شرکت فناوری مالی دلیران پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006509823


شماره ثبت:
504369
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1395/10/28
آدرس:
استان تهران - شهرستان شميرانات - بخش مركزي - شهر تجريش-محله بزرگراه شهيدچمران-خيابان الف-خيابان جوانان-پلاك -9-طبقه اول- 1985635153

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امیرمحمد رحیمی نجف آبادی 13260515
آقای علیرضا جوادی 13260515
آقای مرتضی بیگدلی 13260515
آقای علی فرقانی 13260515
محمد حسین رشیدی 13260515
سیده مژده موسوی نژاد 13260515
آقای فرزاد مختاری 13260515
آقای حسن رضادلیری 14192880
خانم سهیلا مشگل گشا 14192880
آقای عباسعلی اشرف 14192880
خانم زینب دلیری 14192893
خانم الهه عظیمی 14192893
خانم زهرا پیش یار 14192893
حمیدرضا یمینی شریف 14192893

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13260515
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام تجلی فردای ایرانیان درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۳۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی. بررسی، مطالعه، تهیه و تدوین انواع مطالعات فنی و اقتصادی، ارائه ‏خدمات ‏مشاوره و مدیریتی. خرید سهام سایر شرکتها و مشارکت با آنها. جذب سرمایه و سرمایه گذاری مشترک با ‏اشخاص حقیقی و ‏حقوقی داخلی و خارجی. ایجاد فروشگاههای مجازی و سایتهای خدماتی مختلف جهت ارائه کالا و ‏خدمات از طریق رایانه ‏و هرگونه فعالیت انتفاعی و قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم ‏ضروری باشد و نیز مشارکت با ‏اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی یا خارجی درحوزه ‏بازرگانی الکترونیکی مجاز.اخذ و اعطای ‏نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای انتفاعی ‏پس از اخذ مجوزهای لازم.‏ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خ ۱۷ شهریور خ سعیدی میدان سعیدی پ ۴۶ واحد ۳۳۴ ـ کد پستی ۱۷۷۴۷۱۵۸۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰که تعداد ۶۵۰۰۰۰۰ سهم آن با نام می باشد و مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۴۲/۱۲۶۷/۷۳ مورخ ۲۳/۹/۹۵ بانک صادرات ایران شعبه ایستگاه عوارضی تهران پرداخت گردیده است. اولین مدیران: ‏۱ ـ آقای علی فرقانی به شماره ملی ۰۹۲۳۱۴۷۱۷۹ عنوان نایب رئیس هیئت مدیره‏ ‏۲ ـ آقای امیر محمدرحیمی به شماره ملی ۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶ به عنوان رئیس ‏هیئت مدیره ‏ ‏۳ ـ آقای محمدحسین رشیدی به شماره ملی ۰۴۵۳۵۰۷۴۳۳ ‏به عنوان عضو هیات ‏مدیره و ‏مدیرعامل ‏۴ ـ خانم سیده مژده موسوی نژاد به شماره ملی ۰۹۰۲۳۸۶۴۷۶ ‏به عنوان عضو هیئت مدیره ‏۵ ـ آقای مرتضی بیگدلی به شماره ملی ۰۰۷۸۱۴۰۷۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند:‏‏ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با ‏‏مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و ‏‏مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره دارای اعتبار می باشد.‏ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا جوادی به شماره ملی ۰۰۶۲۷۹۵۴۹۱ به سمت بازرس علی البدل وآقای فرزاد مختاری به شماره ملی ۲۶۲۰۶۹۱۹۶۶ به سمت بازرس اصلی برای ۱ سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوزشماره شماره ۱۳۶۹۶,۱۲۲ مورخ ۱۶/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۱۰۲۸۶۲۴۳۴۴۶۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613125
آگهی تغییرات شرکت تجلی فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت به پایان آذر ماه هر سال تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۶۲۶۹۸۳۷۲۸۳۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674116
آگهی تغییرات شرکت تجلی فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: پیراسته خیابان مقدس اردبیلی خیابان فرخ پلاک ۱ طبقه اول واحد ۱۰۱ کدپستی ۱۹۸۵۹۱۳۱۱۳ تغییر یافت. پ۹۶۰۸۰۱۸۰۶۱۷۳۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192880
آگهی تغییرات شرکت تجلی فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ با نمایندگی آقای عباسعلی اشرف کدملی ۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت آرو پاژ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۶۵۵۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۵۴۸۷ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی ۳۰۶۰۰۲۰۳۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۷۸۴ وشناسه ملی۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی ۳۰۳۱۴۳۵۵۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره؛ شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۵۳۸۰۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۲۲۱۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره؛ خانم سهیلا مشگل گشا کدملی ۱۲۸۵۱۱۲۴۹۰ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۰۷۳۱۶۳۴۳۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192893
آگهی تغییرات شرکت تجلی فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ با نمایندگی آقای عباسعلی اشرف کدملی ۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸ شرکت آرو پاژ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۶۵۵۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۵۴۸۷ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی ۳۰۶۰۰۲۰۳۸۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۷۸۴ وشناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی ۳۰۳۱۴۳۵۵۹۱ شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۵۳۸۰۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۲۲۱۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم الهه عظیمی کدملی ۳۲۵۸۴۳۱۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۶۰۷۶۸۹۳۹۷۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253916
آگهی تغییرات شرکت تجلی فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان شمیرانات بخش مرکزی شهر تجریش - محله بزرگراه شهید چمران - خیابان الف - خیابان جوانان - پلاک - ۹ - طبقه اول - کدپستی ۱۹۸۵۶۳۵۱۵۳ تغییر یافت. پ۹۷۰۷۱۸۷۹۶۳۸۵۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14281663
آگهی تغییرات شرکت تجلی فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به فناوری مالی دلیران پارس تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۷۰۸۰۲۱۱۹۶۹۲۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه