تصمیمات شرکت فولاد الیگودرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی‎نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10605890
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۳ و ۲۰/۶/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ علیرضا حقیقی به کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ و کدپستی ۸۱۷۳۸۱۷۵۶۴ به نمایندگی شرکت تکادو (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن ابطحی به کد ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ و کدپستی ۸۱۶۴۶۵۴۸۱۱ به نمایندگی شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فضل اله شجاعی به کد ملی ۱۱۹۹۵۰۵۷۶۵ و کدپستی ۸۱۷۷۷۷۴۵۱۳ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) و ابراهیم کاشف الحق به کد ملی ۰۰۴۷۳۱۵۶۵۲ و کدپستی ۸۱۷۴۶۱۷۷۵۱ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10798516
آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشاردنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ و شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ و شرکت فولاد مبارکه به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10851833
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی نوین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۴۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۷۳۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10942626
آگهی تغییرات شرکت تولیدی خدماتی توکا سبز سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۴۳۱۳
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۸۹ و ۳۰/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی آقای مصطفی اشتری و شرکت توکا تدارک بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ بنمایندگی آقای جواد محمدی زاده و شرکت تولیدی خدماتی صنایع نسوز توکا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ بنمایندگی آقای محسن لرزاده بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد بشماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای مصطفی اشتری را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای جواد محمدی زاده را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام رضایی بشماره ملی ۵۱۱۰۲۸۹۰۸۵ و کدپستی ۸۱۷۷۷۱۴۶۴۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد. ۵ سهام وثیقه مدیران از یک سهم به یکصد سهم افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ۶ پاداش اعضاء هیئت مدیره بشرح ماده ۴۰ اساسنامه اضافه گردید. ماده ۴۰ اصلاحی: مجمع عمومی عادی هر سال می‌تواند نسبت معینی از سود خالص شرکت را بعنوان پاداش برای اعضاء هیئت مدیره تصویب نماید. این نسبت به هیچ وجه نباید از ده درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌گردد تجاوز نماید. ۷ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده و ۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10979199
آگهی تصمیمات شرکت کاچیران (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۹۶۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۵۰۱۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11071671
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس علی دهدشتی نژاد به شماره ملی۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۳/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11162165
آگهی تصمیمات شرکت کویرتایرسهامی عام ثبت شده به شماره ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11170049
آگهی تغییرات در شرکت توکا شیمی سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۸۸۵۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳ و ۱۲/۴/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت توکا تولید اسپادان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ بنمایندگی آقای محمد صفایی راد و شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ بنمایندگی آقای علیرضا وکیلی و شرکت لاستیکهای صنعتی مبارکه بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱ بنمایندگی آقای محمود دهقان کیا بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای عباسعلی ده دشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای علیرضا وکیلی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد صفایی راد را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود دهقان کیا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سلمان درویشی به کد ملی ۲۶۹۰۹۵۱۷۰۳ و کدپستی ۸۴۹۱۹۳۳۴۳۶ خارج از اعضاء و سهامداران را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۶/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710927
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامانه نگار حامی بیمه درتاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۸۹۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۱۳۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام هرنوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشاوره ای یا خدمات مهندسی، مشاوره در زمینه فناوری اطلاعات و امنیت شبکه از جمله طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی ـ مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح ـ مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای ـ مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی ـ تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات ـ برنامه ریزی و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات ـ پایش و ارزشیابی طرح ها ـ خدمات مدیریتی ـ مدیریت طرح ـ امکان سنجی، طراحی و مدیریت سیستم ها ـ نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری ـ ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته های نرم افزاری غیررسانه ای و غیرفرهنگی ـ برنامه ریزی، امکان سنجی، مدیریت طرح، استانداردسازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده سازی، ارزیابی، رتبه بندی، ممیزی نظام های فناوری اطلاعات و پژوهش ـ معماری اطلاعات، برنامه نویسی، پیاده سازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری نرم افزارها و سامانه های سفارشی غیررسانه ای و غیرفرهنگی ـ طراحی شبکه های رایانه ای ـ خدمات برنامه ریزی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت شبکه شامل تهیه طرح های جامع، برنامه ریزی راهبردی و تدوین معماری سازمانی ـ طراحی، معماری و پیاده سازی سامانه های مبتنی بر رایانش ابری ـ واردات، بومی سازی و ارائه خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری محصولات نرم افزاری وسخت افزاری در حوزه فناوری اطلاعات خارجی از کشورهای مجاز و مورد تأیید مراجع ذیربط کشوری ـ صادرات محصولات نرم افزاری و سخت افزاری غیررسانه ای و غیرشبکه ای در حوزه فناوری اطلاعات به کشورهای مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت لزوم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان نلسون ماندلا، آفریقای سابق، خیابان مریم، شماره دو، برج بیمه کدپستی ۱۹۶۷۷۶۴۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۸۹۶ ـ ۴۱۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک سینا شعبه بلوار آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ به نمایندگی آقای مجید تقی لو به شماره ملی ۴۲۸۰۶۱۰۵۵۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲ به نمایندگی آقای مهدی شهیدی به شماره ملی ۳۸۷۴۶۲۵۰۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به نمایندگی آقای عباسعلی دهدشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس اصلی وشرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمه مرکزی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۰۰۹ به نمایندگی آقای مهدی حائری به شماره ملی ۰۰۶۶۵۶۸۹۳۵ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. طبق مجوز شماره۶۵۰۴۸/۶۰۲/۹۴ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید. پ۹۴۱۲۲۴۵۳۶۹۸۱۹۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13803357
آگهی تغییرات حسابرسی رایمند و همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۳۳۸۷/۹۶ مورخ ۵/۱۰/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقایان عباسعلی دهدشتی نژاد کدم ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴، فریبرز امین کدم ۰۰۴۰۹۱۱۷۱۳ و امیرحسین بهرامیان کدم ۲۲۱۹۱۳۲۵۷۹ ترازنامه و صورتهای مالی موسسه برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۶۱۰۱۷۳۱۱۹۹۰۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک