شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005720266


شماره ثبت:
13813
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1395/1/9
آدرس:
ساري- بلوار آزادي - خيابان ورزش - كوچه ورزش 2 4814896839

اشخاص

عنوان طبق آگهی
جاده زاغه مرز کدپستی 12720662
آقای محمد رضا عابدی 12720662
نصرت اله محمودی قیداری 12720662
آقای حشمت الله علیزاده 12720662
آقای تقی بارفروشی 13462861
آقای امیر یوسف فولادی 13462861
آقای محمد غلامی دازمیری 13462861

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12720662
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق شهید سلیمی درتاریخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی-انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات)- تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی- سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی- تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت- همکاری و مشارکت با سایر شرکت ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت- مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. تبصره ۱ـ شرکت در فعالیت های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند. تبصره ۲ـ مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی باشد. (موضوع مصوبه شماره ۱۴۱۷۲۷/ ت ۵۰۳۹۳ ه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ هیات وزیران که به تایید شورای نگهبان رسیده است). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مازندران شهرستان نکا کیلومتر ۲۵ جاده زاغه مرز کدپستی ۴۸۵۴۱۶۵۱۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام می باشد که از محل واگذاری بخشی از دارایی های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه شهید سلیمی به قیمت دفتری تامین شده است. اولین مدیران شرکت:. آقای نصرت اله محمودی قیداری به شماره ملی۰۰۴۸۶۰۰۱۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره.آقای امیر یوسف فولادی به شماره ملی۰۰۵۶۸۰۰۳۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.آقای تقی بارفروشی به شماره ملی۲۰۶۱۲۶۷۲۳۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره.آقای محمد رضا عابدی به شماره ملی۲۰۹۲۰۲۶۱۳۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره.آقای حشمت الله علیزاده به شماره ملی۴۹۸۹۳۶۷۰۱۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره.آقای امیر یوسف فولادی به شماره ملی۰۰۵۶۸۰۰۳۷۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک ها با امضای مشترک آقای امیر یوسف فولادی(نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و آقای حشمت الله علیزاده (عضو اصلی هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:مطابق اساسنامه می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۱۰۹۵۷۳۷۸۴۸۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885711
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آدرس شرکت از واحد ثبتی نکا به واحد ثبتی ساری به آدرس مازندران ساری بلوار آزادی خیابان ورزش کوچه ۲ کدپستی ۴۸۱۴۸۹۶۸۳۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۴۱۰۷۹۸۲۷۰۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898570
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶

به موجب شماره مکانیزه ۱۳۹۵۰۳۲۸۱۰۳۴۷۰۰۰۰۰۴ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ مرکز اصلی شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی سهامی عام به نشانی مازندران ساری بلوار آزادی خیابان ورزش کوچه ۲ کدپستی ۴۸۱۴۸۹۶۸۳۹ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره ۱۳۸۱۳ به ثبت رسیده است. ش۹۵۰۴۱۹۷۸۲۱۴۴۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462861
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۶ برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر یوسف فولادی به شماره ملی ۰۰۵۶۸۰۰۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حشمت الله علیزاده به شماره ملی ۴۹۸۹۳۶۷۰۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا عابدی به شماره ملی ۲۰۹۲۰۲۶۱۳۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای تقی بارفروشی به شماره ملی ۲۰۶۱۲۶۷۲۳۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد غلامی دازمیری به شماره ملی۲۰۹۲۵۳۲۸۰۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای امیر یوسف فولادی به شماره ملی ۰۰۵۶۸۰۰۳۷۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک آقای امیر یوسف فولادی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و آقای حشمت الله علیزاده (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۳۲۰۶۸۹۳۵۳۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462866
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد غلامی دازمیری به شماره ملی۲۰۹۲۵۳۲۸۰۴ بجای آقای نصرت اله محمودی قیداری به شماره ملی ۰۰۴۸۶۰۰۱۷۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۶ برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۲۰۷۴۵۹۷۶۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931440
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۲۲۰۶۲۱۴۷۱۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه