شرکت اندیشه روشن سرمایه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006140150


شماره ثبت:
497849
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1395/6/14
آدرس:
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، امانيه ، بلوار نلسون ماندلا ، خيابان ارمغان غربي ، پلاك 13 ، طبقه اول ، واحد شرقي 1967875913

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مهرنوش بیگ نژاد 13003348
سه نفر بهروز زارع 13003348
آقای مجید نوروزی 13003348
اسماعیل رازقی دهبنه 13003348
رضا عیوض لو 13003348

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13003348
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام اندیشه روشن سرمایه درتاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۸۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۰۱۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف ـ موضوع اصلی: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های بخش خصوصی و دولتی، کلیه فعالیت های مجاز مربوط به تولید و بازرگانی، ب ـ موضوع فرعی: سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود، اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، کاشانک، خیابان اکبر صبوری، خیابان صادقین، پلاک ۷کدپستی ۱۹۷۸۹۶۵۸۸۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ فوق توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۹۸۷۹/۹۵ مورخ ۲۷/۴/۹۵ نزد بانک شهر شعبه آفریقا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مهرنوش بیگ نژاد ک م ۰۰۵۷۲۰۰۳۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره واسماعیل رازقی دهبنه ک م ۰۰۵۷۰۲۵۴۸۷به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و بهروز زارع ک م ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱به سمت رئیس هیئت مدیره ومجید نوروزی ک م ۰۶۰۰۱۲۹۷۰۵به سمت عضو هیئت مدیره و رضا عیوض لو ک م ۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادهاوعقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات اداری وقراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل:مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل بشرح ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی. آرمان راه برد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد به استناد نامه شماره ۸۲۰۷/۱۲۲مورخ ۲۵/۳/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار پ۹۵۰۶۱۴۴۶۳۲۹۸۸۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318412
آگهی تغییرات شرکت اندیشه روشن سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷۸۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۰۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ارمغان غربی، پلاک ۱۳، طبقه اول، واحد شرقی کد پستی ۱۹۶۷۸۷۵۹۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۷۰۸۲۷۲۷۸۵۵۹۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342314
آگهی تغییرات شرکت اندیشه روشن سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷۸۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۰۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشتازان صنعت سارال به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۵۷۸ شرکت ره پویان کسب و کار شرق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۳۵۶ شرکت مبتکران نگین درخشان دماوند به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۲۴۸۱ شرکت آتیه اندیشان ویونا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۱۳۶۶ شرکت فراز ماهر آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۴۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۹۱۳۹۸۸۳۹۱۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه