شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005921810


شماره ثبت:
493518
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1395/3/25
آدرس:
تهران خيابان ميرداماد نبش كوچه كجور پلاك 231 1918953651

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای اسداله دلگشایی 12854510
آقای خلیل بهبهانی 12854510
کد پستی 12854510
عباس علی آبادی 12854510
آقای محسن میززائی 12854510
آقای شهریار دیلم صالحی 12854510
محمد بهمن پور 12854510

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12854510
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا درتاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۵۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به شماره ثبت -به شناسه ملی -ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد : موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوعات اصلی احداث ، مدیریت و اجرای طرح های نیروگاهی و صنعتی اعم از گازی ، سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره برداری ازآن جهت تولید برق، خرید، فروش و صدور برق. انجام پروژه های تولید وانتقال برق از مرحله مطالعاتی و امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما. طراحی ، احداث و مهندسی ، ساخت قطعات و تجهیزات ، تعمیر و نگهداری و اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با موضوع و اهداف شرکت .تامین منابع مالی ، مشارکت و سرمایه گذاری های مستقیم در تولید انرژی و پروژه های صنعتی با استفاده از شیوه هایی نظیر ساخت ، تملک ،بهره برداری (B.O.O) و ساخت ، بهره برداری ، واگذاری (B.O.T) و روشهای مشابه در داخل و خارج از کشور. شرکت می تواند در موضوع و حدود فعالیتهای خود از طرق زیر اقدام نماید. فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای قانونی صورت خواهد پذیرفت. مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه های: طراحی و مهندسی خدمات بازرگانی و تجاری و تامین تجهیزات عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی هماهنگی بین مشاوران ، سازندگان و اجرا کنندگان طرح آموزش خدمات پس از فروش ، شامل. بهره برداری ، تامین قطعات یدکی ، تعمیرات موردی و سرویسهای ادواری ، ارتقا ونوسازی نیروگاهی و مجتمع های صنعتی تامین منابع مالی از منابع داخل و خارج از کشور به منظور فعالیت در زمینه موضوع شرکت مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی داخل و خارج از کشور ب – موضوعات فرعی همکاری و یا مشارکت با هر نوع شرکت یا موسسه یا سازمان به منظور برنامه ریزی، راه اندازی ، مدیریت و تمرکز نیروگاههای تولید نیروی برق در داخل کشور تاسیس شرکت و احداث کارخانجات ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهی و احداث نیروگاه تولید برق، احداث خطوط انتقال و خرید و فروش برق تاسیس ، تصدی ، نظارت ، اجاره یا رهن استیجاره هرگونه واحدی در زمینه موضوع شرکت خرید امتیاز یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت د رخواست و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی درزمینه موضوع شرکت و ارائه تسهیلات به شرکتهای زیر مجموعه واردات و یا صادرات وسایل و ابزارو ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در طرح های نیروگاهی و صدور خدمات مهندسی سازماندهی و جلب مشارکت ارگانها و سازندگان داخلی در احداث نیروگاههای کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ) مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان میرداماد نبش کوچه کجور پلاک ۲۳۱ کد پستی ۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰۱/۴۲۲ مورخ ۱۳/۸/۹۴نزد بانک سینا شعبه میدان مادر کد ۴۲۲ پرداخت گردیده است. اشخاص حقوقی زیر به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین شده اند شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و با نمایندگی آقای عباس علی آبادی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰وبا نمایندگی آقای اسداله دلگشایی به شماره ملی۱۲۱۹۲۴۰۵۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ و با نمایندگی آقای محسن میرزائی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق سنندج مپناسهامی سهامی عامبه شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷و با نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی با شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق پرند مپنا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۸۱۴۸۵۲و با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به عنوان عضوونایب رئیس هیات مدیره آقای محسن میرزائی به کد ملی ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود با دو امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با دو امضای اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . امضای اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیر عامل ومهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه میباشد . بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی . شهریار دیلم صالحی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ بعنوان بازرس علی البدل . برای مدت یکسال انتخاب شدند . به موجب نامه شماره ۴۴۳۰/۱۲۲مورخ ۲۶/۱۱/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار اگهی گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249954
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۱۶۷۳۴۴۰۸۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291519
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دوسال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹. شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰. شرکت تولید برق پرند مپنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۸۵۲. شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰. شرکت تولید برق سنندج مپنا به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۸۰۷۶۲۴۷۵۷۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه