شرکت طلوع فردای ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006019275


شماره ثبت:
495559
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1395/5/2
آدرس:
تهران شهر تهران خيابان وليعصر كوچه لادن خيابان شهيد محمد سعيد عارف نسب پلاك 6 طبقه دوم 1961713814

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم زهرا فرقانی 12925202
مینا فتحی پور 12925202
آقای علی فرقانی 12925202
مهدی یار سرشار 12925202
آقای علیرضا جوادی 12925202
آقای مرتضی ترابی 12925202
محمد حسین رشیدی 12925202
آقای محمد سعید دماوندان 13253117
خانم راضیه باور صاد 13253117
خانم رضوان نیک بین 13450690
آقای امحمد جواد شفیعی زاده 13450701
آقای محسن فتاحی 13450701
آقای حامد پارسی 13603713
سید علیرضا دهقانیان 13603713
آقای میلاد چاروسایی 13603713
آقای بابک تدین سعیدی 13688088
آقای علیرضا سبز علیان 13688088
آقای محسن آزاد نیا 13688088

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12925202
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام طلوع فردای ایرانیان درتاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ایجاد فروشگاههای مجازی و سایتهای خدماتی مختلف جهت ارائه کالا و خدمات از طریق رایانه و هرگونه ‏فعالیت انتفاعی و قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری باشد و نیز ‏مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی یا خارجی در حوزه بازرگانی ‏الکترونیکی مجاز و سایر فعالیتهای انتفاعی پس از اخذ مجوزهای لازم.‏ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ۱۷ شهریور خ آیت الله سعیدی ضلع شمالی میدان آیت الله سعیدی پ ۴۶ (مجتمع یاس) واحد ۳۳۴ کدپستی۱۷۷۴۷۱۵۸۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰/۶۵۰۳۷ مورخ ۸/۴/۹۵ نزد بانک ملت شعبه میدان سلماس تهران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ـ مرتضی ترابی به شماره ملی ۰۹۳۱۶۰۱۴۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مهدی یار سرشار به شماره ملی۰۰۸۱۵۵۶۷۵۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ علی فرقانی به شماره ملی ۰۹۲۳۱۴۷۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ زهرا فرقانی به شماره ملی ۲۰۳۱۷۷۴۶۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ علیرضا جوادی به شماره ملی ۰۰۶۲۷۹۵۴۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با ‏مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و ‏مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره دارای اعتبار می باشد.‏ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: محمد حسین رشیدی به شماره ملی ۰۴۵۳۵۰۷۴۳۳ بعنوان بازرس اصلی و مینا فتحی پور به شماره ملی ۰۰۱۷۲۳۲۹۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. بموجب مجوز شماره ۷۹۱۶,۱۲۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۰۵۰۲۷۱۸۸۴۶۵۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062711
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شرکت به: استان تهران، شهر تهران، خیابان ولیعصر، کوچه لادن، خیابان شهید محمد سعید عارف نسب، پلاک ۶ طبقه دوم به کدپستی ۱۹۶۱۷۱۳۸۱۴ تغییر یافت. پ۹۵۰۷۱۷۱۰۶۲۶۸۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253117
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل می‌باشند: آقایان محمد جواد شفیعی زاده کدملی ۰۰۷۷۹۲۰۸۳۱ و آقای محمد سعید دماوندان کدملی ۲۲۹۵۵۷۳۰۵۱ (بنمایندگی از شرکت اکسون سور کیش (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۱۲۳۸) و خانم راضیه باور صاد کدملی ۱۸۱۹۸۷۰۸۲۰ و آقای علیرضا سبز علیان کدملی ۲۴۰۰۰۰۷۹۱۸ (بنمایندگی از شرکت مارینا انرژی سبز کیش (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۴۸۲۵) و آقای محسن فتاحی کدملی ۰۰۷۹۳۷۹۱۹۲ پ۹۵۱۰۲۲۸۸۶۳۲۴۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253118
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد شفیعی زاده کدملی ۰۰۷۷۹۲۰۸۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد سعید دماوندان کدملی ۲۲۹۵۵۷۳۰۵۱ (بنمایندگی از شرکت اکسون سور کیش (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۱۲۳۸) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم راضیه باور صاد کدملی ۱۸۱۹۸۷۰۸۲۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علیرضا سبز علیان کدملی ۲۴۰۰۰۰۷۹۱۸ (بنمایندگی از شرکت مارینا انرژی سبز کیش (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۴۸۲۵) بسمت عضو هیئت مدیره آقای محسن فتاحی کدملی ۰۰۷۹۳۷۹۱۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۲۲۴۷۰۴۰۵۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312274
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک - سفته - بروات – قراردادها عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۲۷۹۶۸۸۹۷۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333319
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد شفیعی زاده کدملی ۰۰۷۷۹۲۰۸۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد سعید دماوندان کدملی ۲۲۹۵۵۷۳۰۵۱ بنمایندگی از شرکت اکسون سور کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۱۲۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا سبز علیان کدملی ۲۴۰۰۰۰۷۹۱۸ بنمایندگی از شرکت مارینا انرژی سبز کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۴۸۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن فتاحی کدملی ۰۰۷۹۳۷۹۱۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم رضوان نیک بین به کدملی۰۰۷۲۷۱۴۱۳۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۱۰۶۳۴۵۶۷۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333322
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل می‌باشند: آقایان محمد جواد شفیعی زاده کدملی ۰۰۷۷۹۲۰۸۳۱ و آقای محمد سعید دماوندان کدملی ۲۲۹۵۵۷۳۰۵۱ بنمایندگی از شرکت اکسون سور کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۱۲۳۸ و خانم رضوان نیک بین کدملی۰۰۷۲۷۱۴۱۳۱ و آقای علیرضا سبز علیان کدملی ۲۴۰۰۰۰۷۹۱۸ بنمایندگی از شرکت مارینا انرژی سبز کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۴۸۲۵ و آقای محسن فتاحی کدملی ۰۰۷۹۳۷۹۱۹۲ پ۹۵۱۲۱۰۷۲۱۲۴۷۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365921
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبان روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۹۹۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۶۰۱۰۷۷۳۳۸۳۲۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450690
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد شفیعی زاده به کدملی ۰۰۷۷۹۲۰۸۳۱ و شرکت اکسون سور کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۱۲۳۸ و رضوان نیک بین به کدملی ۰۰۷۲۷۱۴۱۳۱ و شرکت مارینا انرژی سبز کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۴۸۲۵ و محسن فتاحی به کدملی ۰۰۷۹۳۷۹۱۹۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۰۸۳۰۶۱۰۷۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450701
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد شفیعی زاده به کدملی ۰۰۷۷۹۲۰۸۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و راضیه باورصادشهری پور به کدملی ۱۸۱۹۸۷۰۸۲۰ به نمایندگی از شرکت اکسون سور کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۱۲۳۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و رضوان نیک بین به کدملی ۰۰۷۲۷۱۴۱۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا سبزعلیان به کدملی ۲۴۰۰۰۰۷۹۱۸ به نمایندگی از شرکت مارینا انرژی سبز کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۴۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن فتاحی به کدملی ۰۰۷۹۳۷۹۱۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۰۸۱۶۸۶۷۴۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564549
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردید. پ۹۶۰۵۲۵۵۴۵۸۹۲۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564558
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه امین حسابرس افق شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۸۳۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۵۲۵۴۰۱۱۵۶۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564570
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰۰۰۰ ۱۵ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۶۰۵۲۵۳۷۸۷۰۳۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564607
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند آقای بابک تدین سعیدی کدملی۰۰۵۳۶۱۵۷۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه باورصاد شهری پور کدملی ۱۸۱۹۸۷۰۸۲۰بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پترو ماد امید کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۲۵ بنمایندگی آقای حامد پارسی کدملی ۰۰۶۰۴۵۴۹۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای میلاد چاروسائی کدملی ۱۹۵۱۱۲۷۰۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره موسسه تصویر گستر راشا شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۷۲۲۵ بنمایندگی آقای علیرضا سبز علیان کدملی ۲۴۰۰۰۰۷۹۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره خانم رضوان نیک بین کدملی ۰۰۷۲۷۱۴۱۳۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۵۳۱۳۴۴۴۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603713
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره و سمت آنها برای مدت دو سال به شرح ذیل میباشد: بابک تدین سعیدی به کد ملی ۰۰۵۳۶۱۵۷۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره حامد پارسی کد ملی ۰۰۶۰۴۵۴۹۴۶ بنمایندگی از شرکت پترو ماد امید کیش شناسه ملی۱۴۰۰۶۴۴۳۶۲۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره راضیه باورصاد شهری پور به کد ملی۱۸۱۹۸۷۰۸۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره علیرضا سبز علیان کد ملی ۲۴۰۰۰۰۷۹۱۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) میلاد چاروسایی کد ملی۱۹۵۱۱۲۷۰۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره سید علیرضا دهقانیان کدملی۲۴۲۰۱۱۸۲۷۸ بنمایندگی از موسسه تصویرگسترراشا شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۴۸۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۰۸۵۱۲۱۵۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688085
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه ۱۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۳۶۰۱ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ اعلام می‌دارد شناسه ملی احدی از اعضای هیأت مدیره مؤسسه تصویر گستر راشا کیش ۱۴۰۰۶۴۳۷۲۲۵ صحیح می‌باشد که در آگهی مذکور به اشتباه ۱۴۰۰۵۸۵۴۸۲۵ درج گردیده بود، مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۸۱۰۴۵۹۶۷۹۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688088
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم راضیه باور صاد شهری پور به شماره ملی ۱۸۱۹۸۷۰۸۲۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای بابک تدین سعیدی به شماره ملی ۰۰۵۳۶۱۵۷۳۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای محسن آزاد نیا به شماره ملی ۰۳۲۳۳۴۱۲۶۸ به نمایندگی از شرکت پترو ماد امید کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۲۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای علیرضا سبز علیان به شماره ملی ۲۴۰۰۰۰۷۹۱۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) آقای میلاد چاروسایی به شماره ملی ۱۹۵۱۱۲۷۰۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید علیرضا دهقانیان به شماره ملی ۲۴۲۰۱۱۸۲۷۸ به نمایندگی از مؤسسه تصویر گستر راشا کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۷۲۲۵ به سمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۱۰۵۹۷۶۷۷۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه