ناصر قلی جنتی

آقای ناصر قلی جنتی

کد ملی 1284375625
39
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

شرکت های ناصر قلی جنتی

آلیاژ گستر نقش جهان
آلیاژ گستر نقش جهان
1
صنایع بدیع گستران سپاهان
صنایع بدیع گستران سپاهان
1
خیریه فرهنگی مکتب حسین ع اصفهان
خیریه فرهنگی مکتب حسین ع اصفهان
1
احیاء صنعت پارمیس
احیاء صنعت پارمیس
1
اصفهان چالاک
اصفهان چالاک
1
نوین اتصال پردیس گسترش
نوین اتصال پردیس گسترش
1
سروش صنعت اسپادانا
سروش صنعت اسپادانا
1
کیمیا جاوید سپاهان
کیمیا جاوید سپاهان
1
فروغ گستر سپاهان
فروغ گستر سپاهان
1
آتی لوله سپاهان
آتی لوله سپاهان
1
بازرگانی پوریا اسپادانا
بازرگانی پوریا اسپادانا
1
پردیس گسترش اسپادانا
پردیس گسترش اسپادانا
1
مدار الکترونیک پویش
مدار الکترونیک پویش
1
آوند گسترش آذرمان
آوند گسترش آذرمان
1
سرمایش گرمایش آبنوس
سرمایش گرمایش آبنوس
1
صنایع رسا سپاهان نور
صنایع رسا سپاهان نور
1
آروین فراز اسپادانا
آروین فراز اسپادانا
1
آذین نوین سپاهان
آذین نوین سپاهان
1
سیما کابل نقش جهان
سیما کابل نقش جهان
1
پویا صنعت تبرید
پویا صنعت تبرید
1
مونا پلیمر اسپادانا
مونا پلیمر اسپادانا
1
بهین سازان نواندیش سپاهان
بهین سازان نواندیش سپاهان
1
نیما پردیس مهر آذین
نیما پردیس مهر آذین
1
پارس رهاورد آتیه سازان
پارس رهاورد آتیه سازان
1
سینا تولید پارس مبین
سینا تولید پارس مبین
1
صنعت کاران عتیق سپاهان
صنعت کاران عتیق سپاهان
1
دینا پلیمر صفاهان
دینا پلیمر صفاهان
1
صندوق قرض الحسنه امام حسن عسگری ع
صندوق قرض الحسنه امام حسن عسگری ع
1
آتی سازان کاشانه سپاهان
آتی سازان کاشانه سپاهان
1
سپهر پلیمر اسپادانا
سپهر پلیمر اسپادانا
1
پارس معدن نوین سپاهان
پارس معدن نوین سپاهان
1
1
1
1
فراز گستر پویا صنعت
فراز گستر پویا صنعت
1
طلایه داران فراز صنعت
طلایه داران فراز صنعت
1
آذین لوله سپاهان
آذین لوله سپاهان
1
نگار پلیمر نقش جهان
نگار پلیمر نقش جهان
1
گروه صنایع گیتی پسند اصفهان
گروه صنایع گیتی پسند اصفهان
1
معدنی سفید سنگ جوشقان
معدنی سفید سنگ جوشقان
1
باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند
باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 679225
آگهی تصمیمات شرکت آلیاژ گستر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای ناصر قلی جنتی کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی وعیدی کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید زمانی کد ملی ۶۲۲۹۸۹۳۷۲۱ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران و علیرضا جنتی کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۳۹۹ ابراهیم اسفندیاری کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۵۶۳۴۸۳۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب ترازنامه سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۳۱۱۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679226
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بدیع گستران سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۴۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۴/۳/ و ۲۴ و ۱۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای ناصر قلی جنتی کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جنتی کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول مقبل اصفهانی کد ملی ۱۲۸۸۱۱۶۳۳ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج از سهامداران و مصطفی وعیدی کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حساب‌های جاری و ثابت در بانکها با امضای دو نفر از سه نفر رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. اصغر ناظمی کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ کدپستی ۸۱۵۴۹۹۳۱۷۱ و شمس جاور کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و ماده ۳۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حساب‌های جاری و ثابت در بانک‌ها با امضای دو نفر از سه نفر رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۲۲۴۴۶ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 918551
آگهی تغییرات در موسسه خیریه فرهنگی مکتب الحسین شماره ثبت ۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۴۴۲۰
بموجب نامه شماره ۱۷۹/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۲۱/۸/۹۱ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/ و ۳/۱۲/۹۰ سید احمد مومنی حبیب آبادی کد ملی ۶۶۰۹۷۳۵۴۵۱ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت رئیس، احمد فامیل دردشتی کد ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت نایب رئیس، فریدون علما زاده کد ملی ۵۵۵۸۶۱۲۹۷۵ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت مدیرعامل، مهدی آراستگان کد ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل، علی رجالی کد ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت منشی، اصغر عندلیب کد ملی ۱۲۸۰۸۴۵۷۱۶ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت خزانه دار، ناصر جنتی کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ و رضا حاجی رستمی کد ملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ و سید حسین سیدنا کد ملی ۱۲۸۱۲۸۷۲۳۷ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و رضا میر قادری کد ملی ۱۲۸۵۴۴۳۵۷۸ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ و غلامحسین امیدیان کد ملی ۱۲۹۱۲۱۲۸۱۷ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل خیریه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای دو نفر از اعضای ذیل رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید خیریه مشتمل بر سه فصل و ۴۲ ماده ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۲۷۵۶۸۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124079
آگهی تصمیمات در شرکت احیا صنعت پارمیس سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۸۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی وحید با کد ملی ۱۲۸۹۱۱۶۸۷۳ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و سهامداران و مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۸۱۱۲۱۸۹۷ و شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۲۴۹۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124081
آگهی تصمیمات در شرکت اصفهان چالاک سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۹۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۹۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰ و ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۸۱۱۲۱۸۹۷ و شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۱۴۹۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124082
آگهی تصمیمات در شرکت نوین اتصال پردیس گسترس سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۸۱۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۷۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد حاجیان با کد ملی ۱۲۸۴۷۶۱۳۳۹ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۸۱۱۲۱۸۹۷ و شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۲۱۸۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124083
آگهی تصمیمات در شرکت سروش صنعت اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۹۰۹۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید زاهدی نژاد با کد ملی ۱۲۸۰۴۰۸۹۲۸ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و سهامداران و مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۸۱۱۲۱۸۹۷ و شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۱۹۱۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124084
آگهی تصمیمات در شرکت کیمیا جاوید سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۷۰۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۶۶۷۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محسن لوئی پور به کد ملی ۱۲۸۵۹۳۸۱۷۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۸۱۱۲۱۸۹۷ و شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۱۶۰۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124085
آگهی تصمیمات در شرکت فروغ گستر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۳۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۸۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰ و ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، همایون هراتیان به کد ملی ۱۲۸۸۹۰۴۵۰۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۸۱۱۲۱۸۹۷ و شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۱۳۸۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124087
آگهی تصمیمات در شرکت آتی لوله سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۷۶۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۷۳۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹ و ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت مدیرعامل، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس و نایب رئیس و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و سید شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۴۴۰۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124088
آگهی تصمیمات در شرکت بازرگانی پوریا اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۱۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۹۷۵۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰ و ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۸۳۲۳۷۲۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۸۱۱۲۱۸۹۷ و شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۳۶۰۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124091
آگهی تصمیمات در شرکت پردیس گسترش اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۶۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۱۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی عمادی با کد ملی ۱۲۸۹۵۵۰۹۳۱ و کدپستی ۸۱۶۷۷۵۵۸۹۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۸۱۱۲۱۸۹۷ و شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۳۹۲۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124092
آگهی تصمیمات در شرکت مدار الکترونیک پویش سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۶۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۵۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۱۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود رخشاد به کد ملی ۱۲۸۸۱۲۳۰۰۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و سید شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۴۷۱۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124093
آگهی تصمیمات در شرکت آوند گسترش آذرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۶۳۸۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰ /۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید جواد حسینی با کد ملی ۱۲۸۶۴۶۰۷۵۱ و کدپستی ۸۱۶۷۷۵۵۸۹۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۸۱۱۲۱۸۹۷ و شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۴۲۹۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124094
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایش گرمایش آبنوس سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۳۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۸۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰ و ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید علی سید طراح به کد ملی ۱۲۹۱۰۴۰۵۸۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و سید شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۴۹۲۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124096
آگهی تصمیمات در شرکت رسا سپاهان نور سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۴۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۴۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹ و ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد جنتی با کد ملی ۱۲۸۸۹۹۱۶۷۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۸۱۱۲۱۸۹۷ و شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۶۲۹۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124097
آگهی تصمیمات در شرکت آروین فراز اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۴۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۹۸۸۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و جواد تاجمیر ریاحی به کد ملی ۱۲۸۵۹۶۸۴۹۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و سید شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۶۴۰۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124101
آگهی تصمیمات در شرکت آذین نوین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۸۴۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۰۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶ و ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید طاهری با کد ملی ۱۲۸۰۸۶۰۰۳۰ بسمت مدیرعامل و خارج از سهامداران و باقر پور عزیزی به کد ملی ۱۰۹۰۷۴۴۴۵۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۸۹۱۱۲۱۸۹۷ و شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۹۶۲۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124102
آگهی تصمیمات در شرکت سیما کابل نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۲۳۷۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا دینارم با کد ملی ۱۷۵۰۴۶۹۱۵۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۵۹۷۳۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141604
آگهی تصمیمات در شرکت آژند صنعت ایلیا سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۱۱۹۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴ و ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مصطفی عمادی با کد ملی ۴۷۲۳۱۵۲۵۳۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی با کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و شمس جاور با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید، تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۲۲۸۱۷۲۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1232999
آگهی تصمیمات در شرکت مونا پلیمر اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۹۱۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ناصر قلی جنتی کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس غزلی کد ملی ۱۲۸۷۹۷۷۲۰۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء مصطفی وعیدی کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اصغر ناظمی کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و سید شمس جاور کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۸/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۲۳۲۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409754
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان نواندیش سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۹۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصرقلی جنتی بشماره ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵، آقای مصطفی وعیدی بشماره ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و آقای علیرضا جنتی بشماره ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اصغر ناظمی بشماره ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدشمس جاور بشماره ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۷۳۸۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412864
آگهی تغییرات شرکت نیما پردیس مهر آذین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۹۸۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اصغر ناظمی کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ شمس جاور کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۱ پس از قرائت بازرس تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اولیای جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۷۳۷۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتهای تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412868
آگهی تغییرات شرکت پارس رهاورد آتیه سازان سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۳۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ناصر قلی جنتی کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ آقای مصطفی وعیدی کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ آقای علیرضا جنتی کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای اصغر ناظمی کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ آقای شمس جاور کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ تراز مالی سال ۹۱ بتصویب رسید. ۴ روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۷۴۱۴۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412967
آگهی تغییرات شرکت سینا تولید پارس مبین سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۲۰۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۹۸۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ آقای ناصر قلی جنتی کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و آقای مصطفی وعیدی کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و آقای علیرضا جنتی کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای اصغر ناظمی کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و آقای شمس جاور کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ تراز مالی سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۴ روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۷۳۲۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412969
آگهی تغییرات شرکت صنعت کاران عتیق سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۷۰۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۶۲۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ آقای ناصرقلی جنتی بشماره ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جنتی بشماره ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی وعیدی بشماره ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای امیرهوشنگ نیرومند جزی بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) کد ملی ۱۲۹۱۰۵۲۰۴۶ برای مدت ۴ ماه انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۷۳۴۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9922903
آگهی تصمیمات در شرکت دینا پلیمر صفاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا خادم الفقراء به کد ملی ۱۲۸۹۰۲۵۲۴ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت مدیر عامل خارج از اعضاء و مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان اصغر ناظمی به کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی ۱۲۸۹۴۲۰۰۰۹ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10030661
آگهی تغییرات در صندوق قرض الحسنه امام حسن عسگری (ع) ثبت شده بشماره ۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۳۰۸۱
بموجب نامه شماره ۱۳۶/۳/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۲۲/۶/۸۹ فرماندهی انتظامی استان اصفهان برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۸۹ آقای علی رحم نوروزی بشماره ملی ۴۶۲۴۷۴۹۳۲ و کدپستی ۸۱۶۴۷۶۴۱۹۳ بسمت رئیس آقای اصغر صبوری بشماره ملی ۱۲۸۲۵۸۹۱۸۰ و کدپستی ۸۱۶۴۷۱۶۱۹۱ بسمت نایب رئیس آقای ناصر قلی جنتی بشماره ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۵۳۹۵۱ بسمت مدیرعامل آقای مرتضی کیوان فولادی بشماره ملی ۱۲۸۸۵۴۴۸۲۰ و کدپستی ۸۱۶۵۷۸۳۳۳۳ بسمت قائم مقام مدیرعامل آقای حسن نمازی بشماره ملی ۱۲۸۸۵۷۵۹۸۱ و کدپستی ۸۱۶۴۷۵۹۷۵۶ بسمت منشی آقای مهدی فولاد فر بشماره ملی ۱۲۸۹۳۲۱۸۶۸ و کدپستی ۸۱۶۴۹۵۴۷۶۱ بسمت خزانه دار آقای رضا نمازی بشماره ملی ۱۲۸۸۶۰۳۲۳۱ و کدپستی ۸۱۶۴۷۵۹۷۵۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان ابوالقاسم آشوری بشماره ملی ۱۲۸۹۲۵۹۷۹۸ و کدپستی ۸۱۶۴۹۵۳۶۱۳ و سید جواد روز افزایی بشماره ملی ۴۴۸۹۶۱۵۳۲۹ و کدپستی ۸۱۶۴۷۴۸۱۳۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل صندوق برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با امضای دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل یا قائم مقام او و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10476188
آگهی تغییرات در شرکت آتی سازان کاشانه سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۵۵۵۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۱/۸/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱) ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا دو نفر از سه نفر رئیس، نایب رئیس و عضو هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است ۲) هیات مدیره از بین خود آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی۱۲۸۴۳۷۶۶۲۵ و کدپستی ۸۱۵۳۸۳۷۶۸۵را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۲۵۸۶۵و کدپستی ۸۱۵۳۸۳۷۶۸۵را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی طباطبائی پور (خارج از سهامداران و اعضای هیات مدیره) را به سمت مدیرعامل و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵و کدپستی ۸۱۵۳۸۳۷۶۸۵را به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس، نایب رئیس و عضو هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۸/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10826489
آگهی تصمیمات در شرکت سپهر پلیمر اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۴۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید شمس جاور به کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ خارج از اعضاء و سهامداران بسمت مدیر عامل و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ و اصغر ناظمی به کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896446
آگهی تصمیمات در شرکت پارس معدن نوین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۱۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و ایمان علاقه بند به کد ملی ۴۷۲۲۵۲۶۱۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحمان علاقه بند به کد ملی ۰۴۵۱۳۸۴۶۲۸ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیر عامل و مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از دو اعضا رئیس یا عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان اصغر ناظمی به کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ و سید شمس جاور به کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088207
آگهی تغییرات شرکت دینا پلیمر صفاهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۳۱۳۱۴ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۶۲
برابر صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۱/۱۲/۸۹ ناصر قلی جنتی به شماره ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به شماره ملی ۱۲۸۲۹۷۹۷۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا خادم الفقراء به شماره ملی۱۲۸۹۰۲۸۵۲۴ و کدپستی۸۱۶۹۷۵۳۱۱۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733040
آگهی تغییرات شرکت فراز گستر پویا صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای اصغر ناظمی دلیگانی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید شمس جاور به شماره ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. ش۹۵۰۱۱۸۵۱۸۴۳۹۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823422
آگهی تغییرات شرکت طلایه داران فراز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصرقلی جنتی بشماره ملی۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای مصطفی وعیدی بشماره ملی۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا جنتی بشماره ملی۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای امین شیخ زین الدینی به شماره ملی ۱۲۹۲۰۹۱۱۹۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت دوسال تا تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ انتخاب شوند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره با نضمام مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۳۰۹۳۴۷۱۹۷۶۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865007
آگهی تغییرات شرکت آذین لوله سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ آقایان ناصر قلی جنتی به کدملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ به سمت رییس هیات مدیره و مصطفی وعیدی به کدملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و علیرضا جنتی به کدملی۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ به سمت عضو هیات مدیره و داود احمدیان نجف آبادی به شماره ملی ۰۰۵۷۲۹۰۹۹۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا رییس هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره و عضو هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۳۳۱۱۸۸۲۵۹۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881928
آگهی تغییرات شرکت نگار پلیمر نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و مصطفی وعیدی به شماره ملی۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اصغر ناظمی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۰۹۲۲۸۸۸۲۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092062
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع گیتی پسند اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۸۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۷/۱۳۹۵ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و آقای مرتضی کاظمی به شماره ملی ۱۰۹۰۹۹۷۲۸۰ و آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید مصطفی طباطبائی پور به شماره ملی ۱۲۸۷۵۲۰۴۵۱ به سمت بازرس اصلی و آقای لطف اله عطاری به کد ملی ۴۰۷۰۱۸۱۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۸۰۴۳۴۶۶۸۰۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329825
آگهی تغییرات شرکت معدنی سفید سنگ جوشقان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۵ آقای حسن مردانی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۶۵۱۳۷، آقای سیدموسی الرضا لطیفی به شماره ملی ۱۲۶۲۵۹۰۲۱۳ و آقای حسینعلی رعیت به شماره ملی ۱۲۶۰۸۵۹۸۰۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای محمدعلی موسی پور جوشقانی به شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۶۷۷۹ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا زرگری به شماره ملی ۱۲۶۲۶۲۰۵۳۸ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۲۰۹۹۰۸۴۲۶۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوشقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339846
آگهی تغییرات شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۰۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ مصطفی وعیدی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اصغر ناظمی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید شمس جاور به شماره ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۹۱۲۳۴۹۲۷۳۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک