افسانه حمیدیا

افسانه حمیدیا

کد ملی 1198482321
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12786627
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوشمند زیتون سبز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۵۸۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۹۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. حمیدرضا حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۹۰۶۱۹۴۸ با دریافت مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید محمد حمیدیا به شماره ملی ۰۴۵۳۵۳۸۲۶۶ با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. بابک حمیدیا به شماره ملی ۰۰۶۴۶۸۲۲۴۲ با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از کاهش: محمد حمیدیا به شماره ملی ۰۴۵۳۵۳۸۲۶۶دارنده ۶۷۰۰۰۰۰ریال بابک حمیدیا به شماره ملی ۰۰۶۴۶۸۲۲۴۲دارنده ۳۳۰۰۰۰۰ریال تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۲۲۰۹۴۸۷۰۶۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666384
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه انرژی خورشید تابان اسپادانا درتاریخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۹۳۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۴۵۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :توسعه زیر ساخت های لازم برای ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی شامل کلیه اقدامات مربوط به اخذ گواهی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، انجام مطالعات مقدماتی و امکان سنجی فنی و مالی و اقتصادی، و به طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در ارتباط با موضوعات فوق الذکر با رعایت مقررات جاری کشور فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه برای هر نوع کالای بازرگانی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک و موسسات مالی و اعتباری صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان شهر اصفهان-تالار-خیابان تالار-کوچه بهجت۱۱-پلاک ۹-طبقه همکف-- کدپستی ۸۱۹۹۹۱۹۴۵۶ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که تماماً پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته است. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: حمیدرضا حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۹۰۶۱۹۴۸ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه وگروه انرژی فلن - با مسئولیت محدود به شناسه فراگیر ۳۰۰۳۱۱۰۵۴۵ دارنده ۹۹۹۹۰۰۰ ریال سهم الشرکه می باشند اولین مدیران: افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ به سمت مدیرعامل خارج از شرکا و حمیدرضا حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۹۰۶۱۹۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا :امضاءکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک،سفته،بروات،و قراردادها،عقود اسلامی(از جمله افتتاح یا بستن حساب)و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.اختیارات نماینده قانونی: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۷۲۶۷۲۹۶۱۹۴۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699485
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه انرژی خورشیدی فروزان کویر آریا درتاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۹۴۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۳۱۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: توسعه زیر ساخت های لازم برای ساخت و نصب و راه اندزای و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی شامل کلیه اقدامت مربوط به اخذ گواهی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ـ انجام مطالعات مقدماتی و امکان سنجی فنی و مالی و اقتصادی، و به طورکلی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در ارتباط با موضاعات فوق الذکر با رعایت مقررات جاری کشور ـ فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه برای هرنوع کالای بازرگانی بجز فرهنگی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفا جهت تحقق اهداف شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان شهر اصفهان ـ تالار ـ کوچه فرح بخش ۹[ک فرح بخش ۵] ـ کوچه اقاقیا ـ پلاک ۷ ـ مجتمع اقاقیا ـ طبقه چهارم ـ واحد ۹ ـ کدپستی ۸۱۹۹۹۱۹۶۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰میلیون ریال می باشد که تماما پرداخت گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای محمد نیک خو به شماره ملی ۰۰۵۴۹۰۴۱۹۶ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و گروه انرژی فلن ـ با مسئولیت محدود به شناسه فراگیر ۳۰۰۳۱۱۰۵۴۵ و به نمایندگی افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹۹۰۰۰ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد نیک خو به شماره ملی ۰۰۵۴۹۰۴۱۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد نیک خو به شماره ملی ۰۰۸۱۸۴۰۶۶۷ به سمت مدیرعامل خارج از شرکا به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، و قرارداها و عقود اسلامی (ازجمله افتتاح یا بستن حساب) و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است.مدیر عامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۸۱۶۷۱۱۶۰۷۹۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718434
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه انرژی خورشیدی تابان فراز صفه درتاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۹۵۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۵۰۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:توسعه زیرساختهای لازم برای ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی شامل کلیه اقدامات مربوط به اخذ گواهی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.انجام مطالعات مقدماتی و امکان سنجی فنی و مالی و اقتصادی و به طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در ارتباط با موضوعات فوق الذکر با رعایت مقررات جاری کشور فعالیت درزمینه واردات وصادرات وخریدوفروش کلیه کالاهاوخدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی وخارجی، برگزاری نماشگاه ها برای هرنوع کالای بازرگانی بجزفرهنگی، شرکت درمناقصه و مزایده ها و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگانها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس ازاخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم.ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکزاصلی:اصفهان، بخش مرکزی، کوچه قوام، خیابان هشت بهشت غربی، پلاک ۲۵۲، ساختمان مهستان، طبقه چهارم، کدپستی ۸۱۵۴۷۵۵۴۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی می باشدکه از طرف شرکاء پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفت اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:حامد نیک خو به شماره ملی ۰۰۸۱۸۴۰۶۶۷ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه وگروه انرژی خورشید تابان اسپادانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۴۵۹۷ و به نمایندگی افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹,۹۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:سالومه خوش سیر به شماره ملی ۰۰۶۴۲۰۹۹۱۱ به سمت مدیرعامل خارج از شرکا وحامدنیک خو ملی ۰۰۸۱۸۴۰۶۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، و قرارداها و عقود اسلامی (ازجمله افتتاح یا بستن حساب) و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است.. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۸۲۷۱۲۰۸۸۹۸۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13723915
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه انرژی خورشیدی پاک تابان جندق درتاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۹۵۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۲۲۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:توسعه زیر ساخت های لازم برای ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی شامل کلیه اقدامات مربوط به اخذ گواهی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. انجام مطالعات مقدماتی و امکان سنجی فنی و مالی و اقتصادی و به طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در ارتباط با موضوعات فوق الذکر با رعایت مقررات جاری کشور فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی وخارجی ، برگزاری نماشگاه ها برای هرنوع کالای بازرگانی ، شرکت در مناقصه و مزایده ها و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی ، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ هشت بهشت غربی ـ کوچه قوام ـ خیابان هشت بهشت غربی ـ پلاک ۲۵۲ ـ ساختمان مهستان ـ طبقه چهارم ـ ـ کدپستی ۸۱۵۴۷۵۵۴۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که تماماً پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته است. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه وگروه انرژی خورشیدی کویر چهلستون به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۱۹۴۴ و به نمایندگی حمیدرضا حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۹۰۶۱۹۴۸ دارنده ۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه می باشند اولین مدیران: ندا پیرانی احمد آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۵۸۶۱۲ به سمت مدیرعامل و افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدندامضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ،بروات ، و قرارداها و عقود اسلامی (ازجمله افتتاح یا بستن حساب) و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است.اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۸۳۰۳۴۸۲۸۴۶۱۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744246
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه انرژی خورشیدی نگین اختر مهر پارس درتاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۹۶۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۵۱۸۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: توسعه زیر ساخت های لازم برای ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی شامل کلیه اقدامات ـ مربوط به اخذ گواهی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. انجام مطالعات مقدماتی و امکان سنجی فنی و مالی و اقتصادی و به طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در ارتباط با موضوعات فوق الذکر با رعایت مقررات جاری کشور فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی و خارجی ، برگزاری نماشگاه ها برای هرنوع کالای بازرگانی بجز فرهنگی ، شرکت در مناقصه و مزایده ها و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی ، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت: درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط: ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ هشت بهشت غربی ـ کوچه قوام ـ خیابان هشت بهشت غربی ـ پلاک ۲۵۲ ـ ساختمان مهستان ـ طبقه چهارم ـ کدپستی ۸۱۵۴۷۵۵۴۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که تماما پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفت. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: مصطفی حیدری به شماره ملی ۰۰۸۳۷۵۳۰۹۵ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه گروه فلن انرژی پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۴۰۶۲ و به نمایندگی افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: مصطفی حیدری به شماره ملی ۰۰۸۳۷۵۳۰۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مهین عارضی به شماره ملی ۱۲۸۵۷۰۷۲۴۹ به سمت مدیرعامل خارج از شرکا به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ،بروات ، و قرارداها و عقود اسلامی (ازجمله افتتاح یا بستن حساب) و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۶۰۹۱۳۵۵۴۸۱۶۳۷۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835648
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه هامون انرژی خورشید پاک کهکشان در تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۹۹۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: توسعه زیر ساخت های لازم برای ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی شامل کلیه اقدامات مربوط به اخذ گواهی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. انجام مطالعات مقدماتی و امکان سنجی فنی و مالی و اقتصادی و به طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در ارتباط با موضوعات فوق الذکر با رعایت مقررات جاری کشور فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی و خارجی ، برگزاری نمایشگاه ها برای هرنوع کالای بازرگانی (به جز نمایشگاه های فرهنگی و مد و لباس) ، شرکت در مناقصه و مزایده ها و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی ، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ هشت بهشت غربی ـ کوچه قوام ـ خیابان هشت بهشت غربی ـ پلاک ۲۵۲ ـ ساختمان مهستان ـ طبقه چهارم ـ کدپستی ۸۱۵۴۷۵۵۴۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه جعفری به شماره ملی ۰۰۱۶۵۱۱۸۸۳ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه گروه انرژی خورشید تابان اسپادانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۴۵۹۷ و به نمایندگی افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه جعفری به شماره ملی ۰۰۱۶۵۱۱۸۸۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم نگار سوادی جانعلی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۲۸۱۷۱ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، و قراردادها و عقود اسلامی (ازجمله افتتاح یا بستن حساب) و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۰۴۳۳۹۷۹۵۶۱۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842177
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه هامون انرژی فروزان سیستان درتاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۹۹۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۸۲۰۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:توسعه زیر ساخت های لازم برای ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی شامل کلیه اقدامات مربوط به اخذ گواهی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. انجام مطالعات مقدماتی و امکان سنجی فنی و مالی و اقتصادی و به طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در ارتباط با موضوعات فوق الذکر با رعایت مقررات جاری کشور فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه ها برای هرنوع کالای بازرگانی (به جز نمایشگاههای فرهنگی و مد و لباس)، شرکت در مناقصه و مزایده ها و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ هشت بهشت غربی ـ کوچه قوام ـ خیابان هشت بهشت غربی ـ پلاک ۲۵۲ ـ ساختمان مهستان ـ طبقه چهارم ـ کدپستی ۸۱۵۴۷۵۵۴۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمودرضا حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۹۰۹۲۸۱۹ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه گروه انرژی فلن ـ با مسئولیت محدود به شناسه فراگیر ۳۰۰۳۱۱۰۵۴۵ و به نمایندگی افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۰۱۶۲۱۹۹ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محمودرضا حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۹۰۹۲۸۱۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، و قراردادها و عقود اسلامی (ازجمله افتتاح یا بستن حساب) و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۰۸۱۵۱۹۱۵۲۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه تفتان انرژی ساحل خورشید مهر بهاران درتاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۰۰۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۲۶۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: توسعه زیر ساخت های لازم برای ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی شامل کلیه اقدامات مربوط به اخذ گواهی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. انجام مطالعات مقدماتی و امکان سنجی فنی و مالی و اقتصادی و به طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در ارتباط با موضوعات فوق الذکر با رعایت مقررات جاری کشور فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه ها برای هرنوع کالای بازرگانی(به جز نمایشگاه های فرهنگی و مد ولباس)، شرکت در مناقصه و مزایده ها و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ هشت بهشت غربی ـ کوچه قوام ـ خیابان هشت بهشت غربی ـ پلاک ۲۵۲ ـ ساختمان مهستان ـ طبقه چهارم ـ کدپستی ۸۱۵۴۷۵۵۴۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مرضیه فتحی آقچه کند به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۱۸۸۹ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه گروه انرژی فلن ـ با مسئولیت محدود به شناسه فراگیر ۳۰۰۳۱۱۰۵۴۵ و به نمایندگی افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه فتحی آقچه کند به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۱۸۸۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم رزیتا رام فر به شماره ملی ۰۰۷۹۵۲۱۷۹۷و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، و قرارداها و عقوداسلامی (ازجمله افتتاح یا بستن حساب) و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۲۱۳۸۶۶۸۹۶۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970250
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دنیای انرژی پاک ساحل آبی درتاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۰۲۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۵۷۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: توسعه زیر ساخت های لازم برای ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی شامل کلیه اقدامات مربوط به اخذ گواهی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. انجام مطالعات مقدماتی و امکان سنجی فنی و مالی و اقتصادی و به طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در ارتباط باموضوعات فوق الذکر با رعایت مقررات جاری کشور فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه ها برای هرنوع کالای بازرگانی(به جز نمایشگاه های فرهنگی و مد ولباس)، شرکت در مناقصه و مزایده ها و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی وارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-هشت بهشت غربی-کوچه درخش-خیابان هشت بهشت غربی-پلاک -۲۵۲-ساختمان مهستان-طبقه چهارم-واحد ۷ کدپستی ۸۱۵۴۷۵۵۴۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مهدیه ولدخانی به شماره ملی ۰۰۲۱۴۴۶۵۵۵ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه گروه هامون انرژی فروزان سیستان به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۸۲۰۸۵ و به نمایندگی افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مهدیه ولدخانی به شماره ملی ۰۰۲۱۴۴۶۵۵۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سولماز جعفری باغجقاز به شماره ملی ۰۰۸۴۰۷۶۴۹۶و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، و قراردادها و عقود اسلامی( ازجمله افتتاح یا بستن حساب)و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۱۹۸۱۶۳۸۴۵۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970257
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه انرژی خورشید درخشان پارت درتاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۰۲۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۵۷۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: توسعه زیر ساخت های لازم برای ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی شامل کلیه اقدامات مربوط به اخذ گواهی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. انجام مطالعات مقدماتی و امکان سنجی فنی و مالی و اقتصادی و به طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در ارتباط باموضوعات فوق الذکر با رعایت مقررات جاری کشور فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه ها برای هرنوع کالای بازرگانی(به جز نمایشگاه های فرهنگی و مد ولباس)، شرکت در مناقصه و مزایده ها و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی وارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-هشت بهشت غربی-کوچه درخش-خیابان هشت بهشت غربی-پلاک -۲۵۲-ساختمان مهستان-طبقه چهارم-واحد ۷ کدپستی ۸۱۵۴۷۵۵۴۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای آزاده عبدی فرد به شماره ملی ۰۹۴۵۳۳۹۴۹۶ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه گروه انرژی خورشیدی تابان کارمانیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۲۲۱۵ و به نمایندگی افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای آزاده عبدی فرد به شماره ملی ۰۹۴۵۳۳۹۴۹۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم نزهت مصفا به شماره ملی ۲۵۹۳۶۳۱۷۱۶و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، و قراردادها و عقود اسلامی( ازجمله افتتاح یا بستن حساب)و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۱۹۵۰۹۶۴۲۶۸۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984246
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه انرژی توسعه پردازان آفتاب لوت درتاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۰۲۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۳۰۱۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: توسعه زیر ساخت های لازم برای ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی شامل کلیه اقدامات مربوط به اخذ گواهی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.انجام مطالعات مقدماتی و امکان سنجی فنی و مالی و اقتصادی و به طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در ارتباط باموضوعات فوق الذکر با رعایت مقررات جاری کشور فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه ها برای هرنوع کالای بازرگانی (به جز نمایشگاه های فرهنگی و مد ولباس )، شرکت در مناقصه و مزایده ها و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی وارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-هشت بهشت غربی-کوچه درخش-خیابان هشت بهشت غربی-پلاک -۲۵۲-ساختمان مهستان-طبقه چهارم-واحد ۷ کدپستی ۸۱۵۴۷۵۵۴۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم نگار سوادی جانعلی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۲۸۱۷۱ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه گروه انرژی خورشیدی فروزان کویر آریا به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۳۱۵۱ و به نمایندگی افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم نگار سوادی جانعلی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۲۸۱۷۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم پریسا رفاهی زاده به شماره ملی ۱۲۹۳۲۹۰۴۰۸و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، و قراردادها و عقود اسلامی (ازجمله افتتاح یا بستن حساب ) و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۲۸۴۱۴۹۳۹۹۹۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987902
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه انرژی صدف مهر گستر درتاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۰۳۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۳۵۰۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :توسعه زیر ساخت های لازم برای ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی شامل کلیه اقدامات مربوط به اخذ گواهی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.انجام مطالعات مقدماتی و امکان سنجی فنی و مالی و اقتصادی و به طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در ارتباط باموضوعات فوق الذکر با رعایت مقررات جاری کشور فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه ها برای هرنوع کالای بازرگانی (به جز نمایشگاه های فرهنگی و مد ولباس )، شرکت در مناقصه و مزایده ها و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی وارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-هشت بهشت غربی-کوچه درخش-خیابان هشت بهشت غربی-پلاک -۲۵۲-ساختمان مهستان-طبقه چهارم-واحد ۷ کدپستی ۸۱۵۴۷۵۵۴۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم رزیتا رام فر به شماره ملی ۰۰۷۹۵۲۱۷۹۷ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه گروه هامون انرژی فروزان سیستان به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۸۲۰۸۵ و به نمایندگی افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم رزیتا رام فر به شماره ملی ۰۰۷۹۵۲۱۷۹۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه انصاریان به شماره ملی ۱۵۵۲۷۵۰۹۶۵و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، و قراردادها و عقود اسلامی (ازجمله افتتاح یا بستن حساب ) و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۳۰۱۲۱۲۱۶۵۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051747
آگهی تغییرات شرکت گروه بلوچ انرژی آفتاب وحدت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه حیدری به کدملی ۰۰۵۰۴۱۹۸۷۰ با پرداخت ۱۰۰ ریال به صندوق شرکت وارد شرکت و جزء شرکاء شرکت محسوب می‌گردد. و سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی به ۱۰۰۰۱۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۴ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۱۰۰ ریال نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. لیست شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می‌باشد: آزاده عبدی فرد به کدملی۰۹۴۵۳۳۹۴۹۶ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه و فاطمه حیدری به کدملی ۰۰۵۰۴۱۹۸۷۰ دارنده۱۰۰ ریال سهم الشرکه و شرکت گروه انرژی خورشیدی تابان کارمانیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۲۲۱۵ به نمایندگی خانم افسانه حمیدیا به کدملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه میباشند ش۹۷۰۳۰۶۴۱۲۶۴۳۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096018
آگهی تغییرات شرکت گروه پارس انرژی تخت جمشید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۶۵۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزانه حمیدیا به کدملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۱۱ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه، با دریافت ۱۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد و سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۱۰۰ ریال نقدی به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۴ اصلاحی: سرمایه شرکت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. لیست شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می‌باشد: محسن حیدری دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه وشرکت گروه فلن انرژی تخت جمشید به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۶۱۰۲ به نمایندگی افسانه حمیدیا به کدملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۷۰۴۰۶۲۶۲۴۲۷۲۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097577
آگهی تغییرات شرکت گروه فلن انرژی نقش جهان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۴۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۳۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پریسا رفاهی زاده به کدملی ۱۲۹۳۲۹۰۴۰۸ با دریافت ۱۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.. و سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۱۰۰ ریال نقدی به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۴ اصلاحی: سرمایه شرکت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت.. لیست شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می‌باشد: نزهت مصفا دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه و شرکت گروه انرژی فلن - با مسئولیت محدود به شماره فراگیر ۳۰۰۳۱۱۰۵۴۵ به نمایندگی افسانه حمیدیا به کدملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۷۰۴۰۷۴۳۹۷۱۸۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247984
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه انرژی خورشیدی آفتاب فروزان مهستان درتاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۱۲۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۶۹۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:توسعه زیر ساخت های لازم برای ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی شامل کلیه اقدامات مربوط به اخذ گواهی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. انجام مطالعات مقدماتی و امکان سنجی فنی و مالی و اقتصادی ـ فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی و خارجی: فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش پنل های خورشیدی و تجهیزات وابسته و خریدو فروش مربوط به حوزه فعالیت از قبیل پنل های خورشیدی و کابل و اینورتر و تجهیزات مربوط به نیروگاه خورشیدی و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه ها برای هرنوع کالای بازرگانی بجز فرهنگی ، شرکت در مناقصه و مزایده ها و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی ، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ محله هشت بهشت غربی ـ کوچه نسترن[۲۲] ـ خیابان هشت بهشت غربی ـ پلاک ۰ ـ ساختمان آفتاب ـ طبقه دوم ـ واحد ۱۴ کدپستی ۸۱۵۴۷۸۶۴۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه جی ای پی مالتا، با مسئولیت محدود به شناسه فراگیر ۳۰۰۳۱۹۳۲۲۸ و به نمایندگی حمیدرضا حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۹۰۶۱۹۴۸ دارنده ۹۹۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سیده مرجان کریمی به شماره ملی ۰۴۵۳۶۱۴۴۰۱و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم افسانه حمیدیا به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ،بروات ، و قرارداها و عقود اسلامی (ازجمله افتتاح یا بستن حساب) و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۱۵۴۳۶۲۵۹۸۵۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262539
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی خورشیدی تابان افروز آپادانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۴۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه فلن انرژی پارس بامسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۴۰۶۲ با پرداخت مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به میزان ۲۸۰۰۰۰۹۹۹۹۰۰ ریال افزایش داد. و سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال نقدی به ۲۸۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۲۸۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می‌باشد: ۱ خانم سالومه خوش سیر دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه و شرکت گروه فلن انرژی پارس بامسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۴۰۶۲ به نمایندگی خانم افسانه حمیدیا به کدملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۲۸۰۰۰۰۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۷۰۷۲۴۲۴۱۹۵۲۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272386
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی خورشیدی کویر چهلستون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۴۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۱۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ملیحه خلیلی۱۸۱۸۴۹۷۵۵۷ بعنوان مدیرعامل (خارج از شرکاء) و خانم افسانه حمیدیا ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱بعنوان رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی (از جمله افتتاح یا بستن حساب) و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۲۹۵۲۹۱۶۵۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14404189
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی خورشید پاک قله تفتان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی کباری به کدملی ۰۸۵۹۳۵۱۷۲۶ دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه، با دریافت ۱۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۱۰۰ ریال نقدی به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۴ اصلاحی: سرمایه شرکت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. اسامی شرکا: آقای جعفر صادقی دارنده ۱۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت گروه انرژی خورشیدی کویر چهلستون به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۱۹۴۴ به نمایندگی خانم افسانه حمیدیا به کد ملی ۱۱۹۸۴۸۲۳۲۱ دارنده ۹۹۹۹۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۷۱۰۱۰۷۵۸۶۴۹۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک