محمود براهیمی

آقای محمود براهیمی

کد ملی 1199895652
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13223973
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تراشه بتن آریا درتاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۲۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۹۸۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : موضوع فعالیت شرکت:فعالیت در کلیه کارهای ساختمانی را سازی ، پل سازی،لوله سازی، اسکله سازی اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب تهیه هر نوع نقشه ساختمانی معماری محاسباتی و دفترچه محاسبات گود برداری و اجرای دیوار حائل و محوطه سازی امور تاسیساتی نقشه برداری تفکیک اراضی کارهای کارخانجات صنعتی و غیره تهیه مصالح ساختمانی و راه سازی تاسیساتی و کلیه امور بازرگانی مربوط به امور شرکت و مرمت و بازسازی اثار باستانی طراحی فضای سبز شمع کوبی و اجرای عملیات تحکیم بستر انجام ازمایشات مکانیک خاک و مصالح ساختمانی برابر قوانین و مقررات رسمی کشور خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی – شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی – مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- دریافت و اعطای نمایندگی – ایجاد شعب در سرتاسر کشور- دریافت وام و تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ) مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران - فلکه دوم صادقیه خ مرودشت پلاک ۷ واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۱۶۱۴۶۶۴ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۲۲۳/ع/۹۵/۱۶۰۳ مورخ ۱۴/۹/۹۵ بانک سرمایه شعبه شهرضا پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران : آقای محمد ابراهیم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۰۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۷۸۸۵ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : خانم فردوس السادات مدنی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۵۳۲۷۲ به سمت بازرس علی البدل خانم شهرزاد میرپوریان به شماره ملی ۱۱۹۹۴۱۱۱۹۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد )
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223977
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر بتن سارینا درتاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۲۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۹۹۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : فعالیت در کلیه کارهای ساختمانی را سازی ، پل سازی،لوله سازی، اسکله سازی اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب تهیه هر نوع نقشه ساختمانی معماری محاسباتی و دفترچه محاسبات گود برداری و اجرای دیوار حائل و محوطه سازی امور تاسیساتی نقشه برداری تفکیک اراضی کارهای کارخانجات صنعتی و غیره تهیه مصالح ساختمانی و راه سازی تاسیساتی و کلیه امور بازرگانی مربوط به امور شرکت و مرمت و بازسازی اثار باستانی طراحی فضای سبز شمع کوبی و اجرای عملیات تحکیم بستر انجام ازمایشات مکانیک خاک و مصالح ساختمانی برابر قوانین و مقررات رسمی کشور خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی – شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی – مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- دریافت و اعطای نمایندگی – ایجاد شعب در سرتاسر کشور- دریافت وام و تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی – در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : فلکه دوم صادقیه پلاک ۷ واحد ۱۰ کدپستی ۱۴۵۱۶۱۴۶۶۴ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره /ع/۹۵/۱۶۰۳ مورخه ۱۴/۹/۱۳۹۵ بانک سرمایه شعبه شهرضا پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران : عاطفه براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۰۱۰۳۳۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد ابراهیم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۰۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : حسام الدین سامع به شماره ملی ۱۱۹۸۴۹۸۷۸۱ به سمت بازرس اصلی و شکوفه السادات شهابی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۷۷۵۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223981
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص روئین دژ آرامیس درتاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۲۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۹۹۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : فعالیت در کلیه کارهای ساختمانی راه سازی ، پل سازی،لوله سازی، اسکله سازی اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب تهیه هر نوع نقشه ساختمانی معماری محاسباتی و دفترچه محاسبات گود برداری و اجرای دیوار حائل و محوطه سازی امور تاسیساتی نقشه برداری تفکیک اراضی کارهای کارخانجات صنعتی و غیره تهیه مصالح ساختمانی و راه سازی تاسیساتی و کلیه امور بازرگانی مربوط به امور شرکت و مرمت و بازسازی اثار باستانی طراحی فضای سبز شمع کوبی و اجرای عملیات تحکیم بستر انجام ازمایشات مکانیک خاک و مصالح ساختمانی برابر قوانین و مقررات رسمی کشور خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی – شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی – مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- دریافت و اعطای نمایندگی – ایجاد شعب در سرتاسر کشور- دریافت وام و تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : فلکه دوم صادقیه خ مرودشت پلاک ۷ واحد ۱۲ کدپستی ۱۴۵۱۶۱۴۶۶۴ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۲۱۷ / ع / ۹۵/ ۱۶۰۳ مورخه ۱۴/۹/۱۳۹۵ بانک سرمایه شعبه شهرضا پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران : محمد ابراهیم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۰۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۵۸۴۰۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد آقای محمود براهیمی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : شکوفه السادات شهابی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۷۷۵۵۴ به سمت بازرس اصلی و مهدیه جلی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۹۶۱۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238891
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا دژ سهند درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۵۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۴۸۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت:فعالیت در کلیه کارهای ساختمانی را سازی ، پل سازی،لوله سازی، اسکله سازی اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب تهیه هر نوع نقشه ساختمانی معماری محاسباتی و دفترچه محاسبات گود برداری و اجرای دیوار حائل و محوطه سازی امور تاسیساتی نقشه برداری تفکیک اراضی کارهای کارخانجات صنعتی و غیره تهیه مصالح ساختمانی و راه سازی تاسیساتی و کلیه امور بازرگانی مربوط به امور شرکت و مرمت و بازسازی اثار باستانی طراحی فضای سبز شمع کوبی و اجرای عملیات تحکیم بستر انجام ازمایشات مکانیک خاک و مصالح ساختمانی برابر قوانین و مقررات رسمی کشور خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی – شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی – مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- دریافت و اعطای نمایندگی – ایجاد شعب در سرتاسر کشور- دریافت وام و تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی – در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : فلکه دوم صادقیه پلاک ۷ واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۱۶۱۴۶۶۴ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی شماره۲۲۵/۹۵/۱۶۰۳ مورخه۱۴/۰۹/۹۵ بانک سرمایه شعبه شهرضا پرداخت گردیده و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران : عاطفه براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۰۱۰۳۳۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۰۴۵ به سمت مدیرعامل و محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : حسام الدین سامع به شماره ملی ۱۱۹۸۴۹۸۷۸۱ به سمت بازرس علی البدل و رضا شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۵۸۴۰۵ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238945
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس بتن شاهکار درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۵۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۴۹۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: فعالیت در کلیه کارهای ساختمانی را سازی ، پل سازی،لوله سازی، اسکله سازی اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب تهیه هر نوع نقشه ساختمانی معماری محاسباتی و دفترچه محاسبات گود برداری و اجرای دیوار حائل و محوطه سازی امور تاسیساتی نقشه برداری تفکیک اراضی کارهای کارخانجات صنعتی و غیره تهیه مصالح ساختمانی و راه سازی تاسیساتی و کلیه امور بازرگانی مربوط به امور شرکت و مرمت و بازسازی اثار باستانی طراحی فضای سبز شمع کوبی و اجرای عملیات تحکیم بستر انجام ازمایشات مکانیک خاک و مصالح ساختمانی برابر قوانین و مقررات رسمی کشور خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی – شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی – مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- دریافت و اعطای نمایندگی – ایجاد شعب در سرتاسر کشور- دریافت وام و تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران فلکه دوم صادقیه خ مرودشت پلاک ۷ واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۱۶۱۴۶۶۴ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۶/ ع / ۹۵/ ۱۶۰۳ مورخ ۱۴/ ۹/ ۱۳۹۵ بانک سرمایه شعبه شهرضا پرداخت گردیده و الباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد . اولین مدیران : آقای محمد ابراهیم براهیمی شماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۰۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم شهرزاد میرپوریان به شماره ملی ۱۱۹۹۴۱۱۱۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای رضا شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۵۸۴۰۵ به سمت بازرس علی البدل و خانم فردوس السادات مدنی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۵۳۲۷۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238985
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بام گستران ایلیا درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۵۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۵۰۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: فعالیت در کلیه کارهای ساختمانی راه سازی، پل سازی،لوله سازی، اسکله سازی اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب تهیه هر نوع نقشه ساختمانی معماری محاسباتی و دفترچه محاسبات گود برداری و اجرای دیوار حائل و محوطه سازی امور تاسیساتی نقشه برداری کارهای کارخانجات صنعتی و غیره تهیه مصالح ساختمانی و راه سازی تاسیساتی و کلیه امور بازرگانی مربوط به امور شرکت و مرمت و بازسازی آثار باستانی طراحی فضای سبز شمع کوبی و اجرای عملیات تحکیم بستر انجام آزمایشات مکانیک خاک و مصالح ساختمانی برابر قوانین و مقررات رسمی کشور خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی ـ مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ دریافت و اعطای نمایندگی ـ ایجاد شعب در سرتاسر کشور ـ دریافت وام و تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فلکه دوم صادقیه خ مرودشت پلاک ۷ واحد ۱۳ کدپستی ۱۴۵۱۶۱۴۶۶۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۷ / ع / ۹۵ / ۱۶۰۳ مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک سرمایه شعبه شهرضا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای محمد ابراهیم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۰۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۲۹۶۵۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۵۸۴۰۵ به سمت بازرس علی البدل و خانم شکوفه السادات شهابی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۷۷۵۵۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۰۱۴۱۶۳۲۶۳۸۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239014
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تراشه بتن بردیا درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۵۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۵۰۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: موضوع فعالیت شرکت: فعالیت در کلیه کارهای ساختمانی راه سازی، پل سازی،لوله سازی، اسکله سازی اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب تهیه هر نوع نقشه ساختمانی معماری محاسباتی و دفترچه محاسبات گود برداری و اجرای دیوار حائل و محوطه سازی امور تاسیساتی نقشه برداری تفکیک اراضی کارهای کارخانجات صنعتی و غیره تهیه مصالح ساختمانی و راه سازی تاسیساتی و کلیه امور بازرگانی مربوط به امور شرکت و مرمت و بازسازی آثار باستانی طراحی فضای سبز شمع کوبی و اجرای عملیات تحکیم بستر انجام آزمایشات مکانیک خاک و مصالح ساختمانی برابر قوانین و مقررات رسمی کشور خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی ـ مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ دریافت و اعطای نمایندگی ـ ایجاد شعب در سرتاسر کشور ـ دریافت وام و تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران فلکه دوم صادقیه خیابان مرودشت پلاک ۷ واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۱۶۱۴۶۶۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۲۱۹ / ع / ۹۵ / ۱۶۰۳ مورخ ۱۴/۰۹/۹۵ بانک سرمایه شعبه شهرضا پرداخت گردیده و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: خانم فردوس السادات مدنی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۵۳۲۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۰۴۵به سمت نائب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضاءرئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم شهرزاد میرپوریان به شماره ملی ۱۱۹۹۴۱۱۱۹۱ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۵۸۴۰۵ به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۰۱۴۸۲۵۱۴۳۴۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269397
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برج نشینان کسری درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۶۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۹۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع: موضوع فعالیت شرکت:فعالیت در کلیه کارهای ساختمانی را سازی، پل سازی، لوله سازی، اسکله سازی اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب تهیه هر نوع نقشه ساختمانی معماری محاسباتی و دفترچه محاسبات گود برداری و اجرای دیوار حائل و محوطه سازی امور تاسیساتی نقشه برداری تفکیک اراضی کارهای کارخانجات صنعتی و غیره تهیه مصالح ساختمانی و راه سازی تاسیساتی و کلیه امور بازرگانی مربوط به امور شرکت و مرمت و بازسازی اثار باستانی طراحی فضای سبز شمع کوبی و اجرای عملیات تحکیم بستر انجام ازمایشات مکانیک خاک و مصالح ساختمانی برابر قوانین و مقررات رسمی کشور خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی ـ مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ دریافت و اعطای نمایندگی ـ ایجاد شعب در سرتاسر کشور ـ دریافت وام و تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فلکه دوم صادقیه خ مرودشت پلاک ۷ واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۱۶۱۴۶۶۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۲۱۸ / ع / ۹۵/۱۶۰۳ مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ بانک سرمایه شعبه شهرضا پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مریم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۳۱۲۱ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای محمد ابراهیم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۰۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۵۸۴۰۵ به سمت بازرس علی البدل و خانم شکوفه السادات شهابی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۷۷۵۵۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۱۰۳۷۷۲۲۰۷۴۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269459
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طاق بتن سارینا درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۷۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۴۲۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: فعالیت در کلیه کارهای ساختمانی راه سازی، پل سازی، لوله سازی، اسکله سازی اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب تهیه نقشه های ساختمانی معماری محاسباتی دفترچه محاسبات گود برداری و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ـ برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی داخلی و خارجی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ دریافت و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب در سرتاسر کشور ـ دریافت وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خیابان شهید علیرضا عظیمی کوی شهید حجت اله راستینه پلاک ۱۲ طبقه همکف واحد شرقی کدپستی ۱۳۵۷۹۵۵۶۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که طی گواهی بانک سامان شعبه فلکه دوم صادقیه به شماره ۳۹۴/۱۳۹۵ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: خانم عاطفه براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۰۱۰۳۳۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهدیه جلی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۹۶۱۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فردوس السادات مدنی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۵۳۲۷۲ به سمت بازرس علی البدل خانم شهرزاد میرپوریان به شماره ملی ۱۱۹۹۴۱۱۱۹۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۱۰۳۴۶۶۳۰۰۵۹۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269544
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شناژ سازان کهن دژ درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۷۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۴۶۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: موضوع فعالیت شرکت:فعالیت در کلیه کارهای ساختمانی راه سازی، پل سازی، لوله سازی، اسکله سازی اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب تهیه نقشه های ساختمانی معماری محاسباتی دفترچه محاسبات گود برداری و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ـ برپایی وشرکت درنمایشگاههای داخلی و خارجی ـ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی داخلی و خارجی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ دریافت و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب در سرتاسر کشور ـ دریافت وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خ شهید علیرضا عظیمی کوی شهید حجت اله راستینه پلاک ۱۴ ط ۲ واحد ۲ کدپستی ۱۳۵۷۹۵۵۶۵۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال ان توسط سهامداران طی گواهی بانکی به شماره ۳۹۳/۱۳۹۵ مورخ ۲۲/۱۰/۹۵ بانک سرمایه شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: خانم عاطفه براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۰۱۰۳۳۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید شریعت به شماره ملی ۱۱۹۹۱۳۵۴۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضای آقای محمود ابراهیمی رییس هیات مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم شهرزاد میرپوریان به شماره ملی ۱۱۹۹۴۱۱۱۹۱ به سمت بازرس اصلی و خانم فردوس السادات مدنی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۵۳۲۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۱۰۳۶۲۹۵۴۹۲۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269561
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کهندژ سازه سارینا درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۷۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۴۶۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: موضوع فعالیت شرکت:فعالیت در کلیه کارهای ساختمانی راه سازی، پل سازی، لوله سازی، اسکله سازی اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب تهیه نقشه های ساختمانی معماری محاسباتی دفترچه محاسبات گود برداری و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ـ برپایی وشرکت درنمایشگاههای داخلی و خارجی ـ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی داخلی و خارجی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ دریافت و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب در سرتاسر کشور ـ دریافت وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ خ شهید علیرضا عظیمی کوی شهید حجت اله راستینه پلاک ۱۲ ط ۳ واحد شرقی کدپستی ۱۳۵۷۹۵۵۶۸۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ریالی بانام می باشد تماما پرداخت شده و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۳۹۲/۱۳۹۵ مورخ ۲۲/۱۰/۹۵ بانک سرمایه شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است. اولین مدیران: عاطفه براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۰۱۰۳۳۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عفت شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۴۶۸۸۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فردوس السادات مدنی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۵۳۲۷۲ به سمت بازرس علی البدل و شهرزاد میرپوریان به شماره ملی ۱۱۹۹۴۱۱۱۹۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۱۰۳۲۶۱۴۲۰۵۷۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491555
آگهی تغییرات شرکت ترانشه بتن سبلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۷۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا باجلان به شماره ملی: ۰۰۷۸۸۱۰۳۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم ندا امیر جهادی به شماره ملی: ۰۰۸۰۹۴۷۶۹۷ به سمت رئیس هیت مدیره خانم شهلا رضویان به شماره ملی: ۱۲۸۸۱۸۹۰۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقرار دادها وعقود اسلامی و مکاتبات عادی واداری با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. آقای محمود براهیمی به شماره ملی:۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای داور جعفری نوده به شماره ملی:۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۴۱۰۴۶۱۸۲۳۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13499633
آگهی تغییرات شرکت شناژ بام کهندژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمودبراهیمی بشماره ملی۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سجاد رستمی بشماره ملی۳۲۵۴۴۸۹۱۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن طحانی بشماره ملی ۰۸۳۹۷۳۵۸۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره (محمودبراهیمی) همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۴۱۴۴۶۹۱۲۰۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13499651
آگهی تغییرات شرکت کهندژ سازه آرامیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۱۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمودبراهیمی بشماره ملی۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین پاکپور بشماره ملی ۰۹۳۸۱۷۳۳۹۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسلم محمدنژاد بشمارملی ۰۸۳۹۵۶۶۶۷۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره (محمودبراهیمی) همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۴۱۴۵۰۹۴۸۸۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511853
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کوهدشت معمار وطن درتاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۶۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۵۳۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی، آزادراه هابزرگراه ها، وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری، اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معد ن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات ازبانک های دولتی و خصوصی( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم )ثبت موضوع به منزله صدور پروانه و مجوز نمیباشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:البرز شهر کرج-رجائی شهرفازدو-بلوار جمهوری اسلامی(رستاخیز)-خیابان دهم غربی-پلاک ۹۱-طبقه دوم-واحد ۴- کدپستی ۳۱۴۸۹۱۵۳۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۰۹ مورخ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ از بانک ملت شعبه چهارراه گلزار به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران:آقای حسام الدین سامع به شماره ملی ۱۱۹۸۴۹۸۷۸۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل وخانم ویدا فرهادی گللو به شماره ملی ۳۶۲۱۲۲۰۶۰۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضامدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای بابک نخبه روستا به شماره ملی ۰۳۱۰۷۶۱۷۷۸ به سمت بازرس علی البدل وآقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۲۲۳۵۲۷۶۸۳۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511864
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عماد ابنیه دالاهو درتاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۶۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۵۴۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی، آزادراه هابزرگراه ها، وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری، اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات ا زبانک های دولتی و خصوصی( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم )ثبت موضوع به منزله صدور پروانه و مجوز نمیباشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:البرز شهر کرج-رجائی شهرفازدو-بلوار جمهوری اسلامی(رستاخیز)-خیابان دهم غربی-پلاک ۹۳-طبقه اول-- کدپستی ۳۱۴۸۹۱۵۳۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۱۰ مورخ۱۴/۰۴/۱۳۹۶از بانک ملت شعبه چهارراه گلزار به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. اولین مدیران:آقای حسام الدین سامع به شماره ملی ۱۱۹۸۴۹۸۷۸۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم ویدا فرهادی گللو به شماره ملی ۳۶۲۱۲۲۰۶۰۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای بابک نخبه روستا به شماره ملی ۰۳۱۰۷۶۱۷۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۲۲۹۷۷۲۶۹۹۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526233
آگهی تغییرات شرکت تراز سازه آراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۰۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای علیرضا صالحی سده کدم ۱۸۱۷۲۳۹۳۷۶به سمت مدیرعامل وعضو هیت مدیره آقای داور جعفری نوده کدم ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم ویدا فرهادی گللو کدم ۳۶۲۱۲۲۰۶۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی واداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آقای محمود براهیمی به شماره ملی۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای نورالدین جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۹۶۰۰۶۹۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۵۰۱۳۵۹۹۵۴۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533403
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عرش سازان کهن البرز درتاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۷۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۰۶۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی، آزادراه هابزرگراه ها، وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری، اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معد ن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات ا زبانک های دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج ـ جهانشهر ـ خیابان گلستان ـ خیابان میخک ـ پلاک ۲۱ ـ ساختمان میخک ـ طبقه هفتم ـ ـ کدپستی ۳۱۴۵۶۵۷۳۷۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی ۱۶۰مورخه ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه چهارراه گلزار پرداخت و الباقی سرماه یدر تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای محمدابراهیم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۰۴۵ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای امید جهانبخشی به شماره ملی ۵۰۸۹۹۳۱۸۷۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهدیه جلی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۹۶۱۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۰۷۵۹۱۳۹۶۶۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533405
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوش تابش سپاهان درتاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۷۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۰۶۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی، آزادراه هابزرگراه ها، وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری، اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معد ن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج ـ جهانشهر ـ خیابان گلستان ـ بلوار شهید دکتربهشتی ـ پلاک ۱۵۰۷ ـ ساختمان رضوان ـ طبقه دوم ـ واحد ۶ ـ کدپستی ۳۱۴۵۶۵۷۴۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۶۱ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶از بانک ملت شعبه چهارراه گلزار به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم عفت شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۴۶۸۸۶۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای امید جهانبخشی به شماره ملی ۵۰۸۹۹۳۱۸۷۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهدیه جلی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۹۶۱۶۸ به سمت بازرس علی البدل و آقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۰۷۴۱۲۲۴۰۳۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556379
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرند سازه شمیم درتاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۸۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۳۲۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی،آزادراه هابزرگراه ها،وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری،اعم از چوبی، بتونی، آجری،تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معد ن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی،اخذ تسهیلات ازبانک های دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)ثبت موضوع به منزله صدور پروانه و مجوز نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج ـ جهانشهر ـ خیابان شقایق ـ خیابان گلستان ـ پلاک ۰ ـ مجتمع پاسارگاد ـ طبقه ششم ـ واحد ۶۰۲ـ کدپستی ۳۱۴۵۶۵۷۴۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۷۰مورخه ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه چهار راه گلزار کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای محمد ابراهیم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۰۴۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای اسماعیل براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۷۸۸۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم معصومه براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۲۹۶۵۴۶ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردید دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فردوس السادات مدنی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۵۳۲۷۲ به سمت بازرس علی البدل و آقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۳۵۳۴۴۹۳۹۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عامر بنای افلاک درتاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۸۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۳۲۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی،آزادراه هابزرگراه ها،وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها،تونل های انحراف آب،بندها، سدها،زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی،تجاری،اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معد ن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی،اخذ تسهیلات ا زبانک های دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)ثبت موضوع به منزله صدور پروانه و مجوز نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج ـ شهرک اوج ـ خیابان شهید نواب صفوی (۲۰متری اوج) ـ خیابان نواب یکم ـ پلاک ۲۹ ـ مجتمع یاسمن ـ (بلوک ۷) ـ طبقه سوم ـ واحد ۵ ـ کدپستی ۳۱۴۹۸۶۳۷۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۴مورخه ۳/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه چهارراه گلزار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: خانم عاطفه براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۰۱۰۳۳۸۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای فضل اله براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۰۳۹۵۴۳ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا ء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم عفت شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۴۶۸۸۶۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید شریعت به شماره ملی ۱۱۹۹۱۳۵۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۳۶۰۷۶۹۴۷۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556445
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرند ابنیه آرشیت در تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۸۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۳۲۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی، آزادراه هابزرگراه ها، وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری، اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معد ن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات ازبانک های دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)ثبت موضوع به منزله صدور پروانه و مجوز نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج ـ جهانشهر ـ خیابان شقایق ـ خیابان گلستان ـ مجتمع پاسارگاد ـ طبقه سوم ـ واحد ۳۰۴ ـ کدپستی ۳۱۴۵۶۵۷۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۶ مورخه ۳۰/۵/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه چهارراه گلزار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: خانم مریم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۳۱۲۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد ابراهیم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۰۴۵ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۵۸۴۰۵ به سمت بازرس علی البدل و آقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۳۳۱۶۳۷۱۱۲۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556457
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میعادتلاشگران البرز در تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۸۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۳۳۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی، آزادراه ها بزرگراه ها، وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری، اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معد ن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات ا زبانک های دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)ثبت موضوع به منزله صدور پروانه و مجوز نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج ـ جهانشهر ـ خیابان گلستان ـ بلوار شهید دکتربهشتی ـ پلاک ۱۵۰۷ ـ ساختمان رضوان ـ طبقه دوم ـ واحد ۶ ـ کدپستی ۳۱۴۵۶۵۷۴۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۵ مورخه ۳/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه چهارراه گلزار پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: خانم عفت شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۴۶۸۸۶۶ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره وآقای اسماعیل براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۷۸۸۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید شریعت به شماره ملی ۱۱۹۹۱۳۵۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل و خانم ویدا فرهادی گللو به شماره ملی ۳۶۲۱۲۲۰۶۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۳۷۵۸۷۵۷۱۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578833
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیبا سازان عرصه غرب در تاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۹۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۷۲۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: پیمانکاری ـ شرکت در مناقصه های دولتی و خصوصی ـ طراحی نظارت و اجرای پروژه های عمرانی از قبیل ساختمان سازی ـ محوطه سازی ـ راه سازی ـ تاسیسات برقی و مکانیکی ـ آسفالت ریزی ـ شبکه های آب وفاضلاب ـ شبکه های آبیاری و زهکشی ـ پل سازی ـ سدسازی و تعمیر و نگهداری تاسیسات ـ شبکه های نفت و گاز رسانی و خطوط لوله و صنعت ومعدن و ارتباطات ـ کاوش های زمینی"به جز نفت و گاز و طلا و نقره. سایر سنگهای قیمتی و زینتی ـ برج سازی و انبوه سازی ـ مهندسی کشاورزی طراحی و اجرای پروژه های زراعی و باغی ـ طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز ـ اسکلت های پیش ساخته و سوله های فلزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج ـ رجائی شهرفازدو ـ بلوار جمهوری اسلامی (رستاخیز) ـ خیابان دهم غربی ـ پلاک ۸۷ ـ ساختمان پارسیان ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۳۱۴۸۹۱۵۳۷۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۵۹ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۶ از بانک ملت شعبه چهاررا گلزار به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای سعید مهین زارع به شماره ملی ۰۳۲۳۶۵۶۴۲۰ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل وآقای اسماعیل براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۷۸۸۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم شکوفه السادات شهابی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۷۷۵۵۴ به سمت بازرس علی البدل و آقای شاپور پشتیبان به شماره ملی ۴۲۳۱۹۵۳۲۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۴۹۱۴۵۵۹۱۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793896
آگهی تغییرات شرکت آذر فراز آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۲۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داور جعفری نوده به شماره ملی: ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ آقای نورالدین جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۹۶۰۰۶۹۸ خانم شهلا رضویان به شماره ملی ۱۲۸۸۱۸۹۰۴۴ برای مدت دوسال انتخاب و آقای محمود براهیمی به شماره ملی:۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید شریعت به شماره ملی: ۱۱۹۹۱۳۵۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۰۱۱۶۰۱۱۲۵۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خلخال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185959
آگهی تغییرات شرکت تحکیم صنعت ساحل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۷۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۶۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین رضا بابائی با کدملی ۴۰۱۰۴۰۸۰۸۱ بادریافت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج شد. و دیگر هیچگونه سمتی ندارد. آقای محمود براهیمی با کدملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ بادریافت مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج شد. ودیگر هیچگونه سمتی ندارد سرمایه از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه " ۲ آقای مهدی میرآخورلی دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۳ آقای رضا مافی دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۷۰۶۰۴۸۸۹۹۸۱۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک