شرکت کارگزاری رسمی بیمه پیشخوان ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14007493262


شماره ثبت:
524536
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1396/12/23
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهرآرا-خيابان يكم-خيابان پاتريس لومومبا-پلاك 40-طبقه همكف-واحد شمالي- 1443794883

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم پریوش فقهی 13946234
آقای سیدحامد میرحجازی 13946234
آقای علی فلاح حقیقی 13946234
آقای عبدالعظیم شهروز 13946234
خانم آزاده تاملی 13946234

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13946234
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام کارگزاری رسمی بیمه پیشخوان ایرانیان درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۵۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۳۲۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ـ ۱ ـ دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارایه مشاوره به وی در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی. ـ ۲ ـ تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه. ـ ۳ ـ اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از مؤسسات بیمه حسب مورد برای متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار. ـ ۴ ـ پیگیری پرونده های خسارت بیمه نامه هایی که با کد همان کارگزار بیمه صادر شده است، شامل اعلام خسارت و اخذ رسید آن، تحویل مدارک و مستندات لازم برای تشکیل پرونده خسارت به مؤسسه بیمه و مذاکره با مؤسسه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از بیمه گذار. تبصره ـ انجام فعالیت های موضوع بندهای ۲و۴ این ماده مشروط به داشتن اجازه نامه کتبی رسمی از متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار است. این اجازه نامه باید طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی تنظیم گردد. شماره مجوز ۹۶۶۰۲۷۶۶۷۰ تاریخ مجوز ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهرآرا ـ خیابان یکم ـ خیابان پاتریس لومومبا ـ پلاک ۴۰ ـ طبقه همکف ـ واحد شمالی ـ کدپستی ۱۴۴۳۷۹۴۸۸۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۵۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد. که مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی های شماره ۲۳۵/۹۶/۱۷۳۲ و ۲۵۵ ـ ۱۷۳۲ ـ ۱۳۹۶ مورخ ۵/۱۰/۹۶ و ۲۳/۱۰/۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه ملاصدرا واریز و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: خانم پریوش فقهی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۹۶۸۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم آزاده تاملی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۰۹۵۱۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی فلاح حقیقی به شماره ملی ۰۴۹۱۲۷۸۳۸۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبدالعظیم شهروز به شماره ملی ۲۰۰۰۸۲۲۵۶۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدحسام میرحجازی به شماره ملی ۴۴۳۲۵۴۳۶۶۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی بهنام مشار به شماره ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار شهریور و ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۲۲۳۳۳۹۱۱۸۹۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه