توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی

شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006673826
خراسان جنوبي-شهر بيرجند-جواديه-كوچه شهيدفهميده 3-خيابان شهيدفهميده-پلاك 87-طبقه همكف-- 9715699540
8
افراد
1
آگهی‌ها
5529
شماره ثبت
1395/12/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13362278
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی درتاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۵۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۳۸۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ـ انجام امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری و ماکیان اعم از پرورش صید، شیلات وصنایع وابسته وتبدیلی ۲ ـ انجام امور مربوط به صنعت و معدن به جز اکتشاف واستخراج نفت وگاز پتروشیمی وصنایع وابسته وتبدیلی۳ ـ انجام فعالیتهای عمرانی، شهری، روستایی و عشایری صنایع وابسته وتبدیلی ۴ ـ ارایه خدمات کشاورزی فنی مهندسی وبازرگانی ۵ ـ سرمایه گذاری ومشارکت در پروژه های مختلف صنعتی عمرانی ومعدنی بجز اکتشاف واستخراج معادن نفت وگاز پتروشیمی ۶ ـ تاسیس و بهره برداری ازمراکز پزشکی ودامپزشکی از قبیل بیمارستان، درمانگاه ۷ ـ ساخت و تجهیز هتلها ومهمانسرا وسایر مجتمع های اقامتی وسیاحتی ۸ ـ تاسیس و بهره برداری از مراکز بارگیری ,تخلیه بار,سردخانه در مناطق آزاد و انبارها و سردخانه های مختلف وخدمات گمرکی ۹ ـ ارایه طرحهای کارآفرینی، اقتصادی، صنعتی و استفاده از فناوری مدرن IT , تجارت الکترونیک ۱۰ ـ صادرات وواردات کلیه کالاهای تولیدشده ومواد اولیه مصالح وماشین آلات ساختمانی، کشاورزی، صنعتی وسایل نقلیه زمینی وغیره ومرتبط باموضوع شرکت ۱۱ ـ ایجاد فروشگاههای زنجیره ای وانجام خدمات جانبی آن ۱۲ ـ اعطا واخذ نمایندگی به متقاضیان داخل وخارج ازکشور ۱۳ ـ شرکت درنمایشگاههای بین المللی داخلی وخارجی در رابطه باموضوع شرکت ۱۴ ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی۱۵ ـ حمایت وپشتیبانی مالی وتامین تجهیزات ومواد اولیه مشاغل خانگی وتقویت صنایع داخلی اعم ازکشاورزی، صنعتی، وغذایی ۱۶ ـ انجام فعالیتهایی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط است ودرچارچوب قوانین ومقررات کشور نافع ومفید باشد. پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارتخانه ها و سایر ارگانهای مرتبط در صورت ضرورت قانونی. (ضمنا ثبت موضوعات فعالیتهای مذکور به منزله صدور مجوز واخذ پروانه فعالیت نمی باشد). نامه سازمان بورس واوراق بهادار به شماره ۱۰۱۰۴/۱۲۲مورخه ۱۰/۵/۱۳۹۵میباشد. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. ـ مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی ـ شهر بیرجند ـ جوادیه ـ کوچه شهیدفهمیده ۳ ـ خیابان شهیدفهمیده ـ پلاک ۸۷ ـ کدپستی ۹۷۱۵۶۹۹۴۵۷. ـ سرمایه شرکت:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ با نام که کلا نقدی میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: شرکت مانادام ایرانیان به شماره ثبت ۵۴۱۴۱ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۰۸۸ با نمایندگی آقای سیدمسعود مهدوی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۷۳۹۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات بهداشتی درمانی ناجی سلامت خراسان به شماره ثبت ۵۳۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۷۹۲ با نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۹۵۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل ونقل جهان گستر فردوس به شماره ثبت ۱۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۲۱۷۰ با نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ بسمت منشی هیئت مدیره و شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور به شماره ثبت۲۵۵۰۹ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۹۳۰۱با نمایندگی آقای سیدمهدی پیرایش به شماره ملی۰۶۵۱۱۲۵۶۰۱بسمت عضو اصلی هیئت مدیره وشرکت تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق به شماره ثبت ۵۹۴۷۲ وشناسه ملی۱۴۰۰۶۱۹۶۸۲۶با نمایندگی آقای حسین افشاری به شماره ملی ۳۶۷۳۴۹۷۹۳۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره وشرکت آرمان بهداشت خراسان به شماره ثبت ۲۸۴۵۲ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۴۳۸۲۷۹با نمایندگی آقای سید علیرضا ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۲۵۳۹۹ و شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق به شماره ثبت ۳۷۵۷۰ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۵۳۱۶۷۸ با نمایندگی آقای محمدرضا کلانی به شماره ملی ۰۸۳۹۱۶۶۰۲۸بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا شرکت: آقای مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ به نمایندگی از شرکت حمل ونقل جهان گستر فردوس به شماره ثبت ۱۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۲۱۷۰ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت۲ سال انتخاب گردید. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ـ بازرس اصلی و علی البدل شرکت: موسسه وانیا نیک تدبیربه شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ با نمایندگی آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۶۳۸ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ثبت ۳۵۰۷ به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ با نمایندگی آقای جواد رستگار مقدم چوبداری به شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس و آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۲۶۲۸۵۹۲۳۹۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک