جمال مختارزاده

آقای جمال مختارزاده

کد ملی 1282837664
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1713288
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بنیان پی ابنیه درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۱۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۷۲۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام خدمات اجرای ساختمان، صادرات خدمات مهندسی و اجرای پروژه های بین المللی، شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی حقیقی و حقوقی، پیمانکاری شامل انجام کلیه خدمات طراحی واجرا بر امور ساختمانی و انبوه سازی و انواع پروژه های عمرانی در تخصص های شرکتهای مجری،پیمانکاری و انبوه ساز ـ انجام کلیه معاملات تجاری شامل خرید و فروش، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز ـ تولید انواع محصولات مجاز ـ اخذ و اعطاء انواع نمایندگی های مختلف در داخل و خارج از ایران ـ دریافت کلیه تسهلات مالی و اعتباری و بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و غیر ایرانی، در ایران و خارج از ایران ـ ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها، سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور ـ در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرک گلستان، بلوار کاج، بنفشه سوم، پلاک ۶۵، واحد ۳. کدپستی ۱۴۹۴۸۳۷۶۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۹۹۷۰۰۰۰ ریال منقسم به ۹۹۷ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۹۹۷ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۴۸۹۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۴۰/۸۶۷/۹۳ مورخ ۱۸/۸/۹۳ نزد بانک سامان شعبه دهکده المپیک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: افسانه غفوری شماره ملی ۰۰۸۳۴۶۳۱۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ جمال مختارزاده شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ علی احمدی شماره ملی ۰۰۶۳۵۴۴۰۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء جمال مختارزاده به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء علی احمدی به سمت مدیرعامل یا جمال مختار زاده به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسین اصلانی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۲۴۷۷۴ به عنوان بازرس اصلی. سید سعید سید علیخانی به شماره ملی ۵۰۸۹۸۹۳۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۸۵۵۹۷۲۲۸۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761344
آگهی تغییرات شرکت سازه تدبیر نیاوران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۱۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ الهام باقری صمغ آبادی ش ملی ۰۰۶۳۱۰۶۲۲۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیدت مدیره جمال مختارزاده ش ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ بسمت رئیس وعضو هیئت مدیره عبدالمجید مختار زاده ش ملی ۱۲۸۹۲۷۴۴۴۴ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و رحمن علیرضائی ش ملی ۰۰۴۵۳۵۲۵۹۳ و رسول حیدری ش ملی ۴۲۸۴۲۸۳۷۷۴ و فاطمه مختارزاده بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته برات قرار داده و عقود اسلامی ابا امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۳۱۰۱۳۴۶۶۶۹۸۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9707429
آگهی تاسیس شرکت ویچرا مان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۳۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۶۳۷در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: خرید فروش توزیع و پخش صادرات و واردات تولید فرآوری و بسته‌بندی کلیه تجهیزات و لوازم پزشکی مواد اولیه و محصولات بهداشتی آرایشی پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت غذایی و ماشین‌آلات وابسته افتتاح حساب در کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی اخذ تسهیلات بانکی داخلی و خارجی برای شرکت واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م پونک خ اردیبهشت ک سوم پ۲۷ ط۱ ـ کدپستی ۱۴۷۶۸۸۵۳۳۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای جواد مختارزاده ‌به‌شماره ملی ۱۲۸۹۵۰۶۸۰۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای جمال مختارزاده ‌به‌شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای جمال مختارزاده ‌به‌شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به‌تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9833472
آگهی تغییرات شرکت پانا شیمی بامسئولیت محدود بشماره ثبت ۳۱۲۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۲/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جواد مختارزاده بشماره ملی ۱۲۸۹۵۰۶۸۰۹ بشماره شناسنامه ۲۸ تاریخ تولد ۹/۱/۵۷ فرزند کریم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم نرگس مختارزاده بشماره ملی ۱۲۸۹۶۳۳۳۴۷ بشماره شناسنامه ۲۵۱۶ تاریخ تولد ۳۰/۵/۶۰ فرزند کریم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جمال مختارزاده بشماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ بشماره شناسنامه ۲۵۱۶ تاریخ تولد ۳۰/۵/۶۰ فرزند کریم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم معمر و خانم نرگس مختارزاده و آقای جواد مختارزاده. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد مختارزاده بسمت عضو هیئت مدیره و خانم نرگس مختارزاده بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم معمر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد مختارزاده بسمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بلوار دهکده المپیک شهرک چشمه بوستان شرقی پ ۲ ط ۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720459
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ پی آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین تمیز به شماره ملی ۰۰۴۵۵۰۶۲۱۳به سمت مدیرعامل. آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای جمال مختارزاده به شماره ملی۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سروش ناصری به شماره ملی ۰۰۷۹۷۸۵۴۱۷به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا ی متفقا رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۰۹۷۴۵۴۵۹۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839646
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور خاک بتن آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر احمد نژاد صائین به شماره ملی ۰۰۷۸۸۱۶۶۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم نسترن احمدنژاد صائین به شماره ملی ۰۰۷۸۹۲۸۱۸۴ به سمت مدیر عامل، آقای علی بیات به شماره ملی ۳۲۵۷۰۸۲۵۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال مختارزاده به شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۵۰۳۱۹۳۲۷۸۳۹۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856877
آگهی تغییرات شرکت فرآیند ایده آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد نوذری با کدملی ۲۹۹۴۰۷۲۰۸۴ آقای محمدرضا رضوی خصال با کد ملی ۰۰۶۴۴۳۷۰۳۵ آقای پاشا هرزندی با کد ملی ۰۰۷۷۹۰۴۳۱۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. جمال مختارزاده به شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ بعنوان بازرس اصلی و محمد صالح زنگی آبادی به شماره ملی ۲۹۹۳۸۴۲۰۲۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۳۲۶۸۱۵۸۴۹۱۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264803
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ارتباطات سیار ویچرا مان درتاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۵۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۷۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید، توزیع، تعمیرات و خدمات پس از فروش کلیه قطعات الکترونیکی، انجام کلیه معاملات تجاری شامل خرید، فروش، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، مشارکت در پروژه های عمرانی و معماری، عقد قرار داد با افراد حقیقی و حقوقی، اخذ و ایجاد نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی سراسر کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ نارمک ـ خیابان شهید روح اله کمیجانی (ارجمند) ـ خیابان جانبازان غربی ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه دوم ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۶۴۸۷۳۶۳۴۴ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: امید رسولی دارنده ۳۳۰۰۰۰ریال سهم الشرکه صالح محمدی دارنده ۳۴۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه جمال مختارزاده دارنده ۳۳۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: امید رسولی به شماره ملی ۰۰۱۰۲۵۷۱۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و صاالح محمدی به شماره ملی ۰۵۳۴۷۶۴۹۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و جمال مختارزاده به شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۰۲۹۵۱۵۱۷۸۹۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460319
آگهی تغییرات شرکت افراشته دژ بنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قادر اصغری با شماره ملی ۰۰۶۱۶۵۲۸۹۱ با پرداخت ۴۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای محمد اصغری به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ با پرداخت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۶۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. علاوه بر اسامی فوق الذکر آقای جمال مختار زاده با کدملی۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه میباشد. پ۹۶۰۳۱۶۶۱۹۹۴۱۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567768
آگهی تغییرات شرکت آرمه پایا لوتوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمال مختارزاده به شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ بسمت رئیس و عضوهیئت مدیره، آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۷۹۷۴۹۰۲۱ بسمت نایب رئیس و عضوهیئت مدیره، خانم سودابه داود آبادی به شماره ملی ۰۰۷۰۲۱۷۹۱۲ (خارج از شرکاء) بسمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره، آقای بهروز اسدی صوفی به شماره ملی ۶۳۰۹۱۸۸۶۹۰ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، خانم فریبا عامری به شماره ملی ۴۵۹۱۰۷۸۵۰۷ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، خانم سارا خسروانی به شماره ملی ۲۲۹۷۷۹۸۹۳۸ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، آقای مهبد اسدی به شماره ملی ۰۵۶۹۸۱۶۸۹۰ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، آقای پاشا بهاری به شماره ملی ۰۰۳۰۱۷۰۳۸۹ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، آقای محسن حسینی به شماره ملی ۰۰۶۶۹۶۰۸۰۰ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، آقای میثم نجاری خانیکی به شماره ملی ۰۰۶۵۸۶۹۱۵۱ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، آقای حسین عالشی جانانلو به شماره ملی ۲۲۹۸۳۷۷۲۲۷ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، آقای علی صدیقی انارکی به شماره ملی ۱۲۸۸۱۰۴۲۰۰ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، آقای حسین کاظمی به شماره ملی ۰۳۲۰۳۹۱۱۰۸ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، آقای محمدرضا خادم به شماره ملی ۱۸۸۱۵۹۹۸۹۲ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، آقای معین زیرکی به شماره ملی۰۴۵۳۴۷۵۱۴۰ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند. پ۹۶۰۵۲۸۲۹۹۱۲۶۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109663
آگهی تغییرات شرکت آباد اندیشان ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۱۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمال مختارزاده به شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ به سمت رئیس وعضو هیئت مدیره. عبدالمجید مختارزاده به شماره ملی ۱۲۸۹۲۷۴۴۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. فاطمه مختارزاده به شماره ملی ۱۲۸۹۳۴۶۹۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره. مریم پوررحمت به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۲۷۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. سعید حریری به شماره ملی ۴۲۸۴۵۸۳۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره. سید قاسم سید نژادیان به شماره ملی ۲۸۷۱۷۳۳۰۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضاء جمال مختارزاده به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری به امضاء مریم پوررحمت به سمت مدیرعامل یا جمال مختارزاده به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۴۱۶۶۸۰۱۶۹۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169215
آگهی تغییرات شرکت سدید دژ آرمه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طیبه حبیبی کدملی۵۴۱۹۴۰۵۱۸۰ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای جمال مختار زاده کدملی۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فو ق اصلاح گردید. اسامی شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: فرهاد هادی کدملی ۲۸۹۹۷۵۹۰۸۶ دارای مبلغ۹۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه بهزاد هادی کدملی ۲۹۵۹۹۴۴۸۰۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۵۲۳۱۵۸۸۴۴۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195159
آگهی تغییرات شرکت بام دژ بنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۵۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۲۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی روشن به شماره ملی ۰۳۸۱۴۰۴۴۶۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و جمال مختارزاده به شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو و محمد ابراهیم زاده معبود به شماره ملی ۰۸۷۰۲۹۰۵۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو و حمیدرضا نعیمی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۴۹۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و متین مولایی به شماره ملی ۰۹۴۵۶۲۲۱۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و پرویز طلائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۶۶۵۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقای جمال مختار زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیم زاده معبود بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای علی روشن به سمت مدیرعامل یا با امضاء آقای جمال مختارزاده بعنوان رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۰۹۷۹۶۴۷۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195167
آگهی تغییرات شرکت مهندسی امرتا همکاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۵۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۴۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جمال مختارزاده به شماره ملی۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای پرویز طلائی به شماره ملی۳۸۷۳۱۶۶۵۲۶به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) خانم مینا قویدل به شماره ملی ۰۰۵۴۹۲۶۰۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) خانم زهرا قاسمی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۲۴۶۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای وحید اسدزاده به شماره ملی ۱۴۶۷۲۴۱۵۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای علیرضا کلانتری به شماره ملی ۱۳۷۷۲۸۵۶۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای میلاد مهرابی نصر به شماره ملی ۰۰۷۷۹۱۹۸۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای میلاد مهرابی نصر به شماره ملی ۰۰۷۷۹۱۹۸۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای محمد ترابی دیزجی به شماره ملی۱۷۲۹۴۰۷۱۴۵به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای محمد مجید نجارزاده به شماره ملی ۰۰۴۰۰۲۳۹۵۸به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای محمدرضا مطیع آرانی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۹۵۲۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای محمد مهدی آل اسحق خوئینی به شماره ملی ۱۳۷۲۹۸۳۵۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای جمال مختار زاده بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۰۱۷۱۷۶۵۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196355
آگهی تغییرات شرکت توسعه پایدار آژند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمال مختارزاده بشماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد طیبه حبیبی بشماره ملی ۵۴۱۹۴۰۵۱۸۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح خواهد شد. لیست جدید شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان بشرح ذیل الذکر می‌باشد: آقای عباس سلطانلو دارای مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و رضا سلطانلو دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۶۱۱۷۵۵۲۲۸۹۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376240
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ عمران بنیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار زیر برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: - آقای علی کارآموز به شماره ملی ۰۰۴۷۳۰۵۱۲۶ به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء). - آقای جمال مختارزاده به شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو - آقای محمدرضا خانی پور به شماره ملی ۰۰۷۴۲۲۸۵۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو - آقای احسان امامی فرد نائینی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۴۴۳۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) - خانم مینا رضا به شماره ملی ۴۰۷۳۳۹۱۸۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) - آقای عبدالکریم محمدزاده به شماره ملی ۲۵۹۵۶۴۸۶۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) - آقای مسعود امینی به شماره ملی ۴۲۱۸۸۱۱۶۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) - آقای منصور قاسمی به شماره ملی ۱۶۷۱۹۳۹۵۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) - آقای ناصر برادران شکوهی به شماره ملی ۱۳۷۷۰۰۹۱۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) - آقای علیرضا باغبانی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۶۹۶۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره (آقای جمال مختار زاده) و نایب رئیس هیات مدیره (آقای محمد رضا خانی پور) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (آقای علی کارآموز) یا با امضاء رئیس هیئت مدیره (آقای جمال مختارزاده) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک