شرکت فناوران بنیان انرژی ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14007002149


شماره ثبت:
47549
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1396/5/29
آدرس:
خوزستان شهر اهواز-بلوارپاسداران-خيابان ملي حفاري-بلوار پاسداران-پلاك 0-برج اي تي-طبقه هفتم-واحد 5- 6165759590

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امین کابلی 13568911
مسعود مروی 13568911
منصور پرتوی 13568911
علی گرانی 13568911
میلاد محمره نژاد ربیعه 13568911

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13568911
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام فناوران بنیان انرژی ایرانیان درتاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۵۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۲۱۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف ـ ایجاد، راه اندازی، مدیریت و راهبری مناطق فناوری انرژی (نفت، گاز، آب، نیرو) به شکل خصوصی ـ انجام امور زیرساختی در راستای رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات در چارچوب فعالیت ها و پروژه های اقتصادی ـ فعالیت های مناسب به منظور دستیابی به تکنولوژی و نوآوری های جهانی جهت توسعه و رشد صنایع داخلی، افزایش صادرات و کمک به خودکفایی کشور، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات و واردات کالاهای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی با رعایت قوانین و مقررات در چارچوب فعالیت ها و پروژه های اقتصادی. ب ـ مطالعه، شناسایی و تعریف پروژه های توسعه فناوری ـ ایجاد زیرساخت های تخصصی (از قبیل آزمایشگاه ها، مراکز خدمات فنی، مراکز مشاوره کیفی) ـ اخذ مجوزه ها و مشوق های قانونی مرتبط با مناطق فناوری ـ احداث، بهره برداری و مدیریت واحدهای تولیدی ـ صنعتی ـ تجاری ـ انجام فعالیت های صادرات و واردات و نیز اخذ یا اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی ـ ایجاد مراکز خدماتی، رفاهی و مسکونی ـ انجام هرگونه فعالیت و عملیات تجاری و تولیدی برای رشد و شکوفایی مناطق فناوری و کشور ـ انجام فعالیت های مشاوره ای و توسعه ای در حوزه های مختلف فناوری ـ انجام فعالیت های مربوط به مدیریت، طراحی، مهندسی، ساخت، راه اندازی، تعمیر و نگهداری، تأمین مالی، راهبری پروژه ها و بازرگانی در حوزه های فناوری مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام فعالیت های مربوط به بهبود فضای کسب وکار و توسعه ظرفیت و بازار شرکت های همکار و شرکای تجاری و نیز ایجاد سیستم های اقتصادی تهاتری به منظور افزایش توانایی مالی شرکت ها و شرکای تجاری در قالب قراردادهای همکاری اقتصادی و ایجاد شبکه های توسعه ای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ـ انجام فعالیت های مربوط به مشارکت مالی، اخذ یا واگذاری اعتبار، صدور تضامین مالی به منظور پشتیبانی فعالیت های موضوع شرکت در پروژه ها و فعالیت های مشترک اقتصادی از و به نفع شرکت های همکار و شرکای تجاری ـ انجام فعالیت های مربوط به خرید و فروش تمام یا بخشی از سهام شرکت های حوزه فناوری ـ انجام فعالیت های انبارداری و امور خدماتی ـ اخذ وام از سیستم بانکی و مؤسسات غیربانکی داخلی و خارجی و ایجاد شعب بانک های دولتی و خصوصی در مناطق فناوری ـ انجام کلیه اموری که به طور مستقیم ویا غیرمستقیم با موضوع مناطق فناوری انرژی (نفت، گاز، آب، نیرو) مرتبط بوده ویا در جهت اهداف تأسیس شرکت باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز ـ بلوارپاسداران ـ خیابان ملی حفاری ـ بلوار پاسداران ـ پلاک ۰ ـ برج ای تی ـ طبقه هفتم ـ واحد ۵ ـ کدپستی ۶۱۶۵۷۵۹۵۹۰ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ چهل میلیارد ریال منقسم به چهل میلیون سهم هزار ریالی می باشد تعداد چهل میلیون سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ چهارده میلیارد ریال طی گواهی شماره ۱۷۴۷/۰۱۰۶ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ بانک صنعت و معدن شعبه اهواز واریز گردید. اولین مدیران: فرهاد کیارسی به شماره ملی ۱۹۷۱۳۲۳۹۵۰ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره ـ علی گرانی به شماره ملی ۱۷۵۵۲۱۹۵۴۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی کاردان پولاد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۹۵۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مسعود مروی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۳۵۶۱۱ به نمایندگی از شرکت صندوق توسعه فناوری های نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ میلاد محمره نژادربیعه به شماره ملی ۰۰۶۴۴۸۳۸۸۶ به نمایندگی از شرکت اروند سامانه طراح به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۵۶۱۵ عضو هیئت مدیره ـ منصور پرتوی به شماره ملی ۱۹۱۰۶۴۷۵۷۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی افسان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۹۲۵۱۸ عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه امین مشاور بصیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۲۹۲۵۳۵۲۹۷۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه