شاهرخ ایرجی

آقای شاهرخ ایرجی

کد ملی 1209419033
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 551613
آگهی تصمیمات شرکت نودر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۶۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: مسعود هادیان‎جزی به کدملی ۵۱۱۰۰۷۷۳۵۵ بنمایندگی از موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید هاشم خادم‎الشریعه به کدملی ۰۰۵۴۰۸۲۵۳۶ و سید محمدحسین خادم‎الشریعه به کدملی ۴۷۲۲۸۲۴۲۶۶ و سید احمد خادم‎الشریعه به کدملی ۰۰۵۴۰۸۲۵۴۴ و جمیل شیخانی به کدملی ۴۷۲۳۶۵۲۱۷۵ سید هاشم خادم‎الشریعه بسمت رئیس هیئت‎مدیره و سید احمد خادم‎الشریعه بسمت قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‎مدیره و سید محمدحسین خادم‎الشریعه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‎مدیره یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و در غیر اینصورت رئیس هیئت‎مدیره و نایب رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۴۶۴۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883212
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارند سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۸۲۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۰۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالمحمود ضرابی به کدملی۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸ و شاهین متقیان به کدملی۰۰۴۱۶۰۴۲۷۱ و علی دهدشتی نژاد به کدملی۰۴۵۲۵۸۳۰۱۲ در نتیجه تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از۳ الی۵ نفر خواهد بود و ماده۳۱ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۴/۹۱ عبدالمحمود ضرابی به سمت رئیس هیئت مدیره , شاهین متقیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , علی دهشتی نژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۲۰۷۰۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885651
آگهی تغییرات شرکت پی ریز بنیان مرصوص بهساز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۲۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۱۳۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162421
آگهی تغییرات شرکت خدماتی نسیم صبح موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۹۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای شاهرخ ایرجی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. ۴ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به نمایندگی آقای علیرضا معینی بخش ۰۰۴۸۶۴۴۷۵۷ بنیاد تعاون بسیج به نمایندگی آقای مجید رهبر ۱۰۱۰۱۳۶۵۱۱۴ شرکت هواپیمائی ایران ایر تور به نمایندگی آقای مقصود اسعدی سامانی ۱۰۱۰۰۵۹۶۶۴۶ ۴۶۲۲۸۹۵۱۰۲ مؤسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه به نمایندگی آقای حسن آشتیانی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ کانون اتومبیلرانی و جهانگردی به نمایندگی آقای نادر زینالی ۱۰۰۰۰۰۱۰۶۴ و شرکت بازرگانی شاهد به نمایندگی آقای مهدی قدمی و سازمان سیاحتی و فرهنگی کوثر به نمایندگی آقای علی عبادی ۰۵۵۸۸۱۱۱۸۳ و شرکت خدمات مسافرت ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ هوایی و جهانگردی پرسپولیس به نمایندگی آقای یونس یحیی ۱۰۱۰۰۳۵۲۱۴۵ آقای علی اصغر صانع ۰۰۴۶۵۸۲۸۴۳ پ۱۶۹۵۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176576
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ب ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۶ و اقای شاهرخ ایرجی با شماره ملی: ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۵۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184480
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران مروارید جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۵۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کاظم احمدی به شماره ملی ۱۹۱۰۴۳۲۷۷۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم سهیلا مرزوقیان نژاد به شماره ملی ۱۸۲۹۳۶۶۸۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم احمدی به شماره ملی ۱۹۱۱۳۴۶۴۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نیز هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و نیز امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۸۸۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620130
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شاهرخ ایرجی کد ملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۷۳۳۸۸۶۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635122
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۶۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد و اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ وآقای محمد مهدی جاودان خرد به کدملی ۳۸۷۴۳۳۵۹۴۱ وآقای کورش منتصر به کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای صادق عسگری حسن آبادی به کدملی ۲۴۹۱۳۵۲۰۲۸ و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ و آقای شاهرخ ایرجی به کد ملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۰۶۷۸۵۹۷۶۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635187
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰به سمت بازرس اصلی وآقای شاهرخ ایرجی به کدملی۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۰۶۴۶۹۷۵۹۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9532312
آگهی تصمیمات شرکت سبک سازان لوشان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9766256
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نمک طبی برلیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۰۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900732
آگهی تغییرات شرکت کیمه طرح ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10187672
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳/۱۰/۱۳۹۱ شرکت توربین دار (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۷۰۶۵۴ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی اطهر بشماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شاهرخ ایرج بشماره ملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10344191
آگهی تصمیمات شرکت پارس روتاتیو سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۹۶۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۱۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد اکبری معین به کدملی ۰۰۴۲۲۹۶۲۱۸ و عباس اکبری معین به کدملی ۰۰۳۲۷۸۷۷۱۵ و بهجت نهضت خوشروح به کدملی ۰۰۴۱۹۰۴۴۴۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ احمد اکبری معین به سمت رئیس هیئت مدیره، بهجت نهضت خوشروح به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عباس اکبری معین به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10473318
آگهی تصمیمات شرکت سامانه‌های برنامه ریزی منابع کرانه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۶۰۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10658833
آگهی تغییرات شرکت مروارید درخشان آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۴۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۸/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10691410
آگهی تاسیس شرکت پرگاس استیل سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۶/۹۰ تحت شماره ۴۱۲۵۱۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۸۲۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید انواع پروفیل‌ فولادی و میلگرد خرید و فروش تهیه توزیع واردات و صادرات کلیه آهن‌آلات و ماشین‌آلات و فولاد و ماشین‌آلات مواد اولیه و قطعات یدکی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی ـ اخذ وام و تسهیلات و گشایش اعتبار ال‌سی از بانکها و موسسات معتبر داخلی و خارجی ـ تاسیس و راه‌اندازی خطوط تولید و کارخانجات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در نمایشگاهها و همایشها و سمینارهای تخصصی و غیرتخصصی داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی و هرگونه فعالیت مجاز که بنحوی برای شرکت سودآور باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان فاطمی خ شهید گمنام کوچه۱/۲ پ۷۷ ـ کدپستی۱۴۳۱۶۱۴۳۸۷. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۶ مورخ۶/۶/۹۰ نزد بانک ملت شعبه قلهک پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای حمیدرضا پیرایش‌نژاد به شماره ملی۰۹۳۲۰۵۷۷۱۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای وحید پیرایش‌نژاد به شماره ملی۰۹۴۳۲۱۱۲۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم سودابه عمومیان به شماره ملی۱۲۸۷۸۴۹۲۰۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای مهدی دهدشتی‌نژاد به شماره ملی۱۲۸۵۴۶۶۹۵۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای حسین هوشمندفرد به شماره ملی۰۰۴۴۷۲۷۴۵۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10978880
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر نخبگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11050053
آگهی تصمیمات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11051119
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لوله و پروفیل آریا منصور سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۶۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۹۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11113798
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خدمات کشاورزی میثاق گیلان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135465
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730575
آگهی تغییراتحسابرسی اطهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود هادیان جزی به شماره ملی ۵۱۱۰۰۷۷۳۵۵ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیأت مدیره از سه نفر به دو نفر کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. پ۹۵۰۱۱۷۴۶۱۱۲۷۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454925
آگهی تغییرات شرکت صنایع پویان طب هگمتانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - موسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به نمایندگی آقای شاهرخ ایرجی به کدملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ و مریم رجبی گلبار به کدملی ۴۰۵۱۵۶۹۰۰۴ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۱۰۴۶۱۸۵۳۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک