محمدرضا رجالی

محمدرضا رجالی

کد ملی 1282356798
34
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا رجالی

سرمایه گذاری کار آفرینان رجال
سرمایه گذاری کار آفرینان رجال
1
پترو شیمی سلمان فارسی
پترو شیمی سلمان فارسی
1
تیس نساج
تیس نساج
1
1
1
1
تولیدی ظریف مصور
تولیدی ظریف مصور
1
تولیدی الیاف مصور
تولیدی الیاف مصور
1
تولیدی پرزین بازیافت
تولیدی پرزین بازیافت
1
مجتمع کشت و صنعت نفیس
مجتمع کشت و صنعت نفیس
1
تولیدی صنعتی زربافت چاپ
تولیدی صنعتی زربافت چاپ
1
زیست فن آور ظریف
زیست فن آور ظریف
1
پیشرو سیر سران زنده رود
پیشرو سیر سران زنده رود
1
تبلیغاتی آونگ پویای آپادانا
تبلیغاتی آونگ پویای آپادانا
1
مهندسی تبیان راهبرد پارسی
مهندسی تبیان راهبرد پارسی
1
تولیدی یلدا بروجن
تولیدی یلدا بروجن
1
تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن
تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن
1
تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور
تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور
1
ریشه و حاشیه زنی مصور
ریشه و حاشیه زنی مصور
1
تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن
تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن
1
مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال
مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال
1
تولیدی الیاف ظریف بروجن
تولیدی الیاف ظریف بروجن
1
صندوق قرض الحسنه ام البنین
صندوق قرض الحسنه ام البنین
1
خیریه حضرت خدیجه کبری سلام اله علیها
خیریه حضرت خدیجه کبری سلام اله علیها
1
تولیدی صنعتی نامداران کارآفرینان زریبار
تولیدی صنعتی نامداران کارآفرینان زریبار
1
سراج گستران رجال
سراج گستران رجال
1
سیمین چاپ نقش جهان
سیمین چاپ نقش جهان
1
ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال
ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال
1
خدماتی رهپویان جوان اریا
خدماتی رهپویان جوان اریا
1
طلیعه سپهر هشتم شاه کرم
طلیعه سپهر هشتم شاه کرم
1
حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن
حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن
1
پیشتازان نوآوری در توسعه
پیشتازان نوآوری در توسعه
1
تولیدی صنعتی تن آسا بروجن
تولیدی صنعتی تن آسا بروجن
1
بهین پلمیر آریا
بهین پلمیر آریا
1
تولیدی ظریف
تولیدی ظریف
1
خیریه امام زمان ویژه ایتام ماهشهر
خیریه امام زمان ویژه ایتام ماهشهر
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712354
آگهی تصمیمات در شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمدرضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۳۵۱۱ بنمایندگی ظریف مصور به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و کدپستی ۸۱۳۳۷۴۷۸۹۳ بنمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول شاه سنائی به کد ملی ۱۲۹۰۰۵۱۱۸۶ و کدپستی ۸۱۷۵۶۵۸۶۵۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۳۴۶۱ بنمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹ و علی محمد رجالی به کد ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ و کدپستی ۸۱۵۳۶۸۵۸۱۶ بنمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی ۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ و کدپستی ۸۱۵۷۹۴۷۷۶۱ بنمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ و کدپستی ۸۱۲۴۶۳۶۵۶۳ و محمدرضا نوید مهر به کد ملی ۱۲۸۶۶۱۸۳۴۷ و کدپستی ۸۱۵۵۸۸۶۶۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۴۲۰۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149087
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی سلمان فارسی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۹۲ و هیات مدیره مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ش. م ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ بنمایندگی آقای رمضان اولادی به شماره ملی ۲۱۶۲۰۴۹۰۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مارون به ش. م ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱ بنمایندگی آقای سید رحیم شریف موسوی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۸۰۹۳۶ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال به ش. م ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳ بنمایندگی آقای علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ بسمت عضو و مدیرعامل شرکت صنعتی نوید زر شیمی به ش. م ۱۰۱۰۱۹۹۰۶۲۲ بنمایندگی آقای علی اصغر حمیدی به شماره ملی ۳۸۷۱۲۸۳۲۲۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ظریف مصور به ش. م ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸ بنمایندگی محمدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۱۲۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163786
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج سهامی خاص شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ و هیئت مدیره ۲۹/۴/۱۳۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید. ۱ آقایان ابراهیم کاظمی اسفه کد ملی ۱۱۹۹۵۷۹۰۷۶ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و محمدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبایی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی ۱۲۸۶۶۱۸۳۴۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۷۸۰۰۱۶۱۳۶۵ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577898
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۳ شرکت پتروشیمی رجال (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۱/۵/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات بشرح ذیل می‌باشد. ۱ آقای محمد رضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره حمید رضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ رئیس هیئت مدیره خانم نعیمه انصاری با کد ملی ۱۲۹۰۴۲۱۳۲۳ نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته برات قراردادها، عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا و مهر شرکت معتبر است. ۳ مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بازرس اصلی و علی اصغر یزدانی با کد ملی ۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانون تجارت بتصویب مجمع رسید. ۵ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسیده است. ۶ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ شماره ثبت ۲۹۷۸ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳ بثبت رسید. ش۱۸۶۰۷۸۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673379
آگهی تغییرات شرکت ظریف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۵ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمد رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید حسین طباطبائی به کد ملی ۱۲۹۲۰۶۸۱۷۵ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۹۰۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673797
آگهی تغییرات شرکت الیاف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۲ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر یزدانی به کدملی ۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۹۲۴۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673798
آگهی تغییرات شرکت پرزین بازیافت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مجید حسینی به کدملی ۱۲۸۶۸۹۶۴۳۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۸۵۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683255
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت نفیس سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۲۳۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ آقای حمیدرضا رجالی بشماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ و آقای محمدرضا رجالی بشماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و سرکار خانم نعیمه انصاری بشماره ملی ۱۲۹۰۴۲۱۳۲۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مرتضی میر شمس شهشهانی بشماره ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سید محمد امیر شاه کرمی به کد ملی ۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۲ بتصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۱۵۹۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415751
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی صنعتی زربافت چاپ درتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۲۹۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید انواع موکت نمدی، چاپی، صنعتی، خانگی، نخ نمد و مشتقات و مواد اولیه آن و همچنین شرکت در مناقصات و مزایده و خرید و فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی وکدپستی۸۸۷۱۸۱۳۴۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۶/۹۲۳۴۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: محمدرضا رجالی به کد ملی۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸به سمت رئیس هیئت مدیره مصطفی طباطبایی به کد ملی۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی کاظم امینی به کد ملی ۱۱۱۱۳۹۸۵۴۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ به عنوان بازرس اصلی. اقای رسول ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۳۱۱۱۱۴۸۰۴۲۹۷۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685741
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیست فن آور ظریف درتاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۲۹۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۱۱۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: بازیافت ضایعات انواع پلاستیک و پِت و همچنین شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها و خرید و فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن ـ شهرک صنعتی خادم القرآنی کد پستی ۸۸۷۱۸۹۶۴۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۳/۹۲۳۴۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مصطفی طباطبائی به کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید رضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محمد رضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن نورمحمدی آباد چی به کد ملی ۱۲۸۸۱۲۹۸۷۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای احدی از اعضاء هیئت مدیره (حمید رضا رجالی و محمدرضا رجالی و مصطفی طباطبائی) همراه با مهرشرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای رسول ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات و ارمغان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۱۱۲۸۶۸۳۹۷۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706644
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی طلائی ظریف مصور بروجن درتاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۲۹۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۲۶۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت: شرکت در راستای تحقق اهداف خود و با استراتژیهای مشخص می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید: تهیه و تولید، خرید و فروش، واردات و صادرات و توزیع انواع موکتهای نمدی، صنعتی و تافتینگ و مواد اولیه موردنیاز آن خرید و فروش اموال منقول و انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز و تولید و توزیع آنها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها، موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای بیمه داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها، وزارتخانه هاوشرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و یا خارجی برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام کلیه امور و فعالیتهائیکه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا در تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن ـ شهرک صنعتی خادم القرآنی کدپستی سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۲۲/۹۲۳۴۶مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای حمیدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی خانم مصطفی طباطبائی به شماره ملی۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره قای محمدهادی روشنی به شماره ملی۰۰۶۸۸۷۵۷۹۷ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای احدی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای رسول ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ارمغان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۰۱۷۰۹۳۴۹۸۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791906
آگهی تغییرات شرکت تبلیغاتی آونگ پویای آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد امیر شاه کرمی به شماره ملی ۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر یزدانی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. آقای علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰، آقای محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و آقای حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۲۲۸۲۶۸۸۲۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956413
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تبیان راهبرد پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵۵ به سمت بازرس اصلی و حسن نصیردوست به شماره ملی۱۲۸۴۰۸۴۷۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد برای چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمدرضا رجالی به شماره ملی۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ حمیدرضا رجالی به شمار ه ملی۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ نعیمه انصاری به شماره ملی۱۲۹۰۴۲۱۳۲۳ فریدون بوربور به شماره ملی۱۲۸۴۳۷۹۳۹۶ بهنام توکلی به شماره ملی۰۰۴۳۷۷۰۹۴۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۱۹۶۱۰۴۴۷۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970433
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد نریمانی با کد ملی ۱۲۸۷۰۹۱۵۲۰ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند. و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970477
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید سعید فیاضی با کد ملی ۴۶۵۰۴۳۷۲۲۹ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا هیات مدیره) انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۵۲۶۴۵۵۵۰۴۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001924
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد امیر شاه کرمی با کد ملی ۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند. و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۳۸۰۴۸۴۹۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001948
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضارجالی باکد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی باکد ملی۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰وآقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضاء هیات مدیره بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش۹۵۰۶۱۳۳۷۹۲۱۴۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002873
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۱۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیدمصطفی طباطبائی با کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهدی رحمانی با کدملی ۳۲۵۷۱۰۹۶۹۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۴۸۷۳۲۴۱۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003065
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نعیمه انصاری به شماره ملی ۱۲۹۰۴۲۱۳۲۳ به سمت نائب هیئت مدیره و محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت مدیرعامل و حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره، به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۴۵۶۰۸۹۰۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012433
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف ظریف بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت مدیر عامل انتخاب نمودند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۸۳۰۶۶۵۶۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245679
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه‌ام البنین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۸۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به استناد نامه شماره ۳۱۱۱۷۱/۹۵ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رضا رجالی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت عضو هیات مدیره و علی رجالی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ به سمت رییس هیات مدیره و علی کرباسی زاده ۱۲۸۱۰۵۰۲۶۱ به سمت عضو هیات مدیره و سیدحسین رضازاده ۱۲۸۲۷۵۵۵۲۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره و اکبرکلاه دوزان ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ به سمت مدیرعامل و رسول ابریشم کار اصفهان ۱۲۸۷۶۶۱۳۷۸ به سمت عضو هیات مدیره و احمد فامیل دردشتی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بعنوان خزانه دار برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهداور موسسه با امضای دو نفر از اشخاص ذیل همراه با مهر موسسه معتبر است: رییس هیات مدیره نایب رییس هیات مدیره خزانه دار مدیرعامل. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر است. ش۹۵۱۰۱۸۳۲۱۲۷۸۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435769
آگهی تغییرات خیریه حضرت خدیجه کبری سلام اله علیها موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۴۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۳۳۸/۱/۲۰۲۵ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ فرمانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد رجالی۱۲۸۵۲۶۵۳۴۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا رجالی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای حمید رضا رجالی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به عنوان خزانه دار و آقای علی کرباسی زاده ۱۲۸۱۰۵۰۲۶۱ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای محمدحسین رجالی ۱۲۷۲۱۹۵۸۹۹ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود؛ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۸۴۸۲۲۱۵۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443896
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی نامداران کارآفرینان زریبار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۳۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند: علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ - ۳ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند: علی اصغر یزدانی با شماره ملی «۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴» به سمت بازرس اصلی حسن نصیردوست به شماره ملی: «۱۲۸۴۰۸۴۷۰۱» به سمت بازرس علی البدل - ۴ ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰ /۱۲/ ۱۳۹۸۵ مورد تصویب قرار گرفت. - ش۹۶۰۳۰۳۳۷۶۶۴۱۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مریوان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487830
آگهی تغییرات شرکت سراج گستران رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۴۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ و حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به عنوان عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. هادی هاشمیان به شماره ملی ۱۲۸۷۱۰۶۷۲۲ به عنوان بازرس اصلی، حسن نصیردوست به شماره ملی ۱۲۸۴۰۸۴۷۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۶۰۴۰۷۷۸۳۹۵۹۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587906
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، سیدمصطفی طباطبائی به شماره ملی۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جام جم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۹۴۲۰۴۹۴۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587929
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۹۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، سیدمصطفی طباطبائی با کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۸۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۹۶۱۷۲۱۸۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601088
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی طباطبائی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مسلم کریمیان به شماره ملی ۶۲۹۹۵۴۸۴۲۸ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. با اختیارات حاصله از تبصره ماده ۳۵ و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت آقای سیدحسین طباطبائی به شماره ملی ۱۲۹۲۰۶۸۱۷۵ بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۶۱۹۹۶۵۱۱۵۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883243
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری طلیعه سپهر هشتم شاه کرم درتاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۳۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۲۹۳۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است: الف: اهداف: رشد و تعالی فرهنگ، هنر و اندیشه ی اسلامی ب: موضوع فعالیت ها:عرضة و مبادله محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری، سی دی، فیلمهای ویدئویی و اقلام رایانه ای مجاز به ویژه در زمینه های معارف اسلامی و ادبیات فارسی.طراحی و اجرای نظامهای اطلاع رسانی، طراحی سایت، بانکهای اطلاعاتی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمانها و مؤسسات در زمینه های فرهنگی هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی.انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهای مؤسسه و اجرای طرحهای پژوهشی.ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری.تهیه فیلمهای تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه ای بلند و کوتاه اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه.طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فرهنگی و هنری (طبق نظر استان). تأسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ دهستان قهاب شمالی ـ روستا امامزاده جعفرابن الرضا ـ خیابان اصلی ـ جاده فرودگاه شهیدبهشتی ـ پلاک ۰ ـ ۵۱ ـ ۲۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۱۶۴۱۷۹۶۱۲ سرمایه شخصیت حقوقی: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی می باشدکه از طرف شرکاء پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفت اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ومحمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سمت مدیرعامل به مدت ۵ سال انتخاب شدند.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه دارندگان حق امضا:تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای «هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل» و ممهور به مهر موسسه فرهنگی و هنری « طلیعه سپهر هشتم شاه کرم » معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل مؤسسه صادر خواهد شد. مراتب فوق طبق نامه شماره ۲۹۷۶۸۳/۹۶مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۹۶مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرهیات رسیدگی به امورمراکز فرهنگی اگهی شد ش۹۶۱۱۲۹۹۰۹۹۷۳۶۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037892
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مهدی میرزاآقائی با کد ملی ۳۳۹۱۶۲۱۸۹۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۷۰۲۳۰۸۱۳۴۵۵۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189093
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان نوآوری در توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۲۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی محمد رجالی به کدملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ و محمدرضا رجالی به کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸و حمیدرضا رجالی به کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بعنوان اعضای اصلی هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. هادی هاشمیان به کدملی ۱۲۸۷۱۰۶۷۲۲ به سمت بازرس اصلی و حسن نصیردوست به شماره ملی۱۲۸۴۰۸۴۷۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۰۵۴۸۹۱۵۱۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189504
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تن آسا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محسن بدیعی با کدملی ۱۲۹۰۵۷۳۴۴۱ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. با اختیارات حاصله از تبصره ماده ۳۵ و ماده ۳۷ اساسنامه آقای سید حسین طباطبائی به کدملی ۱۲۹۲۰۶۸۱۷۵ بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب گردید و مجری مصوبات هیئت مدیره خواهند بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۷۰۶۰۵۶۸۴۴۶۶۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201827
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهین پلمیر آریا در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۰۸۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۸۴۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید و فرآوری انواع کاتالیست های پلیمریزاسیون الفین، جاذبها، سوپر جاذبها، امولسیفایرها و پایدار کننده ها، سنتز مواد آلی، تصفیه و بازیابی حلال های شیمیایی، انجام و ارایه خدمات آزمایشگاهی آزمون و کالیبراسیون محصولات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندر امام خمینی ـ شهر بندرامام خمینی ـ محله منطقه سایت ـ کوچه فرعی ـ خیابان منطقه سایت ۳پتروشیمی رجال ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۵۶۱۷۸۶۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۳۴۶.۸ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان با کد ۹۲۳۴.۶ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن ابدالی بوئینی به شماره ملی ۱۲۸۴۹۷۴۷۳۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و یا عضو هیئت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسن نصیردوست به شماره ملی ۱۲۸۴۰۸۴۷۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای هادی هاشمیان به شماره ملی ۱۲۸۷۱۰۶۷۲۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۴۳۳۶۱۲۳۴۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226762
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، مصطفی طباطبائی به کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی به کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رسول ابراهیمی با کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب کاظمی با کدملی ۱۲۷۱۰۶۹۴۲۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۷۰۱۴۹۲۸۰۸۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335408
آگهی تغییرات خیریه امام زمان ویژه ایتام ماهشهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: علی محمد رجالی با شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره حمیدرضارجالی با شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. فالح امیری با شماره ملی ۱۹۵۰۴۴۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره). محمد رضارجالی با شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت خزانه دار سید عبدالله طباطبایی با شماره ملی ۱۸۶۰۸۲۹۸۹۹به سمت عضواصلی نافع آلبوغبیش با شماره ملی ۱۸۹۸۶۱۹۷۷۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از بین آقایان علی محمد رجالی، حمیدرضا رجالی و محمدرضا رجالی و مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۹۱۰۲۰۸۶۰۲۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک