شرکت آتیه اندیشان فکور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006140108


شماره ثبت:
497846
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1395/6/14
آدرس:
تهران، خيابان اميرآباد شمالي، خيابان يازدهم، پلاك 103 1439737931

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مجید نوروزی 13003335
سه نفر بهروز زارع 13003335
حمید طاهری پور 13003335
رضا عیوض لو 13003335
مهرنوش بیگ نژاد 13003335
اسماعیل رازقی دهبنه 13003335

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13003335
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام آتیه اندیشان فکور درتاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۸۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۰۱۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف ـ موضوع اصلی: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های بخش خصوصی و دولتی، کلیه فعالیت های مجاز مربوط به تولید و بازرگانی، ب ـ موضوع فرعی: سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود، اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مچوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان امیرآباد شمالی، خیابان یازدهم، پلاک ۱۰۳کدپستی۱۴۳۹۷۳۷۹۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ فوق توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۶۴۴۱/۹۵مورخ ۲۳/۳/۹۵ نزد بانک شهر شعبه افریقا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:بهروز زارع ک م ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا عیوض لو ک م ۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مجید نوروزی ک م ۰۶۰۰۱۲۹۷۰۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل رازقی دهبنه ک م ۰۰۵۷۰۲۵۴۸۷به سمت عضو هیئت مدیره و مهرنوش بیگ نژاد ک م ۰۰۵۷۲۰۰۳۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید طاهری پور ک م ۲۱۴۰۱۹۰۹۹۸(خارج از سهامداران واعضا) به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق تعهدآور قراردادها، چک ها، سفته ها و بروات به امضای مشترک مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و در غیاب رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل بشرح ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی. موسسه توانگر محاسب و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۲۲ بعنوان بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد به استناد نامه شماره ۵۹۲۶/۱۲۲ مورخ۲۱/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار پ۹۵۰۶۱۴۲۶۹۳۲۴۵۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه