شرکت گروه توسعه هنر ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14007396254


شماره ثبت:
522469
تعداد بازدید:
21
تأسیس:
1396/11/14
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان شهيد احمد قصير-خيابان هشتم-پلاك 12-طبقه اول- 1514716111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سیدیوسف هاشمی 13854667
آقای جلال رسول اف 13854667
آقای قاسم تقی زاده خامسی 13854667
خانم سولماز وزیرزاده 13854667
آقای بهمن یزدخواستی 13854667

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13854667
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام گروه توسعه هنر ایران درتاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۲۴۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۶۲۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی سرمایه‎گذاری در سهام، سهم‎الشرکه، واحدهای سرمایه‎گذاری صندوق‎ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‎ طوری که به ‎تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‎پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی)در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: ۱ ـ ۱ ـ توسعه هنر از جمله هنرهای تجسمی (نقاشی، تصویرسازی، خوشنویسی ، عکاسی ، گرافیک ،کاریکاتور)، تئاتر، سینما، مجسمه سازی ، معماری، موسیقی و صنایع مرتبط با آنان در سطح ملی و بین‎المللی ۲ ـ ۱ ـ ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه هنر؛۳ ـ ۱ ـ توسعه صنعت طراحی و معماری با رویکرد تعمیق و گسترش هنر ایرانی، اسلامی؛۴ ـ ۱ ـ توسعه صنایع فرهنگی؛۵ ـ ۱ ـ توسعه هنر در حوزه رسانه‎های جدید ۶ ـ ۱ ـ توسعه صنایع خلاق ۷ ـ ۱ ـ توسعه هنرهای مفهومی ۸ ـ ۱ ـ بسط و توسعه فعالیت های تبلیغاتی.. انجام فعالیت‎های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‎پذیر موضوع بند ۱ فوق:۱ ـ ۲ ـ ارائه و انجام خدمات اجرایی در تهیه و تأمین تجهیزات، مواد اولیه و سایر موارد مورد نیاز در حوزه‎های مرتبط با توسعه هنر. ۲ ـ ۲ ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‎های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‎برداری توسط اشخاص سرمایه‎پذیر مرتبط با توسعه هنر؛۳ ـ ۲ ـ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‎پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی و سایر منابع مالی به نام شرکت یا شخص سرمایه‎پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت. ـ ۲ ـ هدایت راهبردی و مدیریتی اشخاص سرمایه‎پذیر در جهت توسعه هنر؛۵ ـ ۲ ـ شناسایی فرصت‎های سرمایه‎گذاری درخصوص بند ۱ فوق به‎منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‎پذیر؛۶ ـ ۲ ـ ارائه سایر خدمات تخصصی و فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص سرمایه‎پذیر؛۷ ـ ۲ ـ سرمایه‎گذاری جهت مدیریت و بهره‎برداری از موزه‎ها، تالارها، خرید، مرمت، احیا و بهره‎برداری بناهای تاریخی و میراث فرهنگی و سایر زیرساخت های مرتبط با هنرهای مذکور در بند ۱؛۸ ـ ۲ ـ سرمایه‎گذاری جهت توسعه، ایجاد و خرید امتیاز برند در صنایع مرتبط با حوزه هنرهای مذکور در بند ۱ و سایر صنایع مرتبط؛۹ ـ ۲ ـ اطلاع‎رسانی و بازارافزائی همه‎جانبه داخلی و یا خارجی جهت معرفی کشور در راستای توسعه صنایع مرتبط با توسعه هنر و سایر صنایع مرتبط با به کارگیری تمامی ابزارها و مرکب های رایج در بازار مالی؛۱۰ ـ ۲ ـ سرمایه‎گذاری و مشارکت در جهت ایجاد، مدیریت و بهره‎بردای از تمامی زیرساخت‎های مرتبط با حوزه هنرهای مذکور در بند ۱ و سایر صنایع مرتبط؛۱۱ ـ ۲ ـ مشارکت در راه‎اندازی، تأسیس و یا خرید تمام یا بخشی از سهام شرکت بیمه در جهت توسعه هنرهای مذکور در بند ۱ و سایر صنایع مرتبط. ۱۲ ـ ۲ ـ فعالیت در کلیه امور مرتبط با حوزه هنرهای مذکور در بند ۱ و سایر صنایع مرتبط؛۱۳ ـ ۲ ـ فعالیت و سرمایه‎گذاری در انجام امور بازرگانی و اخذ نمایندگی از برندهای معتبر خارجی و داخلی در این‎خصوص. سرمایه‎گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‎الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‎پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‎پذیر به دیگران ارائه می‎نمایند؛ ـ ۳ ـ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛ ۲ ـ ۳ ـ انبارداری، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، توزیع و فروش محصولات. موضوع فعالیت‎های فرعی سرمایه‎گذاری در مسکوکات، فلزات گران‎بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‎های سرمایه‎گذاری نزد بانک‎ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛. ـ ۲ سرمایه‎گذاری در سهام، سهم‎الشرکه، واحدهای سرمایه‎گذاری صندوق‎ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‎ها، مؤسسات یا صندوق‎های سرمایه‎گذاری با هدف کسب انتفاع به‎طوری که به‎تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‎گذاری سرمایه‎پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‎پذیر در موضوعات غیراز موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. سرمایه‎گذاری در سایر اوراق بهادار که به‎طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‎دهد. سرمایه‎گذاری در سایر دارایی‎ها از جمله دارایی‎های فیزیکی، پروژه‎های تولیدی و پروژه‎های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:۱ ـ ۵ ـ پذیرش سمت در صندوق‎های سرمایه‎گذاری؛۲ ـ ۵ ـ تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛۳ ـ ۵ ـ مشارکت در تعهد پذیره‎نویسی اوراق بهادار؛۴ ـ ۵ ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیلی دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. به موجب مجوز شماره ۳۰۵۳۳,۱۲۲ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۸۶۸۷۵/۱ مورخه ۲۶/۷/۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان هشتم ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۴۷۱۶۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی ریالی بانام که مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن به موجب گواهی شماره ۷۶۸/۲۰۱/۹۶ مورخه ۱۰/۰۵/۹۶ بانک آینده شعبه مرکزی پرداخت گردیده است اولین مدیران: شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰ به نمایندگی جلال رسول اف به شماره ملی ۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آکام تجارت تیراژه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۷۳۶۰ به نمایندگی قاسم تقی زاده خامسی به شماره ملی ۰۹۳۲۸۵۱۱۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت آتیه اندیشان ویونا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۱۳۶۶ و به نمایندگی بهمن یزد خواستی به شماره ملی ۱۲۸۷۵۴۰۹۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت زانوس سازه شمال به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۵۷۳ و به نمایندگی سیدیوسف هاشمی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۷۸۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پیشتازان صنعت سارال به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۵۷۸ به نمایندگی سولماز وزیرزاده به شماره ملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیة اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت غیبت مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۱۱۴۷۷۶۳۵۲۸۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه