جمال ملک نائینی

جمال ملک نائینی

کد ملی 1249400937
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

شرکت های جمال ملک نائینی

گروه تولیدی شیر آلات صنعتی اصفهان
گروه تولیدی شیر آلات صنعتی اصفهان
1
تولیدی شیر گاز ایران
تولیدی شیر گاز ایران
1
خیریه یاوران حضرت زینب س ویژه کم توانان ذهنی و اتیسم
خیریه یاوران حضرت زینب س ویژه کم توانان ذهنی و اتیسم
1
صندوق قرض الحسنه ام البنین
صندوق قرض الحسنه ام البنین
1
صندوق حمایت و درمان بیماران سرطانی
صندوق حمایت و درمان بیماران سرطانی
1
خیریه امداد و درمان حضرت زهرا س اصفهان
خیریه امداد و درمان حضرت زهرا س اصفهان
1
انجمن دوستان قلب
انجمن دوستان قلب
1
خیریه ثلث حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابیها اصفهان
خیریه ثلث حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابیها اصفهان
1
انجمن خیریه نور و حضرت علی اصغر خورشید اصفهان
انجمن خیریه نور و حضرت علی اصغر خورشید اصفهان
1
خیریه دیابت اصفهان
خیریه دیابت اصفهان
1
انجمن بیماران نقص ایمنی صدیقه الطاهره
انجمن بیماران نقص ایمنی صدیقه الطاهره
1
امام موسی کاظم ع ویژه امور زندانیان استان اصفهان
امام موسی کاظم ع ویژه امور زندانیان استان اصفهان
1
انجمن خیرین مسکن ساز مدیریت استان اصفهان
انجمن خیرین مسکن ساز مدیریت استان اصفهان
1
خیریه امداد و درمان حضرت ابوطالب ع سپاهان
خیریه امداد و درمان حضرت ابوطالب ع سپاهان
1
خیریه مسکن حضرت قمر بنی هاشم ع اصفهان
خیریه مسکن حضرت قمر بنی هاشم ع اصفهان
1
خیریه امداد و درمان کوثر ولایت بیمارستان امین
خیریه امداد و درمان کوثر ولایت بیمارستان امین
1
خیریه درمانی مولود بهشتی کعبه
خیریه درمانی مولود بهشتی کعبه
1
خیریه شش آیات الهی
خیریه شش آیات الهی
1
خیریه نوین اندیشمندان ماندگار زمان
خیریه نوین اندیشمندان ماندگار زمان
1
مجمع خیرین عرصه سلامت استان اصفهان
مجمع خیرین عرصه سلامت استان اصفهان
1
خیریه امام حسین ع
خیریه امام حسین ع
1
انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل علیه السلام ویژه بیماران کلیوی و قلبی اصفهان
انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل علیه السلام ویژه بیماران کلیوی و قلبی اصفهان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1673374
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی شیر آلات صنعتی اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۹۰۴۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۵۳۸۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمال ملک نائینی به کد ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید عبدالرسول علوی به کد ملی ۱۲۸۲۲۲۶۰۶۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن عبودیت به کد ملی ۱۲۸۷۴۶۸۲۳۳ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل متفقا یا هر یک از آقایان رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همواره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین شد. مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان شهرستان اصفهان اتوبان ذوب آهن شهرک صنعتی اشترجان خیابان یکم پلاک ۳ کدپستی ۱۴۵۳۹ ۸۴۶۵۱ انتقال یافت. مراتب تحت شماره ۱۶۶۳ در این واحد بثبت رسید. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۵۳۹۳۴۷۲ رئیس ثبت فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9854492
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیر گاز ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۶۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ به سمت بازرس اصلی و حسن بابائی به کدملی ۱۲۸۴۳۶۰۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسن عبودیت به کدملی ۱۲۸۷۴۶۸۲۳۳ بنمایندگی از انجمن مددکاری امام زمان (عج) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۳۹۶۵ و احمد رادپور به کدملی ۱۲۸۲۱۴۳۹۸۰ و جمال ملک نائینی به کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و سید عبدالرسول علوی به کدملی ۱۲۸۲۲۲۶۰۶۱ و سید علی اکبر توکلی طباءزواره به کدملی ۱۱۸۹۰۱۵۵۹۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمود نیلی به کدملی ۱۲۸۴۵۲۳۳۶۵ و محمد گل احمر به کدملی ۱۲۸۶۲۷۳۵۰۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ سید علی اکبر توکلی طباءزواره به سمت رئیس هیئت مدیره و جمال ملک نائینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن عبودیت به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا یا هر یک از آنان باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10549348
آگهی تغییرات در موسسه خیریه یاوران معلولین ذهنی حضرت زینب (س) ثبت شده بشماره ۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۷۵۸۴
بموجب نامه شماره ۸۸/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ فرماندهی انتظامی استان اصفهان برابر صورت جلسات هیئت امنا و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۰ آقای اکبر مهر افزون بشماره ملی ۱۲۸۵۳۴۰۸۹۲ و کدپستی ۸۱۷۳۶۶۸۳۹۳ بسمت رئیس، آقای مجید جلالی بشماره ملی ۰۵۷۹۶۸۴۵۳۹ و کدپستی ۸۱۹۴۹۷۵۹۸۵ بسمت نایب رئیس، خانم عفت کارگر بشماره ملی ۱۲۸۲۶۲۷۶۶۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۶۸۳۹۳ بسمت مدیر عامل، آقای مرتضی نیکبخت بشماره ملی ۱۲۸۷۷۷۶۸۲۵ و کدپستی ۸۱۵۷۹۳۴۶۳۱ بسمت قائم مقام مدیر عامل آقای حسین سعیدی بشماره ملی ۱۲۸۵۵۹۱۱۲۷ و کدپستی ۸۱۳۷۸۷۳۷۷۳ بسمت منشی آقای بهرام راستی بشماره ملی ۵۴۱۹۲۹۹۹۹۲ و کدپستی ۸۱۵۵۶۵۶۹۴۶ بسمت خزانه دار، آقای رحیم امین الرعایا بشماره ملی ۱۲۹۰۰۲۵۹۲۴ و کدپستی ۸۱۴۴۹۳۴۵۷۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان سعید آتشی بشماره ملی ۵۱۱۰۱۸۴۸۲۸ و کدپستی ۸۱۹۶۷۱۸۱۱۱ به نمایندگی موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و جمال ملک نائینی بشماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۱۸۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای دو نفر از اعضای ذیل رئیس هیئت مدیره مدیر عامل نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار متفقا و با مهر صندوق معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10594473
آگهی تغییرات در صندوق قرض الحسنه‌ام البنین بازارثبت شده بشماره ۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۸۸۷۰
بموجب نامه شماره ۱۸۳/۳/۱۵۶/۱۴۱۴ مورخ ۲۲/۶/۸۹ فرماندهی انتظامی استان اصفهان برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۸۸ آقای رحیم اخوان مقدم بشماره ملی ۱۲۸۶۲۱۰۸۰۱ و کدپستی ۸۱۴۷۸۶۸۷۶۹ بسمت رئیس آقای علی رجالی بشماره ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ بست نایب رئیس آقای علی ابریشمکار بشماره ملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ بسمت مدیرعامل آقای نصراله محبی بشماره ملی ۱۱۵۹۴۶۸۷۱۰ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ بسمت قائم مقام مدیرعامل آقای احمد فامیل دردشتی بشماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ بسمت منشی آقای اکبر کلاهدوزان بشماره ملی ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ و کدپستی ۸۱۴۷۸۶۸۷۶۹ بسمت خزانه دار آقای علی کرباسی زاده بشماره ملی ۱۲۸۱۰۵۰۱۶۱ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ بسمت عضو اصلی هیئت برای مدت دو سال و آقایان جمال ملک نائینی بشماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ و جواد نقش بشماره ملی ۱۲۸۰۸۶۳۷۱۴ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل صندوق برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با امضای دو نفر از اعضای ذیل رئیس هیئت مدیره مدیرعامل نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار متفقا و با مهر صندوق معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871352
آگهی تغییرات در موسسه درمان و حمایت از بیماران سرطانی اصفهان ثبت شده به شماره ۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۳۰۰۸
به موجب نامه شماره ۸/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۳/۹/۹۰ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورتجلسات هیات امناء و هیات مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۰ آقای علی فیض به شماره ملی ۱۲۸۵۱۹۸۹۹۹ و کدپستی ۸۱۳۴۷۵۳۷۴۱ به سمت رئیس آقای رضا کرمانی القریشی به شماره ملی ۱۲۹۵۳۳۷۰۶۹ و کدپستی ۸۱۳۴۷۵۷۸۵۳ به سمت نائب رئیس آقای محمدعلی خانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۹۲۰۵۵ و کدپستی ۸۱۹۹۸۷۶۶۹۶ به سمت مدیرعامل آقای محمد اعتزازیان به شماره ملی ۱۲۸۱۶۲۱۸۲۱ و کدپستی ۸۱۸۴۹۱۷۹۱۱ به سمت منشی آقای محمدعلی الشریف به شماره ملی ۱۲۸۵۲۱۳۹۹۸ و کدپستی ۸۱۸۴۷۱۳۱۵۱ به سمت خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان جمال ملک نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و کدپستی ۸۱۶۸۹۴۸۸۹۶ و سید محمد مهدی حسینی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۳۳۶۹۱ و کدپستی ۸۱۷۵۷۵۴۶۴۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای دو نفر از سه نفر هیات مدیره (مدیرعامل رئیس هیات و خزانه دار) و با مهر موسسه معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11011716
آگهی تغییرات در موسسه خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س) اصفهان شماره ثبت ۲۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۴۱۰۹
بموجب نامه شماره ۲۲۷۳۵/۲۲/۲۰ مورخ ۱۰/۳/۹۱ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ و ۲۴/۱/۹۱ آقای پرویز کاشفی بشماره ملی ۵۴۱۸۸۷۵۷۹۵ و کدپستی ۸۱۶۴۶۵۴۸۵۳ بسمت رئیس آقای عبدالحسین سیف الهی بشماره ملی ۱۲۸۵۹۲۷۳۶ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۶۹۳۱ بسمت نایب رئیس آقای علی ابریشم کار بشماره ملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ و کدپستی ۸۱۹۹۶۱۵۷۴۳ بسمت مدیرعامل آقای کریم بیگی بشماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و کدپستی ۸۱۵۸۸۵۸۱۷۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل آقای سید مرتضی میرلوحی بشماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و کدپستی ۸۱۷۴۶۶۸۷۵۱ بسمت منشی آقای احمد فامیل دردشتی بشماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و کدپستی ۸۱۶۵۶۴۳۸۴۱ بسمت خزانه دار آقایان احمد کلاهدوزان بشماره ملی ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ و کدپستی ۸۱۴۸۷۷۹۷۷۱۸ و علی رجالی بشماره ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و کدپستی ۸۱۷۳۸۴۵۷۷۱ و مصطفی حجه فروش بشماره ملی ۱۲۸۵۳۸۷۵۵۴ و کدپستی ۸۱۹۸۹۹۴۱۴۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید حسین سیدنا بشماره ملی ۱۲۸۱۲۸۷۲۳۷ و کدپستی ۸۱۵۸۸۶۴۳۷۱ و خانم مهشید افضل بشماره ملی ۱۲۸۶۶۷۷۹۸۱ و کدپستی ۸۱۹۹۶۱۶۷۳۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان مهدی اذانی بشماره ملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ و کدپستی ۸۱۷۳۹۵۵۳۸۱ و جمال ملک نائینی بشماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و کدپستی ۸۱۳۶۷۸۴۳۱۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12672516
آگهی تغییراتانجمن دوستان قلب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۱۶۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۴ حمید شمس الکتابی کد ملی ۱۲۸۰۹۱۱۵۵۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و نضال صرافزادگان کد ملی ۱۲۸۲۹۰۳۰۵۵ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و سید مرتضی رضوی خسروانی نژاد کد ملی ۲۹۹۱۹۷۹۷۲۰ به سمت رییس هیئت مدیره و محمد حسین عربیان کد ملی ۱۲۸۸۶۷۶۹۴۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و احمد صرامی کد ملی ۱۱۴۱۴۵۰۰۶۲ به سمت مدیرعامل و جمال ملک نایینی کد ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ به سمت خزانه دار و اصغر کوفیگر کد ملی ۱۲۸۰۸۸۹۲۱۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و حسین احمدی دارانی کد ملی ۱۱۵۹۴۶۷۳۴۱ به سمت منشی و سید مهدی رضوانی آقارضائی کد ملی ۱۲۸۴۴۹۸۵۶۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد واوراق به استناد ماده ۳۱ اساسنامه با امضای دبیر و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر انجمن و امضا معتبر خواهد بود ش۹۴۱۲۰۳۸۸۱۶۴۲۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720535
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه ثلث حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابیها اصفهان درتاریخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۰۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: کمک های مالی بلا عوض به اشخاص نیازمند در زمینه تعلیم و تربیت ادامه تحصیل در مراکز فرهنگی و آموزشی نشر معارف اسلامی کمک های مالی جهت تغذیه تهیه جهیزیه مسکن در مان افراد بی بضاعت کمک های بلا عوض به موسسات درمانی قرض الحسنه احداث مساجد و مدرسه (مناطق محروم) و کمک به مسلمین (موارد مشابه و غیره) مواردی که جزء وصیت نامه موصی است مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: اصفهان، خ فردوسی خ شهید موحدیان کوچه هفت مدرسه پلاک ۷ طبقه پائین کدپستی ۸۱۴۳۹۱۴۸۱۴ دارایی موسسه اعم از نقدی و غیر نقدی: مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد اولین مدیران موسسه: آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید مجید حسین زاده حجازی به شماره ملی ۱۲۸۶۷۶۹۴۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی حسینعلی زاده خراسانی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۰۰۰۱ به سمت مدیرعامل، آقای جمال ملک نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ بسمت خزانه دار، آقای عزیزاله رحیمی به شماره ملی ۵۴۱۸۷۲۱۶۷۴، آقای محمد حسن مبشری به شماره ملی ۱۱۴۱۴۸۰۶۷۰، آقای محمد حسین حسینعلی زاده خراسانی به شماره ملی ۱۲۹۰۵۰۷۱۴۷ بسمت اعضا اصلی، آقای مرتضی نیکبخت نصر آبادی ه شماره ملی ۱۲۸۷۷۷۶۸۲۵، آقای محمد حسینعلی زاده خراسانی به شماره ملی ۱۲۹۰۸۵۱۴۳۳ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهرموسسه معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای حسن آجودانیان به شماره ملی ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ بسمت بازرس اصلی و عبدالرضا یوسفیان جزی به شماره ملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند./ ش۹۵۰۱۰۹۶۷۹۸۰۹۷۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849491
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن خیریه نور و حضرت علی اصغر خورشید اصفهان در تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۷۱۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: اهداف موسسه عبارتند از الف کلیات ۱ ـ کمک به درمان بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان تهیه داروهای مورد نیاز جهت بیماران نیازمند کمک به بازتوانی بیماران بیماریهای خاص و صعب العلاج تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت بیماران نیازمند ب: روش اجرای اهداف استفاده از کمکهای مالی و معنوی خیرین جلوگیری از فشار مضاعف به قشر نیازمند و مستضعف اصلاح فرایندهای درمانی از طریق مشاورهای تخصصی اعضا هماهنگی با هیات امنای دانشگاه جهت خرید داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران نیازمند مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: اصفهان خیابان استانداری بیمارستان حضرت علی اصغر کدپستی ۸۱۴۵۸۳۱۴۵۱ دارایی موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد که از سوی هیات موسس تماماً پرداخت و در اختیار انجمن قرار گرفته است. اولین مدیران موسسه: . آقای اکبر کلاهدوزان به شماره ملی ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای غلامرضا معصومی به شماره ملی ۱۲۸۴۷۳۶۹۳۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای احمد فامیل در دشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بسمت خزانه دار و آقای رضا حاجی رستم به شماره ملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ بسمت مدیر عامل و آقای جمال ملکی نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و سید مرتضی میر لوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ وحمید صانعی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۷۰۵۸۸ و مهدی اذانی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ و آقای امیر کریمی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۹۱۲۳۴ و آقای محمدرضا ساوج به شماره ملی ۱۲۸۴۴۳۰۵۵۳ و خانم پروین کلباسی به شماره ملی ۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای حسین اسدی به شماره ملی ۱۲۹۱۸۲۵۱۲۶ و خانم شهلا آکوچکیان به شماره ملی ۱۲۸۵۵۷۸۹۶۱ و آقای محمد شماس اصفهانی به شماره ملی ۱۲۹۰۵۰۱۲۰۳ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدندو کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان موسسه: آقای عبدالامیر عطاپور به شماره ملی ۱۷۵۰۳۸۱۰۴۴ و خانم فریبا پور نصر به شماره ملی ۱۲۸۴۷۲۳۱۱۹ بسمت بازرسان اصلی و آقای مهدی آراستگان به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۴۵۹۶۵۱۹۵۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024418
آگهی تغییرات خیریه دیابت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۸۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۱۶/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۲/۵/۹۵ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی عطاری کد ملی ۰۸۳۹۴۴۴۷۳۷ سیدمهدی ابطحی کد ملی ۱۱۴۱۵۷۱۹۷۸ سیدجواد رنگ آمیز کد ملی ۱۲۸۲۳۲۷۸۶ جمال ملک نایینی کد ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ سیدمرتضی میرلوحی کد ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ علی کچویی کد ملی ۱۱۸۹۴۹۰۶۲۵ احمد فامیل دردشتی کد ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ مجید تباشیری کد ملی ۱۲۸۶۶۰۲۹۰۴ ریحانه برکتین کد ملی ۱۲۸۰۹۸۴۱۷۱ حسین سلیمانی کد ملی ۱۱۴۱۸۴۱۹۲۴ مهدی آراستگان کد ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین کشانی کد ملی ۱۲۸۶۱۴۳۵۳۵ همایون صدری کد ملی ۱۲۸۴۵۷۶۴۸۵ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدرضا کجانی کد ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ بازرس اصلی و بهرام راستی کد ملی ۵۴۱۹۲۹۹۹۹۲ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. ش۹۵۰۶۲۷۸۱۴۶۳۹۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110497
آگهی تغییرات انجمن بیماران نقص ایمنی صدیقه الطاهره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۰۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ و نامه شماره ۴۲۱۸۱/۲۴/۲۰ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵ صادره از استانداری اصفهان آقای عبدالرضا یوسفیان جزی به شماره ملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱، آقای علیرضا نریمانی زمان آبادی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۴۹۹۵۱، خانم رویا شرکت به شماره ملی ۱۲۸۷۷۹۸۴۵۴، آقای کریم بیگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵، آقای بهزاد شاکریان به شماره ملی ۵۲۷۹۳۰۵۰۹۱، آقای مسعود کاظمی زهرانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۲۰۷۷۸، آقای محمد نصری به شماره ملی ۱۲۹۰۲۹۳۹۴۵، آقای سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸، آقای رسول عبدالهی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۴۶۸۷۹، آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹، آقای محمد معماریان به شماره ملی ۱۲۸۲۴۴۵۵۰۲، آقای حمید عباسی به شماره ملی ۱۲۸۵۷۲۶۴۵۶ و آقای حسن آجودانیان به شماره ملی ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ بعنوان اعضا اصلی هیات مدیره، آقای مهدی آراستگان به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ و آقای مهدی رازی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۸۶۶۷۰ بعنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای سید مرتضی میرلوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و آقای جمال ملک نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ بعنوان بازرس اصلی، آقای اصغر رفیعایی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۲۷۱۷۸ و آقای اکبر بیابانی یحیی آبادی به شماره ملی ۱۲۸۷۸۵۷۸۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه منتهی به سال ۹۴ انجمن به تصویب مجمع رسید. ش۹۵۰۸۱۵۲۸۷۶۹۲۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13140870
آگهی تغییرات امام موسی کاظم ع ویژه امور زندانیان استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۷۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ و نامه شماره ۳۴۴۶۰/۲۲/۲۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان آقای رمضان امیری به کدملی ۵۸۳۹۹۲۴۸۲۲ و آقای محمدحسین صدیقی پور به کدملی ۱۲۸۲۲۲۲۱۶۳ و آقای مجید تباشیری به کدملی ۱۲۸۶۶۰۲۹۰۴و اقای عباس امینی به کدملی ۱۲۸۳۵۵۸۵۲۱و آقای محمدرضا کجانی به کدملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷و آقای حسین کشانی به کدملی ۱۲۸۶۳۹۰۹۱۵ و آاقای مصطفی متین راد به کدملی ۱۲۸۷۶۰۰۷۶۱وآقای علی بک عالی فر به کدملی۵۴۱۸۸۰۳۰۴۲ و آقای ناصر ثقفیان به کدملی۱۲۸۴۴۹۹۲۰۰ و آقای محسن خلیلی به کدملی۱۲۸۰۸۴۰۶۰۹ و آقای جمال ملک نائینی به کدملی۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و اقای اکبر اخوان مقدم به کدملی۱۲۸۶۵۸۳۲۲۵ و آقای احمدعلی مدرس به کدملی۱۲۸۷۵۵۹۸۲۴ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید مرتضی میرلوحی به کدملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳و آقای سیروس امینی به کدملی۴۶۷۹۶۰۵۷۳۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۰ الی ۹۴ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۸۱۸۶۲۷۳۲۱۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287234
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن خیرین مسکن ساز مدیریت استان اصفهان درتاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت۴۹۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۲۱۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ماهیت انجمن حمایتی فرهنگی است که با التزام به رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، وفق مفاد این اساسنامه ضمن پرهیز از هر گونه اغراض سیاسی و انتفاعی با هدف ساخت مسکن مناسب و ارزان قیمت برای اقشار محروم جامعه از طریق جلب حمایت خیرین کشور فعالیت خواهد نمود. اهم وظایف و اهداف انجمن بشرح ذیل می باشد:. اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمکهای مردمی و خیرین به منظور ساخت و تولید مسکن ارزانقیمت برای نیازمندان. گسترش فرهنگ سنت حسنه وقف در امر تأمین مسکن محرومین از طریق بستر سازی مناسب با رعایت احکام، ضوابط و مقررات وقف، عمری، سکنی و وقف انتفاع. سیاستگزاری و تعیین خط مشی در امر عمران اراضی و فضاهای مناسب با کاربریهای مسکونی (هماهنگ با قوانین و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی) به منظور حداکثر استفاده ازآنها. تلاش در جهت اعتلاء فرهنگ ساخت و تولیدمسکن مناسب و ارزان قیمت. تلاش در جهت تقویت بنیه مالی انجمن و تامین منابع لازم. نظارت بر حسن تحقق منویات و اهداف شرعیه خیرین و واقفین مسکن ساز در طول حیات آنان و بعد از آن. هماهنگی های لازم بین دستگاه های ذیربط و خیرین و واقفان مسکن ساز جهت تحقق اهداف انجمن تلاش در جهت ساخت و ساز وتولید انبوه مسکن ارزان قیمت با استفاده از فن آوریهای جدید مناسب و با هدف واگذاری وخانه دار شدن اقشار آسیب پذیر و نیازمند و کمک در جهت کاهش قیمت مسکن. بررسی و مطالعه ساز و کارها وتجربیات سایرنهادها وهمچنین دیگرکشورها در امر مشارکت های مردمی . تجهیز و تامین منابع بخش خصوصی، تعاونی و دولتی در جهت ساخت مسکن مناسب. قبول تولیت، وصایت، نظارت در موقوفات واقفان وخیرین مسکن ساز مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهر اصفهان ـ مدرس ـ خیابان مدرس ـ بن بست ریسمانکارزاده ـ پلاک ۰ ـ ساختمان مسکونی مدرس ـ طبقه همکف ـ واحد ۱۱ ـ کدپستی ۸۱۴۸۸۶۵۶۶۱ اولین مدیران: آقای سیداصغر مستولی زاده به شماره ملی ۱۲۸۰۸۱۱۴۵۵ به سمت مدیرعامل وآقای محسن خلیلی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۴۰۶۰۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای غلامحسین خانی به شماره ملی ۱۲۸۳۵۷۸۷۸۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عباس حاج رسولیها به شماره ملی ۱۲۸۵۴۴۴۲۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا کجانی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مصطفی بهبهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۵۳۳۱۸۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سیدجمال الدین صمصام شریعت به شماره ملی ۱۲۸۷۷۳۱۰۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین کریمی به شماره ملی ۱۲۸۸۰۹۵۹۶۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای اصغر نصر آزادانی به شماره ملی ۱۲۹۰۰۴۰۱۹۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک ؛ سفته ؛ بروات ؛قراردادها و عقوداسلامی با امضاء اقایان سیداصغر مستولی زاده و غلامحسین خانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری باامضاء اقای سیداصغر مستولی زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای رضا انصاری به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۰۴۱۶ به سمت بازرس اصلی و جمال ملک نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. به موجب نامه شماره ۵۹۴۸۲/۲۴/۲۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان ثبت بلامانع می باشد. ش۹۵۱۱۱۲۹۳۶۱۱۶۳۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304982
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه امداد و درمان حضرت ابوطالب ع سپاهان درتاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۲۴۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:الف:کلیات-تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز بیمارستان و ارائه خدمات حمایتی ، رفاهی در راستای انجام امور درمانی به ویژه جهت بیماران نیازمند و همراهان آنها در صورت ضرورت با همکاری واحد مددکاری ، ریاست و مدیریت بیمارستان. -ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات به منظور افزایش کیفیت سطح خدمات درمانی. -توسعه و ترویج فرهنگ تکریم بیماران در بین آحاد جامعه به ویژه جامعه پزشکی و پیرا پزشکی بر اساس قوانین و دستور العمل ها. -پیگیری جهت ، بهبود سرویس دهی آورژانس مرکز آموزشی درمانی ایت ا... کاشانی به بیماران با توجه به موقعیت حساس این آورژانس در سطح شهر و استان اصفهان.-حمایت و پشتیبانی از اجرای طرح های ارائه شده در زمینه امور دارو و درمان توسط وزارت علوم پزشکی و ارتقاء سلامت به ویژه آحاد مردم جامعه تحت پوشش مرکزآموزشی درمانی ایت الله کاشانی. ب: روش اجرای هدف:-همکاری و تعامل با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت ساخت ، تجهیز و راه اندازی واحدهای درمانی وآموزشی مورد نیاز بیماران در راستای انجام خدمات بهینه.-شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی (مؤسسات خیریه ، سازمان های مردم نهاد و سازمان های دولتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی) در عرصه های ملی و بین المللی و برقراری ارتباط با آنان به منظور جذب و دریافت کمک های مادی و معنوی.-ارتباط مستقیم با بیماران و همراه آنان از طریق گفتگو ، فرم نظر سنجی و دریافت نقطه نظرات آنها به منظور برنامه ریزی و اقدام لازم جهت ارتقاء کیفی سطح خدمات.-تجلیل و قدردانی از منابع انسانی دلسوز و ایثارگر و متعهد مرتبط با بیماران به منظور احیاء سنت حسنه تکریم و ایجاد انگیزش در خدمت رسانی مناسب و شایسته به بیماران.-برگزاری همایش ها ، نمایشگاه ها ، مراسم و مشارکت و همکاری در امور آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و تحقیقاتی و انتشار و توزیع نشریات وکتب با هدف اطلاع رسانی و ارتقاء سطح اطلاعات مذهبی ، اجتماعی و بهداشتی درمانی در جهت جلب مشارکت های مردمی پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:اصفهان-شهر اصفهان-آیت اله کاشانی-کوچه شهید حمید دهقانی-خیابان ایت اله کاشانی-پلاک ۲۹۰-طبقه همکف-- کدپستی ۸۱۸۳۹۸۳۴۳۴ دارایی اولیه موسسه: مبلغ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که توسط هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است. اولین مدیران:خانم پروین کلباسی به شماره ملی ۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محسن خلیلی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۴۰۶۰۹ به سمت مدیرعامل و آقای مجید حمیدی منش به شماره ملی ۱۲۸۲۷۶۲۶۶۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد جاودان به شماره ملی ۱۲۸۴۴۴۶۴۰۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سیدمصطفی بحق به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۲۷۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی اراستگان به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد عندلیب به شماره ملی ۱۲۸۵۷۸۲۴۷۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سیدعلی اصغر طائریان اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۷۷۷۷۳۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمدرضا حاتم زاده اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۷۰۱۲۲۷۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سیدمحمدحسین امامی کرونی به شماره ملی ۱۲۹۰۳۸۷۸۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر کلاه دوزان به شماره ملی ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ به عنوان خزانه دار و آقای جمال ملک نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و و آقای مصطفی حجه فروش به شماره ملی ۱۲۸۵۳۸۷۵۵۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهد آور با امضای خزانه دار و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل با مهر انجمن و حساب مؤسسه با امضای خزانه دار و یکی از دو امضای رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل با مهر و امضاء معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. بازرسان: آقای سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و آقای رسول ابریشم کار اصفهان به شماره ملی ۱۲۸۷۶۶۱۳۷۸ به شماره ملی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۲۴۹۵۵۶۸۳۸۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405505
آگهی تغییرات خیریه مسکن حضرت قمر بنی هاشم ع اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ و به استناد نامه شماره ۸۷۰۳۷/۲۴/۲۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ دفتر امور اجتماعی استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی ۱۳۹۴ تصویب شد. آقای احمد فامیل دردشتی۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و آقای حسن آجودانیان ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ و آقای علی حسینعلی زاده خراسانی ۱۲۸۵۴۳۰۰۰۱ و آقای عزیزاله رحیمی کدملی ۵۴۱۸۷۲۱۶۷۴ و آقای جمال ملک نائینی۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و آقای علیرضا نریمانی زمان آبادی ۱۲۸۶۶۴۹۹۵۱و آقای سیداصغر مستولی زاده۱۲۸۰۸۱۱۴۵۵ و آقای محمد ربانی۱۲۸۸۱۷۵۲۳۱ و آقای سیدحسن بحرینیان۱۲۹۲۰۶۵۰۶۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای فضل اله دانش پژوه نژاد ۱۲۸۰۸۳۳۴۶۷ و آقای سیدناصر میرخشتی ۱۲۸۵۸۰۹۴۴۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سیدپیمان صدرعاملی ۱۲۸۰۹۶۵۲۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیداکبر سجادیه ۱۲۸۶۴۹۴۸۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۲۰۹۶۴۳۶۴۴۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466615
آگهی تغییرات خیریه امداد و درمان کوثر ولایت بیمارستان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۷۲۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ به استناد نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۴/۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ دفتر امور اجتماعی استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فامیل دردشتی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید مرتضی میرلوحی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ عضو اصلی و آقای مهدی آراستگان ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای جمال ملک نائینی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ عضو اصلی هیات و خانم پروین کلباسی ۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰ عضو اصلی هیات مدیره و آقای عبدالرضا یوسفیان ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ عضو اصلی هیات مدیره و آقای اکبر کلاهدوزان ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸به عنوان خزانه دار و آقای رضا حاجی رستم ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ به عنوان مدیرعامل و آقای کریم بیگی۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و آقای سیدمحمدذاکر فر۱۲۸۴۵۵۴۴۴۹ و آقای علی رجالی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دارد و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر است ش۹۶۰۳۲۱۱۲۷۲۸۶۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590875
آگهی تغییرات خیریه درمانی مولود بهشتی کعبه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۳۸۶۳۶/۲۴/۲۰ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ مدیر کل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول سدری به کدملی ۱۲۸۰۸۴۶۰۵۴ و مهدی آراستگان به کدملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ و رضا حاجی رستم به کدملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ و کریم بیگی به کدملی۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و سید حسین امامی به کدملی ۱۲۹۰۳۸۷۸۸۵ و عبدالرضا یوسفیان به کدملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ و رسول صالحی به کدملی ۱۲۸۲۲۳۳۳۹۴ و حمید عصارزادگان به کدملی ۱۲۸۶۸۶۰۶۰۱ و رحیم راطبی به کدملی۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶ و بهناز خانی به کدملی ۱۲۴۹۸۸۱۸۹۷ و مهدی اذانی به کدملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و جمال ملک نائینی به کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و سید رضا اسحاقی به کدملی ۱۲۸۷۸۹۲۹۲۲ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال و سید مرتضی میرلوحی به کدملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و رسول اله دادی به کدملی ۱۱۱۰۰۳۹۰۱۸ بعنوان بازرسان اصلی و احمد پرورش به کدملی ۱۲۸۴۴۲۳۹۵۶ و علی ابریشم کار به کدملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ بعنوان بازرسان علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۶۱۲۵۲۹۴۰۳۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735437
آگهی تغییرات خیریه شش آیات الهی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۱۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۴۰۰۱۴/۲۴/۲۰ مورخ ۴/۶/۹۶ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا یوسفیان جزی به کدملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ آقای احمد فامیل دردشتی به کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ آقای اکبر طلایی مینانی به کدملی ۱۲۸۷۴۵۲۱۱۶ آقای علیرضا نریمانی به کدملی ۱۲۸۶۶۴۹۹۵۱ آقای سیدمحمدباقر حجازی به کدملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ آقای حسن آجودانیان به کدملی ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ آقای حسین سیدنا به کدملی ۱۲۸۱۲۸۷۲۳۷ آقای عزیزاله رحیمی به کدملی ۵۴۱۸۷۲۱۶۷۴ آقای علی ابریشم کار به کدملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای رضا حاجی رستم به کدملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ آقای مسعود کاظمی زهرانی به کدملی ۱۲۸۴۶۲۰۷۷۸ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای جمال ملک نائینی به کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی محمودزاده به کدملی ۱۲۸۵۴۶۲۲۹۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز سال مالی ۹۵ تصویب شد ش۹۶۰۹۰۸۶۲۸۶۲۵۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772566
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه نوین اندیشمندان ماندگار زمان در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۳۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۹۱۵۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع تلاش مستمردرجهت توسعه، بهسازی وعمران فضای درمانی آموزشی ـ حفظ وارتقاء و بهبودسلامت جامعه ـ ایجادبسترمناسب به منظوراستفاده همگان ازخدمات درمانی مناسب ـ توسعه منابع انسانی موردنیازبخش مدیریت بهداشت و درمان ـ سرمایه گذاری درآینده سازمان بهداشت ودرمان ـ تشکیل کارگاه های آموزشی جهت حمایتهای علمی و فرهنگی درجامعه هدف ـ برگزاری همایش، سمینار برای جوانان و خانواده ی جامعه هدف جهت ترویج فرهنگی علمی و مذهبی ـ تشویق و ترغیب نخبگان علمی با برگزاری گردشهای علمی و سیاحتی با اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه ـ تهیه کتاب، جزوه، نشریه، ماهنامه وغیره جهت ترویج فرهنگ نخبه پروری. پس از اخذ مجوز از نهادهای ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان، آبشار، کوچه شهید موسی رضایی، خیابان آپادانا دوم، پلاک ۸۷، طبقه همکف، کدپستی ۸۱۶۶۶۴۷۷۳۱ اولین مدیران: سیداصغر مستولی زاده به شماره ملی ۱۲۸۰۸۱۱۴۵۵ به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره و اصغر زاهدی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۳۵۷۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی رحمانی کدملی ۱۰۹۱۸۴۸۳۲۷ به سمت خزانه دار و محمد کریمی نیا به شماره ملی ۱۰۹۱۸۴۸۳۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمدحسین مقدس به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۳۲۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی بهبهانی به شماره ملی ۱۲۸۷۸۸۱۶۴۵به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. بازرسان: جمال ملک نائینی کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ بسمت بازرس اصلی و بهروز بزرگزاد مقیم کدملی۱۲۸۸۶۷۹۷۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارنسل فرداجهت درج اگهی های شرکت انتخاب شد مراتب فوق طبق نامه شماره ۲۰۲۴۵۱۵۵۸ تاریخ مجوز ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ دفترامور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان اگهی گردید. ش۹۶۰۹۳۰۸۴۰۷۶۳۷۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841745
آگهی تغییرات مجمع خیرین عرصه سلامت استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۴۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۶۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۶ و نامه شماره ۵۱۲۸۲/۲۴/۲۰ مورخ ۱۶/۷/۹۶ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فامیل دردشتی به کد ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ سیدحسین رضازاده به کد ملی ۱۲۸۲۷۵۵۵۲۸. علی سلیمان نژاد به کد ملی ۱۰۹۰۸۸۳۲۱۸ جمال ملک نائینی به کد ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ مصطفی امینی به کد ملی ۱۲۸۳۶۹۵۶۸۵ مهدی آراستگان به کد ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ مهدی اذانی به کد ملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و عبدالرضا یوسفیان به کد ملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ حاج محمدعلی خامی به کد ملی ۱۲۸۶۳۹۲۰۵۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند نورالدین سلطانیان به کد ملی ۰۰۴۷۷۵۶۳۲۲ به عنوان بازرس اصلی بنفشه خاموشیان کد ملی ۴۹۶۹۶۳۶۱۵۱ به عنوان بازرس علی البدل هیئت مدیره برای یکسال انتخاب شدند. تراز منتهی به ۱۳۹۵ تصویب شد ش۹۶۱۱۰۸۹۳۳۶۱۲۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899400
آگهی تغییرات خیریه امام حسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۶۰۷۰
به استناد نامه شماره ۰۵/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. آقای سیدرضا ممتازاصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۷۵۵۲۲۴۲، آقای حسین علی صرافان چهارسوقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۹۹۷۸۱، آقای مرتضی صباغ زاده به شماره ملی ۱۲۸۹۹۵۴۷۱۲، آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹، آقای محسن مشکاتی به شماره ملی ۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱، آقای کریم بیگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵، آقای علی رجالی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴، آقای حسین اسدی به شماره ملی ۱۲۹۱۸۲۵۱۲۶، آقای سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸، آقای علی ابریشم کار به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴، آقای مسعود کاظمی زهرانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۲۰۷۷۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای صدرالدین مشکاتی به شماره ملی ۱۲۸۵۲۹۲۰۷۳ و آقای احمد هیرادفر به شماره ملی ۱۲۸۷۵۱۷۷۱۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای جمال ملک نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۰۷۹۶۱۹۵۰۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313443
آگهی تغییرات انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل علیه السلام ویژه بیماران کلیوی و قلبی اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ و نامه شماره۱۵۷۰/۱۳۰۳/۱۴۱۴ مورخ۳۰/۷/۱۳۹۷فرماندهی انتظامی استان اصفهان: علی رجالی به شماره ملی۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره - علیرضا نریمانی به شماره ملی۱۲۸۶۶۴۹۹۵۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - احمد فامیل دردشتی به شماره ملی۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ به عنوان مدیرعامل - جمال ملک نائینی به شماره ملی۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ به عنوان خزانه دار - عزیزاله رحیمی به شماره ملی۵۴۱۸۷۲۱۶۷۴ به عنوان منشی - مهدی اذانی به شماره ملی۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ به عنوان عضو اصلی - محمد گل احمر به شماره ملی۱۲۸۶۲۷۳۵۰۱ به عنوان عضو اصلی - عبدالرضا یوسفیان جزی به شماره ملی۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ به عنوان عضو اصلی - اکبر کلاهدوزان به شماره ملی۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ به عنوان عضو اصلی - محمد سیلانی به شماره ملی۱۲۸۰۸۳۸۲۶۴ به عنوان عضو اصلی - حسین ذنوبی به شماره ملی۱۲۸۵۲۰۱۰۳۵ به عنوان عضو اصلی - سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملی۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ به عنوان عضو اصلی - کریم بیگی به شماره ملی۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ به عنوان عضو اصلی - حسینعلی صرافان چهارسوقی به شماره ملی۱۲۸۵۳۹۹۷۸۱ به عنوان عضو اصلی - مهدی بهبهانی به شماره ملی۱۲۸۷۸۸۱۶۴۵ به عنوان عضو اصلی برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور با امضای ۳ نفر از اعضای هیات مدیره (رییس هیات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره، خزانه دار و مدیرعامل) و با مهر موسسه معتبر است. ش۹۷۰۸۲۳۳۹۳۲۲۸۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک